Întrebare 9: Noi acceptăm lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, dar spuneți-ne cum trebuie să experimentăm judecata și mustrarea Sa ca să putem primi adevărul și viața, să scăpăm de natura noastră păcătoasă și să dobândim mântuirea pentru a intra în Împărăția cerurilor?

Răspuns: Cum să experimentăm judecata și mustrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă ca să primim adevărul și viața, să renunțăm la natura noastră păcătoasă și să dobândim mântuirea pentru a intra în Împărăția cerurilor. Acest tip de întrebare este foarte importantă, pentru că implică problemele majore ale sfârșitului și destinației noastre. Pentru a înțelege acest aspect al adevărului, ar trebui să citim mai întâi câteva pasaje din cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic.

Adevărata credinţă în Dumnezeu înseamnă experimentarea cuvintelor şi lucrării lui Dumnezeu în baza credinţei că Dumnezeu deţine suveranitatea asupra tututor lucrurilor. Aşadar, vei fi eliberat de firea ta coruptă, vei îndeplini dorința lui Dumnezeu şi vei ajunge să Îl cunoşti pe Dumnezeu. Numai după o astfel de călătorie se poate spune că tu crezi în Dumnezeu” (Prefață la „Cuvântul Se arată în trup”).

Procesul actual de vorbire este procesul de cucerire. Cum anume ar trebui oamenii să coopereze? Prin a mânca și a bea aceste cuvinte în mod eficient și a le înţelege. Oamenii nu pot deveni cuceriți de unii singuri. Tu trebuie, prin a mânca și a bea aceste cuvinte, să ajungi să-ți cunoști stricăciunea și murdăria, răzvrătirea și nedreptatea ta, și să cazi înaintea lui Dumnezeu. Dacă poţi să înţelegi voia lui Dumnezeu și apoi să o pui în practică și, mai mult, dacă ai viziunea și poţi să asculţi în întregime aceste cuvinte și să nu îţi exerciţi niciuna dintre alegerile proprii, atunci vei fi cucerit. Și aceste cuvinte vor fi cele care te-au cucerit” („Adevărul lăuntric al lucrării de cucerire (1)” din Cuvântul Se arată în trup).

Să se concentreze să mănânce și să bea cuvântul Lui, să caute adevărul și intenția în cuvintele Sale și să încerce să înțeleagă voia Lui în toate. Aceasta este metoda fundamentală și decisivă de practică. […] Devoțiunea sinceră față de cuvintele lui Dumnezeu înseamnă, în principal, căutarea adevărului, a intenției cuvintelor Sale, concentrarea asupra priceperii voii lui Dumnezeu, a înțelegerii și obținerii de mai mult adevăr din cuvintele Lui. […] și obținerea unei înțelegeri a firii și a frumuseții Sale. El a încercat, de asemenea, să înțeleagă diferitele stări corupte ale omului din cuvintele lui Dumnezeu, precum și natura coruptă și adevăratele neajunsuri ale acestuia, realizând toate aspectele cerințelor pe care Dumnezeu, pentru a fi mulțumit, le face omului. El a avut atât de multe practici corecte în cuvintele lui Dumnezeu; acest lucru este cel mai potrivit cu voia Lui și este cea mai bună cooperare a omului în experiența sa în lucrarea lui Dumnezeu” („Cum să apuci pe calea lui Petru” din Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos).

După cum puteți vedea, noi, credincioși fiind, avem nevoie să înțelegem mai întâi ce înseamnă a crede în Dumnezeu. A crede în Dumnezeu înseamnă să experimentăm lucrarea Sa și cuvântul Său, să înțelegem adevărul și să-l trăim în realitate. Acesta este procesul de a crede în Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă este de a ne judeca prin cuvântul Său. Atunci, dacă vrem ca firea noastră coruptă să fie curățită și să dobândim mântuirea, trebuie mai întâi să depunem cu adevărat puțin efort în cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să mâncăm și să bem cuvântul lui Dumnezeu și să să acceptăm judecata și revelațiile din cuvântul Său. Indiferent cât de mult ne străpunge, cât de aspru este sau cât ne face să suferim cuvântul lui Dumnezeu, nu uitați, cuvântul lui Dumnezeu este adevărul deplin și realitatea vieții pe care trebuie să o trăim. Fiecare exprimare a cuvântului lui Dumnezeu este menită să ne curețe și să ne schimbe, să ne ajute să ne lepădăm de firea noastră coruptă și să dobândim mântuirea, și, mai mult, să ne ajute să înțelegem adevărul, să dobândim cunoașterea de Dumnezeu. Deci trebuie să acceptăm judecata și mustrarea, emondarea și tratarea cuvântului lui Dumnezeu. Dacă vrem să dobândim adevărul cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să fim dispuși să suferim pentru a accepta și a asculta de cuvântul lui Dumnezeu și de adevăr. Trebuie să căutăm adevărul din cuvântul lui Dumnezeu, să aflăm voia lui Dumnezeu și să reflectăm și să ne cunoaștem pe noi înșine. Trebuie să reflectăm asupra cuvântului lui Dumnezeu ca să ne cunoaștem propria aroganță, ipocrizia și egoismul, cum facem târguri cu Dumnezeu, cum profităm de El și Îl înșelăm, cum denaturăm adevărul, și alte firi păcătoase, precum și diferitele necuviințe din credința noastră și intențiile de a obține binecuvântări. Astfel, vom ajunge să cunoaștem treptat adevărul din spatele corupției noastre și esența naturii noastre. După ce vom înțelege mai mult din adevăr, cunoașterea noastră despre Dumnezeu se va adânci și apoi vom ști în mod natural ce fel de om Îi place lui Dumnezeu și ce fel nu Îi place, ce fel de om va mântui sau va elimina, ce fel de om va folosi și ce fel de om va binecuvânta. Odată ce vom vedea aceste lucruri, vom începe să înțelegem firea lui Dumnezeu. Acestea sunt toate rezultatele trăirii judecății și mustrării cuvântului lui Dumnezeu. Oricine urmează adevărul ține seama de trăirea judecății și mustrării cuvântului lui Dumnezeu, încercând să caute adevărul în tot, să practice cuvântul lui Dumnezeu și să I se supună. Treptat, acești oameni vor începe să înțeleagă adevărul și vor intra în realitate trăind cuvântul lui Dumnezeu, vor dobândi mântuirea și vor fi desăvârșiți. Cât despre cei care nu iubesc adevărul, deși ei pot recunoaște arătarea și lucrarea lui Dumnezeu din adevărul exprimat de El, ei cred că pot să dobândească mântuirea cu certitudine dacă abandonează totul pentru Dumnezeu și își fac datoria. În cele din urmă, ei tot nu pot primi adevărul după ce au crezut în Dumnezeu mulți ani. Înțeleg doar câteva cuvinte, slove și doctrine, dar cred că știu tot adevărul și că au dobândit realitatea. Se mint singuri și vor fi, cu siguranță, eliminați de Dumnezeu. Cum să experimentăm lucrarea lui Dumnezeu ca să dobândim mântuirea? Haideți să mai citim câteva pasaje din cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic.

Dumnezeu Atotputernic spune: „Numai atunci când omul practică cuvântul lui Dumnezeu, viața lui poate înflori cu adevărat; ea nu poate crește pur și simplu prin citirea cuvântului Lui. Dacă este credința ta aceea de a înțelege cuvântul lui Dumnezeu este tot ceea ce este necesar pentru a avea viață, a avea statură, atunci înțelegerea ta este deformată. A înțelege cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu apare atunci când practici adevărul și trebuie să înțelegi că «numai prin practicarea adevărului poate fi el înțeles vreodată»” („Practicați adevărul odată ce l-ați înțeles” din Cuvântul Se arată în trup).

Petru, în credința lui în Dumnezeu, a căutat să-L mulțumească pe Dumnezeu în tot și a căutat să asculte de tot ceea ce venea de la Dumnezeu. Fără nici cea mai mică obiecție, el a putut să accepte atât mustrarea și judecata, cât și rafinarea, necazul și lipsa în viața lui, niciuna din acestea neputând să-i altereze dragostea de Dumnezeu. Nu este aceasta dragostea supremă de Dumnezeu? Nu este aceasta împlinirea datoriei unei creaturi a lui Dumnezeu? Fie că ești mustrat, judecat sau în necaz – ești mereu capabil să obții ascultare până la moarte, aceasta fiind ceea ce o făptură a lui Dumnezeu ar trebui să realizeze și aceasta fiind puritatea dragostei de Dumnezeu. Dacă omul poate obține atât de mult, atunci este o creatură calificată a lui Dumnezeu și nimic nu satisface mai bine dorința Creatorului”(„Succesul sau eșecul depind de cărarea pe care umblă omul” din Cuvântul Se arată în trup).

Dacă ceea ce cauți este adevărul, dacă ceea ce pui în practică este adevărul, și dacă ceea ce obții este o schimbare în firea ta, atunci cărarea pe care calci este cea corectă. Dacă ceea ce cauți este binecuvântarea trupului și ceea ce pui în practică este adevărul propriilor concepții, și dacă nu există nicio schimbare în firea ta, nu ești deloc ascultător lui Dumnezeu în trup și încă trăiești în neclaritate, atunci ceea ce cauți te va duce cu siguranță în iad, deoarece cărarea pe care mergi este cărarea eșecului. Dacă vei fi făcut desăvârșit sau dacă vei fi eliminat, depinde de propria ta căutare. Cu alte cuvinte, succesul sau eșecul depind de cărarea pe care merge omul” („Succesul sau eșecul depind de cărarea pe care umblă omul” din Cuvântul Se arată în trup).

Dacă cineva poate intra cu adevărat în realitatea cuvintelor lui Dumnezeu, din chestiunile și cuvintele cerute de El, atunci el va fi o persoană desăvârșită de Dumnezeu. Se poate spune că lucrarea și cuvintele lui Dumnezeu sunt complet eficiente pentru această persoană și cuvintele Lui devin viața sa, iar el obține adevărul și poate trăi conform cuvintelor lui Dumnezeu. După aceasta, natura trupului său, adică, fundamentul existenței sale inițiale, se va agita și se va prăbuși. După ce o persoană ia cuvintele lui Dumnezeu drept viața sa, ea devine o persoană nouă. Cuvintele lui Dumnezeu devin viața omului; viziunea lucrării lui Dumnezeu, cerințele Lui de la om, revelația Lui despre om și standardele pentru o viață adevărată, pe care El cere ca omul să le realizeze, devin viața acestuia – omul trăiește în conformitate cu aceste cuvinte și cu aceste adevăruri, iar această persoană devine desăvârșită de cuvintele lui Dumnezeu. Omul experimentează renașterea și devine nou prin cuvintele Sale” („Cum să apuci pe calea lui Petru” din Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos).

Dumnezeu Atotputernic spune: „Numai atunci când omul practică cuvântul lui Dumnezeu, viața lui poate înflori cu adevărat […].” Acest rând este adevărul! Este mult prea practic. Credincioșii care nu practică și experimentează cuvântul lui Dumnezeu nu pot primi adevărul. Un om fără adevăr este un om fără viață. Dumnezeu Atotputernic a adus mărturie despre cum Petru a căutat activ adevărul pentru a fi desăvârșit. Petru a fost cineva care a căutat adevărul. El nu numai că a căutat să Îl iubească pe Dumnezeu, dar s-a concentrat, de asemenea, asupra schimbării firii vieții sale. Principala manifestare este că el a putut să se supună judecății și mustrării lui Dumnezeu și să accepte rafinarea și încercările care i s-au dat. Chiar dacă Dumnezeu i l-ar fi dat Satanei, el tot I s-ar fi supus până la moarte. El a fost răstignit cu capul în jos pentru Domnul, oferind o frumoasă și răsunătoare mărturie. Petru a pus deosebită stăruință și grijă în credința sa în Dumnezeu, ascultând de Dumnezeu cu sârguință și iubindu-L. El a făcut mari eforturi nu doar pentru a predica și a lucra, ci s-a concentrat în special pe practicarea adevărului și intrarea în realitate. De aceea, Petru a fost în cele din urmă desăvârșit și a primit aprobarea lui Dumnezeu. Conform mărturiei lui Petru, toți credincioșii trebuie să caute adevărul dacă vor să dobândească mântuirea, să depună efort în citirea cuvântului lui Dumnezeu, în a afla mai multe despre adevăr și despre intențiile lui Dumnezeu și în practicarea adevărului și intrarea în realitate. Prin urmarea acestei căi, noi putem vedea adevărul din ce în ce mai clar și putem avea mai multe căi de a-l folosi. Înainte să ne dăm seama, vom intra în realitatea adevărului. Dacă noi ne vom mulțumi doar cu înțelegerea doctrinelor, atunci nu vom putea practica adevărul și intra în realitate. Să cunoaștem doctrine nu înseamnă să înțelegem adevărul. Doar înțelegerea adevărului ne va permite să Îl cunoaștem pe Dumnezeu, să ne cunoaștem pe noi înșine și să ne căim cu adevărat. Asta nu se întâmplă dacă doar cunoaștem doctrine. Cei care cunosc mai multe despre doctrine vor deveni mai aroganți și mai încrezuți. Și nu Îl vor cunoaște pe Dumnezeu și pe ei înșiși niciodată. Știm asta cu certitudine. Când vine vorba despre a experimenta lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, aceia care nu au iubire față de adevăr vor dori să evite judecata și mustrarea cuvântului lui Dumnezeu. Acel sentiment îi va face doar să se îndepărteze mai mult de Dumnezeu, în special când cuvântul Lui este pătrunzător și aspru. Cum ar putea astfel de oameni să dobândească adevărul? Oamenii care iubesc sincer adevărul sunt dispuși să îndure orice suferință de dragul de a-l dobândi. Ei se pot supune chiar și când suferă din pricina judecății lui Dumnezeu. Ei pot, de asemenea, să rămână neclintiți în fața încercărilor dificile. Chiar dacă își pierd familiile, libertatea sau viețile, ei tot pot mărturisi ferm pentru Dumnezeu. Oamenii ca ei pot dobândi cu siguranță adevărul și primi aprobarea lui Dumnezeu după ce au experimentat lucrarea Sa!

bazat pe scenariul filmului Cântecul victoriei

Anterior: Întrebare 5: Pavel a spus în 2 Timotei 3:16: „Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu.” Asta demonstrează că tot ce e în Biblie e cuvântul lui Dumnezeu. Dar există oameni care spun că nu tot ce e în Biblie e cuvântul lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă să negi Biblia și să amăgești oamenii?

Înainte: Întrebare 2: De ce trebuie ca Dumnezeu să devină trup ca să-Și facă lucrarea de judecată în zilele de pe urmă? În Epoca Legii, Dumnezeu Și-a făcut lucrarea cu ajutorul lui Moise, deci, de ce nu poate folosi Dumnezeu omul ca să-Și facă lucrarea de judecată în zilele de pe urmă?

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte