În sfârșit am auzit glasul lui Dumnezeu

decembrie 6, 2022

de David, Venezuela

Am avut multe slujbe diferite când eram tânăr. Am supravegheat statele de plată pentru guvernul de stat din Sucre, Venezuela. Mă ocupam zilnic de probleme legate de statele de plată și de cerințele multor oameni. Am fost și director de resurse umane pentru consiliul legislativ și, o perioadă, am predat un curs de informatică la seral, pentru adulți. Toate posturile mele au avut în comun un lucru – contactul direct cu mulți oameni. Mă concentram zilnic pe muncă și, deși eram destul de ocupat, viața mea era mereu foarte liniștită. Când pandemia a lovit pe neașteptate, n-am putut interacționa cu ceilalți, iar venitul meu nu-mi acoperea nici jumătate din costul mâncării. Viața mea a alunecat înspre criză. A trebuit să stau la coadă ca să cumpăr mâncare, iar coada la benzină dura 3 zile. Atunci, abia am așteptat cuvintele Domnului ca să găsesc alinare. Vecinul meu era și el credincios și, de câte ori ne întâlneam întâmplător, vorbeam despre cum aceste dezastre au fost profețite în Biblie și că răutatea și corupția omenirii erau sursa tuturor acestor catastrofe. Ne aflam în zilele de pe urmă și Biblia a profețit că Domnul Isus Se va întoarce să ne judece în acest moment, așa că trebuia să revenim de partea lui Dumnezeu, ca să-I câștigăm protecția și mântuirea. M-am rugat zilnic lui Dumnezeu pentru înțelepciune și îndrumare. Voiam să Îl cunosc și trebuia să-L găsesc, căci cuvântul Său era singura cale prin care puteam să găsesc alinare, să nu mai păcătuiesc și să devin cineva care-L bucură. Așa că am deschis o Biblie și L-am rugat pe Dumnezeu să mă lumineze. Am citit Psalmii și Proverbele, precum și Predica de pe Munte a Domnului Isus, dar tot nu am găsit calea pe care trebuia să o apuc. Mă simțeam pierdut și problemele mele financiare deveneau tot mai mari. Viața mea se afunda în criză și nu-mi puteam întreține familia. Când fiica mea a avut anumite nevoi, n-am putut s-o ajut. Am fost tare trist și n-am putut decât s-o alin spunându-i că aceste greutăți erau temporare, dar nici măcar eu nu credeam asta. Tristețea a pus stăpânire pe inima mea. Nu știam ce să fac. Am vrut să emigrez, să părăsesc această țară și să caut o altă soluție, dar n-am putut obține toate documentele necesare sau un pașaport din cauza pandemiei. Totul devenea tot mai dificil pentru mine. Chiar atunci, soția mi-a spus că nu mai voia să stea cu mine. Asta a fost ultima picătură pentru mine. Am simțit că aproape mă prăbușesc, că viața nu mai avea niciun rost. Am făcut o depresie clinică; sufeream enorm. Vărsam multe lacrimi și nu dormeam noaptea. Aveam parte de puțină liniște doar rugându-mă lui Dumnezeu.

Apoi, într-o zi, am primit un mesaj pe WhatsApp. O soră m-a invitat să mă alătur unui curs creștin, ca să ascult cuvântul lui Dumnezeu, și m-a întrebat dacă voiam să îl studiez. Am confirmat și m-a adăugat unui grup de studiu. Când am avut șansa să aud cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, am simțit că acesta era răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile mele. Am fost atras de cuvântările autoritare ale lui Dumnezeu Atotputernic și aceste cuvinte au înlăturat multe îndoieli și noțiuni pe care le aveam. Am aflat că Dumnezeu Se întorsese deja și făcea lucrare nouă. Asta a avut un impact imens asupra mea. În toiul surprizei, bucuriei și curiozității mele, am aflat de planul de gestionare de 6000 de ani al lui Dumnezeu și despre cele trei etape ale lucrării Sale de mântuire a omenirii, că Își ia un nume diferit în fiecare epocă (Iahve, Isus și Dumnezeu Atotputernic) și despre menirea lucrării pe care o face în fiecare epocă. Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic m-au atras – am fost atât de fericit! Am vrut să învăț mai multe adevăruri și să le împărtășesc cu ceilalți, așa c-am împărtășit bucuros Evanghelia cu vecinii mei, spunându-le că Domnul Isus S-a întors. Am crezut că orice credincios care aude Evanghelia lui Dumnezeu din zilele de pe urmă se va bucura, va căuta adevărul și o va accepta fericit. Dar a fost exact invers. Ei m-au întrebat: „Nimic din toate astea nu se află în Biblie. De unde le-ai scos?” Le-am spus: „Am aflat asta de la un grup de studiu online. De-abia am început să studiez, am cunoștințe limitate, dar cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic chiar m-au atras.” Mi-au spus să fiu atent și că mulți Hristoși falși se vor ivi în zilele de pe urmă. Apoi mi-au trimis câteva versete din Biblie: „Dacă cineva vă va spune atunci: «Iată, Cristosul este aici!» sau «Iată, este acolo!», să nu credeți! Căci se vor ridica cristoși falși și profeți falși și vor face semne și minuni, pentru a-i înșela, dacă este posibil, pe cei aleși. Voi însă păziți-vă; v-am spus mai dinainte toate lucrurile!(Marcu 13:21-23). Au spus că cercetam o religie falsă și că în lumea avansată tehnologic a secolului 21, dacă Domnul Isus S-ar întoarce, ar arăta un miracol măreț care ar zgudui tot globul, dar nimic asemănător nu se întâmplase încă. De asemenea, Domnul Isus nu apăruse și nu-i vindecase pe bolnavi, nu înviase morții, așadar, asta însemna că Domnul nu Se întorsese încă. Când i-am auzit spunând asta, inima mi s-a umplut de îndoieli. Mi-a fost teamă că-L trădez pe Domnul Isus. M-am temut că sunt înșelat și că urmez un Hristos fals. Atunci încă eram convins că Domnul Isus Se va întoarce pe nori și va sta pe un măreț tron alb, judecând fiecare persoană după păcatele sale, dar evanghelizatorii au spus că Dumnezeu Se întrupase și rostea cuvinte ca să ne judece păcatele. Toate acestea mi-au creat un conflict interior și m-au neliniștit și mai tare. Deși așteptam cu nerăbdare predica noastră de seară și simțeam că voiam să continui să cercetez, ceea ce au spus vecinii îmi pătrunsese în inimă și eram reticent. Când a început predica, am decis să părăsesc grupul.

Am scris un mesaj pe WhatsApp despre motivul pentru care am părăsit grupul, explicându-mi temerile, să nu fiu înșelat de un Hristos fals, și am inclus versetele din Biblie de la vecinii mei. Chiar când era să trimit acel mesaj și să părăsesc grupul, am primit o notificare că mobilul meu urma să se închidă. Am fost surprins. Mereu îmi încărcam telefonul înainte de întruniri, așadar, de ce mi-a murit brusc bateria? Dar eu tot eram hotărât. Mi-am spus: cum de nu existau minuni mărețe dacă Hristos Se întorsese? Mi-am pus din nou telefonul la încărcat și-am decis să trimit mesajul când telefonul era puțin încărcat. Când bateria a ajuns la 5%, mi-am pornit telefonul și am văzut câteva versete din Biblie care fuseseră trimise grupului. Le-am citit din curiozitate. „Iată, Eu stau la ușă și bat! Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el și voi mânca cu el, și el cu Mine(Apocalipsa 3:20). „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează(Ioan 10:27). Frații și surorile au avut părtășie: „Putem vedea din cuvântul lui Dumnezeu că atunci când Domnul Se întoarce, El va bate la ușă și Își va chema oile prin cuvintele Sale. Dacă Îl putem întâmpina sau nu pe Domnul depinde de măsura în care Îi auzim glasul. Trebuie să-I putem auzim glasul ca să deschidem ușa, să-L întâmpinăm și să luăm cina cu El. Așa că dacă auzi pe cineva că e martor că Domnul S-a întors, nu închide ușa sau nu te teme că ești păcălit, ci fii o fecioară înțeleaptă; cheia e să te concentrezi pe ascultarea glasului Domnului.” Apoi am văzut că o soră trimisese grupului un pasaj din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. „Dacă, în prezent, ar fi să apară o persoană capabilă să arate semne și să facă minuni, să alunge demoni, să vindece bolnavii și să săvârșească multe miracole, iar dacă această persoană pretinde că este Isus care a venit atunci ar fi vorba despre un fals, produs de duhurile rele, care Îl imită pe Isus. Reține! Dumnezeu nu repetă aceeași lucrare. Etapa lucrării lui Isus a fost deja finalizată, iar Dumnezeu nu va relua niciodată acea etapă a lucrării. […] În noțiunile omului, Dumnezeu trebuie să arate mereu semne și să facă minuni, trebuie să vindece bolnavii și să alunge mereu demoni, trebuie să fie mereu ca Isus. Însă, de data aceasta, Dumnezeu nu e deloc așa. Dacă, în timpul zilelor de pe urmă, Dumnezeu ar arăta semne, ar face minuni, ar alunga demoni și ar vindeca bolnavii – dacă ar face exact așa cum a făcut Isus – atunci Dumnezeu ar repeta aceeași lucrare, iar lucrarea lui Isus nu ar avea semnificație sau valoare. Astfel, Dumnezeu realizează o singură etapă a lucrării în fiecare epocă. Odată ce fiecare etapă a lucrării Sale a fost finalizată, este imitată la scurt timp de duhurile rele, iar după ce Satana începe să calce pe urmele Lui, Dumnezeu trece la o metodă diferită. Odată ce El a încheiat o etapă a lucrării Sale, aceasta este imitată de duhurile rele. Asta trebuie să vă fie clar(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cunoscând lucrarea lui Dumnezeu astăzi”). Am fost năucit de cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și de părtășia celorlalți. Conțineau toate răspunsurile pe care le dorisem. Mi-am spus că asta era complet adevărat. Dumnezeu e mereu nou, niciodată vechi și face tot timpul lucrare nouă. Nu Și-ar repeta vechea lucrare. Domnul Isus n-a repetat lucrarea Epocii Legii, așadar, de ce-ar face Dumnezeu aceeași lucrare ca în Epoca Harului când Se-ntoarce? Dumnezeu Atotputernic a venit acum și a început o nouă epocă, iar El face noua lucrare a Epocii Împărăției. Această lucrare n-a mai fost făcută până acum. Dumnezeu Atotputernic chiar ne-a avertizat: „Dacă, în prezent, ar fi să apară o persoană capabilă să arate semne și să facă minuni, să alunge demoni, să vindece bolnavii și să săvârșească multe miracole, iar dacă această persoană pretinde că este Isus care a venit atunci ar fi vorba despre un fals, produs de duhurile rele, care Îl imită pe Isus.” Doar spiritele rele imită lucrarea din trecut a lui Dumnezeu și pretind că sunt Dumnezeu, săvârșind miracole ca să ne amăgească. A fost foarte edificator pentru mine. Am învățat cum să disting Hristoșii falși și adevăratul motiv pentru care Dumnezeu nu arată semne și minuni în Epoca Împărăției. În zilele de pe urmă, Dumnezeu face lucrarea de judecare, curățire și mântuire a omenirii, exprimând adevăruri, conducându-l pe om în Împărăția Sa. De cum am înțeles asta, am continuat să particip la întruniri.

Ulterior, am citit un alt pasaj din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. „Nimeni dintre cei care cred în Isus nu este în măsură să blesteme sau să-i condamne pe alții. Ar trebui să fiți toți persoane cu rațiune și care acceptă adevărul. Poate că, auzind calea adevărului și citind cuvântul vieții, crezi că numai unul din 10000 dintre aceste cuvinte se aliniază convingerilor tale și Bibliei, și atunci ar trebui să continui să cauți în cel de-al 10000-lea dintre aceste cuvinte. Încă te sfătuiesc să fii smerit, să nu fii prea încrezător și să nu te înalți pe tine însuți prea mult. Cu inima ta, care conține atât de puțină venerație pentru Dumnezeu, vei dobândi mai mare lumină. Dacă examinezi cu atenție și contempli în mod repetat aceste cuvinte, vei înțelege dacă ele reprezintă sau nu adevărul, și dacă sunt sau nu sunt viață. Poate că, citind numai câteva propoziții, unii oameni vor condamna orbește aceste cuvinte, spunând: «Asta nu este nimic mai mult decât o luminare din partea Duhului Sfânt» sau: «Este un Hristos fals venit să înșele oamenii». Cei care spun asemenea lucruri sunt orbiți de ignoranță! Înțelegi prea puține din lucrarea și înțelepciunea lui Dumnezeu, iar Eu te sfătuiesc să începi din nou, de la zero! Nu trebuie să condamnați orbește cuvintele exprimate de Dumnezeu din cauza arătării Hristoșilor mincinoși în zilele de pe urmă și nu trebuie să fiți unii care blasfemiază împotriva Duhului Sfânt pentru că vă temeți de înșelăciune. Nu ar fi acesta un mare păcat? Dacă, după multă examinare, tu totuși crezi că aceste cuvinte nu sunt adevărul, că nu sunt calea și că nu sunt exprimarea lui Dumnezeu, atunci vei fi în cele din urmă pedepsit și vei rămâne fără binecuvântări. Dacă nu poți accepta un asemenea adevăr spus atât de simplu și de clar, nu ești atunci nepotrivit pentru mântuirea de la Dumnezeu? Nu ești tu unul dintre aceia care nu sunt destul de binecuvântați să se reîntoarcă în fața Tronului lui Dumnezeu? Gândește-te la asta! Nu te pripi și nu fi impetuos, și nu trata credința în Dumnezeu ca pe un joc. Gândește-te de dragul destinației tale, de dragul perspectivelor tale, de dragul vieții tale și cu tine însuți, nu te juca. Poți accepta aceste cuvinte?(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Când vei vedea trupul spiritual al lui Isus, Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul”). Am înțeles din cuvintele lui Dumnezeu că trebuie să fim ca fecioarele înțelepte în fața întoarcerii Lui din zilele de pe urmă, nu să negăm în pripă apariția lui Hristos. Doar pentru că falșii Hristoși vor apărea în zilele de pe urmă nu înseamnă că putem respinge și condamna orbește noua lucrare și cuvintele lui Dumnezeu. Trebuie să învățăm să ascultăm glasul lui Dumnezeu și să cercetăm lucrarea Lui Dumnezeu cu o atitudine de căutare smerită. E singura cale de a auzi glasul lui Dumnezeu și de a-L întâmpina pe Domnul. Altfel, vom pierde mântuirea lui Dumnezeu. Exact cum spune Dumnezeu Atotputernic: „Nu te pripi și nu fi impetuos, și nu trata credința în Dumnezeu ca pe un joc. Gândește-te de dragul destinației tale, de dragul perspectivelor tale, de dragul vieții tale și cu tine însuți, nu te juca. Poți accepta aceste cuvinte?” Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic mi-au arătat că atunci când opiniile greșite ale vecinilor mei m-au împiedicat să cercetez lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic, am acceptat în pripă. N-am încercat să înțeleg mai în amănunt Biserica lui Dumnezeu Atotputernic sau să caut răspunsuri la întrebări la ceilalți din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Doar am decis din impuls să părăsesc grupul și să nu mai cercetez adevărata cale. Impulsivitatea mea aproape m-a costat mântuirea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Atunci am știut că nu voi ceda impulsivității în fața confuziei și îndoielilor sau nu voi judeca în pripă și că trebuia să fiu precaut, să mă rog lui Dumnezeu și să caut adevărul tot timpul. A trebuit să tratez cu respect cuvintele lui Dumnezeu și să cercetez cu smerenie, ca să-I pot recunoaște glasul prin îndrumarea Sa și să întâmpin întoarcerea Domnului. Mâncând și bând zilnic cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic am obținut o înțelegere mai profundă a Bibliei, și astfel am devenit sigur că erau arătarea și lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă și L-am acceptat pe Dumnezeu Atotputernic fără ezitare.

Într-o zi, am citit alte două pasaje din cuvintele Lui. „Nu este dificil să cercetăm un astfel de lucru, dar asta cere fiecăruia dintre noi să cunoască acest unic adevăr: Cel care este Dumnezeu întrupat va avea esența lui Dumnezeu și Cel care este Dumnezeu întrupat va deține exprimarea lui Dumnezeu. De vreme ce Dumnezeu Se întrupează, El va da naștere lucrării pe care intenționează să o facă și, de vreme ce Dumnezeu Se întrupează, va exprima ceea ce este El și va putea să aducă adevărul omului, să îi dăruiască viață și să îi indice calea. Trupul care nu are esența lui Dumnezeu categoric nu este Dumnezeu întrupat; în privința aceasta nu există nicio îndoială. Dacă omul intenționează să cerceteze dacă este forma întrupată a lui Dumnezeu, atunci el trebuie să coroboreze lucrul acesta după firea pe care o exprimă El și cuvintele pe care le spune. Adică, pentru a corobora faptul că este sau nu trupul întrupat al lui Dumnezeu și dacă este sau nu adevărata cale, cineva trebuie să discearnă pe baza esenței Lui. Și astfel, pentru a stabili dacă este trupul lui Dumnezeu întrupat, cheia stă în esența Lui (lucrarea Lui, cuvântările Lui, firea Lui și multe alte aspecte) mai degrabă decât în aspectul exterior. Dacă omul scrutează doar înfățișarea Lui exterioară și, ca urmare, nu ține seamă de esența Lui, aceasta arată că omul e incult și ignorant(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Prefață”). „Dumnezeu care S-a întrupat se numește Hristos, iar astfel Hristosul care le poate da oamenilor adevărul se numește Dumnezeu. Nu există nimic exagerat în această privință, deoarece El are esența lui Dumnezeu și are firea lui Dumnezeu, și înțelepciune în lucrarea Lui, care sunt nerealizabile de către om. Aceia care se numesc Hristoși pe ei înșiși și totuși nu pot săvârși lucrarea lui Dumnezeu, sunt escroci. Hristos nu este numai manifestarea lui Dumnezeu pe pământ, ci și trupul special asumat de Dumnezeu în timp ce Își săvârșește și completează lucrarea printre oameni. Acest trup nu poate fi înlocuit de orice om, ci este un trup care poate purta așa cum trebuie lucrarea lui Dumnezeu pe pământ și poate exprima firea lui Dumnezeu și Îl reprezintă bine pe Dumnezeu, furnizându-i omului viață. Mai devreme sau mai târziu, cei care se dau drept Hristos vor cădea cu toții, pentru că, deși susțin că sunt Hristos, ei nu dețin nimic din esența lui Hristos. Și astfel, spun că autenticitatea lui Hristos nu poate fi definită de om, ci este acceptată și decisă de Dumnezeu Însuși. Astfel, dacă îți dorești cu adevărat să cauți calea vieții, trebuie înainte să conștientizezi că prin venirea Sa pe pământ înfăptuiește Dumnezeu lucrarea de a dărui omului calea vieții și trebuie să conștientizezi că în timpul zilelor de pe urmă, vine El pe pământ pentru a-i dărui omului calea vieții. Acesta nu este trecutul; acest lucru se întâmplă astăzi(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice”). Am învățat din cuvintele lui Dumnezeu că nu putem judeca după aparențe ca să îi deosebim și că trebuie să vedem esența lor, adică să determinăm văzând dacă pot să facă lucrarea lui Dumnezeu și să exprime cuvintele și firea Lui. Dumnezeu S-a întrupat, exprimă adevăruri și-Și face lucrarea. Tot ce revelează El e ce are și ce este Dumnezeu; este în totalitate firea lui Dumnezeu, iar lucrarea făcută de El poate mântui oamenii. Sunt lucruri pe care niciun om nu le are sau nu le poate realiza. De aceea, cea mai precisă cale de-a determina dacă cineva e Hristos e să te uiți dacă poate face lucrarea lui Dumnezeu și exprima cuvintele și firea Lui. În acea perioadă de cercetare a lucrării lui Dumnezeu Atotputernic și de citire a cuvântului Său, pe lângă dragostea pentru om revelată prin cuvintele Sale, am văzut și dreptatea, mânia și măreția lui Dumnezeu. Cuvintele lui sunt ca o sabie ascuțită, despicând corupția din inimile noastre, expunându-ne natura satanică, potrivnică lui Dumnezeu. Ne putem vedea direct corupția prin cuvintele Sale, precum și calea de urmat în credința noastră. Punând cuvintele Lui în practică, putem să ne înlăturăm treptat firile corupte și să trăim o umanitate normală. Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic revelează atâtea taine ale adevărului și ne permit s-aflăm de planul Său de gestionare de 6000 de ani pentru mântuirea omenirii. Aceste lucruri nu pot fi găsite în Biblie sau nici într-o religie. Sunt taine ale adevărului pe care Dumnezeu ni le dezvăluie în zilele de pe urmă și lucruri pe care nu le-am mai auzit sau văzut înainte. În afară de Dumnezeu, nicio altă persoană sau celebritate nu poate exprima adevărul și mântui omenirea. Doar Dumnezeu întrupat poate să exprime adevărul, să facă lucrarea de judecare și curățire a omului, și să ne aducă nouă calea, adevărul și viața. Prin cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, am confirmat că El este Hristos al zilelor de pe urmă, Dumnezeul care a creat cerul, pământul și toate lucrurile, Dumnezeul care a emis legea ca să-ndrume viața omului pe pământ, Dumnezeul care a fost răstignit pentru a răscumpăra întreaga umanitate, ba mai mult, Dumnezeul care S-a întors în zilele de pe urmă să ne mântuiască de păcate. Fără îndoială, Dumnezeu e Începutul și Sfârșitul, iar Dumnezeu Atotputernic e întoarcerea Domnului Isus. Acei Hristoși falși sunt impostori care se vor prăbuși mai devreme sau mai târziu, întrucât nu pot exprima adevărul, nu pot să facă noua lucrare a lui Dumnezeu și nu-i pot îndruma pe oameni s-alunge corupția și să fie mântuiți. Nu pot decât să imite lucrarea lui Dumnezeu din trecut pentru a înșela și corupe oameni. Acum, Hristos al zilelor de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic, exprimă adevărul și face lucrarea de judecată, începând de la casa lui Dumnezeu. El curățește și transformă corupția oamenilor și mântuiește omenirea de păcat. Lucrarea și cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic dovedesc pe deplin că El este arătarea adevăratului Dumnezeu. Nu încape îndoială.

Înainte, mă agățam de noțiunile mele. Credeam că Dumnezeu ne va judeca păcatele de pe un măreț tron alb din cer, în zilele de pe urmă, dar apoi, prin întruniri și citirea cuvintelor lui Dumnezeu, această noțiune mi-a fost remediată. Asta pentru că am învățat cum Dumnezeu îi purifică pe oameni prin lucrarea Sa de judecată din zilele de pe urmă. Am văzut ce a spus Domnul Isus: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi și vă va anunța lucrurile ce urmează să vină(Ioan 16:12-13). „Sfințește-i prin adevăr! Cuvântul Tău este adevărul(Ioan 17:17). „Iar dacă aude cineva cuvintele Mele și nu le păzește, nu Eu îl judec. Căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cel ce Mă respinge și nu primește cuvintele Mele are cine să-l judece: Cuvântul pe care l-am spus Eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă(Ioan 12:47-48). Într-o zi, am citit asta în cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic: „Înainte ca omul să fie răscumpărat, multe dintre otrăvurile Satanei fuseseră deja plantate în interiorul său și, după mii de ani în care a fost corupt de către Satana, are în interiorul lui o natură stabilită, care I se opune lui Dumnezeu. Prin urmare, atunci când omul a fost răscumpărat, nu este altceva decât un caz de răscumpărare în care omul este cumpărat la un preț ridicat, dar natura otrăvitoare din el nu a fost eliminată. Omul, care este atât de întinat, trebuie să sufere o schimbare înainte de a deveni vrednic să-L slujească pe Dumnezeu. Cu ajutorul acestei lucrări de judecată și mustrare, omul va ajunge să cunoască pe deplin esența întinată și coruptă din propriul sine și va putea să se schimbe complet și să devină neprihănit. Doar în felul acesta poate deveni omul vrednic să se întoarcă înaintea tronului lui Dumnezeu. Întreaga lucrare făcută în această zi este astfel încât omul să poată fi curățat și schimbat; prin judecata și mustrarea prin cuvânt, precum și prin rafinare, omul poate să-și înlăture corupția și să fie făcut pur. Decât să considerăm că această etapă a lucrării este cea a mântuirii, mai degrabă ar fi mai potrivit să spunem că este lucrarea purificării(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Taina întrupării (4)”). „Hristos al zilelor de pe urmă folosește o multitudine de adevăruri pentru a-i învăța pe oameni, pentru a demasca substanța omului și pentru a-i analiza cuvintele și faptele. Aceste cuvinte cuprind diferite adevăruri, precum datoria omului, cum ar trebui el să asculte de Dumnezeu, cum ar trebui să Îi fie credincios lui Dumnezeu, cum ar trebui să trăiască umanitatea normală, precum și înțelepciunea și firea lui Dumnezeu și așa mai departe. Aceste cuvinte sunt toate îndreptate către substanța omului și firea sa coruptă. În special, cele care dezvăluie cum Îl nesocotesc oamenii pe Dumnezeu vizează modul în care oamenii sunt o întruchipare a Satanei și o forță inamică față de Dumnezeu. În realizarea lucrării Sale de judecată, Dumnezeu nu clarifică pur și simplu natura oamenilor în doar câteva cuvinte; El o demască, o tratează și o emondează pe termen lung. Toate aceste diferite metode de demascare, tratare și emondare nu pot fi înlocuite prin cuvinte obișnuite, ci prin adevărul de care oamenii sunt complet lipsiți. Doar metodele de acest fel pot fi considerate judecată; doar prin acest tip de judecată oamenii pot să fie supuși și pe deplin convinși cu privire la Dumnezeu și, mai mult decât atât, să câștige adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Ceea ce aduce cu sine lucrarea judecății este faptul că omul înțelege adevăratul chip al lui Dumnezeu și adevărul despre răzvrătirea proprie. Lucrarea judecății îi permite omului să înțeleagă mai bine voia lui Dumnezeu, scopul lucrării lui Dumnezeu și tainele de neînțeles pentru el. De asemenea, îi permite omului să își recunoască și să își cunoască esența coruptă și rădăcinile stricăciunii sale, precum și să descopere urâțenia omului. Aceste efecte sunt toate aduse de lucrarea judecății, deoarece esența acestei lucrări este de fapt lucrarea de dezvăluire a adevărului, căii și vieții lui Dumnezeu în fața tuturor celor care au credință în El. Această lucrare este lucrarea de judecată realizată de Dumnezeu(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr”). Am învățat că Dumnezeu face lucrarea de judecată a zilelor de pe urmă întrupându-Se și exprimând adevăruri ca să transforme și să mântuiască omenirea. Dumnezeu Atotputernic a vorbit deja, revelând natura satanică a omului care include lucruri cum ar fi aroganța, viclenia și răutatea. El a mai revelat și egoismul și lăcomia omului și le-a permis oamenilor să vadă adevărul corupției lor prin judecata cuvintelor Sale, să se urască, să se căiască față de Dumnezeu și să dobândească evlavie și supunere față de El. Natura satanică poate fi înlăturată doar prin judecata lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă. Niciun om nu ar putea face asta. În acea clipă am realizat că dacă Dumnezeu ar judeca fiecare persoană de pe un măreț tron alb din cer, niciun om corupt de Satana nu ar avea nicio șansă de mântuire. Asta pentru că întreaga omenire e învăluită de corupția Satanei. Deși prin mântuirea crucii Domnului Isus am fost răscumpărați și păcatele ne-au fost iertate, noi tot suntem păcătoși. Parcurgem ciclul păcătuirii și mărturisirii la nesfârșit. Dacă nu experimentăm judecata, corupția noastră nu poate fi curățită și, în final, vom fi condamnați și alungați de Dumnezeu. Doar fiind judecați și expuși direct de cuvintele lui Dumnezeu, putem să ne cunoaștem cu adevărat și să fim purificați de corupție. Exact cum spune Dumnezeu Atotputernic: „Întreaga lucrare făcută în această zi este astfel încât omul să poată fi curățat și schimbat; prin judecata și mustrarea prin cuvânt, precum și prin rafinare, omul poate să-și înlăture corupția și să fie făcut pur.”

Am citit un pasaj din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic care chiar m-a impresionat. „Cei care nu înțeleg adevărul îi urmează mereu pe ceilalți: dacă oamenii spun că aceasta este lucrarea Sfântului Duh, atunci și tu spui că este lucrarea Sfântului Duh; dacă oamenii spun că este lucrarea unui spirit rău, atunci și tu ai îndoieli sau spui că este lucrarea unui spirit rău. Tu repeți mereu cuvintele altora și ești incapabil să distingi orice pe cont propriu, ești incapabil și să gândești pe cont propriu. Înseamnă să fii o persoană fără poziție, incapabilă să distingă – o astfel de persoană este un nenorocit fără valoare! Tu repeți întotdeauna cuvintele altora: astăzi, se spune că aceasta este lucrarea Duhului Sfânt, însă există probabilitatea ca, într-o zi, cineva să spună că nu este lucrarea Duhului Sfânt și că, în realitate, nu reprezintă nimic altceva decât faptele omului – cu toate acestea, nu poți discerne acest lucru, iar când ești martor la rostirea lui de către alții, spui același lucru. De fapt, este lucrarea Duhului Sfânt, dar tu spui că este lucrarea omului; nu ai devenit unul dintre cei care blasfemiază lucrarea Duhului Sfânt? Prin aceasta, nu I te-ai opus lui Dumnezeu, pentru că nu poți deosebi?(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Doar cei care Îl cunosc pe Dumnezeu și lucrarea Sa Îl pot mulțumi”). Cuvintele lui Dumnezeu ne-au avertizat să n-ascultăm orbește de îndrumarea altora când cercetăm adevărata cale și să nu evaluăm lucrarea lui Dumnezeu pe baza noțiunilor și închipuirilor omenești. Asta ne poate abate de la calea Domnului și în cele din urmă ne poate face să fim respinși și alungați de Dumnezeu, pierzându-ne șansa la mântuire. Această tristă realitate e ceva ce ni s-ar putea întâmpla oricăruia dintre noi. M-am simțit rușinat de cât de nesăbuit și impulsiv am fost. Cum se face că și după ce am auzit glasul lui Dumnezeu și am simțit că aceste cuvinte conțineau autoritate și adevăr, tot eram influențat de vecinii mei și amăgit de ce au spus ei? Nesăbuința mea aproape m-a făcut să părăsesc Biserica lui Dumnezeu Atotputernic, să ratez întâmpinarea întoarcerii Domnului Isus și să-mi distrug șansa la mântuire! Orbirea și ignoranța mea ar fi putut avea consecințe atât de îngrozitoare pentru mine! Am înțeles că trebuie să fiu tot timpul o fecioară înțeleaptă. Când auzim glasul lui Dumnezeu, nu ne putem îndoi de el. Trebuie să ne rugăm din inimă lui Dumnezeu să ne lumineze și îndrume, nu să ascultăm orbește de alții, căci toți suntem ființe create și nu deținem adevărul. Trebui să urmăm tot timpul cuvintele lui Dumnezeu, așa cum Petru a auzit cuvintele Domnului Isus și apoi L-a urmat pe Domnul. Gândindu-mă retrospectiv la nesăbuința și ignoranța mea, m-am rugat lui Dumnezeu Atotputernic, cerându-I să-mi ierte greșelile. M-am simțit pregătit să-L accept pe Dumnezeu Atotputernic, judecata și mântuirea cuvintelor Sale.

De atunci, am citit zilnic cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Când sunt slab, Îi cer lui Dumnezeu credință și putere, ca să nu mă-mpiedic și să cad. Cu îndrumarea și ajutorul Lui acum nu mai sunt depresiv și am devenit o persoană optimistă. Am și o slujbă nouă. Simt că totul se datorează doar minunatelor rânduieli ale lui Dumnezeu. Treptat, viața mea s-a îmbunătățit destul de mult. Mai ales, pot să mănânc și să beau zilnic cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și să am întruniri și părtășie cu ceilalți. Acum am început să împărtășesc Evanghelia și să fiu martor pentru cuvintele lui Dumnezeu, ajutând mai mulți credincioși adevărați însetați de adevărata cale să-I audă glasul și să-I accepte mântuirea din zilele de pe urmă.

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Reunit cu Domnul

de Jianding, Statele Unite M-am născut într-o familie catolică și, de la o vârstă fragedă, mama m-a învățat să citesc Biblia. Aceasta era...

Calea spre purificare

de Allie, Statelor Unite Am fost botezată în numele Domnului Isus în 1990 și în 1998 devenisem conlucrătoare în cadrul bisericii Mulțumită...

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger