Trei mari sclipiri de geniu pentru depășirea ispitelor în războiul spiritual

martie 4, 2019

Jingxing, Coreea de Sud

Frați și surori,

Vă urez pace întru Domnul! Nu rareori, tot felul de războaie spirituale vor apărea de-a lungul timpului nostru de credință în Dumnezeu și urmându-L pe El. Există ispite referitoare la bani, statut și nume și ispite între bărbați și femei, precum și defăimarea de către necredincioși, piedici și reprimare din partea celor dragi și, de asemenea, faptul de a fi prinși și persecutați de un regim satanic. Uneori ni se întâmplă dezastre complet neașteptate. Biblia spune: „Fiţi treji! Vegheaţi! Duşmanul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care rage, căutând pe cineva să înghită” (1 Petru 5:8). Cuvintele lui Dumnezeu spun: „Pe pământ, tot felul de duhuri rele dau mereu târcoale în căutarea unui loc unde să se odihnească, căutând neîncetat cadavre umane ce pot fi consumate(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers”, Capitolul 10). Nu există un singur moment în care Satana nu este lângă noi, bătându-și capul să folosească orice persoană, eveniment sau lucru pentru a ne ispiti, a ne încerca și a ne persecuta, încercând să ne facă să ne cufundăm în rău, în dezastru și să ne depărtăm de Dumnezeu, să-L trădăm, astfel încât, în cele din urmă, să putem fi înghițiți întregi de către el. Dacă ne lipsește adevărul, ne lipsește și discernământul; dacă nu putem vedea în mod clar războiul spiritual, dacă nu putem rămâne de neclintit în cuvintele lui Dumnezeu, probabil vom urmări foloasele și preferințele trupești, căzând în plasa Satanei și pierzându-ne mărturia. În calitate de creștini, este decisiv să învățăm cum să recunoaștem înșelăciunea Satanei. Deci, ce putem face pentru a putea să discernem înșelăciunea Satanei în mijlocul războiului spiritual și să mărturisim ferm pentru Dumnezeu? Aș dori să am puțină părtășie cu voi, pe trei căi de practică, pentru a triumfa asupra ispitelor Satanei.

În primul rând, când vă confruntați cu ispita Satanei, trebuie să vă rugați lui Dumnezeu și să căutați mai mult adevărul pentru a înțelege voia Sa și a nu cădea pradă tertipurilor Satanei.

Satana este diabolic și sălbatic în cel mai înalt grad. Toate ispitele sale asupra oamenilor exploatează punctele lor delicate, slăbiciunile lor esențiale. Începe acolo unde cineva este cel mai fragil, la fel ca ispitirea Evei ca să mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului. Întotdeauna, într-un asemenea moment, este posibil ca oamenii să dezvăluie ceea ce este natural, să urmeze în acțiunile lor interesele și preferințele personale – ei sunt foarte predispuși să fie loviți de tertipurile Satanei. De aceea, atunci când întâlnim război spiritual, trebuie mai întâi să tăcem înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm, să căutăm voia și cerințele Sale, ceea ce trebuie să facem pentru a fi martori și a-L mulțumi pe Dumnezeu și ce prejudicii și consecințe vor fi provocate dacă satisfacem trupul. Odată ce am înțeles adevărul, vom fi, în mod firesc, capabili să străpungem tertipurile Satanei și să depășim ispita. Așa cum a spus Domnul Isus: „Toate lucrurile pe care le cereţi cu credinţă în rugăciune, le veţi primi(Matei 21:22). Cuvintele lui Dumnezeu spun, de asemenea: „După ce Dumnezeu a creat omenirea și le-a dat oamenilor duh, le-a poruncit că, dacă nu Îl vor chema pe El, nu vor fi capabili să se conecteze cu Duhul Său, astfel, «televiziunea prin satelit» din Cer nu va fi primită pe pământ. Când Dumnezeu nu mai este în duhul oamenilor, rămâne un loc gol deschis pentru alte lucruri, Satana profitând astfel de ocazia de a intra. Când oamenii Îl contactează pe Dumnezeu cu inimile lor, Satana intră imediat în panică și se grăbește să scape. Prin strigătele omenirii, Dumnezeu le dă ceea ce au nevoie, însă El nu «locuiește» la început în ei. El doar le dă ajutor în mod constant din cauza strigătelor lor, iar oamenii câștigă rezistență din acea forță internă, astfel încât Satana să nu îndrăznească să vină aici să «se joace» după voia lui. Astfel, dacă oamenii se conectează în mod constant cu Duhul lui Dumnezeu, Satana nu îndrăznește să vină să perturbe(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Interpretări ale tainelor cuvintelor lui Dumnezeu către întregul univers”, Capitolul 17).

Este scris în Biblie că Iov și-a pierdut atât bogăția, cât și copiii prin încercările Satanei, dar nu a spus nimic, nici n-a coordonat oamenii ca să se bată cu hoții pentru a-și lua bunurile înapoi. În schimb, a venit înaintea lui Dumnezeu să se roage și să caute și, prin aceasta, a ajuns să înțeleagă că tot ceea ce câștigase nu a fost prin propriile sale abilități, ci fuseseră toate dăruite de Dumnezeu. Pierderile pe care le-a suferit la acea vreme au fost îngăduite de Dumnezeu și, deoarece toate evenimentele și toate lucrurile se află în mâinile lui Dumnezeu, omenirea ar trebui să arate supunere. De aceea, Iov a spus: „Iahve Dumnezeu a dat și Iahve Dumnezeu a luat; binecuvântat fie numele lui Iahve Dumnezeu” (Iov 1:21). Iov a mărturisit ferm pentru Dumnezeu și l-a făcut de rușine pe Satana. Putem vedea în viețile noastre reale că unii care au crezut în Dumnezeu și au făcut lucrarea bisericii au avut familie și prieteni care îi convingeau cu vorbe ale plăcerilor trupești, de a face avere și, ca urmare, L-au abandonat pe Dumnezeu ca să meargă să facă bani. Ei participă la întâlniri și citesc cuvintele lui Dumnezeu din ce în ce mai puțin și, în cele din urmă, sunt capturați pe deplin de tendințe diabolice. Când credincioși autentici se confruntă cu aceste lucruri, ei se confruntă, de asemenea, cu o luptă internă, dar sunt capabili să vină înaintea lui Dumnezeu și să se roage, să caute voia și cerințele Sale și să înțeleagă, prin cuvintele Lui, că plăcerile trupului – ceea ce ei mănâncă, ceea ce poartă – toate sunt trecătoare. Indiferent cât de mare este delectarea, acestea sunt lipsite de sens și sunt doar deșertăciune și suferință, iar atunci când oamenii devin prea comozi, este ușor să coboare pe căi rele. De asemenea, ei înțeleg că Dumnezeu ne-a adus în lume cu o misiune, cu o însărcinare pe care ar trebui s-o îndeplinim. Ar trebui să ne concentrăm pe urmărirea adevărului, punerea în practică a cuvintelor lui Dumnezeu și îndeplinirea datoriei noastre. Așa cum este scris în Biblie, noi suntem vizitatori, suntem oaspeți în lume, astfel că, în calitate de creștini, ar trebui să fim mulțumiți de faptul că avem haine de purtat și mâncare pe mese. Odată ce o persoană a înțeles voia lui Dumnezeu, nu va mai fi legată de preocupările bogăției și va fi capabilă să aibă credință potrivită și să-și îndeplinească datoria ca ființă creată. Este evident din aceasta că, dacă vrem să triumfăm asupra Satanei în războiul spiritual, trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu și să ne bazăm mai mult pe El. Doar dacă înțelegem în mod autentic adevărul, vom putea să pătrundem tertipurile Satanei și să mărturisim ferm pentru Dumnezeu.

În al doilea rând, când vă confruntați cu ispitirea de la Satana, trebuie să fiți capabili să vedeți adevărul – că războiul spiritual este atacul Satanei asupra poporului ales al lui Dumnezeu și că Satana face un pariu cu El. Numai rămânând de neclintit de partea lui Dumnezeu, puteți fi învingători.

Satana este dușmanul înverșunat al lui Dumnezeu și Îl urăște pe Dumnezeu, omenirea creată de El și îi urăște în mod deosebit pe cei ce cred în Dumnezeu, care se tem de Dumnezeu și se feresc de rău. De aceea, atunci când oamenii câștigă credință și se întorc spre Dumnezeu, Satana face tot ce-i stă în putință pentru a-i ispiti, a-i împiedica și a-i perturba. El folosește toți oamenii, evenimentele și lucrurile pentru a-și îndeplini înșelăciunea, astfel încât oamenii să devină negativi și slabi, să-L nege pe Dumnezeu, să se depărteze de El și chiar să se întoarcă în tabăra lui Satana. La fel ca atunci când a fost încercat Iov, oamenii au putut vedea cu ochii lor că erau hoți care fugeau cu posesiunile lui Iov, iar casa lui s-a prăbușit și a luat viața copiilor săi, dar, de fapt, în spatele tuturor acestor lucruri a fost războiul spiritual. Satana făcea un pariu cu Dumnezeu. Dacă nu putem vedea în mod clar adevărul din spatele războiului spiritual, ci îl analizăm și îl privim dintr-o perspectivă umană, cântărind binele și răul, vom cădea pradă tertipurilor Satanei, îndepărtându-ne și trădându-L pe Dumnezeu. Ceea ce este dezvăluit în cuvintele lui Dumnezeu este aceasta: „Dumnezeu lucrează, Se îngrijește de o persoană, o apreciază, iar Satana Îi urmărește fiecare pas. Pe oricine este preferat de Dumnezeu și Satana îl urmărește și se ține în urma lui. Dacă Dumnezeu dorește această persoană, Satana, pentru a-și atinge obiectivul ascuns, ar face orice-i stă în putere să-L împiedice pe Dumnezeu, folosind diferite moduri diabolice ca să ispitească, să hărțuiască și să ruineze lucrarea pe care o face Dumnezeu. Care este obiectivul lui? El nu vrea ca Dumnezeu să aibă pe nimeni; îi vrea pe toți cei pe care îi vrea Dumnezeu, ca să-i ocupe, să-i controleze, să preia controlul asupra lor pentru ca ei să i se închine și să comită fapte rele împreună cu el. Nu este acesta motivul sinistru al Satanei? În mod normal, spuneți adesea că Satana este atât de malefic, atât de rău, dar voi l-ați văzut? Puteți vedea numai cât de rău este omul și nu ați văzut în realitate cât de rău este de fapt Satana […]. Satana se află în război cu Dumnezeu, ținându-se scai după El. Obiectivul său este să dărâme întreaga lucrare pe care Dumnezeu vrea s-o facă, să-i ocupe, să-i controleze și să-i elimine complet pe cei pe care îi vrea Dumnezeu. Dacă nu sunt eliminați, atunci ei ajung în posesia Satanei pentru a fi folosiți de el – acesta este obiectivul său(Cuvântul, Vol. 2: Despre a-L cunoaște pe Dumnezeu, „Dumnezeu Însuși, Unicul IV”).

Acum, în zilele de pe urmă, Dumnezeu a făcut un pas al lucrării de judecată începând de la casa Lui. După ce au acceptat lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă, destul de mulți oameni au întâmpinat câteva lucruri dificile. De exemplu, chiar după ce au câștigat credință, unii frați și surori au întâmpinat impedimente și reprimare din partea familiilor lor; unii au fost chiar amenințați cu divorțul de către soții sau soțiile lor, pentru a-i constrânge sau a le constrânge să abandoneze calea adevărată. Unii frați și unele surori s-au îmbolnăvit subit, au suferit dezastre neprevăzute sau li s-au întâmplat lucruri nefericite familiilor lor. Mulți oameni au căpătat idei atunci când au fost confruntați cu aceste lucruri. „Am crezut în Domnul Isus înainte și totul a fost liniștit și neted, dar acum nu este cazul. Acum, credința mea este greșită? Dacă aș crede în adevăratul Dumnezeu, lucrurile ar trebui să meargă bine!” Ca urmare, unii oameni devin negativi și slabi, unii oameni dezvoltă îndoieli despre lucrarea lui Dumnezeu, iar unii chiar își abandonează credința. Realitatea este că aceste stări se ivesc în oameni pentru că nu au văzut în adevărul războiului spiritual și le lipsește discernământul despre tertipurile Satanei. De fapt, întâlnirea cu aceste probleme este tocmai impedimentul și tulburarea Satanei – el știe că noi credem în adevăratul Dumnezeu și știe mai ales că Dumnezeu a venit pentru a mântui omenirea. Satana se teme că toți oamenii vor crede în Dumnezeu și Îl vor urma și, după aceea, nimeni nu-l mai urma pe el. Acesta este motivul pentru care el face tot ce-i stă în putere ca să folosească tot felul de oameni, evenimente și lucruri pentru a produce calamități ca să-i perturbe și să-i zăpăcească pe oameni, astfel încât ei să nu poată deosebi între ceea ce este adevărat și fals și să renunțe la calea adevărată. Aceasta este intenția sinistră a Satanei și este adevărul din spatele războiului spiritual. Acesta este momentul pentru a vedea ce fel de alegeri fac oamenii. Dacă examinăm doar la suprafața lucrurilor și ne păstrăm interesele trupești, vom fi păcăliți de tertipurile Satanei și Îl vom trăda pe Dumnezeu. Dacă suntem capabili să vedem adevărul războiului spiritual, să avem o dorință puternică pentru Dumnezeu și să rămânem neclintiți de partea Lui, dacă putem fi hotărâți în credința noastră, putem să-L urmăm pe Dumnezeu și să-I îndeplinim cerințele, chiar dacă pierdem tot ce posedăm în trup, atunci mâinile Satanei vor fi legate – el va fi umilit și înfrânt în timp ce noi vom fi martori prin acest război spiritual. Așa cum a spus Dumnezeu: „În fiecare stadiu al lucrării pe care Dumnezeu o face în interiorul oamenilor, la exterior pare că sunt interacțiuni între oameni, ca și cum s-ar fi născut din aranjamente sau intervenții umane. Dar, în spatele scenei, fiecare etapă a lucrării și tot ceea ce se întâmplă reprezintă un pariu făcut de Satana în fața lui Dumnezeu și cere oamenilor să rămână fermi în mărturia lor față de Dumnezeu. Luați ca exemplu pe Iov, când a fost judecat: în spatele scenei, Satana făcea un pariu cu Dumnezeu și ceea ce i s-a întâmplat lui Iov au fost faptele și intervenția oamenilor. În spatele fiecărui pas pe care Dumnezeu îl face în voi este pariul Satanei cu Dumnezeu – în spatele acestui tot este o luptă. […] Când Dumnezeu și Satana se luptă în regatul spiritual, cum ar trebui să-L mulțumești pe Dumnezeu și cum ar trebui să rămâi ferm în mărturia față de El? Ar trebui să știi că tot ceea ce ți se întâmplă este o mare încercare și timpul când Dumnezeu are nevoie de tine pentru a da mărturie(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Numai iubirea față de Dumnezeu este credința adevărată în Dumnezeu”).

În al treilea rând, când vă confruntați cu ispita de la Satana, trebuie să respectați cuvintele lui Dumnezeu, să perseverați în ascultarea adevărului și să-I fiți credincioși lui Dumnezeu pentru a contraataca tertipurile Satanei, umilind-l și înfrângându-l complet.

Cuvintele lui Dumnezeu spun: „Adevărul pe care omul trebuie să-l aibă se găsește în cuvântul lui Dumnezeu, iar acel adevăr este cel mai benefic și mai util pentru omenire. Este întăritorul și hrana de care are nevoie trupul vostru, ceva care îl ajută pe om să-și recapete umanitatea normală. Este un adevăr cu care omul ar trebui să fie înzestrat. Cu cât practicați mai mult cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai repede va înflori viața voastră, iar adevărul va deveni mai clar. Pe măsură ce statura voastră crește, veți vedea mai clar lucrurile din lumea spirituală și veți avea mai multă putere ca să triumfați asupra Satanei(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Odată ce înțelegeți adevărul, ar trebui să-l puneți în practică”). „Oamenii Mei! Trebuie să rămâneți sub grija și protecția Mea. Să nu fiți niciodată desfrânați! Să nu vă purtați niciodată cu nesăbuință! Ar trebui să-ţi oferi loialitatea casei Mele, și doar cu loialitate poți pune la cale un contraatac împotriva vicleniei diavolului(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers”, Capitolul 10). Știm cu toții că doar cuvintele lui Dumnezeu sunt adevărul, că ele reprezintă firea Sa și ceea ce are El și ce este, că adevărul este realitatea tuturor lucrurilor pozitive, că în afara cuvintelor Lui toate teoriile sunt credințe false, sunt filosofii satanice și nu au sens. Atâta timp cât ne bazăm pe cuvintele lui Dumnezeu în opiniile noastre asupra lucrurilor, putem cunoaște ce este pozitiv și ce este negativ. Numai atunci putem avea discernământ asupra tuturor credințelor false și minciunilor lui Satana, putem contraataca înșelătoria lui și putem să nu ne pierdem calea în greutăți sau să fim păcăliți de Satana. Cele trei ispitiri ale Domnului Isus de către Satana sunt consemnate în Biblie. Satana a folosit cuvinte din Scripturi ca să-L atace, chiar folosind bogățiile lumii pentru a-L ispiti. Dar, chiar de fiecare dată, Domnul Isus a folosit cuvintele lui Dumnezeu pentru a contraataca tertipurile Satanei. El și-a luat picioarele la spinare și a fugit umilit și înfrânt. De aici putem vedea că vorbele lui Dumnezeu sunt adevărul, calea și viața și sunt cea mai bună armă împotriva înșelăciunii Satanei.

În zilele de pe urmă, Dumnezeu S-a întrupat încă o dată și a rostit cuvinte pentru a încheia o etapă a lucrării de judecată. Mulți frați și surori au auzit glasul lui Dumnezeu și au văzut că toate cuvintele exprimate de Dumnezeu Atotputernic sunt adevărul, determinând astfel că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus reîntors. Unul câte unul, ei au acceptat lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. În acest timp, unii frați și surori au văzut, de asemenea, minciunile de pe Internet ale guvernului Partidului Comunist Chinez („PCC”), calomnia și defăimarea Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic și faptul că PCC a condamnat Biserica drept erezie, ca pe o sectă. Iar unii frați și unele surori au suferit impedimentul și tulburarea pastorilor și bătrânilor din cercurile religioase, care au condamnat această credință în Dumnezeu Atotputernic ca fiind doar credința într-o persoană individuală, spunând că vorbele Lui sunt în afara limitelor Bibliei și așa mai departe. Acești pastori și bătrâni au instigat și membrii familiilor fraților și surorilor pentru a-i împiedica și a-i opri să se întoarcă către Dumnezeu. În mijlocul războiului spiritual serios, unii frați și unele surori au fost capabili să adere la cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, să-și mențină devotamentul față de Dumnezeu și să rămână neclintiți de partea Lui Dumnezeu pentru că au văzut că toate cuvintele exprimate de Dumnezeu Atotputernic sunt adevărul și că ele dezvăluie toate tainele Bibliei. Aceste cuvinte pot spăla corupția omenirii, pot mântui omul din influența Satanei și sunt exact ceea ce Duhul le spune bisericilor. Astfel, ele au determinat că ceea ce face Dumnezeu Atotputernic este lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a omenirii în zilele de pe urmă și că Dumnezeu Atotputernic este Dumnezeu întrupat. Faptul este că, dacă oamenii sunt capabili să confirme că vorbele rostite de Dumnezeu Atotputernic sunt adevărul și sunt glasul lui Dumnezeu, indiferent cât de multe minciuni sunt răspândite de către guvernul PCC și de către lumea religioasă, ei nu vor deveni confuzi. Adevărul este adevăr, iar credințele false sunt credințe false. O minciună spusă de o mie de ori este tot o minciună și nu poate deveni niciodată adevărul. Exact așa cum S-a arătat și a lucrat Domnul Isus, conducătorii din credința evreiască au creat tot felul de minciuni despre El, negând că El a fost conceput de Duhul Sfânt, condamnându-L pe Domnul Isus că rostea blasfemii și susținând că El a scos demoni prin Beelzebul. Dar, indiferent de modul în care L-au judecat și L-au condamnat, Domnul Isus a fost Hristos Mântuitorul și nimeni nu a putut contesta cu succes acest lucru. La acea vreme, cei care credeau în mod sincer în Domnul puteau doar să-I susțină cuvintele, să nu fie păcăliți de minciuni înșelătoare și de credințe false și să persevereze în a-L urma pe Domnul Isus. Așa cum a spus Petru: „Doamne, la cine să ne ducem?! Tu ai cuvintele vieţii veşnice, iar noi am ajuns să credem şi să ştim că Tu eşti Sfântul lui Dumnezeu!” (Ioan 6:68–69). Dar, dacă ne îndoim cu privire la cuvintele lui Dumnezeu, dacă nu suntem capabili să ne ținem de cuvintele Lui și să ne menținem loialitatea față de El, ne va lipsi discernământul în legătură cu tertipurile Satanei și cu siguranță vom cădea în ispitele lui. Nu vom fi capabili să întâmpinăm întoarcerea Domnului. Din aceasta, este clar că, prin orice fel de război spiritual, numai dacă aderăm cu hotărâre la cuvintele lui Dumnezeu și Îi rămânem absolut loiali, vom fi capabili să ne lepădăm complet de Satana, să scăpăm de influența lui și să fim mântuiți de Dumnezeu.

În viața reală, războiul spiritual poate fi pus în scenă în orice moment. Dacă nu venim frecvent înaintea lui Dumnezeu și nu ne rugăm Lui, nu vom vedea în mod clar adevărul războiului spiritual. Dacă nu ne bazăm pe cuvintele lui Dumnezeu și pe adevăr în înțelegerea noastră, vom cădea mai ușor pradă ispitelor Satanei și ne vom pierde mărturia. Înțelepciunea lui Dumnezeu este pusă în joc pe baza tertipurilor Satanei – Dumnezeu ne ajută să înțelegem adevărul și să câștigăm discernământ prin războaie spirituale intense, astfel încât putem crește în viețile noastre. De-a lungul a tot felul de războaie spirituale, atâta timp cât practicăm potrivit celor trei principii de mai sus, cu siguranță vom fi capabili să triumfăm asupra ispitelor Satanei și să mărturisim ferm!

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger