Mister biblic: „Învierea morților”

martie 4, 2019

Li Cheng

Frați și surori, pacea fie cu voi! Slavă Domnului pentru pregătirile Lui, care ne-au permis să comunicăm adevărurile Scripturii aici. Fie ca Domnul să ne ghideze. Astăzi doresc să vă vorbesc tuturor despre tema „învierii unui om mort”.

După cum știu toți oamenii care cred în Domnul, „învierea unui om mort” se referă la momentul întoarcerii lui Isus. Aceasta este, de asemenea, o situație pe care noi, în calitate de creștini, așteptăm cu nerăbdare să o vedem. Acum, cum poate fi înviat un „om mort”? Mulți oameni s-ar gândi la capitolul 37, versetele 5-6 din Ezechiel: „Astfel a spus Iahve Domnul către aceste oase: «Iată, Eu voi face să intre duh în voi, iar voi veți trăi; și vă voi da tendoane, voi face să crească carne pe voi, vă voi acoperi cu piele, voi pune duh în voi, iar voi veți trăi; și veți ști că Eu sunt Iahve».” În Evanghelia după Ioan capitolul 6, versetul 39, Isus a spus: „Şi voia Celui Ce M-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l învii în ziua de pe urmă.” (NTLR®) În capitolul 15, versetele 52-53 din 1 Corinteni, se poate citi: „într-o clipă, într-o clipire din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Căci trâmbiţa va suna, iar cei morţi vor fi înviaţi ca nemuritori, şi noi vom fi schimbaţi. 53 Căci ceea ce este supus putrezirii trebuie să se îmbrace în neputrezire, iar ceea ce este muritor trebuie să se îmbrace în nemurire.” (NTLR®) În plus, dacă oamenii citesc înțelesul literal al Bibliei, ei vor crede: în zilele de pe urmă, când Domnul este pe cale să Se pogoare, se vor întâmpla multe lucruri minunate și miraculoase. Cu atotputernicia Lui, El va învia trupurile sfinților care au dormit generații întregi. El îi va ridica pe aceștia din mormintele lor, de sub pământ și de sub apă. Miile de schelete, care deja au putrezit sub pământ sau sub apă, vor primi deodată viață nouă. Putregaiul va dispărea ca prin vrajă, iar ei vor intra în glorie. Cât de spectaculoasă ar fi această scenă!... Acestea sunt și perspectivele și închipuirile noastre despre „învierea unui om mort”. Cum se va îndeplini mai exact această profeție? Va fi ea oare într-adevăr atât de miraculoasă precum ne-o imaginăm noi? Va realiza Domnul această chestiune în concordanță cu imaginația noastră?

Știm cu toții că înțelepciunea lui Dumnezeu este mai înaltă decât Cerul. Ceea ce face Dumnezeu ne depășește gândurile și imaginația. În Biblie s-a consemnat: „«Deoacere gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, nici căile voastre nu sunt căile Mele», a spus Iahve. «Deoarece, așa cum Cerurile sunt mai înalte decât pământul, astfel sunt căile Mele mai înalte decât căile voastre și gândurile Mele decât gândurile voastre»(Isaia 55:8-9). În calitate de creații înaintea lui Dumnezeu, suntem la fel de nesemnificativi și umili precum praful. Nu vom fi niciodată capabili să pătrundem lucrarea lui Dumnezeu. Aceasta se aseamănă consemnărilor din Biblie despre discuția lui Isus cu Nicodim despre adevărul renașterii: „Dacă cineva nu este născut din nou nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu!(Ioan 3:3). (NTLR®) Nicodim a înțeles cuvintele lui Isus în sens literal. A crezut că „renașterea” înseamnă să ieși din nou din pântecele mamei. Folosindu-și creierul și imaginația, el a înțeles o chestiune spirituală ca și cum ar fi o chestiune a lumii materiale. O astfel de interpretare este foarte greșită. În plus, când Isus a vorbit cu femeia din Samaria, El a zis: „Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac(Ioan 4:14). (NTLR®) La momentul acela, femeia din Samaria nu a înțeles ce spunea Domnul. Ea credea că apa pe care o oferea Domnul era aceeași apă pe care o beau oamenii. Prin urmare, a zis: „Domnule, dă-mi şi mie această apă, ca să nu-mi mai fie sete şi să nu mai vin până aici să scot!” (Ioan 4:15). (NTLR®) De fapt, „apa” la care se referea Isus era cuvântul Domnului. El se referea la apa vieții. Femeia din Samaria a priceput doar înțelesul literal a ceea ce a spus Isus și, astfel, a interpretat greșit înțelesul. De aici putem vedea cum cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. El ascunde taina lucrării lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu dezvăluie aceste taine, înțelegerea noastră ar fi foarte limitată. La fel, dacă pricepem doar înțelesul literal al profeției „învierii unui om mort”, nu am face aceeași greșeală pe care au făcut-o Nicodim și femeia din Samaria? Așadar, când vine vorba de profeții, trebuie să ne păstrăm smerenia, să căutăm mai mult, să nu interpretăm textul literal, să nu ne bazăm pe propriile închipuiri și noțiuni pentru a decide și, mai mult decât atât, să nu ne bazăm pe înțelesurile noastre personale pentru a le explica.

Acum, la ce se referă mai exact „învierea unui om mort”? Ce înseamnă un „om mort” și un „om viu”? Timp de mii de ani, nici măcar o persoană nu a putut răspunde clar la această întrebare. Doar Dumnezeu este capabil să dezvăluie aceste taine. Acum, Dumnezeu S-a întors deja sub forma lui Dumnezeu Atotputernic întrupat. El a exprimat milioane de cuvinte și a descoperit toate tainele din Biblie. Haideți să ne uităm împreună la cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Dumnezeu Atotputernic zice: „Dumnezeu a creat omul, după care omul a fost corupt de Satana, și această corupere i-a transformat pe oameni în «cadavre» – și astfel, după ce te-ai schimbat, vei fi diferit de aceste cadavre. Cuvintele lui Dumnezeu sunt cele care dau viață duhurilor oamenilor și le determină să renască, iar când duhurile oamenilor renasc, acestea vor reveni la viață. Menționarea celor «morți» se referă la cadavre care nu au duh, la oamenii în care duhul lor a murit. Când duhurilor oamenilor le este dată viață, ei prind viață. Sfinții despre care s-a vorbit mai înainte se referă la oamenii care au prins viață, cei care au fost sub influența Satanei, dar care l-au învins pe Satana. […] Inițial, omul făcut de Dumnezeu era viu, dar din cauza stricăciunii Satanei omul trăiește în mijlocul morții și trăiește sub influența Satanei și astfel, acești oameni au devenit cei morți care sunt fără duh, au devenit dușmani care se opun lui Dumnezeu, au devenit instrumentele Satanei și au devenit captivi ai acestuia. […] Morții sunt cei care nu au duh, cei care sunt amorțiți în extremă și care se opun lui Dumnezeu. Mai mult, ei sunt cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Acești oameni nu au nici cea mai mică intenție de a asculta de Dumnezeu, ei doar se răzvrătesc împotriva Lui și se opun Lui și nu au pic de loialitate. Cei vii sunt cei ale căror duhuri au renăscut, care știu să asculte de Dumnezeu și care sunt loiali lui Dumnezeu. Ei sunt stăpâniți de adevăr și de mărturie și numai acești oameni sunt plăcuți lui Dumnezeu în casa Lui. Dumnezeu mântuiește pe cei care pot prinde viață, care pot vedea mântuirea lui Dumnezeu, care pot fi loiali lui Dumnezeu și dornici să-L caute pe Dumnezeu. El îi mântuiește pe cei care cred în întruparea lui Dumnezeu și cred în arătarea Lui(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Ești o persoană care a prins viață?”).

Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic ne-au explicat ce înseamnă „persoană moartă” și „persoană vie”. La început, Dumnezeu i-a creat pe strămoșii omenirii, Adam și Eva. Ei erau ființe umane vii, cu spirite. Erau oameni cinstiți și inteligenți, care erau capabili să-L manifeste și să-L cinstească pe Dumnezeu. Apoi, au fost ispitiți de Satana să mănânce fructul din pomul cunoașterii binelui și răului. Prin urmare, au fost impregnați de otrava Satanei. Ei nu I-au mai fost devotați și nici nu I s-au mai supus lui Dumnezeu. Au pierdut chipul omului pe care l-a creat Dumnezeu la început. Deși trupurile lor erau încă vii, în ochii lui Dumnezeu, ei deveniseră deja oameni morți, fără spirite. În prezent, suntem corupți din ce în ce mai profund de Satana. Suntem plini de firi satanice corupte, precum aroganță, egoism, trădare, răutate și lăcomie. S-a ajuns până în punctul în care, dacă întâlnim ceva ce nu este în concordanță cu noțiunile noastre, ne plângem lui Dumnezeu, Îl judecăm pe Dumnezeu, ne împotrivim lui Dumnezeu și Îl trădăm. În ochii lui Dumnezeu, suntem oameni morți, fără spirite. De aici putem vedea că „persoanele moarte” se referă la cei care trăiesc sub influența Satanei, cei ce au naturi corupte care se împotrivesc lui Dumnezeu și cei care sunt dușmani ai lui Dumnezeu. În schimb, „persoanele vii” se referă la cei ce s-au lepădat de firile satanice corupte, cei care și-au reconstituit conștiința și rațiunea, care Îl înțeleg pe Dumnezeu, I se supun lui Dumnezeu și Îl iubesc pe Dumnezeu. Acești oameni au un loc pentru Dumnezeu în inimile lor. Ei sunt capabili să caute adevărul cu privire la orice chestiune, pricep intențiile lui Dumnezeu, pun adevărul din cuvintele lui Dumnezeu în practică și nu se mai bazează pe regulile Satanei privind viața. Sunt oamenii care au triumfat asupra influenței Satanei și s-au întors la Dumnezeu. Aceștia sunt oameni vii, cu spirite, și au fost înviați cu adevărat din morți.

După ce au înțeles diferența dintre „persoane moarte” și „persoane vii”, unii frați și surori ar putea întreba cum se va împlini profeția privind „învierea unui om mort”? Înainte de a răspunde la această întrebare, haideți să analizăm un exemplu. Deși păcatele noastre au fost ispășitede Isus și au fost iertate, rădăcina păcatelor noastre nu a fost smulsă. Trăim în continuare cu o fire satanică coruptă. Săvârșim păcate și le recunoaștem zi după zi. De exemplu: nu suntem în stare să respectăm poruncile lui Dumnezeu și nu suntem capabili să punem cuvintele Domnului în practică. Suntem asemenea celor din lumea seculară, care urmează curentele lumii, tânjind după bogăție și plăceri trupești. Suntem aroganți și vanitoși, necinstiți și perfizi, egoiști și mârșavi. Suntem controlați de natura noastră satanică. Îl contrazicem adesea pe Dumnezeu și ne împotrivim Lui. Ne place să ne dezvăluim în mulțimi. Suntem martori pentru noi înșine, astfel încât alții să ne privească admirativ, și ne luăm la întrecere cu Dumnezeu pentru statut. Pentru beneficiul nostru personal, suntem în stare să înșelăm, să spunem minciuni pentru a păcăli oamenii, să luptăm deschis și să uneltim pe ascuns cu alții. Suntem în stare chiar și să depunem jurăminte false și să oferim promisiuni goale în fața Domnului. În timp ce gurile noastre spun că Îl iubim pe Domnul, de fapt, negociem cu Domnul. La exterior, muncim din greu, risipind și cheltuind, dar facem aceste lucruri în speranța de a primi în schimb recompense și binecuvântare de la Dumnezeu. Credem în Dumnezeu și totuși nu Îl respectăm pe Dumnezeu ca fiind măreț. Nu avem un loc pentru Domnul în inimile noastre. În schimb, venerăm celebrități, oameni măreți, pastori și bătrâni etc. Dacă nu suntem în stare să ne curățăm firile corupte, cum putem deveni persoane vii și cum putem să obținem aprobarea lui Dumnezeu și să intrăm în Împărăția cerurilor? Prin urmare, tot avem nevoie ca Dumnezeu să realizeze încă un pas al mântuirii.

Isus a zis: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. 13 Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi şi vă va anunţa lucrurile ce urmează să vină(Ioan 16:12-13). (NTLR®) În mod clar, Dumnezeu Se va întoarce în zilele de pe urmă pentru a exprima adevărul și a face etapa finală a lucrării Lui, oferindu-le viață oamenilor. Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic spun: „Dacă oamenii doresc să devină ființe vii și să dea mărturie despre Dumnezeu și să fie aprobați de Dumnezeu, trebuie să accepte mântuirea lui Dumnezeu, să se supună cu bucurie judecății și mustrării Sale și trebuie să accepte cu bucurie emondarea și tratarea lui Dumnezeu. Doar atunci vor putea să pună în practică toate adevărurile cerute de Dumnezeu și numai atunci vor câștiga mântuirea lui Dumnezeu și vor deveni cu adevărat ființe vii(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Ești o persoană care a prins viață?”). În zilele de pe urmă, pentru a ne mântui de influența Satanei, Dumnezeu S-a întrupat din nou. El folosește numele de Dumnezeu Atotputernic pentru a-Și desfășura lucrarea de judecată, care începe de la casa Lui. Am cunoscut judecata și mustrarea, tratarea și emondarea, încercările și rafinarea cuvintelor lui Dumnezeu. Înțelegem cu adevărat realitatea împotrivirii și contradicției noastre față de Dumnezeu și natura și esența noastră satanică. În același timp, avem puțină înțelegere asupra firii drepte și sfinte a lui Dumnezeu. Vedem că mântuirea lui Dumnezeu este foarte practică. În plus, ne urâm și ne trădăm propriile firi satanice. Suntem dispuși să punem adevărul în acțiune, să ne bazăm pe cuvintele lui Dumnezeu pentru a trăi ca ființe umane, să ne descotorosim de firile noastre corupte și să îndeplinim intențiile lui Dumnezeu. Am primit adevărurile pe care le exprimă Dumnezeu și le-am transformat în viețile noastre. Am obținut o supunere adevărată față de Dumnezeu, iubire pentru Dumnezeu și trăim o formă umană adevărată. Așa se poate transforma o „persoană moartă” într-o „persoană vie”. Aceasta este învierea din morți. Aceasta împlinește, de asemenea, cuvintele lui Isus: „Şi voia Celui Ce M-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l învii în ziua de pe urmă(Ioan 6:39). În mod clar, „învierea” se realizează prin lucrarea de judecată a lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă și nu este atât de supranaturală precum și-o imaginează oamenii. Frați și surori, ceea ce Dumnezeu vrea sunt oameni vii și nu oameni morți. Doar oamenii vii Îl pot cinsti pe Dumnezeu și pot fi martori pentru Dumnezeu. Doar oamenii vii se califică pentru a moșteni promisiunea lui Dumnezeu – de a intra în Împărăția cerurilor. Câtă vreme acceptăm lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă, trăim cuvintele de judecată și de mustrare ale lui Dumnezeu și acceptăm adevărul ca viețile noastre, putem fi înviați din morți!

Slavă lui Dumnezeu! Toată gloria este a lui Dumnezeu!

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Știți ce este pocăința?

Cuprins Denotă oare buna purtare pocăința adevărată? Ce este adevărata pocăință? De ce nu am obținut adevărata pocăință în...

Contactează-ne pe Messenger