Întrebare 7: Dacă nu acceptăm lucrarea de judecată a lui Dumnezeu Atotputernic, atunci putem să înfăptuim cu adevărat voia Tatălui ceresc? Chiar putem intra în împărăția cerurilor?

Răspuns: Dacă oamenii acceptă doar lucrarea răscumpărătoare a Domnului Isus din Epoca Harului, dar nu acceptă lucrarea de judecată și de pedeapsă a lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă, nu vor putea să se elibereze de păcat, să facă voia Tatălui ceresc și să intre în împărăția lui Dumnezeu. Fără îndoială! Aceasta fiindcă, în timpul Epocii Harului, Domnul Isus Și-a făcut lucrarea de mântuire. Datorită staturii oamenilor din acea vreme, Domnul Isus le-a oferit doar calea pocăinței și le-a cerul oamenilor să înțeleagă câteva adevăruri de bază și căi de a le pune în practică. De exemplu: le-a cerut oamenilor să își mărturisească păcatele, să se pocăiască și să își poarte crucea. I-a învățat despre smerenie, răbdare, dragoste, post, botez etc. Acestea sunt câteva adevăruri foarte limitate pe care oamenii acelor vremuri puteau să le înțeleagă și să le atingă. Domnul Isus nu a exprimat niciodată alte adevăruri mai profunde care se referă la schimbarea firii vieții, la a fi mântuit, a deveni curățat, a fi făcut desăvârșit etc., pentru că, la acea vreme, oamenilor le lipsea statura necesară pentru a purta acele adevăruri. Omul trebuie să aștepte până când Domnul Isus Se întoarce să-Și facă lucrarea în zilele de pe urmă. El va acorda omenirii corupte toate adevărurile de care au nevoie pentru a fi mântuiți și desăvârșiți, potrivit planului de gestionare al lui Dumnezeu de a mântui omenirea și nevoile omenirii corupte. Este exact cum a spus Domnul Isus: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi şi vă va anunţa lucrurile ce urmează să vină” (Ioan 16:12-13). Cuvintele Domnului Isus sunt foarte clare. În timpul Epocii Harului, Domnul Isus nu le-a oferit oamenilor corupți toate adevărurile de care aveau nevoie pentru a fi mântuiți. Mai există încă multe adevăruri mai profunde și mai mari, adică, există multe adevăruri pe care Domnul Isus nu le-a spus omenirii și care le vor permite oamenilor să se elibereze de firile lor corupte și satanice și să dobândească sfințenia, precum și adevăruri de care omul are nevoie ca să-L asculte și să-L cunoască pe Dumnezeu. În consecință, în zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic exprimă toate adevărurile necesare pentru a mântui omenirea. El folosește aceste adevăruri ca să-i judece, să-i mustre, să-i purifice și să-i desăvârșească pe toți cei care acceptă mântuirea lui Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă. În cele din urmă, acești oameni vor fi făcuți compleți și luați în Împărăția lui Dumnezeu. Așa se va încheia planul de gestionare al lui Dumnezeu pentru mântuirea omenirii. Dacă oamenii acceptă doar lucrarea răscumpărătoare a Domnului Isus, dar nu acceptă lucrarea de judecată a lui Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă, ei nu vor putea niciodată să dobândească adevărurile și să-și schimbe firea. Ei nu vor deveni niciodată oameni care fac voia lui Dumnezeu și, cu siguranță, nu vor fi niciodată vrednici să intre în Împărăția lui Dumnezeu.

Oamenii din zilele de pe urmă au fost profund corupți de Satana; ei sunt plini de otrava Satanei. Punctele lor de vedere, principiile de supraviețuire, perspectiva asupra vieții, valorile etc. contravin adevărului și sunt în dușmănie cu Dumnezeu. Toți oamenii venerează răul și au devenit dușmanii lui Dumnezeu. Dacă oamenii cu firea pe deplin coruptă și satanică nu trec prin experiența judecății și mustrării de către Dumnezeu Atotputernic și a arderii și purificării prin cuvinte, cum pot ei să se răzvrătească împotriva Satanei și să se elibereze de sub influența ei? Cum pot ei să-L venereze pe Dumnezeu, să se ferească de rău și să facă voia lui Dumnezeu? Putem vedea că mulți oameni au crezut ani în șir în Domnul Isus, dar, în ciuda faptului că ei lucrează asiduu de mulți ani și mărturisesc cu entuziasm că Isus este Mântuitorul, eșecul lor de a cunoaște firea dreaptă a lui Dumnezeu și de a-L venera încă îi face să judece și să osândească lucrarea lui Dumnezeu, să tăgăduiască și să respingă întoarcerea lui Dumnezeu când Dumnezeu Atotputernic Își săvârșește lucrarea în zilele de pe urmă. Ba chiar Îl răstignesc din nou pe Hristos când Se întoarce în zilele de pe urmă. Acest lucru este suficient pentru a dovedi că, dacă oamenii nu acceptă lucrarea de judecată și de mustrare a lui Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă, sursa păcatului și a naturii satanice a omului nu va fi niciodată rezolvată. Împotrivirea lor față de Dumnezeu îi va duce la pieire. Este un fapt pe care nimeni nu poate să-l nege! Printre credincioși, doar cei care acceptă cu sinceritate judecata și mustrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă vor obține adevărul ca viață, vor deveni cei care fac voia Tatălui ceresc și vor deveni cei care Îl cunosc pe Dumnezeu și sunt compatibili cu El. Ei sunt cei care vor fi vrednici să împărtășească promisiunea lui Dumnezeu și vor fi luați în Împărăția Lui.

bazat pe scenariul filmului Amintiri dureroase

Anterior: Întrebare 4: Oamenii sunt păcătoși, dar jertfa de păcat a Domnului Isus este în vigoare pentru totdeauna. Câtă vreme ne mărturisim păcatele în fața Domnului, El ne va ierta. Suntem fără de păcat în ochii Domnului, așa că, putem intra în Împărăția cerurilor!

Înainte: Întrebare 1: În scriptură scrie clar: „Isus Hristos este același ieri și astăzi și pentru totdeauna” (Evrei 13:8). Deci, numele Domnului nu se poate schimba! Frați și surori, ei spun că numele lui Isus se schimbă în zilele de pe urmă. Cum puteți explica asta?

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger