Cine îmi stă în drum pe calea spre Împărăția cerurilor?

decembrie 6, 2022

de Hengxin, Vietnam

În august 2020, o soră m-a invitat la o adunare online a Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic. Citind cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, căutând și cercetând, am fost sigur: cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic e glasul lui Dumnezeu, iar Dumnezeu Atotputernic e Domnul Isus întors. Am fost foarte emoționat și entuziasmat. Și frații mei așteptau cu nerăbdare întoarcerea Domnului. Mi-am dat seama că trebuia să le spun repede vestea cea bună, ca să poată accepta și ei lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Deci, i-am predicat Evanghelia celui de-al treilea frate al meu, iar el i-a spus fratelui cel mai mare, conducătorul de biserică, despre vestea venirii Domnului. Pe neașteptate, după ce fratele cel mai mare a aflat, în seara aceea a venit la mine în grabă… „Hengxin, ai zis tu că Domnul Isus S-a întors deja și săvârșește o nouă etapă a lucrării? Cum e posibil? Domnul Isus ne-a iertat păcatele. Când Se va întoarce, ne va ridica direct în Împărăția cerurilor. Cum să facă El o nouă lucrare?” „Frate, nu te supăra pe mine! Deși Domnul Isus ne iartă păcatele, noi încă putem păcătui, iar natura noastră păcătoasă încă există. Dumnezeu spune: «Deci fiți sfinți, după cum Eu sunt sfânt!» (Leviticul 11:45). Frate, nu-L putem vedea pe Domnul nefiind sfinți și nu putem intra în Împărăția cerurilor dacă n-am fost curățiți de păcat. Încă avem nevoie de judecata lui Dumnezeu ca să ne înlăture natura păcătoasă și să rezolve problema păcatului de la rădăcină ‒” „Domnul Isus a fost răstignit ca să poarte toate păcate noastre. Domnul nu ne mai consideră păcătoși. Tu zici că nu am fost curățiți, dar asta e ideea ta personală. Biblia nu spune asta. Nu știi ce spune Biblia? «Căci prin credința din inimă se primește dreptatea și prin mărturisirea cu gura se primește mântuirea» (Romani 10:10). Nu suntem deja mântuiți prin credința în Domnul? De ce-ar mai avea nevoie de o nouă lucrare?” „Frate, ce ai spus tu sunt cuvintele lui Pavel, nu ale Domnului Isus. El n-a spus niciodată că cei mântuiți prin credință pot intra în Împărăția cerurilor. Domnul Isus spune foarte clar cine poate intra în Împărăția cerurilor: «Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăția Cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui Meu, Care este în ceruri» (Matei 7:21). Frate, trebuie să facem voia lui Dumnezeu și să ne purtăm conform cuvintelor Lui ca să intrăm în Împărăția cerurilor. Îndeplinim noi standardul ăsta? Încă păcătuim adesea și nu putem împlini cuvintele Domnului. Domnul Isus ne cere să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Putem noi, oare? Nu doar că nu-l putem iubi, ci putem fi invidioși, îl putem urî, și deseori trăim în păcat. Nu suntem calificați să intrăm în Împărăția cerurilor. De aceea, Dumnezeu Se întoarce în zilele de pe urmă ca să vorbească și să judece. O face pentru a scăpa de naturile noastre păcătoase, pentru a rezolva de la rădăcină problema păcatului nostru, pentru a ne curăți temeinic și a ne mântui. Însuși Domnul Isus a proorocit: «Pe cel ce Mă respinge și nu primește cuvintele Mele are cine să-l judece: Cuvântul pe care l-am spus Eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă» (Ioan 12:48). Iar Biblia spune: «Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu» (1 Petru 4:17).” „Destul! Pretinzi că e o altă etapă a lucrării când Domnul Se întoarce. Nu înseamnă asta că lucrarea de răscumpărare a Domnului Isus e fără sens? Nu ar fi ea, oare, în zadar?” Auzind ce-a zis fratele meu, am fost puțin neliniștit. Cum s-am părtășie, ca el să-nțeleagă lucrarea lui Dumnezeu și să scape de noțiunile lui? M-am gândit la un pasaj din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic: „Deși Isus a lucrat mult printre oameni, El a completat doar răscumpărarea întregii omeniri și a devenit jertfa pentru păcat a omului; El nu l-a scăpat pe om de toată firea lui stricată. Deplina mântuire a omului de influența Satanei nu necesita doar ca Isus să devină jertfa pentru păcat și să poarte păcatele omului, ci necesita și ca Dumnezeu să facă o lucrare și mai mare pentru a-l scăpa pe om cu totul de firea lui satanic de coruptă. Și astfel, acum că omul a fost iertat de păcatele lui, Dumnezeu S-a întors în trup pentru a-l conduce pe om în noua epocă și a început lucrarea de mustrare și judecată. Lucrarea aceasta l-a adus pe om într-un tărâm mai înalt. Toți cei care se supun stăpânirii Lui se vor bucura de un adevăr mai mare și vor primi binecuvântări mai mari. Ei vor trăi cu adevărat în lumină și vor dobândi adevărul, calea și viața(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Prefață”). Cuvintele lui Dumnezeu mi-au limpezit și luminat inima. I-am zis fratelui meu: „Faptul că Dumnezeu Se întoarce în zilele de pe urmă să judece nu înseamnă că lucrarea de răscumpărare a Domnului Isus e fără sens. Domnul Isus a iertat păcatele oamenilor, pentru ca ei să nu mai fie osândiți și executați de lege, însă ceea ce a făcut El a fost doar lucrarea de răscumpărare, nu lucrarea de purificare și de mântuire a oamenilor. Noi toți trăim încă în păcat. Fără judecata lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, nu putem scăpa de păcat și intra în împărăția Sa.” Când a văzut că nu mă poate combate, s-a enervat rău și-a zis: „Tu de puțin timp crezi în Dumnezeu Atotputernic, dar ai învățat multe. Orice spun, ai cu ce să mă contrazici, deci, nu-ți pot spune nimic!” Apoi a plecat mânios. M-am gândit: „El crede în Domnul și-a tânjit zilnic după venirea Lui, deci, de ce, după ce a auzit de întoarcerea Sa, nu doar că n-a analizat-o, ci chiar s-a înfuriat așa? S-ar putea să n-o poată accepta imediat având prea multe noțiuni religioase. Va trebui să găsesc altă ocazie de-a avea părtășie cu el.”

Curând, auzind că eu cred în Dumnezeu Atotputernic, au venit la mine cele două cumnate… „Hengxin, tu crezi în Dumnezeu Atotputernic, te rogi acelui nume, nu numelui Domnului! Asta-nseamnă că-L trădezi pe Domnul și devii un apostat.” „Ei bine, spui asta fiindcă nu înțelegi încă. Nu ai citit cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și nu știi că El e Domnul Isus întors. Dumnezeu Atotputernic și Domnul Isus sunt un singur Duh și-un singur Dumnezeu. Doar că Dumnezeu folosește nume diferite în epoci diferite. În Epoca Legii, numele lui Dumnezeu a fost Iahve, dar în Epoca Harului, numele Său a fost Isus. I S-a schimbat, dar poți spune că Domnul Isus și Iahve nu au fost același Dumnezeu, c-a însemnat credința în Domnul Isus trădarea lui Iahve Dumnezeu? Dumnezeu Atotputernic, Domnul Isus și Iahve sunt un singur Dumnezeu. Uite, vă arăt un film și-o să înțelegeți.” Dumnezeu Atotputernic spune: „Cândva, am fost cunoscut drept Iahve. Mi s-a spus și Mesia și, odată, oamenii Îmi spuneau Isus Mântuitorul cu iubire și respect. Totuși, astăzi nu sunt Iahve sau Isus pe care oamenii Îl cunoșteau în vremurile trecute; sunt Dumnezeul care S-a întors în zilele de pe urmă, Dumnezeul care va aduce sfârșitul epocii. Sunt Dumnezeu Însuși care Se înalță de la capătul pământului, abundând de întreaga Mea fire și plin de autoritate, onoare și glorie. Oamenii nu M-au băgat niciodată în seamă, nu M-au cunoscut niciodată și au fost mereu neștiutori în privința firii Mele. De la crearea lumii până astăzi, niciun om nu M-a văzut. Acesta este Dumnezeul care Se înfățișează omenirii în zilele de pe urmă, dar care Se ascunde printre oameni. El locuiește printre oameni, adevărat și real, ca soarele arzător și focul mistuitor, plin de putere și abundând de autoritate. Nu există nicio persoană sau lucru care nu va fi judecat de cuvintele Mele și nicio persoană sau lucru care nu va fi purificat de flăcările focului. În cele din urmă, toate popoarele vor fi binecuvântate grație cuvintelor Mele și, de asemenea, sfărâmate în bucăți din cauza cuvintelor Mele. Astfel, în zilele de pe urmă, toți oamenii vor vedea că Eu sunt Mântuitorul reîntors și că Eu sunt Dumnezeu Atotputernic care cucerește toată omenirea. Și toți vor vedea că am fost odată jertfă de păcat pentru omenire, dar că, în zilele de pe urmă, Eu voi deveni, de asemenea, flăcările soarelui care incinerează toate lucrurile, precum și Soarele dreptății care dezvăluie toate lucrurile. Aceasta este lucrarea Mea în zilele de pe urmă. Am luat numele acesta și posed firea aceasta pentru ca toți oamenii să poată vedea că sunt un Dumnezeu drept, soarele arzător și focul mistuitor și ca toți să poată să Mă venereze pe Mine, singurul Dumnezeu adevărat, și ca să poată să Îmi vadă adevărata față: nu sunt numai Dumnezeul israeliților, și nu sunt doar Răscumpărătorul; sunt Dumnezeul tuturor creaturilor din ceruri, pământ și mări(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Mântuitorul S-a întors deja pe un «nor alb»”). După citirea cuvintelor lui Dumnezeu, am avut părtășie cu cumnatele mele: „Numele lui Dumnezeu se schimbă cu fiecare epocă și etapă a lucrării Sale. El are nume diferite în diferite epoci, un nume pentru fiecare epocă, și fiecare nume reprezintă lucrarea lui Dumnezeu din fiecare epocă. În Epoca Legii, Dumnezeu a decretat legile sub numele de «Iahve» și-a învățat omenirea să trăiască pe pământ. În Epoca Harului, Duhul lui Dumnezeu S-a întrupat ca Domnul Isus și-a făcut lucrarea de răscumpărare pentru omenire. În zilele de pe urmă, Dumnezeu vine întrupat ca Dumnezeu Atotputernic, pentru a exprima adevărul și a-i judeca și purifica pe oameni. Din exterior, numele și lucrarea lui Dumnezeu s-au schimbat, dar esența Lui este neschimbătoare. A fost mereu același Dumnezeu lucrând pentru a ne mântui.” Le-am dat și un exemplu. Cineva ar putea lucra într-un spital, și toți îl numesc „doctor”, dar, într-o bună zi, hotărăște să predea, și toți îl numesc „profesor”, iar mai târziu, se duce să predice la o biserică, și alții l-au numit „pastor”. Înțelegeți? Munca lui și modul în care îl numesc alții s-au schimbat, dar el e tot aceeași persoană. E tot el. La fel, Dumnezeu folosește nume diferite în epoci diferite, dar esența și identitatea Lui nu s-au schimbat, iar El e tot același Dumnezeu. Când ne rugăm în numele lui Dumnezeu Atotputernic, nu-L trădăm pe Domnul și nu suntem apostați, ci Îl primim pe Domnul și mergem pe urmele Lui. În timp ce vorbeam, deodată au venit frații mei Fratele cel mare m-a întrerupt furios: „Nu mai discutați cu el! Cu el nu poți câștiga. Orice spui, el are un răspuns. De ce să te mai deranjezi?” „Hengxin, tu crezi în lucrul greșit. E timpul să te oprești.” „Zici că Dumnezeu Atotputernic e Domnul Isus întors. Du-te predică-i pastorului! Dacă pastorul spune că asta-i adevărata cale, atunci să credem împreună. Dar dacă nu, atunci întoarce-te la biserică și crede cu noi. Sunteți frați de sânge. Nu puteți merge fiecare pe calea lui.” Văzând că frații și cumnatele îl venerează pe pastor, le-am zis: „Noi, credincioșii, ar trebui s-ascultăm de Dumnezeu și să-L cinstim pe El mai presus de toți. Nu putem asculta orbește de oameni. Mai ales când e vorba să-L primim pe Domnul, nu putem lăsa pastorul să decidă. Domnul Isus a spus că oile lui Dumnezeu aud glasul Lui. Ar trebui să ne concentrăm pe ascultarea glasului Său, ca să-L putem primi pe Domnul.” Le-am mai spus: „Când Domnul Isus a venit să lucreze, cei care credeau în iudaism n-au căutat s-audă glasul lui Dumnezeu. I-au urmat orbește pe farisei, împotrivindu-se Domnului Isus și osândindu-L. Și au pierdut mântuirea Domnului. Asta e o lecție pentru noi.” Orice ziceam, însă, frații și cumnatele nu voiau să asculte și insistau că pastorul nu se poate înșela. Văzând atitudinea lor, m-am gândit: „Îl venerează așa de mult pe pastor, încât, dacă pastorul acceptă, s-ar putea ca și ei să accepte.”

Într-o zi din ianuarie 2021, pastorul și conducătorii au venit la mine și-am profitat de ocazie să le predic Evanghelia. „Matei 24:37 spune: «Așa cum a fost în zilele lui Noe, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului.» Iar 24:44 spune: «Prin urmare, fiți pregătiți și voi, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă așteptați!» Luca 17:24-25 spune: «Căci așa cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului la cealaltă, tot așa va fi și cu Fiul Omului (în ziua Sa)! Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie respins de această generație.» Profeția menționează «venirea Fiului Omului» și «Fiul Omului va veni». Cine e Fiul Omului, deci? Fiul Omului se referă la întruparea lui Dumnezeu. Domnul Isus a fost Fiul Omului pentru că El era întruparea Duhului lui Dumnezeu. Un duh nu poate fi numit Fiul Omului. De aceea, profeția spune că Domnul Se întoarce ca Fiul Omului în zilele de pe urmă, adică El va veni întrupat. Dacă trupul spiritual al Domnului Isus după înviere ar coborî pe nori și li s-ar arăta tuturor cu mare slavă, atunci cine ar cuteza să I se împotrivească și să-L osândească? Totuși, Domnul Isus a spus: «Mai întâi trebuie să sufere multe și să fie respins de această generație.» Cum se împlinește profeția asta? Numai dacă Dumnezeu vine întrupat drept Fiul Omului, care apare ca o persoană obișnuită și normală, într-o formă pe care oamenii n-o recunosc, numai atunci poate fi El osândit și respins. Așadar, potrivit profeției Domnului Isus, Domnul Se întoarce întrupat în zilele de pe urmă, iar asta e absolut sigur.” „Aceste versete biblice menționează «Fiul Omului», ceea ce înseamnă Domnul Isus.” „Frate Han, Domnul Isus vorbește foarte clar. Acestea sunt profeții despre întoarcerea Domnului, nu despre Domnul Isus.” „Biblia spune limpede: «Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului și atunci toate semințiile pământului se vor jeli și-L vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și mare slavă» (Matei 24:30). Domnul Se va întoarce pe un nor, dar tu spui că El va veni întrupat. Nu e contradictoriu? Noi Îl așteptăm pe Domnul Isus, care vine pe un nor. Acum, timpul s-a apropiat, au apărut tot felul de catastrofe, și Domnul e pe cale să vină pe un nor să ne ia în Împărăția cerurilor. După toți anii de credință în Domnul, aproape c-ai ajuns acolo, însă tu, tu renunți la tot, pur și simplu!” „Pastore Wang, profeția pe care ai menționat-o e adevărată și ea, dar întruparea lui Dumnezeu nu contrazice venirea Lui pe nori. La început nu am înțeles chestiunea. Ulterior, citind cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, am realizat că revenirea Domnului are loc în doi pași. Mai întâi, El vine în taină ca Fiul Omului, să exprime adevărul și să judece. Apoi, după ce se formează un grup de biruitori, Dumnezeu trimite catastrofe să-i răsplătească pe cei buni și să-i pedepsească pe cei răi. După catastrofe, Dumnezeu coboară pe un nor și li Se arată deschis tuturor. Atunci, toți cei care I se împotrivesc lui Dumnezeu Atotputernic și-L osândesc, vor plânge și vor scrâșni din dinți, ceea ce împlinește în întregime profeția despre Domnul venind pe nori: «Iată, El va veni pe nori și orice ochi Îl va vedea, chiar și cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui» (Apocalipsa 1:7).” Atunci, pastorul și ceilalți au rămas uimiți și-au tăcut. Le-am citit un pasaj din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic: „Atunci când Îl veți vedea cu ochii voștri pe Isus coborând din ceruri pe un nor alb, aceasta va fi arătarea publică a Soarelui dreptății. Poate că acela va fi un moment de mare entuziasm pentru tine, și totuși, ar trebui să știi că timpul când asiști la coborârea lui Isus din cer este și timpul când tu cobori în iad pentru a fi pedepsit. Acela va fi momentul sfârșitului planului de gestionare (planului de mântuire) al lui Dumnezeu și va fi momentul când Dumnezeu îi răsplătește pe cei buni și îi pedepsește pe cei răi. Căci judecata lui Dumnezeu va fi încheiată înainte ca omul să vadă semne, atunci când nu există decât exprimarea adevărului. Cei care acceptă adevărul și nu caută semne, și astfel au fost purificați, se vor fi întors în fața tronului lui Dumnezeu și vor fi intrat în îmbrățișarea Creatorului. Numai cei care persistă în credința că «Isus care nu vine pe un nor alb este un Hristos mincinos» vor fi supuși pedepsei eterne, pentru că ei cred doar în Isus care face semne, dar nu Îl recunosc pe Isus Cel care proclamă judecata aspră și care oferă adevărata cale și viața. Și astfel, se poate doar ca Isus să Se ocupe de ei atunci când Se reîntoarce, în mod deschis, pe un nor alb. Sunt prea încăpățânați, prea încrezători în ei înșiși, prea aroganți. Cum ar putea astfel de degenerați să fie răsplătiți de Isus? Întoarcerea lui Isus este o mare mântuire pentru cei care sunt capabili să accepte adevărul, dar pentru cei care nu pot să accepte adevărul, este un semn al condamnării. Ar trebui să vă alegeți calea proprie și să nu blasfemiați împotriva Duhului Sfânt și să respingeți adevărul. Nu ar trebui să fiți persoane ignorante sau arogante, ci cineva care se supune călăuzirii Duhului Sfânt, care tânjește după adevăr și îl caută; numai în acest fel veți beneficia(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Când vei vedea trupul spiritual al lui Isus, Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul”). Toți cei de față au fost uluiți auzind cuvintele autoritare ale lui Dumnezeu. După un timp, pastorul a vorbit. „Ziceai că acestea sunt noile cuvinte ale lui Dumnezeu? Nu e așa! Cuvintele lui Dumnezeu sunt în Biblie, toate, și niciunul nu e în afara ei. Dacă există vreunul, e adăugire la Biblie. Apocalipsa afirmă limpede: «Depun mărturie înaintea oricui aude cuvintele profeției din această carte că, dacă cineva adaugă ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile descrise în această carte; și dacă cineva scoate din cuvintele cărții acestei profeții, Dumnezeu îi va lua partea de la pomul vieții și din Cetatea Sfântă, care sunt descrise în această carte» (Apocalipsa 22:18-19).” „Pastore Wang, când se afirmă că nimic nu poate fi adăugat ori scos, îi avertizează pe oameni să n-adauge ori să nu șteargă în mod arbitrar profeții din Apocalipsa. Nu vrea să spună că Dumnezeu nu va mai rosti cuvinte noi. Însuși Domnul Isus a spus: «Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul» (Ioan 16:12-13). Domnul Isus a spus foarte clar: când Se va întoarce în zilele de pe urmă, El va rosti multe cuvinte pentru a ne călăuzi în toate adevărurile. Așa cum înțelegi tu, când Dumnezeu Se va întoarce în zilele de pe urmă, El nu va mai vorbi și lucra. Atunci cum se vor împlini și realiza aceste cuvinte ale Domnului Isus? Dumnezeu este adevărul, sursa vieții, izvorul de apă vie ce curge neîncetat. Tu limitezi cuvintele și lucrarea lui Dumnezeu la cele din Biblie, ca și cum Dumnezeu n-ar putea spune decât aceste cuvinte din Biblie. Nu înseamnă asta să-L delimitezi și să-L minimalizezi?” La auzul cuvintelor mele, pastorul Wang a tăcut. M-am gândit: „Eu veneram pastorii. Credeam că sunt familiarizați cu Biblia și Îl cunosc pe Dumnezeu. Spre mirarea mea, ei nu înțeleg Biblia și chiar delimitează lucrarea lui Dumnezeu.” Am fost dezamăgit.

După câteva discuții, pastorul a văzut că eram ferm în credința mea, și atunci a folosit multe raționamente greșite ca să mă încurce, pe care eu le-am respins folosind cuvintele lui Dumnezeu și am mărturisit lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, dar n-au vrut să asculte deloc. La finalul discuției, când pastorul Wang a văzut că nu mă putea combate, n-a zis nimic. Conducătorul Han, care a venit cu el, mi-a zis: „Hengxin, vrem să încetezi să crezi în Dumnezeu Atotputernic, fiindcă suntem răspunzători pentru viața ta. Din iubire facem asta. Ne temem că o vei lua pe calea greșită. Oamenii care înțeleg Biblia ca tine ar trebui să fie conducători la biserică și să coopereze cu lucrarea noastră. Ar fi minunat!” Când l-am auzit spunând asta, m-am gândit la cuvintele diavolului care L-a ispitit pe Domnul Isus în Biblie: „Diavolul L-a mai dus pe un munte foarte înalt și I-a arătat toate regatele lumii și splendoarea lor. Apoi I-a zis: – Toate acestea Ți le voi da Ție dacă te vei prosterna și mi te vei închina” (Matei 4:8-9). Faptul că mi-au cerut să fiu conducător la biserică era ispita diavolului. Credeau că, dacă mă cucereau cu prestigiu și statut, voi merge alături de ei. Prestigiul și statutul era mult prea importante pentru ei! Au auzit vestea venirii Domnului, dar, în loc să caute și să cerceteze, încercau să mă ademenească departe de calea adevărată. Ce perfid! Deci, i-am refuzat. „Nu mă întorc în biserică! Acum, Domnul Isus a revenit să facă o lucrare nouă. El nu mai lucrează în bisericile Epocii Harului. Ce folos aș avea să mă duc la biserică? Se cuvine să acceptăm lucrarea cea nouă a lui Dumnezeu și să-L urmăm. Dacă nu, vom fi părăsiți și izgoniți de Domnul. E exact ca atunci când Domnul Isus a venit să lucreze. Ucenicii au auzit cuvintele Domnului Isus, au recunoscut glasul Domnului, L-au urmat și-au câștigat mântuirea Domnului, iar cei care respectau legile în templu au fost părăsiți și izgoniți de Domnul. Voi, mai mult decât toți, ar trebui să fiți conștienți de faptul ăsta. Domnul a revenit în zilele de pe urmă. Dacă nu ascultăm glasul Lui, cum putem să-L primim cu bucurie? Domnul Isus a spus: «Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează» (Ioan 10:27). Apocalipsa a profețit și ea: «Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!» (Apocalipsa Capitole 2, 3). «Iată, Eu stau la ușă și bat! Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el și voi mânca cu el, și el cu Mine» (Apocalipsa 3:20). Pastore Wang, în primirea cu bucurie a Domnului, cel mai important lucru e să asculți glasul Domnului. Dacă cineva mărturisește că El a revenit, trebuie să dăm la o parte ideile noastre, să căutăm și să cercetăm. Altfel, nu vom putea să-L primim cu bucurie pe Domnul și să intrăm în Împărăția cerurilor.” „N-avem nevoie s-ascultăm glasul lui Dumnezeu. Trebuie doar s-așteptăm ca Domnul să vină pe un nor să ne ia în Împărăția Lui. Dacă va veni ziua când Domnul Isus vine pe nor, și noi suntem cei care plâng și scrâșnesc din dinți, atunci noi vom fi răspunzători. Dar eu trebuie să-ți limpezesc lucrurile. Să nu dai vina pe noi dacă ai credința greșită și-o iei pe calea greșită! Dacă acum vrei să îndrepți situația, te mai poți întoarce în biserică. Îți mai dau câteva zile să te gândești la asta. Peste șapte zile, vino la biserică și dă-mi un răspuns. Și te avertizez: nu ai voie să propăvăduiești Evanghelia ta în biserică. Dacă cineva din biserica noastră începe să creadă în Dumnezeu Atotputernic din cauza ta, o să te fac să plătești!” După ce pastorul a terminat de vorbit, i-a zis familiei mele: „Noi am spus foarte multe, dar el n-a ascultat. Sunteți familia lui, deci, încercați să-l convingeți!” Apoi, pastorul a plecat indignat.

Cei din familie au fost foarte furioși văzând că n-am ascultat de pastor, așa c-au venit toți să mă certe, iar al doilea frate al meu chiar m-a amenințat cu bătaia. „Noi am chemat pastorul, și tu ne-ai făcut de rușine! Pastorul a vorbit mult, dar n-ai vrut să asculți și stărui să crezi în Dumnezeu Atotputernic. Atunci, te omor în bătaie!” „Te rog, cu ce-am greșit, că vrei să mă lovești? Domnul a venit. Eu I-am ascultat glasul și L-am primit cu bucurie. De ce vă purtați așa cu mine? Voi mai credeți în Dumnezeu?” „Tu nici nu-l asculți pe pastor! Ce se-ntâmplă cu tine?” „Tu crezi în Dumnezeu sau crezi în pastor? Doar pentru că am acceptat lucrarea lui Dumnezeu a zilelor de pe urmă, pastorul mă împiedică și mă tulbură în felul ăsta! Eu cred că pastorul și conducătorii aceia sunt farisei ipocriți! Acum Dumnezeu a revenit, face o nouă lucrare și a exprimat atâtea adevăruri, dar ei nu caută și nu cercetează și-i opresc pe ceilalți să-L primească pe Domnul cu bucurie. Ba chiar folosesc statutul să mă ademenească departe de calea cea adevărată, zicând că-i de dragul vieții mele. Nu-i asta o minciună și-atât? Vor să mă prindă în capcană și să mă distrugă! Domnul Isus i-a expus pe farisei, spunând: «Vai de voi, cărturari și farisei ipocriți! Căci voi închideți Împărăția Cerurilor în fața oamenilor; nici voi nu intrați, și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre! […] Căci voi înconjurați marea și uscatul pentru a face un prozelit, dar când devine astfel, faceți din el de două ori mai mult un fiu al Gheenei decât sunteți voi!» (Matei 23:13, 15). Care-i diferența dintre pastor și conducători – și farisei? Cum puteți fi de partea lor?” „Dacă pastorul te dă afară, nu mai suntem frați și pentru noi nu mai contează dacă trăiești sau mori. Să restitui banii pe care ni-i datorezi! Îi vrem în două săptămâni!”

M-a întristat foarte mult să-i văd că sunt așa de fără inimă. Când au avut necazuri, m-am străduit din răsputeri să-i ajut, și-acum se purtau cu mine astfel. Cum au ajuns aici frații buni pe care-i știam în trecut? Cum erau familia mea oamenii ăștia? Noaptea aceea, am stat întins în pat și n-am putut dormi. Era atât de dureros să mă gândesc, că nu mi-am putut opri lacrimile. M-am rugat lui Dumnezeu, cerându-I să-mi dea credință și să mă călăuzească în înțelegerea voii Lui, ca să știu cum să trăiesc în mediul ăsta. Mi-am amintit ce-a zis Domnul Isus: „Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să-i întorc «pe fiu împotriva tatălui său, pe fiică împotriva mamei ei și pe noră împotriva soacrei sale, așa încât dușmanii unui om vor fi chiar cei din familia lui»(Matei 10:34-36). „Dacă lumea vă urăște, știți că pe Mine M-a urât înaintea voastră!(Ioan 15:18). Cuvintele Domnului sunt adevărate și profețiile Domnului s-au împlinit. Doar pentru că am acceptat lucrarea lui Dumnezeu a zilelor de pe urmă, pastorul și frații mei încercau să mă-mpiedice și să mă persecute. Ei nu mă urau pe mine: Îl urau pe Dumnezeu. Gândindu-mă la cele întâmplate în ultimele zile, I-am fost recunoscător lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu m-a ajutat să depășesc perturbarea și piedicile pastorului și-ale familiei, și mi-a dat, totodată, un discernământ asupra lor.

Într-o bună zi, o soră a aflat de situația mea și mi-a trimis un pasaj din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. „Nu fi descurajat, nu fi slab, iar Eu îți voi lămuri lucrurile. Drumul spre Împărăție nu este atât de neted; nimic nu e atât de simplu! Vrei ca binecuvântările să vină ușor, nu-i așa? Astăzi, toți vor avea încercări amare de înfruntat. Fără astfel de încercări, inima iubitoare pe care o aveți pentru Mine nu se va întări și nu veți avea iubire adevărată față de Mine. Chiar dacă aceste încercări constau numai în circumstanțe minore, fiecare trebuie să treacă prin ele; doar că dificultatea încercărilor va fi diferită de la persoană la persoană. Încercările sunt o binecuvântare de la Mine, și cât de mulți dintre voi vin adesea înaintea Mea, implorându-Mi în genunchi binecuvântările? Copii prostuți! Credeți mereu că ceva cuvinte prielnice pot fi considerate binecuvântarea Mea, totuși nu recunoașteți că amărăciunea este una dintre binecuvântările Mele. Cei ce-Mi împărtășesc amărăciunea, Îmi vor împărtăși cu siguranță și dulceața. Aceasta este promisiunea și binecuvântarea Mea pentru voi. Nu ezitați să mâncați și să beți cuvintele Mele și să vă bucurați de ele. Când întunericul trece, lumina strălucește. Înaintea zorilor este cel mai întunecat; după acest moment, cerul se luminează treptat, iar apoi soarele răsare. Nu fiți înfricoșați sau șovăielnici(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cuvântări ale lui Hristos la început”, Capitolul 41). Ea a avut părtășie cu mine: „Noi credem în Dumnezeu Atotputernic și-L primim cu bucurie pe Domnul, dar Satana nu vrea să fim mântuiți sau câștigați de Dumnezeu, așa că folosește tot felul de mijloace pentru a ne împiedica și tulbura. Însă Dumnezeu îngăduie asta. De ce? Dumnezeu vrea să dezvăluie credința oamenilor ca adevărată ori falsă. Cineva cu credință autentică, oaia lui Dumnezeu, poate rezista testului. Oricum îl tulbură Satana, el poate stărui în urmarea lui Dumnezeu. Cei care nu-I aparțin lui Dumnezeu, care cred în mod fals, vor da înapoi când Satana îi va tulbura. Asta-i înțelepciunea lui Dumnezeu în acțiune, pe baza uneltirilor Satanei. Acum, tu ești tulburat și împiedicat de pastor și de familie. Ăsta-i un test. După ce treci prin el, o să înțelegi din adevăr și-o să vezi clar anumite lucruri. În plus, vei ști să discerni cine-i credincios adevărat și cine-i fals credincios și vei dezvolta credință în Dumnezeu, lucruri pe care nu le putem câștiga într-un mediu confortabil. Suferința asta are valoarea ei.” După ce-am ascultat părtășia surorii, am înțeles: piedicile și tulburarea din partea pastorului și a familiei mele păreau făcute de oameni, dar, de fapt, totul era tulburarea Satanei, încercând să mă facă să pierd mântuirea lui Dumnezeu. Satana chiar e plin de ură! Prin incidentul ăsta, am început să capăt puțin discernământ în privința pastorului, iar dorința mea de-a-L urma pe Dumnezeu s-a întărit. După câteva zile, văzând că tot credeam în Dumnezeu Atotputernic, a venit și unchiul meu să mă descurajeze. „Hengxin, ascultă-mă! Întoarce-te! Ce-o să faci dacă pastorul te dă afară? Dacă ai probleme în viitor sau te îmbolnăvești, cine o să te ajute?” „Eu în sfârșit L-am primit pe Domnul cu bucurie, deci, fie ce-o fi, Îl voi urma pe Dumnezeu Atotputernic. Nu mă întorc în biserică!” „Tu nu știi cât știe pastorul. În probleme de credință în Dumnezeu, trebuie să ascultăm de pastor!” „Când Domnul Isus a venit să lucreze, și cei care credeau în iudaism s-au gândit că fariseii știau mai bine și i-au urmat pe ei, împotrivindu-se Domnului și osândindu-L. Ca urmare, au fost blestemați și pedepsiți. În calitate de credincioși în Dumnezeu, trebuie să ascultăm cuvintele lui Dumnezeu. Dacă vorbele și faptele pastorului nu sunt după cuvintele lui Dumnezeu, nu le putem asculta. I-am spus pastorului că Dumnezeu revine în zilele de pe urmă ca să exprime numeroase adevăruri, lucru dovedit în Biblie și în profețiile Domnului Isus, și n-a putut să-l dezmintă, însă n-a dorit deloc să caute, a încercat să mă oprească să-L primesc pe Domnul cu bucurie și nu m-a lăsat să împărtășesc asta cu niciun frate sau soră. Consideri că ce a făcut el e după cuvintele lui Dumnezeu? Unchiule, tu nu cauți și nu cercetezi lucrarea lui Dumnezeu a zilelor de pe urmă. Tu asculți de orice spune pastorul. N-ai citit niciodată cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Cum poți ști dacă sunt adevărate sau false? E ca atunci când treci printr-un râu. Dacă unul zice că apa e adâncă, și altul zice că-i mică, tu pe cine îl crezi? Nu-i așa că vei ști adevărul dacă intri tu însuți în apă? Dacă tu crezi în Domnul, dar nu asculți de El și insiști să asculți de pastor, la sfârșit, dacă pastorul se va duce-n iad, n-o să te duci în iad și tu? Nu-i asta orb conducând pe orb în groapă?” „Nu te temi că pastorul te va raporta guvernului și te vor aresta?” „Indiferent dacă mă raportează guvernului, indiferent ce-mi face guvernul, chiar dacă sunt persecutat, trebuie să-L urmez pe Dumnezeu Atotputernic.” În ziua aceea, unchiul a încercat întruna să mă convingă, dar nu l-am ascultat. După o săptămână, ca să nu mă supere iar pastorul, m-am dus la el și la conducători, spunându-le că eram hotărât să cred în Dumnezeu Atotputernic și că nu mă voi întoarce în biserică, și le-am cerut să nu mai discute cu mine. În mod neașteptat, pastorul a refuzat să renunțe și mi-a zis: „Acest Fulger de la Răsărit în care crezi nu e întoarcerea Domnului. Dacă tu continui să crezi, Îl trădezi pe Domnul.” I-am spus: „Domnul Isus Și-a profețit întoarcerea, spunând: «Căci așa cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, tot așa va fi și venirea Fiului Omului» (Matei 24:27). Apariția Fulgerului de la Răsărit nu împlinește profeția Lui?” Când a văzut că nu mă poate combate, pastorul Wang s-a înfuriat și-a început să judece și să condamne lucrarea lui Dumnezeu. Cuvintele lui m-au mâniat foarte tare. Mi-am amintit că Domnul Isus a zis: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează(Ioan 10:27). Oile lui Dumnezeu ascultă glasul Lui. Pastorul și conducătorii nu înțeleg glasul lui Dumnezeu și-L judecă pe Dumnezeu. Ei nu sunt oile lui Dumnezeu. Ei sunt ai diavolului. Le-am spus: „În trecut, fariseii L-au judecat și osândit pe Domnul Isus. Acum, când auziți că Domnul S-a întors, voi nu căutați, nu cercetați. Deși vedeți ce bine sunt rostite cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, totuși, osândiți și vă împotriviți. Oare nu sunteți doar niște farisei moderni?” Pastorul și conducătorii au fost foarte furioși când am zis asta, așa c-au încercat altă metodă de-a mă constrânge. „Întrucât ești sigur că vrei să crezi în Dumnezeu Atotputernic, hai să redactăm o declarație pe care s-o semnezi, să spună că nu crezi în Domnul Isus.” „De ce aș semna asta? Dumnezeu Atotputernic este întoarcerea Domnului Isus, iar eu cred în Dumnezeu Atotputernic, ceea ce-nseamnă primirea cu bucurie a Domnului. Cum poți spune că nu cred în Domnul Isus? Nu e asta denaturarea faptelor? După ideile tale, când Domnul Isus a venit să lucreze, ucenicii Domnului, cum au fost Petru și Ioan, au părăsit cu toții templul și L-au urmat pe Domnul Isus. Poți să zici că ei L-au trădat pe Iahve Dumnezeu? Cu siguranță nu! Ei au ținut pasul cu noua lucrare a lui Dumnezeu. Tot astfel, acum, Domnul Isus a revenit pentru a face o lucrare nouă, iar credința mea în Dumnezeu Atotputernic înseamnă a călca pe urmele Mielului. Cum poate fi asta o trădare a Domnului Isus? Nu semnez așa ceva!” „Trebuie să semnezei declarația asta și vor trebui să semneze și părinții și frații tăi, ca dovadă că tu însuți ai părăsit biserica, nu te-am dat afară noi.” În clipa aceea, am înțeles obiectivul pastorului. Dacă declaram că nu credeam în Domnul Isus, ci credeam în Dumnezeu Atotputernic, n-ar însemna asta că eu negam că Dumnezeu Atotputernic și Domnul Isus sunt un singur Dumnezeu? Dacă semnam, devenea pentru ei o probă pentru a-L nega și osândi pe Dumnezeu Atotputernic. Ce răi și ticăloși erau! Dacă duceau declarația asta la guvernul vietnamez, urma să fiu persecutat. Ăsta le era obiectivul mârșav. Seara aceea, am discutat în contradictoriu până după zece, dar, orice spuneam eu, pastorul parcă nu înțelegea și era nepoliticos și nerezonabil, așa că n-am mai avut ce să le spun. A doua zi, când familia mea a aflat vestea, au venit la mine să mă acuze. „Tatăl tău și cu mine am muncit din greu să te creștem, și-acum ne abandonezi? Nu ai nicio conștiință!” „Mamă, eu nu te-am abandonat. Ți-am propovăduit Evanghelia de multe ori, dar tu n-o crezi. Nu asculți cuvintele lui Dumnezeu, doar ale pastorului. E alegerea ta personală.” „De-acum înainte, nu ești fiul meu!” „De-acum înainte, o să mergem pe drumuri diferite. Nu mai suntem frați! Indiferent ce greutăți o să ai în viitor, noi n-o să te ajutăm!” „Cum vreți! Eu cred în Dumnezeu, atât, și voi mă persecutați în felul ăsta, făcându-mă să aleg între voi și Dumnezeu. Atunci, bineînțeles, o să-L aleg pe Dumnezeu! Dar eu n-am zis niciodată că nu sunteți părinții și frații mei. Voi ați spus așa!”

După aceea, nu m-am mai dus la biserică. Credeam că pastorul și conducătorii nu mă vor supăra din nou. Pe neașteptate, într-o zi din aprilie, colegul de la biserică ce se ocupa de finanțe a venit la mine și-a insistat să merg la biserică să semnez o declarație de necredință în Domnul Isus. Am fost furios! Oamenii ăștia nu voiau să mă lase în pace! De ce erau așa plini de ură? După ce l-am dat afară, m-am liniștit și m-am rugat lui Dumnezeu și m-am gândit la un pasaj din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. „Când Dumnezeu lucrează, Se îngrijește de o persoană și o apreciază și când o favorizează și o aprobă, Satana se ține și el îndeaproape în urma acesteia, încercând să o înșele și să-i facă rău. Dacă Dumnezeu dorește să câștige această persoană, Satana, pentru a-și atinge obiectivul ascuns, ar face orice-i stă în putere să-L împiedice pe Dumnezeu, folosind diferite vicleșuguri ca să ispitească, să tulbure și să submineze lucrarea lui Dumnezeu. Care este acest obiectiv? El nu vrea ca Dumnezeu să câștige pe nimeni; vrea să pună stăpânire pe toți cei pe care vrea Dumnezeu să-i câștige, vrea să-i controleze, să preia controlul asupra lor pentru ca ei să i se închine și să i se alăture în a comite fapte rele și să I se împotrivească lui Dumnezeu. Nu este acesta motivul sinistru al Satanei? Spuneți adesea că Satana este atât de malefic, atât de rău, dar voi l-ați văzut? Puteți vedea cât de rea este omenirea; nu ați văzut cât de rău este adevăratul Satana. Totuși, în chestiunea cu privire la Iov, ați observat clar cam cât de rău este Satana. Această chestiune a făcut foarte clare chipul ascuns al Satanei și esența lui. Războindu-se cu Dumnezeu și ținându-se scai după El, obiectivul Satanei este să dărâme întreaga lucrare pe care Dumnezeu vrea s-o facă, să-i ocupe, să-i controleze și să-i elimine complet pe cei pe care vrea Dumnezeu să îi câștige. Dacă nu sunt eliminați, atunci ei ajung în posesia Satanei pentru a fi folosiți de el – acesta este obiectivul său(Cuvântul, Vol. 2: Despre a-L cunoaște pe Dumnezeu, „Dumnezeu Însuși, Unicul IV”). După ce am meditat la cuvintele lui Dumnezeu, am văzut mai clar șiretlicurile Satanei. Am văzut că pastorul și prezbiterii aceștia sunt ai Satanei. Ei erau complicii Satanei. Încercau toate mijloacele de-a împiedica și tulbura credința mea în Dumnezeu Atotputernic, ca să mă ia de la Dumnezeu. Mi-au cerut să semnez o scrisoare de negare a Domnului Isus, ca să le dau un pretext de-a mă condamna. Ce răi la inimă erau! De la-nceput la sfârșit, ei au jucat rolul Satanelor. Mai târziu, și familia mea a ghicit intențiile pastorului, realizând că el voia să semnez scrisoarea ca să mă poată raporta guvernului, și mama mi-a zis: „Hengxin, nu semna scrisoarea aia! Pastorul e groaznic! Tu n-ai făcut nimic rău crezând în Dumnezeu, dar uite cum se poartă cu tine! Dacă o să ai de suferit vreo persecuție, nu-l las eu să scape nepedepsit!” Obișnuiam să venerez pastorii. Am crezut că ei Îl slujesc pe Domnul și că a-i ajuta înseamnă a-L iubi pe Domnul, așa că am oferit jertfe adesea, atât bani cât și bunuri. Când li se stricau mașinile, întotdeauna le reparam, indiferent de costuri. Prin experiența asta, acum văd adevărata față a pastorilor. În numele ocrotirii turmei, ei împiedică oamenii să cerceteze calea cea adevărată și-i opresc pe alții să nu-L primească pe Domnul cu bucurie și să nu intre în Împărăția cerurilor. Nu vor decât să ne țină pe toți sub controlul lor, ca să le oferim mai mulți bani și să-i susținem. Sunt pietre de poticnire ce-i împiedică pe oameni să intre în Împărăția cerurilor.

E chiar cum spun cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. „Există cei care citesc Biblia în bisericile mari și o recită cât e ziua de lungă și, totuși, niciunul dintre ei nu înțelege scopul lucrării lui Dumnezeu. Niciunul dintre ei nu e capabil să-L cunoască pe Dumnezeu; cu atât mai puțin poate vreunul dintre ei să fie în concordanță cu voia lui Dumnezeu. Sunt cu toții oameni fără valoare, ticăloși, fiecare crezându-se la înălțime ca să-I dea lecții lui Dumnezeu. Ei I se împotrivesc voit lui Dumnezeu chiar și în timp ce Îi poartă stindardul. Pretinzând credința în Dumnezeu, ei tot mănâncă trupul și beau sângele omului. Toți oamenii ca aceștia sunt diavoli care devorează sufletul omului, demoni șefi care intenționat stau în calea celor ce încearcă să umble pe calea cea dreaptă, și obstacole care îi împiedică pe cei ce Îl caută pe Dumnezeu. Pot părea să aibă «o constituție zdravănă», dar cum să știe adepții lor că ei nu sunt alții decât antihriști care îi conduc pe oameni să se împotrivească lui Dumnezeu? Cum să știe adepții lor că aceștia sunt diavoli vii dedicați devorării sufletelor umane?(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Toți oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu sunt oameni care I se împotrivesc lui Dumnezeu”). Eu sunt recunoscător pentru ocrotirea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic a fost cel care m-a condus și îndrumat pas cu pas, mi-a îngăduit să ghicesc șiretlicurile Satanei, să văd limpede cum pastorii urăsc adevărul și I se împotrivesc lui Dumnezeu, să mă eliberez total din lanțurile slujitorilor răi și-ale antihriștilor, și să mă întorc în casa lui Dumnezeu. Mi s-a umplut inima de recunoștință față de Dumnezeu! Acum, mă bucur zi de zi de hrana cuvântului lui Dumnezeu, propovăduiesc Evanghelia și-L mărturisesc pe Domnul cu frații și surorile mele și mă simt împlinit și fericit! Slavă lui Dumnezeu!

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Emoția mi-a umbrit inima

În mai 2017, am acceptat lucrarea din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu Atotputernic. Soțul meu, văzând cum m-am însănătoșit și m-am bucurat...

Contactează-ne pe Messenger