Când Mântuitorul Se va întoarce, Se va numi tot Isus?

noiembrie 5, 2021

În zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic Mântuitorul a venit deja pe pământ, exprimând adevăruri, apărând și lucrând pentru a ne mântui pe deplin. De când cartea Cuvântul Se arată în trup e disponibilă pe internet, oameni de pretutindeni au văzut că sunt adevărul cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și-au auzit glasul lui Dumnezeu. Chiar dacă n-au văzut chipul lui Dumnezeu Atotputernic, sunt siguri că toate cuvintele Sale sunt ale Duhului Sfânt, că e Dumnezeu care-i vorbește omenirii și Cuvântul care Se arată în trup. În sfârșit, au asistat la apariția și lucrarea Fiului Omului și-au găsit urmele lui Dumnezeu. Încântați, se grăbesc toți să împărtășească vestea, acceptându-L pe Dumnezeu Atotputernic cu bucurie, venind înaintea tronului lui Dumnezeu. Ei mănâncă și beau cuvintele lui Dumnezeu zilnic, obținând tot mai multă luminare citind, bucurându-se de udarea și păstorirea cuvintelor Lui. Învață multe adevăruri și credința lor crește. Se grăbesc să răspândească numele lui Dumnezeu Atotputernic, fiind martori că Mântuitorul a venit în lume ca să ne mântuiască. Debordează de credință și putere și găsesc alinare în cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Au țelul potrivit în căutarea și sensul lor în viață și dau totul pentru Dumnezeu, fiind martori pentru El. Tot mai mulți din întreaga lume cercetează adevărata cale. Acum că tot mai multe dezastre se dezlănțuie, fiecare e obligat să caute adevărata cale, urmele Duhului Sfânt, apariția și lucrarea Mântuitorului. Este tendința inevitabilă. În comunitățile religioase din toate țările din lume, mulți acceptă adevărata cale și se întorc către Dumnezeu Atotputernic. Biserica lui Dumnezeu Atotputernic se stabilește în multe țări, împlinind pe deplin acest verset din Isaia: „Și, în zilele de pe urmă, se va întâmpla că muntele casei lui Iahve va fi stabilit în vârful munților și va fi înălțat deasupra dealurilor; iar toate popoarele vor merge la el(Isaia 2:2). În vreme ce mulți cercetează cu nesaț adevărata cale, există câțiva care au confirmat că sunt adevărul cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, că sunt autoritare și puternice, dar văzând că Dumnezeu Atotputernic arată ca o persoană normală, că n-a apărut sub forma spirituală a Domnului Isus, nici n-a arătat semne și minuni, nu trec de asta și refuză să-L accepte. Unii oameni văd clar că sunt tot adevărul cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, dar pentru că nu sunt consemnate în Biblie, nu pot fi siguri că Dumnezeu Atotputernic e Domnul Isus întors. Se împotmolesc aici și nu vor să-L accepte. Totuși, sunt care recunosc că sunt adevărul cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și că vin de la Dumnezeu, dar văzând că Biblia spune: „Isus Hristos este același ieri și astăzi și pentru totdeauna” (Evrei 13:8), ei cred că numele de Isus nu se va schimba niciodată. Cred că Dumnezeu Atotputernic nu Se numește Isus, iar în Biblie nu apare Dumnezeu Atotputernic, așa că nu recunosc că El este Mântuitorul pogorât. Cred că, acceptându-L pe Dumnezeu Atotputernic, L-ar trăda pe Domnul Isus, așa că nu trec de asta și nu vor să-L accepte. Aceste trei situații duc toate la o problemă aferentă: Dumnezeu Atotputernic arată exact ca o persoană de rând și tot ce spune e adevărul, e puternic și autoritar, dar nu Se numește Isus, n-a apărut sub forma spirituală a lui Isus, și nu recunosc că Dumnezeu Atotputernic e Domnul Isus întors. E de înțeles dacă ne bazăm doar pe noțiunile și închipuirile umane, dar apariția și lucrarea lui Dumnezeu conțin taine mărețe, nepercepute de oameni. Fără să căutăm adevărul și determinând lucrurile în funcție de cuvintele lui Dumnezeu și faptele lucrării Lui, nu putem găsi răspunsul corect. A urma orbește textul literal al Bibliei și noțiunile lor, a nu-L accepta pe Hristos care exprimă adevăruri duce la consecințe inimaginabile. Exact cum cei din credința iudaică n-au acceptat răscumpărarea Domnului Isus și au fost osândiți. Această lecție dureroasă e sub ochii noștri de mult timp. Acum că Mântuitorul a venit, putem să ne imaginăm care vor fi consecințele dacă eșuăm să căutăm adevărul. Așadar, Mântuitorul Se va numi tot „Isus” când Se va întoarce? Voi împărtăși cu voi puțin din ceea ce înțeleg eu despre acest subiect.

Mai întâi, trebuie să-nțelegem cum să confirmăm c-acesta e Mântuitorul pogorât. Nu contează doar dacă are numele de Domnul Isus sau dacă arată ca El. Cheia este dacă poate să exprime adevărul și să facă lucrarea lui Dumnezeu, dacă poate purifica și mântui omenirea. Dacă poate să exprime adevărul și vocea lui Dumnezeu și să facă lucrarea de mântuire, nu contează cum Se numește și nici cât de obișnuit pare. Putem fi siguri că acesta e Dumnezeu în trup, Domnul Isus întors. E Mântuitorul venit pe pământ. Dacă ne luăm doar după numele Lui sau după înfățișarea Lui exterioară, e foarte ușor să ne-nșelăm. Toți știm că Dumnezeu era cunoscut sub numele de Iahve în Epoca Legii și sub numele de Isus în Epoca Harului. Nu S-a mai numit Iahve, în schimb a luat numele de Isus, dar Domnul Isus a fost Iahve Dumnezeu întrupat. A fost Iahve Dumnezeu îmbrăcat în trup drept Fiul Omului, venit în lume ca să apară și să lucreze. Domnul Isus și Iahve Dumnezeu au împărtășit un Duh și au fost un Dumnezeu. Calea căinței și tainele Împărăției dezvăluite de Domnul Isus și lucrarea Lui de răscumpărare au dovedit pe deplin că El a fost Dumnezeu în trup, apariția singurului Dumnezeu adevărat, Mântuitorul. La acea vreme, cei din iudaism n-au putut vedea asta. Deși mulți au recunoscut că era puternică și autoritară calea Domnului Isus, pentru că nu Se numea „Mesia” și arăta ca o persoană de rând, L-au negat și L-au condamnat. Oricât de măreață a fost calea Lui, ei n-au căutat-o, nici cercetat-o, ci L-au acuzat de blasfemie, ba chiar L-au răstignit. Au fost osândiți și pedepsiți de Dumnezeu. Unde anume au greșit? Nu au știut exact ce este întruparea, nici că divinitatea lui Dumnezeu întrupat se arată prin exprimarea adevărului, astfel că, oricât adevăr a exprimat Fiul Omului și indiferent de măreția lucrării Lui, n-au vrut să-l recunoască drept Dumnezeu. L-au definit ca fiind uman; erau absolut siguri de asta și au refuzat să creadă. Drept urmare, au ratat mântuirea lui Dumnezeu și-au sfârșit pedepsiți și osândiți. Nu e asta nesăbuință și ignoranță umană? Iar acum, deși mulți evlavioși recunosc că sunt adevărul cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și că vin de la Dumnezeu, ei rămân fideli Scripturii propriu-zise, urmându-și noțiunile și închipuirile, insistând că Dumnezeu Se numește Isus invariabil și că așa Se va numi când Se va întoarce. Deoarece Dumnezeu Atotputernic nu Se numește Isus și n-a venit pe un nor sub chipul lui Isus, ei refuză categoric s-accepte că El este Domnul Isus întors. Nu fac oare aceeași greșeală ca poporul evreu? Drept urmare, nu L-au întâmpinat încă pe Domnul, astfel că vor cădea în marile dezastre, regretând, plângând și scrâșnind din dinți. Speranța lor de a-L întâmpina pe Domnul și de-a fi răpiți înaintea dezastrelor nu se va împlini. Nu-i așa că este trist? E adevărat că numele de Isus al lui Dumnezeu nu se va schimba niciodată? E acest lucru susținut de Biblie, de cuvântul lui Dumnezeu? De fapt, Biblia a prorocit demult că Domnul Se va întoarce cu un nume nou. Isaia prorocește clar: „Iar neamurile vor vedea neprihănirea ta și toți împărații slava ta: iar ție ți se va pune un nume nou, care va fi hotărât de gura lui Iahve(Isaia 62:2). Și Apocalipsa spune: „Pe cel ce învinge îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu și nu va mai pleca din el; și voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu, numele cetății Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim, care coboară din cer de la Dumnezeul Meu, și noul Meu Nume(Apocalipsa 3:12). Ambele versete spun clar că Dumnezeu va avea un nume nou. De vreme ce e un nume nou, pe care nu l-a avut înainte, e sigur că Domnul nu Se va numi Isus când Se va întoarce. Atunci, care e noul Lui nume? Dumnezeu Atotputernic. E în perfectă concordanță cu prorocirea din Apocalipsa: „Eu sunt Alfa și Omega, Cel Care este, Care era și Care vine, Cel Atotputernic!(Apocalipsa 1:8). „Aleluia! Pentru că Domnul, Dumnezeul nostru cel Atotputernic împărățește!(Apocalipsa 19:6). Și în multe alte versete, cum e Apocalipsa 4:8 și 16:7, e menționaț numele de „Cel Atotputernic”. Când Domnul Se-ntoarce în zilele de pe urmă, Se numește Cel Atotputernic, Dumnezeu Atotputernic. Nu există nicio îndoială. Convingerea că numele de Isus al lui Dumnezeu nu se va schimba niciodată, că Mântuitorul zilelor de pe urmă Se va numi Isus e în totalitate o noțiune umană care nu coincide nici pe departe realității.

În acest moment, unii ar putea întreba de ce Dumnezeu Și-ar schimba numele. Ce semnificație are asta? Dumnezeu Atotputernic a dezvăluit toate aceste taine ale adevărului. Să vedem cuvintele Lui, pentru a înțelege mai bine. Dumnezeu Atotputernic spune: „Unii spun că numele lui Dumnezeu nu se schimbă. Atunci de ce numele lui Iahve a devenit Isus? S-a profețit despre venirea lui Mesia, atunci de ce a venit un om cu numele de Isus? De ce s-a schimbat numele lui Dumnezeu? Nu a fost făcută o asemenea lucrare acum mult timp? Se poate ca Dumnezeu să nu facă o lucrare mai nouă astăzi? Lucrarea de ieri poate fi modificată, iar lucrarea lui Isus poate urma după aceea a lui Iahve. Nu poate atunci lucrarea lui Isus să fie urmată de o altă lucrare? Dacă numele lui Iahve poate fi schimbat în Isus, atunci nu poate fi schimbat și numele lui Isus? Nimic din acestea nu este neobișnuit; doar că oamenii sunt prea înguști la minte. Dumnezeu va fi întotdeauna Dumnezeu. Indiferent de schimbarea lucrării Sale și a numelui Său, firea și înțelepciunea Lui rămân neschimbate pentru totdeauna. Dacă tu crezi că Dumnezeu poate fi numit doar prin numele de Isus, atunci cunoașterea ta este mult prea limitată(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cum poate omul, care L-a delimitat pe Dumnezeu în noțiunile sale, să primească revelațiile lui Dumnezeu?”).

În fiecare epocă, Dumnezeu face o lucrare nouă și este numit cu un nou nume; cum ar putea El să facă aceeași lucrare în epoci diferite? Cum ar putea El să Se agațe de ceea ce este vechi? Numele lui Isus a fost luat pentru lucrarea de răscumpărare, deci ar mai fi El cunoscut sub același nume când Se întoarce în zilele de pe urmă? Ar mai face El lucrarea de răscumpărare? De ce Iahve și Isus sunt unul și, totuși, sunt cunoscuți sub nume diferite în epoci diferite? Nu este deoarece epocile lucrării Lor sunt diferite? Ar putea un unic nume să-L reprezinte pe Dumnezeu în ansamblul Său? Acestea fiind spuse, Dumnezeu trebuie numit cu un nume diferit într-o epocă diferită, iar El trebuie să utilizeze numele pentru a schimba epoca și pentru a o reprezenta. Pentru că niciun nume nu poate să-L reprezinte complet pe Dumnezeu Însuși și fiecare nume este capabil doar să reprezinte aspectul temporal al firii lui Dumnezeu într-o anumită epocă; tot ceea ce trebuie să facă este să Îi reprezinte lucrarea. De aceea, Dumnezeu poate alege orice nume care se potrivește firii Sale pentru a reprezenta întreaga epocă(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Viziunea lucrării lui Dumnezeu (3)”).

«Iahve» este numele pe care l-am luat în timpul lucrării Mele în Israel și înseamnă Dumnezeul israeliților (poporul ales al lui Dumnezeu), căruia poate să Îi fie milă de oameni, să îi blesteme pe oameni și să le ghideze viața; înseamnă Dumnezeu care posedă o mare putere și este plin de înțelepciune. «Isus» este Emanuel, care înseamnă jertfa de păcat plină de iubire și de compasiune și care îi răscumpără pe oameni. El a făcut lucrarea Epocii Harului și El reprezintă Epoca Harului și poate să reprezinte doar o parte a lucrării planului de gestionare (planul mântuirii). […] Doar Isus este Răscumpărătorul omenirii și jertfa care a răscumpărat omenirea din păcat. Adică, numele de Isus a venit din Epoca Harului și a ajuns să existe datorită lucrării de răscumpărare din Epoca Harului. Numele de Isus a luat naștere ca să le permită oamenilor din Epoca Harului să se nască din nou și să fie mântuiți și este un nume special pentru răscumpărarea întregii omeniri(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Mântuitorul S-a întors deja pe un «nor alb»”).

Dacă omenirea încă tânjește după întoarcerea Mântuitorului Isus din zilele de pe urmă și încă Îl așteaptă să sosească sub înfățișarea pe care a avut-o El în Iudeea, atunci întregul plan de gestionare (planul mântuirii) de șase mii de ani s-ar fi oprit în Epoca Răscumpărării și nu ar mai fi putut să progreseze. Mai mult, zilele de pe urmă nu ar mai sosi niciodată și epoca nu ar mai cunoaște niciodată un sfârșit. Aceasta se întâmplă pentru că Isus Mântuitorul este numai pentru răscumpărarea și mântuirea omenirii. Am luat numele de Isus doar de dragul tuturor păcătoșilor din Epoca Harului, dar nu este numele cu care voi aduce sfârșitul întregii omeniri. Deși Iahve, Isus și Mesia reprezintă toate Duhul Meu, aceste nume doar denumesc diferitele epoci ale planului Meu de gestionare și nu Mă reprezintă pe Mine pe deplin. Numele pe care Mi le dau oamenii pe pământ nu pot să exprime clar întreaga Mea fire și tot ceea ce sunt. Acestea sunt pur și simplu nume diferite după care sunt numit în diferite epoci. Și astfel, când ultima epocă – epoca zilelor de pe urmă – va sosi, numele Meu se va schimba din nou. Nu Mi se va spune Iahve sau Isus, cu atât mai puțin Mesia, ci Însuși Mărețul și Atotputernicul Dumnezeu și, sub numele acesta, voi aduce sfârșitul întregii epoci(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Mântuitorul S-a întors deja pe un «nor alb»”).

Acum, cred că vedem semnificația schimbării numelui lui Dumnezeu. Dumnezeu e mereu nou, niciodată vechi, iar lucrarea Lui merge tot înainte. Numele Lui continuă să se schimbe odată cu epoca și cu lucrarea Lui. Cu fiecare etapă a lucrării Lui, cu fiecare nouă epocă, Dumnezeu Își ia un nume cu un anumit înțeles, pentru a reprezenta lucrarea făcută și firea exprimată în acea epocă. Văzând asta, nu-L vom delimita pe Dumnezeu doar la două nume, Iahve și Isus. Nu-L vom delimita la noțiunile și închipuirile noastre. Ce are Dumnezeu și ce este cuprinde toate lucrurile. Este absolut înțelept și atotputernic! Nicio limbă umană n-ar putea exprima asta, așadar cum ar putea unul sau două nume? Nicio înșiruire de nume n-ar putea reprezenta pe deplin ce are Dumnezeu și ce este. De aceea, Dumnezeu Își ia un nume diferit pentru fiecare epocă. Dumnezeu S-a numit Iahve în Epoca Legii și a emis legea și poruncile sub acel nume. A îndrumat viața oamenilor pe pământ, le-a îngăduit să știe ce e păcatul, cum ar trebui să trăiască și să-L venereze pe Iahve Dumnezeu. Iahve a fost numele stabilit de Dumnezeu pentru Epoca Legii și a reprezentat doar lucrarea Lui din acea epocă și firile lui de milă, măreție și mânie pe care le-a exprimat atunci. La sfârșitul Epocii Legii, oamenii au devenit tot mai corupți de Satana și tot mai păcătoși. Nimeni n-a putut respecta legea. Dac-ar fi continuat, toți ar fi fost condamnați și omorâți prin lege. Pentru a răscumpăra omenirea, Dumnezeu a devenit trup drept Fiul Omului pentru a lucra, făcând lucrarea de răscumpărare sub numele de Isus. A început Epoca Harului și a încheiat Epoca Legii. Domnul Isus i-a adus omenirii calea căinței și ne-a iertat păcatele, revărsând asupra noastră pace, bucurie și un har incredibil. La final, a fost răstignit, răscumpărând întreaga omenire. Isus a fost numele stabilit de Dumnezeu pentru Epoca Harului și a reprezentat lucrarea lui de răscumpărare din acea epocă, alături de firea lui de iubire și milă. Din aceste două etape ale lucrării lui Dumnezeu, vedem că fiecare nume al Lui are o semnificație specială. Ele reprezintă lucrarea și firea lui Dumnezeu pentru epoca respectivă. Să ne gândim la asta. Dacă Domnul Isus ar fi păstrat numele de Iahve în Epoca Harului, lucrarea lui Dumnezeu s-ar fi oprit la Epoca Legii. Omenirea coruptă n-ar fi fost niciodată răscumpărată și am fi fost toți condamnați și omorâți prin lege pentru păcatele noastre. N-am fi supraviețuit până azi. La fel e și în zilele de pe urmă dacă Domnul Isus S-ar întoarce cu numele de Isus, lucrarea lui Dumnezeu ar rămâne la stadiul de răscumpărare și oamenii ar putea obține doar răscumpărarea Domnului Isus și iertarea păcatelor. Natura păcătoasă deținută de toți n-ar putea fi înlăturată. N-am avea cum să scăpăm de păcat și să fim curățiți și n-am deveni niciodată demni de Împărăția cerurilor. Domnul Isus a prorocit des că Se va întoarce în zilele de pe urmă, că va exprima adevărul și va face lucrarea de judecată pentru a curăți omenirea, a o mântui pe deplin de păcat și a ne duce în Împărăția lui Dumnezeu. Exact cum a spus Domnul Isus: „Iar dacă aude cineva cuvintele Mele și nu le păzește, nu Eu îl judec. Căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cel ce Mă respinge și nu primește cuvintele Mele are cine să-l judece: Cuvântul pe care l-am spus Eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă(Ioan 12:47-48). „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul(Ioan 16:12-13). Astfel, în zilele de pe urmă, când Dumnezeu începe o epocă nouă și noua Sa lucrare, chiar Se va numi tot Isus? Cu siguranță, nu. Domnul Isus S-a întors în zilele de pe urmă ca să lucreze drept Dumnezeu Atotputernic, începând Epoca Împărăției și încheind Epoca Harului. Exprimă adevăruri pentru lucrarea de judecată, începând de la casa lui Dumnezeu, pentru a mântui pe deplin omenirea de păcat și de forțele Satanei, pentru a alcătui un grup de biruitori. După aceea, va dezlănțui marile dezastre pentru a pedepsi răul și a răsplăti binele, eradicând vechea epocă întunecată și, apoi, Împărăția lui Hristos se va realiza pe pământ. Astfel, se-mplinesc întocmai prorocirile din Apocalipsa: „Eu sunt Alfa și Omega, Cel Care este, Care era și Care vine, Cel Atotputernic!(Apocalipsa 1:8). „Aleluia! Pentru că Domnul, Dumnezeul nostru cel Atotputernic împărățește!(Apocalipsa 19:6).

Dumnezeu Atotputernic spune: „Cândva, am fost cunoscut drept Iahve. Mi s-a spus și Mesia și, odată, oamenii Îmi spuneau Isus Mântuitorul cu iubire și respect. Totuși, astăzi nu sunt Iahve sau Isus pe care oamenii Îl cunoșteau în vremurile trecute; sunt Dumnezeul care S-a întors în zilele de pe urmă, Dumnezeul care va aduce sfârșitul epocii. Sunt Dumnezeu Însuși care Se înalță de la capătul pământului, abundând de întreaga Mea fire și plin de autoritate, onoare și glorie. Oamenii nu M-au băgat niciodată în seamă, nu M-au cunoscut niciodată și au fost mereu neștiutori în privința firii Mele. De la crearea lumii până astăzi, niciun om nu M-a văzut. Acesta este Dumnezeul care Se înfățișează omenirii în zilele de pe urmă, dar care Se ascunde printre oameni. El locuiește printre oameni, adevărat și real, ca soarele arzător și focul mistuitor, plin de putere și abundând de autoritate. Nu există nicio persoană sau lucru care nu va fi judecat de cuvintele Mele și nicio persoană sau lucru care nu va fi purificat de flăcările focului. În cele din urmă, toate popoarele vor fi binecuvântate grație cuvintelor Mele și, de asemenea, sfărâmate în bucăți din cauza cuvintelor Mele. Astfel, în zilele de pe urmă, toți oamenii vor vedea că Eu sunt Mântuitorul reîntors și că Eu sunt Dumnezeu Atotputernic care cucerește toată omenirea. Și toți vor vedea că am fost odată jertfă de păcat pentru omenire, dar că, în zilele de pe urmă, Eu voi deveni, de asemenea, flăcările soarelui care incinerează toate lucrurile, precum și Soarele dreptății care dezvăluie toate lucrurile. Aceasta este lucrarea Mea în zilele de pe urmă. Am luat numele acesta și posed firea aceasta pentru ca toți oamenii să poată vedea că sunt un Dumnezeu drept, soarele arzător și focul mistuitor și ca toți să poată să Mă venereze pe Mine, singurul Dumnezeu adevărat, și ca să poată să Îmi vadă adevărata față: nu sunt numai Dumnezeul israeliților, și nu sunt doar Răscumpărătorul; sunt Dumnezeul tuturor creaturilor din ceruri, pământ și mări(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Mântuitorul S-a întors deja pe un «nor alb»”).

Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt clare. Iahve, Isus și Dumnezeu Atotputernic sunt numele singurului Dumnezeu adevărat. El Își ia diferite nume pentru Epoca Legii, Epoca Harului și Epoca Împărăției. Chiar dacă lucrarea și numele Lui se schimbă cu epoca, iar El apare în diferite moduri, esența Lui nu se schimbă niciodată, nici firea Lui, nici ce are El și ce este. Este veșnic un Dumnezeu, un Duh, lucrând pentru a conduce, răscumpăra și mântui pe deplin omenirea. În zilele de pe urmă, El Se întrupează drept Dumnezeu Atotputernic și, deși nu Se numește Isus și arată ca o persoană de rând, El a exprimat toate adevărurile care curățesc și mântuiesc omenirea, făcând lucrarea de judecată începând de la casa lui Dumnezeu. Îi judecă și îi expune pe oameni prin cuvintele Lui, dezvăluindu-ne corupția de către Satana și naturile satanice și ne arată toate aspectele adevărului de care avem nevoie pentru curățire și mântuire. Aleșii Lui mănâncă și beau cuvintele Lui zilnic, acceptă să fie judecați, mustrați, tratați, testați și rafinați de cuvintele Lui, iar firile lor corupte sunt treptat curățite și schimbate. Treptat, scapă de rău și de forțele Satanei și sunt mântuiți pe deplin de Dumnezeu. Dumnezeu Atotputernic a alcătuit deja un grup de biruitori înaintea dezastrelor, arătând toată înțelepciunea și atotputernicia lui Dumnezeu. În timpul lucrării lui Dumnezeu Atotputernic, în ciuda nesfârșitelor persecuții și arestări brutale ale forțelor satanice din Partidul Comunist și a condamnării și blasfemiei forțelor antihristice din lumea religioasă, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu Atotputernic s-a răspândit de la Răsărit la Apus, traversând tot globul. Asta arată că lucrarea măreață a lui Dumnezeu se finalizează, că Dumnezeu Atotputernic îl învinge pe Satana și obține toată slava! Marile dezastre au început deja și lumea religioasă a fost cuprinsă de haos, dar foarte mulți dintre ei încă țin cu îndărătnicie de numele Domnului Isus, așteptându-L să vină pe un nor. Refuză să recunoască și s-accepte, oricât adevăr exprimă Dumnezeu Atotputernic, oricât de măreață e lucrarea Lui. Ba chiar condamnă nebunește apariția și lucrarea Lui și li se împotrivesc. Cu ce se deosebesc de acei farisei care au rămas fideli numelui de Mesia, împotrivindu-I-se nebunește Domnului Isus? Nu sunt ei oameni care, de fapt, Îl răstignesc pe Dumnezeu? Rămân fideli numelui Domnului Isus fără motiv, dar I se împotrivesc lui Dumnezeu Atotputernic și-L condamnă. Ce credeți că îi așteaptă la final?

În încheiere, să urmărim un video despre cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Dumnezeu Atotputernic spune: „Doriți să cunoașteți motivul pentru care fariseii I se împotriveau lui Isus? Vreți să cunoașteți esența fariseilor? Ei erau plini de fantezii cu privire la Mesia. Mai mult decât atât, ei credeau numai că Mesia va veni și, cu toate acestea, nu au urmărit adevărul vieții. Și astfel, chiar și astăzi ei încă Îl mai așteaptă pe Mesia, pentru că nu au nicio cunoaștere despre calea vieții, și nu știu care este calea adevărului. Cum, spuneți voi, ar putea asemenea oameni nesăbuiți, încăpățânați și ignoranți să câștige binecuvântarea lui Dumnezeu? Cum ar putea ei să-L vadă pe Mesia? Ei I s-au împotrivit lui Isus pentru că nu cunoșteau direcția lucrării Duhului Sfânt, pentru că nu cunoșteau calea adevărului rostită de Isus și, mai mult decât atât, pentru că nu L-au înțeles pe Mesia. Și, din moment ce ei nu-L văzuseră niciodată pe Mesia și nu fuseseră niciodată în compania lui Mesia, ei au făcut greșeala de a se agăța de simplul nume al lui Mesia, în timp ce se opuneau esenței lui Mesia, prin orice mijloace posibile. Acești farisei, în esență, erau încăpățânați, aroganți și nu se supuneau adevărului. Principiul credinței lor în Dumnezeu era: indiferent cât de profundă e predicarea Ta, indiferent cât de înaltă e autoritatea Ta, Tu nu ești Hristos decât dacă ești numit Mesia. Nu este această credință absurdă și ridicolă? Vă întreb mai departe: nu este extrem de ușor pentru voi să săvârșiți greșelile celor dintâi farisei, dat fiind faptul că nu aveți cea mai mică înțelegere a lui Isus? Ești capabil să discerni calea adevărului? Poți să garantezi, cu adevărat, că nu I te vei împotrivi lui Hristos? Ești capabil să urmezi lucrarea Duhului Sfânt? Dacă nu știi dacă I te vei împotrivi lui Hristos, atunci, Eu zic că deja ești cu un picior în groapă. Cei care nu L-au cunoscut pe Mesia au fost cu toții în stare să I se împotrivească lui Isus, să Îl respingă pe Isus și să-L defăimeze. Oamenii care nu Îl înțeleg pe Isus sunt cu toții în stare să Îl respingă și să Îl vorbească de rău. Mai mult, ei sunt în stare să vadă întoarcerea lui Isus ca pe înșelăciunea lui Satana și mai mulți oameni Îl vor condamna pe Isus întors în trup. Nu vă fac toate aceste lucruri să vă fie teamă? Lucrul cu care vă veți confrunta va fi blasfemie împotriva Duhului Sfânt, stricarea cuvintelor Duhului Sfânt către Biserici și respingerea a tot ceea ce este exprimat de Isus. Ce puteți câștiga de la Isus dacă voi sunteți atât de confuzi? Cum puteți înțelege lucrarea lui Isus atunci când El revine la trup pe un nor alb, dacă refuzați cu încăpățânare să vă conștientizați greșelile? Vă spun aceasta: oamenii care nu primesc adevărul și, totuși, așteaptă orbește sosirea lui Isus pe nori albi, vor blasfemia, cu siguranță, împotriva Duhului Sfânt și ei sunt categoria care va fi distrusă(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Când vei vedea trupul spiritual al lui Isus, Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul”).

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Ce este întruparea?

Cu toții știm că acum 2000 de ani, Dumnezeu a venit în lumea oamenilor întrupat drept Domnul Isus, ca să răscumpere omenirea și a predicat:...

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger