Semnul zilelor de pe urmă: O eclipsă lunară de Lună sângerie de floare care apare în 2022

septembrie 22, 2020

Nota editorului: În ultimii ani, fenomenul celest de „lună sângerie” a apărut frecvent. Diverse dezastre, precum pandemiile, cutremurele și foametea, sunt din ce în ce mai grave. Profețiile biblice despre zilele din urmă s-au împlinit deja, iar ziua cea mare și înfricoșătoare a lui Iahve este aproape. Marile dezastre sunt acum asupra noastră, deci cum ar trebui să întâmpinăm revenirea Domnului? Acest articol are răspunsul.

Așa cum au prezis experții în domeniu, pe 16 mai 2022, pe cer va fi observată o eclipsă de Lună sângerie de floare. În realitate, priveliști minunate precum lunile sângerii, superlunile și superlunile sângerii și-au făcut constant apariția în ultimii ani, de exemplu, lunile de sânge din 2011 și din 2013, seria de patru luni de sânge care au apărut în 2014 și în 2015, superluna albastră sângerie din 2018, care a apărut și acum 152 de ani, și „superluna sângerie a lupului”, care a apărut pe 21 ianuarie 2019 și a combinat perfect cele trei priveliști astronomice ale superlunii, lunii de sânge și lunii lupului și care a fost aclamată ca fiind cea mai uluitoare minune astronomică. În plus, un spectacol rar a avut loc pe 26 mai 2021 – o super lună sângerie a fost văzută în timpul unei eclipse totale de lună.

Mulți profeți au prorocit că apariția lunilor de sânge este semnul unor evenimente extraordinare și mărețe care vor urma. Există, de asemenea, mulți experți ai Bibliei care cred cu tărie că apariția lunilor de sânge este împlinirea profeției din Cartea lui Ioel 2:29-31: „Chiar şi peste slujitori şi slujitoare voi turna din Duhul Meu în acele zile. Voi face semne în cer şi pe pământ, sânge, foc şi coloane de fum. Soarele va fi transformat în întuneric, iar luna în sânge, înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșătoare a lui Iahve.” De asemenea, în Apocalipsa 6:12 se afirmă: „Am văzut când Mielul a rupt al şaselea sigiliu; şi a fost un mare cutremur. Soarele a devenit negru, ca pânza de sac făcută din păr, luna întreagă a devenit ca sângele.” „Ziua cea mare și înfricoșătoare” menționată în profeția din Cartea lui Ioel, se referă la marile nenorociri. Toți am văzut nenorociri din ce în ce mai mari în ultimii câțiva ani, cu apariții frecvente ale unor dezastre cum ar fi cutremure, foamete, epidemii și inundații, la care asistăm îngroziți; situația mondială este tumultoasă și se schimbă în mod constant, au loc frecvente izbucniri de războaie, incidente violente și atacuri teroriste care continuă să degenereze; atmosfera terestră devine mai caldă, iar fenomene climatice extreme și tot felul de minuni astronomice au loc tot timpul. Semnele zilelor de pe urmă profețite în Biblie au apărut unul câte unul, iar marile dezastre s-au abătut. Așadar, cum ar trebui să Îl întâmpinăm pe Domnul și să obținem mântuirea Sa? Domnul Isus a spus: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează(Ioan 10:27). „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul(Ioan 16:12-13). Este profețit în multe locuri în capitolele 2 și 3 din Apocalipsa: „Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!” Din aceste profeții, putem vedea că Dumnezeu va rosti cuvinte și va efectua o nouă etapă de lucru în zilele din urmă pentru a purifica și mântui oamenii și pentru a-i aduce pe oameni în Împărăția lui Dumnezeu. Numai ascultând glasul lui Dumnezeu și tânjind și căutând apariția și lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă putem întâmpina revenirea Domnului Isus, putem avea ocazia de a fi mântuiți și desăvârșiți de Dumnezeu și de a intra într-o destinație frumoasă cu Dumnezeu. În caz contrar, vom pierde mântuirea lui Dumnezeu, vom cădea în marile dezastre din zilele de pe urmă și vom fi eliminați și pedepsiți. Iată ce spune Dumnezeu despre asta:

Tot felul de dezastre se vor abate unul după altul; toate națiunile și toate locurile vor trăi calamități: ciuma, foametea, potopul, seceta și cutremurele sunt peste tot. Aceste dezastre nu se petrec doar într-un loc sau două, nici nu se vor termina într-o zi sau două; dimpotrivă, se vor extinde pe o arie din ce în ce mai mare și vor deveni din ce în ce mai grave. În acest timp, tot felul de invazii de insecte vor apărea unele după altele, iar fenomenul canibalismului se va ivi pretutindeni. Aceasta este judecata Mea asupra tuturor națiunilor și popoarelor.

(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cuvântări ale lui Hristos la început”, Capitolul 65)

În întinderea nemărginită a lumii, oceanele inundă câmpiile, câmpiile se revarsă în oceane, iarăși și iarăși. În afară de El, care stăpânește totul printre toate lucrurile, nimeni nu este capabil să conducă și să ghideze rasa umană. Nu există nimeni atotputernic care să trudească sau să facă pregătiri pentru această rasă umană, cu atât mai puțin există cineva care să poată conduce această rasă umană spre destinația luminii și să o elibereze de nedreptățile pământești. Dumnezeu deplânge viitorul omenirii, El jelește căderea omenirii și e îndurerat de faptul că omenirea mărșăluiește, pas cu pas, spre decădere și spre calea fără întoarcere. Nimeni nu s-a gândit vreodată la direcția în care această omenire, care a frânt inima lui Dumnezeu și a renunțat la El pentru a-l căuta pe cel rău, s-ar putea îndrepta. Tocmai din acest motiv, nimeni nu simte mânia lui Dumnezeu, nimeni nu caută o cale de a-L mulțumi pe Dumnezeu și nu încearcă să se apropie mai mult de Dumnezeu și, mai mult decât atât, nimeni nu caută să înțeleagă mâhnirea și durerea lui Dumnezeu. Chiar și după ce aude glasul lui Dumnezeu, omul continuă pe propriul drum, insistă să stea departe de Dumnezeu, ocolind harul și grija lui Dumnezeu, ferindu-se de adevărul Lui, preferând să se vândă Satanei, dușmanul lui Dumnezeu. Și cine s-a gândit vreodată – în caz că omul ar stărui în încăpățânarea sa – cum va acționa Dumnezeu față de această omenire care L-a respins fără a se uita în urmă? Nimeni nu știe că motivul atenționărilor și îndemnurilor repetate ale lui Dumnezeu este că El a pregătit în mâinile Lui o calamitate cum nu a mai fost vreodată, una care va fi de nesuportat pentru trupul și sufletul omului. Această calamitate nu este numai o pedeapsă a trupului, ci și a sufletului. Trebuie să știi asta: atunci când planul lui Dumnezeu eșuează și când atenționările și îndemnurile Lui nu sunt răsplătite, ce fel de furie va dezlănțui El? Va fi total diferit de ceea ce a fost vreodată experimentat sau auzit până acum de vreo ființă creată. Și astfel îți spun că această calamitate este fără precedent și nu va mai fi repetată niciodată. Căci planul lui Dumnezeu este să creeze omenirea doar de data aceasta și să mântuiască omenirea doar de data aceasta. Aceasta este prima dată, și este și ultima. Prin urmare, nimeni nu poate înțelege intențiile sârguincioase și anticiparea înflăcărată cu care Dumnezeu mântuiește omenirea de data aceasta.

(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Dumnezeu este sursa vieții omului”)

Lucrarea lui Dumnezeu se dezlănțuie ca un val foarte puternic. Nimeni nu Îl poate reține și nimeni nu Îi poate opri marșul. Doar cei care ascultă cu grijă cuvintele Lui și care caută și sunt însetați după El pot păși pe urmele Lui și primi făgăduința Lui. Cei care nu vor face aceasta vor fi supuși unui dezastru copleșitor și unei pedepse bine-meritate.

(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Anexă 2: Dumnezeu conduce destinul întregii omeniri”)

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger