Întrebare 1: Cu mult timp în urmă, Domnul ne-a promis: „Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Iar dacă Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi” (Ioan 14:2-3). Domnul a pregătit deja un loc în cer pentru noi. Când Se va întoarce, ne va înălţa imediat în Împărăţia cerurilor. Dacă Domnul S-a întors deja, de ce mai sunt pe pământ toţi sfinţii Lui ? De ce n-am fost răpiţi ?

Răspuns: Domnul a pregătit un loc pentru credincioşii Lui. Asta e adevărat. Dar locul acesta este pe pământ sau în cer ? Nu suntem foarte sigure în privinţa asta. Noi credem că Împărăţia cerurilor este în cer, dar asta se bazează pe teoriile şi închipuirile noastre. Acesta să fie adevărul, totuşi ? Să vedem ce a spus Domnul Isus: „Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ!(Matei 6:9-10). Domnul Isus ne-a spus limpede că Împărăţia lui Dumnezeu se află pe pământ, nu în cer. Voia lui Dumnezeu se va face atât în cer, cât şi pe pământ. Să citim din Apocalipsa 21:2-3: „Şi am văzut Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, coborând din cer, de la Dumnezeu… Iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii ! El va veni să locuiască împreună cu ei, iar ei vor fi poporul Lui. Şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei (şi va fi Dumnezeul lor).” Să deschidem la Apocalipsa 11:15: „Împărățiile acestei lumi au devenit împărățiile Domnului nostru și ale Hristosului Său; și El va împărăți în vecii vecilor”. Aceste profeţii au arătat că „cortul lui Dumnezeu este cu oamenii!” „Noul Ierusalim, coborând din cer, de la Dumnezeu,” „Împărățiile acestei lumi au devenit împărățiile Domnului nostru și ale Hristosului Său.” Aceasta dovedeşte că Dumnezeu Își va construi Împărăţia pe pământ, iar El va locui pe pământ, printre oameni. Împărăţiile lumii vor deveni toate Împărăţiile lui Hristos şi vor dura pe vecie. Dacă noi credem că Împărăţia lui Dumnezeu este în cer bazându-ne pe teoriile şi închipuirile noastre, dacă credem că, la întoarcere, Domnul ne va lua în cer, cuvintele Lui rostite mai înainte nu vor fi în zadar? În realitate, rezultatul final al planului lui Dumnezeu de mântuire a omenirii este instaurarea Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ. Dumnezeu Atotputernic – Hristosul zilelor de pe urmă – face lucrarea Lui de judecată şi purificare a oamenilor ca să formeze un grup de biruitori pe pământ. Cei care obţin mântuirea lui Dumnezeu sunt făcuţi desăvârşiţi şi devin biruitori, sunt aceia care pot pune în practică cuvintele lui Dumnezeu şi pot urma calea Lui pe pământ. Aceştia sunt oamenii Împărăţiei Lui. După ce sunt făcuţi aceşti biruitori, voia lui Dumnezeu va fi împlinită pe tot pământul. Atunci Împărăţia lui Hristos va fi instaurată pe pământ, iar Dumnezeu va câştiga toată slava. La sfârşit, El va împlini profeţiile din Cartea Apocalipsei. Încă nu ne-am lămurit asupra acestor fapte ? Ce fel de loc a pregătit Domnul Isus pentru noi ? El a rânduit să ne naştem în zilele de pe urmă, Să ne întâlnim cu El pe pământ când Se va întoarce, să fim purificați și desăvârșiți de Dumneuzeu şi să devenim biruitori, astfel încât să putem face voia lui Dumnezeu, şi toate împărăţiile de pe pământ să facă parte din Împărăţia lui Hristos. Aceasta este voia lui Dumneuzeu. Dumnezeu vine pe pământ, dar noi trebuie să ne străduim să ajungem în cer. Dacă ne ridică în aer, ei bine, acolo nu avem mâncare şi loc ca să trăim, cum vom supravieţui ? Nu sunt acestea doar teoriile şi închipuirile noastre ? Ar face Domnul așa ceva ? Faptul că am putea gândi în felul acesta arată că suntem atât de copilăroși. Ca și cum am fi cu capul în nori !

bazat pe scenariul filmului Trezirea din vis

Anterior: Întrebare 2: Am crezut în Domnul mai mult de jumătate din viață. Am lucrat neostenit pentru Domnul și am urmărit cu atenție a doua Lui venire. Dacă Domnul a venit, de ce nu am primit această revelație? M-a dat oare la o parte? Acest lucru mă nedumirește mult. Cum explicați acest lucru?

Înainte: Întrebare 2: Încă n-am stabilit dacă Împărăţia lui Dumnezeu este pe pământ sau în cer. Domnul Isus a vorbit de multe ori, cândva, despre „Împărăţia Cerurilor este aproape” şi despre „vie Împărăţia Ta”. Dacă aceasta este „Împărăţia cerurilor”, atunci trebuie să fie în cer. Cum ar putea fi pe pământ?

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger