Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Experiență creștină: prudența mea aproape m-a costat mântuirea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă

87

de Li Chunmei, Coreea de Sud

Nota redactorului: Domnul Isus a profețit că va veni din nou în zilele de pe urmă și sunt sigur că toți frații și surorile care tânjesc după întoarcerea Domnului speră să poată fi capabili să-I întâmpine venirea și să obțină mântuirea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Sora Li Chunmei nu face excepție, dar, când aude vestea întoarcerii Domnului, aproape că ratează mântuirea lui Dumnezeu de la finalul veacurilor din cauza prudenței sale. Dar, din fericire, în cele din urmă își lasă garda jos și întâmpină întoarcerea Domnului. Care a fost experiența ei? Citiți mai departe pentru a afla.

Fiind creștină în China, adeseori l-am auzit pe pastor spunând: „Biblia spune: «Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer?! Acest Isus, Care a fost luat în cer de la voi, va veni în acelaşi fel în care L-aţi văzut mergând spre cer» (Faptele Apostolilor 1:11). Când Domnul Isus S-a înălțat la cer, trupul Său spiritual înviat s-a ridicat pe un nor și, astfel, când Domnul Se va întoarce, cu siguranță trupul Său spiritual va fi cel care ni se va arăta, de asemenea, pe un nor. Multe profeții biblice s-au împlinit acum – Domnul va veni foarte curând. Așadar, trebuie să fim foarte atenți să nu ne înșelăm și să ratăm șansa de a intra în Împărăția cerurilor.” Nu am uitat niciodată cuvintele pastorului.

Am venit în Coreea de Sud în 2014 și, după ce am făcut multe cercetări, am ales o biserică presbiteriană în care să slujesc și, ulterior, am devenit liderul de district al bisericii. Îmi reaminteam constant că trebuie să fiu o bună supraveghetoare și să veghez asupra oilor Domnului.

Într-o zi din iunie 2018, alte două surori și cu mine am plănuit să mergem să citim Biblia acasă la sora Li. Din întâmplare, nepoata ei, sora Jin, era și ea acolo și, așa, ne-am adâncit toate în citirea Scripturii. Am adus vorba despre pasaje care nu-mi erau clare și sora Jin mi le-a explicat în detaliu pe toate. Apoi, ea a vorbit despre aceste profeții privind întoarcerea Domnului: „Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata I-a dat-o Fiului” (Ioan 5:22), „Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu” (1 Petru 4:17), „Fiţi temători de Dumnezeu şi daţi-I slavă, pentru că a sosit ceasul judecăţii Lui!” (Apocalipsa 14:7). Pe baza acestora, ne-a comunicat că, atunci când Domnul Se va întoarce, va face o etapă a lucrării de judecată. De asemenea, ea a menționat pilda năvodului, pilda grâului și a neghinei și pilda slujitorilor credincioși și a celor răi, spunând că, atunci când Domnul Se va întoarce, prin lucrarea Lui de judecată, El va separa grâul de neghină, oile de capre și pe slujitorii credincioși de cei răi. Părtășia surorii Jin era într-adevăr nouă și conținea atâta lumină – era și în conformitate cu Scriptura, și chiar mi-a făcut plăcere să o ascult. Apropiindu-ne de final, sora Jin ne-a spus foarte serios: „Surorilor, Domnul Isus, pe care Îl așteptăm de mult timp, S-a întors deja. El este Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă. Dumnezeu a devenit trup și este printre noi, exprimând adevăruri și făcând lucrarea judecății începând din casa lui Dumnezeu…” Când am auzit-o spunând asta, zâmbetul mi-a pierit imediat și m-am gândit: „Domnul Isus S-a întors și lucrează în trup? Cum e posibil așa ceva?” O serie de îndoieli mi-au amintit că pastorul spusese că Domnul Se va pogorî cu siguranță pe un nor și, astfel, mi-am ridicat garda față de sora Jin. Nu am vrut să mai aud nimic. La plecarea noastră, ea mi-a dat un exemplar din Cartea deschisă de Miel și m-a îndemnat sincer să îl citesc cu atenție. Am acceptat cartea de dragul aparențelor.

După ce am ajuns acasă, din curiozitate, m-am uitat la câteva pagini din carte; am simțit că aceste cuvinte erau cu adevărat pline de autoritate și puternice, dar cele ale pastorului îmi răsunau în minte. Așadar, am lăsat repede cartea din mână și nu am îndrăznit să continuu să o citesc. A doua zi, celelalte două surori au venit să mă vadă și mi-au spus că părtășia surorii Jin fusese plină de lumină și că voiau să audă mai mult – m-au invitat să merg cu ele. Le-am spus: „Este adevărat că părtășia ei a fost plină de lumină, dar pastorul spune frecvent că, atunci când Domnul Se va întoarce, El Se va arăta pe un nor, și că noi trebuie să fim atenți față de oricine spune că Domnul a venit în trup.” Ele mi-au răspuns că venirea Domnului era un eveniment major și că, din moment ce părtășia ei fusese lămuritoare, ar trebui să căutăm cu adevărat și să o analizăm, că acesta ar fi singurul mod de a stabili dacă Domnul S-a întors într-adevăr sau nu. M-am gândit că ceea ce au spus este rezonabil, așa că m-am dus din nou acasă la sora Li.

Când am văzut-o pe sora Jin, am spus: „Soră Jin, spui că Domnul Isus S-a întrupat și că S-a întors. De unde știi? L-ai văzut pe Dumnezeu?” Ea a zâmbit și mi-a răspuns: „Soră, Domnul Isus a spus: «Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează» (Ioan 10:27). A stabili că Domnul S-a întors nu necesită neapărat să-L vedem personal în trup. Cel mai important este să vedem dacă într-adevăr cuvintele exprimate de El în trup sunt glasul lui Dumnezeu, dacă sunt adevărul. Este întocmai ca atunci când Domnul Isus a venit și Și-a făcut lucrarea – Petru, Natanael, femeia samariteană și alții au putut toți să recunoască glasul lui Dumnezeu din cuvintele Domnului Isus și, astfel, au putut să stabilească faptul că El era Mesia. Apoi, au început apoi să-L urmeze pe Domnul. Și, acum, aceia dintre noi care am acceptat lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă am făcut acest lucru pentru că am citit cuvintele exprimate de Dumnezeu Atotputernic și am văzut că ele sunt autoritare și puternice. Ele dezvăluie misterele planului de gestionare al lui Dumnezeu (planul mântuirii) și dezvăluie firile și gândirea ascunsă în adâncul inimilor oamenilor. Ne îndreaptă spre calea de a fi curățiți. Lucrul acesta îndeplinește întru totul ceea ce a profețit Domnul Isus: «Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi şi vă va anunţa lucrurile ce urmează să vină» (Ioan 16:12-13). Dumnezeu Atotputernic este Duhul adevărului și, în zilele de pe urmă, El a exprimat toate adevărurile necesare pentru mântuirea deplină a omenirii. Citind cuvintele lui Dumnezeu și punându-le în practică, putem să ne lepădăm treptat de firile noastre corupte și să intrăm în diverse aspecte ale adevărului. Așa am stabilit că Domnul Isus S-a întors cu adevărat și că El este Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă.”

În continuare, ea mi-a vorbit despre unele dintre propriile sale experiențe în stabilirea faptului că aceasta era adevărata cale – acest lucru chiar a avut un răsunet în mine. Totuși, de îndată ce m-am gândit la ce a spus pastorul, pur și simplu nu am putut să cred cu desăvârșire că Domnul S-a întors în trup, așa că tot m-am ferit de ea. Apoi, i-am spus surorii Jin: „Aceste lucruri pe care le-a spus Dumnezeu Atotputernic sunt cu adevărat grozave, dar nu le pot accepta imediat. Mai întâi trebuie să le cercetez.” Ea nu a insistat, ci doar m-a invitat să vizitez Biserica lui Dumnezeu Atotputernic atunci când am ocazia.

În noaptea aceea, mă zvârcoleam și mă-ntorceam în pat, nereușind să dorm. Tot gândindu-mă la părtășia surorii Jin din ultimele două zile, mi-am spus: „Părtășia ei chiar conținea lumină. Sunt credincioasă de atât de multă vreme, dar nu am mai auzit niciodată o părtășie atât de minunată. Ar trebui s-o ascult în continuare sau nu? Și dacă Dumnezeu Atotputernic, pentru care este martoră, este, într-adevăr, Domnul Isus cel întors? Dacă pur și simplu refuz cu fermitate să cercetez lucrul acesta, nu ar însemna că-mi ratez șansa de a întâmpina venirea Domnului? Dar pastorul ne-a spus foarte clar că Domnul Se va întoarce pe un nor, cu siguranță nu în trup. Dacă mă înșel în cercetarea mea, lucrul acesta nu le-ar strica viața fraților și surorilor din districtul de care sunt responsabilă? Oare ce aș putea să fac?” În acel moment m-am ridicat și, apoi, am îngenuncheat ca să mă rog Domnului: „Doamne, chiar sunt nedumerită acum. Pastorul a spus că, atunci când Te vei întoarce, vei fi pe un nor, dar sora Jin a avut părtășie că Te-ai întors deja în trup. Acum nu pot fi sigură dacă Dumnezeu Atotputernic înseamnă într-adevăr întoarcerea Ta. Doamne, dacă acesta este calea cea bună, Te rog să mă luminezi și să mă călăuzești ca să pot să Te recunosc. Dacă nu este calea cea bună, Te rog să-mi dai putere de discernământ, ca să pot să rămân pe calea Ta.”

A doua zi, m-am întâlnit întâmplător cu fratele Wang, care era credincios de câțiva ani și cunoștea foarte bine Biblia. Era un cercetător devotat și un gânditor independent în cuvintele și acțiunile sale. I-am povestit ce mi-a zis sora Jin despre întoarcerea Domnului și l-am întrebat ce părere are. Auzind acest lucru, fratele Wang a spus cu seriozitate: „Sora mea, acesta este momentul crucial pentru venirea Domnului. Dacă auzim că o persoană răspândește vestea că El S-a întors, trebuie să cercetăm acest lucru cu o minte deschisă și cu o inimă plină de respect față de Dumnezeu. Nu putem să emitem, pur și simplu, o judecată. Când Domnul Isus S-a arătat și Și-a făcut lucrarea, fariseii L-au răstignit pentru că au rămas credincioși propriilor noțiuni și I-au condamnat cu nesăbuință lucrarea. Apoi, au fost condamnați și pedepsiți de Dumnezeu. Trebuie să învățăm o lecție din eșecul fariseilor! Domnul Isus a spus: «Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia Cerurilor!» (Matei 5:3). Și, în Romani 10:17, se spune: «Așadar, deci, credința vine prin ceea ce auzim; iar ceea ce auzim vine prin cuvântul lui Hristos.» Cu siguranță cred că trebuie să cercetăm dacă Dumnezeu Atotputernic înseamnă sau nu întoarcerea Domnului. Dacă El S-a întors cu adevărat, dacă nu cercetăm chestiunea aceasta, ne vom pierde șansa de a fi răpiți și vom regreta enorm! Ce ai zice să mergem să vizităm împreună Biserica lui Dumnezeu Atotputernic?” Am simțit că vorbele fratelui Wang erau foarte rezonabile și că ar trebui să abordăm problema venirii Domnului cu venerație față de Dumnezeu, și nu doar să judecăm orbește. Doar căutând și cercetând puteam afla dacă Domnul S-a întors cu adevărat sau nu. Așa că, am dat aprobator din cap și am hotărât să cercetez Biserica lui Dumnezeu Atotputernic.

Câteva zile mai târziu, fratele Wang și cu mine ne-am dus la Biserica lui Dumnezeu Atotputernic împreună cu alte câteva surori. Frații și surorile de acolo ne-au primit foarte călduros. După ce ne-am prezentat, mi-am împărtășit îngrijorarea. „Părtășia pe care a avut-o sora Jin ultima dată era toată în concordanță cu Biblia și chiar conținea lumină, dar nu pot pur și simplu să vă accept mărturia că Domnul S-a întors în trup, pentru că în Biblie se spune: «Atunci Îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor, cu putere şi mare slavă» (Luca 21:27). Când Domnul Se va întoarce, El ar trebui să ni Se arate cu mare slavă în trupul Său spiritual înviat. Cum ar putea El să Se întoarcă în trup?”

Unul dintre frați a răspuns cu această părtășie: „Soră, în afară de versetul pe care l-ai menționat, există o mulțime de alte profeții despre modul în care Se va arăta Domnul când Se va întoarce și care spun că El Se va arăta omenirii în trup. De exemplu: «Deci, fiţi pregătiţi şi voi, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi!» (Luca 12:40), «Căci aşa cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, tot aşa va fi şi venirea Fiului Omului» (Matei 24:27), «Căci aşa cum iese fulgerul şi luminează de la o margine a cerului la cealaltă, tot aşa va fi şi cu Fiul Omului (în ziua Sa)! Dar mai întâi trebuie să sufere multe şi să fie respins de această generaţie» (Luca 17:24-25). Aceste profeții menționează că «Fiul Omului va veni» și «venirea Fiului omului» – „Fiul Omului” înseamnă că El este născut dintr-o ființă umană și are o umanitate normală. Dacă S-ar arăta într-un trup spiritual, nu I s-ar spune Fiul Omului. De exemplu, Iahve Dumnezeu a fost un Duh și nu a fost numit Fiul Omului. După ce Domnul Isus a înviat, chiar dacă trupul Său spiritual semăna, la exterior, cu un trup omenesc, Lui nu I s-ar fi putut spune Fiul Omului. Îngerii sunt, de asemenea, trupuri spirituale, și nici ei nu pot fi numiți Fiul Omului. Deci, de fiecare dată când El are înfățișarea unei ființe umane, dar este, de fapt, un trup spiritual, El nu este numit Fiul Omului. Domnul Isus în trup a fost Fiul Omului, El a fost Hristos și aceasta pentru că El era Duhul lui Dumnezeu îmbrăcat în trup. Arăta foarte obișnuit, foarte normal pe dinafară, dar El era în întregime divin și putea face propria lucrare a lui Dumnezeu. Și, astfel, când Domnul Isus a menționat că «Fiul Omului va veni» și «venirea Fiului omului», El Se referea la întoarcerea lui Dumnezeu în trup în zilele de pe urmă. Acest verset în special – «Dar mai întâi trebuie să sufere multe şi să fie respins de această generaţie» – dovedește că, atunci când Domnul Se va întoarce, El Se va arăta în trup pentru a lucra. Numai dacă Dumnezeu vine într-o formă întrupată, astfel încât să pară foarte obișnuit din exterior, oamenii nu Îl vor recunoaște ca fiind Dumnezeu și atunci Îl vor defăima, judeca și condamna. Dacă Domnul Isus S-ar arăta omenirii cu mare slavă în trupul Său spiritual înviat, toată lumea ar tremura și s-ar prostena înfricoșată înaintea Lui. Cine ar îndrăzni să se răzvrătească față de Dumnezeu, să I se opună sau să-L respingă atunci? Atunci nu s-ar pune problema să sufere și să fie respins de această generație. Când cercetăm dacă El este sau nu Domnul Iisus cel întors, ar trebui să luăm în considerare toate profețiile despre cea de-a doua venire a Sa. Dacă stabilim că El Se va întoarce pe un nor bazându-ne doar pe un verset biblic sau două, e posibil să sfârșim prin a ne împotrivi lui Dumnezeu și, atunci, vom pierde mântuirea Domnului din zilele de pe urmă!”

În părtășia acestui frate nu era niciun singur lucru pe care să-l pot respinge; am început să-mi las garda jos un pic. Apoi, el ne-a arătat un clip minunat intitulat Taina venirii Fiului omului dintr-un film produs de Biserica lui Dumnezeu Atotputernic, Taina evlaviei. După ce l-am vizionat, mi-am dat seama că, atunci când Domnul Se va întoarce în zilele de pe urmă, apariția și lucrarea Lui se vor petrece treptat. În primul rând, Se va întrupa și va merge în taină printre oameni, exprimând adevărul și înfăptuind o etapă din lucrarea de judecată și curățire pentru a desăvârși un grup de biruitori înainte de dezastre. Odată ce lucrarea venirii Sale tainice se va termina, va începe să dezlănțuie marile dezastre pentru a răsplăti binele și a pedepsi răul, și numai după toate acesta Se va pogorî pe un nor și Se va arăta deschis popoarelor din toate națiunile. Atunci, aceia care I s-au împotrivit lui Hristos al zilelor de pe urmă vor pieri în dezastru, plângând și scrâșnind din dinți. Aceasta este împlinirea profeției biblice: „Iată, El va veni pe nori şi orice ochi Îl va vedea, chiar şi cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui” (Apocalipsa 1:7). Odată ce am înțeles toate aceste lucruri, nu am mai avut convingerea că Domnul Se va întoarce într-un corp spiritual, înfățișându-Se omenirii pe un nor. Totuși, încă nu înțelegeam de ce Domnul va veni să lucreze în trup, așa că mi-am continuat căutarea cu acest frate.

Conținuturi Similare