Am fost răpit înaintea lui Dumnezeu

martie 12, 2022

de Zhang Yue, Indonezia

La 20 de ani, m-am botezat și întors spre Domnul Isus. Mi-au plăcut predicile pastorului despre iubirea și învățăturile Domnului Isus. Toți frații și surorile de la biserică se ajutau reciproc. Îmi plăcea mult să merg acolo. Îl auzeam des pe pastor spunând: „Domnul Isus a fost răstignit ca să ne răscumpere, a înviat și S-a înălțat ca să ne pregătească un loc. Când va termina pregătirile, va veni după noi să ne ducă în cer. Pentru că Domnul Isus a promis: «Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Iar dacă Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiți și voi» (Ioan 14:2-3). A spus-o și în 1 Tesaloniceni 4:17: «Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul.»” Pastorul ne spunea deseori: „Atâta timp cât credem în Domnul, când El va veni, ne va ridica la cer și vom fi totdeauna cu El. În cer nu există tristețe, nici durere, nici lacrimi. Doar bucurie și pace…” Am găsit speranță și sprijin în aceste versete. Am crezut că, urmându-L pe Domnul și îndurând până la capăt, sigur voi fi răpit la cer, simțind binecuvântările Lui. Mereu speram că Domnul mă va răpi curând la cer.

Până în septembrie 2017, când l-am cunoscut pe fratele Wang pe Facebook. El mi-a spus: „Domnul Isus S-a întors deja ca Dumnezeu Atotputernic pentru a exprima adevărul și a face lucrarea judecății și a purificării în zilele de pe urmă.” Am fost foarte surprins să aud asta: Domnul Isus S-a întors deja? Cum e posibil? Promisiunea Lui nu s-a împlinit, cum să Se fi întors deja? Fratele Wang vorbea, iar eu l-am întrerupt: „Când Domnul Isus Se întoarce, vom fi toți răpiți în nori, ca să-L întâlnim pe Domnul. Dar noi suntem tot pe pământ, nimeni n-a fost răpit. Cum să Se fi întors Domnul Isus?” M-a sfătuit să studiez lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă. Mi-a spus că va avea părtășie cu mine dacă am întrebări. Cum spusele lui erau diferite de ce credeam eu și fiind ocupat cu serviciul, n-am mai luat legătura cu el.

Mai târziu, în noiembrie, s-au făcut renovări la compania mea și am avut o pauză de o lună. Brusc, aveam mult timp liber. Intram des pe Facebook și vorbeam cu prietenii. Am văzut că mulți dintre ei postau filme, video uri, articole cu mărturii și imnuri de la Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Mi-am amintit cum fratele Wang îmi spusese că Domnul Isus Se întorsese deja. Am devenit curios: Cum este mai exact Biserica lui Dumnezeu Atotputernic? De ce crește atât de rapid? Mi-a venit în minte un cunoscut proverb: „Ce vine de la Dumnezeu înflorește!” Dumnezeu Atotputernic să fie chiar Domnul Isus întors? Apoi, mi-am spus: „Încă n-am fost răpiți, promisiunea lui Dumnezeu nu s-a împlinit. Ce anume se întâmplă?” Eram foarte confuz. Apoi, într-o zi, în timp ce vorbeam cu sora și prietena mea Li pe Facebook, am întrebat-o: „Ai auzit de Biserica lui Dumnezeu Atotputernic?” A spus că știe de ea și că e singura care mărturisește deschis că Domnul Isus S-a întors deja. Vărul ei Îl acceptase pe Dumnezeu Atotputernic. O dusese de două ori să îi asculte. Predicile auzite la biserică erau foarte vii și luminătoare și au clarificat nelămuririle legate de credința ei. Așadar, a decis să cerceteze Biserica lui Dumnezeu Atotputernic.

Când am auzit că sora Li vrea să cerceteze biserica, m-am îngrijorat și i-am spus în grabă: „În 1 Tesaloniceni 4:17 scrie: «Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe Domnul în văzduh.» Dar noi suntem tot pe pământ, nu am fost înălțați, cum să Se fi întors Domnul deja? Nu te lăsa orbită și dusă pe căi greșite.” Sora Li a spus: „Nu trebuie să fim orbiți, dar ar fi greșit și să respingem totul fără să cercetăm înainte. Nu asta e voia Domnului. Dacă Dumnezeu Atotputernic chiar e Domnul Isus întors, iar noi Îl ignorăm, refuzând să cercetăm, vom regreta amarnic. Domnul Isus a spus: «Cel ce caută găsește, iar celui ce bate i se va deschide» (Matei 7:8). Cercetând cu mintea deschisă, sigur vom fi răsplătiți.” M-am gândit că era logic ce spusese sora Li. Întâmpinarea Domnului ne afectează direct intrarea în Împărăția cerurilor. Nu trebuie subestimată.

Așadar, am intrat cu sora Li pe pagina Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic ca să aflu mai multe. Am văzut un film numit „Răpire în pericol”, în care o conversație dintre trei oameni m-a impresionat mult. În acea scenă, fratele Guo a citit din Apocalipsa: „M-am întors să văd ce glas vorbea cu mine; și când m-am întors, am văzut șapte sfeșnice de aur, iar printre sfeșnice, pe «Cineva Care era ca un fiu al omului»(Apocalipsa 1:12-13). „Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!(Apocalipsa Capitole 2, 3). A spus: „Versetele ne-arată că, întorcându-Se în zilele de pe urmă, Domnul, întrupat drept Fiul Omului, le va vorbi bisericilor. Domnul Isus a mai spus: «Oile Mele ascultă glasul Meu» (Ioan 10:27). Ar trebui să fim fecioare înțelepte și să căutăm vocea lui Dumnezeu. De câte ori Duhul Sfânt le vorbește bisericilor, va fi vocea lui Dumnezeu și apariția și lucrarea Lui. Doar după ce-I auzim vocea, după ce-I acceptăm lucrarea și ne-ntoarcem în fața tronului Lui, vom fi răpiți. Înțeleg că «răpirea» implică să auzi vocea lui Dumnezeu, să vii înaintea Lui și să-L accepți pe Fiul Omului întrupat. Asta înseamnă răpirea, de fapt. Nu vom fi răpiți dacă nu acceptăm întoarcerea Domnului. Dumnezeu ne va părăsi.” Apoi, fratele Zhou a spus: „Domnul Se întrupează drept Fiul Omului să-și facă lucrarea în zilele de pe urmă. Suntem răpiți când Îl acceptăm pe Fiul Omului întrupat. Trebuie să fim fecioare înțelepte și să căutăm vocea lui Dumnezeu. Găsind cuvântările Duhului Sfânt și acceptându-L pe Dumnezeu suntem cu adevărat răpiți!” Fratele Zheng a mai spus: „Acum știm exact ce înseamnă răpirea. E atunci când Domnul vine pe pământ să ne găsească, când Îi auzim vocea și ne întoarcem înaintea Lui. N-are legătură cu înălțarea de jos în sus. Am crezut că Domnul este în cer și că ne va răpi acolo, dar această răpire e o plăsmuire a imaginației noastre. Nu se leagă.”

Văzând filmul până aici, am devenit puțin confuz și am întrebat-o pe sora Li: „E diferit de ceea ce înțeleg eu prin răpire. Înseamnă c-am înțeles total greșit răpirea? Pastorul meu a descris-o mereu așa: Domnul Isus ne înalță în văzduh ca să fim cu El, la întoarcerea Lui. Chiar e o înțelegere greșită?”

Sora Li a răspuns: „Ceea ce spun ei e luminător. În fond, scrie în Biblie că doar cei sfinți Îl pot vedea pe Domnul. Tot păcătuind și mărturisind, suntem demni să-L vedem pe Domnul? Nu e cam vagă ideea noastră de a fi răpiți în văzduh ca să-L întâlnim pe Domnul? Frați și surori de la Biserica lui Dumnezeu Atotputernic au spus că Domnul Isus a făcut doar lucrarea de răscumpărare, iertând păcate, dar mai rămân de rezolvat firea coruptă a omului și natura lui păcătoasă. Oamenii fac păcate, sunt potrivnici lui Dumnezeu. Nu pot intra-n Împărăția Lui. Spre-a mântui omenirea, Dumnezeu a venit în trup în zilele de pe urmă. Continuând lucrarea Domnului Isus, El exprimă adevărul, îl judecă și curăță pe om, pentru a-i stârpi cauza păcatelor, ca omul să scape de păcat și să intre mântuit în Împărăția lui Dumnezeu. Așadar, nu cred că răpirea e pe cât de simplă ne-o imaginăm.”

După ce am auzit-o pe sora Li, mi s-a părut că există și un mister legat de ideea răpirii și voiam să înțeleg totul. Am apelat la fratele Wang de la Biserica lui Dumnezeu Atotputernic și i-am spus despre confuzia noastră. Am spus: „În 1 Tesaloniceni 4:17 se spune: «Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe Domnul în văzduh.» Am văzut că în filmul «Răpire în pericol», răpire înseamnă a auzi vocea Domnului aici pe pământ și a accepta cuvintele și lucrarea Lui când Se întoarce. Nu înseamnă ceea ce spune Biblia, a fi înălțat în văzduh pentru a-L întâlni. Nu contrazice asta cuvintele Bibliei?”

A spus asta: „Misterul răpirii nu poate fi înțeles pe deplin de niciun om. Doar Dumnezeu știe. Trebuie să căutăm adevărul din cuvintele Domnului și prorocirile din Apocalipsa. Doar așa e corect. Ce se spune în Rugăciunea domnească? «Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-se Numele Tău, vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ!» (Matei 6:9-10). Domnul Isus ne-a spus clar, Împărăția lui Dumnezeu va coborî pe pământ în zilele de pe urmă. Voia lui Dumnezeu va fi făcută precum în cer, așa și pe pământ. În Apocalipsa se mai spune: «Și am văzut Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, coborând din cer, de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Am auzit un glas puternic ieșind de la tron şi spunând: „Iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii! El va veni să locuiască împreună cu ei, iar ei vor fi poporul Lui. Și Dumnezeu Însuși va fi cu ei (și va fi Dumnezeul lor)”» (Apocalipsa 21:2-3). «Împărățiile acestei lumi au devenit împărățiile Domnului nostru și ale Hristosului Său; și El va împărăți în vecii vecilor» (Apocalipsa 11:15). Prorocirile menționează: «Cortul lui Dumnezeu este cu oamenii», «Împărățiile acestei lumi au devenit împărățiile Domnului nostru și ale Hristosului Său», «Noul Ierusalim, coborând din cer, de la Dumnezeu». Aceste cuvinte dovedesc că Dumnezeu își va clădi Împărăția pe pământ în zilele de pe urmă, va locui printre oameni și toate națiunile lumii vor deveni Împărăția lui Hristos. Dacă susținem că, potrivit credinței noastre, Împărăția lui Dumnezeu e în ceruri și că Domnul ne va răpi la cer când Se întoarce, nu anulăm aceste prorociri?”

Gândindu-mă la asta, mi-am spus: „În toți anii mei de creștin, am spus mereu Rugăciunea domnească, să vină împărăția lui Dumnezeu, să se facă voia Lui, precum în cer, așa și pe pământ. Apocalipsa spune clar: «Cortul lui Dumnezeu este cu oamenii», «Împărățiile acestei lumi au devenit împărățiile Domnului nostru și ale Hristosului Său», «Noul Ierusalim, coborând din cer, de la Dumnezeu». Aici se explică totul foarte limpede. Cum de nu mi-am dat seama singur? De ce pastorul, predicatorii n-au vorbit despre aceste capitole? Predicile celor de la Biserica lui Dumnezeu Atotputernic sunt luminătoare. Au explicat totul foarte clar. Interesul meu crește pe măsură ce îi ascult.” Dar mai aveam întrebări și l-am întrebat pe fratele Wang: „Discuția ta despre Dumnezeu care își clădește Împărăția pe pământ e nouă și se potrivește cu Biblia. Dar Domnul Isus a promis și asta: «Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Iar dacă Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiți și voi» (Ioan 14:2-3). Când Domnul Isus a înviat și S-a înălțat, ne-a pregătit un loc, deci acel loc ar trebui să fie în cer. Cum altfel să înțelegem acest fragment?”

Fratele Wang a răspuns cu această părtășie: „Există mister în toate cuvintele Domnului. Nu putem delimita lucrarea lui Dumnezeu după concepțiile și închipuirile noastre, pentru că lucrarea Lui e de nepătruns. Doar după ce Dumnezeu Și-a terminat toată lucrarea și ne-a înfățișat-o, vom putea s-o înțelegem clar. Doar după ce am acceptat lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă și am văzut roadele lucrării lui Dumnezeu, mi-am dat seama ce înseamnă că Domnul ne pregătește un loc. Înseamnă Dumnezeu devenit trup în zilele de pe urmă ca să-Și facă lucrarea pe pământ și predestinarea că ne vom naște în zilele de pe urmă pentru a-I accepta lucrarea. Exact ca-n spusele Domnului Isus: «Ca acolo unde sunt Eu, să fiți și voi» (Ioan 14:3). Așadar, vedeți că locul pregătit de Domnul Isus pentru noi e pe pământ, nu în cer.” Auzind asta, mi-am dat seama cât de ignorant eram. Domnul venise pe pământ în zilele de pe urmă ca să vorbească și să-Și facă lucrarea, și totuși eu încă priveam spre nori, așteptând ca Domnul să mă răpească în văzduh. Înțelesesem totul greșit! Cum aș fi putut să-L întâmpin pe Domnul și să fiu răpit?

Apoi, fratele Wang a citit un fragment din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Dumnezeu Atotputernic spune: „Când Dumnezeu și omenirea intră în odihnă împreună, înseamnă că omenirea a fost mântuită și că Satana a fost distrus, că lucrarea lui Dumnezeu în oameni este întru totul completă. Dumnezeu nu va mai continua să lucreze în oameni, iar ei nu vor mai trăi sub domeniul Satanei. Ca atare, Dumnezeu nu va mai fi ocupat, iar oamenii nu vor mai fi constant în mișcare; Dumnezeu și omenirea vor intra simultan în odihnă. Dumnezeu Se va întoarce la locul Său inițial și fiecare persoană se va întoarce la locul său respectiv. Acestea sunt destinațiile în care Dumnezeu și oamenii vor locui odată ce întreaga gestionare a lui Dumnezeu se va sfârși. Dumnezeu are destinația lui Dumnezeu, iar omenirea are destinația omenirii. În timp ce Se odihnește, Dumnezeu va continua să ghideze toți oamenii în viețile lor pe pământ și, în timp ce se află în lumina Lui, ei se vor închina unicului adevărat Dumnezeu din ceruri. Dumnezeu nu va mai trăi în mijlocul omenirii, nici oamenii nu vor putea să trăiască alături de Dumnezeu în destinația Lui. Dumnezeu și oamenii nu pot trăi în același ținut; mai degrabă, amândoi au propriile moduri respective de a trăi. Dumnezeu este Cel care ghidează întreaga omenire și întreaga omenire este cristalizarea lucrării de gestionare a lui Dumnezeu. Oamenii sunt cei care sunt conduși, și ei nu sunt din aceeași substanță ca Dumnezeu. A se «odihni» înseamnă a se întoarce la locul de origine al fiecăruia. De aceea, când Dumnezeu intră în odihnă, înseamnă că S-a întors la locul Său de origine. El nu va mai trăi pe pământ și nu va mai fi în mijlocul omenirii pentru a împărtăși bucuria și suferința ei. Când oamenii intră în odihnă, înseamnă că au devenit adevărate obiecte ale creației; ei I se vor închina lui Dumnezeu de pe pământ și vor trăi vieți umane normale. Oamenii nu vor mai fi neascultători față de Dumnezeu și nu I se vor mai împotrivi și se vor întoarce la viața inițială a lui Adam și a Evei. Acestea vor fi viețile și destinațiile respective ale lui Dumnezeu și ale oamenilor după ce intră în odihnă. Înfrângerea Satanei este o tendință inevitabilă în războiul dintre acesta și Dumnezeu. Ca atare, intrarea lui Dumnezeu în odihnă după finalizarea lucrării Sale de gestionare și mântuirea completă și intrarea în odihnă a omenirii au devenit, în același mod, tendințe inevitabile. Locul de odihnă al omenirii este pe pământ, iar locul de odihnă al lui Dumnezeu este în ceruri. În timp ce oamenii Îl venerează pe Dumnezeu în odihnă, ei vor locui pe pământ, iar în timp ce Dumnezeu conduce restul omenirii în odihnă, El o va conduce din ceruri, nu de pe pământ(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Dumnezeu și omul vor intra în odihnă împreună”).

Apoi, fratele Wang a spus: „Tocmai pe pământ, la început, Dumnezeu l-a făcut mai întâi pe om din țărână, iar când omul a fost corupt de Satana, tot pe pământ, Dumnezeu a îndrumat și răscumpărat omenirea prin lucrarea Lui. Acum, în zilele de pe urmă, Dumnezeu S-a întrupat din nou, exprimând adevărul pentru a-l judeca și curăța pe om, cu scopul de a rezolva păcătuirea lui și a crea un grup de biruitori. Aceștia pot asculta cuvintele lui Dumnezeu, i se supun și Îi urmează calea. Voia lui Dumnezeu va fi făcută, împărăția lui Hristos va fi-mplinită aici pe pământ, aducându-I slavă lui Dumnezeu. Când lucrarea de gestionare a mântuirii omenirii e gata, Dumnezeu îl va fi învins pe Satana. Forțele Satanei nu mai pot perturba lumea, vor rămâne doar cei mântuiți de Dumnezeu, iar omul nu Îi va mai fi potrivnic. Omenirea va trăi în pace, nu va mai fi război, iar Dumnezeu și omul se pot odihni deopotrivă. Locul de odihnă al lui Dumnezeu este în cer, în vreme ce al omului, pe pământ. Dumnezeu va îndruma omenirea din locul Lui din cer, iar omul Îl va venera pe pământ, trăind o viață ca în paradis. Este viața minunată și armonioasă pe care Dumnezeu i-a pregătit-o. Va fi ultima realizare a lui Dumnezeu.”

Fratele Wang spunea ceva foarte practic. Când Satana este distrus, lumea va fi eliberată de forțele rele, iar viața plănuită de Dumnezeu pentru noi va fi minunată! Avusesem o concepție vagă despre răpire. Dumnezeu l-a făcut pe om să trăiască pe pământ. Cum să ajungă omul atât de ușor la cer? Dacă Dumnezeu l-ar răpi pe om în văzduh, cum ar supraviețui acesta fără mâncare sau adăpost? Ideea de a-L întâlni pe Dumnezeu în văzduh e un produs al concepțiilor și închipuirilor omului. E un mod de gândire pueril. Deseori, pastorul spunea că Împărăția lui Dumnezeu e în ceruri și chiar am crezut asta, tânjind să fiu răpit la cer. Cred că nici pastorii, nici predicatorii nu înțeleg Biblia. Interpretează greșit cuvântul lui Dumnezeu, după concepțiile lor. Duc oamenii în eroare.

Fratele Wang și-a continuat părtășia, spunând: „Legat de adevăratul sens al răpirii, să vedem ce spun cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Dumnezeu Atotputernic spune: «„A fi adus sus” nu înseamnă a fi adus dintr-un loc jos într-un loc înalt, după cum și-ar putea închipui oamenii; aceasta e o neînțelegere uriașă. „A fi adus sus” se referă la predestinarea și apoi selectarea înfăptuite de Mine. Este îndreptat către toți cei pe care Eu i-am predestinat și i-am ales. Toți cei sunt aduși sus sunt oameni care au dobândit statutul de fii întâi născuți ori de fii, sau care sunt poporul lui Dumnezeu. Acest lucru este cel mai incompatibil cu noțiunile oamenilor. Cei care vor avea o parte în casa Mea în viitor sunt toți aceia care au fost aduși sus dinaintea Mea. Acest lucru este absolut adevărat, pe veci neschimbător și irefutabil. E un contraatac împotriva Satanei. Oricine este predestinat de Mine va fi adus sus dinaintea Mea»” (Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cuvântări ale lui Hristos la început”, Capitolul 104). Fratele Wang a avut părtășie: „Răpirea nu e cum ne-o imaginăm noi. Nu înseamnă să fim ridicați în nori ca să-L întâlnim pe Domnul și nu se referă la înălțarea la cer. Această idee s-a născut din concepțiile oamenilor și din interpretările la propriu ale acelor versete. A fi răpit înseamnă, de fapt, a-L întâmpina pe Domnul și a fi aduși înaintea lui. Înseamnă a auzi vocea lui Dumnezeu, a accepta și a ne supune noii lucrări a lui Dumnezeu și a călca pe urmele Mielului când Dumnezeu vine pe pământ să vorbească și să-Și facă lucrarea. Dumnezeu Atotputernic a venit în trup ca să exprime adevărul și să facă lucrarea judecății și a purificării. Toți cei care aud vocea lui Dumnezeu și urmează noua Lui lucrare din zilele de pe urmă sunt aduși în fața tronului Lui. Aceștia sunt fecioarele înțelepte, «aurul, argintul și nestematele» pe care Domnul le duce înapoi în casa lui Dumnezeu. Sunt de calibru bun, pot să accepte și să pătrundă adevărul și înțeleg vocea lui Dumnezeu. Sunt cu adevărat răpiți. Ei acceptă judecata și mustrarea cuvintelor lui Dumnezeu, dobândesc o adevărată înțelegere a lui Dumnezeu, iar firile lor corupte sunt purificate. Ei sunt biruitorii făcuți de Dumnezeu înaintea marilor dezastre și îi va îndruma spre minunata lor destinație finală. Acesta e adevăratul sens al răpirii la cer. Cei care rămân fideli concepțiilor lor și așteaptă ca Domnul să-i înalțe, care nu acceptă lucrarea de judecată a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă sunt fecioarele nesăbuite. Vor fi înlăturați de Domnul și vor cădea pradă dezastrelor, vor plânge și scrâșni din dinți. Cum spun și cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic: «Cei care pot rămâne neclintiți în timpul lucrării de judecată și mustrare a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă – adică, pe parcursul lucrării finale de purificare – vor fi aceia care vor intra în odihna din urmă alături de Dumnezeu; ca atare, toți cei care intră în odihnă vor fi fost cu toții eliberați de influența Satanei și obținuți de Dumnezeu după ce vor fi fost supuși lucrării Sale finale de purificare. Acești oameni, care vor fi fost în sfârșit obținuți de Dumnezeu, vor intra în odihna finală. Scopul lucrării de mustrare și judecată a lui Dumnezeu este, în esență, de a purifica omenirea de dragul odihnei sale finală; fără o astfel de curățire, nimeni din omenire nu ar putea să fie clasificat în diferite categorii în funcție de fel ori să intre în odihnă. Această lucrare este singura cale ca omenirea să intre în odihnă. Doar lucrarea de purificare a lui Dumnezeu va curăți oamenii de nedreptatea lor și doar lucrarea Lui de mustrare și judecată va aduce la lumină acele elemente neascultătoare ale omenirii, separându-i astfel pe cei care pot fi mântuiți de cei care nu pot și pe cei care vor rămâne de cei care nu vor rămâne. Când această lucrare se va termina, acei oameni cărora le este permis să rămână vor fi cu toții curățiți și vor intra într-un stadiu de umanitate mai înalt în care se vor bucura de o a doua viață umană mai minunată pe pământ; cu alte cuvinte, ei vor începe ziua lor umană de odihnă și vor coexista cu Dumnezeu. După ce aceia cărora nu li se permite să rămână vor fi fost mustrați și judecați, adevăratele lor fețe vor fi expuse complet, după care toți vor fi distruși și, ca și Satanei, nu li se va mai permite să supraviețuiască pe pământ. Umanitatea viitorului nu va mai include niciunul dintre aceste tipuri de oameni; astfel de oameni nu sunt potriviți să intre pe pământul odihnei finale, nici nu sunt potriviți să se alăture zilei odihnei pe care Dumnezeu și omenirea o vor împărtăși, căci ei sunt ținte ale pedepsei și sunt oameni răi, nedrepți»” (Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Dumnezeu și omul vor intra în odihnă împreună”). Apoi, fratele Wang a spus: „Toți cei care cred cu adevărat în Dumnezeu și tânjesc după apariția Lui L-au acceptat pe Dumnezeu Atotputernic citind cuvintele Lui și auzindu-I vocea și au fost aduși în fața tronului lui Dumnezeu. Au primit aprovizionarea cuvintelor lui Dumnezeu, iar duhul lor nu mai e însetat. Nu mai sunt slabi și negativi și nu mai trăiesc îngrădiți de păcat, fără o cale de urmat. Acum trăiesc în lumina lui Dumnezeu. Acceptând judecata cuvintelor lui Dumnezeu, firile lor corupte se ameliorează treptat, iar ei se eliberează din păcat și ajung pe tărâmul libertății neîngrădite. Nu este aceasta viața celui care a fost răpit?”

Părtășia fratelui Wang m-a ajutat să-mi clarific confuzia. A fi răpit înseamnă a auzi vocea lui Dumnezeu și a te întoarce în fața tronului Lui. În sfârșit am înțeles adevăratul sens al răpirii. În toți acești ani, am înțeles doar sensul literal al Scripturilor. După concepțiile mele, am crezut că Domnul va veni să ne înalțe pentru a-L întâlni. Nu m-am concentrat să ascult vocea lui Dumnezeu și era să ratez șansa de a fi răpit. Cât am fost de ignorant! Doar acum am realizat că numai cei care sunt duși în fața tronului lui Dumnezeu, care acceptă judecata cuvintelor Lui și sunt purificați și transformați pot să intre în Împărăția Lui și să primească promisiunile Lui. Cuvântul lui Dumnezeu e înțelept și plin de sens. După ce am căutat și cercetat, și citind cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, am devenit sigur că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors și am acceptat lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă! Am fost dus în fața tronului lui Dumnezeu și am luat parte la ospățul nunții Mielului. Slavă lui Dumnezeu pentru mântuirea mea!

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger