Să dai crezare zvonurilor înseamnă să pierzi mântuirea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă

ianuarie 31, 2021

Mulți frați și surori nu reușesc să dea crezare când aud pe cineva vorbind despre Evanghelia lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă și nu îndrăznesc să accepte ceea ce se predică pentru că au fost înspăimântați de zvonurile de senzație inventate în cadrul cercurilor religioase. Ar putea auzi pe cineva spunând: „Cei ce cred în Dumnezeu Atotputernic sunt cu adevărat deosebiți – vei fi păcălit de îndată ce intri în contact cu ei. Există mulți credincioși adevărați de toate confesiunile, care sunt oi bune și chiar lideri de calibru bun, dar sunt răpiți de cei ce cred în Dumnezeu Atotputernic…” Sau unii au spus: „Cei ce cred în Dumnezeu Atotputernic sunt cu adevărat entuziaști privind răspândirea Evangheliei. Când convertesc un credincios, ei primesc un premiu de 2.000 de yuani, când convertesc un lider de biserică, atunci pot primi între 10.000 și 20.000 de yuani…” Și alții au spus: „Ei nu mențin limite bune între bărbați și femei – sunt cu toții foarte promiscui…”. Unii au spus chiar: „Fulgerul de la Răsărit este o organizație criminală interlopă. Dacă ai de-a face cu ei, nu mai scapi niciodată. Dacă încerci, îți vor scoate ochii și îți vor tăia urechile sau îți vor rupe picioarele…” și așa mai departe. Astfel de zvonuri îi opresc pe unii frați și pe unele surori care nu sunt lămuriți asupra faptelor să caute și să studieze lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă. Frați și surori care credeți zvonurile, v-ați gândit sau ați investigat în mod serios dacă există vreun fundament pentru aceste lucruri și dacă ele sunt conforme faptelor? V-ați gândit vreodată ce fel de consecințe cumplite veți suporta dacă veți crede orbește toate zvonurile pe care le auziți și veți pierde șansa de a întâmpina sosirea Domnului? Pentru moment, vom împărtăși simplu despre aceste zvonuri, astfel încât frații și surorile noastre să vadă clar esența lor și să poată discerne clar cine le răspândește de fapt, care sunt motivele ce stau la baza fabricării acestora și ce scop urmăresc să atingă ele.

Zvonul sună în felul următor: „Cei ce cred în Dumnezeu Atotputernic sunt cu adevărat deosebiți – vei fi păcălit de îndată ce intri în contact cu ei. Există mulți credincioși adevărați de toate confesiunile, care sunt oi bune și chiar lideri de calibru bun, dar sunt răpiți de cei ce cred în Dumnezeu Atotputernic…”. Astăzi, majoritatea celor care cred în Dumnezeu Atotputernic provin, într-adevăr, din multe confesiuni diferite, iar printre ei se numără foarte mulți din cei care au calibru, perspicacitate și sunt căutători dedicați, dar să spui că sunt toți păcăliți este pur și simplu o defăimare malițioasă. Gândiți-vă doar: ar putea atât de mulți oameni devotați, care provin din diferite confesiuni, să fie înșelați cu toții astfel încât să accepte lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă? Are vreun sens ca ei să fi fost credincioși atât de mulți ani și să știe Biblia bine, fără a avea puțin discernământ? Și oamenii pot fi înșelați, ei pot fi doar cei ce nu caută, cei care mănâncă pâinea și se satură și cei care sunt confuzi în credința lor. Cum este oare posibil ca atât de mulți căutători și atât de mulți cu credință sinceră în Dumnezeu să fi fost înșelați? După cum știm cu toții, s-a profețit în Biblie în urmă cu mult timp că Dumnezeu va veni în zilele de pe urmă „ca un hoț” ca să „fure” comori, că El îi va „fura” pe cei ce sunt „comori”. Acest lucru înseamnă că toți cei care sunt „furați” sunt de calibru bun, ei pot înțelege și pot accepta adevărul și cunosc glasul lui Dumnezeu. Cei ce au fost „furați” sunt cu toții oi bune și întoarcerea Domnului are rolul de a-i mântui și desăvârși. Este evident că a fi „furat” înseamnă, de fapt, a fi răpit la cer pentru a-L întâlni pe Domnul. Cei cu credință adevărată în Domnul, care aparțin diferitelor confesiuni, citesc cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și văd că El a dezvăluit tainele planului de gestionare al lui Dumnezeu pentru mântuirea omenirii, precum și relația dintre Epoca Legii, Epoca Harului, Epoca Împărăției (cele trei etape ale lucrării lui Dumnezeu), adevărul și povestea interioară a Bibliei, semnificația lucrării de judecată a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, cum clasifică Dumnezeu oamenii după tipul lor și le stabilește rezultatul și, în cele din urmă, cum se va înfăptui Împărăția lui Hristos. Văzând acestea, ei pot confirma în inimile lor că acesta este glasul lui Dumnezeu și că spusele lui Dumnezeu Atotputernic sunt cele profețite de mai multe ori în Apocalipsa Sf. Ioan: „Ce zice bisericilor Duhul!” Totul este adevărat, iar ei au înțeles că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors și, astfel, s-au întors către El, unul câte unul. Dacă n-ar fi arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, cine altcineva ar avea autoritatea și puterea de a cuceri frați și surori din toate confesiunile și de a transforma toate credințele într-una singură? Întrucât Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus, care S-a întors, S-a arătat și lucrează în zilele de pe urmă, aceia care Îl caută cu adevărat pe Dumnezeu I-au auzit glasul, I-au văzut arătarea și acceptă, astfel, lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă. Cine nu ar vrea să fie o fecioară înțeleaptă și să pășească pe urmele Mielului? Acesta este motivul pentru care atât de mulți căutători de diferite confesiuni au acceptat lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă. Ideea cum că oamenii care au acceptat lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă ar fi înșelați este în mod clar o minciună sfruntată, este ceva defăimător și este o blasfemie la adresa lui Dumnezeu.

Unii oameni au spus: „Cei ce cred în Dumnezeu Atotputernic sunt cu adevărat entuziaști privind răspândirea Evangheliei. Când convertesc un credincios, ei primesc un premiu de 2.000 de yuani, când convertesc un lider de biserică, atunci pot primi între 10.000 și 20.000 de yuani…” În cadrul acestei minciuni, se menționează că aceia ce cred în Dumnezeu Atotputernic sunt foarte entuziaști privind răspândirea Evangheliei lui Dumnezeu Atotputernic. Deși această parte este într-adevăr reală, restul privind faptul că sunt mituiți cu bani pentru a răspândi Evanghelia Lui și privind faptul că entuziasmul lor este mânat de interese personale, este o absurditate inventată și un zvon defăimător. Adevărul este că aceia ce cred în Dumnezeu Atotputernic și răspândesc Evanghelia Lui nu primesc niciun premiu de niciun fel. Dimpotrivă, ei își cheltuiesc propriile economii și uneori tot ce au pentru aceasta. Motivul pentru care sunt atât de entuziaști nu este faptul că sunt mituiți cu bani, ci, mai degrabă, faptul că au înțeles adevărul din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, au văzut cu adevărat arătarea lui Dumnezeu, au primit marea Lui mântuire, au trăit iubirea lui Dumnezeu și au simțit râvna lui Dumnezeu de a-i mântui pe oameni. Prin urmare, ei sunt dispuși să cheltuie tot ce au și să îndure orice greutate sau umilire pentru a răspândi Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Ei sunt precum discipolii inițiali ai Domnului Isus Hristos, care au auzit glasul lui Dumnezeu prin lucrarea și cuvintele lui Isus, au recunoscut că Domnul Isus era Mesia pe care L-au așteptat și au văzut că era dispus să Se sacrifice pe El Însuși pentru a mântui omenirea și să fie răstignit. Iubirea lui Dumnezeu este atât de mare, atât de reală! Mișcați de Duhul Sfânt, îmboldiți de dragostea lui Dumnezeu, ei au fost dispuși să renunțe la case și cariere și să reziste în fața tuturor felurilor de opresiune și de dificultăți pentru a răspândi vestea, pentru a fi martori pentru Domnul. Este adevărat! Poate că unii frați și surori au văzut și au auzit ce fel de „recompensă” primesc cei ce cred în Dumnezeu Atotputernic atunci când răspândesc Evanghelia: unii sunt umiliți, alții sunt bătuți cu bâte, unii sunt alungați, iar alții au fost condamnați și întemnițați de către cei aflați la putere; ei suferă tot felul de persecuții… Vă îndemn pe toți să vă gândiți la următorul lucru: cine s-ar supune de bună voie blestemelor, bătăilor și umilințelor pentru a răspândi Evanghelia lui Dumnezeu din zilele de pe urmă dacă n-ar fi marea dragoste a lui Dumnezeu și lucrarea Duhului Sfânt? Cine s-ar expune pericolelor din închisoare și și-ar risca chiar propria viață pentru a răspândi Evanghelia mântuirii lui Dumnezeu din zilele de pe urmă dacă nu ar fi lucrarea lui Dumnezeu? Așadar, „când convertesc un credincios, ei primesc un premiu de 2.000 de yuani, când convertesc un lider de biserică, atunci pot primi între 10.000 și 20.000 de yuani…” nu este altceva decât o minciună, o pură născocire.

Există și alții care au spus: „Ei nu mențin limite bune între bărbați și femei – sunt cu toții foarte promiscui…” Cu privire la acest aspect, să luăm în considerare cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic: „Eu sunt Dumnezeul sfânt Însuși, nu pot fi murdărit și nu pot avea un templu necurat(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cuvântări ale lui Hristos la început”, Capitolul 109). Și regula este foarte clară în „Cele zece decrete administrative care trebuie respectate de aleșii lui Dumnezeu în Epoca Împărăției”: „Omul are o fire coruptă și, în plus, este stăpânit de emoții. Ca atare, este absolut interzis ca doi membri de sex opus să lucreze împreună neînsoțiți atunci când slujesc lui Dumnezeu. Orice persoană descoperită făcând acest lucru va fi expulzată, fără excepție – și nimeni nu este scutit.” Putem observa din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic că firea lui Dumnezeu este sfântă și dreaptă și nu tolerează nicio ofensă din partea omenirii. El nu locuiește într-un templu prihănit. Dumnezeu nu vrea niciun om care să aibă un comportament promiscuu. Fiecare adept al lui Dumnezeu Atotputernic trebuie să respecte strict decretele administrative ale lui Dumnezeu Atotputernic, altfel va fi expulzat din biserică, fără excepții. În plus, frații și surorile care cred în Dumnezeu Atotputernic se trag din căutători autentici de diferite confesiuni; unii dintre ei sunt conducători și colegi din diferite confesiuni. Ei știu din Epoca Harului că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos și disprețuiește comportamentul promiscuu. Ei au urmat mereu poruncile Domnului Isus, ceva ce oamenii cu adevărat smeriți au făcut întotdeauna în trecut. Ar încălca astăzi un astfel de om în mod intenționat decretele administrative ale Epocii Împărăției? Deci, după cum puteți vedea, originile acestui zvon sunt pur și simplu absurde și au ca scop promovarea unei campanii de defăimare.

Unii oameni au spus că „Fulgerul de la Răsărit este o organizație criminală interlopă. Dacă ai de-a face cu ei, nu mai scapi niciodată. Dacă încerci, îți vor scoate ochii și îți vor tăia urechile sau îți vor rupe picioarele…”. Când se vorbește despre organizații interlope, știm cu toții că acestea implică asasini, incendiatori, hoți și tâlhari care fac tot soiul de lucruri rele. Nimeni nu vrea să provoace oamenii de acest fel. Nici măcar guvernul chinez și poliția sa n-ar îndrăzni să se pună cu unii dintre ei, nu este adevărat? Prin urmare, haideți să ne îndreptăm atenția spre frații și surorile care răspândesc Evanghelia lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă. Când ies să-i aducă pe oameni la Dumnezeu, aceștia sunt dați afară, insultați, bătuți, atacați de câini, arestați, întemnițați și chiar torturați. Ei îndură tot soiul de tratamente nemiloase. Dacă acești frați și surori ar fi într-adevăr membri ai unei organizații interlope, chiar ar îndrăzni cineva să îi trateze în acest mod? Ar îndura ei abuzuri verbale fără să răspundă? Ar lua bătaie fără să riposteze? Ați auzit de astfel de gangsteri? Ar putea, oare, cineva implicat în astfel de lucruri să creadă cu adevărat în Dumnezeu? Dacă ar crede în Dumnezeu, ar putea avea lucrarea Duhului Sfânt? Ar fi capabili să propovăduiască Evanghelia unor căutători cât de cât dedicați? În plus, sunt mulți frați și surori de diverse confesiuni care au auzit Evanghelia lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Fie că au acceptat Evanghelia și s-au retras apoi din biserică dintr-un motiv oarecare, fie că n-au acceptat-o deloc de la bun început, cărora dintre ei li s-au scos ochii, li s-au tăiat urechile sau li s-au rupt picioarele? Conform acestui zvon, trebuie să fie un anumit număr de persoane cărora să li se fi scos ochii, să li se fi rupt picioarele. Ați văzut vreunul? Dacă într-adevăr ar exista unul, n-ar fi intentat guvernul PCC de mult un proces într-o sală de judecată, n-ar fi dat o sentință și n-ar fi mobilizat apoi toate publicațiile pentru a răspândi vestea în întreaga lume? Există vreun temei faptic pentru lucrurile spuse de acești purtători de zvonuri? Ei nu au niciun temei faptic nici când spun lucruri precum: „Dacă începi să crezi în Dumnezeu Atotputernic, odată ce ai intrat, nu mai scapi niciodată”. Stă scris în „Cele zece decrete administrative care trebuie respectate de aleșii lui Dumnezeu în Epoca Împărăției”: „Rudele care nu sunt credincioase (copiii tăi, soțul sau soția ta, surorile sau părinții tăi și așa mai departe) nu ar trebui să fie forțațe în biserică. Casa lui Dumnezeu nu este lipsită de membri și nu este nevoie să își constituie numărul cu oameni care nu au niciun folos. Toți aceia care nu cred cu bucurie nu trebuie să fie conduși în biserică.Biserica lui Dumnezeu Atotputernic nu are nevoie de cei care nu cred de bunăvoie în Dumnezeu doar pentru a-și înmulți rândurile și, mai ales atunci când se propovăduiește Evanghelia, oamenii nu pot să-i târască pe alți oameni după ei ori să îi oblige să creadă în Dumnezeu. Acesta este decretul administrativ al lui Dumnezeu și fiecare persoană trebuie să-l respecte strict – el nu poate fi încălcat. Adevărul este că ușa Bisericii este deschisă, iar cei care vor să părăsească biserica și să-și părăsească credința pot pleca oricând. Nimeni nu îi va constrânge. Biserica lui Dumnezeu Atotputernic dă tuturor persoanelor libertatea de a lua propriile decizii. De fapt, nu este vorba despre faptul că aceia care acceptă lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă nu pot să plece, ci despre faptul că ei înșiși nu vor să plece. De ce se întâmplă asta? Dumnezeu Atotputernic spune: „Întruparea lui Dumnezeu a trimis unde de șoc prin toate religiile și sectoarele, a «aruncat în neorânduială» ordinea inițială a cercurilor religioase și a scuturat inimile tuturor celor care tânjesc după arătarea lui Dumnezeu. Cine nu adoră? Cine nu tânjește să-L vadă pe Dumnezeu? Dumnezeu a fost personal printre oameni timp de mulți ani, totuși omul nu și-a dat seama de aceasta niciodată. Astăzi, Dumnezeu Însuși S-a arătat și Și-a expus identitatea mulțimilor – cum ar putea aceasta să nu aducă desfătare inimii omului?(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Lucrarea și intrarea (10)”). „În zilele de pe urmă, Dumnezeu S-a întrupat încă o dată și, cu această întrupare, a încheiat Epoca Harului și a adus Epoca Împărăției. Toți cei care acceptă cea de-a doua întrupare a lui Dumnezeu vor fi conduși în Epoca Împărăției și vor putea să accepte personal îndrumarea lui Dumnezeu. […] Toți cei care se supun stăpânirii Lui se vor bucura de un adevăr mai mare și vor primi binecuvântări mai mari. Ei vor trăi cu adevărat în lumină și vor dobândi adevărul, calea și viața(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Prefață”

). Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu întrupat din zilele de pe urmă au transmis, într-adevăr, unde de șoc în întreaga lume religioasă și au zguduit inimile celor însetați după arătarea lui Dumnezeu. Motivul pentru care frați și surori de diferite confesiuni s-au întors la Dumnezeu este pentru că au văzut arătarea lui Dumnezeu, I-au auzit glasul, au înțeles că Hristos din zilele de pe urmă este adevărul, calea și viața și că doar credința în Dumnezeu Atotputernic le va îngădui să obțină mântuirea și să intre în Împărăția cerurilor. Cine ar vrea să plece după ce primește o astfel de mântuire? De aceea, este ușor să vezi că zvonurile despre oameni care nu vor să plece din cauză că le este teamă că li se vor scoate ochii, li se vor tăia urechile sau li se vor rupe picioarele sunt doar inventate de oameni cu intenții ascunse.

Din cele împărtășite mai sus, putem vedea că astfel de comentarii calomniatoare despre lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă nu sunt altceva decât minciuni, pure invenții, fără temeiuri reale. Dacă folosim doar puțin discernământ aici, aceste zvonuri încep cu adevărat să se clarifice. Un credincios care născocește minciuni și depune mărturie mincinoasă este comportamentul pe care Dumnezeu îl detestă cel mai mult; este condamnat de Dumnezeu, după cum spune Biblia: „martorul fals spune minciuni” (Proverbe 12:17). Domnul Isus a spus: „Voi sunteţi de la tatăl vostru, diavolul, şi vreţi să îndepliniţi dorinţele tatălui vostru! El de la început a fost ucigaş şi n-a stat în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, el vorbeşte din ale lui, pentru că este mincinos şi tatăl minciunii!(Ioan 8:44). Știind că Dumnezeu detestă născocirea de minciuni și mărturia mincinoasă, de ce ar insista să facă acest lucru? În Ioan, capitolul 11 versetele 47-48 se spune: „Conducătorii preoţilor şi fariseii au adunat Sinedriu şi au zis: Ce să facem? Omul Acesta face multe semne. Dacă-L lăsăm să continue aşa, toţi vor crede în El şi vor veni romanii şi ne vor nimici atât locul, cât şi neamul!” Capitolul 28 din Matei notează acest fapt: după învierea Domnului Isus, marii preoți iudei, scribii și fariseii se temeau că toată lumea va crede în Domnul Isus și că, astfel, își vor pierde statutul și veniturile. Drept urmare, au complotat pentru a ascunde faptul că Domnul Isus a înviat. I-au mituit pe soldați cu argint și au inventat minciuni pentru a-i convinge pe oameni că Domnul Isus nu a înviat, spunând că discipolii Lui I-au luat trupul în timp ce soldații dormeau. Vedem prin acest exemplu că oamenii inventează în mod intenționat minciuni, judecă și defăimează lucrarea lui Dumnezeu și Îl blasfemiază pe Dumnezeu. Fac acest lucru pentru a-și proteja reputația, statutul și câștigurile proprii. Acest lucru le dezvăluie natura malefică și arată că urăsc adevărul și sunt dușmani ai lui Dumnezeu. Același lucru se întâmplă și acum, în zilele de pe urmă. Acum că Dumnezeu Atotputernic Și-a extins lucrarea din zilele de pe urmă în China continentală, valuri de credincioși de diferite confesiuni religioase au ajuns să accepte noua lucrare a lui Dumnezeu. Când unii conducători ai acestor confesiuni văd că din ce în ce mai mulți oameni cred în Dumnezeu Atotputernic, în timp ce credincioșii din comunitatea lor se răresc, ei inventează tot felul de minciuni și de calomnii pentru a condamna lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă, astfel încât să își poată proteja propriul statut și venit. Astfel îi păcălesc și îi sperie pe frați și surori, așa încât acestora să le fie teamă să caute, să investigheze și să accepte lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă; scopul lor este de a-și bloca și de a-și controla congregațiile pentru totdeauna. Din aceasta, putem vedea că liderii diverselor confesiuni sunt varianta modernă a fariseilor, revelați de lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Aceștia inventează zvonuri pentru a-și proteja propriul statut și venit – ei au propriile motive și obiective în acest context.

Dacă nu suntem capabili să discernem aceste minciuni inventate de cercuri religioase și le urmăm orbește, atunci ne alăturăm celor care calomniază lucrarea lui Dumnezeu, se împotrivesc acesteia și o perturbă. Astfel, nu doar pierdem mântuirea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, ci ne transformăm într-o țintă pentru disprețul, respingerea și pedeapsa lui Dumnezeu. Aceasta este asemenea lucrării Domnului Isus printre iudei, unde fariseii au inventat tot soiul de minciuni și de calomnii împotriva Lui, de exemplu spunând că abilitatea Domnului Isus de a izgoni demoni se datorează faptului că îl invocă pe prințul demonilor, Beelzebul, spunând că este posedat de demoni, precum și alte lucruri blasfematoare. Din cauza minciunilor și zvonurilor fariseilor, din cauza lipsei lor de discernământ și pentru că nu au studiat cu atenție lucrarea și cuvântul Domnului Isus, mulți iudei au pornit pe calea cea rea, împotrivindu-I-se lui Dumnezeu, acceptând orbește minciunile fariseilor și alăturându-se acestora în a-L abandona și ucide pe Domnul Isus. Fariseii au răspândit neadevăruri și calomnii și L-au blasfemiat pe Dumnezeu și putem ghici cu toții ce sfârșit au cunoscut, dar ce s-a întâmplat cu acei iudei care au considerat acele minciuni și calomnii drept adevăr – oare sfârșitul lor nu a fost la fel de tragic? Ei au îndurat o distrugere națională fără precedent, iar iudeii au fost împrăștiați în cele patru zări. Nu au avut o casă la care să se întoarcă timp de 2.000 de ani. Nu sunt acestea, oare, consecințele considerării minciunilor fariseilor drept adevăr și ale împotrivirii față de Dumnezeu? Putem vedea, astfel, că aceia care cred în Dumnezeu fără o inimă smerită, care nu caută sau nu investighează noua lucrare a lui Dumnezeu și care cred cu ușurință minciuni devin complici ai Satanei și răufăcători care I se împotrivesc lui Dumnezeu. În cele din urmă, ei se scufundă în distrugere din cauza acestei împotriviri față de Dumnezeu. Așa se împlinește ceea ce este scris în Biblie: „Poporul Meu este nimicit din lipsă de cunoştinţă(Osea 4:6). „Dar proştii mor din lipsă de judecată” (Proverbe 10:21).

În Biblie scrie că demonii mint de la bun început. Minciunile și calomniile sunt două trucuri obișnuite pe care Satana le folosește pentru a I se împotrivi lui Dumnezeu și pentru a înșela oamenii, iar intențiile sale malefice și viclene sunt ascunse în acestea. Totuși, înțelepciunea lui Dumnezeu este întotdeauna cu un pas înaintea trucurilor Satanei. Satana nu doar că nu este în stare să distrugă lucrarea lui Dumnezeu, ci din contră, își oferă serviciile pentru lucrarea lui Dumnezeu. La fel ca atunci când marii preoți iudei, scribii și fariseii au încercat atât de tare să se împotrivească lucrării Domnului Isus și să o condamne; ei au complotat cu Roma pentru a-L răstigni pe Isus, gândindu-se că vor avea succes cu uneltirea lor și că vor anula lucrarea Domnului Isus, dar spre marea lor surpriză, Domnul Isus a zis: „S-a terminat.” Aceasta ne arată că Dumnezeu a folosit trucurile Satanei pentru a-Și împlini planul de gestionare și pentru a-Și finaliza răscumpărarea omenirii. Ce se întâmplă astăzi nu este cu nimic diferit. Deși există conducători în cadrul diferitelor confesiuni care nu se vor da în lături de la nimic pentru a născoci minciuni și zvonuri și a se împotrivi lucrării lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, nu doar că toate acestea nu sunt capabile să afecteze lucrarea lui Dumnezeu, ci, de fapt, ajută la împlinirea lucrării Lui din zilele de pe urmă: lucrarea recoltării și a vânturării, a separării grâului de neghină, a oilor de capre, pentru a clasifica oamenii după felul lor, a-i recompensa pe cei buni și a-i pedepsi pe cei răi. Din experiența noastră actuală, am văzut că minciunile guvernului PCC și lumea religioasă i-au înșelat pe unii frați și surori, care nu înțeleg situația reală. Totuși, căutând și investigând lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă și citind cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, cei care cred cu adevărat în Dumnezeu și iubesc adevărul văd clar faptul că adevărata cale a fost supusă oprimării din cele mai vechi timpuri. Ei înțeleg că, pe cât guvernul PCC și lumea religioasă i se împotrivesc și o condamnă mai mult, pe atât mai mult este calea adevărată – de aceea se întorc la Dumnezeu. Însă cei care detestă și urăsc adevărul ascultă nepăsători minciunile și zvonurile și îi urmează pe alții pentru că urăsc răul și adoră puterea. Drept urmare, sunt prinși într-o pânză de minciuni și rămân blocați în afara porților Împărăției. Nu este aceasta înțelepciunea și atotputernicia lui Dumnezeu? Poate că minciunile leagă strâns împreună „neghina”, însă aceste minciuni nu fac același lucru cu „boabele de grâu”. Vântul suflă pleava în zare, în timp ce semințele pline vor fi adunate în grânar în cele din urmă. În acest mod, trucurile Satanei sfârșesc prin a fi unelte, obiecte ce servesc la finalizarea lucrării lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, prin clasificarea oamenilor după felul lor, recompensându-i pe cei buni și pedepsindu-i pe cei răi. Lucrarea lui Dumnezeu este atât de minunată și de nepătruns.

Ajungând în acest punct, nădăjduiesc că ați acumulat câteva cunoștințe despre temeiul, esența și nocivitatea zvonurilor! Și acum, lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă a atins înălțimi fără precedent – se apropie de gloriosul ei final, iar Dumnezeu Atotputernic Se va revela, astfel încât să fie văzut de toate națiunile și de toate popoarele. Într-un moment atât de crucial, sunteți dispuși să vă pierdeți viața doar pentru că ați fost păcăliți de niște zvonuri? Sunteți dispuși să ratați cu atât de puțin mântuirea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă din această cauză? Eu cred că orice persoană inteligentă va lua decizia corectă.

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger