De ce Dumnezeu vine întrupat în zilele de pe urmă, și nu sub formă de Duh?

noiembrie 3, 2021

De când Dumnezeu Atotputernic, Mântuitorul, a exprimat adevăruri, judecând în zilele de pe urmă, mulți au căutat și cercetat adevărata cale și-au întâmpinat întoarcerea Mântuitorului. Au văzut cât de autoritare și puternice sunt cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, că sunt adevărul și au confirmat că sunt glasul Duhului Sfânt și că nicio persoană de rând nu le-ar putea rosti. Auzind glasul lui Dumnezeu, L-au acceptat pe Dumnezeu Atotputernic, au fost înălțați înaintea tronului lui Dumnezeu și-au fost la ospățul nunții Mielului. Aleșii lui Dumnezeu mănâncă, beau și savurează zilnic cuvintele Lui, luminându-le tot mai mult sufletul. Nu doar că se bucură de prezența Lui, ci obțin și luminarea cuvintelor Sale, aflând multe adevăruri și înțelegând multe lucruri. De asemenea, află multe taine din Biblie, ceea ce e o mare plăcere. Abundă de credință, iar iubirea lor pentru Dumnezeu e întețită. Mulți dintre ei nu se tem de oprimarea, arestările și persecuția Partidului Comunist. Își lasă în urmă familiile și legăturile lumești, mânați de datoria de a împărtăși Evanghelia. Îndură arestările și persecuția brutală a PCC-ului, dar continuă să-L urmeze pe Dumnezeu neînfricați și să fie martori pentru El. Nu au fost înfrânți și, cu siguranță, nu au fost nimiciți. Au fost mărturie răsunătoare pentru Dumnezeu. Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu Atotputernic s-a răspândit acum în toate țările lumii, iar Biserica lui Dumnezeu Atotputernic s-a stabilit în multe dintre ele. Tot mai mulți au auzit glasul lui Dumnezeu și se întorc spre Dumnezeu Atotputernic. Crește și numărul celor care cercetează online lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic. Prin asta se-mplinește prorocirea Domnului Isus: „Căci așa cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, tot așa va fi și venirea Fiului Omului(Matei 24:27). Cum spun cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic: „Îmi fac lucrarea de-a lungul universului, iar în Răsărit, trosnetele tunetelor se propagă fără sfârșit, zguduind toate națiunile și confesiunile. Este glasul Meu cel care i-a dus pe toți oamenii în prezent. Eu fac ca toți oamenii să fie cuceriți de glasul Meu, să cadă în acest curent și să se supună Mie, căci de mult Mi-am revendicat slava de pe tot pământul și am eliberat-o din nou în Răsărit. Cine nu tânjește să-Mi vadă slava? Cine nu-Mi așteaptă cu nerăbdare reîntoarcerea? Cine nu este însetat de reapariția Mea? Cui nu îi este dor de frumusețea Mea? Cine n-ar veni la lumină? Cine nu ar privi la bogăția din Canaan? Cine nu tânjește după întoarcerea Răscumpărătorului? Cine nu-L adoră pe El, a cărui putere este măreață? Glasul Meu se va răspândi pe tot pământul; voi sta cu fața la aleșii Mei și le voi spune mai multe cuvinte. Ca și tunetele puternice care scutură munții și râurile, Eu rostesc cuvintele Mele întregului univers și omenirii. De aceea, cuvintele din gura Mea au devenit comoara omului și toți oamenii Îmi prețuiesc cuvintele. Fulgerul luminează dinspre Răsărit către Apus. Cuvintele Mele sunt de așa natură încât omul ezită să renunțe la ele, însă, în același timp, le găsește de nepătruns, dar se bucură și mai mult de ele. Toți oamenii sunt mulțumiți și bucuroși, sărbătorindu-Mi venirea, de parcă tocmai s-ar fi născut un prunc. Prin vocea Mea, voi aduce pe toți oamenii înaintea Mea. De atunci, voi intra în mod oficial în rasa oamenilor, pentru ca ei să vină să Mă slăvească. Cu slava pe care o radiez și cuvintele din gura Mea, voi face astfel încât toți oamenii să vină înaintea Mea și să vadă că fulgerul luminează de la Răsărit și că am coborât și pe «Muntele Măslinilor» din Răsărit. Ei vor vedea că sunt deja de mult timp pe pământ, nu ca Fiul evreilor, ci ca Fulgerul din Răsărit. Deoarece de mult am înviat și am plecat din mijlocul omenirii, iar apoi am reapărut cu slavă printre oameni. Eu sunt Cel ce a fost adorat în urmă cu nenumărate veacuri și Eu sunt și copilul părăsit de israeliți în urmă cu nenumărate epoci. Mai mult, Eu sunt Dumnezeul Atotputernic plin de glorie al acestei epoci! Să vină toți înaintea tronului Meu și să-Mi vadă fața plină de slavă, să-Mi audă glasul și să-Mi privească faptele. Aceasta este întreaga Mea voie; este sfârșitul și punctul culminant al planului Meu, precum și scopul gestionării Mele: să fac ca fiecare națiune să se închine Mie, fiecare limbă să Mă recunoască, fiecare om să-și pună credința în Mine și fiecare popor să Mi se supună!(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cele șapte tunete răsună – Prorocind că Evanghelia Împărăției se va răspândi în tot universul”).

Cuvântarea lui Dumnezeu Atotputernic, ca o mare lumină, s-a răspândit deja de la Răsărit la Apus. Aleșii lui Dumnezeu din fiecare țară predică Evanghelia, sunt martori pentru El și-L slăvesc cu bucurie pentru că l-a învins deja pe Satana și-a obținut toată slava. Dumnezeul Atotputernic Mântuitor a apărut și lucrat înaintea dezastrelor, formând un grup de biruitori. Evanghelia Împărăției Lui s-a răspândit în fiecare țară, iar dezastrele au urmat ca atare. Vedem că lucrarea de judecată începând de la casa lui Dumnezeu a avut deja mare succes și, apoi, Dumnezeu a folosit dezastre pentru a judeca și mustra această lume. Acestea au ajutat la extinderea Evangheliei Împărăției, la mântuirea mai multor oameni de păcat și forțele Satanei. De asemenea, Dumnezeu folosește dezastre pentru a mustra și pune capăt acestei epoci întunecate, pentru a nimici forțele rele potrivnice lui Dumnezeu. Acesta e rodul lucrării Lui de judecată din zilele de pe urmă. Dumnezeu Atotputernic, Mântuitorul, a exprimat multe adevăruri, a făcut o lucrare măreață și a zguduit lumea. Dar mulți din lumea religioasă încă sunt derutați de marele balaur roșu, PCC, și încă sunt încătușați de forțele antihristice din religie. Se agață de ideea că Domnul ar trebuie să coboare pe un nor sub formă de Duh, că n-ar putea să Se întoarcă întrupat drept Fiul Omului. De aceea sunt siguri că oricine nu coboară pe un nor e fals, că orice mărturie că El e Fiul Omului e falsă, că e doar credință în om. Nu doar că nu caută și nu cercetează cuvintele Duhului Sfânt către biserici, nici n-ascultă glasul lui Dumnezeu, ci îi și urmează pe antihriștii religioși, judecând, condamnând și hulind constant apariția și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic. De aceea nu L-au întâmpinat încă pe Domnul, ci au căzut în dezastre, plângând și scrâșnind din dinți, neștiind dacă vor trăi sau muri. Mulți au o întrebare. 40 de zile după învierea Sa, Domnul Isus a apărut sub formă de Duh, deci ar trebui să Se întoarcă sub formă de Duh. De ce n-ar apărea Dumnezeu Atotputernic sub formă de Duh, ci drept Fiul Omului întrupat? Atât de mulți pun această întrebare și mulți nu Îl vor accepta pe Dumnezeu Atotputernic pentru că e în trup, nu în Duh. Mare păcat! Ratează singura lor șansă la mântuire, ceea ce vor regreta o veșnicie. Urmează să am puțină părtășie pentru a răspunde la întrebarea: „De ce Dumnezeu apare în trup, nu în Duh, în zilele de pe urmă?”

Mai întâi, legat de modul în care Domnul apare și lucrează în zilele de pe urmă, putem să confirmăm că Domnul Isus Se întoarce în lume în trup, drept Fiul Omului în zilele de pe urmă, să-și facă lucrarea. Acest lucru se bazează pe multiple prorociri rostite de Domnului Isus, și nu pe ceva stabilit de om. Dacă Domnul Se întoarce sub formă de Duh sau întrupat drept Fiul Omului a fost demult prestabilit de Dumnezeu, iar omul nu poate interveni deloc. Ca oameni, putem doar să ne supunem, nu să delimităm lucrurile după noțiunile și închipuirile noastre. De fapt, chiar dacă modul prestabilit de apariție a lui Dumnezeu nu se potrivește cu noțiunile umane, este cel mai bun, cel mai însemnat și benefic pentru mântuirea noastră. Nu poate fi greșit. Nu îl putem aborda pe baza a ceea ce ne putem închipui. Trebuie să fim fecioarele înțelepte, nu cele nesăbuite. Doar așa putem să-ntâmpinăm apariția Domnului. Oamenii pot insista să se ia după delimitările lor, refuzând s-accepte altceva decât coborârea Lui pe un nor, respingându-L pe Fiul Omului întrupat. Care sunt consecințele acestei atitudini? Cu siguranță vor cădea în dezastre și vor fi pedepsiți, distrugându-se singuri. Dacă suntem fecioare înțelepte, ar trebui să facem cum cere Domnul, auzind glasul lui Dumnezeu pentru a-L întâmpina pe Domnul, acceptându-L cu bucurie și supunându-ne Lui, indiferent de ce formă ia, fără să-ncercăm s-alegem singuri. Altfel, vom deveni fecioare nesăbuite, căzând în dezastre, plângând și scrâșnind din dinți. Așadar, ce se întâmplă în zilele de pe urmă? Se întoarce Dumnezeu sub formă de Duh sau drept Fiul Omului? Mai întâi, să vorbim dacă e mai ușor să interacționăm cu Duhul lui Dumnezeu sau cu Fiul Omului. Lui Îi e mai ușor să ne vorbească prin Duh sau prin trup? Mulți oameni ar răspunde că în ambele cazuri e mai ușor drept Fiul Omului. Este corect. De aceea Dumnezeu a devenit trup când a apărut și a lucrat în Epoca Harului. Domnul Isus a fost Fiul Omului. A trăit printre oameni, mâncând, bând și viețuind cu noi. Mulți L-au urmat pe Domnul, având părtășie, vorbind și interacționând cu El. Era simplu și erau liberi s-o facă, fără nicio restricție sau limitare. Toți au văzut frumusețea Domnului Isus. Udați, susținuți și sprijiniți de Domnul, oamenii au putut învăța multe adevăruri. După ce Domnul a exprimat multe adevăruri, a fost răstignit pe cruce, devenit jertfa de păcat a omenirii. Absolut oricui i s-ar putea ierta păcatele doar acceptându-l pe Domnul Isus drept Mântuitorul și căindu-se în fața Lui. Apoi, ar putea să se bucure de pacea iertării păcatelor și de harul dăruit de Dumnezeu. După ce Domnul a fost răstignit, a înviat și apoi S-a înălțat la cer, tot mai mulți oameni au început să împărtășească Evanghelia Lui, fiind martori pentru Isus Hristos drept Mântuitorul, apariția lui Dumnezeu. Evanghelia Domnului Isus s-a răspândit demult în toate țările din lume. Asta dovedește că Dumnezeu devenit trup drept Fiul Omului pentru a ne răscumpăra și mântui e cel mai eficient. Oamenii nu pot vedea, nici atinge Duhul lui Dumnezeu – nu pot interacționa așa cu El. Nu putem să comunicăm cu Duhul lui Dumnezeu. Când Duhul vorbește, toți tremură de frică. Cum am putea comunica în acest fel? În plus, Duhul lui Dumnezeu nu avea cum să fie răstignit. Cum ar putea fi răstignit ceva ce oameni nu pot vedea, nici atinge? Aceasta arată că Dumnezeu lucrează cel mai bine drept Fiul Omului. Dumnezeu a fost slăvit când Domnul Isus Și-a terminat lucrarea de răscumpărare. Toți pot vedea clar asta. Putem fi siguri din faptele lucrării Domnului Isus că în lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu, fie că e cea de răscumpărare sau cea de judecată din zilele de pe urmă, întruparea drept Fiul Omului e cea mai potrivită. Asta produce cele mai bune rezultate. În plus, întruparea lui Dumnezeu drept Fiul Omului în zilele de pe urmă împlinește pe deplin prorocirile Domnului Isus: „venirea Fiului Omului”, „Fiul Omului va veni”, și „așa va fi și cu Fiul Omului (în ziua Sa)”. Cei care cunosc bine Biblia pot vedea că au fost împlinite cuvintele Domnului. Așadar, de ce atâția oameni se agață de noțiuni despre Fiul Omului apărând și lucrând? De ce atâția oameni încă insistă că Domnul va coborî pe un nor sub formă de Duh? E foarte nechibzuit și ignorant. Dumnezeu apare și lucrează ca Fiul Omului, smerit și modest, nu doar pentru că așa e cel mai eficient, ci și ca să putem vedea firea lui Dumnezeu și cât de încântătoare sunt smerenia și modestia Lui. Dumnezeu întâlnește omenirea direct drept Fiul Omului, față în față cu noi, mâncând, bând și trăind cu noi, exprimând adevăruri ca să ne ude, păstorească și mântuiască. E marea iubire a lui Dumnezeu! De ce nu văd oamenii asta? Cum spun cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic: „Mântuirea omului de către Dumnezeu nu este făcută direct, folosind metoda și identitatea Duhului, deoarece Duhul Său nu poate fi nici atins, nici văzut de către om, și de care omul nici nu se poate apropia. Dacă El ar încerca să-l mântuiască pe om, în mod direct, folosind metoda Duhului, omul ar fi incapabil să primească mântuirea Lui. Dacă Dumnezeu nu ar îmbrăca forma exterioară a unui om creat, nu ar exista nicio cale ca omul să primească această mântuire. Căci omul nu are cum să se apropie de El, la fel cum nimeni nu a putut să se apropie de norul lui Iahve. Numai devenind o ființă umană creată, adică, doar prin punerea cuvântului Său în corpul trupesc ce urmează El să devină, poate El să lucreze personal cuvântul în toți cei care Îl urmează. Doar atunci poate omul, personal, să-I vadă și să-I audă cuvântul și, mai mult, să intre în stăpânirea cuvântului Său și, astfel, să ajungă să fie pe deplin mântuit. Dacă Dumnezeu nu S-ar fi întrupat, niciun om în carne și oase nu ar fi fost capabil să primească o mântuire atât de mare și nici măcar o singură persoană nu ar fi fost mântuită. Dacă Duhul lui Dumnezeu ar lucra direct în mijlocul omenirii, întreaga umanitate ar fi lovită sau, altfel, fără nicio cale de a intra în contact cu Dumnezeu, ar fi complet luată în captivitate de Satana. […] Doar întrupându-Se poate Dumnezeu să trăiască alături de om, să experimenteze suferința lumii și să trăiască într-un trup material normal. Doar în acest fel El poate să le dea oamenilor calea concretă de care ei, ca ființe create, au nevoie. Prin întruparea lui Dumnezeu omul primește mântuirea deplină de la Dumnezeu, și nu direct din Cer, ca răspuns la rugăciunile sale. Căci omul, fiind din carne și sânge, nu are cum să vadă Duhul lui Dumnezeu, cu atât mai puțin să se apropie de Duhul Său. Omul poate intra în contact doar cu trupul omenesc al lui Dumnezeu și, doar cu ajutorul acestuia, omul este capabil să înțeleagă toate căile și toate adevărurile și să primească mântuirea deplină(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Taina întrupării (4)”). „Lucrarea care este de cea mai mare valoare pentru omul corupt este aceea care oferă cuvinte exacte, scopuri clare de urmărit și care poate fi văzută și atinsă. Doar lucrarea realistă și îndrumarea în timp util sunt potrivite gusturilor omului și doar lucrarea reală poate salva omul de firea sa coruptă și depravată. Acest lucru poate fi realizat doar de către Dumnezeul întrupat; doar Dumnezeul întrupat poate salva omul de firea sa anterioară coruptă și depravată(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea Dumnezeului întrupat”).

Cuvintele Lui sunt foarte clare. Doar devenind trup pentru lucrarea Lui de judecată din zilele de pe urmă, poate Dumnezeu să ne curățească și mântuiască pe deplin și să ne conducă spre o destinație frumoasă. L-am văzut personal pe Dumnezeu Atotputernic printre noi, trăind alături de noi, mereu disponibil s-aibă părtășie despre adevăr și să rezolve probleme practice. El observă corupția omenirii, scriindu-Și cuvintele și alimentându-ne cu adevăruri. Chiar ne bucurăm de cuvintele Lui și spiritele noastre sunt eliberate. Când Dumnezeu are părtășie despre adevăr cu noi, Îi putem pune întrebări, iar El ne răspunde cu răbdare. Dumnezeu Atotputernic trăiește printre oameni, vorbindu-ne și având părtășie cu noi. Fiecare cuvânt și gest, chiar și fiecare gând de-ale noastre sunt clare pentru Dumnezeu, chiar sub ochii Lui. El poate să exprime adevăruri oricând și oriunde, scoțând la lumină firile noastre satanice, noțiunile și închipuirile noastre despre El, corectând greșeli din credința și căutarea noastră. Așa ne udă și ne păstorește Însuși Dumnezeu în trup, învățându-ne și sprijinindu-ne, față în față. E o experiență minunată, înduioșătoare pentru noi. Dumnezeu e foarte încântător și abordabil. Vedem numeroasele Lui aspecte încântătoare și-L iubim din toată inima. Hristos exprimă atâtea adevăruri și face o lucrare atât de măreață, dar e foarte smerit și modest, nu Se laudă, nici nu Se etalează ca Dumnezeu. E foarte degajat și călduros în interacțiunile cu noi și nu forțează pe nimeni să-L asculte. Hristos nu are nici urmă de aroganță sau de trufie. Cuvintele lui sunt de încredere, lipsite de minciuni, prefăcătorie și vicleșuguri. Ne tratează ca pe niște membri de familie, vorbind, discutând cu noi sincer. E foarte înduioșător pentru noi. Vedem că nu există corupție în umanitatea lui Hristos. El are umanitate normală – una blândă și sfântă. Hristos poate să exprime adevărul oriunde, oricând, pentru a ne hrăni, sprijini și îndruma. Suntem și mai siguri că Hristos nu are doar umanitate normală, ci și o esență divină. E cu adevărat apariția lui Dumnezeu, Dumnezeul practic în trup. Urmându-L pe Hristos până acum, știm că El este adevărul, calea și viața. În afara de El, niciun om celebru sau măreț n-ar putea exprima adevărul și mântui omenirea. În forma întrupată a lui Dumnezeu, vedem atât de mult din ceea ce El are și este. Vedem esența divină a lui Hristos și că firea lui Dumnezeu e sfântă și dreaptă. Vedem și cât de smerit și modest e Dumnezeu și că e blând și frumos. Asta ne apropie de El, supunându-I-ne și iubindu-L. Lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu în trup e foarte însemnată. Nu doar că umple golul dintre Dumnezeu și om, ci ne și permite să obținem cunoștințe practice și să-L înțelegem. Tocmai prin lucrarea practică a lui Dumnezeu, înțelegem treptat adevărul și intrăm în realitate, scăpând de multe firi corupte, cum ar fi aroganța și înșelăciunea. Trăim o adevărată asemănare umană și obținem slava mântuirii Lui. Prin lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă, simțim cât de practică și de autentică e lucrarea lui Dumnezeu în trup! Dacă Dumnezeu nu S-ar fi întrupat, n-am fi putut s-obținem o udare și o susținere atât de concrete de la Dumnezeu, cu atât mai puțin să înțelegem adevărul, să alungăm păcatul și să fim mântuiți pe deplin de El. Doar Dumnezeu făcând lucrarea de judecată în trup poate înfăptui toate astea.

Așadar, toți ar trebui să vadă clar acum că Dumnezeu devine trup în zilele de pe urmă, exprimând adevărul și făcând lucrarea de judecată doar pentru curățirea și mântuirea omenirii. Dacă Dumnezeu apărea și lucra în Duh, noi, oameni corupți, n-aveam șansa să înțelegem și s-obținem adevărul și nu puteam niciodată să ne alungăm corupția și să fim mântuiți de El. Nu există nici umbră de îndoială. Totuși, mulți din lumea religioasă văd că Dumnezeu Atotputernic a exprimat multe adevăruri și admit că ale Sale cuvinte au autoritate și putere, dar pentru că El e Fiul Omului cu o înfățișare obișnuită, normală, Îl judecă și condamnă pe Dumnezeu Atotputernic, spunând că e un om, nu Dumnezeu. Ba chiar condamnă și hulesc apariția și lucrarea Lui și li se împotrivesc. Nu putem să nu ne gândim în urmă cu 2000 de ani, când Domnul Isus a venit să lucreze. De vreme ce El a avut o înfățișare normală, fariseii L-au tratat drept o persoană de rând, spunând critic: „Nu este El nazarineanul?” „Nu e fiul tâmplarului?” Indiferent cât adevăr a exprimat și câte miracole mărețe a făcut, fariseii n-au cercetat și nu L-au acceptat. În schimb, L-au judecat și condamnat pe Domnul Isus, spunând că alungă demoni cu ajutorul prințului demonilor și, în final, L-au răstignit pe cruce, comițând cel mai atroce păcat. Au fost blestemați și pedepsiți de Dumnezeu. Dumnezeu a apărut și a lucrat în trup drept Fiul Omului, de două ori. Așadar, de ce nu-L acceptă oamenii, ci I se împotrivesc lui Hristos, Îl condamnă și resping? Unde anume greșesc? E din cauză că văd doar exteriorul, că Hristos arată ca o persoană de rând. Nu cercetează și nu recunosc toate adevărurile exprimate de El. Nu văd esența Lui divină, ci doar Îl combat și condamnă din cauza noțiunilor lor umane. Așa că sunt pedepsiți și blestemați pentru asta. Biblia spune: „Cel ce crede în Fiul are viața veșnică, dar cel ce nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el(Ioan 3:36). Oricine Îl condamnă pe Fiul Omului care exprimă adevărul și I se împotrivește hulește Duhul Sfânt și nu poate fi iertat în această lume sau în următoarea. Fecioarele înțelepte trebuie să-nvețe să caute adevărul și s-audă glasul lui Dumnezeu. Domnul Se întoarce în zilele de pe urmă drept Fiul Omului, vorbind și lucrând. Cei care-L acceptă sunt cei care iubesc adevărul. Cei care-L resping și condamnă pe Fiul Omului disprețuiesc adevărul. Dumnezeu dezvăluie cum e fiecare, prin apariția și lucrarea Fiului Omului. E înțelepciunea lui Dumnezeu și ne-arată atotputernicia Lui.

În încheiere, să vedem câteva fragmente din cuvintele lui Dumnezeu.

Dumnezeu Atotputernic spune: „De data aceasta, Dumnezeu vine să săvârșească lucrarea nu într-un trup spiritual, ci într-un trup foarte obișnuit. În plus, nu numai că este trupul celei de-a doua întrupări a lui Dumnezeu, este și trupul prin care Se întoarce Dumnezeu întrupat. Este un trup foarte obișnuit. Nu poți vedea nimic care să-L facă să Se evidențieze dintre alții, dar poți câștiga de la El adevăruri de care nu s-a mai auzit înainte. Acest trup nesemnificativ este lucrul care întruchipează toate cuvintele adevărului de la Dumnezeu, săvârșește lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă și exprimă întreaga Lui fire ca omul să ajungă să o înțeleagă. Nu îți dorești foarte mult să Îl vezi pe Dumnezeu în ceruri? Nu îți dorești foarte mult să Îl înțelegi pe Dumnezeu din ceruri? Nu îți dorești foarte mult să vezi destinația omenirii? El îți va spune toate aceste secrete – secrete pe care niciun alt om nu a putut să ți le spună și El îți va spune și adevărurile pe care nu le înțelegi. El este poarta ta către Împărăție și ghidul tău către epoca nouă. Un astfel de trup obișnuit deține multe mistere de nepătruns. Faptele Sale pot fi enigmatice pentru tine, dar întregul obiectiv al lucrării pe care o face este suficient pentru a-ți permite să vezi că El nu este, așa cum cred oamenii, doar un simplu trup. Deoarece El reprezintă voia lui Dumnezeu și grija arătată de El omenirii în zilele de pe urmă. Deși nu-I poți auzi cuvintele, care par să zguduie cerul și pământul, deși nu poți să Îi vezi ochii ca niște flăcări vii și deși nu poți primi disciplina toiagului Lui de fier, totuși poți să auzi din cuvintele Lui că Dumnezeu este mânios și să știi că Dumnezeu arată compasiune omenirii; poți vedea firea Lui dreaptă și înțelepciunea Lui și, mai mult decât atât, îți poți da seama de grija lui Dumnezeu pentru întreaga omenire. Lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă este pentru a-i permite omului să Îl vadă pe Dumnezeu din ceruri trăind printre oameni pe pământ și pentru a-i permite omului să Îl cunoască, să asculte de El, să Îl venereze și să Îl iubească. De aceea, El S-a întrupat pentru a doua oară. Deși ceea ce vede omul în această zi este un Dumnezeu asemenea omului, un Dumnezeu cu un nas și doi ochi, un Dumnezeu obișnuit, în cele din urmă, El vă va arăta că dacă acest om n-ar exista, cerul și pământul ar trece printr-o schimbare teribilă; dacă acest om n-ar exista, cerurile s-ar tulbura, pământul s-ar cufunda în haos, iar toată omenirea ar trăi în mijlocul foametei și a ciumei. El vă va arăta că dacă Dumnezeu întrupat nu ar fi venit să vă mântuiască în zilele de pe urmă, atunci Dumnezeu ar fi distrus de mult timp omenirea întreagă în iad; dacă acest trup nu ar fi existat, atunci ați fi veșnic conducători ai păcătoșilor și ați fi cadavre pentru totdeauna. Trebuie să știți că dacă acest trup n-ar fi existat, toată omenirea s-ar confrunta cu o calamitate inevitabilă și i-ar fi imposibil să scape de pedeapsa mult mai aspră pe care Dumnezeu o aplică omenirii în zilele de pe urmă. Dacă acest trup obișnuit nu s-ar fi născut, ați fi cu toții într-o stare în care implorați pentru viața voastră fără să fiți capabili să trăiți sau să vă rugați pentru moartea voastră, fără să puteți muri; dacă acest trup nu ar fi existat, atunci nu ați putea să câștigați adevărul și să veniți înaintea tronului lui Dumnezeu astăzi, ci, mai degrabă, ați fi pedepsiți de Dumnezeu din cauza păcatelor voastre cumplite. Știați că dacă n-ar fi fost reîntruparea lui Dumnezeu, nimeni nu ar avea o șansă la mântuire; și dacă nu ar fi existat venirea acestui trup, Dumnezeu ar fi încheiat de mult epoca veche? Dat fiind acest fapt, mai sunteți capabili să respingeți a doua întrupare a lui Dumnezeu? Din moment ce puteți trage multe foloase de pe urma acestui om obișnuit, de ce nu L-ați accepta cu dragă inimă?(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Știi? Dumnezeu a făcut un lucru minunat în rândul oamenilor”).

Toată lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă este făcută prin intermediul acestui om obișnuit. El îți va oferi totul ție și, mai mult, El va putea decide totul în legătură cu tine. Poate un asemenea om să fie așa cum credeți voi că e: un om atât de simplu încât să nu fie demn de a fi menționat? Nu este adevărul Lui suficient pentru a vă convinge în totalitate? Mărturia faptelor Lui nu este suficientă pentru a vă convinge în totalitate? Sau calea pe care El o aduce nu este vrednică să fie urmată? La urma urmelor, ce vă determină să-L urâți, să-L alungați și să-L evitați? Acest om este Cel care exprimă adevărul, acest om este Cel care furnizează adevărul și acest om este Cel care vă oferă o cale pe care să o urmați. Este oare posibil ca voi încă să nu fiți capabili să găsiți urmele lucrării lui Dumnezeu în aceste adevăruri? Fără lucrarea lui Isus, omenirea nu ar fi putut să coboare de pe cruce, iar fără întruparea de astăzi, cei care au coborât de pe cruce nu ar putea să câștige niciodată aprobarea lui Dumnezeu sau să intre în epoca nouă. Fără venirea acestui om obișnuit, voi nu ați fi avut niciodată ocazia de a vedea adevăratul chip al lui Dumnezeu și nici nu ați fi fost calificați să o faceți, pentru că voi sunteți toți obiecte care ar fi trebuit să fie distruse cu mult timp în urmă. Datorită celei de-a doua întrupări ale lui Dumnezeu, El v-a iertat și v-a arătat milă. Cu toate acestea, cuvintele pe care trebuie să vi le transmit în final sunt tot acestea: acest om obișnuit, care este întruparea lui Dumnezeu, este de o importanță vitală pentru voi. Acesta este lucrul minunat pe care Dumnezeu l-a săvârșit deja în rândul oamenilor(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Știi? Dumnezeu a făcut un lucru minunat în rândul oamenilor”).

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Ați auzit glasul lui Dumnezeu?

Toți credincioșii în Domnul așteaptă cu nerăbdare întoarcerea Lui. Astăzi, vom avea un pic de părtășie despre profețiile Domnului Isus și...

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger