Oile lui Dumnezeu Îi aud glasul: Noi ar trebui să auzim cuvântul lui Dumnezeu atunci când cercetăm adevărata cale

iulie 9, 2020

de Su Xing, China

Pandemia a continuat să se răspândească în ultimele luni, iar numărul cazurilor confirmate și al morților crește și mai mult. Dezastre precum roiuri de insecte, inundații și incedii sunt răspândite peste tot în lume, iar amenințarea războiului se conturează. Numeroși creștini au devenit conștienți de faptul că Domnul S-a întors deja și Îi caută acum apariția. În zilele noastre, numai Biserica lui Dumnezeu Atotputernic mărturisește că Domnul S-a întors și mulți caută și cercetează acum apariția și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic. Tot mai mulți oameni devin siguri că ei sunt glasul lui Dumnezeu după ce aud cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și apoi Îi acceptă lucrarea din zilele de pe urmă. Totuși, sunt unii oameni care, atunci când văd lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic hulită și condamnată de guvernul PCC, de pastorii și prezbiterii lumii religioase, se hotărăsc să îi urmeze pe aceștia. Ei nu cred că aceasta este adevărata cale și nu îndrăznesc să o caute și să o cerceteze. În timp ce ar trebui să fim precauți când cercetăm adevărata cale, este conform adevărului să susținem cuvintele guvernului PCC, ale pastorilor și prezbiterilor drept standarde ce determină dacă ceva reprezintă adevărata cale sau una falsă? Mai exact, de cine ar trebui să ascultăm atunci când cercetăm adevărata cale, pentru a putea întâmpina întoarcerea Domnului? Vom avea părtășie despre aceste probleme și le vom explora în cele ce urmează.

A crede condamnarea PCC înseamnă a crede cuvintele Satanei

Știm cu toții că guvernul PCC este un guvern ateist. De când a venit la putere, PCC a promovat ateismul, materialismul și evoluționismul. A negat întotdeauna existența lui Dumnezeu și a susținut sofisme satanice precum: „Nu a existat niciodată un Mântuitor”, „Destinul unui om se află în mâna lui” și „Omul poate crea o patrie primitoare cu propriiile sale mâini.” De asemenea, PCC a condamnat public creștinismul ca fiind un „xie jiao” și Biblia ca fiind o carte „xie jiao”. A demolat foarte multe biserici, a ars nenumărate exemplare ale Bibliei, a arestat și persecutat fără motiv creștini și catolici. Din persecuțiile frenetice asupra creștinismului și catolicismului, putem vedea că PCC detestă cel mai mult adevărul și pe Dumnezeu. Cum ar putea un regim satanic care se împotrivește lui Dumnezeu să conștientizeze apariția și lucrarea lui Dumnezeu? PCC refuză, pur și simplu, să admită că există adevărata cale și, cu atât mai puțin, că există un Dumnezeu. Când vine vorba să stabilim dacă o cale este cea adevărată sau nu, care este atunci diferența dintre a crede zvonurile și minciunile PCC și a crede cuvintele diavolului Satana?

Mai mult, știm cu toții că adevărata cale a fost supusă persecuției din vremuri imemoriale. Toate regimurile satanice au o ură extremă pentru Dumnezeu și pentru adevăr și, cu cât ceva vine mai mult din partea lui Dumnezeu, cu atât mai frenetic i se împotrivesc. Acesta este motivul pentru care, de fiecare dată când Dumnezeu vine să-Și înfăptuiască lucrarea, El este inevitabil persecutat și condamnat de regimul satanic – acesta este un fapt de netăgăduit. Când Domnul Isus Și-a transmis predicile și Și-a făcut lucrarea cu mulți ani în urmă, preoții cei mai de seamă și fariseii de credință evreiască au complotat cu autoritățile romane pentru a-L răstigni. Așadar, am putea noi nega faptul că Domnul Isus este Hristos din cauza condamnării, persecuției, minciunilor și defăimării regimului aflat la conducere? În mod similar, Dumnezeu S-a întors acum pentru a-Și înfăptui lucrarea, iar PCC și-a intensificat condamnarea nebunească și blasfemia apariției și lucrării lui Dumnezeu. Arestează și persecută fără motiv creștini și se folosește de presa de pe internet atât acasă, cât și în străinătate, pentru a-și răspândi minciunile, hulind lucrarea lui Dumnezeu și inducându-i în eroare pe cei care nu știu adevărul. Face acest lucru de frică, deoarece se teme că Dumnezeu S-a arătat și lucrează pentru a mântui omenirea și că aceasta va accepta adevărul și se va întoarce către Dumnezeu. Cu atât mai mult, se teme că vorbele lui Dumnezeu se vor adeveri pe pământ, că Împărăția Lui va apărea pe pământ și, atunci, întreaga omenire va respinge PCC. Acesta este motivul pentru care guvernul chinez suprimă frenetic și persecută fără milă Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Acesta este motivul fundamental pentru care hulește și condamnă lucrarea lui Dumnezeu. Dacă avem cu adevărat discernământ, atunci ar trebui să stabilim care este adevărata cale prin ceea ce este cel mai opus și mai urât de regimul satanic. În schimb, dacă încetăm să cercetăm lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă pentru că guvernul chinez i se opune și o condamnă, atunci am fi realmente niște mari nesăbuiți.

Este bine să credem ce spun pastorii și prezbiterii atunci când cercetăm adevărata cale și să nu ascultăm cuvântul lui Dumnezeu?

Unii oameni cred că guvernul PCC s-a împotrivit mereu lui Dumnezeu și că nu pot avea încredere în nimic din ceea ce postează acesta pe internet, dar că pastorii și prezbiterii, pe de altă parte, cunosc bine Biblia și o înțeleg, așadar, ascultându-i pe aceștia atunci când cercetează adevărata cale, nu au cum să dea greș. Dar am luat vreodată în considerare următoarele: poate cineva care cunoaște bine Biblia să demonstreze că înțelege adevărul? Poate să demonstreze că Îl cunoaște pe Dumnezeu? Dacă ne amintim de preoții cei mai de seamă, scribii și fariseii credinței evreiești, aceștia cunoșteau bine Scripturile și le prezentau adesea altora. Dar când Domnul Isus S-a arătat și Și-a înfăptuit lucrarea, L-au recunoscut ei drept Mesia? I-au recunoscut cuvintele ca fiind adevărul, glasul lui Dumnezeu? Nu numai că au eșuat în a-L recunoaște pe Domnul, dar, de dragul pozițiilor și mijloacelor de trai pe care le aveau, ei au întors sensul literal al Scripturilor împotriva Domnului și au născocit zvonuri despre El și L-au discreditat. L-au persecutat cu înverșunare și L-au hulit, iar, în final, au complotat cu autoritățile romane pentru a-L răstigni. Aceste fapte demonstrează din plin că, doar pentru că cineva cunoaște bine Biblia și o prezintă adesea și altora, nu înseamnă că înțelege adevărul și, cu atât mai puțin, că Îl cunoaște pe Dumnezeu. Acesta este un lucru pe care evreii credincioși din acea vreme nu l-au înțeles pe deplin și nu au avut deloc discernământ când a venit vorba de farisei. În ceea ce privește întâmpinarea Domnului, ei au crezut orbește ceea ce le-au spus conducătorii lor religioși și, cu toate că unii știau bine că lucrarea și cuvintele Domnului Isus aveau autoritate și putere, tot au crezut zvonurile și defăimarea lansate de fariseii religioși. Au fost așadar înșelați și au mers înainte alături de conducătorii lor religioși în condamnarea și respingerea Domnului Isus. Nu numai că nu au primit mântuirea Domnului, dar au fost, în schimb, pedepsiți de Dumnezeu.

Exact în același fel, deși pastorii și prezbiterii de astăzi cunosc bine Biblia, acest lucru nu demonstrează că înțeleg adevărul sau că Îl cunosc pe Dumnezeu. În mod normal, mare parte din ceea ce predică ei reprezintă cunoaștere biblică și teorie teologică; foarte rar predică vorbele Domnului Isus sau sunt mărturie pentru acestea. Cunoașterea lor biblică și teoria teologică nu pot asigura susținere pentru viețile oamenilor și, indiferent cât de multe știu, acest lucru nu arată câtuși de puțin că ei înțeleg adevărul sau că Îl cunosc pe Domnul. Ceea ce ne trebuie acum cel mai mult este să înțelegem câteva adevăruri, cum ar fi de ce este lumea religioasă atât de pustiită, cum să rezolvăm cauza principală a pustiirii Bisericii, cum să căutăm pașii lui Dumnezeu, cum să Îl întâmpinăm pe Domnul, cum să facem voia lui Dumnezeu și să Îl ascultăm pe Domnul, cum să fim liberi de lanțurile și cătușele păcatului și să fim curățiți pentru a deveni compatibili cu Hristos și așa mai departe. Pastorii și prezbiterii nu au predicat niciodată asemenea adevăruri, deoarece nu le înțeleg nici ei. Dacă ar înțelege adevărul, atunci credincioșii ar fi udați și susținuți. Când pastorii și prezbiterii înșiși nu înțeleg adevărul sau nu Îl cunosc pe Domnul, cum ar putea ei atunci să ne conducă spre întâmpinarea întoarcerii Domnului? Biblia spune: „Domnului, Dumnezeului tău, să te închini și numai Lui să-I slujești(Matei 4:10). „Poporul acesta Mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de Mine! Degeaba însă Mi se închină ei, dând ca învățături niște porunci de-ale oamenilor!(Matei 15:8-9). „Blestemat fie omul care se încrede în om și care face din trup sprijinul lui și a cărui inimă se îndepărtează de Iahve(Ieremia 17:5). Domnul ne sfătuiește că trebuie să Îl preamărim pe Dumnezeu drept măreț în credința noastră și să Îl slăvim cu inima curată. Nu trebuie să păstrăm alți oameni în inimile noastre și nici să credem cu ușurință ceea ce spun ceilalți, altminteri Domnul nu ne va lăuda niciodată, indiferent cum Îl urmăm. În credința noastră în Dumnezeu, dacă îi credem orbește pe pastori și prezbiteri atunci când vine vorba de importantul aspect al cercetării adevăratei căi și lăsăm la mâna lor să ne aranjeze credințele și destinațiile, ce fel de problemă este aceasta? Este aceasta credință în Dumnezeu sau credință în oameni? Pe măsură ce analizăm adevărata cale, ar trebui să ascultăm ceea ce spune Dumnezeu sau ceea ce spun pastorii și prezbiterii? Dacă, atunci când cercetăm adevărata cale, nu avem nicio viziune proprie, ci credem orbește cuvintele altora, nu înseamnă asta că am eșuat în a ne asuma responsabilitatea pentru propriile vieți? Am fi atunci înclinați să comitem aceleași greșeli pe care le-au făcut evreii de rând cu mulți ani în urmă și am fi abandonați și eliminați de Domnul!

Ar trebui să ascultăm glasul lui Dumnezeu atunci când cercetăm adevărata cale

Ar trebui să avem propriile viziuni atunci când vine vorba de cercetarea adevăratei căi, mai degrabă decât să credem orbește ceea ce spun pastorii, prezbiterii sau guvernul chinez. Trebuie să practicăm conform cuvintelor Domnului, întrucât numai atunci vom fi capabili să Îi întâmpinăm apariția. Domnul Isus a spus: „Iată, Eu stau la ușă și bat! Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el și voi mânca cu el, și el cu Mine(Apocalipsa 3:20). „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează(Ioan 10:27). Capitolele 2 și 3 din Apocalipsa profețesc în mai multe rânduri: „Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!” Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic spun: „Întrucât căutăm urmele lui Dumnezeu, se cuvine să căutăm voia lui Dumnezeu, cuvintele și cuvântările Lui deoarece, oriunde există noi cuvinte rostite de Dumnezeu, acolo este și glasul Lui și, oriunde se află urmele lui Dumnezeu, acolo sunt și faptele Lui. Oriunde este exprimarea lui Dumnezeu, acolo Se arată El și, oriunde Se arată Dumnezeu, acolo există adevărul, calea și viața. În căutarea urmelor lui Dumnezeu, ați ignorat cuvintele «Dumnezeu este adevărul, calea și viața». Prin urmare, mulți oameni, chiar și atunci când primesc adevărul, nu cred că au găsit urmele lui Dumnezeu și tot cu atât mai puțin recunosc arătarea lui Dumnezeu. Ce greșeală gravă!(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Anexă 1: Arătarea lui Dumnezeu a adus o nouă epocă”). Putem vedea de aici că Dumnezeu cuvântează mai mult atunci când Se întoarce în zilele de pe urmă și noi ar trebui să fim fecioarele înțelepte care se concentrează pe a-I auzi glasul. Fecioarele înțelepte au calibru și au percepție spirituală; ele sunt capabile să recunoască din cuvântările lui Hristos că aceste cuvinte sunt adevărul, modul de viață, așa că sunt capabile să recunoască glasul lui Dumnezeu și să Îi întâmpine apariția. De exemplu, când S-a arătat Domnul Isus și Și-a înfăptuit lucrarea din Epoca Harului, el a exprimat calea: „Pocăiți-vă, pentru că Împărăția Cerurilor este aproape!(Matei 4:17). Petru, Ioan și ceilalți discipoli care L-au urmat pe Domnul Isus, L-au recunoscut cu toții prin glasul lui Dumnezeu. Ei au putut auzi că ceea ce Domnul exprima era adevărul, așa că și-au lăsat părinții și căminele fără ezitare pentru a-L urma pe Domnul și au fost udați și păstoriți de El personal. În timpul în care ei L-au urmat pe Domnul Isus, au fost hărțuiți și obstrucționați în toate felurile posibile de către farisei și huliți și condamnați de autoritățile romane. Cu toate acestea, ei au ascultat doar de cuvintele lui Dumnezeu și I s-au supus, refuzând să fie perturbați sau înșelați de puterea de guvernare sau de fariseii religioși. Recunoscându-L pe Hristos, ei L-au urmat până la capăt, I s-au închinat și I-au experimentat cuvintele. S-au maturizat treptat în viață și au ajuns să aibă ceva cunoaștere despre Dumnezeu. Pe de altă parte, credincioșii evrei, care erau rigizi, ignoranți și încăpățânați, deși au auzit autoritatea și puterea din cuvintele Domnului Isus și știau că nicio ființă umană n-ar putea spune asemenea lucruri, tot nu au putut crede în El și nu L-au urmat. S-au răsturnat la primul semn al hărțuirii și înșelăciunii fariseilor; ei credeau în Dumnezeu, dar nu Îi puteau auzi cuvintele, nu aveau deloc discernământ sau vreo viziune proprie și au mers chiar până într-acolo încât să stea de partea Satanei pentru a se împotrivi lui Dumnezeu. În cele din urmă, asemenea oameni nu puteau fi decât abandonați și eliminați de Dumnezeu, căzând în iad pentru a fi pedepsiți pe veci. Așadar, atunci când cercetăm adevărata cale, nu trebuie să credem orbește ceea ce spun alți oameni, ci trebuie să ne concentrăm pe auzirea glasului lui Dumnezeu și pe recunoașterea faptului că Hristos este adevărul, calea și viața. Acest lucru este de importanță maximă.

Evanghelia lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă se extinde acum în tot universul, iar cartea cuvintelor clasice exprimate de Dumnezeu Atotputernic – Cuvântul Se arată în trup – a fost tradusă în peste 20 de limbi și este disponibilă public pe internet pentru ca toată omenirea să o caute și să o cerceteze. Dumnezeu Atotputernic exprimă toate adevărurile pentru a mântui omenirea, de exemplu, ce este credința adevărată în Dumnezeu, ce sunt supunerea față de Dumnezeu și iubirea pentru Dumnezeu, cum să ne temem de El și să ne ferim de rău, cum să fim compatibili cu Hristos, cum să trăim vieți pline de sens, și altele. Oamenii din toate țările lumii, care au tânjit după apariția lui Dumnezeu, I-au recunoscut glasul în cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, unul după altul, s-au întors în casa lui Dumnezeu. Indiferent cum încercă pastorii și prezbiterii să le stea în cale, sau ce fel de clevetire și blasfemie împrăștie guvernul chinez, ei îl urmează pe Dumnezeu fără abatere. Acești oameni sunt fecioarele înțelepte, cele care au fost răpite înaintea tronului lui Dumnezeu, cele care au șansa de a fi curățite și desăvârșite de El și de a fi transformate de Dumnezeu în biruitori, în zilele de pe urmă. Apoi sunt cei care văd că vorbele lui Dumnezeu Atotputernic exprimă tot adevărul, că sunt glasul lui Dumnezeu și, totuși, sunt înșelați și constrânși după ce aud interdicțiile impuse de pastori și prezbiteri și nu îndrăznesc să cerceteze lucrarea lui Dumnezeu. Ei merg până într-acolo încât să se îndoiască de calea cea adevărată și de lucrarea lui Dumnezeu – așa s-au comportat fecioarele înțelepte? Dumnezeu putea spune o sută de cuvinte și ei tot ar fi fost incapabili să le creadă pe deplin, dar când cineva din omenirea coruptă spune doar un cuvânt, ei îl acceptă cu toată inima – nu sunt aceștia fecioarele nesăbuite? Atunci când cercetează adevărata cale, fecioarele nesăbuite nu ascultă glasul lui Dumnezeu ci, în schimb, ascultă cuvintele omului. Sunt în permanență hărțuite și înșelate de Satana și, în final, vor fi devorate de Satana. Vor pierde mântuirea lui Dumnezeu, vor fi abandonate și eliminate de Dumnezeu și vor fi măturate de dezastre. Acest lucru îndeplinește întocmai aceste cuvinte din Biblie: „Poporul Meu este nimicit din lipsă de cunoștință(Osea 4:6). și „Proștii mor din lipsă de judecată(Proverbe 10:21)

Acum, lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă este pe cale să ajungă la final. Vrem să fim asemeni lui Petru, să fim oameni care aud glasul lui Dumnezeu și care Îl întâmpină pe Domnul? Sau vrem să fim asemeni credincioșilor evrei, urmând orbește ceea ce spun pastorii, prezbiterii și regimul satanic și să pierdem mântuirea lui Dumnezeu? Ceea ce alegem să ascultăm, cuvintele lui Dumnezeu sau cuvintele omului atunci când cercetăm adevărata cale, ne va decide soarta și sfârșitul! După cum spune Dumnezeu Atotputernic: „Lucrarea lui Dumnezeu este la fel ca niște valuri foarte puternice. Nimeni nu Îl poate reține și nimeni nu Îi poate opri pașii. Doar cei care ascultă cu grijă cuvintele Lui și care caută și sunt însetați după El pot păși pe urmele Lui și primi făgăduința Lui. Cei care nu vor face aceasta vor fi supuși unui dezastru copleșitor și unei pedepse meritate(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Anexă 2: Dumnezeu conduce destinul întregii omeniri”).

Nota editorului: Dacă ai orice întrebare sau problemă, te rugăm să intri în legătură cu noi pe chat-ul live și o putem discuta și analiza împreună.

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger