Cine este unicul Dumnezeu adevărat?

septembrie 22, 2021

În ziua de azi, cei mai mulți oameni au credință și cred că există un Dumnezeu. Ei cred în Dumnezeul Care este în inimile lor. Așa că, de-a lungul timpului, în diferite locuri, oamenii au ajuns să creadă în foarte mulți Dumnezei diferiți, sute sau poate chiar mii. Se poate să fie atât de mulți? Categoric nu. Atunci câți sunt și cine este adevăratul Dumnezeu? Nicio persoană faimoasă sau importantă nu poate oferi un răspuns clar, fiindcă niciun om nu-L poate vedea pe Dumnezeu și nu poate intra în contact direct cu El. Fiecare om are o durată a vieții scurtă, iar lucrurile pe care le experimentează și la care este martor sunt foarte limitate, deci cine poate fi mărturie clară pentru Dumnezeu? Cei care pot sunt puțini și rari. Știm că Biblia este cea mai clasică și autoritară lucrare care este mărturie pentru Dumnezeu. Conține mărturii că Dumnezeu a creat toate lucrurile și, de când a creat omenirea, El nu a încetat să îndrume viața omului pe pământ. A emis legile și poruncile pentru oameni, iar Biblia este mărturie și pentru Dumnezeu întrupat, pentru Domnul Isus Care a venit să răscumpere omenirea. Prorocește întoarcerea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă pentru a face lucrarea de judecată ca să mântuiască pe deplin omenirea și să ducă oamenii la o destinație minunată. Așadar este clar că Dumnezeul pentru care mărturisește Biblia este Creatorul, singurul Dumnezeu adevărat. Acest lucru este bine întemeiat. Unii întreabă: „Cine este cu adevărat acest Dumnezeu despre Care mărturisește Biblia? Care este numele Său? Cum să-L numim?” A fost numit Iahve. Ulterior, când S-a întrupat, a fost numit Domnul Isus, iar apoi Apocalipsa prorocește că Cel Atotputernic va veni în zilele de pe urmă – Dumnezeu Atotputernic. Acest Dumnezeu este Cel Care a creat cerul, pământul, toate lucrurile și omenirea. El este singurul Dumnezeu adevărat Care mereu a îndrumat și a mântuit omenirea. El este veșnic, stăpânește și conduce toate lucrurile. Așa că oricine în afară de acest Creator și singur Dumnezeu adevărat este un dumnezeu fals. Satana este un dumnezeu fals și acei îngeri căzuți care l-au urmat pretind că sunt dumnezei ca să înșele oamenii, fără excepție. De exemplu, Buddha, Guanyin și Împăratul de Jad din Daoism sunt cu toții dumnezei falși. Mai există mulți dumnezei falși, precum cei consacrați de împărații din trecut și nu e nevoie să vorbim despre dumnezeii altor religii. Deci de ce spunem că ei sunt dumnezei falși? Fiindcă nu au creat toate lucrurile din cer și de pe pământ și nu au creat omenirea. Aceasta este cea mai bună dovadă. Toți cei care nu pot crea toate lucrurile și nu pot stăpâni asupra tuturor lucrurilor sunt dumnezei falși. Credeți că un dumnezeu fals ar îndrăzni să pretindă că a creat toate lucrurile? Nu. Dar ființele umane? N-ar îndrăzni. Ar îndrăzni să pretindă că ar putea mântui omenirea de Satana? Categoric nu. Când vin într-adevăr dezastrele, dacă apelezi la un dumnezeu fals, se va arăta el? Nu va putea – se va ascunde, nu? Deci putem vedea că dumnezeii falși nu pot mântui omenirea, iar a crede în ei este o credință în van. A crede în ei înseamnă să vă păcăliți singuri și nu se poate termina decât cu prăbușirea în distrugere. Acesta este motivul pentru care stabilirea Dumnezeului adevărat, a Domnului Care a creat toate lucrurile, este de o importanță majoră.

Să vedem ce se spune în Geneza 1:1. „La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul.” Acesta este primul verset din Biblie. Este plin de autoritate și înțeles. Dezvăluie omenirii taina prin care Dumnezeu a creat cerul, pământul și toate lucrurile. Geneza este și o consemnare a faptului că Dumnezeu a creat lumina și aerul prin cuvintele Sale, precum și toate animalele și plantele și a creat omul cu mâinile Sale. Dumnezeu a creat toate lucrurile și El aprovizionează și hrănește toate lucrurile. Ne oferă tot ce ne trebuie pentru a supraviețui. Omenirea și toate celelalte lucruri vii supraviețuiesc conform legilor predestinate de Dumnezeu. Aceasta este puterea și autoritatea unică a Creatorului și un lucru pe care niciun om, înger sau duh rău al Satanei nu l-ar putea avea sau dobândi vreodată. Putem spune cu certitudine că singurul capabil să creeze toate lucrurile și omenirea este Creatorul, singurul Dumnezeu adevărat.

Dumnezeu a creat toate lucrurile și El a creat omenirea; El stăpânește asupra tuturor lucrurilor. Între timp, conduce și mântuiește întreaga omenire. Să vedem ce spune Geneza. La început, Dumnezeu a creat omenirea, iar după ce Adam și Eva au fost ispitiți de Satana, omul a trăit în păcat. Urmașii lui Adam și ai Evei s-au înmulțit pe pământ, dar nu au știut cum să trăiască sau cum să I se închine lui Dumnezeu adevărat. Pe baza planului Său de gestionare, Dumnezeu Și-a început lucrarea din Epoca Legii, emițând legile și poruncile, învățând oamenii ce este păcatul, ce ar trebui să facă și ce nu ar trebui să facă, astfel încât să știe cum să trăiască și cum să I se închine lui Iahve Dumnezeu. Astfel Dumnezeu a îndrumat omenirea pe calea cea bună în viață. Târziu în Epoca Legii, omenirea era atât de profund coruptă de Satana încât nu putea urma legea și păcătuia din ce în ce mai mult. Nici măcar nu erau suficiente jertfe de păcat de oferit. Dacă lucrurile ar fi continuat așa, întreaga omenire urma să fie condamnată și ucisă conform legii. Pentru a mântui omenirea, Dumnezeu S-a întrupat drept Domnul Isus. A fost răstignit personal pentru omenire, drept jertfa noastră de păcat, luând păcatele oamenilor. După aceea, nimeni nu a mai trebuit să ofere jertfe de păcat pentru păcatele sale. Atât timp cât credea, mărturisea și se căia Domnului, păcatele lui erau iertate și putea veni înaintea lui Dumnezeu pentru a se bucura de toate lucrurile cu care îl înzestra Dumnezeu. Fără jertfa de păcat a Domnului Isus, toți ar fi fost condamnați și uciși conform legii și nu ar fi fost posibil să mai fim aici astăzi. Așadar știm că Domnul Isus este Răscumpărătorul întregii omeniri, arătarea singurului Dumnezeu adevărat. Duhul Său este Duhul lui Iahve Dumnezeu. El este arătarea lui Iahve Dumnezeu în trup. Pe înțelesul tuturor, Iahve Dumnezeu a venit în lume ca om pentru a răscumpăra omenirea și este singurul Dumnezeu adevărat.

În Epoca Harului, Domnul Isus a făcut lucrarea de răscumpărare și tuturor celor care credeau în Domnul li s-au iertat păcatele. Deși se bucura de pacea și bucuria iertării păcatelor și de tot harul pe care Dumnezeu l-a oferit omului, omenirea nu a încetat niciodată să păcătuiască. Oamenii trăiesc într-un ciclu în care păcătuiesc, mărturisesc și păcătuiesc din nou. Ei nu au atins sfințenia și nu au devenit demni de a intra în Împărăția lui Dumnezeu. Domnul Isus a promis că va veni din nou în zilele de pe urmă pentru a mântui complet oamenii de păcat, pentru a-i curăți și pentru a-i lua în Împărăția Lui. Așa cum a promis, Dumnezeu întrupat a venit acum personal pe pământ. El este Dumnezeu Atotputernic, exprimând adevărul și făcându-Și lucrarea judecății din zilele de pe urmă. Dumnezeu Atotputernic a rostit milioane de cuvinte, dezvăluind tainele planului de gestionare de 6000 de ani al lui Dumnezeu și spunând omenirii totul despre esența păcătuirii și împotrivirii omului față de Dumnezeu, despre felul în care Satana corupe omul, cum Dumnezeu lucrează pas cu pas pentru a mântui omul, cum să practici credința pentru a fi purificat și a intra în Împărăția Lui, cum să obții supunerea și iubirea față de Dumnezeu, precum și finalul și destinația finală a fiecărui tip de om. Există o varietate atât de bogată în adevărurile rostite de Dumnezeu Atotputernic – nu le lipsește nimic. Văzând câte adevăruri a exprimat Dumnezeu Atotputernic, putem confirma că El este Domnul Isus Care S-a întors, fiindcă Domnul a prorocit: „Când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul(Ioan 16:13). Faptul că Dumnezeu Atotputernic dezvăluie atât de multe adevăruri nu este îndeplinirea profeției Domnului Isus? Nu dovedește asta că El este Duhul Domnul Isus Care S-a întors să lucreze în trup? Așadar, Dumnezeu Atotputernic și Domnul Isus au același Duh, iar Dumnezeu Atotputernic este Mântuitorul Care a venit pe pământ pentru a mântui pe deplin omenirea. Numai Dumnezeu Însuși poate exprima adevărul. În afară de Dumnezeu, niciun om nu ar putea face asta. De-a lungul istoriei omenirii, niciun om nu a fost capabil să exprime adevăruri. Lucrurile spuse de acele persoane faimoase și importante, de acei diavoli și duhuri rele care se dau drept dumnezei, sunt toate aberații și minciuni înșelătoare, fără niciun cuvânt adevărat. Numai Dumnezeu Însuși poate exprima adevărul și mântui omenirea. Nu există nicio îndoială.

Dumnezeu a creat cerul, pământul și toate lucrurile și a creat omenirea. A vorbit și a lucrat tot acest timp pentru a îndruma și mântui omenirea. Putem spune cu încredere că doar Creatorul care poate crea cerul, pământul și toate lucrurile și poate stăpâni asupra sorții omului este unicul Dumnezeu adevărat. Dumnezeu a creat omenirea și numai Dumnezeu Se preocupă de soarta și progresul omului. De când a încheiat lucrarea de creare a lumii, Dumnezeu S-a concentrat asupra omenirii, păstorindu-ne și înzestrându-ne cu tot ce ne trebuie, aprovizionându-ne din belșug. El nu S-a îndepărtat de noi și nu ne-a ignorat după ce ne-a creat. Când omenirea a început oficial să trăiască pe pământ, Dumnezeu Și-a început lucrarea Epocii Legii, emițând poruncile pentru a îndruma viața oamenilor pe pământ. Când oamenii au devenit prea adânc corupți de Satana pentru a respecta legile, toată lumea se confrunta cu condamnarea conform legilor și ajunsese la punctul fără întoarcere, așa că Dumnezeu S-a întrupat drept Domnul Isus și a îndeplinit personal lucrarea de răscumpărare pentru a ierta oamenii de păcatele lor, premițându-le să se bucure de harul și binecuvântările dăruite de Dumnezeu. Când acea epocă s-a încheiat, Dumnezeu S-a întrupat din nou, de data aceasta drept Dumnezeu Atotputernic, pentru a face lucrarea de judecată din zilele de pe urmă ca să mântuiască pe deplin omenirea de păcat și de forțele Satanei și a o conduce într-o destinație minunată. Deși fiecare epocă a lucrării lui Dumnezeu are un nume diferit, iar El a înfăptuit diferite lucrări, toate sunt făcute de un singur Dumnezeu. El are un singur Duh și este unicul Dumnezeu adevărat. Acest lucru este indiscutabil. Întocmai precum spune Dumnezeu Atotputernic: „Lucrarea întregului plan de gestionare (planul mântuirii) al lui Dumnezeu este făcută personal de către Însuși Dumnezeu. Prima etapă – crearea lumii – a fost făcută personal de Dumnezeu Însuși și, dacă n-ar fi fost făcută, nimeni n-ar fi fost capabil să creeze omenirea; a doua etapă a fost răscumpărarea întregii omeniri și a fost, de asemenea, făcută personal de Dumnezeu Însuși; a treia etapă este de la sine înțeleasă: există o și mai mare nevoie pentru ca finalul întregii lucrări a lui Dumnezeu să fie făcut de Însuși Dumnezeu. Întreaga lucrare de răscumpărare, cucerire, câștigare și desăvârșire a întregii omeniri este îndeplinită personal de Însuși Dumnezeu. Dacă El nu ar face personal această lucrare, atunci identitatea Sa nu ar putea fi reprezentată de om, și nici lucrarea Sa să fie făcută de om. Pentru a-l înfrânge pe Satana, pentru a câștiga omenirea și pentru a-i da omului o viață normală pe pământ, El îl conduce personal pe om și lucrează personal printre oameni; pentru întregul Său plan de gestionare (planul mântuirii) și pentru toată lucrarea Sa, El trebuie să facă personal această lucrare(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Restaurarea vieții normale a omului și conducerea lui către o destinație minunată”). „Cele trei etape ale lucrării efectuate de la început până astăzi au fost toate efectuate de către Dumnezeu Însuși și au fost efectuate de către singurul Dumnezeu. Faptul celor trei etape ale lucrării este faptul conducerii întregii omeniri de către Dumnezeu, un fapt pe care nu îl poate nega nimeni. La finalul celor trei etape ale lucrării, toate lucrurile vor fi clasificate după felul lor și se vor întoarce sub stăpânirea lui Dumnezeu, pentru că în întregul univers există numai acest singur Dumnezeu și nu există alte religii. Acela care este incapabil să creeze lumea va fi incapabil să îi pună capăt, în timp ce Acela care a creat lumea cu siguranță va fi capabil să îi pună capăt. Așadar, dacă cineva este incapabil să pună capăt epocii și este doar capabil să îl ajute pe om să-și cultive mintea, atunci acesta, cu siguranță, nu va fi Dumnezeu și, cu siguranță, nu va fi Domnul omenirii. El va fi incapabil să facă o asemenea lucrare măreață; există unul singur care poate efectua o asemenea lucrare și toți cei ce sunt incapabili să facă această lucrare sunt cu siguranță dușmani, și nu Dumnezeu. Toate religiile rele sunt incompatibile cu Dumnezeu și, din moment ce sunt incompatibile cu Dumnezeu, ele sunt dușmane ale lui Dumnezeu. Toată lucrarea este realizată de acest singur Dumnezeu adevărat și întregul univers este comandat de acest singur Dumnezeu. Indiferent dacă este vorba de lucrarea Sa în Israel sau în China, indiferent dacă lucrarea Lui este săvârșită de Spirit sau de trup, toată este făcută de Dumnezeu Însuși și nu poate fi făcută de nimeni altcineva. Tocmai pentru că El este Dumnezeul întregii omeniri, El lucrează liber, neconstrâns de orice condiții – aceasta este cea mai măreață dintre toate viziunile(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cunoașterea celor trei etape ale lucrării lui Dumnezeu este calea spre a-L cunoaște pe Dumnezeu”). Din cuvintele lui Dumnezeu, putem vedea că există un singur Dumnezeu, un singur Creator, doar Dumnezeu Însuși poate să creeze toate lucrurile, să stăpânească destinul întregii omeniri, să îndrume viața omenirii pe pământ, să mântuiască omul și să-l îndrume spre o destinație minunată. Întocmai precum se spune în Apocalipsa: „Eu sunt Alfa și Omega, Cel Dintâi și Cel De Pe Urmă, Începutul și Sfârșitul(Apocalipsa 22:13). Falșii Dumnezei nu pot să creeze toate lucrurile, cu atât mai puțin să mântuiască omenirea sau să încheie o epocă. Un dumnezeu fals n-ar putea face niciodată lucrarea pe care o face adevăratul Dumnezeu. Un dumnezeu fals nu poate decât să arate niște semne și minuni sau să răspândească niște erezii și aberații pentru a înșela și a corupe oamenii. Ba chiar s-ar putea să îndeplinească niște favoruri neînsemnate pentru a câștiga oamenii de partea lor și a-i face să ardă tămâie pentru ei și să li se închine ca lui Dumnezeu. Dar dumnezeii falși nu pot ierta păcate sau exprima adevăruri pentru a curăți corupția oamenilor. Ei nu pot mai ales să mântuiască omenirea de forțele Satanei. Faptul că falșii dumnezei îndrăznesc să se dea drept adevăratul Dumnezeu arată că sunt extrem de răi și nerușinați și, în cele din urmă, vor fi încătușați și aruncați în Adânc de Dumnezeu – vor fi pedepsiți. Toți cei care I se împotrivesc lui Dumnezeu vor fi distruși de El în cele din urmă.

Așadar, pentru a-L căuta pe adevăratul Dumnezeu, trebuie să-L căutați pe Cel care a creat toate lucrurile, Care stăpânește toate lucrurile, Cel care exprimă adevărul și lucrează pentru a mântui omenirea. Aceasta este cheia. Numai crezând în singurul Dumnezeu adevărat și închinându-vă Lui, acceptând adevărurile pe care le exprimă și câștigând adevărul drept viața voastră, puteți fi eliberați de păcat, puteți obține mântuirea lui Dumnezeu și intra în destinația minunată. Dacă nu știți cine este adevăratul Dumnezeu, trebuie să căutați și să cercetați. Nu-i putem confunda pe falșii dumnezei cu adevăratul Dumnezeu numai pentru că arată niște minuni sau vindecă niște boli. Asta ar fi interzis pentru că ei nu sunt adevăratul Dumnezeu. Să te închini unui dumnezeu fals este blasfemie, împotrivire față de Dumnezeu și echivalentul trădării lui Dumnezeu adevărat. Firea lui Dumnezeu nu va tolera nicio ofensă omenească, deci toți cei care cred într-un dumnezeu fals vor fi blestemați și distruși de Dumnezeu. Dumnezeu Atotputernic spune: „Atât timp cât vechea lume continuă să existe, Îmi voi azvârli furia asupra națiunilor sale, promulgând în mod deschis decretele Mele administrative în tot universul și dând mustrări asupra oricui le încalcă. Când Îmi întorc fața spre univers pentru a vorbi, toată omenirea Îmi aude vocea și după aceea vede toate lucrările pe care le-am făcut cu migală în univers. Cei care se împotrivesc voinței Mele, adică cei care Mi se opun cu faptele omului, vor cădea sub mustrarea Mea. Voi lua multitudinea de stele din ceruri și le voi face din nou, și datorită Mie soarele și luna vor renaște – cerurile nu vor mai fi așa cum au fost și nenumăratele lucruri de pe pământ vor fi făcute din nou. Totul se va întregi prin cuvintele Mele. Multele națiuni din univers vor fi iarăși împărțite și înlocuite de Împărăția Mea, astfel încât națiunile de pe pământ să dispară pentru totdeauna și să devină o națiune care Mi se închină; toate națiunile pământului vor fi distruse și vor înceta să mai existe. Dintre ființele umane din univers, toți cei care aparțin diavolului vor fi exterminați și toți cei care se închină Satanei vor fi doborâți la pământ de focul Meu arzător – cu alte cuvinte, cu excepția celor care se află acum în curent, toți vor fi transformați în cenușă. Când voi mustra multele popoare, cei din lumea religioasă se vor întoarce, în diferite măsuri, la Împărăția Mea, cuceriți de faptele Mele, pentru că ei vor fi văzut venirea Celui Sfânt pe un nor alb. Toți oamenii vor fi împărțiți după propriul neam și vor primi mustrări proporționale cu acțiunile lor. Toți cei care Mi s-au opus vor pieri; cât despre cei ale căror fapte pe pământ nu M-au implicat pe Mine, aceștia vor continua să existe pe pământ, sub conducerea fiilor Mei și a poporului Meu, datorită modului în care s-au achitat. Mă voi arăta mulțimilor de popoare și nenumăratelor națiuni și, cu propriul Meu glas, Mă voi face mai departe auzit pe pământ, proclamând finalizarea marii Mele lucrări pentru ca toată omenirea să vadă cu ochii săi(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers”, Capitolul 26).

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Ați auzit glasul lui Dumnezeu?

Toți credincioșii în Domnul așteaptă cu nerăbdare întoarcerea Lui. Astăzi, vom avea un pic de părtășie despre profețiile Domnului Isus și...

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger