6 Semne ale celei de-a doua veniri a Domnului

decembrie 20, 2021

De Xinjie

Cu două mii de ani în urmă, Domnul Isus ne-a promis: „Iată, Eu vin curând(Apocalipsa 22:12). Acum, tot felul de semne ale revenirii Sale au apărut și mulți frați și surori au avut premoniții că ziua Domnului este aproape. S-a întors deja Domnul? Ce putem face pentru a-L întâmpina pe Domnul? Haideți să discutăm acest lucru acum, explorând profețiile prezentate în Biblie.

1. Primul semn al revenirii Domnului: Cutremurele, foametea, molimele și războaiele

Matei 24:6-8 spune: „Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie. Vedeţi să nu vă neliniştiţi, căci aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar încă nu va fi sfârşitul. Un neam se va ridica împotriva altui neam şi o împărăţie împotriva altei împărăţii. Va fi foamete, vor fi (molime şi) cutremure în diverse locuri. Dar toate acestea sunt doar începutul durerilor naşterii.” În ultimii ani, războaiele au izbucnit frecvent, cum ar fi răsturnarea regimului taliban din Afganistan, conflictul dintre India și Pakistan, invazia Statelor Unite în Irak și războiul din ce în ce mai intens dintre Israel și Palestina. Peste tot se întâlnesc, de asemenea, molime, incendii, inundații și cutremure. De remarcat este „noul coronavirus”, care a izbucnit în Wuhan, China, în 2019 și care de atunci s-a răspândit în întreaga lume. De asemenea, în septembrie 2019 au avut loc incendii forestiere grave în Australia, în timp ce o invazie masivă de lăcuste a avut loc în Africa de Est, de cealaltă parte a planetei, multe țări confruntându-se acum cu foamete. În ianuarie 2020, Indonezia a suferit o inundație, iar Newfoundland din Canada a fost lovită de o furtună de zăpadă ce are loc odată la un secol. Au avut loc cutremure la Elazig în Turcia, în sudul Cubei din Caraibe și în alte părți. Din aceste semne, se poate observa că această profeție s-a împlinit.

2. Al doilea semn al revenirii Domnului: Apariția anomaliilor cerești

Apocalipsa 6:12 spune, „Am văzut când Mielul a rupt al şaselea sigiliu; şi a fost un mare cutremur. Soarele a devenit negru, ca pânza de sac făcută din păr, luna întreagă a devenit ca sângele.” Ioel 2:30-31 spune, „Voi face semne în cer şi pe pământ, sânge, foc şi coloane de fum. Soarele se va preface în întuneric, iar luna în sânge, înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșătoare a lui Iahve.” În ultimii ani, au existat multe cazuri în care luna a devenit roșie ca sângele. De exemplu, în decursul a doi ani, între 2014 și 2015, a avut loc o serie de patru „luni sângerii”, iar pe 31 ianuarie 2018 a avut loc o „super lună albastră sângerie”, care apare doar o dată la 150 de ani. Apoi, în ianuarie 2019 a apărut o „super lună sânge de lup”. Fenomenul profețit al soarelui care se înnegrește a apărut, de asemenea, și, într-adevăr, au avut loc multe eclipse totale de soare, cum ar fi eclipsa din Singapore din 26 decembrie 2019 și cea din Chile din 2 iulie a aceluiași an. Împlinirea acestei profeții este evidentă în aceste fenomene.

3. Al treilea semn al revenirii Domnului: Bisericile sunt pustii și dragostea credincioșilor este rece

Matei 24:12 spune, „Şi din cauza înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mulţi se va răci.” În întreaga lume religioasă se răspândește pustiirea. Predicile pastorilor și ale prezbiterilor au devenit obosite și clișeice și nu reușesc să asigure hrană credincioșilor. În lupta lor pentru statut, unii pastori formează clici și creează facțiuni în biserici, iar unii chiar au intrat în afaceri, înființând fabrici pentru a-i conduce pe credincioși pe calea seculară; între timp, în rândul credincioșilor, există o slăbiciune generală a încrederii și o reticență de a se despărți de lume, iar ei trăiesc în încurcăturile obositoare ale acesteia. Unele biserici par aglomerate și pline de viață din exterior, dar mulți oameni vin la biserică doar pentru a-și extinde rețeaua și a vinde produse, folosind biserica ca pe un loc de comerț. Care este diferența dintre o biserică de astăzi și templul de la sfârșitul Epocii Legii? În aceste lucruri, este evidentă împlinirea completă a acestei profeții a revenirii Domnului.

4. Al patrulea semn al revenirii Domnului: Apariția hristoșilor falși

Matei 24:4-5 spune: „Și Isus le-a răspuns și le-a zis: Aveți grijă să nu vă înșele cineva. Pentru că mulți vor veni în numele Meu și vor zice «Eu sunt Hristos» și vor înșela pe mulți.” Din profeția Domnului, putem vedea că, atunci când Domnul Se întoarce, vor apărea hristoși falși care vor înșela oamenii. În ultimii ani, au apărut hristoși falși care au înșelat oamenii în țări precum China, Coreea de Sud și Japonia. Acești hristoși falși nu posedă esența lui Hristos și nici nu pot proclama adevărul, însă ei pretind că sunt Hristos și îi înșală pe oameni imitându-L pe Domnul Isus prin a face unele minuni. În acest caz, împlinirea acestei profeții este evidentă.

5. Al cincilea semn al revenirii Domnului: Restaurarea lui Israel

Matei 24:32-33 spune, „Învăţaţi de la smochin pilda lui: când mlădiţa lui devine deja fragedă şi încep să apară frunzele, ştiţi că vara este aproape. Tot aşa şi voi, când vedeţi toate aceste lucruri, să ştiţi că El este aproape, este chiar la uşi.” Mulți dintre cei care cred în Domnul știu că mlădițele fragede și frunzele smochinului se referă la restaurarea lui Israel. Când Israelul va fi restaurat, ziua Domnului va fi aproape, iar Israelul a fost restaurat la 14 mai 1948. Evident, această profeție a revenirii Domnului s-a împlinit complet.

6. Al șaselea semn al revenirii Domnului: Răspândirea Evangheliei până la marginile pământului

Matei 24:14 consemnează: „Această Evanghelie a Împărăţiei va fi vestită întregii omeniri, ca o mărturie pentru toate neamurile; şi atunci va veni sfârşitul.” În Marcu 16:15, Domnul Isus le-a spus ucenicilor Săi după învierea Sa, „Duceţi-vă în toată lumea şi vestiţi Evanghelia la orice făptură!” După ce Domnul Isus a înviat și S-a înălțat la cer, Duhul Sfânt a început să-i conducă pe cei care Îl urmau pe Domnul Isus să fie martori ai Domnului Isus. Astăzi, creștinii s-au răspândit în întreaga lume și multe țări democratice au adoptat creștinismul ca religie de stat. Chiar și în China, unde partidul aflat la putere este ateu, zeci de milioane de oameni au acceptat Evanghelia Domnului Isus, ceea ce demonstrează că Evanghelia răscumpărării omenirii prin Domnul Isus s-a răspândit în întreaga lume. Prin aceasta, este evident că profeția revenirii Domnului s-a împlinit.

7. Cum ar trebui să întâmpinăm revenirea Domnului?

Din faptele enumerate mai sus, putem vedea că au apărut deja șase semne ale revenirii Domnului. Acum este momentul critic pentru a întâmpina venirea Domnului. Ce trebuie să facem înainte de a putea întâmpina revenirea Domnului? Domnul Isus ne-a dat răspunsul la această întrebare cu mult timp în urmă.

În Ioan 16:12-13, Domnul Isus a spus, „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi şi vă va anunţa lucrurile ce urmează să vină.” Apocalipsa 3:20 spune, „Iată, Eu stau la uşă şi bat! Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el şi voi mânca cu el, şi el cu Mine.” Există, de asemenea, multe profeții în capitolele 2 și 3 din Apocalipsa: „Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!” După cum puteți vedea din aceste versete, când Domnul Se va întoarce, El va rosti cuvântări și va vorbi bisericilor, spunându-ne toate adevărurile pe care nu le-am înțeles înainte. Cei care, după ce au auzit vorbirea lui Dumnezeu și I-au recunoscut glasul, Îl vor accepta și I se vor supune, vor putea să Îl întâmpine pe Domnul și să participe la ospățul Mielului; cei care nu recunosc glasul lui Dumnezeu, pe de altă parte, cu siguranță nu vor fi oile lui Dumnezeu și vor fi demascați și eliminați de Dumnezeu. În acest sens, este evident că, atunci când așteptăm venirea Domnului, este esențial să găsim cuvintele Duhului Sfânt adresate bisericilor și să învățăm să ascultăm glasul lui Dumnezeu. Așa cum spune Dumnezeu Atotputernic: „Întrucât căutăm urmele lui Dumnezeu, se cuvine să căutăm voia lui Dumnezeu, cuvintele și cuvântările Lui deoarece, oriunde există noi cuvinte rostite de Dumnezeu, acolo este și glasul Lui și, oriunde se află urmele lui Dumnezeu, acolo sunt și faptele Lui. Oriunde este exprimarea lui Dumnezeu, acolo Se arată El și, oriunde Se arată Dumnezeu, acolo există adevărul, calea și viața(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Anexă 1: Arătarea lui Dumnezeu a adus o nouă epocă”).

Auzind acest lucru, unii oameni ar putea întreba: „Deci, unde mergem pentru a găsi glasul lui Dumnezeu?” În Matei 25:6, Domnul Isus a spus, „La miezul nopţii a răsunat un strigăt: «Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!»„ Din moment ce Domnul își cheamă oile Sale prin cuvântările și vorbirea Sa, cu siguranță că vor fi unii oameni care vor auzi primii glasul Domnului și vor urma pașii Mielului, iar apoi vor striga pretutindeni: „Vine mirele”, ceea ce înseamnă că vor răspândi vestea revenirii Domnului și cuvintele celei de-a doua veniri a Domnului, astfel încât toți să aibă șansa de a auzi glasul lui Dumnezeu. Se spune, așadar, că dacă putem ține pasul cu pașii Mielului depinde de faptul dacă avem inimi care tânjesc să-L caute și dacă putem recunoaște glasul lui Dumnezeu. La fel ca atunci când Domnul Isus a apărut pentru prima dată și a început să lucreze, Petru, Maria și alții L-au recunoscut pe Domnul Isus ca fiind Mesia din lucrarea și vorbirea Sa, L-au urmat și au început să mărturisească Evanghelia Sa. Cei care aud lucrarea și cuvintele Domnului Isus și pot recunoaște glasul lui Dumnezeu sunt fecioarele înțelepte, în timp ce acei preoți, cărturari și farisei care nu iubeau adevărul au auzit autoritatea și puterea cuvintelor Domnului Isus, dar nu le-au cercetat. În schimb, ei s-au agățat cu încăpățânare de noțiunile și închipuirile lor, crezând că „Cel care nu este numit Mesia nu este Dumnezeu” și așteptând ca Mesia să li se arate. Ei chiar au condamnat și au blasfemiat lucrarea Domnului Isus și, în cele din urmă, au pierdut mântuirea lui Dumnezeu. Mai sunt și credincioșii evrei care i-au urmat pe farisei și nu au distins glasul lui Dumnezeu în lucrarea și cuvintele Domnului Isus, care au ascultat orbește de preoți, cărturari și farisei și au respins mântuirea Domnului. Astfel de oameni devin fecioarele nesăbuite care sunt abandonate de Domnul. Unii oameni ar putea întreba: „Deci, cum poate fi distins glasul lui Dumnezeu?” Când, de fapt, acest lucru nu este dificil. Cuvântarea și vorbirea lui Dumnezeu nu pot fi rostite de către om. Trebuie să fie în mod deosebit autoritare și puternice. Va putea să dezvăluie misterele împărăției cerurilor și să dezvăluie corupția omului, și va conține decrete administrative și porunci emise personal de Dumnezeu și promisiuni ale lui Dumnezeu pentru omenire, și așa mai departe. Toate aceste cuvinte sunt adevăruri și toate acestea pot fi viața omului. Oricine are o inimă și un spirit va simți atunci când va auzi cuvântul lui Dumnezeu și va exista o confirmare în inima sa că Creatorul vorbește și ne transmite cuvintele Sale nouă, oamenilor. Oile lui Dumnezeu ascultă glasul lui Dumnezeu. Dacă suntem siguri că aceste cuvinte sunt glasul lui Dumnezeu, atunci ar trebui să le acceptăm și să ne supunem lor, indiferent cât de puțin conforme sunt cu noțiunile noastre. Numai în acest fel putem întâmpina revenirea Domnului.

Astăzi, în lume, doar Biserica lui Dumnezeu Atotputernic mărturisește că Domnul - Dumnezeu Atotputernic întrupat - S-a întors deja. Dumnezeu Atotputernic a exprimat deja milioane de cuvinte, iar aceste cuvinte sunt publicate pe internet pentru ca oamenii din toate țările și din toate categoriile sociale să le poată inspecta. Unul câte unul, numeroșii oameni din fiecare națiune care tânjesc după adevăr vin în speranța de a auzi glasul lui Dumnezeu și de a-L întâmpina pe Domnul. Așa cum se spune în Biblie: „Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!” Dacă pur și simplu citim mai multe din cuvintele exprimate de Dumnezeu Atotputernic, ascultând pentru a discerne dacă sunt glasul lui Dumnezeu, atunci vom fi capabili să determinăm dacă Domnul S-a întors sau nu. Așa cum a spus Domnul Isus în Ioan 10:27: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează.” Cred că, atâta timp cât avem o inimă care caută cu umilință, putem recunoaște glasul lui Dumnezeu și putem întâmpina revenirea Domnului.

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Lasă un răspuns

Un comentariu

Contactează-ne pe Messenger