Deosebirea falșilor Hristoși de adevăratul Hristos

decembrie 20, 2021

Azi, aș vrea să vorbesc despre cum să-i deosebim pe falșii Hristoși de adevăratul Hristos. Unii ar putea întreba ce legătură are asta cu credința în Dumnezeu. Una destul de mare. Știe toată lumea cine este Hristos? Dacă știți că Hristos este Mântuitorul venit pe pământ, acum că vin dezastrele și zilele de pe urmă s-au abătut, credeți că aveți nevoie de un Mântuitor? Dacă aveți nevoie de un Mântuitor, știți de care anume aveți nevoie pentru a vă mântui? Știți cum să-L întâmpinați pe Mântuitorul? Credeți că e important și relevant pentru voi? Spre exemplu, acum 2000 de ani, Mântuitorul nostru Isus a venit să răscumpere omenirea și-a exprimat multe adevăruri. Poporul evreu a știut la acea vreme că sunt autoritare și puternice cuvintele Lui și că sunt tot adevărul. Dar pentru că nu Se numea Mesia și nu i-a ferit de legea romană cum își imaginaseră, nu L-au recunoscut pe Domnul Isus drept Hristos. L-au condamnat și hulit că înșală oameni și, în final, L-au răstignit viu pe cruce. Care au fost consecințele? A fost o chestiune banală răstignirea lui Dumnezeu întrupat de către poporul evreu? Sigur a fost blestemată de Dumnezeu. Știm că, după 60 de ani, națiunea israelienilor a fost nimicită de Titus din Roma. Cât timp a fost Israelul distrus? Aproape 2000 de ani! Pentru că L-au răstignit pe Mântuitorul, israeliții au plătit un preț extrem de mare. Așadar, este întâmpinarea Mântuitorului crucială? Cine își poate permite să-L ofenseze pe Mântuitorul pe pământ? Dacă nu-L cunoașteți sau acceptați, ba chiar vă opuneți Lui și-L condamnați, sunteți terminați-în totalitate și, cu siguranță, veți pieri. Dacă vreți să fiți mântuiți și să supraviețuiți dezastrelor, trebuie să-L acceptați pe Mântuitorul! Acum, Dumnezeu Atotputernic e aici și e Mântuitorul coborât, care exprimă adevăruri și judecă în zilele de pe urmă, pentru a mântui omenirea de păcat și de dezastre. Dar L-ați recunoaște? L-ați accepta? Deși mulți recunosc că sunt puternice și autoritare cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, când văd că El n-a venit pe un nor și nu Se numește Domnul Isus, refuză ferm să-L accepte pe Dumnezeu Atotputernic. Ba chiar urmează lumea religioasă, condamnându-L și hulindu-L, spunând că Domnul venit întrupat ar fi un Hristos fals, că e o înșelăciune. Iar forțele antihristice religioase sunt mână în mână cu demonii din Partidul Comunist, hăituindu-L nebunește pe Hristos, încercând să-L distrugă. Îi persecută pe cei care împărtășesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, vor să distrugă Biserica lui Dumnezeu Atotputernic și să-L înlăture pe Dumnezeu. Comit păcatul atroce de a-L răstigni pe Dumnezeu din nou și sigur vor fi blestemați și pedepsiți de El. Cum spune Dumnezeu Atotputernic: „Vai de aceia care Îl răstignesc pe Dumnezeu!(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cei răi cu siguranță vor fi pedepsiți”). „Oriunde se arată întruparea, dușmanul este distrus din acel loc. China este prima care va fi anihilată; va fi devastată de mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu nu va arăta niciun pic de îndurare(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Interpretări ale tainelor cuvintelor lui Dumnezeu către întregul univers”, Capitolul 10). Așadar, atitudinea oamenilor față de Mântuitorul determină dacă supraviețuiesc sau sunt nimiciți.

Acum, știm că a putea să-L întâmpinăm pe Mântuitorul are legătură cu succesul sau eșecul în credință și cu finalul și destinația noastră finală! Așadar, să vorbim în continuare despre cum Se întoarce Mântuitorul în zilele de pe urmă. După noțiunile tradiționale ale lumii religioase, Domnul va veni sigur pe un nor și-i va înălța pe credincioși în cer ca să-L întâlnească. Este total greșit. E doar o noțiune umană și nu e deloc în conformitate cu spusele Domnului. Domnul Isus a prorocit personal „venirea Fiului Omului”, „Se va arăta Fiul Omului”, „Fiul Omului va veni” și „așa va fi și cu Fiul Omului (în ziua Sa)”. A subliniat în mod repetat „Fiul Omului”, ceea ce arată că atunci când Domnul Se va întoarce, va fi din nou întrupat drept Fiul Omului, aceasta fiind apariția lui Hristos în fața noastră. Nu încape nicio îndoială. Unii poate întreabă: „Dacă e Fiul Omului întrupat, nu e la fel ca Domnul Isus? Trebuie s-arate ca o persoană de rând. Există oameni în toată lumea care susțin că sunt Hristos întors. Unii spun că o anumită persoană e Hristos, alții spun că e alta. Așadar, care e adevărat și care e fals? Cum Îl putem întâmpina pe Mântuitorul?” Aici se împotmolesc cei mai mulți cercetând adevărata cale. De fapt, nu e o întrebare dificilă. Dacă reflectăm bine la prorocirile Domnului Isus, vom găsi calea. Domnul Isus a spus: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul(Ioan 16:12-13). „La miezul nopții a răsunat un strigăt: «Iată mirele! Ieșiți-i în întâmpinare!»(Matei 25:6). „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează(Ioan 10:27). „Iată, Eu stau la ușă și bat! Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el și voi mânca cu el, și el cu Mine(Apocalipsa 3:20). „Atunci, de vă va zice cineva: «Iată, aici e Hristos, sau acolo!», să nu credeți. Că se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și minuni ca să amăgească, de se va putea, și pe cei aleși(Matei 24:23-24). Domnul a vorbit foarte clar. Când Domnul Isus Se va întoarce în zilele de pe urmă, va rosti și mai multe cuvinte, ne va îndruma să înțelegem și să pătrundem toate adevărurile. Așadar, le-a tot amintit oamenilor că e vital s-audă glasul lui Dumnezeu pentru a-L întâmpina pe Domnul. Iar dacă auzim pe cineva mărturisind: „Iată mirele!”, trebuie să fim fecioarele înțelepte, să căutăm și s-ascultăm glasul lui Dumnezeu. Doar așa-L putem întâmpina pe Domnul. E singura cale de a întâmpina întoarcerea Lui. Hristos a venit în zilele de pe urmă și exprimă și mai multe adevăruri pentru mântuirea noastră, dar falșii Hristoși doar arată semne și minuni pentru a ne deruta. Este un principiu-cheie pe care ni l-a dat Domnul Isus pentru a-i deosebi pe falșii Hristoși de Cel adevărat. Conform acestui principiu, știm dacă e un Hristos adevărat sau fals dacă exprimă sau nu adevărul. Dacă-l exprimă, atunci trebuie să fie Hristos. Cei care nu pot exprima adevărul sunt Hristoși falși. Dacă cineva pretinde că e Hristos, dar nu poate exprima niciun adevăr, bazându-se în schimb pe semne și minuni, este, fără îndoială, fațada unui spirit rău, un Hristos fals venit să ne deruteze. Dacă urmăm cuvintele Domnului Isus pentru a-L deosebi pe adevăratul Hristos de cei falși e simplu, nu? Dar, din nefericire, adepții religioși nu caută adevărul, nici glasul lui Dumnezeu urmând cuvintele Domnului. Astfel, de teamă să nu fie derutați de un Hristos fals, nici nu mai caută apariția și lucrarea Domnului. Nu își fac ei rău singuri, nu sunt scumpi la tărâțe și ieftini la făină? Rămân fideli Scripturii în legătură cu venirea Domnului pe un nor, respingând lucrarea lui Hristos din zilele de pe urmă. Astfel, pierd șansa de a-L întâmpina pe Mântuitorul și cad în dezastre. Nu e rezultatul nesăbuinței și ignoranței lor? Ei împlinesc aceste versete biblice: „Proștii mor din lipsă de judecată” (Proverbe 10:21). „Poporul Meu este nimicit din lipsă de cunoștință(Osea 4:6).

Cât despre cum să-L deosebim pe adevăratul Hristos, să detaliem subiectul, conform cuvintelor lui Dumnezeu Atotputernic. Dumnezeu Atotputernic spune: „Dumnezeul întrupat este numit Hristos, iar Hristos este trupul îmbrăcat de Duhul lui Dumnezeu. Acest trup este diferit de orice om care este din carne. Această diferență se datorează faptului că Hristos nu este din carne și oase; El este întruparea Duhului. El are atât o umanitate normală, cât și o divinitate completă. Divinitatea Lui nu este stăpânită de niciun om. Umanitatea Sa normală susține toate activitățile Sale normale în trup, în timp ce divinitatea Sa desfășoară lucrarea lui Dumnezeu Însuși(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Esența lui Hristos este ascultare față de voința Tatălui ceresc”).

Dumnezeu care S-a întrupat se numește Hristos, iar astfel Hristosul care le poate da oamenilor adevărul se numește Dumnezeu. Nu există nimic exagerat în această privință, deoarece El are esența lui Dumnezeu și are firea lui Dumnezeu, și înțelepciune în lucrarea Lui, care sunt nerealizabile de către om. Aceia care se numesc Hristoși pe ei înșiși și totuși nu pot săvârși lucrarea lui Dumnezeu, sunt escroci. Hristos nu este numai manifestarea lui Dumnezeu pe pământ, ci și trupul special asumat de Dumnezeu în timp ce Își săvârșește și completează lucrarea printre oameni. Acest trup nu poate fi înlocuit de orice om, ci este un trup care poate purta așa cum trebuie lucrarea lui Dumnezeu pe pământ și poate exprima firea lui Dumnezeu și Îl reprezintă bine pe Dumnezeu, furnizându-i omului viață. Mai devreme sau mai târziu, cei care se dau drept Hristos vor cădea cu toții, pentru că, deși susțin că sunt Hristos, ei nu dețin nimic din esența lui Hristos. Și astfel, spun că autenticitatea lui Hristos nu poate fi definită de om, ci este acceptată și decisă de Dumnezeu Însuși(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice”).

Cel care este Dumnezeu întrupat va avea esența lui Dumnezeu și Cel care este Dumnezeu întrupat va deține exprimarea lui Dumnezeu. De vreme ce Dumnezeu Se întrupează, El va da naștere lucrării pe care intenționează să o facă și, de vreme ce Dumnezeu Se întrupează, va exprima ceea ce este El și va putea să aducă adevărul omului, să îi dăruiască viață și să îi indice calea. Trupul care nu are esența lui Dumnezeu categoric nu este Dumnezeu întrupat; în privința aceasta nu există nicio îndoială. Dacă omul intenționează să cerceteze dacă este forma întrupată a lui Dumnezeu, atunci el trebuie să coroboreze lucrul acesta după firea pe care o exprimă El și cuvintele pe care le spune. Adică, pentru a corobora faptul că este sau nu trupul întrupat al lui Dumnezeu și dacă este sau nu adevărata cale, cineva trebuie să discearnă pe baza esenței Lui. Și astfel, pentru a stabili dacă este trupul lui Dumnezeu întrupat, cheia stă în esența Lui (lucrarea Lui, cuvântările Lui, firea Lui și multe alte aspecte), mai degrabă decât în aspectul exterior. Dacă omul scrutează doar înfățișarea Lui exterioară și, ca urmare, nu ține seamă de esența Lui, aceasta arată că omul e incult și ignorant(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Prefață”).

Există unii care sunt posedați de duhuri rele și strigă în gura mare «Eu sunt Dumnezeu!» Totuși, în cele din urmă, ei sunt descoperiți, căci greșesc în privința lucrului pe care îl reprezintă. Ei îl reprezintă pe Satana și Duhul Sfânt nu le acordă nicio atenție. Oricât de mult te-ai exalta sau oricât de hotărât ai striga, ești tot o ființă creată, și una care îi aparține Satanei. […] Tu nu ești în stare să deschizi noi căi sau să reprezinți Duhul. Nu poți exprima lucrarea Duhului sau cuvintele pe care le rostește. Nu ești în stare să faci lucrarea lui Dumnezeu Însuși și pe cea a Duhului ești incapabil să o faci. Înțelepciunea, minunăția și caracterul de nepătruns al lui Dumnezeu și întreaga fire prin care Dumnezeu îl mustră pe om – toate acestea îți depășesc capacitatea de exprimare. Prin urmare, ar fi inutil să încerci să pretinzi a fi Dumnezeu; ai avea numai numele, și nimic din esență. Dumnezeu Însuși a venit, dar nimeni nu-L recunoaște, totuși Își continuă lucrarea și o face astfel în reprezentarea Duhului. Nu contează dacă Îi spui om sau Dumnezeu, Domnul sau Hristos sau dacă Îi spui soră. Însă lucrarea pe care o face El este aceea a Duhului și reprezintă lucrarea lui Dumnezeu Însuși. Lui nu Îi pasă de numele prin care I se adresează omul. Poate numele acela să-I determine lucrarea? Indiferent de cum Îi spui, în ceea ce Îl privește pe Dumnezeu, El este întruparea Duhului lui Dumnezeu; El reprezintă Duhul, de care este aprobat. Dacă nu ești în stare să faci loc pentru o nouă epocă, să pui capăt celei vechi, să anunți una nouă sau să faci o nouă lucrare, atunci nu poți fi numit Dumnezeu!(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Taina întrupării (1)”).

Dacă, în prezent, ar fi să apară o persoană capabilă să arate semne și să facă minuni, să alunge demoni, să vindece bolnavii și să săvârșească multe miracole, iar dacă această persoană pretinde că este Isus care a venit atunci ar fi vorba despre un fals, produs de duhurile rele, care Îl imită pe Isus. Reține! Dumnezeu nu repetă aceeași lucrare. Etapa lucrării lui Isus a fost deja finalizată, iar Dumnezeu nu va relua niciodată acea etapă a lucrării. Lucrarea lui Dumnezeu este ireconciliabilă cu noțiunile omului; de exemplu, Vechiul Testament a prezis venirea unui Mesia, iar rezultatul acestei profeții a fost venirea lui Isus. Deoarece acest lucru s-a întâmplat deja, ar fi greșit pentru un alt Mesia să vină din nou. Isus a venit deja o dată și ar fi greșit dacă Isus ar urma să vină din nou de data aceasta. Există un singur nume pentru fiecare epocă, și fiecare nume conține o caracterizare a acelei epoci. În noțiunile omului, Dumnezeu trebuie să arate mereu semne și să facă minuni, trebuie să vindece bolnavii și să alunge mereu demoni, trebuie să fie mereu ca Isus. Însă, de data aceasta, Dumnezeu nu e deloc așa. Dacă, în timpul zilelor de pe urmă, Dumnezeu ar arăta semne, ar face minuni, ar alunga demoni și ar vindeca bolnavii – dacă ar face exact așa cum a făcut Isus – atunci Dumnezeu ar repeta aceeași lucrare, iar lucrarea lui Isus nu ar avea semnificație sau valoare. Astfel, Dumnezeu realizează o singură etapă a lucrării în fiecare epocă. Odată ce fiecare etapă a lucrării Sale a fost finalizată, este imitată la scurt timp de duhurile rele, iar după ce Satana începe să calce pe urmele Lui, Dumnezeu trece la o metodă diferită. Odată ce El a încheiat o etapă a lucrării Sale, aceasta este imitată de duhurile rele. Asta trebuie să vă fie clar(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cunoscând lucrarea lui Dumnezeu astăzi”).

După ce am citit asta, nu vedem mai clar cine e Hristos și cum să-L deosebim pe Cel adevărat de cei falși? Hristos e Dumnezeu întrupat, Duhul lui Dumnezeu în trup drept Fiul Omului. La exterior, Hristos e doar o persoană de rând, normală. Dar esența Lui e total diferită de cea a unei persoane de rând. Hristos are Duhul lui Dumnezeu în El, e întruchiparea Duhului Lui, deci are o esență divină. În primul rând, Hristos e singurul Dumnezeu adevărat, Domnul creației! Hristos poate exprima oriunde și oricând adevărul, firea lui Dumnezeu și ce are El și ce este. Poate face lucrarea de răscumpărare, cât și cea de judecată și purificare a omului. În afară de Hristos, nicio ființă creată, niciun înger sau spirit rău, satanic nu poate să exprime adevărul, cu atât mai puțin să ne mântuiască. Nu există nicio îndoială. Așadar, cheia deosebirii adevăratului Hristos de cei falși e să vedem dacă spune adevărul, dacă poate să facă lucrarea de mântuire. E cel mai important și elementar principiu. Toți știm că Domnul Isus a exprimat multe adevăruri și a predicat calea pocăinței, a făcut multe semne și minuni, terminând răscumpărarea omenirii. A început Epoca Harului și a sfârșit Epoca Legii. Cuvintele Domnului au avut atâta putere și autoritate și au fost impregnate de firea lui Dumnezeu, de ce are El și ce este. Știm în inimile noastre că Domnul Isus a fost Hristos în trup, apariția lui Dumnezeu. Dumnezeu Atotputernic a venit în zilele de pe urmă, exprimând milioane de cuvinte ale adevărului și făcând lucrarea de judecată începând de la casa lui Dumnezeu. Cuvintele Lui nu au dezvăluit doar tainele din Biblie, ci și cele ale planului de gestionare al lui Dumnezeu de 6000 de ani. Printre acestea: țelurile planului, adevărul ascuns al celor trei etape ale lucrării Lui, cum Satana corupe omenirea, cum lucrează Dumnezeu pas cu pas ca să ne mântuiască, tainele întrupării, adevărul ascuns al Bibliei, finalul fiecărui tip de persoană, cum se realizează Împărăția lui Hristos pe pământ și altele. Toate aceste taine au fost deslușite. Dumnezeu Atotputernic judecă și natura noastră păcătoasă, anti-Dumnezeu și firea coruptă. Ne dă o cale de a alunga corupția și a fi curățiți și altele. Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt bogate și toate sunt taine și adevăruri pe care oamenii nu le-au auzit încă. Ne deschid ochii și ne împlinesc și oricine le citește trebuie să admită că sunt adevărul. Aleșii lui Dumnezeu sunt supuși judecății cuvintelor Lui și înțeleg multe adevăruri; treptat, sunt curățiți de corupție, aducând mărturii răsunătoare despre alungarea păcatului și învingerea Satanei. Asta împlinește prorocirea Domnului Isus: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi și vă va anunța lucrurile ce urmează să vină(Ioan 16:12-13). Asta dovedește că Dumnezeu Atotputernic e „Duhul adevărului”. E apariția lui Hristos al zilelor de pe urmă, Mântuitorul venit pe pământ.

Acum, cred că vă e clar tuturor că Dumnezeu Atotputernic e Hristos, Mântuitorul. Nu sunt doar vorbe, ci avem dovada adevărurilor exprimate de El și a lucrării făcute de El. Dar falșii Hristoși? Ei strigă mereu: „Eu sunt Hristos.” Puteți să-i întrebați: „Poți să exprimi adevărul? Poți să dezvălui adevărul corupției omului? Poți să mântuiești omenirea de păcat?” Nu pot face nimic. Rămân împietriți în fața acestor întrebări. Falșii Hristoși sunt doar imitații ale Satanei sau spirite rele, lipsiți de viața și esența lui Dumnezeu. Așadar, nu pot exprima niciodată adevărul sau face lucrarea de curățire și mântuire a omenirii. Doar împrăștie doctrine false care par adevărate sau arată semne și minuni pentru a păcăli. Unii Hristoși falși au anumite daruri, pot să scrie propriile cărți și pot să prezinte cunoștințe biblice substanțiale. Dar tot ce împărtășesc sunt idei și teorii umane și, oricât de bine sună, nu sunt adevărul. Nu oferă susținere vieții omului, nici nu ne ajută să-L cunoaștem pe Dumnezeu și adevărul și, mai ales, nu ne pot mântui de păcat, ca să devenim curățiți. Este un fapt clar. Un Hristos fals e lipsit total de adevăr, dar are multă ambiție și vrea ca oamenii să-l venereze ca pe Dumnezeu. Așadar, ce fac ei? Imită lucrarea din trecut a lui Dumnezeu, arătând câteva semne și minuni simple pentru a se da drept Hristos și îi derutează pe ceilalți cu mici favoruri. Dacă un credincios nu iubește adevărul, ci vrea doar să mănânce bine și să se bucure de har, iar semnele și minunile sunt singurul standard după care judecă dacă cineva e Dumnezeu, atunci e foarte simplu să fie înșelat. De fapt, vicleșugurile Hristoșilor falși îi pot păcăli doar pe nătângi și idioți. Oile lui Dumnezeu, fecioarele înțelepte, nu vor fi păcălite de un Hristos fals, pentru că iubesc adevărul și ascultă glasul lui Dumnezeu. Când aud glasul lui Dumnezeu, îl acceptă și îl urmează. Dumnezeu a hotărât asta demult. Exact cum a spus Domnul Isus: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează(Ioan 10:27). „Tatăl Meu, Care Mi le-a dat, este mai mare decât toți; și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui(Ioan 10:29).

Acum, cred că ne e clar cum să-L deosebim pe adevăratul Hristos de cei falși. Hristos e Dumnezeu în trup, adevărul, calea și viața. Esența divină a lui Hristos se manifestă mai ales prin abilitatea Lui de a exprima adevărul și de a face lucrarea lui Dumnezeu Însuși. Oricât de neremarcabil ar părea și oricât de lipsit de putere și de statut este El, fie că e acceptat sau respins de oameni, dacă poate să exprime adevărul, firea lui Dumnezeu și ce are El și ce este și poate să facă lucrarea de mântuire, atunci e apariția lui Dumnezeu. Nu există nicio îndoială. Adevărurile exprimate de Dumnezeu Atotputernic, lucrarea Lui de judecată și curățire a omenirii dovedesc pe deplin că El e Dumnezeu în trup, că El e apariția lui Hristos. Trebuie să-L acceptăm pe Hristos al zilelor de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic, să obținem adevărul, să fim mântuiți pe deplin și să intrăm în Împărăție. Dar acum, mulți îi văd pe pastorii religioși, pe conducători și pe regimul satanic comunist opunându-se nebunește lui Dumnezeu Atotputernic și condamnându-L, astfel încât cred că lucrarea Lui nu e adevărata cale. Raționamentul lor este: Dacă ar fi lucrarea lui Dumnezeu, ar merge ca pe roate și toată lumea ar fi absolut convinsă. E foarte nesăbuit să privim astfel lucrurile! Nu reușim să vedem că omul a fost profund corupt, devenind vrăjmașul lui Dumnezeu și nemaiavând loc pentru El. L-au întâmpinat oamenii pe Domnul Isus când a venit? Nu și-a unit forțele poporul evreu cu guvernul roman ca să-L răstignească? Ați spune că lucrarea Domnului Isus n-a fost adevărata cale? Și cum Îl tratează oamenii pe Dumnezeu Atotputernic venit în zilele de pe urmă? Forțele antihristice ale lumii religioase fac totul ca să-L condamne, regimul satanic al PCC-ului Îl hăituiește nebunește, folosind orice tactică pentru a nimici apariția și lucrarea lui Dumnezeu. Asta împlinește ce a prorocit Domnul Isus: „Căci așa cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului la cealaltă, tot așa va fi și cu Fiul Omului (în ziua Sa)! Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie respins de această generație(Luca 17:24-25). Ce înseamnă asta? Adevărata cale a fost mereu oprimată! Hristos exprimă adevărul ca să ne mântuiască, deci, inevitabil, va fi combătut, condamnat și urmărit de forțele rele ale Satanei. Dacă cineva pretinde că e Hristos, dar nu exprimă adevărul și nu e respins de această generație, dacă nu e condamnat și atacat nebunește de forțele Satanei, asta dovedește că nu e Hristos. Satana urăște apariția, lucrarea lui Dumnezeu și venirea Mântuitorului. Satana știe că oamenii au șansa să fie mântuiți când vine Mântuitorul, să înțeleagă adevărul și să vadă vicleșugurile Satanei. Apoi, pot să-l respingă cu discernământ, să se întoarcă spre Dumnezeu și să fie câștigați de El. Apoi, Satana e complet înfrânt și îi sună ceasul morții. Credeți că Satana ar accepta fără să se opună? Fără să înțelegeți asta, ci doar agățându-vă de noțiunile voastre și necercetând lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic, sau chiar alăturându-vă forțelor antihristice ale lumii religioase, condamnându-L, consecințele vor fi îngrozitoare. Să vedem ce are de spus Dumnezeu Atotputernic: „Cei care doresc să dobândească viața fără să se bazeze pe adevărul rostit de Hristos sunt cei mai ridicoli oameni de pe pământ, iar cei care nu acceptă calea vieții adusă de Hristos sunt pierduți în fantezie. Și astfel, spun că aceia care nu-L acceptă pe Hristos al zilelor de pe urmă vor fi mereu detestați de Dumnezeu. Hristos este poarta omului către Împărăție în timpul zilelor de pe urmă și nu există nimeni care să-L poată ocoli. Nimeni nu poate fi desăvârșit de Dumnezeu dacă nu prin Hristos. Crezi în Dumnezeu și astfel, trebuie să accepți cuvintele Lui și să te supui căii Lui. Nu poți să te gândești doar la a obține binecuvântări câtă vreme ești incapabil să primești adevărul și incapabil să accepți provizia vieții. Hristos vine în timpul zilelor de pe urmă, astfel încât toți cei care cred cu adevărat în El să poată să primească viața. Lucrarea Lui este de dragul închiderii vechii epoci și intrării în cea nouă și lucrarea Lui este cărarea ce trebuie luată de către toți cei care vor intra în noua epocă. Dacă nu ești capabil să-L recunoști și, în schimb, Îl condamni, blasfemiezi sau chiar Îl persecuți, atunci ești sortit să arzi pentru eternitate și nu vei intra niciodată în Împărăția lui Dumnezeu. Căci acest Hristos este Însuși expresia Duhului Sfânt, expresia lui Dumnezeu și Cel căruia Dumnezeu I-a încredințat săvârșirea lucrării Lui pe pământ. Și astfel spun că, dacă nu poți accepta tot ceea ce este săvârșit de Hristos al zilelor de pe urmă, atunci blasfemiezi Duhul Sfânt. Pedeapsa care trebuie primită de toți cei care Îl blasfemiază pe Duhul Sfânt este evidentă pentru toată lumea. Îți mai spun că, dacă te împotrivești lui Hristos al zilelor de pe urmă și Îl respingi pe Hristos al zilelor de pe urmă, nu va fi nimeni altcineva care să suporte consecințele în numele tău. Mai mult decât atât, începând cu această zi, nu vei mai avea o altă șansă să câștigi aprobarea lui Dumnezeu; chiar dacă încerci să te ispășești, nu vei mai privi niciodată chipul lui Dumnezeu. Deoarece Cel căruia I te împotrivești nu este un om, ceea ce respingi nu este o ființă firavă, ci Hristos. Știi care vor fi consecințele acestui lucru? Nu vei fi făcut o greșeală mică, ci vei fi comis o crimă îngrozitoare. Astfel, sfătuiesc pe toată lumea să nu își arate colții în fața adevărului sau să critice cu nepăsare, deoarece doar adevărul îți poate aduce viața și nimic altceva în afară de adevăr nu îți poate permite să renaști și să privești chipul lui Dumnezeu din nou(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice”).

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger