Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Întrebări clasice și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției

  • 1
  • 2

Selecții 2

VII. Întrebări și răspunsuri despre adevărul întrupării

X. Întrebări și răspunsuri despre calea vieții veșnice

Întrebare 1: Biblia este o mărturie a lucrării lui Dumnezeu, de o inestimabilă valoare pentru omenire. Prin citirea Bibliei, ajungem să înțelegem că Dumnezeu este Ziditorul tuturor lucrurilor, ajungem să realizăm măreția lui Dumnezeu, prin faptele Sale fătă seamăn. Având în vedere că Biblia conține multe din cuvintele lui Dumnezeu, atunci de ce calea vieții veșnice nu poate fi găsită în Biblie?
Întrebare 2: Noi credem că, punându-ne credința în Domnul și urmându-L, putem să obținem viața veșnică. Cuvântul Domnului susține acest lucru: Domnul Isus a spus: „Eu sunt învierea şi viaţa. Cel ce crede în Mine va trăi chiar dacă moare. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată” (Ioan 11:25-26). „Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică” (Ioan 4:14). Aceste pasaje sunt făgăduiala Domnului Isus. Domnul Isus ne poate da viață veșnică, calea Domnului Isus este calea vieții veșnice. Biblia spune: „Cel ce crede în Fiul are viaţa veşnică, dar cel ce nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el” (Ioan 3:36). Nu este Domnul Isus Fiul Omului, nu este El Hristos ? Prin credința în Domnul Isus ar trebui, prin urmare, să avem și calea vieții veșnice. Dar mărturisiți că Hristos al zilelor de pe urmă ne va aduce calea vieții veșnice. Nu prea înțeleg acest lucru, toți suntem adepți ai Domnului Isus Hristos. De ce nu este suficient acest lucru pentru a atinge calea vieții veșnice ? Deci, de ce trebuie să acceptăm și cuvintele și lucrarea lui Hristos din zilele de pe urmă?
  • 1
  • 2