Ați auzit glasul lui Dumnezeu?

aprilie 14, 2023

Toți credincioșii în Domnul așteaptă cu nerăbdare întoarcerea Lui. Astăzi, vom avea un pic de părtășie despre profețiile Domnului Isus și vom discuta despre diferitele înțelegeri privind întoarcerea Domnului. Cei mai mulți oameni cred că întoarcerea Domnului va fi o pogorâre pe nori, dar, potrivit profețiilor Domnului Isus din Biblie, El Se va întoarce și va rosti cuvinte ca Fiul Omului. Domnul a profețit venirea sau apariția Fiului Omului în mai multe ocazii, iar venirea Fiului Omului se referă la Dumnezeu care Se arată și lucrează în trup. Numai aceasta este cea mai pură interpretare și este foarte puțin probabil să o auziți într-o biserică religioasă. Venirea sau apariția Fiului Omului este o mare taină, una despre care nimeni nu ar ști, fără să fi întâmpinat deja apariția și lucrarea Lui.

În Biblie există o mulțime de profeții despre întoarcerea Domnului, însă majoritatea au venit de la ființe umane, cum ar fi apostoli sau profeți, sau de la îngeri. Profețiile pe care oamenii tind să le citeze sunt cele de la oameni și, prin urmare, tânjesc să-L vadă pe Domnul pogorându-Se, public, pe nori. Dar, de fapt, întoarcerea Domnului este cel mai bine păstrat secret. Domnul Isus a spus: „Dar despre ziua și ora aceea nu știe nimeni, nici îngerii cerurilor, (nici Fiul), ci numai Tatăl(Matei 24:36). Întrucât nimeni nu știe care va fi acea zi sau oră, nici măcar îngerii cerești sau Fiul, ar putea vreuna dintre profețiile din Biblie despre întoarcerea Domnului, oferite de oameni sau de îngeri, să fie într-adevăr exactă? Nu ar avea cum să fie. Așadar, dacă vrem să-L întâmpinăm pe Domnul, trebuie să ne ghidăm după profețiile Domnului Isus. Aceasta este singura noastră speranță de a-L întâmpina pe Domnul. Toți aceia care insistă cu încăpățânare că Domnul Se va pogorî pe nori sigur vor pieri în dezastre, plângând și scrâșnind din dinți. Domnul Isus a spus: „Căci așa cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, tot așa va fi și venirea Fiului Omului(Matei 24:27). „Căci așa cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului la cealaltă, tot așa va fi și cu Fiul Omului (în ziua Sa)! Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie respins de această generație(Luca 17:24-25). „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. […] și vă va anunța lucrurile ce urmează să vină(Ioan 16:12-13). „Iată, Eu stau la ușă și bat! Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el și voi mânca cu el, și el cu Mine(Apocalipsa 3:20). „Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!(Apocalipsa 2:7). „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează(Ioan 10:27). Ce putem vedea în aceste profeții de la Domnul Isus? Cuvintele Domnului ne spun limpede că El Se întoarce în zilele de pe urmă ca Fiul Omului. Fiul Omului este, de fapt, întruparea și El va rosti mai întâi cuvinte, exprimând multe adevăruri, și-i va conduce pe aleșii lui Dumnezeu să intre în toate adevărurile. Ce lucrare va îndeplini Domnul, venind și exprimând adevăruri? Fără îndoială, El va face lucrarea de judecată începând de la casa lui Dumnezeu; El va face lucrare pentru a mântui pe deplin omenirea. Așadar, cum Îl putem întâmpina pe Domnul? Deoarece El vine ca Fiul Omului, iar Fiul Omului are o înfățișare cu totul obișnuită, fără vreun element vădit supranatural, nimeni nu va putea să-și dea seama, numai după înfățișarea Sa exterioară, că aceasta este manifestarea lui Dumnezeu. E esențial să ascultăm cuvântările Fiului Omului și să vedem dacă acesta este glasul lui Dumnezeu. Întâmpinarea Domnului se realizează prin recunoașterea glasului lui Dumnezeu și deschiderea ușii pentru El. Dacă El rostește adevăruri și oamenii se fac că nu-I aud glasul, nu vor avea cum să-L întâmpine. Acest lucru este profețit în mod repetat în Apocalipsa: „Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!(Apocalipsa Capitole 2, 3). În total, este menționat de șapte ori. Astfel, pentru a-L întâmpina pe Domnul, e absolut vital să-I auzim glasul; acesta este singurul mod de a-L întâmpina. Acum știți ce este esențial pentru a-L întâmpina pe Domnul? Pentru a-L întâmpina pe Domnul, trebuie categoric să căutăm să auzim glasul lui Dumnezeu, iar acest „glas” se referă la multele adevăruri exprimate de Domnul întors, toate adevăruri pe care oamenii nu le-au mai auzit niciodată și lucruri care nu au fost niciodată consemnate în Biblie. Fecioarele înțelepte aud că acele cuvinte exprimate de Fiul Omului sunt toate adevărul, sunt toate glasul lui Dumnezeu și, copleșite de bucurie, Îl întâmpină pe Domnul. Doar Domnul este capabil să exprime adevărul; doar Domnul este calea, adevărul și viața. Cine aude cuvintele exprimate de Fiul Omului, dar rămâne indiferent sau le respinge, sau refuză să accepte adevărul, este o fecioară nesăbuită pe care Domnul o va abandona. Cu siguranță se va prăbuși în marile dezastre, plângând și scrâșnind din dinți. Până acum, lumea religioasă nu L-a întâmpinat pe Domnul; în schimb, a căzut pradă dezastrelor, învinuindu-L și tăgăduindu-L pe Dumnezeu, într-o constantă stare de disperare. Aceia care sunt oile lui Dumnezeu caută și cercetează cu nerăbdare adevărata cale după ce I-au auzit glasul, permițându-le să-L întâmpine pe Domnul. Așa că trebuie să ne fie clar: când Domnul Se întoarce în zilele de pe urmă, El apare ca Fiul Omului și exprimă toate adevărurile, iar pentru noi, cheia în căutarea apariției Domnului este să cercetăm unde sunt toate aceste adevăruri exprimate de Domnul, să căutăm biserica în care vorbește Dumnezeu. Odată ce ați descoperit adevărurile exprimate de Fiul Omului, puteți găsi înfățișarea și lucrarea lui Dumnezeu, urmând acel glas până la sursa lui. De îndată ce veți descoperi că toate adevărurile exprimate de Domnul sunt cele care vor purifica și mântui omenirea, veți accepta întoarcerea Domnului și, atunci, Îl veți fi întâmpinat. Acesta este cel mai bun și simplu mod de a-L întâmpina pe Domnul. Nu este nevoie să căscați gura la cer și nici să stați pe vârful unui munte pentru a-L întâmpina pe Domnul în timp ce El Se pogoară pe nori, cu atât mai puțin să vă rugați zi și noapte sau să postiți și să vă rugați. Trebuie doar să vegheați și să așteptați, fără să vă odihniți vreodată în misiunea voastră de a auzi glasul lui Dumnezeu.

În acest moment, unii dintre voi s-ar putea să vă întrebați: cum putem, atunci, să recunoaștem ceea ce auzim ca fiind glasul lui Dumnezeu? De fapt, nu este deloc dificil să auziți glasul Lui. Domnul Isus a spus: „La miezul nopții a răsunat un strigăt: «Iată mirele! Ieșiți-i în întâmpinare!»(Matei 25:6). De fiecare dată când auziți pe cineva mărturisind despre apariția și lucrarea lui Dumnezeu, sau zicând că El a exprimat multe adevăruri, trebuie să cercetați lucrul acesta imediat și să vedeți dacă aceste cuvinte așa-zis rostite de Dumnezeu sunt sau nu adevărul. Dacă sunt adevărul, ar trebui să le acceptați, pentru că oile lui Dumnezeu pot să-I audă glasul. E ceva prestabilit de Dumnezeu și nu depinde de cât de educată este o persoană, de cât de bine cunoaște Biblia sau de profunzimea experienței sale. În calitate de creștini, cum ne simțim când auzim multele cuvinte rostite de Domnul Isus? Chiar și fără nicio experiență sau înțelegere a cuvintelor Domnului, de îndată ce le auzim, putem simți că sunt adevărul, că au autoritate și putere; putem simți că sunt profunde și tainice, dincolo de înțelegerea umană – acesta este rolul inspirației și al intuiției. Indiferent dacă suntem sau nu capabili să exprimăm clar asta, acest sentiment este corect și suficient pentru a arăta că o persoană poate simți puterea și autoritatea cuvintelor de la Dumnezeu, dacă are inimă și suflet. Așa este când auzi glasul lui Dumnezeu. Pentru a cerceta mai amănunțit acest lucru, ce alte caracteristici au cuvintele lui Dumnezeu? Cuvintele lui Dumnezeu ne oferă hrană pentru viață; ele dezvăluie taine, inițiază o nouă eră și o încheie pe cea veche. Așa cum Domnul Isus a fost capabil să exprime adevăruri în orice moment și în orice loc, pentru a păstori, a uda și aproviziona oamenii, Domnul a dezvăluit, de asemenea, tainele Împărăției Cerurilor, a adus omenirii calea: „Pocăiește-te: pentru că Împărăția Cerurilor este aproape”, a deschis Epoca Harului, a încheiat Epoca Legii și a finalizat lucrarea de răscumpărare a omenirii. A fost ceva ce nicio ființă umană nu putea realiza. Nu așa stau lucrurile? Așadar, în zilele noastre, există un Fiu al Omului care rostește cuvinte de mulți ani, exprimând foarte multe adevăruri. După ce au citit aceste cuvinte, mulți oameni au simțit că ele sunt cuvintele Duhului Sfânt, glasul lui Dumnezeu, și au devenit siguri că acest Fiu al Omului care exprimă adevăruri este Domnul Isus întors, că El este Dumnezeu Atotputernic întrupat. Dumnezeu Atotputernic a exprimat toate adevărurile necesare pentru a curăți și mântui omenirea, dezvăluind tainele planului de gestionare de 6.000 de ani al lui Dumnezeu (planul mântuirii) și făcând lucrarea de judecată începând de la casa lui Dumnezeu. El a început Epoca Împărăției și a încheiat Epoca Harului. Vrea toată lumea să audă câteva dintre cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, să audă glasul lui Dumnezeu? Să citim câteva fragmente din cuvântările lui Dumnezeu Atotputernic.

Dumnezeu Atotputernic spune: „Cândva, am fost cunoscut drept Iahve. Mi s-a spus și Mesia și, odată, oamenii Îmi spuneau Isus Mântuitorul cu iubire și respect. Totuși, astăzi nu sunt Iahve sau Isus pe care oamenii Îl cunoșteau în vremurile trecute; sunt Dumnezeul care S-a întors în zilele de pe urmă, Dumnezeul care va aduce sfârșitul epocii. Sunt Dumnezeu Însuși care Se înalță de la capătul pământului, abundând de întreaga Mea fire și plin de autoritate, onoare și glorie. Oamenii nu M-au băgat niciodată în seamă, nu M-au cunoscut niciodată și au fost mereu neștiutori în privința firii Mele. De la crearea lumii până astăzi, niciun om nu M-a văzut. Acesta este Dumnezeul care Se înfățișează omenirii în zilele de pe urmă, dar care Se ascunde printre oameni. El locuiește printre oameni, adevărat și real, ca soarele arzător și focul mistuitor, plin de putere și abundând de autoritate. Nu există nicio persoană sau lucru care nu va fi judecat de cuvintele Mele și nicio persoană sau lucru care nu va fi purificat de flăcările focului. În cele din urmă, toate popoarele vor fi binecuvântate grație cuvintelor Mele și, de asemenea, sfărâmate în bucăți din cauza cuvintelor Mele. Astfel, în zilele de pe urmă, toți oamenii vor vedea că Eu sunt Mântuitorul reîntors și că Eu sunt Dumnezeu Atotputernic care cucerește toată omenirea. Și toți vor vedea că am fost odată jertfă de păcat pentru omenire, dar că, în zilele de pe urmă, Eu voi deveni, de asemenea, flăcările soarelui care incinerează toate lucrurile, precum și Soarele dreptății care dezvăluie toate lucrurile. Aceasta este lucrarea Mea în zilele de pe urmă. Am luat numele acesta și posed firea aceasta pentru ca toți oamenii să poată vedea că sunt un Dumnezeu drept, soarele arzător și focul mistuitor și ca toți să poată să Mă venereze pe Mine, singurul Dumnezeu adevărat, și ca să poată să Îmi vadă adevărata față: nu sunt numai Dumnezeul israeliților, și nu sunt doar Răscumpărătorul; sunt Dumnezeul tuturor creaturilor din ceruri, pământ și mări(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Mântuitorul S-a întors deja pe un «nor alb»”). „Îmi fac lucrarea de-a lungul universului, iar în Răsărit, trosnetele tunetelor se propagă fără sfârșit, zguduind toate națiunile și confesiunile. Este glasul Meu cel care i-a dus pe toți oamenii în prezent. Eu fac ca toți oamenii să fie cuceriți de glasul Meu, să cadă în acest curent și să se supună Mie, căci de mult Mi-am revendicat slava de pe tot pământul și am eliberat-o din nou în Răsărit. Cine nu tânjește să-Mi vadă slava? Cine nu-Mi așteaptă cu nerăbdare reîntoarcerea? Cine nu este însetat de reapariția Mea? Cui nu îi este dor de frumusețea Mea? Cine n-ar veni la lumină? Cine nu ar privi la bogăția din Canaan? Cine nu tânjește după întoarcerea Răscumpărătorului? Cine nu-L adoră pe El, a cărui putere este măreață? Glasul Meu se va răspândi pe tot pământul; voi sta cu fața la aleșii Mei și le voi spune mai multe cuvinte. Ca și tunetele puternice care scutură munții și râurile, Eu rostesc cuvintele Mele întregului univers și omenirii. De aceea, cuvintele din gura Mea au devenit comoara omului și toți oamenii Îmi prețuiesc cuvintele. Fulgerul luminează dinspre Răsărit către Apus. Cuvintele Mele sunt de așa natură încât omul ezită să renunțe la ele, însă, în același timp, le găsește de nepătruns, dar se bucură și mai mult de ele. Toți oamenii sunt mulțumiți și bucuroși, sărbătorindu-Mi venirea, de parcă tocmai s-ar fi născut un prunc. Prin vocea Mea, voi aduce pe toți oamenii înaintea Mea. De atunci, voi intra în mod oficial în rasa oamenilor, pentru ca ei să vină să Mă slăvească. Cu slava pe care o radiez și cuvintele din gura Mea, voi face astfel încât toți oamenii să vină înaintea Mea și să vadă că fulgerul luminează de la Răsărit și că am coborât și pe «Muntele Măslinilor» din Răsărit. Ei vor vedea că sunt deja de mult timp pe pământ, nu ca Fiul evreilor, ci ca Fulgerul din Răsărit. Deoarece de mult am înviat și am plecat din mijlocul omenirii, iar apoi am reapărut cu slavă printre oameni. Eu sunt Cel ce a fost adorat în urmă cu nenumărate veacuri și Eu sunt și copilul părăsit de israeliți în urmă cu nenumărate epoci. Mai mult, Eu sunt Dumnezeul Atotputernic plin de glorie al acestei epoci! Să vină toți înaintea tronului Meu și să-Mi vadă fața plină de slavă, să-Mi audă glasul și să-Mi privească faptele. Aceasta este întreaga Mea voie; este sfârșitul și punctul culminant al planului Meu, precum și scopul gestionării Mele: să fac ca fiecare națiune să se închine Mie, fiecare limbă să Mă recunoască, fiecare om să-și pună credința în Mine și fiecare popor să Mi se supună!(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cele șapte tunete răsună – Prorocind că Evanghelia Împărăției se va răspândi în tot universul”). „Când Îmi întorc fața spre univers pentru a vorbi, toată omenirea Îmi aude vocea și după aceea vede toate lucrările pe care le-am făcut cu migală în univers. Cei care se împotrivesc voinței Mele, adică cei care Mi se opun cu faptele omului, vor cădea sub mustrarea Mea. Voi lua multitudinea de stele din ceruri și le voi face din nou, și datorită Mie soarele și luna vor renaște – cerurile nu vor mai fi așa cum au fost și nenumăratele lucruri de pe pământ vor fi făcute din nou. Totul se va întregi prin cuvintele Mele. Multele națiuni din univers vor fi iarăși împărțite și înlocuite de Împărăția Mea, astfel încât națiunile de pe pământ să dispară pentru totdeauna și să devină o națiune care Mi se închină; toate națiunile pământului vor fi distruse și vor înceta să mai existe. Dintre ființele umane din univers, toți cei care aparțin diavolului vor fi exterminați și toți cei care se închină Satanei vor fi doborâți la pământ de focul Meu arzător – cu alte cuvinte, cu excepția celor care se află acum în curent, toți vor fi transformați în cenușă. Când voi mustra multele popoare, cei din lumea religioasă se vor întoarce, în diferite măsuri, la Împărăția Mea, cuceriți de faptele Mele, pentru că ei vor fi văzut venirea Celui Sfânt pe un nor alb. Toți oamenii vor fi împărțiți după propriul neam și vor primi mustrări proporționale cu acțiunile lor. Toți cei care Mi s-au opus vor pieri; cât despre cei ale căror fapte pe pământ nu M-au implicat pe Mine, aceștia vor continua să existe pe pământ, sub conducerea fiilor Mei și a poporului Meu, datorită modului în care s-au achitat. Mă voi arăta mulțimilor de popoare și nenumăratelor națiuni și, cu propriul Meu glas, Mă voi face mai departe auzit pe pământ, proclamând finalizarea marii Mele lucrări pentru ca toată omenirea să vadă cu ochii săi(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers”, Capitolul 26).

Cum vă simțiți toți acum, după ce ați ascultat câteva fragmente din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic? Reprezintă glasul lui Dumnezeu? Fiecare propoziție a cuvintelor lui Dumnezeu Atotputernic are putere și autoritate și îi zguduie pe oameni până-n măduva oaselor. Cine, în afară de Dumnezeu, s-ar putea adresa întregii omeniri? Cine ar putea exprima voia lui Dumnezeu de a mântui omenirea? Cine ar putea dezvălui public planul lui Dumnezeu și aranjamentele lucrării Sale din zilele de pe urmă, precum și finalul și destinația omenirii în avans? Cine ar putea face decretele administrative ale lui Dumnezeu cunoscute întregului univers? În afară de Dumnezeu, nimeni nu ar putea face aceste lucruri. Cuvântările lui Dumnezeu Atotputernic pentru întreaga omenire ne permit să simțim autoritatea și puterea cuvintelor lui Dumnezeu. Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt cuvântări direct de la Dumnezeu, glasul lui Dumnezeu Însuși! Cu aceste cuvinte de la Dumnezeu Atotputernic, este ca și cum Dumnezeu ar sta sus, în ceruri, cu fața spre întreaga lume și vorbind. Dumnezeu Atotputernic vorbește omenirii din poziția Sa de Domn al creației, dezvăluind omenirii firea dreaptă și maiestuoasă a lui Dumnezeu, care nu va tolera nicio ofensă. Deși s-ar putea să nu înțeleagă adevărurile din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sau să nu aibă vreo experiență reală sau înțelegere atunci când le aud pentru prima dată, toți aceia care sunt oile lui Dumnezeu vor simți, totuși, că fiecare cuvânt de la Dumnezeu Atotputernic este plin de putere și autoritate și vor fi siguri că aceasta este glasul Lui și că vine direct de la Duhul lui Dumnezeu. Asta împlinește cuvintele Domnului Isus: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează(Ioan 10:27).

Acum am auzit glasul lui Dumnezeu și am văzut adevărurile exprimate de El, așadar, ce lucrare a venit Dumnezeu să facă prin exprimarea adevărurilor? El a venit să facă lucrarea de judecată din zilele de pe urmă, care poate fi dovedită prin profețiile rostite de Domnul Isus. „Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata I-a dat-o Fiului(Ioan 5:22). „Și I-a dat autoritate să facă judecată, pentru că este Fiul Omului(Ioan 5:27). „Iar dacă aude cineva cuvintele Mele și nu le păzește, nu Eu îl judec. Căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cel ce Mă respinge și nu primește cuvintele Mele are cine să-l judece: Cuvântul pe care l-am spus Eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă(Ioan 12:47-48). „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. […] și vă va anunța lucrurile ce urmează să vină(Ioan 16:12-13). Și nu putem uita de capitolul 4, versetul 17 din prima carte a lui Petru: „Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu.” Toate aceste profeții sunt foarte clare. Judecata din zilele de pe urmă va începe de la casa lui Dumnezeu și va fi dusă la bun sfârșit printre toți cei care au acceptat lucrarea de judecată a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Adică, Fiul Omului întrupat va exprima multe adevăruri pe pământ, pentru a judeca și purifica omenirea, îndrumându-i pe aleșii lui Dumnezeu să intre în toate adevărurile. Aceasta este lucrarea de judecată săvârșită de Mântuitor în zilele de pe urmă, lucrare care a fost plănuită cu mult timp în urmă de Dumnezeu. Acum, Dumnezeu Atotputernic, Fiul Omului în trup, a venit de mult, exprimând toate adevărurile pentru curățirea și mântuirea omenirii, zguduind întreaga lume, zguduind toate religiile și confesiunile. Din ce în ce mai mulți oameni țin cont de glasul lui Dumnezeu, caută și cercetează adevărata cale. Dumnezeu Atotputernic nu doar a dezvăluit toate tainele majore ale planului de gestionare de 6.000 de ani al lui Dumnezeu și ne-a spus taine ale adevărului, cum ar fi scopurile lui Dumnezeu în gestionarea omenirii, cum Își duce la bun sfârșit cele trei etape ale lucrării pentru a mântui omenirea, tainele întrupărilor și adevărata poveste din spatele Bibliei; în plus, Dumnezeu Atotputernic a dezvăluit și adevărul despre modul în care omenirea a fost coruptă de Satana și natura noastră satanică de a ne împotrivi lui Dumnezeu, subliniind în același timp calea practică pentru a renunța la firile noastre corupte și a fi pe deplin mântuiți. Dumnezeu Atotputernic a dezvăluit, de asemenea, finalul pentru fiecare tip de persoană, destinațiile finale reale ale oamenilor, modul în care Dumnezeu va pune capăt epocii și cum va apărea Împărăția lui Hristos. Fiecare dintre aceste taine ale adevărului ne-a fost dezvăluită. Dumnezeu Atotputernic a rostit milioane de cuvinte, iar acestea sunt toate adevăruri folosite pentru a judeca și purifica omenirea. Aceasta este lucrarea de judecată săvârșită de Dumnezeu în zilele de pe urmă. Este o etapă a lucrării, numai prin cuvinte, pentru a curăți și a mântui omenirea pe deplin.

Așadar, cum face Dumnezeu Atotputernic lucrarea de judecată? Haideți să aruncăm o privire la ceea ce spun cuvintele Lui. Dumnezeu Atotputernic spune: „Lucrarea de judecată este lucrarea proprie a lui Dumnezeu, astfel că trebuie săvârșită, evident, de către Dumnezeu Însuși; nu poate fi săvârșită de om în locul Său. Deoarece judecata înseamnă folosirea adevărului pentru a cuceri omenirea, este de necontestat că Dumnezeu Se va arăta tot ca imagine întrupată pentru a săvârși această lucrare printre oameni. Aceasta înseamnă că Hristos al zilelor de pe urmă va folosi adevărul pentru a-i învăța pe oamenii din întreaga lume și a le face cunoscute toate adevărurile. Aceasta este lucrarea de judecată a lui Dumnezeu(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr”). „Lucrarea lui Dumnezeu în întruparea prezentă e pentru a-Și exprima firea în primul rând prin pedeapsă și judecată. Construind pe această temelie, El îi aduce mai mult adevăr omului și îi arată mai multe moduri de practică, atingându-Și astfel obiectivul de a-l cuceri și de a-l mântui de propria-i fire stricată. Acestea se află în spatele lucrării lui Dumnezeu în Epoca Împărăției(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Prefață”). „Hristos al zilelor de pe urmă folosește o multitudine de adevăruri pentru a-i învăța pe oameni, pentru a demasca substanța omului și pentru a-i analiza cuvintele și faptele. Aceste cuvinte cuprind diferite adevăruri, precum datoria omului, cum ar trebui el să asculte de Dumnezeu, cum ar trebui să Îi fie credincios lui Dumnezeu, cum ar trebui să trăiască umanitatea normală, precum și înțelepciunea și firea lui Dumnezeu și așa mai departe. Aceste cuvinte sunt toate îndreptate către substanța omului și firea sa coruptă. În special, cele care dezvăluie cum Îl nesocotesc oamenii pe Dumnezeu vizează modul în care oamenii sunt o întruchipare a Satanei și o forță inamică față de Dumnezeu. În realizarea lucrării Sale de judecată, Dumnezeu nu clarifică pur și simplu natura oamenilor în doar câteva cuvinte; El o demască, o tratează și o emondează pe termen lung. Toate aceste diferite metode de demascare, tratare și emondare nu pot fi înlocuite prin cuvinte obișnuite, ci prin adevărul de care oamenii sunt complet lipsiți. Doar metodele de acest fel pot fi considerate judecată; doar prin acest tip de judecată oamenii pot să fie supuși și pe deplin convinși cu privire la Dumnezeu și, mai mult decât atât, să câștige adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Ceea ce aduce cu sine lucrarea judecății este faptul că omul înțelege adevăratul chip al lui Dumnezeu și adevărul despre răzvrătirea proprie. Lucrarea judecății îi permite omului să înțeleagă mai bine voia lui Dumnezeu, scopul lucrării lui Dumnezeu și tainele de neînțeles pentru el. De asemenea, îi permite omului să își recunoască și să își cunoască esența coruptă și rădăcinile stricăciunii sale, precum și să descopere urâțenia omului. Aceste efecte sunt toate aduse de lucrarea judecății, deoarece esența acestei lucrări este de fapt lucrarea de dezvăluire a adevărului, căii și vieții lui Dumnezeu în fața tuturor celor care au credință în El. Această lucrare este lucrarea de judecată realizată de Dumnezeu(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr”). După ce ați citit cuvintele lui Dumnezeu, ar trebui să fie clar că lucrarea lui Dumnezeu de judecată din zilele de pe urmă se realizează mai ales prin exprimarea adevărului, folosind adevărul pentru a judeca, curăți și mântui omenirea. Adică, în zilele de pe urmă, Dumnezeu curățește corupția omenirii, exprimând adevărul și făcându-Și lucrarea de judecată. El mântuiește și desăvârșește un grup de oameni, făcând un grup din cei care simt și gândesc ca Dumnezeu: rodul planului de gestionare de 6.000 de ani al lui Dumnezeu. Pe asta pune accentul lucrarea de judecată din zilele de pe urmă! Acesta este motivul pentru care Mântuitorul, Dumnezeu Atotputernic, a exprimat adevăruri încă de când a venit, dezvăluind și judecând fiecare tip de fire coruptă pe care o au oamenii. De asemenea, El ne curăță și ne schimbă firile corupte, emondându-ne și tratându-ne, încercându-ne și rafinându-ne; aceasta înlătură cauza principală a păcătoșeniei omului, permițându-ne să ne lepădăm întru totul de păcat, să ne eliberăm de influența Satanei și să fim capabili să ne supunem lui Dumnezeu și să ne închinăm Lui. În acest moment, s-ar putea ca unii oameni să fie puțin confuzi, gândindu-se că Domnul Isus a răscumpărat deja omenirea, așa că de ce ar mai fi nevoit Mântuitorul să exprime adevăruri în zilele de pe urmă, pentru a judeca omenirea? Acest lucru e din cauză că Domnul Isus a făcut numai lucrarea de răscumpărare, mai exact, credința în Domnul Isus aduce iertarea păcatelor sau justificarea doar prin credință, ceea ce îi califică pe oameni să vină înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, să comunice cu Dumnezeu și să se bucure de harul și binecuvântările Sale. Cu toate acestea, rolul Domnului Isus ca jertfă pentru păcat a permis doar iertarea păcatelor omenirii; nu a putut rezolva problema fundamentală a păcătoșeniei omului. Acesta este motivul pentru care toți cei care au trăit în Epoca Harului au recunoscut că am continuat să păcătuim tot timpul, și după ce păcatele omenirii au fost iertate. Nu ne-am putut abține și, oricât de mult ne-am dorit să lepădăm păcatul, nu am putut face acest lucru. Treceam prin viață păcătuind ziua, spovedindu-ne noaptea. Acesta este motivul pentru care Domnul Isus avea să exprime adevărul și să facă lucrarea de judecată din zilele de pe urmă când venea din nou, curățindu-l pe deplin pe om de firile lui corupte și înlăturând cauza păcătoșeniei lui. Acesta este modul în care oamenii pot fi mântuiți pe deplin, complet. Dacă oamenii experimentează doar răscumpărarea de către Domnul Isus, fără a experimenta lucrarea de judecată din zilele de pe urmă, ei nu pot face altceva decât să-și recunoască faptele păcătoase; ei nu pot vedea cauza principală a păcătoșeniei omului. Adică, sunt incapabili să înțeleagă natura satanică a omului și firile satanice, cu atât mai puțin să le îndepărteze. Singura modalitate de a rezolva problema firii corupte, care este cauza principală a păcătoșeniei omului, este să experimentăm lucrarea judecății lui Dumnezeu. Dumnezeu Atotputernic spune: „Înainte ca omul să fie răscumpărat, multe dintre otrăvurile Satanei fuseseră deja plantate în interiorul său și, după mii de ani în care a fost corupt de către Satana, are în interiorul lui o natură stabilită, care I se opune lui Dumnezeu. Prin urmare, atunci când omul a fost răscumpărat, nu este altceva decât un caz de răscumpărare în care omul este cumpărat la un preț ridicat, dar natura otrăvitoare din el nu a fost eliminată. Omul, care este atât de întinat, trebuie să sufere o schimbare înainte de a deveni vrednic să-L slujească pe Dumnezeu. Cu ajutorul acestei lucrări de judecată și mustrare, omul va ajunge să cunoască pe deplin esența întinată și coruptă din propriul sine și va putea să se schimbe complet și să devină neprihănit. Doar în felul acesta poate deveni omul vrednic să se întoarcă înaintea tronului lui Dumnezeu. Întreaga lucrare făcută în această zi este astfel încât omul să poată fi curățat și schimbat; prin judecata și mustrarea prin cuvânt, precum și prin rafinare, omul poate să-și înlăture corupția și să fie făcut pur. Decât să considerăm că această etapă a lucrării este cea a mântuirii, mai degrabă ar fi mai potrivit să spunem că este lucrarea purificării. Într-adevăr, această etapă este cea a cuceririi, precum și a doua etapă în lucrarea de mântuire. Prin judecata și mustrarea prin cuvânt, omul ajunge să fie câștigat de Dumnezeu, iar prin folosirea cuvântului, ajunge să rafineze, să judece și să dezvăluie că toată necurăția, noțiunile, motivele și aspirațiile individuale din inima omului sunt complet revelate. Căci în ciuda tuturor lucrurilor pentru care omul a fost răscumpărat și iertat de păcate, se poate considera doar că Dumnezeu nu-Și aduce aminte de fărădelegile omului și nu-l tratează potrivit cu acestea. Totuși, atunci când omul, care trăiește într-un trup material, nu a fost eliberat de păcat, el poate doar continua să păcătuiască, dezvăluindu-și, la nesfârșit, corupta fire satanică. Aceasta este viața pe care o duce omul, un ciclu fără sfârșit în care păcătuiește și este iertat. Majoritatea oamenilor păcătuiesc în timpul zilei doar pentru a mărturisi seara. Astfel, chiar dacă jertfa de păcat este întotdeauna eficientă pentru om, ea nu va putea să îl mântuiască pe om de păcat. Numai jumătate din lucrarea mântuirii a fost desăvârșită, pentru că omul are încă o fire coruptă. […] Omului nu îi este ușor să devină conștient de păcatele sale; el nu are nicio cale de a-și recunoaște propria natură adânc înrădăcinată și trebuie să se bazeze pe judecata prin cuvânt pentru a obține acest rezultat. Doar astfel, omul poate fi schimbat, în mod treptat, de aici înainte(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Taina întrupării (4)”). „Deși Isus a lucrat mult printre oameni, El a completat doar răscumpărarea întregii omeniri și a devenit jertfa pentru păcat a omului; El nu l-a scăpat pe om de toată firea lui stricată. Deplina mântuire a omului de influența Satanei nu necesita doar ca Isus să devină jertfa pentru păcat și să poarte păcatele omului, ci necesita și ca Dumnezeu să facă o lucrare și mai mare pentru a-l scăpa pe om cu totul de firea lui satanic de coruptă. Și astfel, acum că omul a fost iertat de păcatele lui, Dumnezeu S-a întors în trup pentru a-l conduce pe om în noua epocă și a început lucrarea de mustrare și judecată. Lucrarea aceasta l-a adus pe om într-un tărâm mai înalt. Toți cei care se supun stăpânirii Lui se vor bucura de un adevăr mai mare și vor primi binecuvântări mai mari. Ei vor trăi cu adevărat în lumină și vor dobândi adevărul, calea și viața(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Prefață”). Dumnezeu Însuși a luat o formă trupească pentru a veni și a îndeplini lucrarea de judecată, exprimând o mulțime de adevăruri, iar El îi dă în vileag și îi judecă pe oameni pe termen lung. Acesta este singurul mod în care oamenii pot vedea clar adevărul corupției lor și își pot recunoaște natura și esența. Prin această judecată, oamenii vor vedea, de asemenea, dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu, începând astfel să-L venereze. Acesta este singurul mod în care putem să renunțăm treptat la firile noastre corupte și să trăim o asemănare umană adevărată. Se poate spune că singura modalitate de a realiza acest lucru este ca Dumnezeu întrupat să exprime adevăruri, pentru a duce la bun sfârșit lucrarea de judecată. Acesta este motivul pentru care este atât de important, de critic și plin de înțeles faptul că Dumnezeu Atotputernic rostește cuvinte, folosind adevărul pentru a face lucrarea de judecată!

Abilitatea unui credincios de a întâmpina apariția și lucrarea lui Dumnezeu e importantă ca acesta să fie pe deplin mântuit și să aibă o destinație bună. Ca atare, esențial este dacă un om poate sau nu să audă glasul lui Dumnezeu. Dumnezeu Atotputernic a apărut în zilele de pe urmă și lucrează de peste treizeci de ani, dar încă există mulți oameni care nu au căutat să audă glasul lui Dumnezeu. Unii oamenii cred în Domnul toată viața lor, iar la apusul ei, tot nu au auzit glasul lui Dumnezeu sau nu L-au întâmpinat pe Domnul. Asta înseamnă ca au fost dați laoparte de Domnul și toate eforturile lor au fost în zadar. De aceea a putea auzi glasul lui Dumnezeu este important pentru a stabili dacă un om poate să dobândească mântuirea deplină și să obțină o destinație bună. Mulți oameni citesc cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și admit că ele sunt adevărul, dar tot nu pot recunoaște că Dumnezeu Atotputernic este Domnul întors. E cu adevărat păcat și un rezultat al nesăbuinței și orbirii umane. Aceia care nu-L cunosc pe Domnul sigur se vor prăbuși în dezastre, plângând și scrâșnind din dinți.

La final, să citim un pasaj din cuvintele lui Dumnezeu. Dumnezeu Atotputernic spune: „În Epoca Împărăției, Dumnezeu folosește cuvinte pentru a inaugura noua epocă, pentru a schimba mijloacele prin care lucrează și pentru a face lucrarea întregii epoci. Acesta este principiul conform căruia lucrează Dumnezeu în Epoca Cuvântului. El a devenit trup pentru a vorbi din diferite perspective, astfel încât omul să poată să-L vadă cu adevărat pe Dumnezeu, care este Cuvântul care Se arată în trup, și să vadă înțelepciunea și natura Sa minunată. O astfel de lucrare este făcută pentru a atinge mai bine obiectivele de cucerire, desăvârșire și alungare a omului, care reprezintă adevăratul sens al folosirii cuvintelor pentru a lucra în Epoca Cuvântului. Prin aceste cuvinte, oamenii ajung să cunoască lucrarea lui Dumnezeu, firea lui Dumnezeu, substanța omului și în ce se cuvine să intre omul. Prin cuvinte, lucrarea pe care Dumnezeu dorește să o facă în Epoca Cuvântului este adusă, în întregime, la îndeplinire. Prin aceste cuvinte, oamenii sunt dați în vileag, alungați și încercați. Oamenii au văzut cuvintele lui Dumnezeu, au auzit aceste cuvinte și au recunoscut existența acestor cuvinte. Ca rezultat, ei au ajuns să creadă în existența lui Dumnezeu, în atotputernicia și înțelepciunea lui Dumnezeu, precum și în iubirea lui Dumnezeu față de om și în dorința Lui de a-l mântui pe om. «Cuvintele» pot fi simple și obișnuite, dar cuvintele din gura Dumnezeului întrupat zguduie universul, transformă inimile, noțiunile și vechile firi ale oamenilor și transformă modul în care obișnuia să apară întreaga lume. De-a lungul veacurilor, numai Dumnezeul de astăzi a lucrat în acest fel și numai El vorbește astfel și vine pentru a-l mântui pe om astfel. Începând din acest moment, omul trăiește sub îndrumarea cuvintelor lui Dumnezeu, păstorit și aprovizionat de cuvintele Sale. Oamenii trăiesc în lumea cuvintelor lui Dumnezeu, printre blestemele și binecuvântările cuvintelor lui Dumnezeu și există și mai mulți oameni care au ajuns să trăiască sub judecata și mustrarea cuvintelor Sale. Aceste cuvinte și această lucrare sunt, toate, de dragul mântuirii omului, pentru împlinirea voii lui Dumnezeu și pentru schimbarea înfățișării inițiale a lumii vechii creații. Dumnezeu a creat lumea folosind cuvinte, îi conduce pe oameni peste tot prin univers folosind cuvinte și îi cucerește și îi mântuiește folosind cuvinte. În cele din urmă, El va folosi cuvinte pentru a pune capăt întregii lumi de demult, încheindu-Și, în întregime, planul de gestionare (planul mântuirii)(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Epoca Împărăției este Epoca Cuvântului”).

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Contactează-ne pe Messenger