Semnele sfârșitului lumii: Super lunile sângerii au apărut

septembrie 22, 2020

După cum a fost prezis de către importanți experți, două superluni vor apărea una după alta pe 19 februarie și pe 21 martie 2019, fiind două priveliști astronomice fantastice care urmează după „superluna sângerie a lupului”, ce a apărut pe 21 ianuarie.

Informații conexe precizează că termenul „superlună” se referă la momentul în care luna plină se deplasează până în punctul său cel mai apropiat de pământ, perigeul său, moment în care diametrul lunii este cu 14% mai mare decât în mod normal, iar luminozitatea sa crește, de asemenea, cu 30% – este cea mai mare, cea mai rotundă lună vizibilă cu ochiul liber. Trei superluni vor apărea succesiv în acest an, ceea ce este o priveliște astronomică rar întâlnită. În realitate, priveliștile minunate, cum ar fi lunile de sânge și superlunile, și-au făcut constant apariția în ultimii ani, de exemplu, lunile de sânge din 2011 și din 2013, seria de patru luni de sânge care au apărut în 2014 și în 2015, superluna albastră sângerie din 2018, care a apărut și acum 152 de ani, și „superluna sângerie a lupului”, care a apărut pe 21 ianuarie 2019 și a combinat perfect cele trei priveliști astronomice ale superlunii, lunii de sânge și lunii lupului și care a fost aclamată ca fiind cea mai uluitoare minune astronomică.

Mulți profeți au prorocit că apariția lunilor de sânge este semnul unor evenimente extraordinare și mărețe care vor urma. Există, de asemenea, mulți experți ai Bibliei care cred cu tărie că apariția lunilor de sânge este împlinirea profeției din Cartea lui Ioel 2: 29-31: „Chiar şi peste slujitori şi slujitoare voi turna din Duhul Meu în acele zile. Voi face semne în cer şi pe pământ, sânge, foc şi coloane de fum. Soarele va fi transformat în întuneric, iar luna în sânge, înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșătoare a lui Iahve.” De asemenea, în Apocalipsa 6:12 se afirmă: „Am văzut când Mielul a rupt al şaselea sigiliu; şi a fost un mare cutremur. Soarele a devenit negru, ca pânza de sac făcută din păr, luna întreagă a devenit ca sângele.” „ziua cea mare și înfricoșătoare” menționată în profeția din Cartea lui Ioel, se referă la marile nenorociri. Toți am văzut nenorociri din ce în ce mai mari în ultimii câțiva ani, cu apariții frecvente ale unor dezastre cum ar fi cutremure, foamete, epidemii și inundații, la care asistăm îngroziți; situația mondială este tumultoasă și se schimbă în mod constant, au loc frecvente izbucniri de războaie, incidente violente și atacuri teroriste care continuă să degenereze; atmosfera terestră devine mai caldă, iar fenomene climatice extreme și tot felul de minuni astronomice au loc tot timpul. Atunci, ca și creștini, cum ar trebui să privim aceste nenorociri? Ce vrea Dumnezeu să inspire în noi prin intermediul acestor nenorociri? Ce lucrare va înfăptui Dumnezeu înainte de sosirea marilor nenorociri? Se spune în Cartea lui Ioel 2: 29: „Chiar şi peste slujitori şi slujitoare voi turna din Duhul Meu în acele zile.” Conform acestei profeții, înainte ca marile nenorociri să vină, Duhul lui Dumnezeu va rosti cuvintele Sale pentru a-i uda pe slujitorii și slujitoarele Sale. Se profețește în multe locuri din capitolele 2 și 3 ale Apocalipsei: „Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!” Și în Apocalipsa 7:14: „Aceştia sunt cei care vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului.” Și în Apocalipsa 14:4: „Ei Îl urmează pe Miel oriunde merge. Ei au fost răscumpăraţi dintre oameni ca prime roade pentru Dumnezeu şi pentru Miel.” Iar în Apocalipsa 2:7, se afirmă „Celui ce învinge îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care se află în Raiul lui Dumnezeu.” Din aceste profeții, putem vedea că Dumnezeu va înfăptui o nouă etapă a lucrării în zilele de pe urmă, și anume că El Își va exprima cuvintele și va face un grup de biruitori înainte de nenorociri. Acești oameni vor fi primele roade și ei vor fi cei care Îl slujesc pe Dumnezeu și cei pe care El îi conduce în Împărăția Lui în cele din urmă.

Cuvintele lui Dumnezeu au dezvăluit acest mister și ne-au spus ce lucrare va înfăptui Dumnezeu înainte ca nenorocirile să sosească. Să citim împreună câteva pasaje ale cuvintelor clasice exprimate de Dumnezeu:

Deschide ochii și privește și poți vedea oriunde marea Mea putere! Poți fi sigur de Mine oriunde. Universul și întinderea Îmi răspândesc marea putere. Cuvintele pe care le-am rostit s-au adeverit toate în încălzirea vremii, schimbarea climatică, anomaliile oamenilor, tulburarea dinamicii sociale și înșelăciunea din inimile oamenilor. Soarele se albește și luna se înroșește; totul este în dezordine. Încă nu vedeți toate acestea?

din „Capitolul 39” din „Cuvântări ale lui Hristos la început”

În toate națiile și în toate locurile din lume, au loc frecvent cutremure, foamete, boli și tot felul de dezastre. Cum lucrarea Mea măreață se va desfășura în toate națiile și toate locurile, aceste dezastre vor fi mai grave decât în orice alt moment de la crearea lumii. Acesta este începutul judecății Mele a tuturor oamenilor.

din „Capitolul 92” din „Cuvântări ale lui Hristos la început”

Fără ştire, situația din fiecare țară a lumii este din ce în ce mai tensionată, zi de zi se prăbușește, zi de zi cade în haos. Conducătorii fiecărei țări speră toţi să câștige puterea în cele din urmă. Ei nu se așteaptă la asta, dar mustrarea Mea este deja asupra lor.

din „Capitolul 82” din „Cuvântări ale lui Hristos la început”

Azi, printre națiile lumii, Îmi fac lucrarea pe care am pornit să o înfăptuiesc. Mă mișc încoace și încolo printre oameni, făcând toată lucrarea cuprinsă în planul Meu, și întreaga omenire se destramă în diferitele nații ale lumii, potrivit voii Mele. Oamenii de pe pământ își au atenția fixată asupra propriei destinații, căci ziua se apropie și îngerii vor suna din trâmbițele lor. Nu vor mai exista amânări și toată creația va începe, după asta, să danseze jubilând. Cine poate să prelungească ziua Mea după placul său? Un muritor? Sau stelele de pe cer? Sau îngerii? Când voi rosti o cuvântare pentru a iniția salvarea poporului lui Israel, ziua Mea se va năpusti peste întreaga omenire. Toți oamenii se tem de întoarcerea lui Israel. Când Israel se va întoarce, aceea va fi ziua Mea de slavă și, de asemenea, va fi ziua când totul se va preface și va deveni reînnoit. Pe măsură ce o judecată dreaptă se apropie în mod iminent de întregul univers, toți oamenii devin sfioși și temători, deoarece în lumea oamenilor nu s-a auzit de dreptate. Când Soarele dreptății va apărea, Orientul va fi iluminat și atunci, la rându-i, va ilumina întregul univers, atingându-i pe toți. Dacă oamenii ar putea să ducă la bun sfârșit, într-adevăr, dreptatea Mea, atunci de ce ar avea a se teme? Poporul Meu așteaptă sosirea zilei Mele, cu toții tânjesc după venirea zilei Mele. Ei așteaptă ca Eu să aduc răsplată întregii omeniri și să aranjez destinația omenirii în calitatea Mea de Soare al dreptății. Împărăția Mea prinde contur deasupra întregului univers, iar tronul Meu stăpânește în inimile a sute de milioane de oameni. Cu ajutorul îngerilor, marea Mea realizare se va înfăptui în curând. Toți fiii Mei și poporul Meu așteaptă întoarcerea Mea cu răsuflarea tăiată, tânjind după reunirea Mea cu ei, fără a mai fi vreodată despărțiți. Cum ar putea populația diversă a Împărăției Mele să nu alerge unii spre alții în fericită celebrare datorită faptului că Eu voi fi împreună cu ei? Poate aceasta să fie o reunire pentru care să nu trebuiască plătit nici un preț? Eu sunt vrednic de respect în ochii tuturor oamenilor, Eu sunt proclamat în cuvintele tuturor. Când Mă voi întoarce, în plus, voi cuceri toate forțele dușmane. A sosit vremea! Îmi voi pune lucrarea în mișcare, voi domni ca Împărat printre oameni! Sunt pe cale de a Mă întoarce! Și sunt gata să pornesc! Aceasta este ceea ce speră cu toții, este ceea ce își doresc. Voi lăsa ca întreaga omenire să vadă venirea zilei Mele și o voi lăsa să întâmpine venirea zilei Mele cu bucurie!

din „Capitolul 27” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers”

Îmi fac lucrarea de-a lungul universului, iar în Răsărit, trosnetele tunetelor se propagă fără sfârșit, zguduind toate națiunile şi confesiunile. Este glasul Meu cel care i-a dus pe toți oamenii în prezent. Voi face ca toți oamenii să fie cuceriți de glasul Meu, să cadă în acest curent și să se supună Mie, căci de mult Mi-am revendicat slava de pe tot pământul și am eliberat-o din nou în Răsărit. Cine nu tânjește să-Mi vadă slava? Cine nu-Mi așteaptă cu nerăbdare reîntoarcerea? Cine nu este însetat de reapariția Mea? Cine nu tânjește după frumusețea Mea? Cine n-ar veni la lumină? Cine nu ar privi la bogația din Canaan? Cine nu dorește întoarcerea Răscumpărătorului? Cine nu-L adoră pe Marele Atotputernic? Glasul Meu se va răspândi pe tot pământul; Îmi doresc, uitându-Mă la poporul Meu ales, să-i spun mai multe cuvinte. Ca și tunetele puternice care scutură munții și râurile, Eu rostesc cuvintele Mele întregului univers și omenirii. De aceea, cuvintele din gura Mea au devenit comoara omului și toți oamenii Îmi prețuiesc cuvintele. Fulgerul luminează dinspre Răsărit către Apus. Cuvintele Mele sunt de așa natură încât omul nu vrea să renunțe la acestea, însă, în același timp, le găsește de nepătruns, dar se bucură și mai mult de ele. Toți oamenii sunt mulțumiți și bucuroși, sărbătorindu-Mi venirea, de parcă tocmai s-ar fi născut un prunc. Prin vocea Mea, voi aduce pe toți oamenii înaintea Mea. De atunci, voi intra în mod oficial în neamul oamenilor, pentru ca ei să vină să Mă slăvească. Cu slava pe care o radiez și cuvintele din gura Mea, voi face astfel încât toți oamenii să vină înaintea Mea și să vadă că fulgerul luminează de la Răsărit și că am coborât și pe „Muntele Măslinilor” din Răsărit. Ei vor vedea că sunt deja de mult timp pe pământ, nu ca Fiul evreilor, ci ca Fulgerul din Răsărit. Deoarece de mult am înviat și am plecat din mijlocul omenirii și apoi am reapărut cu slavă printre oameni. Eu sunt Cel ce a fost adorat în urmă cu nenumărate veacuri și Eu sunt și copilul părăsit de israeliți în urmă cu nenumărate veacuri. Mai mult, Eu sunt Dumnezeul Atotputernic plin de glorie al acestei epoci! Să vină toți înaintea scaunului Meu de domnie și să-Mi vadă fața plină de slavă, să-Mi audă glasul și să-Mi privească faptele. Aceasta este întreaga Mea voință; este sfârșitul și punctul culminant al planului Meu, și scopul gestionării Mele. Fie ca fiecare neam să se închine Mie, fiecare limbă să Mă recunoască, fiecare om să-și pună credința în Mine și fiecare popor să Mi se supună!

din „Cele șapte tunete răsună – Prorocind că Evanghelia Împărăției se va răspândi în tot universul”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Contactează-ne pe Messenger