Ce am învățat păzindu-mă de falșii hristoși?

decembrie 6, 2022

de Zhi Jian, China

Lucram într-o biserică de casă. Într-o zi în 2000, liderii superiori au convocat o ședință a lucrătorilor. Au spus: „În zilele de pe urmă, falși hristoși apar ca să înșele oamenii. Unii predică Fulgerul de la Răsărit și predica lor pare foarte elevată. În plus, spun că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors. Nu-i ascultați și nu luați legătura cu ei! Trebuie să fiți precauți, ca să nu-i lăsați pe cei de la Fulgerul de la Răsărit să fure oile din biserică. Biblia spune clar: «Atunci, de vă va zice cineva: „Iată, aici e Hristos, sau acolo!”, să nu credeți. Că se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și minuni ca să amăgească, de se va putea, și pe cei aleși» (Matei 24:23-24). Aceste versete sunt un semn al venirii Domnului Isus. Ele avertizează credincioșii că, în zilele de pe urmă, hristoșii falși vor arăta mari miracole ca să-i înșele pe aleșii lui Dumnezeu, așa că trebuie să avem baze solide în credință și să nu ascultăm predicile Fulgerului de la Răsărit. Altfel, dacă urmați hristoși falși, veți pierde șansa de a-L întâmpina pe Domnul”. Toți colegii au discutat chestiunea și au spus că voiau să protejeze turma până la venirea Domnului. Eram de acord că n-ar trebui să fim impulsivi față de întâmpinarea Domnului și că ar trebui să ne ferim de hristoși falși, pentru a nu fi înșelați. A doua zi, am urmat instrucțiunile liderilor, am mers la locurile de adunare de care răspundeam și i-am îndemnat pe credincioși să se ferească de hristoși falși și să nu primească străini, mai ales pe cei care predicau Fulgerul de la Răsărit. Chiar dacă erau lucrători superiori, dacă predicau că Dumnezeu venise să facă o lucrare nouă, nu trebuiau primiți. Altfel, cei îmșelați de hristoșii falși arfi crezut degeaba în Domnul. La vremea aceea, toți au spus că n-aveau să asculte niciodată predicile Fulgerului de la Răsărit.

După caâteva luni, liderii ne-au spus că fratele Li și fratele Cao, lucrători superiori, acceptaseră Fulgerul de la Răsărit și ne-au spus că nu-i primim, ca să nu fim înșelați. M-am gândit: „Sunt lucrători superiori, buni cunoscători ai Bibliei. Ne-au interzis să luăm legătura cu Fulgerul de la Răsărit. Ei cum l-au putut accepta?” Nu înțelegeam, dar pe de altă parte, orice făceau ei, eu trebuia să urmez calea Domnului și să apăr turma. După aceea, le-am spus fraților și surorilor să nu-i primească pe fratele Lu și pe fratele Cao. Într-o zi, colegul Xiao a venit cu un frate acasă la mine, iar eu imediat m-am pus în gardă. Liderii superiori au spus că lucrătorul Xiao acceptase Fulgerul de la Răsărit. Nu-l puteam să-l las să mă înșele și să-L trădez pe Domnul. Așa că oricum au avut părtășie cu mine în ziua aceea, am făcut o față lungă și i-am ignorat. În final, n-au avut ce face și au plecat. Văzându-i că pleacă, am răsuflat ușurat. Eram bucuros că nu m-au păcălit. Ulterior, fratele Zhang din biserica noastră a venit și el să-mi predice Evanghelia, dar m-am ascuns și i-am cerut soției să-i vorbească și i-am zis să nu-i asculte părtășia, pentru a nu fi păcălită. Ulterior, situația din biserica noastră s-a înrăutățit. Predicatorul vorbea în clișee și nu putea aduce lumină nouă, iar noi nu aveam lucrarea Duhului Sfânt. Frații și surorile nu primeau provizia de viață, spiritual erau toți întunecați, pasivi și slabi și nu voiau să meargă la adunări. Majoritatea celor care mergeau doar urmau regulile, iar temele de discuție erau familia, munca și altele asemenea. Eram derutat, nu știam cum o biserică la început plină de îndrumarea Duhului Sfânt putea deveni astfel, dar nu știam cauza sau soluția. Știam doar că trebuia să urmez învățăturile Domnului și să-I aștept venirea.

Doi ani mai târziu, tot mai mulți oameni mi-au predicat Evanghelia lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă. Au avut părtășie: „Domnul Isus a spus: «Căutați și veți găsi; bateți și vi se va deschide!» (Matei 7:7). Nu putem cunoaște adevărata cale decât căutând și cercetând. Dacă nu căutăm, cum Îl putem întâmpina pe Domnul?” Atunci le-am dat dreptate, dar mi-era teamă să nu fiu păcălit de hristoși falși, așa că am decis: „Nu voi asculta pe nimeni care predică venirea Domnului ca să facă o lucrare nouă”. Și pur și simplu îmi petreceam fiecare zi de parcă mă păzeam de hoți. Mă ascundeam când vedeam că vin evangheliști, dar ei veneau mereu să-mi predice Evanghelia. M-am gândit: „Oricum îi refuz, ei tot vin. Cum pot avea atât de multă credință și iubire?” Aveam mustrări de conștiință. Ei iubeau atât de mult oamenii, totuși eu îi tratam în felul acela. Asta nu era după voia Domnului. Pe de altă parte, liderii noști au subliniat în mod repetat că nu puteam asculta predicile Fulgerului de la Răsărit. Dacă eram păcălit, toată suferința pe care o îndurasem, crezând în Domnul ani la rând, ar fi fost în van. Trebuia să urmez calea Domnului și să nu accept altă Evanghelie. Oricine-ar fi venit să predice, nu puteam să-l ascult. Așa că n-am căutat sau cercetat predicile Fulgerului de la Răsărit.

Ulterior, mulți frați și surori din biserica mea L-au acceptat pe Dumnezeu Atotputernic, chiar și soția mea. Îmi spuneau adesea că a crede în Domnul Isus înseamnă doar să accepți lucrarea și răscumpărarea de la Dumnezeu. Dacă nu țineam pasul cu lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă, nu credeam cu adevărat în Dumnezeu și nu urmam pașii Mielului. Eram zguduit! În anii aceia, biserica devenise tot mai pustie, mulți oameni erau negativi și slabi, credința lor se răcise și nici măcar colegii nu veneau la adunări. Biserica nu mai avea lucrarea Duhului Sfânt. Dar cei de la Biserica lui Dumnezeu Atotputernic îmi predicaseră Evanghelia și, oricum îi refuzam, ei tot veneau. Dacă n-ar fi fost lucrarea Duhului Sfânt, cum ar fi putut avea o asemenea iubire și răbdare? Oare Fulgerul de la Răsărit chiar era lucrarea lui Dumnezeu? Ca să aflu adevărul, când soția nu era acasă, am citit în secret cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Într-o zi, am găsit acest pasaj: Dumnezeu Atotputernic spune: „Nimeni dintre cei care cred în Isus nu este în măsură să blesteme sau să-i condamne pe alții. Ar trebui să fiți toți cineva cu rațiune și care acceptă adevărul. Poate că, auzind calea adevărului și citind cuvântul vieții, crezi că numai unul din 10000 dintre aceste cuvinte se aliniază convingerilor tale și Bibliei, și atunci ar trebui să continui să cauți în cel de-al 10000-lea dintre aceste cuvinte. Încă te sfătuiesc să fii smerit, să nu fii prea încrezător și să nu te înalți pe tine însuți prea mult. Cu inima ta, care conține atât de puțină venerație pentru Dumnezeu, vei dobândi mai mare lumină. Dacă examinezi cu atenție și contempli în mod repetat aceste cuvinte, vei înțelege dacă ele reprezintă sau nu adevărul, și dacă sunt sau nu sunt viață(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Când vei vedea trupul spiritual al lui Isus, Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul”). Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic m-au tulburat. Era adevărat. În calitate de credincios în Dumnezeu, ar trebui să am rațiune și smerenia de a căuta. Nu eram în măsură să judec sau să condamn. De-a lungul anilor, mulți oameni îmi predicaseră Evanghelia și mărturisiseră că Dumnezeu făcea o nouă etapă a lucrării, dar eu n-am acceptat și am fost complet lipsit de smerenia de a căuta. Chiar dacă se potrivea sau nu cu noțiunile mele, ar fi trebuit să caut cu smerenie. Chiar dacă doar o miime din aceste cuvinte erau conform Bibliei, ar fi trebuit să caut și să le cercetez, nu să le refuz. M-am gândit și la felul în care starea soției mele s-a îmbunătățit, după ce L-a acceptat pe Dumnezeu Atotputernic. Citea zilnic cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, participa activ la adunări și predica Evanghelia. Am început să mă întreb dacă nu cumva greșeam. Oare Dumnezeu Atotputernic chiar era Domnul Isus întors? Cu următoarea ocazie când cineva mi-a predicat Evanghelia, am decis să nu refuz.

Într-o zi, fratele Lin a venit iar la mine să-mi predice Evanghelia. Atunci m-a întrebat: „Care e starea ta spirituală în prezent?” Am spus neajutorat: „Duhul mi-e întunecat, nu pot predica, iar frații și surorile nu pot câștiga provizii. Nu putem decât să-L așteptăm pe Domnul să ne ia în Împărăția cerurilor”. Fratele Lin a spus: „Domnul Isus a spus: «Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, țâșnind spre viața veșnică» (Ioan 4:14). Dumnezeu este sursa vieții, nesfârșită și inepuizabilă. Credincioșii în Domnul ar trebui să fie aprovizionați din fântâna cu apă vie, să nu fie însetați, dar acum, în predica ta nu e nicio lumină nouă, iar ceilalți sunt însetați spiritual, pasivi și slabi. E clar că biserica nu mai are lucrarea Duhului Sfânt. Așadar, voia Domnului este ca tu să-I aștepți întoarcerea? Ești sigur că nu vei fi părăsit de Domnul?” Întrebările fratelui Lin m-au lăsat fără cuvinte. Nu părea corect să-L aștept pe Domnul în felul acela, dar mă supuneam și învățăturilor Domnului Isus. Așadar, am spus: „Biblia spune clar: «Atunci, de vă va zice cineva: „Iată, aici e Hristos, sau acolo!”, să nu credeți. Că se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și minuni ca să amăgească, de se va putea, și pe cei aleși» (Matei 24:23-24). Aceste două versete ne spun clar că, în zilele de pe urmă, apar hristoși falși și orice afirmație că Domnul a venit este falsă. Eu urmez învățăturile Domnului. E vreo problemă dacă nu cercetez când alții predică venirea Domnului?” Fratele Lin a spus: „Domnul Isus spune clar că Se va întoarce în zilele de pe urmă, dar tu spui că orice afirmație că a venit e falsă. Nu înseamnă asta că negi cuvintele Domnului și Îi negi și condamni întoarcerea în zilele de pe urmă? Să ne gândim la întoarcerea Domnului în zilele de pe urmă. De vreme ce apar hristoși falși, asta înseamnă că Hristos sigur va veni. Dacă ne păzim orbește de hristoși falși, când Domnul Isus Se întoarce în trup, iar noi refuzăm să ascultăm sau să citim, oare nu-I închidem ușa Domnului Isus? Cum Îl putem întâmpina pe Domnul în felul acela? În fața apariției hristoșilor falși în zilele de pe urmă, nu va merge să ne fie frică frică să nu fim înșelați. Ceea ce contează este să învățăm să deosebim adevăratul Hristos de cei falși. Astfel, nu vei fi înșelat de hristoșii falși”. Foarte corect! Discernământul e cheia!

Când am auzit asta, inima mi s-a luminat. Părtășia lui avea sens. Dacă mă păzeam orbește de hrisoși falși, îmi era teamă de ei și refuzam să ascult, să caut sau să cercetez, dacă Dumnezeu Atotputernic chiar era Domnul Isus întors, oare nu aveam să ratez șansa de a intra în Împărăția cerurilor? Așa că am întrebat repede: „Atunci cum putem deosebi hristoșii falși?” Fratele Lin a spus: „Profeția biblică este un avertisment de la Domnul Isus. În zilele de pe urmă, apar hristoși falși ca să înșele oamenii, dar Domnul Isus ne-a spus unul dintre cele mai importante principii ale discernerii, anume că falșii hristoși înșală oamenii arătând semne și minuni. Ar trebui să fie evident că Hristos în zilele de pe urmă vine fără minuni, fiindcă lucrarea lui Dumnezeu e mereu nouă, niciodată veche și nu se repetă. E mereu mai nouă, mai înaltă. Hristos vine în zilele de pe urmă pentru a exprima adevărul ca să facă lucrarea de judecată și să curățească și mântuiască pe deplin omenirea. Dar hristoșii și profeții falși nu au esența lui Dumnezeu. Sunt duhuri rele. Prin urmare, nu au deloc adevărl și nu-l pot exprima. Ei pot doar să-L imite pe Domnul și să arate minuni ca să înșele oamenii. Vom înțelege dacă citim un pasaj din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic: «Dacă, în prezent, trebuie să apară o persoană capabilă să arate semne și să facă minuni, să alunge demoni, să vindece bolnavii și să săvârșească multe miracole, iar dacă această persoană pretinde că vine de la Isus, atunci ar fi vorba despre un fals, produs de duhurile rele, care Îl imită pe Isus. Reține! Dumnezeu nu repetă aceeași lucrare. Etapa lucrării lui Isus a fost deja finalizată, iar Dumnezeu nu va relua niciodată acea etapă a lucrării. […] În noțiunile omului, Dumnezeu trebuie să arate mereu semne și să facă minuni, trebuie să vindece bolnavii și să alunge mereu demoni, trebuie să fie mereu ca Isus. Însă, de data aceasta, Dumnezeu nu e deloc așa. Dacă, în timpul zilelor de pe urmă, Dumnezeu ar arăta semne, ar face minuni, ar alunga demoni și ar vindeca bolnavii – dacă ar face exact așa cum a făcut Isus – atunci Dumnezeu ar repeta aceeași lucrare, iar lucrarea lui Isus nu ar avea semnificație sau valoare. Astfel, Dumnezeu realizează o singură etapă a lucrării în fiecare epocă. Odată ce fiecare etapă a lucrării Sale a fost finalizată, este imitată la scurt timp de duhurile rele, iar după ce Satana începe să calce pe urmele Lui, Dumnezeu trece la o metodă diferită. Odată ce El a încheiat o etapă a lucrării Sale, aceasta este imitată de duhurile rele. Asta trebuie să vă fie clar»” (Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cunoscând lucrarea lui Dumnezeu astăzi”). Fratele Lin a continuat: „Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt foarte clare. Cei care predind că sunt Domnul Isus întors făcând minuni, vindecând bolnavi și alungând demoni, sigur sunt hristoși falși, fiindcă Domnul Isus a făcut deja acel fel de lucrare și lucrarea lui Dumnezeu nu se repetă. Când Domnul Isus a venit să lucreze, El nu a repetat lucrarea din Epoca Legii. În schimb, conform planului lui Dumnezeu pentru lucrarea de mântuire și conform nevoilor omenirii, a făcut lucrarea de răscumpărare. A fost răstignit El Însuși pentru omenire, ca semn al jertfei veșnice, răscumpărând omenirea din păcat, încheind Epoca Legii și începând Epoca Harului. În zilele de pe urmă, Dumnezeu Se arată și lucrează în trup și nu există semne sau minuni. Pe baza lucrării Domnului Isus, El face o etapă a lucrării mai înaltă și mai profundă – lucrarea de judecată în zilele de pe urmă, în care exprimă adevărul ca să judece și să curățească păcatele oamenilor, să ne mântuiască pe deplin de păcat, ca să putem să ne întoarcem la Dumnzeu și să fim aduși în Împărăția Lui. Lucrarea de judecată a lui Dumnezeu Atotputernic încheie Epoca Harului și începe Epoca Împărăției. Această lucrare diferă de lucrarea de răscumpărare a Domnului Isus și nu se repetă. De aici putem vedea că lucrarea lui Dumnezeu emereu nouă și niciodată veche. Asta e cea mai evidentă caracteristică a lucrării lui Dumnezeu: noutatea. În fiecare etapă a lucrării Sale, Dumnezeu exprimă cuvinte noi, inițiază o nouă epocă și le arată oamenilor calea și direcția de practică potrivite pentru acea epocă, astfel încât, pas cu pas, oamenii sunt complet mântuiți de păcat și aduși în Împărăția lui Dumnezeu. Din contră, hristoșii falși nu pot să exprime adevărul sau să facă o lucrare nouă și sigur nu pot curăți sau mântui oamenii. Nu pot decât să imite lucrarea Domnului Isus și să arate semne și minuni neînsemnate ca să înșele oamenii. Odată ce înțelegem acest aspect al adevărului și stăpânim acest principiu, nu trebuie să ne mai fie teamă că vom fi înșelați de hristoși falși”.

După ce am ascultat părtășia fratelui Lin, am realizat: „Caracteristica lucrării lui Dumnezeu e noutatea. Așa e. Lucrarea lui Dumnezeu din Epoca Legii și cea din Epoca Harului au fost complet diferite. În prima, le-a arătat oamenilor cum să trăiască pe pământ și i-a învățat să respecte legile și poruncile, iar în cea de-a doua, a fost răstignit ca să răscumpere întreaga omenire. Lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă e cu siguranță diferită de cea făcută de Domnul Isus. Este o lucrare nouă făcută dintr-un nou punct de plecare. Această părtășie e foarte practică”. Atunci i-am vorbit deschis: „Părtășia ta e foarte clară și o pot înțelege pe deplin. Hristoșii falși nu pot face o lucrare nouă, pot doar să imite lucrarea lui Dumnezeu din trecut, arătând semne și minuni ca să înșele oamenii. Dar tot există ceva ce nu înțeleg. Cum putem fi siguri că Dumnezeu Atotputernic e Hristos al zilelor de pe urmă, Domnul Isus întors?”

Fratele Lin a spus bucuros: „E o întrebare bună. Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic ne pot lămuri și vom înțelege dacă citim cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic”. Dumnezeu Atotputernic spune: „Nu este dificil să cercetăm un astfel de lucru, dar asta cere fiecăruia dintre noi să cunoască acest unic adevăr: Cel care este Dumnezeu întrupat va avea esența lui Dumnezeu și Cel care este Dumnezeu întrupat va deține exprimarea lui Dumnezeu. De vreme ce Dumnezeu Se întrupează, El va da naștere lucrării pe care intenționează să o facă și, de vreme ce Dumnezeu Se întrupează, va exprima ceea ce este El și va putea să aducă adevărul omului, să îi dăruiască viață și să îi indice calea. Trupul care nu are esența lui Dumnezeu categoric nu este Dumnezeu întrupat; în privința aceasta nu există nicio îndoială. Dacă omul intenționează să cerceteze dacă este forma întrupată a lui Dumnezeu, atunci el trebuie să coroboreze lucrul acesta după firea pe care o exprimă El și cuvintele pe care le spune. Adică, pentru a corobora faptul că este sau nu trupul întrupat al lui Dumnezeu și dacă este sau nu adevărata cale, cineva trebuie să discearnă pe baza esenței Lui. Și astfel, pentru a stabili dacă este trupul lui Dumnezeu întrupat, cheia stă în esența Lui (lucrarea Lui, cuvântările Lui, firea Lui și multe alte aspecte) mai degrabă decât în aspectul exterior(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Prefață”). „Dumnezeu care S-a întrupat se numește Hristos, iar astfel Hristosul care le poate da oamenilor adevărul se numește Dumnezeu. Nu există nimic exagerat în această privință, deoarece El are esența lui Dumnezeu și are firea lui Dumnezeu, și înțelepciune în lucrarea Lui, care sunt nerealizabile de către om. Aceia care se numesc Hristoși pe ei înșiși și totuși nu pot săvârși lucrarea lui Dumnezeu, sunt escroci. Hristos nu este numai manifestarea lui Dumnezeu pe pământ, ci și trupul special asumat de Dumnezeu în timp ce Își săvârșește și completează lucrarea printre oameni. Acest trup nu poate fi înlocuit de orice om, ci este un trup care poate purta așa cum trebuie lucrarea lui Dumnezeu pe pământ și poate exprima firea lui Dumnezeu și Îl reprezintă bine pe Dumnezeu, furnizându-i omului viață(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice”). După ce am citit cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, fratele Lin a vut părtășie: „Ca să stabilim dacă Dumnezeu Atotputernic e Domnul Isus întors, trebuie să ne uităm la esență și nu la înfățișarea exterioară. Hristos e când Dumnezeu din cer vine pe pământ, poartă un trup obișnuit, devine om și Se arată și lucrează printre oameni. Din afară, Hristos e un om obișnuit și normal, are ritmul vieții, bucuriile și suferințele unui om normal. Lucrurile vesele Îl bucură, iar cele supărătoare Îl întristează. Însă oricât de obișnuit și normal pare Hristos, esența vieții Lui e complet diferită de cea a oamenilor. Hristos este Duhul lui Dumnezeu întrupat, Duhul lui Dumnezeu sălășluiește în Hristos, iar Hristos e cu totul divin, așa că poate exprima adevărul oricând, poate da în vileag și analiza corupția umană, poate arăta calea și direcția în care să meargă oamenii ca să-și lepede păcatele și să fie mântuiți și poate purifica și mântui pe deplin omenirea. Ceea ce exprimă și revelează Hristos e firea lui Dumnezeu și tot ce El are și este, iar ceea ce face e lucrarea lui Însuși Dumnezeu. Acestea sunt lucruri pe care niciun om nu le poate avea sau obține. În Epoca Harului, când Dumnezeu S-a întrupat pentru prima dată, din afară, părea un om obișnuit și normal, născut într-o familie obișnuită, fără statut social sau o imagine nobilă, dar esența Domnului Isus era Dumnezeu. El ne-a dat Evanghelia Împărăției cerești și calea pocăinței, a exprimat adevărul oricând și oriunde ca să aprovizioneze și să păstorească oamenii și, în final, a fost răstignit pentru omenire și a răscumpărat toți oamenii, ca păcatele oamenilor să poată fi iertate, iar oamenii să poată supraviețui și continua să se dezvolte. Din cuvintele și lucrarea Domnului Isus, putem fi siguri că El era Dumnezeu întrupat, Hristosul. Ca să stabilim dacă Dumnezeu Atotputernic e Domnul Isus întors, trebuie să ne uităm la cuvintele și lucrarea Lui. În zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic a venit să exprime milioane de cuvinte pe baza lucrării de răscumpărare a Domnului Isus și să reveleze tainele din Biblie care au fost ascunse timp de mii de ani, precum taina întrupării, cele trei etape ale lucrării, numele lui Dumnezeu și așa mai departe. Dumnezeu Atotputernic judecă și dezvăluie esența și adevărul corupției omului de către Satana și arată calea pocăinței și a schimbării, precum obținerea adevăratei pocăințe, cum să trăim o umanitate normală, pe cine îndrăgește Dumnezeu și pe cine urăște, ce fel de oameni sunt mântuiți și ce fel sunt alungați, finalul și destinația omenirii și frumusețea Împărăției. Dumnezeu Atotputernic explică toate adevărurile necesare mântuirii omenirii, ca oamenii să aibă o cale, să se elibereze de păcat, să atingă schimbarea firii și să fie mântuiți de Dumnezeu. Asta adeverește pe deplin cuvintele Domnului Isus: «Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi și vă va anunța lucrurile ce urmează să vină» (Ioan 16:12-13). Și profeția din Apocalipsa: «Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!» (Apocalipsa Capitole 2, 3). Să ne gândim la asta: cine din toată omenirea coruptă ar putea exprima aceste adevăruri și taine? Cine ar putea face lucrarea de judecată pentru a curăți și mântui pe deplin oamenii? Cine poate să determine finalul oamenilor și să le dea o destinație frumoasă? În afară de Dumnezeu, nimeni nu are această autoritate sau putere. Cei care au inimă și duh se conving când citesc ce exprimă Dumnezeu Atotputernic și sunt siguri că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors. Nu există nicio îndoială.” Cuvintele și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic demonstrează că El e arătarea lui Hristos al zilelor de pe urmă.

Auzind asta, inima mi s-a luminat și, emoționat, i-am zis fratelui: „Cu părtășia ta, pot discerne între adevăratul Hristos și cei falși și știu cum să stabilesc cine e Hristos. Hristos are esența lui Dumnezeu, poate să exprime adevărul și să facă lucrarea lui Dumnezeu și poate să curățească și să mântuiască oamenii. Dar hristoșii falși nu sunt întruparea lui Dumnezeu și nu au esență divină, așa că nu pot să exprime adevărul sau să facă lucrarea de mântuire. Ei pot doar să înșele oamenii imitând vechea lucrare a lui Dumnezeu și arătând semne și minuni.” Când m-a auzit spunând asta, fratele Lin a spus sincer: „Slavă lui Dumnezeu! Faptul că înțelegi așa e cu adevărat mila și harul lui Dumnezeu! Când Dumnezeu întrupat Se arată și lucrează, oricât de mulți oameni Îl neagă sau condamnă, chiar dacă toată rasa umană Îl respinge, El tot e Dumnezeu și Hristos. Oricum ar mărturisi hristoșii falși pentru ei înșiși, ei sunt falși și nu pot rezista.” Ce-i adevărat nu poate fi fals, iar ce-i fals nu poate fi adevărat. E un fapt pe care nu-l poate schimba nimeni.

Apoi, fratele Lin mi-a citit un pasaj din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, care m-a făcut să înțeleg taina celor trei etape ale lucrării lui Dumnezeu și m-a convins că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors. Dumnezeu Atotputernic spune: „După lucrarea lui Iahve, Isus S-a întrupat ca să-Și facă lucrarea printre oameni. Lucrarea Lui nu a fost făcută în izolare, ci a fost construită pe lucrarea lui Iahve. A fost o lucrare pentru o nouă epocă pe care Dumnezeu a făcut-o după ce a încheiat Epoca Legii. În mod similar, după ce lucrarea lui Isus s-a încheiat, Dumnezeu a continuat cu lucrarea Sa pentru următoarea epocă, deoarece întreaga gestionare a lui Dumnezeu progresează mereu. După ce vechea epocă va trece, va fi înlocuită de o nouă epocă, iar odată ce vechea lucrare va fi completată, va exista o nouă lucrare pentru a continua gestionarea lui Dumnezeu. Această întrupare este a doua întrupare a lui Dumnezeu, care este ulterioară lucrării lui Isus. Bineînțeles, întruparea aceasta nu se petrece independent; este a treia etapă a lucrării după Epoca Legii și Epoca Harului. De fiecare dată când Dumnezeu inițiază o nouă etapă a lucrării, trebuie să fie mereu un nou început și trebuie să aducă mereu o nouă epocă. La fel, există și schimbări corespunzătoare în firea lui Dumnezeu, în maniera Lui de a lucra, locația lucrării Lui și numele Lui. Deci, nu e de mirare că omului îi este greu să accepte lucrarea lui Dumnezeu în noua epocă. Dar, indiferent de cum I se opune omul, Dumnezeu Își face mereu lucrarea și conduce mereu înainte întreaga omenire. Când Isus a venit în lumea omului, El a inaugurat Epoca Harului și a încheiat Epoca Legii. În zilele de pe urmă, Dumnezeu S-a întrupat încă o dată și, cu această întrupare, a încheiat Epoca Harului și a inaugurat Epoca Împărăției. Toți cei care sunt în stare să accepte cea de-a doua întrupare a lui Dumnezeu vor fi conduși în Epoca Împărăției și, mai mult, vor deveni capabili să accepte personal îndrumarea lui Dumnezeu. Deși Isus a lucrat mult printre oameni, El a completat doar răscumpărarea întregii omeniri și a devenit jertfa pentru păcat a omului; El nu l-a scăpat pe om de toată firea lui stricată. Deplina mântuire a omului de influența Satanei nu necesita doar ca Isus să devină jertfa pentru păcat și să poarte păcatele omului, ci necesita și ca Dumnezeu să facă o lucrare și mai mare pentru a-l scăpa pe om cu totul de firea lui satanic de coruptă. Și astfel, acum că omul a fost iertat de păcatele lui, Dumnezeu S-a întors în trup pentru a-l conduce pe om în noua epocă și a început lucrarea de mustrare și judecată. Lucrarea aceasta l-a adus pe om într-un tărâm mai înalt. Toți cei care se supun stăpânirii Lui se vor bucura de un adevăr mai mare și vor primi binecuvântări mai mari. Ei vor trăi cu adevărat în lumină și vor dobândi adevărul, calea și viața(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Prefață”). Fratele Lin a avut părtășie: „Din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, putem afla că lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a omenirii are trei etape. Aceste etape nu sunt independente. Fiecare este făcută pe baza celei anterioare și, pas cu pas, sunt mai profunde și mai înalte, astfel încât, în final, oamenii sunt complet mântuiți de păcat și aduși în Împărăția lui Dumnezeu. În Epoca Legii, Dumnezeu a promulgat legi ca să arate omenirii cum să trăiască pe pământ, să învețe oamenii ce e păcatul și cum să-L venereze pe Iahve Dumnezeu. În Epoca Harului, Dumnezeu S-a întrupat ca să le dea oamenilor calea căinței, a făcut lucrarea răstignirii, a răscumpărat toată omenirea, ne-a iertat păcatele și ne-a lăsat să fim mântuiți prin har, ca să nu mai fim condamnați de lege. Dar lucrarea Domnului Isus e doar lucrarea de răscumpărare, iertarea păcatelor oamenilor. Natura noastră păcătoasă tot n-a fost îndepărtată și tot trăim în păcat, sub puterea Satanei. În Epoca Împărăției, Dumnezeu Atotputernic Se arată și lucrează, exprimă adevărul și face lucrarea de judecată pentru a purifica și mântui pe deplin oamenii, ca să putem să scăpăm de influența Satanei și să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. De aici, putem vedea că fiecare etapă a lucrării lui Dumnezeu se bazează pe nevoile omenirii. Etapele nu se repetă și nu se contrazic și toate au scopul să ne mântuiască pe deplin de păcat, ca să putem fi complet câștigați de Dumnezeu. Aceste trei etape ale lucrării sunt întregul plan de gestionare (planul mântuirii) al lui Dumnezeu, ca să mântuiască omenirea. Lucrarea de judecată în zilele de pe urmă este ultima etapă a planului de gestionare (planul mântuirii) al lui Dumnezeu. Dacă oamenii nu acceptă judecata și curățirea lui Hristos al zilelor de pe urmă, nu vor fi niciodată vrednici de a intra în Împărăția lui Dumnezeu”.

După ce i-am ascultat părtășia, inima mi s-a luminat și mai mult. Atunci am știut că Dumnezeu face trei etape de lucrare ca să mântuiască omenirea. Fiecare etapă a lucrării e mai profundă decât precedenta și, în final, ele mântuiesc oamenii de păcat. O astfel de părtășie e în conformitate cu Biblia și cu faptele. Credeam în Domnul de mulți ani, totuși nu auzisem o astfel de predică. Niciun pastor sau predicator nu explicase pe îndelete lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a omenirii. Mi-am urât aroganța, încrederea oarbă în aberațiile liderilor și colegilor mei. Timp de mai mulți ani, am respins Evanghelia lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Am fost atât de ignorant! Astfel, mi-aș fi pierdut șansa de a-L întâmpina pe Domnul și de a intra în Împărăția cerurilor. Așadar, am decis să continui să cercetez lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă. Înainte să plece, fratele Lin mi-a dat o carte a cuvântului lui Dumnezeu.

După aceea, am citit avid cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, am ajuns să înțeles multe adevăruri și taine și, citind, m-am convins că Dumnezeu Atotputernic e Domnul Isus întors, apariția lui Hristos al zilelor de pe urmă. De atunci, am acceptat oficial lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic. Eram fericit, dar îmi era și rușine să-L întâmpin pe Domnul. În ultimii ani, frații și surorile mi-au predicat Evanghelia în repetate rânduri, dar eu am fost încăpățânat. Nu numai că n-am căutat și cercetat, dar i-am tratat ca pe niște dușmani. Ba chiar am izolat biserica și i-am împiedicat pe ceilalți să audă glasul Domnului și să-L întâmpine. Făceam rău! Când Domnul Isus a apărut și a lucrat, fariseii au răspândit tot felul de aberații, împotrivindu-se Domnului Isus și condamnându-L, ca să-i împiedce pe credincioși să-L urmeze. Am făcut întocmai ca fariseii. Chiar meritam să fiu blstemat și pedepsit de Dumnezeu! Dar Dumnezeu nu și-a amintit fărădelegile mele și, în repetate rânduri, a trimis frații și surorile să-mi predice Evanghelia, până când, în cele din urmă, I-am auzit glasul. Iubirea și mila lui Dumnezeu pentru mine erau imense! Trebuia să am conștiință și rațiune și să le predic Evanghelia celor care tânjeau după venirea Domnului, dar fuseseră înșelați de zvonuri, ca să-i pot să-i aduc în casa lui Dumnezeu și să-I alin inima lui Dumnezeu.

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Dumnezeu este atât de drept

de Zhang Lin, Japonia În septembrie 2012, eram responsabil cu lucrarea bisericii când mi-am cunoscut conducătoarea, Yan Zhuo. Am aflat că...

La ce a servit atâta suferință?

de Angela, Italia După ce am devenit credincioasă, am văzut că mulți lideri și lucrători chiar puteau îndura multe greutăți. Continuau să...

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger