Înțelegeți cele trei modalități principale de a întâmpina întoarcerea Domnului

mai 12, 2019

de Yanjin

Cuprins
1. Nu vă bazați pe idei și imaginații; să aveți o inimă temătoare de Dumnezeu
2. Cercetați și investigați în mod activ adevărata cale
3. Concentrează-te pe a auzi glasul lui Dumnezeu

A fi capabili să întâmpine cea de-a doua venire a Domnului Isus este cea mai mare dorință a celor care cred cu adevărat în Domnul. Așadar, cum putem să-L întâmpinăm pe Domnul Isus? Ceea ce urmează este o părtășie despre cele trei modalități principale prin care să putem întâmpina împreună întoarcerea Domnului.

1. Nu vă bazați pe idei și imaginații; să aveți o inimă temătoare de Dumnezeu

În Biblie, se consemnează: „«Deoarece gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, nici căile voastre nu sunt căile Mele», a spus Iahve. «Deoarece, așa cum Cerurile sunt mai înalte decât pământul, astfel sunt căile Mele mai înalte decât căile voastre și gândurile Mele decât gândurile voastre»” (Isaia 55:8-9). Cuvintele lui Dumnezeu spun: „Toţi ar trebui să ştim că oamenii, care sunt din carne şi oase, au fost stricaţi de Satana. Este în natura lor să se opună lui Dumnezeu şi ei nu sunt la egalitate cu Dumnezeu, şi cu atât mai puţin pot să dea sfaturi pentru lucrarea lui Dumnezeu. Modul în care Dumnezeu călăuzește omul este lucrarea lui Dumnezeu Însuși. Omul ar trebui să se supună şi să nu aibă tot felul de perspective, pentru că omul este doar ţărână” („Numai cel care experimentează lucrarea lui Dumnezeu, crede cu adevărat în Dumnezeu”). Dumnezeu este Domnul creației, iar lucrarea și cuvintele Lui dezvăluie autoritatea, puterea, minunăția și înțelepciunea Sa. Fie că faptele lui Dumnezeu sunt sau nu în conformitate cu noțiunile noastre și fie că le putem înțelege sau nu, dat fiind că El este Creatorul, ar trebui să cercetăm cu toții, să acceptăm și să ne supunem cu o inimă temătoare de Dumnezeu. Acesta este tipul de rațiune pe care noi, ca oameni, ar trebui s-o avem. Dacă suntem aroganți, bazându-ne pe propriile noastre noțiuni și imaginații pentru a delimita lucrarea lui Dumnezeu, dacă ținem mereu cu tărie la multele noastre idei despre întoarcerea Domnului, cerând ca Dumnezeu să facă cutare sau cutare lucru, vom fi predispuși să săvârșim lucruri potrivnice lui Dumnezeu. Întocmai ca atunci când Domnul Isus a venit să lucreze – fariseilor le-a lipsit cu desăvârșire reverența din inimă față de Dumnezeu, așa că nu s-au implicat în cercetarea lucrării Sale. Ei știau bine că ale Domnului Isus cuvinte aveau autoritate și putere, dar tot și-au considerat cu aroganță propriile noțiuni și imaginații ca adevăr, crezând că, atunci când va veni Dumnezeu, numele Lui va fi Mesia și că El se va naște dintr-o spiță aristocratică pentru a fi Regele evreilor. Dar, când a venit Dumnezeu, numele Lui a fost Isus și S-a născut într-o familie de rând. El nu a acționat nici ca regele lor, așa că fariseii au judecat, crezând că Domnul Isus nu era Mesia și că nu era Dumnezeu. Pe baza celor imaginate de ei, fariseii au crezut că atunci când va veni Mesia, El îi va lumina mai întâi, li Se va dezvălui, și că va lucra din templu. Ei nu credeau că El va lucra și va predica în mijlocul oamenilor de condiție umilă precum prostituatele, vameșii și pescarii; ei credeau că El va continua să-i călăuzească să respecte legile Vechiului Testament. Însă în lucrarea Domnului Isus, El ieșea din templu și stătea jos frecvent pentru a frânge pâinea cu păcătoșii. El a predicat și a lucrat printre oamenii de rând, El a lucrat în ziua Sabatului, le-a permis ucenicilor Săi să smulgă și să mănânce cereale în ziua Sabatului, a cerut ca adepții Săi să respecte învățăturile din epoca nouă, și așa mai departe. Însă fariseii au ținut cu aroganță și cu încăpățânare la noțiunile și imaginațiile proprii, împotrivindu-se, condamnând, judecând și hulind pe Domnul Isus cu toată puterea lor. În cele din urmă, au uneltit cu guvernul roman să-L răstignească; acest lucru a ofensat în mod grav firea lui Dumnezeu și, drept urmare, au suferit pedeapsa Lui dreaptă. Eșecul fariseilor ne arată în mod clar că, a ne baza pe propriile noțiuni și imaginații în abordarea personală a cuvintelor și lucrării lui Dumnezeu, ne face și pe noi să ne împotrivim lui Dumnezeu și să-I ofensăm firea. Aceasta duce la respingerea și pedepsirea noastră de către Dumnezeu. Așadar, în întâmpinarea venirii Domnului, sub nicio formă nu putem delimita sau judeca venirea lui Dumnezeu pe baza noțiunilor și imaginațiilor noastre. În schimb, trebuie să ne debarasăm de aceste lucruri, să păstrăm o inimă de respect pentru Dumnezeu și să căutăm adevărul cu o minte deschisă pe baza cuvintelor Domnului. Numai așa vom fi în stare să întâmpinăm întoarcerea Domnului. Întocmai cum a spus Domnul Isus: „Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia Cerurilor! […] Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după dreptate, căci ei vor fi săturaţi!” (Matei 5:3, 6).

2. Cercetați și investigați în mod activ adevărata cale

Domnul Isus a spus: „La miezul nopţii a răsunat un strigăt: «Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!»” (Matei 25:6). Acest verset arată că Domnul Isus ne cere să fim fecioare înțelepte; atâta timp cât cineva strigă că Mirele a venit, adică, dacă cineva predică în zilele de pe urmă că Domnul S-a întors, ar trebui să cercetăm și să investigăm în mod activ acest lucru. Trebuie să căutăm să auzim vocea lui Dumnezeu. Numai așa vom putea să-L întâmpinăm pe Domnul și să fim răpiți înaintea tronului Său. Cu toate acestea, unii frați și unele surori au ignorat această cerință importantă a Domnului. Ei ascultă doar ceea ce au de spus pastorii și prezbiterii și cred că, atâta timp cât nu renunță la numele Domnului, se roagă și citesc frecvent Biblia și fac sârguincios lucrarea Domnului, când va veni El vor fi în stare să-L întâmpine – nu vor fi nevoiți să meargă să cerceteze și să investigheze. Există chiar și unii pastori și prezbiteri care spun fraților și surorilor că suntem în zilele de pe urmă; așadar, există din ce în ce mai mulți Hristoși falși și antihriști, iar ei nu ar trebui să asculte, să privească sau să intre în contact cu absolut nimeni care răspândește vești despre întoarcerea Domnului. Ei spun că acesta este singurul mod în care nu vor fi înșelați. Văd că, în comparație cu cerința Domnului Isus de la noi, modul nostru de gândire nu este în conformitate cu adevărul sau cu voința Domnului. În acel moment crucial când vine Domnul, dacă auzim că cineva mărturisește că Domnul Isus S-a întors, dar noi continuăm să așteptăm în mod pasiv în loc să cercetăm și să investigăm în mod proactiv, cum am putea întâmpina pe Domnul? Dacă doar Îl excludem pe adevăratul Hristos din cauză că ne temem să fim induși în eroare de Hristoși falși, nu înseamnă aceasta a ne tăia singuri craca de sub picioare? Nu ar fi atunci foarte probabil să ratăm șansa de a întâmpina venirea Domnului? Domnul Isus ne-a făcut o promisiune: „Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide!” (Matei 7:7). Și se spune în Biblie: „Așadar, deci, credința vine prin ceea ce auzim; iar ceea ce auzim vine prin cuvântul lui Hristos” (Romani 10:17). De aici putem vedea că numai dacă ascultăm în mod activ predici și ne concentrăm asupra cercetării și investigării vom putea să câștigăm călăuzirea lui Dumnezeu. În special atunci când vine vorba de a întâmpina venirea Domnului, trebuie să ne rugăm sincer Domnului și, atunci când auzim vești despre venirea Lui, să cercetăm în mod activ; astfel vom câștiga luminarea și călăuzirea Duhului Sfânt și vom întâmpina întoarcerea Domnului. Asemenea lui Petru în Epoca Harului, înainte de a fi chemat de Domnul, el a auzit despre faptele Domnului Isus și a dorit să-L vadă pe Acela care împărtășea Evanghelia Împărăției cerurilor. Când l-a auzit pe fratele său, Andrei, spunând: „Noi L-am găsit pe Mesia!” (Ioan 1:41), Petru a luat inițiativa de a-l urma pe Andrei să meargă să-L vadă pe Domnul Isus și, prin lucrarea și cuvintele Lui, a constatat că El era Mesia. În cele din urmă, el a renunțat la tot pentru a-L urma pe Domnul Isus și a primit mântuirea Sa. Din acest motiv este vitală implicarea într-o cercetare și investigare activă atunci când auzim pe cineva care împărtășește vestea despre întoarcerea Domnului Isus.

3. Concentrează-te pe a auzi glasul lui Dumnezeu

Domnul Isus ne-a spus clar: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi şi vă va anunţa lucrurile ce urmează să vină” (Ioan 16:12-13). „Oile Mele ascultă glasul Meu” (Ioan 10:27). Acest lucru a fost profețit, de asemenea, de mai multe ori în Apocalipsa, capitolele 2 și 3. „Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!” Și în capitolul 3, versetul 20, se spune: „Iată, Eu stau la uşă şi bat! Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el şi voi mânca cu el, şi el cu Mine.” Putem constata din cuvintele Domnului Isus și din profețiile din Apocalipsa că, atunci când Domnul Isus Se va întoarce în zilele de pe urmă, El va rosti mai multe cuvinte pentru a ne uda și a ne susține, spunându-ne adevărurile pe care nu le înțelegem. Când auzim vestea despre întoarcerea Domnului și recunoaștem vocea lui Dumnezeu din cuvântările Sale, putem să călcăm pe urmele Domnului și să participăm la ospățul Mielului. Din acest motiv este atât de important să ne concentrăm pe a-I auzi vocea lui Dumnezeu pentru a întâmpina întoarcerea Domnului Isus.

Așadar, cum putem deosebi vocea lui Dumnezeu? Asta nu depinde de cât de înalt este statutul nostru sau de cât timp credem, ci depinde de intuiția noastră, de rațiunea din spiritul nostru, de acel sentiment împărtășit în inimile noastre. Oricine are inimă și duh poate simți cu siguranță acest lucru. Întocmai cum a spus Iahve: „Cercetând copiii pentru nelegiuirea părinților, până la generația a treia și a patra, a celor care Mă urăsc; și arătând milă până la cea de-a mia generație a acelora care Mă iubesc și păstrează ceea ce Eu am poruncit” (Deuteronom 5:9-10). Când Iahve Dumnezeu a făcut o promisiune lui Avraam, a spus: „Te voi face un neam mare […]. Îi voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, dar îl voi blestema pe cel ce te va blestema. Prin tine vor fi binecuvântate toate familiile pământului!” (Geneza 12:2-3). Iar Domnul Isus a spus aceasta: „Ferice de cei persecutaţi din pricina dreptăţii, căci a lor este Împărăţia Cerurilor! Ferice de voi când oamenii vă insultă, vă persecută şi spun tot felul de lucruri rele, (minţind) împotriva voastră, din pricina Mea!” (Matei 5:10-11). De asemenea, când Domnul Isus i-a blestemat pe farisei, a spus: „Vai de voi, cărturari şi farisei ipocriţi!” (Matei 23:13). „Şerpilor! Pui de vipere! Cum veţi scăpa de condamnarea la Gheenă?!” (Matei 23:33). Citind cuvintele lui Dumnezeu, noi toți putem vedea că ele sunt adevărul, că au putere și autoritate și că sunt lucruri care nu puteau să vină din nicio gură umană. Cuvintele lui Dumnezeu dezvăluie taine și ne spun despre planul de gestionare al lui Dumnezeu, pe care noi nu-l știuserăm înainte. Cuvintele lui Dumnezeu ajung direct la inima esenței corupte a ființelor umane și chiar pot demasca corupția cel mai adânc ascunsă în inimile noastre. Acest lucru ne permite să vedem natura și esența a tot felul de oameni. Mai mult, cuvintele lui Dumnezeu asigură susținerea vieții noastre, arătându-ne o cale specifică de practicat și înlăturând dificultățile noastre practice, așa cum Domnul Isus a vorbit despre adevăruri, ca de exemplu cum să-i tratăm pe alții și cum să-i abordăm pe dușmanii noștri. Acest lucru ne-a oferit o modalitate clară de practică în interacțiunile noastre cu ceilalți și apoi am știut cum să tratăm alte persoane. Acestea sunt principiile pentru a deosebi dacă ceva este vocea lui Dumnezeu sau nu.

De fapt, ucenicii care L-au urmat pe Domnul Isus în Epoca Harului, cum ar fi Petru, Ioan și Iacov, au fost toți oameni care L-au auzit vorbind și predicând și au simțit că ale Lui cuvinte erau pline de autoritate și putere, că ele aveau adevărul. Ei au simțit că vorbea Dumnezeu și din acest motiv au recunoscut că Domnul Isus a reprezentat venirea lui Mesia, așa că L-au urmat pe Domnul și au câștigat mântuirea Lui. Tot așa și Natanael, care a știut în inima lui că Domnul Isus era Fiul lui Dumnezeu când a auzit că Domnul i-a spus: „Iată, într-adevăr, un israelit în care nu este viclenie!” (Ioan 1:47). „Te-am văzut când stăteai sub smochin, înainte ca Filip să te cheme” (Ioan 1:48). El a știut atunci că Domnul era Regele israeliților, pentru că, deși Domnul Isus nu-l mai întâlnise niciodată înainte, El totuși știa că Natanael se ruga în tăcere și a spus că nu are niciun fel de viclenie. Lui Natanael i s-a demonstrat că numai Dumnezeu poate cerceta inima omului; oamenii de rând nu au această capacitate, această autoritate. De aceea, când întâlnim cuvintele rostite de Domnul în zilele de pe urmă, atâta timp cât cugetăm sincer și atent la ele și ascultăm cu inimile noastre, vom putea recunoaște vocea lui Dumnezeu. Toți cei care sunt capabili să audă glasul lui Dumnezeu și care Îl acceptă și I se supun vor întâmpina întoarcerea Domnului și vor fi răpiți înaintea tronului lui Dumnezeu pentru a participa la ospățul nunții Mielului. Toți acești oameni sunt fecioare înțelepte și sunt cei mai binecuvântați dintre toți.

Acum am dobândit o înțelegere a celor trei modalități principale de a întâmpina venirea Domnului. Prima este să nu ne bazăm pe noțiuni și imaginații și să avem o inimă temătoare de Dumnezeu. A doua, să cercetăm în mod activ și să investigăm adevărata cale. A treia, să ne concentrăm să auzim vocea lui Dumnezeu. Cred că atâta timp cât practicăm în conformitate cu aceste trei modalități, cu siguranță, vom putea să întâmpinăm întoarcerea Domnului Isus.

Domnul să fie cu noi, amin!

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Contactează-ne pe Messenger