Ce este întruparea?

noiembrie 2, 2021

Cu toții știm că acum 2000 de ani, Dumnezeu a venit în lumea oamenilor întrupat drept Domnul Isus, ca să răscumpere omenirea și a predicat: „Pocăiți-vă, pentru că Împărăția Cerurilor este aproape!(Matei 4:17). A exprimat și mult adevăr și, pentru a termina lucrarea de răscumpărare, a fost răstignit ca jertfă de păcat a omenirii, încheind astfel Epoca Legii și începând Epoca Harului. Aceasta a fost lucrarea de răscumpărare a omenirii, când Dumnezeu a venit prima dată întrupat. Deși iudaismul a încercat disperat să-L condamne pe Domnul Isus și s-a alăturat guvernului roman ca să-L răstignească pe cruce, 2000 de ani mai târziu, Evanghelia Domnului Isus s-a răspândit în toate colțurile pământului. Aceasta dovedește că Domnul Isus a fost Dumnezeul întrupat, singurul Dumnezeu adevărat și Creator care a apărut ca să lucreze în trup. Totuși, mulți nu acceptă că Domnul Isus este Dumnezeu întrupat. În schimb, Îl tratează pe Domnul Isus ca pe o persoană de rând. Chiar și mulți pastori din religie nu acceptă că Domnul Isus e Dumnezeu, considerându-L doar Fiul Său iubit. Azi, deși există nenumărați credincioși în Domnul, puțini oameni știu cu adevărat că Domnul Isus e Dumnezeu și nimeni nu cunoaște sensul și valoarea adevărurilor exprimate de Domnul Isus. Așadar, în ceea ce privește întâmpinarea Domnului, mulți au căzut în dezastru pentru că nu pot auzi glasul lui Dumnezeu. Cei care nu-I pot auzi glasul, deși în aparență cred cu ardoare, dacă ar vedea chipul Fiului Omului în Domnul Isus, ar mai putea să creadă în Domnul și să-L urmeze? Ar fi capabili să-L condamne pe Domnul Isus ca fiind o persoană de rând și să nege că El e Dumnezeu? Dacă L-ar auzi pe Domnul Isus exprimând atât de mult adevăr azi, ar mai fi capabili să-L condamne pentru blasfemie și să Îl răstignească din nou? Bazându-ne pe condamnarea Domnului Isus de către farisei, putem spune sigur că, dacă toți cei care cred în Domnul azi chiar L-ar vedea în chipul Său original drept Fiul Omului, mulți oameni ar lua-o la fugă, iar și mai mulți L-ar judeca și condamna pe Domnul Isus, exact ca fariseii, și L-ar răstigni din nou pe cruce. Unii s-ar putea opune când mă exprim așa, dar tot ce spun e o realitate. Tocmai pentru că umanitatea e profund coruptă și crede doar ce vede, nimeni n-ar putea accepta că Fiul Omului întrupat e apariția lui Dumnezeu. Acest lucru ne arată că întruparea este o mare taină. Mii de ani, nimeni n-a înțeles acest aspect al adevărului. Deși credincioșii știu că Domnul Isus este Dumnezeul întrupat, nimeni n-a putut să explice clar ce e întruparea și cum să-L înțelegem pe Dumnezeul întrupat.

Deci, de ce a decis Dumnezeu să Se-ntrupeze, s-apară, să lucreze? Corupția omenirii a necesitat ca Dumnezeu să vină întrupat ca să ne mântuiască. Cu alte cuvinte, doar venind întrupat a putut înfăptui mântuirea deplină a omenirii. Dumnezeu a venit de două ori întrupat ca să răscumpere și mântuiască omenirea. Domnul Isus a fost Dumnezeul întrupat și a venit să facă lucrarea de răscumpărare. Unii s-ar putea întreba: „De ce n-a folosit Dumnezeu o persoană pentru lucrarea de răscumpărare? De ce S-a întrupat Dumnezeu?” Pentru că fiecare membru al omenirii are păcate, toți suntem păcătoși, neexistând jertfe de păcat calificate. Doar Fiul Omului întrupat a fost fără păcat, astfel că Dumnezeu S-a întrupat drept Fiul Omului pentru a face chiar El lucrarea de răscumpărare. Doar asta a arătat cu adevărat dreptatea și sfințenia Lui, l-a umilit pe Satana, l-a lăsat fără motive de acuzare. De asemenea, i-a permis omenirii să cunoască iubirea și mila sinceră a lui Dumnezeu față de ea. Când Domnul Isus a terminat lucrarea de răscumpărare, El a prorocit că va veni din nou. Azi, Domnul Isus S-a întors și e Dumnezeul Atotputernic întrupat. Dumnezeu Atotputernic a exprimat mult adevăr și face lucrarea de judecată în zilele de pe urmă ca să purifice omenirea de corupție, să o mântuiască de păcat și de puterea Satanei și să o aducă la o destinație frumoasă. Totuși, e surprinzător faptul că, deși Dumnezeu Atotputernic a exprimat mult adevăr, încă e condamnat aspru de forțele antihriștilor din lumea religioasă, care s-au aliat chiar și cu PCC de la conducere, distrugând și interzicând apariția și lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Fac totul ca să nege că Dumnezeu Atotputernic e apariția Dumnezeului întrupat și să-L condamne și hulească pe Dumnezeu Atotputernic drept o persoană de rând, ceea ce expune fața urâtă a forțelor antihristice religioase care urăsc adevărul și I se împotrivesc lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în urmă cu 2000 de ani, vedem că preoții cei mai de seamă, scribii și fariseii iudaismului mai bine mureau decât să-L accepte pe Domnul Isus drept Mesia. L-au caracterizat pe Domnul Isus ca pe o persoană de rând care spunea blasfemii, au făcut totul să I se împotrivească, să-L condamne și hulească și, în cele din urmă, L-au răstignit pe cruce, comițând o crimă atroce, pentru care au fost blestemați și pedepsiți de Dumnezeu. Azi, Dumnezeu Atotputernic apare și lucrează sub chipul Fiului Omului. Mulți oameni au văzut că sunt adevărul cuvintele exprimate de Dumnezeu Atotputernic, au auzit glasul lui Dumnezeu și au acceptat toți cu bucurie lucrarea Lui din zilele de pe urmă și L-au întâmpinat pe Domnul. Totuși, există mulți oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeul întrupat, care încă Îl tratează pe Dumnezeu Atotputernic drept o persoană de rând și îi judecă și condamnă pe cei care-L acceptă, spunând că aceștia cred într-o persoană de rând. Acești oameni cred că înțeleg Biblia, astfel că refuză să cerceteze adevărata cale și-L condamnă pe Dumnezeu Atotputernic și I se împotrivesc, comițând păcatul de a-L răstigni pe Dumnezeu din nou. De ce ambele întrupări ale lui Dumnezeu au fost condamnate și respinse de om? Pentru că oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu înțeleg ce este adevărul și cu atât mai puțin înțeleg marea taină a întrupării. Mai e și pentru că oamenii sunt profund corupți și au naturi satanice. Nu doar că disprețuiesc și urăsc adevărul, ci sunt și extrem de ostili lui Dumnezeu și nu au frică deloc. De fapt, există unii credincioși pioși în Dumnezeu care au fost înșelați de PCC, regele demonilor, și de forțele religioase antihristice, din cauza ignoranței lor și-au urmat calea împotrivirii față de Dumnezeu. Motivul eșecului lor e lipsa de cunoștințe despre întrupare și adevăr, astfel că nu pot să audă glasul lui Dumnezeu și, prin urmare, Îl tratează pe Dumnezeu întrupat drept o persoană de rând, Îl condamnă și-L hulesc. Se vede clar că înțelegerea adevărului întrupării e crucială pentru a-L întâmpina pe Domnul și a fi-nălțați în Împărăția cerurilor. E un aspect vital legat de destinația noastră finală.

Mulți oameni vor întreba: „Dacă Domnul Isus e Dumnezeu întrupat și a făcut lucrarea de răscumpărare, iar omenirea a fost deja mântuită și s-a întors către Dumnezeu, de ce mai trebuie Dumnezeu să vină întrupat în zilele de pe urmă să judece pentru mântuire?” Există un înțeles profund în asta. În termeni simpli, venirea lui Dumnezeu întrupat de două ori ca să ne răscumpere și apoi să ne purifice și mântuiască pe deplin a fost prestabilită de Dumnezeu cu mult înainte de crearea lumii. Există prorociri în Biblie care afirmă că Dumnezeu va veni de două ori întrupat drept Fiul Omului. Prima oară, fiind răstignit ca jertfă de păcat, a finalizat lucrarea de răscumpărare și au fost iertate păcatele oamenilor, dar aceștia n-au scăpat de păcat și n-au obținut sfințenia. A doua oară, exprimând adevărul și lucrarea de judecată, va purifica profund omenirea, o va mântui pe deplin de păcat și influența Satanei, va pune capăt erei și va aduce omenirea la o destinație frumoasă. Prin urmare, cele două întrupări sunt menite să răscumpere omenirea și apoi s-o mântuiască pe deplin. Dumnezeu vine de două ori întrupat pentru a-și finaliza planul de gestionare a mântuirii. Azi, judecata lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă a cucerit un grup de biruitori, Dumnezeu l-a învins pe Satana și a obținut slavă și putem spune că Și-a finalizat marea lucrare. Acestea sunt lucruri pe care le-a făcut deja. Acum, vedem marea semnificație a întrupării Lui din zilele de pe urmă. Pe de o parte, a încheiat vechea epocă, cea a Harului, și a început una nouă, Epoca Împărăției. Pe de altă parte, purifică și mântuiește pe deplin omenirea și o aduce la o destinație frumoasă. Lucrarea de răscumpărare și cea de judecată sunt ambele finalizate de Dumnezeul întrupat și, astfel, cele două întrupări ale lui Dumnezeu au o semnificație profundă. Azi, Dumnezeu Atotputernic a exprimat mult adevăr și a făcut lucruri mărețe în lumea noastră. De ce sunt încă atât de mulți care nu cunosc lucrarea lui Dumnezeu? Mulți nu recunosc nici acum că Dumnezeu Atotputernic e Dumnezeul întrupat, se agață de noțiuni religioase, cred că doar Domnul Isus e Dumnezeu și insistă că doar urmând Biblia putem să intrăm în Împărăția cerurilor. Ce lucru nesăbuit și ignorant! Cum ar putea acești nesăbuiți să audă glasul lui Dumnezeu? Și cum ar putea descoperi tot adevărul exprimat de Dumnezeu Atotputernic? În fond, asta se datorează faptului că oamenii nu au cunoștințe despre Dumnezeu întrupat și nu pot recunoaște glasul lui Dumnezeu, neputând fi înălțați înaintea tronului Lui. Acești oameni ignoranți, aceste fecioare nesăbuite nu vor obține niciodată aprobarea lui Dumnezeu, indiferent de câți ani vor crede. Categoric, dacă vreți să-L întâmpinați pe Domnul, a-L cunoaște pe Dumnezeul întrupat și a înțelege adevărul întrupării sunt cruciale! Așadar, ce anume este întruparea? Și cum ar trebui să o înțelegem? Cum deosebim Hristoșii adevărați de cei falși? Vom înțelege citind cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic.

Dumnezeu Atotputernic spune: „«Întruparea» este arătarea lui Dumnezeu în trup; Dumnezeu lucrează în rândul omenirii create în chipul trupului. Deci, pentru ca Dumnezeu să fie întrupat, trebuie să fie mai întâi trup, trup cu umanitate normală; aceasta este cea mai importantă condiție prealabilă. De fapt, implicația întrupării lui Dumnezeu este aceea că Dumnezeu trăiește și lucrează în trup, că Dumnezeu în esența Sa devine trup, devine om(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Esența trupului locuit de Dumnezeu”). „Dumnezeul întrupat este numit Hristos, iar Hristos este trupul îmbrăcat de Duhul lui Dumnezeu. Acest trup este diferit de orice om care este din carne. Această diferență se datorează faptului că Hristos nu este din carne și oase; El este întruparea Duhului. El are atât o umanitate normală, cât și o divinitate completă. Divinitatea Lui nu este stăpânită de niciun om. Umanitatea Sa normală susține toate activitățile Sale normale în trup, în timp ce divinitatea Sa desfășoară lucrarea lui Dumnezeu Însuși(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Esența lui Hristos este ascultare față de voința Tatălui ceresc”). „Dumnezeu care S-a întrupat se numește Hristos, iar astfel Hristosul care le poate da oamenilor adevărul se numește Dumnezeu. Nu există nimic exagerat în această privință, deoarece El are esența lui Dumnezeu și are firea lui Dumnezeu, și înțelepciune în lucrarea Lui, care sunt nerealizabile de către om. Aceia care se numesc Hristoși pe ei înșiși și totuși nu pot săvârși lucrarea lui Dumnezeu, sunt escroci. Hristos nu este numai manifestarea lui Dumnezeu pe pământ, ci și trupul special asumat de Dumnezeu în timp ce Își săvârșește și completează lucrarea printre oameni. Acest trup nu poate fi înlocuit de orice om, ci este un trup care poate purta așa cum trebuie lucrarea lui Dumnezeu pe pământ și poate exprima firea lui Dumnezeu și Îl reprezintă bine pe Dumnezeu, furnizându-i omului viață(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice”). Cuvântul lui Dumnezeu afirmă clar că întruparea e realizarea Duhului lui Dumnezeu în trup, adică, Duhul lui Dumnezeu îmbracă un trup pentru a deveni o persoană de rând și apoi apare și lucrează în lumea umană. Pe scurt, înseamnă că Duhul lui Dumnezeu îmbracă un trup și devine Fiul Omului. În aparență, Dumnezeu întrupat e o persoană normală, de rând, nici măreață, nici extraordinară, care mănâncă, Se îmbracă și Se deplasează ca oamenii de rând, ducând o viață obișnuită. Trebuie să mănânce când Îi e foame și să doarmă când e obosit, experimentează emoții umane obișnuite, trăiește cu adevărat printre oameni și nimeni nu vede că El este Dumnezeul practic întrupat. Însă, deși e o persoană normală, de rând, există o diferență majoră între El și oamenii creați. El e întruparea lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu e în El. Are umanitate normală, dar și divinitate deplină, care e vizibilă și tangibilă. Se manifestă îndeosebi prin faptul că El poate să exprime adevărul și să dezvălui taine oricând și oriunde. Poate să exprime și să mărturisească firea lui Dumnezeu, tot ce are El și ce este, mintea, gândurile, iubirea, omnipotența și înțelepciunea Lui, astfel ca toți oamenii să-L poată cunoaște și înțelege. El poate, de asemenea, să dezvăluie toate tainele din Biblie, ceea ce înseamnă că poate să deschidă cartea prorocită în Apocalipsa. Asta dovedește că are divinitate deplină. În aparență, Hristos e o persoană de rând, dar poate să exprime atât de mult adevăr, să-i trezească pe oameni și să mântuiască omenirea coruptă de influența Satanei. Fără Duhul lui Dumnezeu în el, cum ar putea cineva face aceste lucruri? Cu siguranță, nicio celebritate și niciun om măreț nu le-ar putea face, deoarece nici unul, nici altul nu poate exprima adevărul. Nu dețin deloc adevărul. Nu s-ar putea mântui nici pe ei, așadar, cum ar putea mântui omenirea? Dumnezeul întrupat poate să exprime adevărul și să facă lucrarea de judecată pentru a ne purifica și mântui, abilități care nu sunt deținute de niciun om. Cartea „Cuvântul Se arată în trup” e cuvântarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă și e mărturie a lucrării Lui de judecată din zilele de pe urmă. Fiindcă aleșii lui Dumnezeu au avut experiența lucrării de judecată din zilele de pe urmă și au acceptat udarea și păstorirea lui Dumnezeu Atotputernic Însuși, toți au simțit practicitatea profundă a lucrării Dumnezeului întrupat. Dumnezeu trăiește cu adevărat printre oameni și exprimă adevărul în funcție de situația noastră reală, pentru a ne sprijini și aproviziona, cât și pentru a expune rătăcirile din credința noastră, căutările și părerile greșite și orice fel de fire satanică din noi, ca să cunoaștem și să ne schimbăm. Dumnezeu ne spune și dorințele și cerințele Lui pentru oameni, dându-ne cele mai practice și clare țeluri de urmat și principii de practicat, ca să putem intra în realitățile adevărului, să primim mântuirea Lui și să scăpăm pe deplin de forțele întunecate ale Satanei. Oricine Îl urmează pe Dumnezeu Atotputernic vede clar că, fără Dumnezeul întrupat venit să exprime adevărul, să ne judece și mustre, n-ar putea niciodată să-și vadă naturile păcătoase, nici să scape de strânsoarea și constrângerile păcatului. Își dă seama și că firile lui corupte pot fi curățite doar acceptând judecata și mustrarea lui Dumnezeu, poate să se teamă de El și să se ferească de rău doar prin cunoașterea firii Lui drepte și că, doar respectând cuvântul Lui, poate să trăiască o adevărată asemănare umană, să primească promisiunile și binecuvântările Lui și să fie adus în Împărăția cerurilor. Gândiți-vă la asta: fără ca Dumnezeu întrupat să vină și să exprime atât de mult adevăr în zilele de pe urmă, am avea această oportunitate unică în viață de-a fi mântuiți? Am putea să primim judecata și mustrarea lui Dumnezeu și să ne bucurăm de binecuvântările Lui? Fără întruparea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă, toată umanitatea ar fi osândită la distrugere și nimeni n-ar primi mântuire. Cum spune cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic: „De data aceasta, Dumnezeu vine să săvârșească lucrarea nu într-un trup spiritual, ci într-un trup foarte obișnuit. În plus, nu numai că este trupul celei de-a doua întrupări a lui Dumnezeu, este și trupul prin care Se întoarce Dumnezeu întrupat. Este un trup foarte obișnuit. Nu poți vedea nimic care să-L facă să Se evidențieze dintre alții, dar poți câștiga de la El adevăruri de care nu s-a mai auzit înainte. Acest trup nesemnificativ este lucrul care întruchipează toate cuvintele adevărului de la Dumnezeu, săvârșește lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă și exprimă întreaga Lui fire ca omul să ajungă să o înțeleagă. Nu îți dorești foarte mult să Îl vezi pe Dumnezeu în ceruri? Nu îți dorești foarte mult să Îl înțelegi pe Dumnezeu din ceruri? Nu îți dorești foarte mult să vezi destinația omenirii? El îți va spune toate aceste secrete – secrete pe care niciun alt om nu a putut să ți le spună și El îți va spune și adevărurile pe care nu le înțelegi. El este poarta ta către Împărăție și ghidul tău către epoca nouă. Un astfel de trup obișnuit deține multe mistere de nepătruns. Faptele Sale pot fi enigmatice pentru tine, dar întregul obiectiv al lucrării pe care o face este suficient pentru a-ți permite să vezi că El nu este, așa cum cred oamenii, doar un simplu trup. Deoarece El reprezintă voia lui Dumnezeu și grija arătată de El omenirii în zilele de pe urmă. Deși nu-I poți auzi cuvintele, care par să zguduie cerul și pământul, deși nu poți să Îi vezi ochii ca niște flăcări vii și deși nu poți primi disciplina toiagului Lui de fier, totuși poți să auzi din cuvintele Lui că Dumnezeu este mânios și să știi că Dumnezeu arată compasiune omenirii; poți vedea firea Lui dreaptă și înțelepciunea Lui și, mai mult decât atât, îți poți da seama de grija lui Dumnezeu pentru întreaga omenire. Lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă este pentru a-i permite omului să Îl vadă pe Dumnezeu din ceruri trăind printre oameni pe pământ și pentru a-i permite omului să Îl cunoască, să asculte de El, să Îl venereze și să Îl iubească. De aceea, El S-a întrupat pentru a doua oară. Deși ceea ce vede omul în această zi este un Dumnezeu asemenea omului, un Dumnezeu cu un nas și doi ochi, un Dumnezeu obișnuit, în cele din urmă, El vă va arăta că dacă acest om n-ar exista, cerul și pământul ar trece printr-o schimbare teribilă; dacă acest om n-ar exista, cerurile s-ar tulbura, pământul s-ar cufunda în haos, iar toată omenirea ar trăi în mijlocul foametei și a ciumei. El vă va arăta că dacă Dumnezeu întrupat nu ar fi venit să vă mântuiască în zilele de pe urmă, atunci Dumnezeu ar fi distrus de mult timp omenirea întreagă în iad; dacă acest trup nu ar fi existat, atunci ați fi veșnic conducători ai păcătoșilor și ați fi cadavre pentru totdeauna. Trebuie să știți că dacă acest trup n-ar fi existat, toată omenirea s-ar confrunta cu o calamitate inevitabilă și i-ar fi imposibil să scape de pedeapsa mult mai aspră pe care Dumnezeu o aplică omenirii în zilele de pe urmă. Dacă acest trup obișnuit nu s-ar fi născut, ați fi cu toții într-o stare în care implorați pentru viața voastră fără să fiți capabili să trăiți sau să vă rugați pentru moartea voastră, fără să puteți muri; dacă acest trup nu ar fi existat, atunci nu ați putea să câștigați adevărul și să veniți înaintea tronului lui Dumnezeu astăzi, ci, mai degrabă, ați fi pedepsiți de Dumnezeu din cauza păcatelor voastre cumplite. Știați că dacă n-ar fi fost reîntruparea lui Dumnezeu, nimeni nu ar avea o șansă la mântuire; și dacă nu ar fi existat venirea acestui trup, Dumnezeu ar fi încheiat de mult epoca veche? Dat fiind acest fapt, mai sunteți capabili să respingeți a doua întrupare a lui Dumnezeu? Din moment ce puteți trage multe foloase de pe urma acestui om obișnuit, de ce nu L-ați accepta cu dragă inimă?(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Știi? Dumnezeu a făcut un lucru minunat în rândul oamenilor”).

În acest moment, unii ar putea întreba: „Înfățișarea exterioară a Dumnezeului întrupat e obișnuită, iar divinitatea Lui e ascunsă în trup, așadar, dacă Dumnezeu a venit, cum Îl putem recunoaște drept Dumnezeul întrupat?” Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic ne arată calea. Dumnezeu Atotputernic spune: „Cel care este Dumnezeu întrupat va avea esența lui Dumnezeu și Cel care este Dumnezeu întrupat va deține exprimarea lui Dumnezeu. De vreme ce Dumnezeu Se întrupează, El va da naștere lucrării pe care intenționează să o facă și, de vreme ce Dumnezeu Se întrupează, va exprima ceea ce este El și va putea să aducă adevărul omului, să îi dăruiască viață și să îi indice calea. Trupul care nu are esența lui Dumnezeu categoric nu este Dumnezeu întrupat; în privința aceasta nu există nicio îndoială. Dacă omul intenționează să cerceteze dacă este forma întrupată a lui Dumnezeu, atunci el trebuie să coroboreze lucrul acesta după firea pe care o exprimă El și cuvintele pe care le spune. Adică, pentru a corobora faptul că este sau nu trupul întrupat al lui Dumnezeu și dacă este sau nu adevărata cale, cineva trebuie să discearnă pe baza esenței Lui. Și astfel, pentru a stabili dacă este trupul lui Dumnezeu întrupat, cheia stă în esența Lui (lucrarea Lui, cuvântările Lui, firea Lui și multe alte aspecte) mai degrabă decât în aspectul exterior. Dacă omul scrutează doar înfățișarea Lui exterioară și, ca urmare, nu ține seamă de esența Lui, aceasta arată că omul e incult și ignorant(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Prefață”). Vedem din cuvântul lui Dumnezeu că recunoașterea lui Dumnezeu întrupat nu se bazează pe înfățișarea Lui, nici pe familia în care S-a născut, nici pe poziția sau puterea Lui, ori pe prestigiul Său în lumea religioasă. Nu se bazează pe asta. În schimb, se bazează pe a avea sau nu esența lui Dumnezeu, pe a putea sau nu să exprime adevărul și să facă lucrarea lui Dumnezeu Însuși. E cel mai important aspect. Dacă poate să exprime adevărul și să facă lucrarea de mântuire, chiar dacă S-a născut într-o familie de rând și n-are putere, nici statut în societate, El este Dumnezeu. Ca în Epoca Harului, când Domnul Isus a venit să lucreze, S-a născut într-o familie de rând, a venit pe lume într-o iesle, n-a fost nici înalt, nici bine făcut și n-a avut nici statut, nici putere, dar totuși a putut să exprime adevărul, să le dea oamenilor calea căinței și să le ierte păcatele. Cei care iubeau adevărul, ca discipolii Săi, Petru și Ioan, au văzut în lucrarea Domnului Isus și în adevărul exprimat de El că El a avut puterea și autoritatea lui Dumnezeu și L-au acceptat pe Domnul Isus drept Mesia, astfel că L-au urmat și au obținut mântuirea Domnului. Azi, Dumnezeu a venit din nou întrupat în lumea umană și, chiar dacă pare o persoană de rând, Dumnezeu Atotputernic exprimă mult adevăr și face lucrarea de judecată în zilele de pe urmă. În toate țările, mulți au văzut adevărul exprimat de Dumnezeu Atotputernic, au recunoscut glasul lui Dumnezeu, L-au acceptat pe Dumnezeu Atotputernic și-au fost înălțați înaintea tronului. Au început să simtă judecata și mustrarea lui Dumnezeu și au înțeles o parte din adevăr. Toți au experiențe și mărturii minunate și fac totul ca să predice Evanghelia și să fie martori. Faptele arată că doar cine poate exprima adevărul, judeca, purifica și mântui pe deplin omenirea e Hristos și Dumnezeul întrupat. E de netăgăduit. Dacă cineva nu poate exprima adevărul, ci doar îi înșală pe ceilalți prin semne și minuni, este lucrarea unui spirit rău. Dacă își spune Dumnezeu, e un Hristos fals care se dă drept Dumnezeu. Ca să-L cunoaștem pe Dumnezeul întrupat, trebuie să fim siguri de acest lucru: Doar Dumnezeu întrupat poate să exprime adevărul, să facă lucrarea de judecată în zilele de pe urmă și să mântuiască pe deplin omenirea de forțele Satanei.

Dumnezeu Atotputernic a exprimat mult adevăr și a făcut o lucrare măreață în zilele de pe urmă și, totuși, există mulți oameni care se prefac că nu văd și Îl așteaptă pe Domnul Isus să vină pe un nor. Acești oameni vor plânge și vor scrâșni din dinți, distruși în dezastru. Prin asta se împlinește prorocirea din Apocalipsa: „Iată, El va veni pe nori și orice ochi Îl va vedea, chiar și cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui(Apocalipsa 1:7). Dumnezeu Atotputernic a mai spus: „Când vei vedea trupul spiritual al lui Isus, Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul.” În final, să citim un fragment din cuvântul Lui. Dumnezeu Atotputernic spune: „Cei care doresc să dobândească viața fără să se bazeze pe adevărul rostit de Hristos sunt cei mai ridicoli oameni de pe pământ, iar cei care nu acceptă calea vieții adusă de Hristos sunt pierduți în fantezie. Și astfel, spun că aceia care nu-L acceptă pe Hristos al zilelor de pe urmă vor fi mereu detestați de Dumnezeu. Hristos este poarta omului către Împărăție în timpul zilelor de pe urmă și nu există nimeni care să-L poată ocoli. Nimeni nu poate fi desăvârșit de Dumnezeu dacă nu prin Hristos. Crezi în Dumnezeu și astfel, trebuie să accepți cuvintele Lui și să te supui căii Lui. Nu poți să te gândești doar la a obține binecuvântări câtă vreme ești incapabil să primești adevărul și incapabil să accepți provizia vieții. Hristos vine în timpul zilelor de pe urmă, astfel încât toți cei care cred cu adevărat în El să poată să primească viața. Lucrarea Lui este de dragul închiderii vechii epoci și intrării în cea nouă și lucrarea Lui este cărarea ce trebuie luată de către toți cei care vor intra în noua epocă. Dacă nu ești capabil să-L recunoști și, în schimb, Îl condamni, blasfemiezi sau chiar Îl persecuți, atunci ești sortit să arzi pentru eternitate și nu vei intra niciodată în Împărăția lui Dumnezeu. Căci acest Hristos este Însuși expresia Duhului Sfânt, expresia lui Dumnezeu și Cel căruia Dumnezeu I-a încredințat săvârșirea lucrării Lui pe pământ. Și astfel spun că, dacă nu poți accepta tot ceea ce este săvârșit de Hristos al zilelor de pe urmă, atunci blasfemiezi Duhul Sfânt. Pedeapsa care trebuie primită de toți cei care Îl blasfemiază pe Duhul Sfânt este evidentă pentru toată lumea. Îți mai spun că, dacă te împotrivești lui Hristos al zilelor de pe urmă și Îl respingi pe Hristos al zilelor de pe urmă, nu va fi nimeni altcineva care să suporte consecințele în numele tău. Mai mult decât atât, începând cu această zi, nu vei mai avea o altă șansă să câștigi aprobarea lui Dumnezeu; chiar dacă încerci să te ispășești, nu vei mai privi niciodată chipul lui Dumnezeu. Deoarece Cel căruia I te împotrivești nu este un om, ceea ce respingi nu este o ființă firavă, ci Hristos. Știi care vor fi consecințele acestui lucru? Nu vei fi făcut o greșeală mică, ci vei fi comis o crimă îngrozitoare. Astfel, sfătuiesc pe toată lumea să nu își arate colții în fața adevărului sau să critice cu nepăsare, deoarece doar adevărul îți poate aduce viața și nimic altceva în afară de adevăr nu îți poate permite să renaști și să privești chipul lui Dumnezeu din nou(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice”).

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger