Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Înțelegeți cele trei modalități prinicipale de a întâmpina întoarcerea Domnului

A fi capabili să întâmpine cea de-a doua venire a Domnului Isus este cea mai mare dorință a celor care cred cu adevărat în Domnul. Așadar, cum putem să-L întâmpinăm pe Domnul Isus? Ceea ce urmează este o părtășie despre … Text integral

„Taina Evlaviei” Segment 2 - Îi va da Domnul revelații omului când Se întoarce?

„Taina Evlaviei” Segment 2 - Îi va da Domnul revelații omului când Se întoarce?

„Taina Evlaviei” Segment 2 - Îi va da Domnul revelații omului când Se întoarce? Deoarece au crezut mulți ani în Dumnezeu, au lucrat mereu din greu pentru Domnul și au rămas vigilenți, așteptând întoarcerea Domnului, mulți pastori și bătrâni religioși cred că, atunci când v… Text integral

„Taina Evlaviei” Segment 1 - Taina venirii Fiului omului

„Taina Evlaviei” Segment 1 - Taina venirii Fiului omului

„Taina Evlaviei” Segment 1 - Taina venirii Fiului omului Referitor la întoarcerea Domnului, Domnul Isus a spus, „Deci, fiţi pregătiţi şi voi, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi!” (Luca 12:40). (NTLR®) „Căci aşa cum iese fulgerul şi luminează d… Text integral

Film crestin „Taina Evlaviei – Continuarea” Segment 1 - Cum i Se va arăta Domnul omului când vine din nou ?

Film crestin „Taina Evlaviei – Continuarea” Segment 1 - Cum i Se va arăta Domnul omului când vine din nou ?

De-a lungul secolelor, de când Domnul Isus a înviat și S-a înălțat la cer, noi, credincioșii, am tânjit după întoarcerea Mântuitorului Isus. Cei mai mulți oameni cred că, la întoarcerea Domnului, ni se va arăta trupul duhovnicesc al lui Isus înviat. Dar de ce i S-a arătat D… Text integral

„Bate la ușă” Segment 2 - Ce greșeli se fac cel mai ușor în întâmpinarea Domnului?

„Bate la ușă” Segment 2 - Ce greșeli se fac cel mai ușor în întâmpinarea Domnului?

„Bate la ușă” Segment 2 - Ce greșeli se fac cel mai ușor în întâmpinarea Domnului? Mulți oameni credincioși din cercurile religioase cred ceea ce spun pastorii și bătrânii: „Toate cuvintele și toată lucrarea lui Dumnezeu se află în Biblie. Ar fi imposibil ca vreun cuvânt d… Text integral

,

Film creștin„Bate la ușă” Segment 1 - Care este cea mai importantă practică pentru întâmpinarea venirii Domnului?

Film creștin„Bate la ușă” Segment 1 - Care este cea mai importantă practică pentru întâmpinarea venirii Domnului?

„Bate la ușă” Segment 1 - Care este cea mai importantă practică pentru întâmpinarea venirii Domnului? Domnul Isus a spus: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează” (Ioan 10:27) (NTLR®). De asemenea, în Apocalipsa Sf. Ioan se profețește de multe ori: … Text integral