Cum L-am întâmpinat pe Domnul

ianuarie 6, 2023

de Su Yang, China

Când eram mică, nu puteam merge din cauza unei dureri puternice de picioare, așa că mama m-a adus înaintea Domnului. Spre suprinderea mea, la numai o lună mai târziu, m-am vindecat. Pentru a răsplăti iubirea Domnului, am abandonat școala în 1998 și am început să mă sacrific entuziastă pentru Domnul. Curând, biserica m-a recunoscut drept un candidat important pentru instruire, iar prezbiterul Qu mă lua cu el la diferitele biserici în care predica. Pastorii și prezbiterii spuneau adesea că ziua Domnului era iminentă și că ar trebui să fim ca fecioarele înțelepte care au pregătit lămpile și au așteptat venirea Domnului. De asemenea, au spus: „Biblia spune: «Iată, El va veni pe nori și orice ochi Îl va vedea, chiar și cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui» (Apocalipsa 1:7). În zilele de pe urmă, Domnul va veni din nou în slavă măreață, pe nori, și ne va răpi în văzduh ca să fim cu El. Vom intra în Împărăția Cerurilor și ne vom bucura de binecuvântări veșnice. Necredincioșii se vor tângui și vor scrâșni din dinți, prăbușindu-se în dezastre.” Auzind predicile însuflețite ale prezbiterilor și pastorilor, mi-am închipuit imediat o scenă glorioasă în care ne adunam cu toții în jurul Domnului, în vreme ce El cobora pe nori, pe pământ. Vă puteți închipui cât de entuziasmată am fost la gândul unei asemea scene tulburătoare.

Într-o zi de la începutul lui 1999, prezbiterul Qu și prezbiterul Wang au convocat o ședință a conlucrătorilor și au spus: „A apărut nouă biserică numită «Fulgerul de la Răsărit», care pretinde că Domnul S-a întrupat și S-a întors deja, exprimând cuvinte și îndeplinind lucrarea de judecată începând din casa lui Dumnezeu. Dar cum se poate așa ceva? Scripturile spun clar că Dumnezeu va coborî pe nori, totuși ei spun că Domnul S-a întors întrupat. Acest lucru nu e conform Bibliei, așa că nu ar trebui să le ascultați predicile sau să le citiți cărțile și cu atât mai puțin să-i găzduiți. Oricine îi va găzdui va fi exclus din biserică!”

Când au spus asta, m-am gândit: „Prezbiterii cred de ani buni și cunosc bine Biblia, așa că sigur au dreptate. În plus, Scripturile spun clar că Domnul va coborî pe nori, deci cum se poate să Se fi întrupat? Încă am o statură mică, așa că n-ar trebui să iau legătura cu Fulgerul de la Răsărit sau s-ar putea să fiu înșelată.” Însă, curând după aceea, mulți conlucrători de-ai mei și frați credincioși s-au convertit la Fulgerul de la Răsărit. Prezbiterul Wang a subliniat că ar trebui să rupem legăturile cu acești conlucrători și credincioși și ne-a pus să înștiințăm toate bisericile că nimeni nu se putea converti la Fulgerul de la Răsărit. După aceea, am mers la toate punctele de întâlnire și le-am spus să izoleze biserica. Am și subliniat de mai multe ori: „Când Domnul va veni, va fi pe nori, nu prin întrupare. Orice zvon că Domnul S-a întrupat este fals.” Auzind asta, toți credincioșii au aprobat din cap și au spus că, dacă oricine altcineva venea să răspândească Evanghelia, aveau să-l alunge. Ca să-i împiedic pe frați și surori să audă predicile Fulgerului de la Răsărit, am alergat de colo colo izolând biserica. Însă, în ciuda eforturilor mele, tot mai era un flux constant de conlucrători și credincioși care se converteau la Fulgerul de la Răsărit.

Într-o zi, când eram acasă la un conlucrător, mi-a spus cum conlucrătorul Li și alții cercetau Fulgerul de la Răsărit. Eu și alți câțiva conlucrători ne-am grăbit să-i oprim. Le-am spus: „Scripturile spun că Domnul va coborî pe nori și că toți vom fi martori ai coborârii Sale. Așa că nu-i putem crede pe cei de la Fulgerul de la Răsărit când spun că Domnul S-a întrupat.” Însă, de îndată ce am spus asta, unul dintre ei a zis: „Predica lor e foarte pătrunzătoare și în conformitate cu Biblia! Deci de ce nu putem asculta? Cine poate pătrunde totalitatea lucrării lui Dumnezeu? Cred că ar trebui să continuăm să cercetăm.” Asta m-a neliniștit și mă pregăteam să-i conving să n-o facă, dar atunci, dintr-odată, am simțit că mă înec și am avut un acces de tuse. M-am înroșit la față și mi-au dat lacrimile. Nu puteam scoate o vorbă. Toți cei de acolo mă priveau șocați. Conlucrătorii s-au grăbit să-mi dea un pahar cu apă, dar am continuat să tușesc și după ce l-am băut. Eram mai panicată decât o pisică pe un acoperiș fierbinte și mă rugam continuu lui Dumnezeu, cerându-I să-mi oprească tusea. Văzându-mă în starea aceea, alt conlucrător a vorbit în locul meu, dar după doar câteva cuvinte, au încheiat în grabă întrunirea. A fost o scenă foarte stânjenitoare. După întrunire, m-am întrebat: „Apăram calea Domnului și ocroteam turma, deci de ce am avut o criză de tuse în cel mai critic moment? De ce nu a ținut cont Domnul de rugăciunile mele? Oare ceea ce spuneam nu era conform voii Lui?” Curând după aceea, m-am îmbolnăvit. Mă durea capul, stomacul și aveam amețeli. Stând în pat, fără vlagă, L-am tot chemat pe Domnul. Însă oricum L-am implorat, starea mea nu s-a schimbat. Nu puteam să nu mă gândesc: „Oare nu Îi sunt suficient de devotată Domnului? Am făcut tot ce am putut să apăr turma, de ce m-am îmbolnăvit?” Mi-am frământat creierii după un răspuns, dar nu l-am găsit. În toamna lui 1999, prezbiterul Wang a avut un accident auto când se întorcea de la izolarea bisericii. A leșinat în accident și a suferit un traumatism cranian grav, apoi a fost în stare critică mai multe zile înainte să fie stabilizat. Când am auzit, am avut un șoc: prezbiterul Wang lucrase mulți ani pentru Domnul, oricât de greu a fost, și suferise greutăți mari ca să apere turma și să împiedice credincioșii să accepte Fulgerul de la Răsărit. De ce să i se întâmple așa ceva? Dar atunci nu mi-am dat seama că era greșit să lucrez împotriva Fulgerului de la Răsărit. Câteva luni mai târziu, într-o după-amiază, am aflat că mai mulți credincioși cercetau Fulgerul de la Răsărit, așa că eu, cu alte câteva surori, ne-am dus în grabă la ei cu bicicleta și le-am spus multe zvonuri și aberații ca să-i amenințăm și să le stăm în cale. Asta i-a speriat pe toți acei frați și surori și au spus că nu aveau să mai asculte predicile Fulgerului de la Răsărit. Abia după ce am auzit asta, m-am simțit mai ușurată. Însă, pe drumul spre casă, când am ajuns la o vale, mi-am pierdut echilibrul pe bicicletă, am văzut negru și am căzut, aterizând la doi metri de bicicletă. Am amețit imediat și m-a durut tot trupul. Căzând, îmi rupsesem clavicula. Acel accident subit m-a uimit și m-a derutat: oare Domnul nu ne oferă pace și bucurie? De ce aveam aceste accidente când protejam calea Domnului? Oare Fulgerul de la Răsărit, căruia mă împotriveam, putea fi întoarcerea Domnului? Dar Biblia spune clar că Domnul va coborî pe nori, deci Fulgerul de la Răsărit nu poate fi adevărata cale! Oare Domnul mă încerca fiindcă nu-I eram îndeajuns de devotată? Sau Îl ofensasem în vreun fel? Eram dezorientată și nu puteam înțelege voia lui Dumnezeu.

După aceea, m-am simțit tot mai deprimată și secătuită. Când citeam Biblia, nu obțineam nicio înțelegere și nu aveam nimic de spus în predici. Chiar și rugăciunile îmi păreau anoste și insipide. Părea că pierdusem prezența Domnului și mulți dintre credincioșii noștri nu mai erau entuziaști în credința lor. În timpul adunărilor, cei mai mulți sporovăiau sau ațipeau și mulți conlucrători și credincioși chiar părăsiseră biserica, întorcându-se în lume. Cea mai mare dezamăgire pentru mine era că exista multă invidie printre conlucrători. În întrunirile conlucrătorilor, ei și prezbiterii se contraziceau de la cele mai neînsemnate probleme și se despărțeau certați. Văzând toate astea, nu puteam înțelege de ce biserica devenise astfel. Am început să mă satur de întruniri și chiar m-am gândit să mă întorc la viața laică.

Apoi, într-o zi din 2022, mama mi-a spus entuziasmată: „Domnul Isus S-a întors și S-a întrupat ca Să-și exprime cuvintele și să facă lucrarea de judecată.” Când am auzit, am avut un șoc. Nu asta predica Fulgerul de la Răsărit? Se convertise mama la Fulgerul de la Răsărit? Înainte să termine de vorbit, am întrebat-o: „Cine ți-a spus că Domnul Isus S-a întors? Ai uitat că Biblia spune clar că, atunci când Domnul va veni, va coborî pe nori în slavă, iar asta va zgudui cerurile și pământul? Spui că Domnul S-a întors, deci de ce n-am văzut niciunul dintre aceste semne? Spui și că Domnul S-a întrupat ca să facă lucrarea de judecată, dar cum se poate așa ceva? N-ar trebui să crezi așa ușor orice auzi.” Văzând cât de încăpățânată eram, mama s-a dus în camera ei și s-a întors cu o carte legată elegant. A spus înflăcărată: „Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors. În carte poți găsi noile cuvinte exprimate de Domnul Isus. Citește-o și vei vedea!” Cartea era nou-nouță, iar titlul, Cuvântul Se arată în trup, era tipărit pe copertă cu litere mari, aurite. M-am gândit imediat la avertismentul clerului: „Să nu le citești cartea! Dacă o faci, s-ar putea să fii amăgită!” Am spus: „Mamă, n-ar trebui să crezi lucrurile astea. N-ai citit prea mult din Biblie, dar eu o cunosc bine și am participat la multe întruniri spirituale. Crezi că știi mai bine decât mine? Dacă te rătăcești în credința ta, toți anii tăi în biserică vor fi în van.” Dar pe atunci, nu eram dispusă să caut și am tot încercat s-o conving pe mama să nu se alăture Fulgerului de la Răsărit. Însă, orice i-am spus, mama a fost de neclintit și nu s-a răzgândit deloc. Ba chiar mi-a spus serioasă: „Dumnezeu Atotputernic chiar este Domnul Isus după care am tânjit tot timpul. El e Duhul lui Dumnezeu întrupat iarăși ca să vorbească și să lucreze. Cuvântul Se arată în trup este cuvântul lui Dumnezeu pentru zilele de pe urmă și dezvăluie toate tainele Bibliei. N-ai citit niciodată cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, deci de unde știi că nu sunt cuvintele Domnului întors? Biblia spune: «Credința vine prin auzire» (Romani 10:17). Nu ți-ai deschis ochii și urechile, deci cum te aștepți să-L întâmpini pe Domnul? Gândește-te: dacă Domnul chiar S-a întors și tu nu-L întâmpini, oare n-o să regreți că ți-ai ratat șansa?” Cînd am auzit-o, nu m-am putut gândi la un contraargument, așa că i-am răspuns îmbufnată: „Nu voi citi cartea asta. Eu citesc doar Biblia. Ne-am bucurat de harul abundent al Domnului. Nu pot fi nerecunoscătoare! Orice-ai spune, nu-L voi trăda pe Domnul!” Văzându-mi atitudinea, a oftat frustrată și s-a dus să pregătească cina. Curând, am auzit sunete slabe de muzică venind din bucătărie. Cântecul avea o melodie captivantă, dar ascultând atent, am realizat că nu era un imn pe care-l învățasem. Știam că mama l-a pus ca să-l aud eu, așa că am plecat imediat. După aceea, mama a început să pună des imnuri și, noaptea, o auzeam adesea rugându-se plângând pentru mine. Atunci m-am gândit că mama era un om cu capul pe umeri, așadar, probabil a căutat cu sârg când a fost vorba de întâmpinarea Domnului. Oare putea să fie Fulgerul de la Răsărit întoarcerea Domnului Isus? Altfel, de ar fi mama atât de neliniștită și îngrijorată pentru mine în rugăciunile ei? Dar apoi m-am gândit la ce au spus pastorii și prezbiterii și am hotărât să rămân pe calea Domnului și să nu mă las înduplecată. După aceea, m-am îndepărtat de mama.

Într-o zi, când stăteam pe canapea în sufragerie, mama a pus un imn în camera ei. Versurile imnului m-au captivat: „De această dată, Dumnezeu S-a întrupat pentru a săvârși lucrarea pe care nu a terminat-o încă, pentru a judeca această epocă și a o duce la final, pentru a mântui omul din marea de suferință, pentru a cuceri pe deplin umanitatea și pentru a schimba firile vieții oamenilor. Multe sunt nopțile nedormite pe care le-a îndurat Dumnezeu pentru a-l elibera pe om de suferință și de forțele întunecate care sunt negre ca noaptea și de dragul lucrării omenirii. El S-a pogorât din cel mai înalt în cel mai jos loc pentru a trăi în acest iad omenesc și pentru a-Și petrece zilele cu omul. Dumnezeu nu S-a plâns niciodată de nedreptatea dintre ei și nici nu a cerut vreodată prea multe de la om; mai degrabă, Dumnezeu a îndurat cea mai mare rușine în timp ce-Și îndeplinea lucrarea. Pentru ca toată omenirea să se bucure în curând de odihnă, Dumnezeu a îndurat umilințe și nedreptăți ca să vină pe pământ și a intrat personal în bârlogul tigrului pentru a mântui omenirea. De atâtea ori a stat cu fața la stele, de atâtea ori a plecat în zori și S-a întors la apus; A îndurat o agonie extremă și a fost supus atacurilor și ruperii oamenilor. Dumnezeu a venit în acest ținut al mizeriei, îndurând în liniște și în obscuritate ravagiile și asuprirea din partea omului și, totuși, nu Și-a luat niciodată revanșa și nu le-a făcut oamenilor vreo cerere excesivă! El a îndeplinit toată lucrarea necesară omenirii: învățarea, luminarea și reproșul la adresa oamenilor, rafinarea lor folosindu-Și cuvintele, precum și reamintirea, îndemnul, mângâierea, judecarea și expunerea lor. Fiecare pas pe care El îl face este de dragul vieții oamenilor, este menit să-i curețe. În ciuda faptului că le-a luat perspectivele și soarta, tot ceea ce face Dumnezeu este de dragul umanității. Fiecare pas pe care-l face El este pentru supraviețuirea lor, pentru ca oamenii să aibă o destinație frumoasă pe pământ(Urmați Mielul și cântați cântări noi, Dumnezeu suferă mult chin pentru mântuirea omului). Versurile imnului mi-au mers la inimă. Mă gândeam cum Domnul Isus Se întrupase ca să răscumpere omenirea. Fusese vânat și persecutat de partidul conducător, condamnat și abandonat de lumea religioasă, batjocorit și calomniat de oamenii de rând și nu avusese niciodată un loc de odihnă sau un cămin al Lui. Totuși, tot a exprimat adevărul ca să aprovizioneze oamenii, vindecându-i și alungând demoni, iar în cele din urmă, a fost răstignit ca o jertfă veșnică pentru omenire, răscumpărând-o din păcat. Cu gândul la iubirea Domnului pentru oameni și comparând-o cu chinul pe care L-a primit din mâinile lor, inima mea indiferentă și împietrită a fost zguduită, iar eu am izbucnit în lacrimi. Oare putea să fie Dumnezeu Atotputernic Domnul Isus întors? Cine, dacă nu Dumnezeu, ar putea exprima astfel de cuvinte? Cine altcineva ar putea plăti un asemenea preț pentru om? După aceea, am auzit alt imn: „Până la urmă, inocenții au devenit indiferenți; de ce trebuie să facă Dumnezeu mereu lucrurile dificile pentru ei? Omul slab este complet lipsit de perseverență; de ce ar trebui ca Dumnezeu să aibă mereu o asemenea furie neabătută față de el? Omul slab și lipsit de putere nu mai are nici cea mai mică vitalitate; de ce ar trebui ca Dumnezeu să-l dojenească mereu pentru nesupunerea lui? Cine poate ține piept amenințărilor lui Dumnezeu în cer? Omul, până la urmă, este fragil și, în situații disperate, Dumnezeu Și-a împins furia adânc în inimă, astfel încât omul să poată reflecta încet asupra sieși(Urmați Mielul și cântați cântări noi, Ce grea este lucrarea lui Dumnezeu!). Versurile m-au afectat profund. Acestea vorbeau despre grija profundă a lui Dumnezeu pentru omenire: ca atunci când un copil neascultător o face pe mama lui să sufere, dar ea continuă să strige la el, sperând că va ieși din ceață și se va întoarce lângă ea. Am simțit că aceste cuvinte erau glasul lui Dumnezeu. M-am gândit la toate certurile cu mama din acea perioadă: oricum a încercat să mă convingă, n-am vrut să ascult, iar când mi-a pus recitări sau imnuri ale cuvintelor lui Dumnezeu, chiar m-am împotrivit și am evitat să ascult, fără nicio intenție de a cerceta. Nu semănam deloc cu un creștin. După aceea, când mama a pus imnuri, nu am mai fost ostilă.

Într-o zi, am auzit acest imn: „Întoarcerea lui Isus este o mare mântuire pentru cei care sunt capabili să accepte adevărul, dar pentru cei care nu pot să accepte adevărul, este un semn al condamnării. Ar trebui să vă alegeți calea proprie și să nu blasfemiați împotriva Duhului Sfânt și să respingeți adevărul. Nu ar trebui să fiți persoane ignorante sau arogante, ci cineva care se supune călăuzirii Duhului Sfânt, care tânjește după adevăr și îl caută; numai în acest fel veți beneficia(Urmați Mielul și cântați cântări noi, Ar trebui să acceptați adevărul). Auzind acest imn, m-am îngrijorat: „Dacă Dumnezeu Atotputernic chiar este Domnul Isus întors, oare nu voi fi condamnată fiindcă nu L-am acceptat? Ofensarea lui Dumnezeu e o problemă gravă; e un păcat care nu va fi iertat în lumea asta sau în următoarea!” M-am gândit și cum Domnul Isus a spus: „Ferice de cei flămânzi și însetați după dreptate, căci ei vor fi săturați!(Matei 5:6). Domnul Isus ne-a învățat că doar căutând, însetați de adevăr, putem obține aprovizionarea îmbelșugată a lui Dumnezeu. Dar dacă cercetam Fulgerul de la Răsărit și eram înșelată, oare n-ar fi fost în van toți anii mei de credință? Mă tot gândeam și răzgândeam și nu mă puteam hotărî, așa că L-am chemat pe Domnul în rugăciune: „O, Doamne, sunt derutată! Aceste cuvinte par a fi glasul Tău, dar mi-e teamă că am înțeles greșit și s-ar putea să Te trădez. Doamne, nu sunt sigură că Te-ai întors drept Dumnezeu Atotputernic. Dacă asta chiar e lucrarea Ta, Te rog să mă luminezi. Dacă nu, ajută-mă să rămân fermă!”

Câteva zile mai târziu, mama a scos iar Cuvântul Se arată în trup și mi-a spus: „Citește cu sârg cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și vei ști că El e Domnul Isus întors. Dacă nu cercetezi, cum vei ști dacă El e Domnul întors? E ca un bufet bogat: dacă doar te uiți la el, fără să încerci nimic, nu vei ști niciodată ce gust are mâncarea. Noi credem în Dumnezeul adevărat, deci de ce te temi? Sunt mama ta. Chiar crezi că ți-aș face rău?” Cuvintele mamei au fost destul de convingătoare. M-am gândit: „E adevărat, eu doar am ascultat pastorii și prezbiterii, repetându-se papagalicește, dar nu am ascultat niciodată predicile Fulgerului de la Răsărit și nu am citit cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Deci cum să știu dacă Dumnezeu Atotputernic era Domnul Isus? Nu confirmasem, citind Biblia, că Domnul Isus a fost Răscumpărătorul?” La gândul ăsta, am luat cartea și am început s-o răsfoiesc. Am văzut ce spune Dumnezeu Atotputernic: „Poate că, auzind calea adevărului și citind cuvântul vieții, crezi că numai unul din 10000 dintre aceste cuvinte se aliniază convingerilor tale și Bibliei, și atunci ar trebui să continui să cauți în cel de-al 10000-lea dintre aceste cuvinte. Încă te sfătuiesc să fii smerit, să nu fii prea încrezător și să nu te înalți pe tine însuți prea mult. Cu inima ta, care conține atât de puțină venerație pentru Dumnezeu, vei dobândi mai mare lumină. Dacă examinezi cu atenție și contempli în mod repetat aceste cuvinte, vei înțelege dacă ele reprezintă sau nu adevărul, și dacă sunt sau nu sunt viață(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Când vei vedea trupul spiritual al lui Isus, Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul”). Citind acest îndemn înflăcărat, am început să mă neliniștesc și să mă sperii: „Oare chiar sunt acestea cuvintele lui Dumnezeu? Altfel, de ce ar spune că acestea sunt cuvintele vieții, căii și adevărului și ar sfătui oamenii să tot caute, chiar dacă numai a zece mia parte din ele este conform convingerilor lor și Bibliei.” Am decis să cercetez. Altfel, odată ce mi-aș rata șansa să-L întâmpin pe Domnul, ar fi prea târziu pentru regrete. Hotărâtă, am continuat să citesc și am găsit acest pasaj. „Speranța Mea este ca fiecare în parte dintre frații și surorile care caută arătarea lui Dumnezeu să nu repete tragedia istoriei. Voi nu trebuie să deveniți fariseii vremurilor moderne și să-L pironiți din nou pe Dumnezeu pe cruce. Voi ar trebui să vă gândiți bine la cum să întâmpinați întoarcerea lui Dumnezeu și să aveți clar în minte cum să fiți cineva care se supune adevărului. Aceasta este responsabilitatea tuturor celor care Îl așteaptă pe Isus să Se întoarcă deasupra unui nor. Noi ar trebui să ne frecăm ochii spirituali pentru a ne lămuri și să nu ne înnămolim în cuvinte pline de fantezie exagerată. Ar trebui să ne gândim la lucrarea practică a lui Dumnezeu și ar trebui să ne uităm la aspectul practic al lui Dumnezeu. Să nu vă lăsați duși de val sau să vă pierdeți în reverii, tânjind mereu după ziua în care Domnul Isus, deasupra unui nor, Se pogoară deodată în mijlocul vostru și vă ia pe voi, care nu L-ați cunoscut sau văzut niciodată și care nu știți cum să Îi faceți voia. E mai bine să vă gândiți la lucruri mai practice!(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Prefață”). Pasajul acesta m-a cam derutat. În Biblie, spune clar că Domnul Se va întoarce pe nori, în mare slavă, deci de ce acest pasaj spunea următoarele? „Noi ar trebui să ne frecăm ochii spirituali pentru a ne lămuri și să nu ne înnămolim în cuvinte pline de fantezie exagerată.” „Să nu vă lăsați duși de val sau să vă pierdeți în reverii, tânjind mereu după ziua în care Domnul Isus, deasupra unui nor, Se pogoară deodată în mijlocul vostru.” Oare Domnul chiar nu S-a întors pe nori? Ce se întâmpla? M-am gândit la asta din toate unghiurile, dar nu mi-am putut da seama. Apoi m-am gândit cum credincioșii în Dumnezeu Atotputernic veneau des la noi, așa că am decis să-i întreb și să văd ce spun.

Într-o zi, a venit la noi sora Muyu de la Biserica lui Dumnezeu Atotputernic și i-am spus despre confuzia mea. A zâmbit și a răspuns: „E adevărat că Biblia menționează întoarcerea Domnului pe nori, dar despre felul în care Domnul Se va întoarce, Biblie conține alte profeții în afară de cele despre venirea Lui pe nori. «Căci așa cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, tot așa va fi și venirea Fiului Omului» (Matei 24:27). «Căci așa cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului la cealaltă, tot așa va fi și cu Fiul Omului în ziua Sa! Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie respins de această generație» (Luca 17:24-25). Și: «Deci, fiți pregătiți și voi, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă așteptați!» (Luca 12:40). «Dacă însă nu te trezești, voi veni ca un hoț și nu vei ști când voi veni la tine» (Apocalipsa 3:3). «Iată, Eu vin ca un hoț» (Apocalipsa 16:15). «La miezul nopții a răsunat un strigăt: „Iată mirele! Ieșiți-i în întâmpinare!”» (Matei 25:6). De asemenea: «Iată, Eu stau la ușă și bat! Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el și voi mânca cu el, și el cu Mine» (Apocalipsa 3:20). În aceste versete, de ce Domnul tot subliniază «venirea Fiului Omului», «Fiul Omului va veni» și «așa va fi și cu Fiul Omului în ziua Sa»? La ce se referă «Fiul Omului»? Se referă la Duhul lui Dumnezeu întrupat și devenit Fiul Omului. Duhul lui Dumnezeu singur nu poate fi numit Fiul Omului. În plus, Domnul menționează de nenumărate ori că Se va întoarce «ca un hoț», și spune «la miezul nopții a răsunat un strigăt». Asta sugerează că, atunci când Se va întoarce, o va face în liniște, în taină, că Se va întrupa și va deveni Fiul Omului, coborând în taină, fără ca nimeni să descopere ce s-a întâmplat. Întocmai ca atunci când Duhul lui Dumnezeu S-a întrupat drept Domnul Isus ca să Se arate și să-Și facă lucrarea. Domnul Isus arăta ca un om obișnuit, iar când a călătorit peste tot predicând, nimeni nu a recunoscut că El era Dumnezeu întrupat, că era manifestarea lui Hristos. Deci, putem fi pe deplin siguri că, atunci când Domnul Se întoarce, Se întrupează drept Fiul Omului ca să Se arate și să-Și facă lucrarea.” Am fost șocată de vorbele lui Muyu. Pastorii și prezbiterii spuneau adesea că „Fiul Omului” se referă la Domnul Isus, nu la Domnul Isus întors. Pastorii și prezbiterii cunoșteau bine Biblia, așa că nu se puteau înșela. M-am gândit că probabil Muyu nu a înțeles Biblia și a greșit. Realizând asta, am spus repede: „Muyu, pastorii și prezbiterii ne-au spus: «Fiul Omului» se referă la Domnul Isus, nu la Domnul întors în trup.” Ea a răspuns răbdătoare: „Soră, aceste versete spun toate clar că acestea sunt profeții despre întoarcerea Domnului Isus. Oricărui om cu discernământ îi va fi clar. Cum se poate referi asta la Domnul Isus? Oare clericii nu interpretează greșit cuvintele Domnului? Și uită-te la Evanghelia lui Luca, 17:24-25: «Căci așa cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului la cealaltă, tot așa va fi și cu Fiul Omului în ziua Sa! Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie respins de această generație.» În aceste versete, Domnul profețește care vor fi condițiile la întoarcerea Lui. Dacă Domnul Se întorcea în mare slavă, pe nori, atunci toată lumea ar fi fost înspăimântată și ar fi căzut la pământ. Cine ar îndrăzni atunci să se împotrivească și să se lepede de Domnul? Atunci cum s-ar împlini profeția: «Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie respins de această generație» de această generație? Așadar, conform cuvintelor Domnului, nu există nicio îndoială că Domnul întors este Fiul Omului întrupat. Apariția și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic îndeplinesc pe deplin profețiile Domnului Isus.”

După ce i-am auzit părtășia, mi-a fost foarte rușine. Părtășia ei era bazată pe dovezi și m-a convins complet. Am realizat în sfârșit de ce, atunci când Domnul Isus a vorbit despre întoarcerea Sa, menționa mereu „venirea Fiului Omului”, „Fiul Omului va veni” și „așa va fi și cu Fiul Omului în ziua Sa”. A subliniat în mod repetat „Fiul Omului” ca să ne spună că are să Se întoarcă în trup, apărând și lucrând drept Fiul Omului. Nu mi-am închipuit niciodată că, deși cunoșteam bine Biblia și adesea o tălmăceam altora, nu am văzut că Biblia spune clar că Domnul întors va deveni Fiul Omului ca să Se arate și să lucreze. Pur și simplu i-am crezut orbește pe pastori și prezbiteri. Eram foarte confuză în credința mea, iar toți anii mei de studiu al Bibliei fuseseră în van. Nu înțelegeam deloc cuvintele Domnului și încă eram, orbește, arogantă și restrictivă. Cât de absurdă am fost! M-am bucurat că am putut să-mi liniștesc inima și să ascult părtășia lui Muyu. Altfel, dacă aș fi ascultat doar predicile pastorilor și prezbiterilor, încă m-aș fi uitat la nori, așteptând coborârea Domnului. În cele din urmă, pur și simplu aș fi alungată și abandonată de Dumnezeu! Muyu și-a continuat părtășia, spunând: „Întoarcerea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă se petrece în două etape. Mai întâi, Se întrupează și vine în taină, iar ulterior, va veni în nori, arătându-Se public. În prezent, apariția și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic întrupat sunt prima etapă în care Domnul vine în taină. Dumnezeu exprimă adevărul ca să facă lucrarea de judecată, să purifice și să mântuiască omenirea și să-i permită să se elibereze complet de păcat. Cei care cred cu adevărat în Dumnezeu și tânjesc după apariția Lui pot să recunoască glasul lui Dumnezeu în cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, să se convingă că El e Domnul Isus întors și să vină înaintea Lui. Toți aceștia sunt fecioare înțelepte care au fost răpite înaintea tronului lui Dumnezeu și acum primesc și experimentează judecata și purificarea cuvintelor lui Dumnezeu. Așa că, în perioada asta, nu avem cum să-L vedem pe Domnul apărând pe nori. Abia după ce Dumnezeu face un grup de biruitori și-Și termină lucrarea secretă în trup, va trimite dezastre, va răsplăti binele și va pedepsi răul și, în final, va coborî pe nori, dezvăluindu-Se tuturor oamenilor. Atunci, cei care L-au condamnat pe Dumnezeu Atotputernic și I s-au împotrivit vor plânge, își vor bate pieptul cu pumnii și vor scrâșni din dinți cu regret în dezastre, când vor vedea că se împotriveau Domnului Isus întors. Asta împlinește pe deplin profeția din Apocalipsa: «Iată, El va veni pe nori și orice ochi Îl va vedea, chiar și cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui» (Apocalipsa 1:7).”

După aceea, Muyu mi-a citit un pasaj din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. „Multor oameni poate să nu le pese de ceea ce spun, dar Eu tot vreau să-i spun fiecărui așa-zis sfânt care Îl urmează pe Isus că, atunci când Îl veți vedea cu ochii voștri pe Isus coborând din ceruri pe un nor alb, aceasta va fi arătarea publică a Soarelui dreptății. Poate că acela va fi un moment de mare entuziasm pentru tine, și totuși, ar trebui să știi că timpul când asiști la coborârea lui Isus din cer este și timpul când tu cobori în iad pentru a fi pedepsit. Acela va fi momentul sfârșitului planului de gestionare (planului de mântuire) al lui Dumnezeu și va fi momentul când Dumnezeu îi răsplătește pe cei buni și îi pedepsește pe cei răi. Căci judecata lui Dumnezeu va fi încheiată înainte ca omul să vadă semne, atunci când nu există decât exprimarea adevărului. Cei care acceptă adevărul și nu caută semne, și astfel au fost purificați, se vor fi întors în fața tronului lui Dumnezeu și vor fi intrat în îmbrățișarea Creatorului. Numai cei care persistă în credința că «Isus care nu vine pe un nor alb este un Hristos mincinos» vor fi supuși pedepsei eterne, pentru că ei cred doar în Isus care face semne, dar nu Îl recunosc pe Isus Cel care proclamă judecata aspră și care oferă adevărata cale și viața. Și astfel, se poate doar ca Isus să Se ocupe de ei atunci când Se reîntoarce, în mod deschis, pe un nor alb. Sunt prea încăpățânați, prea încrezători în ei înșiși, prea aroganți. Cum ar putea astfel de degenerați să fie răsplătiți de Isus? Întoarcerea lui Isus este o mare mântuire pentru cei care sunt capabili să accepte adevărul, dar pentru cei care nu pot să accepte adevărul, este un semn al condamnării. Ar trebui să vă alegeți calea proprie și să nu blasfemiați împotriva Duhului Sfânt și să respingeți adevărul. Nu ar trebui să fiți persoane ignorante sau arogante, ci cineva care se supune călăuzirii Duhului Sfânt, care tânjește după adevăr și îl caută; numai în acest fel veți beneficia(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Când vei vedea trupul spiritual al lui Isus, Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul”). După ce am auzit cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, mi-am lăsat deoparte mândria și am văzut, în sfârșit, că aveam tot felul de noțiuni și închipuiri cu privire la venirea Domnului. Nu-i de mirare că nu-L văzusem pe Domnul coborând pe nori după toți acești ani. El S-a întrupat și a venit în taină, exprimând cuvinte ca să mântuiască omenirea și va apărea în nori doar după ce va face un grup de biruitori. Dar eu fusesem înșelată de clerici, scoțând pasaje din context și rămânând la sensul literal al Bibliei. Era să ratez șansa de a-L întâmpina pe Domnul și am fost abandonată de Dumnezeu. Ai scăpat la limită!

Muyu și-a continuat părtășia: „Știm cu toții că, acum 2000 de ani, toți israeliții Îl așteptau pe Mesia, dar când Domnul Isus a venit și a lucrat, fariseii au rămas la sensul literal al Scripturii și au avut multe noțiuni privind venirea lui Mesia. Ei credeau că atunci când Dumnezeu va veni, Se va numi Mesia, Se va naște într-o familie de aristocrați, având statut și putere regești, și va fi liber de stăpânirea guvernului roman. Dar când Domnul Isus a venit, nu S-a numit Mesia. S-a născut într-o familie obișnuită, într-o iesle și n-a fost înalt sau impozant. Ba chiar a fost oprimat și persecutat. Ei L-au negat și L-au condamnat și, în cele din urmă, L-au răstignit pe cruce, comițând un păcat cumplit, atrăgându-și blestemele și pedeapsa lui Dumnezeu și ducând la subjugarea israeliților timp de 2000 de ani. Aceasta a fost o lecție brutală! Merită să reflectăm la cauza eșecului lor. Dacă eșuăm să înțelegem asta, atunci, referitor la venirea Domnului, vom fi înclinați să urmăm aceeași cale ostilă lui Dumnezeu pe care au mers fariseii.” Când sora a terminat, am citit împreună alt pasaj din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic: „Doriți să cunoașteți motivul pentru care fariseii I se împotriveau lui Isus? Vreți să cunoașteți esența fariseilor? Ei erau plini de fantezii cu privire la Mesia. Mai mult decât atât, ei credeau numai că Mesia va veni și, cu toate acestea, nu au urmărit adevărul vieții. Și astfel, chiar și astăzi ei încă Îl mai așteaptă pe Mesia, pentru că nu au nicio cunoaștere despre calea vieții, și nu știu care este calea adevărului. Cum, spuneți voi, ar putea asemenea oameni nesăbuiți, încăpățânați și ignoranți să câștige binecuvântarea lui Dumnezeu? Cum ar putea ei să-L vadă pe Mesia? Ei I s-au împotrivit lui Isus pentru că nu cunoșteau direcția lucrării Duhului Sfânt, pentru că nu cunoșteau calea adevărului rostită de Isus și, mai mult decât atât, pentru că nu L-au înțeles pe Mesia. Și, din moment ce ei nu-L văzuseră niciodată pe Mesia și nu fuseseră niciodată în compania lui Mesia, ei au făcut greșeala de a se agăța de simplul nume al lui Mesia, în timp ce se opuneau esenței lui Mesia, prin orice mijloace posibile. Acești farisei, în esență, erau încăpățânați, aroganți și nu se supuneau adevărului. Principiul credinței lor în Dumnezeu era: indiferent cât de profundă e predicarea Ta, indiferent cât de înaltă e autoritatea Ta, Tu nu ești Hristos decât dacă ești numit Mesia. Nu este această credință absurdă și ridicolă?(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Când vei vedea trupul spiritual al lui Isus, Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul”). Muyu a avut părtășie, spunând: „Dumnezeu Atotputernic a dezvăluit cauza împotrivirii fariseilor față de Domnul Isus. Aceasta era natura lor încăpățânată și arogantă și faptul că le era lehamite de adevăr și-l urau. În plus, ei nu au înțeles lucrarea lui Dumnezeu și s-au agățat de sensul literal al Scripturii, delimitând apariția și lucrarea lui Dumnezeu conform noțiunilor lor. Chiar și când Domnul Isus a exprimat multe adevăruri și a făcut multe minuni, ei tot nu au căutat și acceptat asta. S-au agățat cu încăpățânare de Scriptura literală, încercând mereu să-L manipuleze pe Domnul, să-L condamne și să I se împotrivească, răstignindu-L în final. Așadar, când ne gândim la venirea Domnului în zilele de pe urmă, doar dacă învățăm din lecția brutală a eșecului fariseilor, dacă renunțăm la noțiunile noastre și cercetăm apariția și lucrarea Lui, putem spera să-L întâmpinăm pe Domnul. În prezent, pastorii și prezbiterii din lumea religioasă sunt întocmai ca fariseii. Când aud oameni fiind mărturie pentru venirea Domnului, ei nu caută și nu cercetează deloc și chiar se agață cu încăpățânare de pasajul biblic despre venirea Domnului în nori. Ei spun: «Cel care pretinde că e Domnul Isus, dar nu vine pe nori, e un hristos fals», fiind ostili fără motiv lui Dumnezeu Atotputernic și împiedicând credincioșii să cerceteze adevărata cale. Dacă nu se căiesc niciodată, vor fi dezvăluiți de Dumnezeu în zilele de pe urmă drept falși credincioși și antihriști, iar odată ce lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu se va încheia, ei vor plânge și vor scrâșni din dinți în timp ce se prăbușesc în dezastre nemaivăzute.”

Când am auzit asta, am început să tremur de frică. M-am gândit la purtarea mea prin prisma cuvintelor ei: am rămas la sensul literal al Bibliei în întâmpinarea Domnului, crezând, după noțiunile mele, că Domnul avea să vină pe nori. Când am auzit oameni spunând că Domnul Isus Se întorsese, nu numai că n-am cercetat, dar i-am condamnat orbește, luându-mă după pastori și prezbiter, am răspândit tot felul de zvonuri ca să-L ponegresc și calomniez pe Dumnezeu Atotputernic și am împiedicat credincioșii să cerceteze adevărata cale. Nu era nicio diferență între purtarea mea și cea a fariseilor care s-au împotrivit Domnului Isus. Eram un fariseu al zilelor nostre, o piedică în calea credincioșilor care voiau să cerceteze adevărata cale. Dacă n-ar fi fost mila lui Dumnezeu, arătată prin părtășia despre adevăr a lui Muyu, care mi-a permis să aud glasul lui Dumnezeu, un om atât de încăpățânat ca mine, care nu accepta adevărul, ar fi, în cele din urmă, abandonat, alungat, blestemat și pedepsit de Dumnezeu. După aceea, am întrebat-o: „Întrucât Domnul S-a întrupat ca să-Și facă lucrarea în taină, cum putem fi siguri că Dumnezeu Atotputernic este Dumnezeu întrupat, Hristos al zilelor de pe urmă?” Mi-a mai citit câteva pasaje din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. „«Întruparea» este arătarea lui Dumnezeu în trup; Dumnezeu lucrează în rândul omenirii create în chipul trupului. Deci, pentru ca Dumnezeu să fie întrupat, trebuie să fie mai întâi trup, trup cu umanitate normală; aceasta este cea mai importantă condiție prealabilă. De fapt, implicația întrupării lui Dumnezeu este aceea că Dumnezeu trăiește și lucrează în trup, că Dumnezeu în esența Sa devine trup, devine om(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Esența trupului locuit de Dumnezeu”). „Dumnezeul întrupat este numit Hristos, iar Hristos este trupul îmbrăcat de Duhul lui Dumnezeu. Acest trup este diferit de orice om care este din carne. Această diferență se datorează faptului că Hristos nu este din carne și oase; El este întruparea Duhului. El are atât o umanitate normală, cât și o divinitate completă. Divinitatea Lui nu este stăpânită de niciun om. Umanitatea Sa normală susține toate activitățile Sale normale în trup, în timp ce divinitatea Sa desfășoară lucrarea lui Dumnezeu Însuși(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Esența lui Hristos este ascultare față de voința Tatălui ceresc”). „Cel care este Dumnezeu întrupat va avea esența lui Dumnezeu și Cel care este Dumnezeu întrupat va deține exprimarea lui Dumnezeu. De vreme ce Dumnezeu Se întrupează, El va da naștere lucrării pe care intenționează să o facă și, de vreme ce Dumnezeu Se întrupează, va exprima ceea ce este El și va putea să aducă adevărul omului, să îi dăruiască viață și să îi indice calea. Trupul care nu are esența lui Dumnezeu categoric nu este Dumnezeu întrupat; în privința aceasta nu există nicio îndoială. Dacă omul intenționează să cerceteze dacă este forma întrupată a lui Dumnezeu, atunci el trebuie să coroboreze lucrul acesta după firea pe care o exprimă El și cuvintele pe care le spune. Adică, pentru a corobora faptul că este sau nu trupul întrupat al lui Dumnezeu și dacă este sau nu adevărata cale, cineva trebuie să discearnă pe baza esenței Lui. Și astfel, pentru a stabili dacă este trupul lui Dumnezeu întrupat, cheia stă în esența Lui (lucrarea Lui, cuvântările Lui, firea Lui și multe alte aspecte) mai degrabă decât în aspectul exterior. Dacă omul scrutează doar înfățișarea Lui exterioară și, ca urmare, nu ține seamă de esența Lui, aceasta arată că omul e incult și ignorant(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Prefață”). După ce a terminat, Muyu a avut părtășie: „Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic ne spun clar că întruparea înseamnă că Duhul lui Dumnezeu e înveșmântat în trup, iar El devine un om obișnuit, apărând în lume ca să exprime adevărul și să lucreze. Din exterior, Hristos arată ca un om normal, dar Duhul lui Dumnezeu e înlăuntrul Lui. El e întruchiparea Duhului lui Dumnezeu. Deci Hristos nu numai că are o umanitate normală, dar are și divinitate deplină, adică firea inerentă a lui Dumnezeu, ceea ce are și este El, autoritatea Lui, atotputernicia și înțelepciunea sunt toate realizate în trup. Hristos este Însuși Dumnezeu, Domnul creației. Așadar, Hristos poate să exprime adevărul, să dezvăluie taine oricând, să exprime firea lui Dumnezeu și tot ce este El și să îndeplinească lucrarea de răscumpărare și mântuire a omenirii. Așa cum Domnul Isus a fost întruparea lui Dumnezeu. El a fost Hristos. Deși, din exterior, Domnul arăta ca un om normal și trăia printre oamenii de pe pământ, El era capabil oricând să exprime adevărul și să dezvăluie tainele Împărăției Cerurilor și a oferit omenirii calea căinței. Domnul Isus a iertat păcatele oamenilor și a exprimat firea iubitoare și milostivă a lui Dumnezeu. A făcut și multe minuni: a vindecat bolnavii, a alungat demoni, a înviat morții, a liniștit vânturile și mările și a hrănit 5000 de oameni cu cinci pâini și doi pești. Cuvintele și lucrarea Domnului Isus au fost manifestarea deplină a autorității și puterii lui Dumnezeu. Toți am confirmat că Domnul Isus a fost Hristos, Dumnezeu întrupat, pe baza cuvintelor și lucrării Sale. Așa că atunci când stabilim dacă cineva este sau nu Dumnezeu întrupat, nu ar trebui să ne ghidăm după înfățișarea lui exterioară, după familia în care s-a născut, dacă are statut sau putere sau dacă este sprijinit sau respins de ceilalți, ci să vedem doar dacă poate să exprime adevărul și să facă lucrarea lui Dumnezeu. Aceasta este cheia. Atât timp cât poate să exprime adevărul și să facă lucrarea de mântuire a omenirii, atunci oricât de simplu ar părea la exterior și oricât de condamnat și respins ar fi, el tot este, fără îndoială, Dumnezeu întrupat, Hristos. De când S-a arătat să-Și îndeplinească lucrarea, Dumnezeu Atotputernic a exprimat milioane de cuvinte și a dezvăluit tainele planului de gestionare (planul mântuirii) a lui Dumnezeu. El a dezvăluit scopul planului de gestionare (planul mântuirii) a lui Dumnezeu, povestea ascunsă a celor trei etape ale lucrării Lui, tainele întrupărilor și numelor lui Dumnezeu, povestea ascunsă a Bibliei, felul în care lucrarea de judecată în zilele de pe urmă purifică și mântuiește omenirea, finalul și destinația fiecărui fel de om, felul în care se realizează Împărăția lui Hristos și multe altele. Pe deasupra, Dumnezeu Atotputernic judecă și expune natura oamenilor, satanică și potrivnică lui Dumnezeu, și tot felul de firi corupte. În plus, le arată oamenilor calea de a se elibera de păcat și a fi mântuiți. Dumnezeu Atotputernic a exprimat foarte multe adevăruri. A exprimat toate aspectele adevărului necesare ca să fim mântuiți pe deplin și niciuna dintre tainele și adevărurile acestea n-au mai fost auzite vreodată. Aleșii lui Dumnezeu au exprimentat judecata și mustrarea cuvintelor Sale și au o anumită înțelegere reală a firilor lor corupte, recunosc firea dreaptă și măreață a lui Dumnezeu, sunt eliberați treptat de cătușele și constrângerile păcatului și și-au schimbat firile vieții în diferite măsuri. Doar citind cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și experimentând personal lucrarea Sa în zilele de pe urmă, am ajuns să știm că Dumnezeu Atotputernic e Dumnezeu întrupat, Hristos al zilelor de pe urmă.”

Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și părtășia lui Muyu au fost edificatoare. Am văzut cum cheia de a stabili dacă cineva e Dumnezeu întrupat este dacă poate să exprime adevăruri, să facă lucrarea de mântuire și dacă poate exprima firea lui Dumnezeu și tot ce este El. Deci Dumnezeu Atotputernic chiar este Dumnezeu întrupat, Domnul Isus întors. Altfel, cine altcineva ar putea deschide sulul și cele șapte sigilii ca să dezvăluie toate tainele și adevărurile ascunse? În afară de Dumnezeu, cine ar putea mântui omenirea, eliberând-o de cătușele păcatului?

Muyu a continuat, spunând: „În această apariție, Dumnezeu Își exprimă cuvintele în primul rând pentru a-i identifica pe cei însetați de venirea Lui și care Îi pot auzi glasul. Domnul Isus a spus: «Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează» (Ioan 10:27). Toți cei care sunt oile lui Dumnezeu tânjesc după adevăr și au venerație pentru El. Când aud pe cineva spunând că Domnul S-a întors, ei caută și cercetează adevărata cale. Când citesc cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, ei recunosc glasul lui Dumnezeu, Îl acceptă pe Dumnezeu Atotputernic și au o șansă la mântuire. Cei care nu sunt oile lui Dumnezeu se agață cu aroganță și încăpățânare de noțiuni religioase, refuză să asculte glasul lui Dumnezeu și chiar judecă și condamnă lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. În cele din urmă, vor primi pedeapsa pe care o merită. Așadar, Dumnezeu Își folosește cuvintele ca să dezvăluie fiecare fel de om în zilele de pe urmă, alegând oamenii după felul lor, răsplătind binele și pedepsind răul. Asta manifestă pe deplin dreptatea lui Dumnezeu.”

Auzind asta, mi-am plecat capul și am izbucnit în lacrimi. Știam că mă împotrivisem cu adevărat lui Dumnezeu. Mi-am amintit că, atunci când oamenii au mărturisit că Domnul Se întorsese, eu nu am căutat sau cercetat, ci am ascultat orbește pastorii și prezbiterii, răspândind minciuni și intimidând credincioșii ca să-i împiedic să cerceteze adevărata cale. Drept urmare, am avut o criză de tuse până n-am putut să vorbesc, m-am îmbolnăvit și chiar mi-am rupt clavicula. Prezbiterul Wang a avut un accident de mașină. Mi-am dat seama că acestea n-au fost simple accidente. Toate acestea au fost pedepse și răzbunare pentru împotrivirea față de Dumnezeu, dar eu am fost indiferentă și n-am știut că trebuia să mă trezesc. Ba chiar am condamnat și am fost ostilă față de apariția și lucrarea lui Dumnezeu, crezând că apăram calea lui Dumnezeu și protejam turma. Am fost atât de nepăsătoare! Nici în visele mele cele mai nebunești nu mi-am închipuit că Fulgerul de la Răsărit, pe care îl calomniasem și căruia mă împotrivisem continuu, era de fapt Domnul Isus pe care Îl așteptasem atât de mult! Eram devastată și plină de regrete și mă uram fiindcă am fost atât de oarbă și nesăbuită. Crezusem în Dumnezeu fără să-I recunosc lucrarea și chiar urmasem prezbiterii, împotrivindu-mă lui Dumnezeu și împiedicând credincioșii să cerceteze adevărata cale. Pe baza purtării mele, chiar meritam să fiu pedepsită de Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu a acționat asupra mea pe baza fărădelegilor mele și chiar a folosit-o pe mama, care mi-a tot pus imnuri ale cuvintelor Lui, și părtășia lui Muyu despre adevăr, ca să-i permită inimii mele amorțite și încăpățânate să se trezească treptat și să capete pătrundere, astfel încât să accept apariția și lucrarea lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu Atotputernic pentru mila și mântuirea Sa!

După aceea, am devorat flămândă cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Prin cuvintele Lui, am aflat însemnătatea fiecărui nume al lui Dumnezeu în diferite epoci, povestea ascunsă a Bibliei, cum Satana a corupt omenirea și cum Dumnezeu ne mântuiește. Am aflat și că natura satanică a oamenilor este cauza păcătoșeniei și împotrivirii noastre față de Dumnezeu și am aflat cum să caut să scap de corupție și să obțin mântuirea. Am văzut cum cuvintele și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic împlinesc pe deplin cuvintele Domnului Isus: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi și vă va anunța lucrurile ce urmează să vină(Ioan 16:12-13). Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic mi-au îndepărtat în mare parte confuzia și noțiunile false și m-am convins că acestea erau cuvântările personale ale lui Dumnezeu. Dumnezeu Atotputernic era Domnul Isus pe care-L așteptasem atât de mult. Mă simțeam ca un copil care dispăruse ani la rând și în final se întorsese la mama lui. Am strâns la piept cartea cuvintelor lui Dumnezeu și am izbucnit în lacrimi. M-am urât fiindcă am fost atât de oarbă și nu L-am recunoscut pe Dumnezeu, împotrivindu-mă și condamnând lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă și devenind o piedică pentru credincioșii care căutau și cercetau adevărata cale. Devenisem o răzvrătită și un dușman al lui Dumnezeu. Realizând asta, am regretat profund și am hotărât să încep să răspândesc Evanghelia cât de repede, ca să-i aduc înapoi pe cei pe care îi înșelasem și împiedicasem și ca să mă revanșez pentru fărădelegile din trecut, ca să alin inima lui Dumnezeu. După aceea, am intrat în rândurile celor care răspândeau Evanghelia. În timp ce răspândeam Evanghelia, adesea le spuneam oamenilor cum m-am agățat de sensul literal al Bibliei și am făcut fapte rele, împotrivindu-mă lui Dumnezeu. Le-am spus să învețe din lecțiile eșecurilor mele anterioare și le-am împărtășit cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, ca să audă glasul lui Dumnezeu. Văzând că tot mai mulți oameni acceptau lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă, m-am simțit fericită, echilibrată și împăcată.

Gândindu-mă la drumul parcurs, de la a fi ostilă lui Dumnezeu până la a fi cucerită de cuvintele Lui, am văzut ce eforturi asidue a făcut Dumnezeu pentru mine. În ciuda răzvrătirii mele, Dumnezeu nu m-a abandonat și chiar mi-a permis să-I aud glasul și să-L întâmpin. Acestea sunt iubirea și mântuirea mărețe ale lui Dumnezeu pentru mine! Slavă Ție, Dumnezeule Atotputernic!

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Reunit cu Domnul

de Jianding, Statele Unite M-am născut într-o familie catolică și, de la o vârstă fragedă, mama m-a învățat să citesc Biblia. Aceasta era...

Descifrarea enigmei Treimii

de Jingmo, Malaezia În 1997, am avut norocul să primesc Evanghelia Domnului Isus și, când am fost botezată, pastorul s-a rugat și m-a...

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger