Reunit cu Domnul

decembrie 8, 2019

de Jianding, Statele Unite

M-am născut într-o familie catolică și, de la o vârstă fragedă, mama m-a învățat să citesc Biblia. Aceasta era perioada când Partidul Comunist Chinez construia națiunea după războiul civil și, din moment ce guvernul PCC suprima toate religiile, am ajuns la vârsta de 20 de ani până să am în sfârșit șansa de a merge la biserică și a asculta predici. Preotul ne spunea adesea: „Noi, catolicii, trebuie să ne mărturisim păcatele și să ne căim cum se cuvine. Trebuie să facem binele, nu răul și să mergem mereu la Liturghie. În zilele de pe urmă, Domnul va veni și va judeca pe toată lumea și va trimite oamenii în ceruri sau în iad pe baza comportamentului lor. Cei mai mari păcătoși vor suferi pedeapsa veșnică în iad, pe când cei care săvârșesc păcate minore pot încă să se ducă la ceruri, atât timp cât Îi mărturisesc Domnului păcatele lor și se căiesc. Oricine nu crede în Domnul nu va ajunge niciodată la ceruri, oricât de bun ar fi.” Când am auzit acest lucru, m-am bucurat că am avut norocul să mă nasc în credința catolică. Mi-am spus să fiu serios în căutarea mea, să particip la Liturghie mai des, să-mi mărturisesc păcatele și să mă căiesc mai mult înaintea Domnului, astfel încât să pot merge la ceruri și să nu sufăr în iad. Acela a fost momentul când am luat hotărârea de a merge la biserică și de a participa la Liturghie în mod regulat. De asemenea, preotul ne-a spus atunci că Domnul Se va întoarce în anul 2000 – am fost cu toții în culmea fericirii să auzim asta și am devenit cu toții foarte serioși în urmărirea noastră, așteptând întoarcerea Domnului. Dar anul 2000 a venit și a trecut și nu am văzut niciun semn al întoarcerii Domnului. Mulți din congregația noastră și-au pierdut credința și din ce în ce mai puțini oameni au participat la Liturghie. Și eu am avut un sentiment de dezamăgire, dar tot am simțit că, indiferent ce făceau alții, credința mea în Domnul nu avea să fie zguduită. Asta deoarece existaseră multe dăți când fusesem în pericol, iar Domnul mă protejase și depășisem totul în siguranță. Dacă nu ar fi fost protecția Domnului, aș fi murit cu mult înainte, deci nu aveam să fiu atât de nerecunoscător încât să pierd credința în Domnul.

În anii următori, am auzit de la oamenii din jurul meu că SUA era „raiul pe pământ” și astfel, o dorință puternică de a veni aici a crescut în mine. În decembrie 2014, întreaga mea familie a emigrat în SUA, dar realitatea vieții de aici nu era cu nimic asemănătoare imaginii frumoase pe care mi-o zugrăvisem în minte. La început, totul în SUA părea nefamiliar – eram străini într-un ținut straniu. Mediul și clima erau foarte diferite de cele cu care eram obișnuit în China și curând am început să sufăr de unele afecțiuni fizice. Mă simțeam adesea slab și apatic, complet lipsit de energie, dar, când m-am dus în vizită la doctori, nu au putut găsi nimic în neregulă cu mine. Eram la capătul puterilor, așa că am început să mă rog și mai sincer Domnului, sperând să obțin ocrotirea Lui. În timp ce continuam să-mi fac rugăciunile, am început să caut o biserică unde să pot participa la Liturghie și, în cele din urmă, am găsit una pentru creștinii chinezi. Însă, după ce am mers de câteva ori la biserică, am descoperit că nu era prea diferit de ceea ce se întâmpla în societatea de zi cu zi: membrii congregației erau prietenoși la suprafață, dar interacțiunile lor erau guvernate de putere și bani. Să văd această situație în biserică a fost foarte dezamăgitor pentru mine. M-am gândit în sinea mea: „O, Doamne, când Te vei întoarce? Când Tu Te vei întoarce, cei buni vor fi separați de cei răi, iar lumea va fi curățită.” Deși am continuat să merg la slujbe, nu am reușit niciodată să simt prezența lui Dumnezeu în biserică; acest lucru m-a lăsat deseori dezamăgit și deprimat și mi-a afectat credința.

Într-o zi din iulie 2015, când lucram în afara statului, am primit un telefon de la soția mea. Ea mi-a spus emoționată: „Domnul S-a întors. El a rostit cuvinte și face lucrarea de judecată din zilele de pe urmă! Grăbește-te și vino, ca să putem accepta împreună noua lucrare a lui Dumnezeu.” Auzind asta, nu am putut să nu fiu puțin suspicios. M-am gândit: „Domnul S-a întors? Cum e posibil? Când Domnul Se întoarce, va fi ca să judece lumea și să separe binele de rău. Dar acum binele și răul sunt încă amestecate laolaltă, așadar de ce spune soția mea că Domnul S-a întors? Are acum un sistem de credință diferit? Am fost catolici în cea mai mare parte a vieții noastre, n-avem cum să ne îndepărtăm de această cale acum!” Așa că mi-am terminat munca cât de repede am putut și m-am întors acasă.

La întoarcere, am întrebat-o pe soția mea: „De unde știi că Domnul S-a întors? Nu te-ai îndepărtat de la cale, nu? Vrei să spui că Domnul S-a întors să facă lucrarea de judecată, dar, în clipa de față, binele și răul sunt încă amestecate laolaltă, deci cum se poate ca Domnul să Se fi întors deja? Poate că tânjim după întoarcerea Domnului, dar nu Îi putem fi neloiali!” M-a ascultat până la capăt și apoi a răspuns răbdătoare: „Este în regulă, nu-ți fă griji. Tocmai ce am aflat și eu despre întoarcerea Domnului. Biserica lui Dumnezeu Atotputernic este acum martoră a întoarcerii Domnului, iar Dumnezeu Atotputernic exprimă adevăruri pentru a face lucrarea judecății începând de la casa lui Dumnezeu. Nu sunt lămurită cu privire la detalii, dar am citit online foarte multe din cuvintele pe care Dumnezeu Atotputernic le-a exprimat și sunt sigură că toate sunt glasul lui Dumnezeu. Domnul a spus cândva: «Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează» (Ioan 10:27). Putem afla dacă Dumnezeu Atotputernic este Domnul întors mergând împreună la Biserica lui Dumnezeu Atotputernic pentru a cerceta, așa e?” Ceea ce spunea soția mea suna rezonabil, iar întoarcerea Domnului pentru a săvârși lucrarea de judecată este în conformitate cu profețiile biblice, așa că m-am gândit că nu era nimic rău să merg împreună cu ea la biserică pentru a arunca o privire, iar apoi puteam să mă hotărăsc.

Așadar, soția mea și cu mine ne-am dus acasă la fratele Zhang, unul dintre membrii Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic. Au venit și fratele Wang, sora Li și alți câțiva colegi catolici. Văzând că am destulă companie, m-am liniștit întru totul. După un pic de vorbărie politicoasă, ne-am așezat cu toții și i-am întrebat pe frați și surori: „Înțelegerea mea cu privire la întoarcerea Domnului este aceasta: când El Se va întoarce să facă lucrarea de judecată, cei buni vor fi separați de cei răi, iar apoi oamenii buni vor fi acceptați în ceruri de către Domnul și se vor întâlni cu El, pe când cei răi vor fi trimiși în iad și pedepsiți. Spuneți că Domnul S-a întors și că face lucrarea de judecată, deci cum de nu am văzut niciunul dintre aceste lucruri întâmplându-se?” Fratele Wang a răspuns: „Frate, și eu gândeam același lucru. Și eu credeam că întoarcerea Domnului însemna că oamenii buni vor fi separați de cei răi, că oamenii buni vor trăi de-a pururi în ceruri, iar cei răi vor fi pedepsiți și că, dacă nu vedeam asta întâmplând-se, era dovada că Domnul nu Se întorsese. Dar, după ce am citit cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, mi-am dat seama că sunt doar noțiunile și închipuirile noastre – nu este realitatea lucrării lui Dumnezeu. Felul în care Dumnezeu înfăptuiește lucrarea de judecată în zilele de pe urmă este ceva ce numai Dumnezeu planifică și organizează. Înțelepciunea lui Dumnezeu depășește cerurile, iar în ochii lui Dumnezeu, oamenii sunt la fel de mici ca un fir de praf, deci cum putem pricepe lucrarea lui Dumnezeu? În Biblie se spune: «Cine a cercetat Duhul Domnului şi cine L-a îndrumat ca sfătuitor al Său?» (Isaia 40:13). «Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă într-o găleată, sunt considerate ca praful de pe cântar. Pentru El, insulele nu cântăresc mai mult decât un fir de praf» (Isaia 40:15). Toți avem gânduri în mintea noastră, deci putem specula cât vrem despre lucrarea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu-Și face niciodată lucrarea în funcție de ceea ce ne închipuim noi. Dacă ne folosim închipuirile pentru a delimita lucrarea lui Dumnezeu, nu este ceva extrem de arogant? Atunci, cum Își face Dumnezeu lucrarea de judecată? Cum îi separă El pe cei buni de cei răi? Să citim câteva pasaje din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic care să ne ajute să înțelegem. Dumnezeu Atotputernic a spus: «Lucrarea de judecată este lucrarea proprie a lui Dumnezeu, astfel că trebuie săvârșită, evident, de către Dumnezeu Însuși; nu poate fi săvârșită de om în locul Său. Deoarece judecata înseamnă folosirea adevărului pentru a cuceri omenirea, este de necontestat că Dumnezeu Se va arăta tot ca imagine întrupată pentru a săvârși această lucrare printre oameni. Aceasta înseamnă că, în zilele de pe urmă, Hristos va folosi adevărul pentru a-i învăța pe oamenii din întreaga lume și a le face cunoscute toate adevărurile. Aceasta este lucrarea de judecată a lui Dumnezeu» (Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr”). «Zilele de pe urmă deja au sosit. Toate lucrurile din creație vor fi clasificate conform tipului lor și separate în diferite categorii pe baza naturii lor. Acesta este momentul când Dumnezeu dezvăluie rezultatul omenirii și destinația fiecăruia. Dacă oamenii nu ar trece prin mustrare și judecată, atunci nu ar fi niciun mod de a le dezvălui neascultarea și nedreptatea. Doar prin mustrare și judecată poate fi dezvăluit rezultatul întregii creații. Omul își arată adevăratul fel doar când este mustrat și judecat. Răul va fi pus cu răul, binele cu binele și, întreaga omenire va fi clasificată conform tipului său. Prin mustrare și judecată va fi dezvăluit rezultatul întregii creații, astfel încât răul să poată fi pedepsit și binele răsplătit și toți oamenii să fie sub stăpânirea lui Dumnezeu. Toată această lucrare trebuie obținută prin mustrare și pedeapsă dreaptă. Deoarece corupția omului a atins apogeul și neascultarea sa devine extrem de gravă, doar firea dreaptă a lui Dumnezeu, una care este în principal compusă din mustrare și judecată și care este dezvăluită în timpul zilelor de pe urmă, poate transforma și îl poate întregi pe om. Doar această fire poate expune răul și, astfel, îi poate pedepsi sever pe toți cei nedrepți» (Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Viziunea lucrării lui Dumnezeu (3)”). «Scopul Meu în a face lucrarea de cucerire nu este numai de a cuceri de dragul cuceririi, ci de a cuceri pentru a descoperi neprihănirea și nelegiuirea, pentru a obține dovada pedepsirii omului, pentru a-i condamna pe cei păcătoși și, chiar mai mult, scopul Meu e de a cuceri de dragul desăvârșirii celor care ascultă de bună voie. În cele din urmă, toate vor fi despărțite după felul lor, iar toți cei care sunt desăvârșiți au gândurile și ideile pline de ascultare. Aceasta este lucrarea care trebuie împlinită în cele din urmă. Dar cei ce merg din plin pe căi greșite vor fi pedepsiți, vor fi trimiși să ardă în flăcări și vor fi pe vecie blestemați» (Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cei care se supun lui Dumnezeu cu o inimă sinceră vor fi negreșit câștigați de Dumnezeu”). Avem noțiunea că venirea lui Dumnezeu pentru a face lucrarea de judecată este ca să separe direct grâul de neghină, oile de capre, slujitorii buni de slujitorii răi. Cu alte cuvinte, este ca să clasifice toți oamenii după felul lor. Dar, dacă ne gândim mai bine, în prezent există peste 2 miliarde de creștini în întreaga lume – și toți spun că au credință adevărată în Dumnezeu și Îl iubesc pe Dumnezeu – atunci cum să facem să discernem binele de rău, pe cei drepți de cei răi? Dacă Dumnezeu stabilește că tu ești bun, iar eu sunt rău, cu siguranță eu voi avea o problemă cu asta, deoarece voi simți că și eu sunt o persoană bună. Dacă Dumnezeu stabilește că eu sunt bun și că altcineva este rău, atunci și acel cineva va avea o problemă cu asta. Deci, oare cum să facem să știm cine este bun și cine este rău? Nu putem, pentru că noi, oamenii, nu avem principiile sau standardele pentru a evalua acest lucru. Dacă Dumnezeu ar hotărî lucrurile astfel, cu siguranță nu ne-am supune și am avea noțiuni despre asta, crezând că Dumnezeu este nedrept și injust. Deci, cum ar putea să înainteze lucrarea de clasificare a fiecăruia în funcție de felul său? Domnul care S-a întors în zilele de pe urmă, și anume Hristos al zilelor de pe urmă – Dumnezeu Atotputernic – folosește adevăruri pentru a face lucrarea de judecată. Pentru toți creștinii, cine este grâul și cine neghina, care sunt caprele și care oile, care sunt slujitorii buni și care slujitorii răi, care sunt fecioarele înțelepte și care fecioarele nesăbuite, totul este revelat prin adevăr, prin cuvintele lui Dumnezeu. Fecioarele înțelepte sunt cele care cred cu adevărat în Dumnezeu și iubesc adevărul. Când aud că cineva este martor pentru venirea lui Dumnezeu, ele ies în întâmpinare și cercetează activ cuvintele și lucrarea lui Dumnezeu. Ele recunosc glasul lui Dumnezeu și acceptă lucrarea Lui din zilele de pe urmă, iar în final vor câștiga purificarea și mântuirea deplină prin judecata lui Dumnezeu. Ele vor avea protecția lui Dumnezeu în timpul marilor dezastre și vor rămâne, iar la sfârșit vor fi duse în Împărăția lui Dumnezeu. Dimpotrivă, fecioarele nesăbuite nu iubesc adevărul, insistă să se țină de propriile noțiuni și închipuiri sau să creadă în zvonuri. Ele nu caută și nu cercetează lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, iar unele dintre ele chiar îi urmează pe liderii religioși în a se împotrivi și a-L condamna pe Dumnezeu și a refuza mântuirea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Din toate aceste motive, ele vor fi dezvăluite ca răufăcătoare prin lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă și vor fi eliminate. Soarta lor va fi să sufere pedepse în timpul marilor dezastre. Putem vedea de aici că lucrarea lui Dumnezeu de a pune pe fiecare după propriul fel în zilele de pe urmă nu se face conform noțiunilor și închipuirilor noastre. În schimb, Dumnezeu folosește metoda judecății pentru a face lucrarea de a demasca oamenii, iar rezultatul final este că fiecare este complet dezvăluit și sortat în funcție de propriul tip, pe baza faptului dacă acceptă adevărul sau i se opune. Nu este tocmai aceasta înțelepciunea lui Dumnezeu, corectitudinea lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu?”

După ce am ascultat cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și părtășia fratelui Wang, mi-am amintit ce spusese preotul din biserica noastră: „Când Domnul va veni, cei buni vor fi separați de cei răi” și mi-am dat seama că această noțiune este prea vagă, prea nepractică și nu se potrivește deloc cu realitatea lucrării lui Dumnezeu. Cu toții trăim în păcat, continuăm să comitem păcate și apoi să mărturisim, dar nu putem scăpa din acest ciclu, deci cine sunt oamenii cu adevărat buni? Când Domnul Se va întoarce, dacă nu am fost curățiți de păcatele noastre, vom fi oare lăsați să intrăm în Împărăția Cerurilor? Să mă gândesc la asta a fost ca și cum o lumină s-ar fi aprins în inima mea și I-am mulțumit Domnului pentru conducerea Lui. Nu mă dusesem degeaba la acea adunare, deoarece atunci am înțeles că Dumnezeu distinge binele de rău în funcție de modul în care oamenii abordează adevărul. Cu alte cuvinte, oamenii sunt buni sau răi în funcție de faptul dacă acceptă sau nu judecata și mustrarea cuvintelor lui Dumnezeu și ascultă de ele, iar aceasta este dreptatea lui Dumnezeu care se manifestă în întregime. Prin cuvintele și lucrarea Lui, Dumnezeu separă grâul de neghină, oile de capre, fecioarele înțelepte de fecioarele nesăbuite, credincioșii adevărați de credincioșii falși și iubitorii adevărului de cei care urăsc adevărul. Dumnezeu este atât de incredibil de înțelept! Totuși, mi-am amintit și de faptul că preotul spunea că, atunci când Domnul Se întoarce să judece oamenii, El face acest lucru asupra fiecăruia în parte, iar păcatele fiecăruia sunt, de asemenea, enumerate și judecate unul câte unul înainte ca El să decidă dacă acea persoană va merge la ceruri sau în iad. Dar acum, Dumnezeu Atotputernic spune că lucrarea lui Dumnezeu de judecată din zilele de pe urmă se face prin cuvintele Lui, deci cum anume sunt folosite aceste cuvinte pentru a judeca oamenii?

Am pus apoi această întrebare, iar fratele Zhang mi-a răspuns citind două pasaje din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic: „Unii cred că Dumnezeu poate să vină uneori pe pământ și să Se arate omului, după care El personal va judeca întreaga omenire, încercându-i pe oameni unul câte unul, fără ca cineva să fie omis. Cei care gândesc în acest fel nu cunosc această etapă a lucrării de întrupare. Dumnezeu nu-i judecă pe oameni unul câte unul și nu îi testează pe oameni unul câte unul; făcând astfel, nu ar fi lucrarea judecății. Nu este la fel corupția întregii omeniri? Nu este substanța omului toată la fel? Ceea ce este judecat este substanța coruptă a omenirii, substanța omului coruptă de către Satana și toate păcatele omului. Dumnezeu nu judecă greșelile mărunte și neînsemnate ale omului. Lucrarea de judecată este reprezentativă și nu este îndeplinită în mod special pentru o anumită persoană. Mai degrabă, este o lucrare în care un grup de oameni sunt judecați pentru a reprezenta judecata întregii omeniri. Îndeplinind în mod personal lucrarea Sa asupra unui grup de oameni, Dumnezeu în trup folosește lucrarea Sa pentru a reprezenta lucrarea întregii omeniri, după care ea este răspândită treptat. Lucrarea de judecată este, de asemenea, astfel. Dumnezeu nu judecă un anumit tip de persoană sau un anumit grup de oameni, ci judecă nedreptatea întregii omeniri – împotrivirea omului față de Dumnezeu, de exemplu, sau nevenerarea Sa de către om sau tulburarea lucrării lui Dumnezeu și așa mai departe. Ceea ce este judecat este substanța omenirii de împotrivire față de Dumnezeu, iar această lucrare este lucrarea de cucerire a zilelor de pe urmă(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea Dumnezeului întrupat”). „În zilele de pe urmă, Hristos folosește o multitudine de adevăruri pentru a-i învăța pe oameni, pentru a demasca esența omului și pentru a-i analiza cuvintele și faptele. Aceste cuvinte cuprind diferite adevăruri, precum datoria omului, cum ar trebui el să asculte de Dumnezeu, cum ar trebui să Îi fie credincios lui Dumnezeu, cum ar trebui să trăiască umanitatea normală, precum și înțelepciunea și firea lui Dumnezeu și așa mai departe. Aceste cuvinte sunt toate îndreptate către esența omului și firea sa coruptă. În special, cele care dezvăluie cum Îl nesocotesc oamenii pe Dumnezeu vizează modul în care oamenii sunt o întruchipare a Satanei și o forță inamică față de Dumnezeu. În realizarea lucrării Sale de judecată, Dumnezeu nu clarifică pur și simplu natura oamenilor în doar câteva cuvinte; El o demască, o tratează și o emondează pe termen lung. Aceste metode de demascare, tratare și emondare nu pot fi înlocuite prin cuvinte obișnuite, ci prin adevărul de care oamenii sunt complet lipsiți. Doar metodele de acest fel pot fi considerate judecată; doar prin acest tip de judecată oamenii pot fi cuceriți și convinși pe deplin să I se supună lui Dumnezeu și, mai mult decât atât, să câștige adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr”).

Atunci fratele Zhang a avut părtășie despre acest lucru cu mine: „Noi avem noțiunea că, în timpul lucrării de judecată din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu, El va chema fiecare persoană în parte să vină înaintea tronului Său alb pentru a o judeca. Toți vor trebui să îngenuncheze la pământ și apoi să mărturisească absolut fiecare păcat comis de-a lungul vieții, iar Dumnezeu va decide dacă vor merge la ceruri sau în iad în funcție de gravitatea păcatelor lor. Noi credem că Dumnezeu îi judecă pe oameni în funcție de păcate precum maltratarea fizică sau verbală a oamenilor, lipsa de sentimente filiale față de părinții sau faptul de a fura de la alții sau a-i jefui. Dar, de fapt, lucrarea de judecată a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă nu privește aceste comportamente externe sau defecte ale noastre, ci este în schimb orientată către judecarea naturii satanice a omenirii de împotrivire față de Dumnezeu și către fiecare dintre firile noastre corupte. Acestea includ aroganța și trufia noastră, mârșăvia și viclenia noastră, egoismul și josnicia, lăcomia și răutatea noastră și așa mai departe. De asemenea, avem multe puncte de vedere care nu sunt compatibile cu Dumnezeu, multe noțiuni religioase și idei feudale învechite. Toate aceste lucruri sunt surse ale împotrivirii noastre față de Dumnezeu, sunt toate probleme împărtășite de întreaga omenire coruptă și, astfel, sunt lucrurile pe care lucrarea de judecată a lui Dumnezeu își propune să le purifice și să le transforme. Deci, cuvintele pe care le exprimă Dumnezeu dezvăluie natura și esența omenirii, iar fiecare membru corupt al umanității de pe pământ este o parte a acestui lucru, fără excepție. Sau, altfel spus, cuvintele de judecată ale lui Dumnezeu sunt îndreptate către întreaga omenire și, prin urmare, nu este nevoie de a judeca oamenii în mod individual. Citind cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și acceptând judecata și mustrarea cuvintelor lui Dumnezeu, putem înțelege multe adevăruri și vedea clar esența, natura și realitatea faptului că suntem corupți de Satana. Să facem asta ne va permite, de asemenea, să recunoaștem firea dreaptă a lui Dumnezeu, să avem venerație pentru El în inimile noastre, și putem începe să ne disprețuim, astfel încât să fim dispuși să ne trădăm trupul și să practicăm adevărul. În felul acesta, firea noastră satanică cea coruptă va fi treptat purificată, iar punctele de vedere și perspectivele noastre asupra vieții se vor schimba și ele. Atunci când începem să trăim după cuvintele lui Dumnezeu, când încetăm să ne opunem și să ne împotrivim lui Dumnezeu, ascultându-L în schimb cu adevărat, venerându-L și ferindu-ne de rău, atunci vom câștiga mântuirea lui Dumnezeu și vom deveni oameni compatibili cu voia Lui. Aceasta este realitatea și scopul faptului că Dumnezeu exprimă adevăruri pentru a face lucrarea de judecată în zilele de pe urmă.”

Ascultând părtășia fratelui Zhang, am putut să simt cât de practică și de realistă este lucrarea de judecată a lui Dumnezeu! Am putut să accept lucrurile pe care le-a spus – au avut un răsunet adânc în inima mea. Da, oamenii sunt aroganți, caută faima, averea și statutul și trăiesc împotmoliți în diversele lor firi corupte. Dumnezeu folosește judecata cuvintelor Sale pentru a ne scăpa de toată murdăria și corupția din noi. Natura noastră de a ne împotrivi lui Dumnezeu poate fi astfel rezolvată și firea noastră coruptă transformată, iar apoi putem deveni oameni cu adevărat buni. Privind lucrurile astfel, am putut vedea că, atunci când preotul vorbise despre faptul că oamenii sunt judecați unul câte unul și că fiecare păcat al lor este judecat când Domnul Se întoarce să judece omenirea, acestea nu sunt altceva decât noțiuni și închipuiri umane. Nu au nicio legătură cu felul în care Dumnezeu Își face de fapt lucrarea. Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic chiar conțin adevăruri; ele chiar sunt glasul lui Dumnezeu! M-am hotărât apoi să examinez amănunțit lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic.

În timp ce analizam aceste aspecte, am urmărit o serie de filme evanghelice produse de Biserica lui Dumnezeu Atotputernic, inclusiv Vremurile lui Noe au venit, și Taina evlaviei, precum și câteva videoclipuri cu imnuri din cuvântul lui Dumnezeu, cum ar fi Cât de importantă e dragostea lui Dumnezeu pentru om. De asemenea, am citit foarte multe din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și am ascultat părtășia fraților și surorilor despre o serie de aspecte ale adevărului. Acest lucru m-a ajutat să stabilesc că Dumnezeu Atotputernic este într-adevăr Domnul Isus întors, că Dumnezeu Atotputernic este singurul Dumnezeu adevărat și este Domnul întors pe care L-am așteptat! Am acceptat foarte fericit lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă.

De când cred în Dumnezeu Atotputernic, m-am întâlnit frecvent cu alți frați și surori și am ascultat predici împreună cu ei. Fiecare zi este plină de bucurie pentru mine și simt că dobândesc hrană spirituală. Mă bucur de confortul care vine din lucrarea Duhului Sfânt și încep să înțeleg din ce în ce mai multe adevăruri. În Biserica lui Dumnezeu Atotputernic, frații și surorile sunt foarte călduroși și cinstiți între ei și nimeni nu încearcă să înșele pe altcineva sau să-și păstreze garda ridicată. Toată lumea este simplă, deschisă și sinceră și, chiar și atunci când își dezvăluie firile corupte, fiecare este capabil să se cunoască pe sine prin cuvintele lui Dumnezeu și să caute adevărul pentru a-și rezolva firile corupte. Simt că acesta este singurul fel de adevărată frăție întru Hristos. Sunt deosebit de impresionat de videoclipurile cu imnuri, de videoclipurile muzicale sau cele cu dansuri și cântări, precum și de filmele evanghelice produse de Biserica lui Dumnezeu Atotputernic, care pun toate mare preț pe adevăr și sunt mărturie despre Dumnezeu și lucrarea Lui din zilele de pe urmă. Toate acestea sunt pentru ca oamenii să se poată supune și închina lui Dumnezeu, iar biserica pare într-adevăr un loc în care Dumnezeu Își face lucrarea! Faptul că am văzut, auzit și experimentat toate acestea reprezintă, în inima mea, o dovadă că Biserica lui Dumnezeu Atotputernic este o adevărată biserică unde Dumnezeu Își hrănește și păstorește personal turma. Faptul că am putut să intru în casa lui Dumnezeu și să trăiesc o viață față în față cu Dumnezeu înseamnă a fi înălțat de El în mod excepțional. Sunt cu adevărat nespus de norocos! Îți mulțumesc, Dumnezeule Atotputernic!

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Domnul S-a arătat în Est

de Qiu Zhen, China Într-o zi, sora mea mai mică m-a sunat să-mi spună că se întorsese din nord și că avea să-mi spună ceva important. Mi-a...

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger