În sfârșit am găsit calea spre purificare

martie 12, 2022

de Chen Liang, Statele Unite

M-am născut într-o familie catolică și, la 13 ani, am studiat catehismul și am fost botezat. Apoi, am hotărât să devin preot pentru a-L sluji pe Dumnezeu. Pentru asta, la 22 de ani, am intrat la seminar, unde am studiat teologie și Scripturile și am urmat și alte cursuri. Însă a trecut un timp, dar eu încă nu mă simțeam mai aproape de Dumnezeu și mă tot cuprindea dorința de a mă căsători și de a avea o familie. M-am rugat mult, dar încă nu o puteam ține în frâu. Depusesem un jurământ de castitate înaintea lui Dumnezeu pentru a putea intra în Împărăția cerurilor, dar voiam să renunț la acel angajament. Nu păcătuiam și-L mințeam pe Dumnezeu? Cum puteam intra în Împărăția cerurilor? Am urmat seminarul timp de 10 ani. După absolvire, am fost încă un an la o mănăstire din Indonezia, însă tot aveam uneori gânduri necurate. Eram foarte descurajat. După ce mi-am terminat studiile, am decis să devin un enoriaș oarecare. M-am dus acasă și m-am căsătorit. Însă, în viața de zi cu zi, mă certam cu soția din cauza treburilor casnice mărunte și nu prea eram răbdător. Uneori mințeam pentru a-mi proteja interesele. Veneam înaintea lui Dumnezeu pentru a mă spovedi și a mă căi pentru aceste lucruri, dar apoi continuam să le înfăptuiesc. Voiam să-mi repar relația cu Dumnezeu mergând la Liturghie și spunând rugăciuni mai des, dar asta nu mi-a rezolvat problemele.

Apoi, în 2014, am venit în SUA. I-am întâlnit la Liturghie pe Li, pe Liu și pe câțiva alți enoriași. Ori de câte ori aveam ocazia, discutam cu ei aspecte legate de credință. Îmi amintesc că, odată, când împărtășeam Scriptura, Liu a spus că știa un diacon evlavios versat într-ale Bibliei care credea în Fulgerul de la Răsărit. El a spus că și alți câțiva membri fervenți ai bisericii i s-au alăturat. S-a întrebat ce fel de biserică era Fulgerul de la Răsărit și de ce atât de mulți credincioși înfocați i s-au alăturat. Și eu eram nelămurit de asta pentru că și eu știusem un diacon evlavios care se alăturase Fulgerului de la Răsărit. Nu știam ce predica Fulgerul de la Răsărit sau de ce atrăgea atât de mulți creștini pioși. Poate să fi fost inspirat de Duhul Sfânt? M-am gândit că ar trebui să verific și să văd ce este atât de special în ce predica biserica aceea. M-am întrebat dacă m-ar putea ajuta cu evlavia și să-L cunosc pe Dumnezeu. Când mi-a venit această idee, le-am spus lui Li și lui Liu că voiam să mă duc să verific Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Au fost de acord.

Când ne-am dus acolo, o soră ne-a arătat un material video, „Originea și dezvoltarea Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic”. Din acesta am aflat că Domnul Isus S-a întors, așa cum sperasem de atâta timp. El este Dumnezeu Atotputernic întrupat care exprimă adevăruri pentru a săvârși lucrarea de judecată. De aceea oameni din toate confesiunile care iubesc adevărul și abia așteaptă apariția lui Dumnezeu citesc cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, văd că reprezintă adevărul și glasul lui Dumnezeu și acceptă lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic. De asemenea, Evanghelia lui Dumnezeu Atotputernic s-a răspândit din est, din China, în multe țări din vest, îndeplinind profeția Domnului Isus: „Căci așa cum fulgerul se ivește de la răsărit și face lumină până la apus, tot așa va fi și venirea Fiului Omului(Matei 24:27). Am fost foarte surprins că astfel este îndeplinită această profeție. O citisem atâția ani fără să înțeleg.

Apoi, un frate ne-a arătat un film evanghelic numit „Biblia și Dumnezeu”. Acesta m-a emoționat și mai profund și am văzut că există multe taine în Biblie. Citisem atât de multe cărți duhovnicești, dar niciun teolog sau erudit într-ale Bibliei nu a explicat vreodată atât de clar adevărul din spatele Bibliei, cum a apărut aceasta și relația ei cu Dumnezeu. Am câștigat atât de mult din acel film. Înțelegeam de ce atât de mulți credincioși entuziaști Îl acceptau pe Dumnezeu Atotputernic după ce Îi ascultau cuvintele. Știam că trebuia să verific.

Apoi au spus că, în zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic exprimă adevăruri pentru a săvârși lucrarea de judecată începând de la casa lui Dumnezeu pentru a curăți și a mântui omenirea o dată pentru totdeauna. Eram nedumerit pentru că Domnul Isus a spus pe cruce: „S-a săvârșit”. Asta ar trebui să însemne că lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a omenirii s-a terminat, așa că de ce ar trebui Dumnezeu să judece omenirea pentru a ne purifica și a ne mântui? Am vrut să aflu, dar se făcea târziu, așa că am aranjat să mă întorc a doua zi. Pe drumul spre casă m-am simțit entuziasmat. Învățasem destul de multe din părtășia din acea zi și simțeam că m-am mai apropiat de Domnul. Părea probabil că Biserica lui Dumnezeu Atotputernic chiar implica lucrarea Domnului. Ar fi incredibil dacă Domnul chiar S-a întors și aș putea trăi lângă El precum Petru. Acest gând m-a făcut să aștept cu și mai multă nerăbdare întâlnirea de a doua zi.

Imediat ce am ieșit de la muncă a doua zi, m-am grăbit spre locul de întâlnire și nu am ezitat să o întreb pe soră: „Spui că Domnul Isus S-a întors și exprimă adevăruri pentru a săvârși lucrarea de judecată. Dar, pe cruce, El a spus: «S-a săvârșit». Asta înseamnă că lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a omenirii s-a încheiat. Păcatele ne sunt iertate prin credința noastră – suntem îndreptățiți și mântuiți prin credință și, când Domnul vine, ne poate lua direct sus în Împărăția Sa. De ce ar mai săvârși lucrări de mântuire? Ce înseamnă toate astea?”

A spus: „Domnul Isus a spus: «S-a săvârșit» pentru că lucrarea Sa de răscumpărare era încheiată. Nu însemna că întreaga lucrare a lui Dumnezeu de mântuire a omenirii era încheiată. Dacă determinăm că lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a omenirii este încheiată pentru că Domnul Isus a spus: «S-a săvârșit» și că El nu va mai face o lucrare nouă când Se întoarce, atunci cum vor fi îndeplinite aceste profeții? «Mai am multe lucruri să vă spun, însă nu le puteți duce acum. Dar când El, Duhul adevărului, va veni, vă va învăța întregul adevărul. Căci El nu de Sine va vorbi; ci orice lucruri va auzi, El va spune; iar lucrurile care au să vină, vi le va arăta» (Ioan 16:12-13). «Pe acela ce Mă disprețuiește și nu-Mi acceptă cuvintele, are cine să-l judece; cuvântul pe care l-am rostit, acela are să-l judece în zilele de pe urmă» (Ioan 12:48). Există și 1 Petru 4:17: «Căci e vremea ca judecata să pornească din casa lui Dumnezeu.» Aceste profeții arată că, în zilele de pe urmă, Domnul va exprima mai multe adevăruri și va lucra pentru a judeca și a curăți omenirea. Dacă spunem că lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu este complet terminată, atunci cum vor fi îndeplinite aceste profeții? De asemenea, Biblia profețește că, în zilele de pe urmă, Domnul va separa slujitorii cei buni de cei răi, oile de capre, grâul de neghină, fecioarele înțelepte de cele nesăbuite. Este chiar după cum a spus Domnul Isus: «Acela ce seamănă sămânța bună e Fiul Omului. Lumea este ogorul. Fiii Împărăției sunt sămânța cea bună. Fiii Celui Rău sunt neghina. Diavolul este Dușmanul care a semănat-o. Timpul secerișului este sfârșitul lumii, iar cei care seceră sunt îngerii. Cum e neghina strânsă și arsă în foc, tot astfel va fi și la sfârșitul lumii. Fiul Omului Își va trimite îngerii, iar ei vor strânge toate scandalurile din Împărăția Lui și pe cei care fac rău și-i vor azvârli în cuptorul cu foc: acolo vor plânge și vor scrâșni din dinți. Apoi cei drepți vor străluci precum soarele, în Împărăția Tatălui lor. Cel ce are urechi, să audă!» (Matei 13:37-43). Apocalipsa profețește, de asemenea, că Dumnezeu va forma un grup de biruitori în zilele de pe urmă și că Împărăția Lui va veni pe pământ. Toate acestea sunt lucrarea pe care Domnul o săvârșește în zilele de pe urmă. Dacă spunem că lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a omenirii este finalizată din cauză că Domnul Isus Și-a încheiat lucrarea, atunci cum vor fi îndeplinite aceste profeții? Așadar, această înțelegere contravine clar cuvintelor Domnului și realității lucrării lui Dumnezeu.”

Am dat din cap ascultând. Simțeam că avea dreptate. De ce nu am văzut niciodată ceva atât de evident? A continuat să citească mai multe pasaje din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Dumnezeu Atotputernic spune: „Căci în ciuda tuturor lucrurilor pentru care omul a fost răscumpărat și iertat de păcate, se poate considera doar că Dumnezeu nu-Și aduce aminte de fărădelegile omului și nu-l tratează potrivit cu acestea. Totuși, atunci când omul, care trăiește într-un trup material, nu a fost eliberat de păcat, el poate doar continua să păcătuiască, dezvăluindu-și, la nesfârșit, corupta fire satanică. Aceasta este viața pe care o duce omul, un ciclu fără sfârșit în care păcătuiește și este iertat. Majoritatea oamenilor păcătuiesc în timpul zilei doar pentru a mărturisi seara. Astfel, chiar dacă jertfa de păcat este întotdeauna eficientă pentru om, ea nu va putea să îl mântuiască pe om de păcat. Numai jumătate din lucrarea mântuirii a fost desăvârșită, pentru că omul are încă o fire coruptă(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Taina întrupării (4)”). „Căci tu, care ești încă cu sinele tău vechi, este adevărat că ai fost mântuit de Isus și că nu ești socotit ca păcătos datorită mântuirii lui Dumnezeu, dar aceasta nu dovedește că nu ești păcătos și lipsit de puritate. Cum poți fi sfânt dacă nu ai fost schimbat? Înăuntrul tău, ești împovărat de necurățenie, egoism și răutate, dar, totuși, vrei să cobori cu Isus – ai vrea tu să fii așa de norocos! Ai pierdut un pas în credința ta în Dumnezeu: ai fost doar răscumpărat, dar nu ai fost schimbat. Pentru ca tu să fii după inima lui Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să facă personal lucrarea de a te schimba și curăța; dacă ești doar răscumpărat, vei fi incapabil să atingi sfințenia. În acest fel, nu vei fi calificat să te împărtășești din binecuvântările lui Dumnezeu, pentru că ai pierdut un pas în lucrarea lui Dumnezeu de a gestiona omul, care este pasul-cheie al schimbării și perfecționării. Și astfel, tu, un păcătos care tocmai a fost răscumpărat, ești incapabil să primești direct moștenirea lui Dumnezeu(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Referitor la apelative și identitate”). „Deși Isus a lucrat mult printre oameni, El a completat doar răscumpărarea întregii omeniri și a devenit jertfa pentru păcat a omului; El nu l-a scăpat pe om de toată firea lui stricată. Deplina mântuire a omului de influența Satanei nu necesita doar ca Isus să devină jertfa pentru păcat și să poarte păcatele omului, ci necesita și ca Dumnezeu să facă o lucrare și mai mare pentru a-l scăpa pe om cu totul de firea lui satanic de coruptă. Și astfel, acum că omul a fost iertat de păcatele lui, Dumnezeu S-a întors în trup pentru a-l conduce pe om în noua epocă și a început lucrarea de mustrare și judecată. Lucrarea aceasta l-a adus pe om într-un tărâm mai înalt. Toți cei care se supun stăpânirii Lui se vor bucura de un adevăr mai mare și vor primi binecuvântări mai mari. Ei vor trăi cu adevărat în lumină și vor dobândi adevărul, calea și viața(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Prefață”

). „Scopul lucrării de mustrare și judecată a lui Dumnezeu este, în esență, de a purifica omenirea de dragul odihnei sale finală; fără o astfel de curățire, nimeni din omenire nu ar putea să fie clasificat în diferite categorii în funcție de fel ori să intre în odihnă. Această lucrare este singura cale ca omenirea să intre în odihnă. Doar lucrarea de purificare a lui Dumnezeu va curăți oamenii de nedreptatea lor și doar lucrarea Lui de mustrare și judecată va aduce la lumină acele elemente neascultătoare ale omenirii, separându-i astfel pe cei care pot fi mântuiți de cei care nu pot și pe cei care vor rămâne de cei care nu vor rămâne. Când această lucrare se va termina, acei oameni cărora le este permis să rămână vor fi cu toții curățiți și vor intra într-un stadiu de umanitate mai înalt în care se vor bucura de o a doua viață umană mai minunată pe pământ; cu alte cuvinte, ei vor începe ziua lor umană de odihnă și vor coexista cu Dumnezeu. După ce aceia cărora nu li se permite să rămână vor fi fost mustrați și judecați, adevăratele lor fețe vor fi expuse complet, după care toți vor fi distruși și, ca și Satanei, nu li se va mai permite să supraviețuiască pe pământ. Umanitatea viitorului nu va mai include niciunul dintre aceste tipuri de oameni; astfel de oameni nu sunt potriviți să intre pe pământul odihnei finale, nici nu sunt potriviți să se alăture zilei odihnei pe care Dumnezeu și omenirea o vor împărtăși, căci ei sunt ținte ale pedepsei și sunt oameni răi, nedrepți. […] Întregul scop din spatele lucrării ultime a lui Dumnezeu de pedepsire a răului și răsplătire a binelui este de a purifica pe deplin toți oamenii, pentru ca El să poată aduce o omenire pur sfântă la odihna veșnică. Această etapă a lucrării Sale este cea mai importantă; este etapa finală a întregii Sale lucrări de gestionare(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Dumnezeu și omul vor intra în odihnă împreună”).

După ce a citit aceste cuvinte ale lui Dumnezeu, ea a părăsit: ea a avut această părtășie: „Domnul Isus a săvârșit lucrarea de răscumpărare în Epoca Harului, așadar, atât timp cât credem în El, ne rugăm, ne spovedim și ne căim, păcatele ne sunt iertate. Ne putem bucura de harul și binecuvântările lui Dumnezeu și nu vom fi condamnați de lege. Asta a realizat lucrarea răscumpărătoare a Domnului Isus și acesta este adevăratul sens al expresiei «mântuit prin credință». Păcatele noastre sunt iertate de Domnul Isus, nu mai comitem păcate evidente și ne comportăm bine, în general. Dar încă nu suntem eliberați de păcat. Încă mințim și înșelăm pentru propriile interese, suntem lacomi, geloși, urâm și avem gânduri malefice. Nu putem rezista tentației tendințelor lumești, tânjim după bani și iubim vanitatea. Le reproșăm cu superioritate oamenilor care fac lucruri ce nu ne plac. Suntem plini de firi satanice precum aroganța și înșelătoria, suntem sătui de adevăr și adorăm răul. Aceste firi satanice sunt mai înrădăcinate decât păcatele de la exterior. Ne sunt întipărite de Satana și sunt baza păcătuirii și împotrivirii față de Dumnezeu. Până când nu sunt rezolvate aceste lucruri, nu ne putem abține să păcătuim și nu ne putem elibera din ghearele păcatului. Biblia spune: «Veți fi sfinți, fiindcă Eu sunt sfânt!» (1 Petru 1:16). Dumnezeu este sfânt și la fel este și Împărăția Lui. El nu poate permite intrarea oamenilor murdari. Cei dintre noi care păcătuim în fiecare zi suntem slujitorii păcatului, așadar cum putem fi noi apți să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu? Așadar, lucrarea de răscumpărare a Domnului Isus a fost doar o parte, și nu întreaga lucrare a lui Dumnezeu de mântuire a omenirii. Păcatele noastre au fost doar iertate, dar nu am fost eliberați de păcat sau de influența Satanei. Dumnezeu încă nu a câștigat complet omenirea. Dumnezeu Atotputernic a venit în zilele de pe urmă. El exprimă adevăruri și săvârșește lucrarea de judecată pentru a ne curăți firile satanice și pentru a ne rezolva natura satanică păcătoasă opusă lui Dumnezeu, astfel încât să ne putem elibera complet din lanțurile păcatului, să fim mântuiți pe deplin și să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Apariția și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic dezvăluie, de asemenea, slujitorii buni și răi, oile și caprele, grâul și neghina, fecioarele înțelepte și cele nesăbuite. Cei care refuză să audă glasul Domnului, care neagă și condamnă lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă sunt fecioarele nesăbuite, neghina, slujitorii răi care, în cele din urmă, vor cădea victimă dezastrelor, vor plânge și vor scrâșni din dinți. Cei care recunosc glasul lui Dumnezeu în cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și-I acceptă lucrarea din zilele de pe urmă sunt fecioarele înțelepte, grâul și oile. Ei suportă judecata lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, sunt purificați și, în cele din urmă, sunt aduși în Împărăția lui Dumnezeu. Aceasta îndeplinește în întregime profețiile din Apocalipsa. Așadar, când lucrarea de judecată a lui Dumnezeu ajunge la final, lucrarea Lui de mântuire a omenirii va fi încheiată pe deplin.”

Părtășia ei mi-a deschis ochii. Mi-am dat seama că Domnul Isus a săvârșit doar lucrarea de răscumpărare și că doar lucrarea de judecată a lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă poate curăți complet și mântui omenirea. Suntem răscumpărați de păcate datorită credinței noastre, dar naturile noastre păcătoase rămân și de aceea trăim într-o stare de păcătuire și spovedire. Tot ce am putut face înainte a fost să mă forțez să nu păcătuiesc, însă citirea Scripturilor și respectarea regulilor mănăstirești nu m-au putut opri să păcătuiesc. Atunci am înțeles că singurul mod de a elimina problema păcătuirii era de a fi judecat și curățit de Dumnezeu în zilele de pe urmă. Am întrebat-o nerăbdător pe această soră cum săvârșește Dumnezeu lucrarea de judecată pentru a curăți oamenii.

Mi-a arătat un alt material video în care erau citite cuvintele lui Dumnezeu. Dumnezeu Atotputernic spune: „Hristos al zilelor de pe urmă folosește o multitudine de adevăruri pentru a-i învăța pe oameni, pentru a demasca substanța omului și pentru a-i analiza cuvintele și faptele. Aceste cuvinte cuprind diferite adevăruri, precum datoria omului, cum ar trebui el să asculte de Dumnezeu, cum ar trebui să Îi fie credincios lui Dumnezeu, cum ar trebui să trăiască umanitatea normală, precum și înțelepciunea și firea lui Dumnezeu și așa mai departe. Aceste cuvinte sunt toate îndreptate către substanța omului și firea sa coruptă. În special, cele care dezvăluie cum Îl nesocotesc oamenii pe Dumnezeu vizează modul în care oamenii sunt o întruchipare a Satanei și o forță inamică față de Dumnezeu. În realizarea lucrării Sale de judecată, Dumnezeu nu clarifică pur și simplu natura oamenilor în doar câteva cuvinte; El o demască, o tratează și o emondează pe termen lung. Toate aceste diferite metode de demascare, tratare și emondare nu pot fi înlocuite prin cuvinte obișnuite, ci prin adevărul de care oamenii sunt complet lipsiți. Doar metodele de acest fel pot fi considerate judecată; doar prin acest tip de judecată oamenii pot să fie supuși și pe deplin convinși cu privire la Dumnezeu și, mai mult decât atât, să câștige adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Ceea ce aduce cu sine lucrarea judecății este faptul că omul înțelege adevăratul chip al lui Dumnezeu și adevărul despre răzvrătirea proprie. Lucrarea judecății îi permite omului să înțeleagă mai bine voia lui Dumnezeu, scopul lucrării lui Dumnezeu și tainele de neînțeles pentru el. De asemenea, îi permite omului să își recunoască și să își cunoască esența coruptă și rădăcinile stricăciunii sale, precum și să descopere urâțenia omului. Aceste efecte sunt toate aduse de lucrarea judecății, deoarece esența acestei lucrări este de fapt lucrarea de dezvăluire a adevărului, căii și vieții lui Dumnezeu în fața tuturor celor care au credință în El. Această lucrare este lucrarea de judecată realizată de Dumnezeu(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr”). Ea și-a continuat părtășia după materialul video. „Dumnezeu exprimă adevăruri în zilele de pe urmă pentru a judeca și curăți oamenii. El exprimă toate adevărurile pe care omenirea trebuie să le înțeleagă și să le pătrundă pentru a fi curățită și mântuită pe deplin. El a dezvăluit tainele planului Său de gestionare de 6000 de ani, cele trei etape ale lucrării Sale de mântuire a omenirii, tainele lucrării lui Dumnezeu întrupat și tainele lucrării Sale de judecată din zilele de pe urmă. De asemenea, judecă și demască rădăcina motivului pentru care omenirea păcătuiește și I se opune lui Dumnezeu și adevărul coruperii noastre de către Satana și toate tipurile de stări corupte. În plus, El dezvăluie firea sfântă, dreaptă și de neofensat a lui Dumnezeu și ne spune cine Îl mulțumește, cine Îl dezgustă, cine poate intra în Împărăția lui Dumnezeu și cine va fi pedepsit, precum și destinația și finalul pentru fiecare tip de persoană. De asemenea, ne dă calea pentru a ne transforma firile vieții. Suportând judecata și mustrarea cuvintelor lui Dumnezeu, vedem cât de profund ne-a corupt Satana și că suntem plini de firi satanice, precum aroganța, înșelătoria, răul, ticăloșia și disprețul față de adevăr și faptul că nu putem trăi o asemănare umană. În plus, vedem firea dreaptă a lui Dumnezeu și dezvoltăm venerație pentru El, începem să ne urâm cu adevărat și devenim dornici de a ne lepăda de trup și de a practica adevărul. Atunci, firile noastre corupte sunt schimbate treptat.”

După părtășia ei, mi-a arătat un alt material video cu mărturii numit „Se arată adevărata lumină”. Personajul principal are un mic talent datorită căruia se crede superior altora și-i disprețuiește pe toți. Este arogant, disprețuitor și vrea ca toți să-l asculte. Este credincios, se roagă și se spovedește mult, dar nu se poate abține să nu se enerveze și să-i mustre pe alții. Toți colegii săi sunt distanți, iar soția și fiica se tem de el. Nu are nici măcar un confident. Trăind în păcat, suferă groaznic. După ce acceptă lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă, experiența judecății și mustrării cuvintelor lui Dumnezeu îi arată că faptul că se pune întotdeauna pe primul loc, că se preamărește și cere supunerea celorlalți este din cauză că este arogant și nerezonabil și că acestea sunt firi satanice. Acest lucru Îl dezgustă pe Dumnezeu și-i îndepărtează pe ceilalți. Imediat ce își dă seama de acest lucru, se urăște cu adevărat și este cuprins de regrete. Apoi are o abordare mai blândă față de ceilalți și, când se confruntă cu o problemă, se leapădă de trup, caută adevărul și-i ascultă pe ceilalți. Nu mai este atât de arogant cum era.

A fost emoționant pentru mine să văd acest material video. Am văzut ce autoritate și putere au cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, că pot cu adevărat să curețe și să transforme oamenii. Am început să citesc cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic oricând aveam ocazia și să mă uit la filme evanghelice și la videoclipuri cu imnuri ale Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic. Cu cât mă uitam mai mult, cu atât mai exaltat mă simțeam. Am devenit sigur că spusele lui Dumnezeu Atotputernic sunt adevărul și glasul lui Dumnezeu și că Dumnezeu Atotputernic este Domnul întors. Am acceptat lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă.

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Taina numelor lui Dumnezeu

de Zhencheng, Statelor Unite „Deși Iahve, Isus și Mesia reprezintă toate Spiritul Meu, aceste nume doar denumesc diferitele epoci ale...

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger