Semnele din Apocalipsa s-au arătat: cum să întâmpini întoarcerea Domnului

martie 2, 2020
Cuprins
Cum va veni Domnul?
Ce lucrare va săvârși Domnul când Se întoarce?
Cum să întâmpinăm întoarcerea Domnului

Cu două mii de ani în urmă, adepții Domnului L-au întrebat pe Isus: „[C]are va fi semnul venirii Tale și al sfârșitului veacului?” (Matei 24:3). Domnul Isus a răspuns: „Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă neliniștiți, căci aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar încă nu va fi sfârșitul. Un neam se va ridica împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Va fi foamete, vor fi molime și cutremure în diverse locuri. Dar toate acestea sunt doar începutul durerilor nașterii(Matei 24:6-8). În prezent, au loc din ce în ce mai multe dezastre pe întreg mapamondul. Cutremure, epidemii, foamete, războaie și inundații au loc unele după altele. La sfârșitul anului 2019, a apărut un nou tip de coronavirus în Wuhan, China. Rata sa de transmitere este alarmantă; în doar câteva luni, au apărut cazuri în toată țara și China a fost scufundată imediat în haos. Multe provincii, municipii și sate sunt plasate sub carantină unele după altele, pe măsură ce numărul de decese continuă să crească. De asemenea, virusul s-a răspândit în peste douăzeci de țări din toată lumea. Mai mult decât atât, între septembrie 2019 și ianuarie 2020, focurile din sălbăticia Australiei au distrus peste 5.900 de clădiri și au ucis peste un miliard de animale. În ianuarie 2020, același continent a fost lovit de o ploaie torențială de amploare unică în secol, provocând inundații care au ucis multe viețuitoare de apă dulce. În aceeași lună, zeci de mii de persoane au rămas fără acoperiș deasupra capului ca urmare a inundațiilor din Indonezia. De asemenea, a existat o erupție a unui vulcan în Filipine, cea mai gravă infestație cu lăcuste din ultimii 25 de ani în Africa, un cutremur de magnitudine 6,4 în Xinjiang… Lista continuă. Profețiile biblice privind venirea Domnului au fost îndeplinite. Este logic că Domnul S-a întors – așadar, noi de ce nu I-am întâmpinat încă sosirea? Nu vom fi înghițiți de mari nenorociri dacă această situație continuă? Și ce anume ar trebui să facem ca să întâmpinăm sosirea Domnului?

Cum va veni Domnul?

Mulți oameni au citit aceste cuvinte în Biblie: „Iată, El va veni pe nori(Apocalipsa 1:7). „[Ș]i-L vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și mare slavă(Matei 24:30). Ei sunt siguri că Domnul va veni pe nori. Totuși, de ce încă nu am văzut așa ceva? Acesta este singurul mod în care va veni Domnul? De fapt, există un lucru major referitor la venirea Domnului pe care l-am omis. În scripturi, există și profeții despre venirea în secret a lui Dumnezeu, precum: „Iată, Eu vin ca un hoț(Apocalipsa 16:15). „La miezul nopții a răsunat un strigăt: «Iată mirele! Ieșiți-i în întâmpinare!»(Matei 25:6). „Prin urmare, fiți pregătiți și voi, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă așteptați!(Matei 24:44). „Căci așa cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului la cealaltă, tot așa va fi și cu Fiul Omului în ziua Sa. Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie respins de această generație(Luca 17:24-25).

Referirile scripturilor la „ca un hoț” și „la miezul nopții a răsunat un strigăt” indică faptul că, atunci când Domnul Se întoarce în zilele de pe urmă, o va face în liniște, în secret. Și la ce se referă sintagma „Fiul Omului”? Un „Fiu al Omului” este, cu siguranță, născut dintr-o persoană, având o mamă și un tată și fiind din trup și sânge. Luați-L ca exemplu pe Domnul Isus: El a fost întrupat sub chipul unei persoane obișnuite care trăiește printre oameni. Astfel, putem vedea că sintagma „Fiul Omului” se referă la Dumnezeu întrupat; Duhul nu poate fi numit Fiul Omului. De asemenea, scripturile menționează și: „Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie respins de această generație.” Acest pasaj din scripturi indică în mod clar faptul că, atunci când Domnul Se întoarce, va îndura multă suferință și va fi respins de această generație. Cu toții știm că Dumnezeu poate fi respins doar când este întrupat drept Fiul Omului, căci Dumnezeu întrupat este prea obișnuit și oamenii nu-L cunosc; Îl tratează ca pe un om obișnuit, iar El suferă multe greutăți drept urmare a acestui lucru. Totuși, dacă Domnul S-ar arăta oamenilor drept Duh, atunci, fie ei buni sau răi, credincioși sau necredincioși, ori chiar cei care I se opun lui Dumnezeu, vor cădea cu toții la pământ înaintea lui Dumnezeu slăvindu-L – căci oare cine L-ar putea respinge pe Dumnezeu astfel? Și atunci cum ar mai suferi El? Aceasta ne arată că Domnul din zilele de pe urmă i Se arată umanității drept Fiul Omului întrupat.

Ce lucrare va săvârși Domnul când Se întoarce?

În acest moment, unii frați și surori pot fi confuzi: dacă Domnul vine să lucreze printre oameni în secret în zilele de pe urmă, cum se îndeplinește profeția despre venirea sa pe un nor? Există etape și un plan al lucrării lui Dumnezeu. Dumnezeu devine mai întâi trup și sosește în secret pentru a-Și săvârși lucrarea de a mântui oamenii și apoi Se arată oamenilor deschis pe un nor. Pentru a înțelege această chestiune, trebuie să aflăm mai multe despre ce lucrare săvârșește Domnul când Se întoarce în zilele de pe urmă. Domnul Isus a spus: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi și vă va anunța lucrurile ce urmează să vină(Ioan 16:12-13). „Pe cel ce Mă respinge și nu primește cuvintele Mele are cine să-l judece: Cuvântul pe care l-am spus Eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă(Ioan 12:48). „Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata I-a dat-o Fiului(Ioan 5:22). Biblia spune, de asemenea: „Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu?!(1 Petru 4:17). Aceste pasaje din scripturi ne spun că Dumnezeu din zilele de pe urmă vine, în principal, pentru a rosti cuvinte, pentru a săvârși lucrarea de judecată începând de la casa lui Dumnezeu. Ca urmare, cei care acceptă lucrarea lui Dumnezeu de judecată din zilele de pe urmă întâmpină sosirea Domnului și sunt înălțați înaintea lui Dumnezeu! În prezent, Dumnezeu Atotputernic întrupat a rostit milioane de cuvinte care sunt toate înregistrate în cartea „Cuvântul Se arată în trup”. În această carte, cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic dezvăluie multe taine care, anterior, erau de neînțeles pentru noi, precum istoria dezvoltării umane, modul în care Satana corupe omenirea, cum mântuiește Dumnezeu oamenii, ce tipuri de oameni sunt iubiți de Dumnezeu, ce tipuri de oameni sunt urâți de El, perspectivele și destinațiile diverselor tipuri de persoane etc. Nu doar asta, dar Dumnezeu a exprimat, de asemenea, cuvinte de judecată și mustrare, expunându-ne firile corupte. Tuturor celor care acceptă cuvintele de judecată și mustrare ale lui Dumnezeu li se vor curăți și transforma firile corupte; ei vor fi transformați în biruitori înaintea marelui necaz și, în cele din urmă, vor intra în împărăția lui Dumnezeu pentru a se bucura de fericire eternă. Cei care nu încearcă deloc să audă glasul lui Dumnezeu în perioada în care El este întrupat și lucrează în secret, care nu acceptă lucrarea de judecată din zilele de pe urmă, care Îl condamnă și-L blasfemiază pe Dumnezeu întrupat conform propriilor noțiuni și închipuiri, vor fi expuși și eliminați de Dumnezeu. Și, astfel, grâul și neghina, oile și caprele, fecioarele înțelepte și cele nechibzuite, slujitorii buni și cei răi, cei care iubesc adevărul și cei care îl urăsc – fiecare va fi expus și clasificat pe tipuri. Apoi, Dumnezeu va veni pe nori, arătându-se deschis tuturor națiunilor și popoarelor de pe pământ și va începe să-i recompenseze pe cei buni și să-i pedepsească pe cei răi, îndeplinind astfel profețiile biblice: „Iată, El va veni pe nori și orice ochi Îl va vedea, chiar și cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui(Apocalipsa 1:7). „Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului și atunci toate semințiile pământului se vor jeli și-L vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și mare slavă(Matei 24:30). În acel moment, toți cei care I se opun, Îl resping și-L condamnă pe Dumnezeu se vor bate cu pumnii în piept și vor fi cuprinși de remușcări din cauza faptelor lor rele. Din lucrarea lui Dumnezeu vedem cât de drept, atotputernic și înțelept este Dumnezeu!

Cum să întâmpinăm întoarcerea Domnului

În prezent, Dumnezeu Atotputernic întrupat a cucerit deja și a mântuit un grup de persoane. Așadar, și biruitorii au fost făcuți compleți. Lucrarea în secret a lui Dumnezeu va ajunge în curând la final, după care tot felul de mari nenorociri se vor abate imediat asupra pământului. Ne confruntăm cu o sarcină urgentă: cum să întâmpinăm întoarcerea Domnului Isus și să îmbrățișăm lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă? Domnul Isus a spus: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează(Ioan 10:27). Aceste profeții apar, de asemenea, în Biblie: „Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!(Apocalipsa 2:7). „Iată, Eu stau la ușă și bat! Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el și voi mânca cu el, și el cu Mine(Apocalipsa 3:20). De asemenea, Dumnezeu Atotputernic spune: „Lucrarea lui Dumnezeu este la fel ca niște valuri foarte puternice. Nimeni nu Îl poate reține și nimeni nu Îi poate opri pașii. Doar cei care ascultă cu grijă cuvintele Lui și care caută și sunt însetați după El pot păși pe urmele Lui și primi făgăduința Lui. Cei care nu vor face aceasta vor fi supuși unui dezastru copleșitor și unei pedepse meritate(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Anexă 2: Dumnezeu conduce destinul întregii omeniri”). Vreți să pășiți pe urmele Mielului? Vreți să-L întâmpinați pe Domnul? Vreți să fiți răpiți înainte de marea nenorocire? Cuvintele lui Dumnezeu ne spun că, dacă este să-L întâmpinăm pe Domnul, este de o importanță-cheie să învățăm cum să auzim glasul lui Dumnezeu uitându-ne la faptul dacă spusele exprimate de Dumnezeu Atotputernic sunt adevărul, dacă sunt cuvintele Duhului Sfânt adresate bisericilor. Cred că, dacă avem inimi umile care caută și tânjesc după adevăr, în curând, Dumnezeu ne va îndruma să-L întâmpinăm pe Domnul!

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2023!

Conținut similar

Contactează-ne pe Messenger