De ce Se întrupează Dumnezeu pentru a-Și înfăptui lucrarea de judecată a zilelor de pe urmă?

decembrie 30, 2021

Am discutat deja de câteva ori despre judecata lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Astăzi, am vrea să analizăm cine a înfăptuit această judecată. Toți credincioșii știu că Dumnezeu Își va îndeplini judecata printre oameni în zilele de pe urmă, iar Creatorul Se va arăta umanității și-Și va exprima personal cuvântările. Așadar, cum Își îndeplinește Dumnezeu această judecata? Apare Duhul Lui pe cer și ne vorbește? Este imposibil. Însuși Domnul Isus ne-a spus: „Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata I-a dat-o Fiului(Ioan 5:22). „Și I-a dat autoritate să facă judecată, pentru că este Fiul Omului(Ioan 5:27). Vedem din asta că lucrarea de judecată e făcută de „Fiul”. Oricând se menționează „Fiul Omului”, ar trebui să știm că El e Dumnezeu întrupat, ceea ce înseamnă că El vine în trup în zilele de pe urmă ca să judece. Este extrem de important! Deci, știți ce e lucrarea de judecată a zilelor de pe urmă? De ce ar deveni Dumnezeu trup pentru a o îndeplini? Pe scurt, e Mântuitorul care vine să mântuiască omenirea. Când Dumnezeu devine trup, venind pe pământ, este Mântuitorul care coboară. Îndeplinește personal lucrarea de judecată pentru a ne mântui definitiv de păcat. Acceptând judecata Lui, puteți să vă eliberați de păcat, să deveniți puri și să fiți mântuiți. Apoi, veți fi protejați de dezastre și, în final, veți intra în Împărăția Cerurilor. Așadar, acceptarea lucrării de judecată a Mântuitorului are legătură cu finalul și destinația unei persoane – nu credeți că e crucial? Mulți credincioși poate întreabă de ce trebuie Dumnezeu să devină trup pentru judecata Lui din zilele de pe urmă. Ei cred că Domnul Isus vine pe un nor sub formă de Duh, că Dumnezeu va întinde o mână și ne va duce pe toți sus, direct în Împărăție – nu ar fi minunat? Acest mod de gândire nu e doar foarte simplu, ci și ireal. Trebuie să știți că Dumnezeu are o fire sfântă, dreaptă. Ar lua El păcătoși în Împărăția Lui? Toți cunoaștem versetul biblic: „Fără sfințire, nimeni nu-L va vedea pe Domnul(Evrei 12:14). Toată lumea e păcătoasă și păcătuiește constant. Dumnezeu nu l-ar lua pe om direct în Împărăție – nu așa ne mântuiește El. Dumnezeu îi urăște pe păcătoși. Nu sunt calificați să-L vadă. Este un lucru cert. Deci, cum vine Mântuitorul să ne mântuiască în zilele de pe urmă? Mai întâi, Își înfăptuiește lucrarea de judecată pentru a ne curăți de corupție, mântuindu-ne de păcat și de forțele Satanei, apoi ne va duce în Împărăție. Dumnezeu nu vă va salva din dezastre, nici nu vă va duce în Împărăție dacă nu ați scăpat de păcătuire. Dezastrele au început deja și toată lumea simte că lumea se sfârșește și moartea se apropie. Toți Îl așteaptă pe Mântuitorul să vină și să mântuiască omenirea, așa că acceptarea Lui și a lucrării Sale de judecată a zilelor de pe urmă e de o maximă importanță! Prin asta se decide dacă vor fi mântuiți credincioșii și vor ajunge în Împărăția Cerurilor.

Să vedem mai întâi ce e lucrarea de judecată a zilelor de pe urmă. Oamenii religioși cred că judecata zilelor de urmă e foarte simplă și, de câte ori aud „judecată”, sunt siguri că va fi înfăptuită de Domnul Isus sub formă de Duh, că Domnul va veni, Se va întâlni cu noi și ne va duce în Împărăție, apoi, necredincioșii vor fi condamnați și distruși. De fapt, este extrem de greșit. În ce constă greșeala lor? Oricând Dumnezeu vine să facă lucrare pentru mântuire e, de fapt, foarte practic, real, nici pe departe supranatural. În plus, ei trec cu vederea cele mai importante prorociri biblice despre venirea Domnului – cele despre Dumnezeu care devine trup drept Fiul Omului pentru a înfăptui judecata. Domnul Isus a precizat foarte clar: „Căci așa cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, tot așa va fi și venirea Fiului Omului(Matei 24:27). „Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata I-a dat-o Fiului(Ioan 5:22). „Pe cel ce Mă respinge și nu primește cuvintele Mele are cine să-l judece: Cuvântul pe care l-am spus Eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă(Ioan 12:48). „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul(Ioan 16:12-13). Mai este Petru 4:17: „Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu.” Nu sunt aceste prorociri foarte clare? Domnul devine trup în zilele de pe urmă drept Fiul Omului, exprimând adevăruri și judecând. Nu există nicio îndoială. Lucrarea de judecată nu e deloc cum își imaginează oamenii, cu Dumnezeu ducându-i pe credincioși direct în ceruri, apoi, condamnându-i și distrugându-i pe necredincioși și gata. Nu e atât de simplu. Judecata zilelor de pe urmă începe de la casa lui Dumnezeu și, mai întâi, e îndeplinită printre cei care acceptă judecata Lui din zilele de pe urmă. Adică, Fiul Omului în trup vine pe pământ, exprimând multe adevăruri pentru a purifica și mântui omenirea, îndrumându-i pe aleșii lui Dumnezeu să pătrundă toate adevărurile. E lucrarea Mântuitorului din zilele de pe urmă, iar Dumnezeu a plănuit-o demult. În ceea ce-i privește pe necredincioși, aceștia vor fi condamnați direct și eliminați prin dezastre. Acum, Mântuitorul a venit deja drept Dumnezeu Atotputernic întrupat, exprimând adevărurile cerute pentru purificare și mântuire, judecând începând de la casa lui Dumnezeu. Aceste adevăruri exprimate de Dumnezeu Atotputernic au zguduit lumea și aproape toți din toate națiunile au auzit de ele. Vedem că prorocirile Bibliei despre întoarcerea Domnului au fost pe deplin împlinite. Din nefericire, încă sunt mulți care nu înțeleg judecata lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, doar sperând să vadă ceva supranatural: Dumnezeu care apare și vorbește din ceruri. E foarte intangibil. Să vedem ce spune Dumnezeu Atotputernic, pentru a înțelege mai bine cum Își îndeplinește el judecata.

Dumnezeu Atotputernic spune: „Lucrarea de judecată este lucrarea proprie a lui Dumnezeu, astfel că trebuie săvârșită, evident, de către Dumnezeu Însuși; nu poate fi săvârșită de om în locul Său. Deoarece judecata înseamnă folosirea adevărului pentru a cuceri omenirea, este de necontestat că Dumnezeu Se va arăta tot ca imagine întrupată pentru a săvârși această lucrare printre oameni. Aceasta înseamnă că Hristos al zilelor de pe urmă va folosi adevărul pentru a-i învăța pe oamenii din întreaga lume și a le face cunoscute toate adevărurile. Aceasta este lucrarea de judecată a lui Dumnezeu(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr”).

Hristos al zilelor de pe urmă folosește o multitudine de adevăruri pentru a-i învăța pe oameni, pentru a demasca substanța omului și pentru a-i analiza cuvintele și faptele. Aceste cuvinte cuprind diferite adevăruri, precum datoria omului, cum ar trebui el să asculte de Dumnezeu, cum ar trebui să Îi fie credincios lui Dumnezeu, cum ar trebui să trăiască umanitatea normală, precum și înțelepciunea și firea lui Dumnezeu și așa mai departe. Aceste cuvinte sunt toate îndreptate către substanța omului și firea sa coruptă. În special, cele care dezvăluie cum Îl nesocotesc oamenii pe Dumnezeu vizează modul în care oamenii sunt o întruchipare a Satanei și o forță inamică față de Dumnezeu. În realizarea lucrării Sale de judecată, Dumnezeu nu clarifică pur și simplu natura oamenilor în doar câteva cuvinte; El o demască, o tratează și o emondează pe termen lung. Toate aceste diferite metode de demascare, tratare și emondare nu pot fi înlocuite prin cuvinte obișnuite, ci prin adevărul de care oamenii sunt complet lipsiți. Doar metodele de acest fel pot fi considerate judecată; doar prin acest tip de judecată oamenii pot să fie supuși și pe deplin convinși cu privire la Dumnezeu și, mai mult decât atât, să câștige adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Ceea ce aduce cu sine lucrarea judecății este faptul că omul înțelege adevăratul chip al lui Dumnezeu și adevărul despre răzvrătirea proprie. Lucrarea judecății îi permite omului să înțeleagă mai bine voia lui Dumnezeu, scopul lucrării lui Dumnezeu și tainele de neînțeles pentru el. De asemenea, îi permite omului să își recunoască și să își cunoască esența coruptă și rădăcinile stricăciunii sale, precum și să descopere urâțenia omului. Aceste efecte sunt toate aduse de lucrarea judecății, deoarece esența acestei lucrări este de fapt lucrarea de dezvăluire a adevărului, căii și vieții lui Dumnezeu în fața tuturor celor care au credință în El. Această lucrare este lucrarea de judecată realizată de Dumnezeu(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr”).

Acum, ar trebui să înțelegem cum Își face Dumnezeu judecata zilelor de pe urmă. În primul rând, exprimând adevăruri și folosindu-le pentru a judeca, curăța și mântui omenirea. Adică, în zilele de pe urmă, El folosește această judecată pentru a ne curăți corupția, pentru a mântui și desăvârși un grup de oameni cu aceeași simțire și gândire ca El Acesta e rodul planului de gestionare de 6000 de ani al lui Dumnezeu și e esența lucrării de judecată a zilelor de pe urmă. De aceea Mântuitorul, Dumnezeu Atotputernic, exprimă foarte multe adevăruri, expunând și judecând toate firile noastre corupt, curățindu-ne și schimbându-ne prin tratare, emondare, încercări și rafinare, înlăturând rădăcina păcatului nostru, permițându-ne să scăpam cu totul de păcat și de forțele Satanei, să devenim supuși și să-L venerăm pe Dumnezeu. Acest lucru poate să fie puțin derutant pentru unii. Domnul Isus a răscumpărat omenirea. De ce trebuie Dumnezeu să exprime adevăruri pentru a o judeca în zilele de pe urmă? Ei nu văd cât de profund a fost omul corupt de Satana. Dumnezeu ne mântuiește în zilele de pe urmă, înlăturând firile noastre corupte. Nu e un lucru simplu. Nu e vorba doar de recunoașterea păcatelor, spovedanie și căință înaintea Domnului. Firile corupte sunt diferite de păcătuire. Nu se referă la comportamente păcătoase, ci sălășluiesc în mințile și sufletele noastre. Sunt firi adânc înrădăcinate în noi, precum aroganța, viclenia, răul și ura față de adevăr. Acestea sunt adânc ascunse în inimile oamenilor și greu de găsit. Uneori, nu e niciun păcat vizibil și unii pot spune lucruri plăcute, dar aceștia au motivații viclene și josnice în inimile lor, înșelându-i și derutându-i pe ceilalți. E o problemă ce ține de firea lor. Fără judecata și revelațiile de durată ale lui Dumnezeu, alături de tratare, emondare și încercări, oamenii nu vor vedea asta, nici vorbă să se schimbe. Câți dintre credincioșii în Domnul au scăpat de păcat după o viață de spovedire a păcatelor lor? Absolut niciunul. Astfel, doar experimentând răscumpărarea Domnului, fără judecata zilelor de pe urmă, putem numai să ne recunoaștem comportamentul păcătos, dar natura noastră coruptă, rădăcina păcatului nostru – adică, firea coruptă adânc înrădăcinată în noi – nu e văzută de oameni, cu atât mai puțin îndreptată. Nimeni nu poate nega asta! Așadar, doar prin întruparea lui Dumnezeu și îndeplinirea judecății în zilele de pe urmă, exprimând multe adevăruri, și prin revelația și judecata Lui de durată, pot oamenii să vadă clar adevărul corupției lor și să-și cunoască esența. Tot prin această judecată ajung să cunoască dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu și să simtă venerație față de El. Doar așa putem alunga corupția și trăi o adevărată asemănare umană. De aceea, numai prin întruparea lui Dumnezeu și exprimarea adevărurilor pentru judecata din zilele de pe urmă se pot obține aceste roade. Unii poate întreabă: „De ce trebuie să facă asta Dumnezeu Însuși în trup? De ce nu o poate face sub formă de Duh?” Să urmărim o lectură video a cuvintelor lui Dumnezeu, ca toată lumea să înțeleagă mai bine.

Dumnezeu Atotputernic spune: „Mântuirea omului de către Dumnezeu nu este făcută direct, folosind metoda și identitatea Duhului, deoarece Duhul Său nu poate fi nici atins, nici văzut de către om, și de care omul nici nu se poate apropia. Dacă El ar încerca să-l mântuiască pe om, în mod direct, folosind metoda Duhului, omul ar fi incapabil să primească mântuirea Lui. Dacă Dumnezeu nu ar îmbrăca forma exterioară a unui om creat, nu ar exista nicio cale ca omul să primească această mântuire. Căci omul nu are cum să se apropie de El, la fel cum nimeni nu a putut să se apropie de norul lui Iahve. Numai devenind o ființă umană creată, adică, doar prin punerea cuvântului Său în corpul trupesc ce urmează El să devină, poate El să lucreze personal cuvântul în toți cei care Îl urmează. Doar atunci poate omul, personal, să-I vadă și să-I audă cuvântul și, mai mult, să intre în stăpânirea cuvântului Său și, astfel, să ajungă să fie pe deplin mântuit. Dacă Dumnezeu nu S-ar fi întrupat, niciun om în carne și oase nu ar fi fost capabil să primească o mântuire atât de mare și nici măcar o singură persoană nu ar fi fost mântuită. Dacă Duhul lui Dumnezeu ar lucra direct în mijlocul omenirii, întreaga umanitate ar fi lovită sau, altfel, fără nicio cale de a intra în contact cu Dumnezeu, ar fi complet luată în captivitate de Satana(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Taina întrupării (4)”).

Nimeni nu este mai potrivit și mai calificat decât Dumnezeu în trup pentru lucrarea de a judeca corupția din trupul omului. Dacă judecata ar fi desfășurată direct de către Duhul lui Dumnezeu, atunci ea nu ar fi atotcuprinzătoare. În plus, o astfel de lucrare ar fi dificil de acceptat pentru om, pentru că Duhul nu poate să vină față în față cu omul și, din acest motiv, efectele nu ar fi imediate, cu atât mai puțin ar fi putut omul să vadă mai clar firea de neofensat a lui Dumnezeu. Satana poate fi înfrânt în totalitate doar dacă Dumnezeu în trup judecă corupția omenirii. Fiind la fel ca omul posedat de umanitate normală, Dumnezeu în trup poate judeca direct nedreptatea omului; acesta este semnul sfințeniei Sale înnăscute și al caracterului Său extraordinar. Doar Dumnezeu este calificat să și Se află în poziția de a judeca omul, pentru că El este înzestrat cu adevăr și dreptate, și astfel El poate să judece omul. Cei care sunt fără adevăr și dreptate nu sunt demni să-i judece pe alții. Dacă această lucrare ar fi făcută de Duhul lui Dumnezeu, atunci nu ar însemna o victorie asupra Satanei. Duhul este în mod inerent mai înalt decât ființele muritoare, iar Duhul lui Dumnezeu este în mod inerent sfânt și triumfător asupra trupului. Dacă Duhul ar fi făcut această lucrare direct, El nu ar fi putut să judece toată neascultarea omului și nu ar putea dezvălui toată nedreptatea omului. Căci lucrarea de judecată se realizează, de asemenea, prin noțiunile omului despre Dumnezeu, și omul nu a avut niciodată noțiuni despre Duh și, astfel, Duhul este incapabil să dezvăluie mai bine nedreptatea omului, cu atât mai puțin să dezvăluie complet o astfel de nedreptate. Dumnezeul întrupat este dușmanul tuturor celor care nu Îl cunosc. Prin judecarea noțiunilor omului și a opoziției față de El, El face cunoscută toată neascultarea omenirii. Efectele lucrării Sale în trup sunt mai evidente decât cele ale lucrării Duhului. Și astfel, judecata întregii omeniri nu este desfășurată direct de către Duh, ci este lucrarea Dumnezeului întrupat. Dumnezeu în trup poate fi văzut și atins de om, iar Dumnezeu în trup poate cuceri complet omul. În relația sa cu Dumnezeu în trup, omul progresează de la opoziție la ascultare, de la persecuție la acceptare, de la noțiune la cunoaștere și de la respingere la iubire – acestea sunt efectele lucrării Dumnezeului întrupat(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea Dumnezeului întrupat”).

Acum, cred că înțelegem cu toții mai bine de ce Dumnezeu ar face personal lucrarea de judecată în trup. Pentru că Dumnezeu care devine trup e singurul Său mod de a interacționa practic cu oamenii, pentru a vorbi și a avea părtășie cu noi despre adevăr, oricând și oriunde, pentru a ne expune și judeca conform corupției pe care o dezvăluim și pentru a ne uda, păstori și sprijini după nevoile noastre. E singura cale de a comunica clar voia și cerințele lui Dumnezeu. A afla personal calea lui Dumnezeu și a înțelege adevărurile exprimate de El nu ne ajută cel mai mult să dobândim adevărul și mântuirea? În plus, când Dumnezeu devine trup ca o persoană obișnuită, de rând, credeți că oamenii ar avea noțiuni, că ar putea să fie răzvrătiți? Categoric. Când oamenii văd înfățișarea obișnuită a lui Hristos, noțiunile, răzvrătirea și împotrivirea lor cresc și chiar dacă nu spun nimic sau nu lasă să se vadă, oricât de bine se prefac, Dumnezeu îi vede și nu reușesc să ascundă asta. Dumnezeu dezvăluie tot ce e ascuns în oameni, lovind drept la țintă. Așadar, doar Dumnezeu în trup îi poate expune cel mai bine, dezvăluindu-le răzvrătirea și împotrivirea. E cel mai benefic pentru judecată. Dar dacă Dumnezeu ar rosti cuvinte direct prin Duh? Oamenii nu ar putea să vadă, să atingă sau să se apropie de Duhul Lui, iar Duhul Lui vorbind i-ar înspăimânta. Cum să-și mai deschidă inimile înaintea lui Dumnezeu sau să înțeleagă adevăruri? Și cine ar îndrăzni să aibă noțiuni în fața Duhului? Cine ar dezvălui corupție sau ar fi răzvrătit ori potrivnic? Nimeni. Toți ar tremura de frică, s-ar prosterna, cu fețe livide. Când oamenii sunt speriați, cum să fie expus adevărul despre ei? Nu și-ar arăta nicio noțiune sau răzvrătire, deci, cum s-ar putea înfăptui judecata? Ce dovezi ar exista? De aceea, lucrarea Duhului lui Dumnezeu n-ar putea revela comportamentele lor cele mai autentice, expunându-le, iar judecata lui Dumnezeu n-ar putea fi terminată. Întruparea lui Dumnezeu e mai eficientă pentru judecată decât Duhul Lui. Îl putem vedea pe Dumnezeu Atotputernic trăind printre oameni, de dimineață până noaptea. Fiecare mișcare, gând și tip de corupție pe care le dezvăluim, toate sunt văzute și sesizate de Dumnezeu. El poate exprima adevăruri pentru a ne expune și judeca oricând și oriunde, scoțând la iveală corupțiile și noțiunile noastre despre El, precum și naturile noastre înnăscute de împotrivire și trădare față de El. Când citim cuvintele Lui e ca și când am fi judecați față în față cu El. E foarte pătrunzător și rușinos și vedem clar în cuvintele Lui adevărul despre corupția noastră. Ne detestăm și regretăm din inimă și nu ne simți deloc vrednici să trăim înaintea Lui. Prin judecata lui Dumnezeu, vedem și cât de incredibil de drept și sfânt e El și că ne citește cu adevărat inimile și mințile. Gândurile și ideile corupte, îngropate adânc în inimile noastre, unele pe care nici nu le-am recunoscut sunt expuse și judecate de El pe rând. Uneori, prin condamnare aspră și osândire, ni se permite să-I vedem firea de neofensat și, apoi, vom ajunge, în sfârșit, să ne fie frică de El. Fără să fim supuși judecății lui Dumnezeu, niciunul dintre noi n-ar cunoaște dreptatea și sfințenia Lui și nimeni n-ar putea vedea că oamenii mânați de naturile lor satanice Îi sunt potrivnici și merită osânda și pedeapsa Lui. Grație judecății, mustrării și încercărilor Lui, putem să ne căim cu adevărat, să ne alungăm, în sfârșit, corupția și să fim purificați și transformați. Urmându-L pe Hristos până azi, putem vedea că Dumnezeu întrupat trăiește printre noi, smerit și ascuns, exprimând sincer și cu răbdare multe adevăruri, doar pentru a ne mântui pe deplin pe noi, umanitatea coruptă. Dacă n-ar fi venirea personală a lui Dumnezeu întrupat ca să ne judece și curățească, comunicându-ne toate adevărurile, oamenii răzvrătiți și corupți ca noi ar fi, cu siguranță, eliminați și pedepsiți. Atunci, cum am putea fi mântuiți? Iubirea lui Dumnezeu pentru omenire e foarte mare și El e încântător. Dumnezeu Atotputernic exprimă adevăruri printre noi, îndrumând, sprijinind, însoțind omenirea prin căi practice. E singura noastră șansă de a-I auzi glasul și a-I vedea chipul, de a fi supuși judecății și curățirii Lui, de a învăța și obține multe adevăruri și de a trăi o adevărată asemănare umană. Cei care câștigă cel mai mult din lucrarea lui Dumnezeu întrupat din zilele de pe urmă sunt grupul nostru care-L urmează pe Hristos. Ceea ce obținem de la Dumnezeu e inestimabil. Exact cum spun cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic: „Cel mai bun lucru despre lucrarea Sa în trup este că El poate lăsa cuvintele și îndemnurile exacte și voia Sa precisă pentru omenire celor care Îi urmează Lui, astfel încât, după aceea, urmașii Săi pot transmite cu mai multă precizie și mai concret toată lucrarea Sa în trup și voia Sa pentru întreaga omenire celor care acceptă această cale. Doar lucrarea lui Dumnezeu în trup printre oameni împlinește cu adevărat faptul că Dumnezeu există și trăiește împreună cu omul. Doar această lucrare îndeplinește dorința omului de a privi fața lui Dumnezeu, de a fi martor la lucrarea lui Dumnezeu și de a auzi cuvântul personal al lui Dumnezeu. Dumnezeul întrupat pune capăt epocii când doar spatele lui Iahve i-a apărut omenirii și, de asemenea, El încheie epoca credinței omenirii în Dumnezeul nedeslușit. În special, lucrarea ultimului Dumnezeu întrupat aduce întreaga omenire într-o epocă mai realistă, mai practică și mai frumoasă. El nu doar încheie epoca legii și a doctrinei, ci, mai important, El dezvăluie omenirii un Dumnezeu care este real și obișnuit, care este drept și sfânt, care descuie lucrarea planului de gestionare (planului mântuirii) și care demonstrează misterele și destinația omenirii, care a creat omenirea și pune capăt lucrării de gestionare și care a rămas ascuns timp de mii de ani. El aduce epoca nedeslușirii la un sfârșit complet, El încheie epoca în care întreaga omenire dorea să caute fața lui Dumnezeu, dar nu putea, El sfârșește epoca în care întreaga omenire a slujit Satanei și conduce întreaga omenire, până la capăt, într-o epocă complet nouă. Toate acestea sunt rezultatul lucrării lui Dumnezeu în trup în locul Duhului lui Dumnezeu(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea Dumnezeului întrupat”).

Dumnezeu Atotputernic exprimă adevăruri și judecă în zilele de pe urmă, de trei decenii. Aleșilor lui Dumnezeu le-au fost curățite firile corupte prin judecata cuvintelor Lui, iar Dumnezeu a alcătuit un grup de biruitori înaintea dezastrelor – aceștia sunt primele roade. Au stăruit să-L urmeze pe Hristos și să fie martori pentru El, chiar și trecând prin oprimarea marelui balaur roșu. L-au învins pe Satana și sunt mărturie răsunătoare pentru Dumnezeu. Asta împlinește prorocirea Apocalipsei: „Aceștia sunt cei care vin din necazul cel mare; ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele Mielului(Apocalipsa 7:14). În vreme ce Dumnezeu întrupat exprimă adevăruri, lideri și antihriști, măreți și mărunți, de toate confesiunile, au fost complet expuși. Ei văd că Dumnezeu Atotputernic pare să fie o persoană obișnuită, că nu e Duhul și, astfel, I se împotrivesc și-L condamnă în mod voit. Ca să-și păstreze statutul și traiul, îi împiedică pe credincioși s-audă glasul lui Dumnezeu și să investigheze adevărata cale. Fețele adevărate ale acestor oameni care detestă adevărul au fost expuse, iar ei au fost condamnați și eliminați. Fără ca Dumnezeu să devină trup, aceștia ar rămâne ascunși în biserici, secătuindu-i de puteri pe credincioși, devorând jertfele lui Dumnezeu, derutând și distrugând mulți oameni. Pentru că Dumnezeu Își înfăptuiește judecata în trup, antihriștii și necredincioșii, cei care iubesc sau nu adevărul, cei care-l detestă sau disprețuiesc au fost toți dezvăluiți. Iar cei care iubesc și înțeleg adevărul au văzut clar înfățișarea hidoasă a Satanei, cât și cum acesta lucrează împotriva lui Dumnezeu și derutează omenirea. Ei l-au respins complet pe Satana, s-au lepădat de el și s-au întors cu totul spre Dumnezeu. Dumnezeu răsplătește binele și pedepsește răul, folosind marile dezastre pentru a spulbera forțele rele potrivnice Lui, punând în sfârșit capăt acestei epoci vechi a puterii Satanei și, apoi, ducându-i pe cei purificați prin judecata Lui într-o destinație frumoasă. Asta împlinește prorocirile Apocalipsei: „Cel ce face rău, să facă rău și mai departe; cel întinat să se întineze și mai departe; cel drept să facă dreptate și mai departe; iar cel sfânt să se sfințească și mai departe!(Apocalipsa 22:11). „Iată, Eu vin curând și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui(Apocalipsa 22:12).

Să încheiem cu un alt fragment de la Dumnezeu Atotputernic. „Mulți au un sentiment neplăcut cu privire la a doua întrupare a lui Dumnezeu, deoarece oamenilor le este greu să creadă că Dumnezeu Se va întrupa pentru a săvârși lucrarea de judecată. Cu toate acestea, trebuie să vă spun că, de cele mai multe ori, lucrarea lui Dumnezeu depășește cu mult așteptările omului și este greu de acceptat pentru mintea omenească. Căci oamenii sunt doar niște viermi pe pământ, în timp ce Dumnezeu este Cel suprem, care umple universul; mintea omului este asemenea unei gropi cu apă murdară care dă naștere doar viermilor, în timp ce fiecare etapă a lucrării dirijate de gândurile lui Dumnezeu este rodul înțelepciunii lui Dumnezeu. Oamenii încearcă în permanență să rivalizeze cu Dumnezeu, iar Eu spun că este de la sine înțeles cine va ieși în pierdere în cele din urmă. Vă îndemn pe toți să nu vă considerați mai de preț decât aurul. Dacă alții pot accepta judecata lui Dumnezeu, atunci voi de ce nu puteți? Cu ce sunteți mai presus decât alții? Dacă alții pot să-și plece capul în fața adevărului, de ce nu puteți și voi să faceți la fel? Lucrarea lui Dumnezeu are un avânt de neoprit. El nu va repeta lucrarea judecății de dragul «contribuției» pe care ai adus-o, iar tu vei fi copleșit de regrete, deoarece ai lăsat o oportunitate atât de bună să-ți scape. Dacă nu crezi cuvintele Mele, atunci așteaptă ca acel tron alb măreț din cer să săvârșească judecata asupra ta! Trebuie să știi că toți israeliții L-au respins și L-au negat pe Isus și, totuși, adevărul răscumpărării omenirii de către Isus tot s-a răspândit până la capătul universului. Nu este aceasta o realitate pe care Dumnezeu a săvârșit-o cu mult timp în urmă? Dacă încă mai aștepți ca Isus să te ridice la ceruri, atunci Eu îți spun că ești o bucată îndărătnică de ramură uscată. Isus nu va recunoaște un credincios fals ca tine, care nu este loial adevărului și caută doar binecuvântări. Din contră, Lui nu Îi va fi milă să te arunce în iazul de foc pentru a arde zeci de mii de ani(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr”).

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger