Să înțelegem cum cele trei etape ale lucrării sunt făcute de un singur Dumnezeu

decembrie 25, 2021

Azi, subiectul părtășiei noastre este „Să înțelegem cum cele trei etape ale lucrării sunt făcute de un singur Dumnezeu”. Acest subiect e important și are legătură directă cu sfârșitul și destinația noastră. Are legătură directă și cu intrarea noastră în Împărăția Cerurilor. Dacă noi credem în Dumnezeu, dar nu-I cunoaștem lucrarea poate fi foarte periculos. Putem pierde ușor mântuirea Lui, ceea ce duce la pierzanie. Așadar, de ce spunem asta? Știm că acum 2000 de ani, Domnul Isus a venit să răscumpere omenirea și a spus: „Pocăiți-vă, pentru că Împărăția Cerurilor este aproape!(Matei 4:17). Domnul Isus a exprimat multe adevăruri și a făcut multe miracole, ceea ce dovedește că Domnul Isus a fost Mesia. Dar pentru iudei, numele Domnului Isus n-a fost Mesia, nici nu S-a născut într-un palat regal, nici nu i-a scăpat de legea romană, așa că sigur n-a fost Mesia. Prin urmare, oricât adevăr a exprimat Domnul Isus sau oricâte miracole a făcut, nimeni n-a acceptat că El este Dumnezeu și toți i-au urmat pe conducătorii iudaismului, răstignindu-L. Care a fost rezultatul? Israelul a fost nimicit timp de aproape 2000 de ani. Cum de au primit această lecție? Oamenii n-au căutat să cunoască lucrarea lui Dumnezeu, au persistat în ideile și noțiunile lor, s-au împotrivit lucrării Lui și au condamnat-o. Acum, Domnul Isus S-a întors drept Dumnezeu Atotputernic. A exprimat milioane de cuvinte ale adevărului și acum judecă în zilele de pe urmă, pentru a purifica și mântui pe deplin omenirea. Dar cei din lumea religioasă? Când văd că numele Lui nu este Isus, nici nu vine pe un nor, refuză să accepte că Dumnezeu Atotputernic e Domnul Isus întors și îi urmează pe pastori și pe prezbiteri, împotrivindu-I-se și condamnându-L, ceea ce echivalează cu a-L răstigni din nou pe Dumnezeu. Unii poate întreabă: „De ce, când Dumnezeu apare ca să lucreze și să ne mântuiască, cei care cred în El și Îi așteaptă apariția Îl condamnă și-L resping mereu?” Pentru că oamenii sunt prea profund corupți de Satana, astfel că urăsc și detestă adevărul, iar natura lor e să se împotrivească lui Dumnezeu. Un alt motiv e că oamenii nu cunosc lucrarea lui Dumnezeu și sunt plini de noțiuni și idei despre lucrarea Lui. Vedeți, când Dumnezeu Și-a terminat lucrarea în Epoca Legii, cei din iudaism au crezut că lucrarea Lui S-a terminat și că nu va mai face alta. L-au așteptat pe Mesia care i-ar scăpa de regimul roman, dar n-au acceptat lucrarea de răscumpărare făcută de Domnul Isus și, astfel, au pierdut mântuirea Domnului. Când Dumnezeu a terminat lucrarea din Epoca Harului, fiindcă Domnul Isus a răscumpărat omenirea, credincioși de toate confesiunile au crezut că lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu a fost completă și că nu va mai fi una nouă, iar când Domnul Se va întoarce, ne va duce direct în Împărăția cerurilor. Azi, pe măsură ce vin marile dezastre, mulți încă așteaptă venirea Domnului pe nori și nu acceptă lucrarea de judecată a lui Dumnezeu Atotputernic și, prin urmare, nu reușesc să-L întâmpine pe Mântuitorul și cad în dezastre. Toți cred că atunci când Domnul Isus Și-a terminat lucrarea, s-a încheiat și lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a omenirii și că nu va mai fi altă lucrare. Așadar, să ne gândim la asta. Chiar e lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a omenirii atât de simplă cum își imaginează oamenii? În zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic a dezvăluit taina lucrării lui Dumnezeu de mântuire a omenirii. Toți am văzut că, după ce omenirea a fost coruptă de Satana, Dumnezeu a început un plan în trei etape pentru a ne mântui. Mai întâi, a făcut lucrarea din Epoca Legii sub numele de Iahve, apoi, a venit întrupat drept Domnul Isus și a făcut lucrarea de răscumpărare în Epoca Harului și, în zilele de pe urmă, Dumnezeu a venit iar întrupat ca să facă lucrarea de judecată în Epoca Împărăției sub numele de Dumnezeu Atotputernic. Aceste trei etape ale lucrării sunt planul complet al lui Dumnezeu de a mântui omenirea. Deși numele de Iahve, Domnul Isus și Dumnezeu Atotputernic sunt diferite și lucrarea făcută de ei în fiecare epocă e diferită, aceste trei etape sunt în strânsă legătură, fiecare se construiește pe cea dinainte și, în final, duc la mântuirea deplină a omenirii și ducerea ei într-o nouă eră. E o dovadă că un singur Dumnezeu face lucrare diferită în fiecare epocă. Așadar, cum putem să recunoaștem că aceste trei etape sunt făcute de un singur Dumnezeu? Înțelegerea acestui aspect al adevărului e crucială pentru mântuire și intrarea în Împărăție. Urmează părtășia despre acest subiect, bazându-ne pe cuvintele lui Dumnezeu.

Voi citi un fragment din cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic. Dumnezeu Atotputernic spune: „Întregul Meu plan de gestionare (planul mântuirii), un plan ce se întinde pe o perioadă de 6000 de ani, cuprinde trei etape sau trei epoci: Epoca Legii de la începuturi, Epoca Harului (care este și Epoca Răscumpărării) și Epoca Împărăției din zilele de pe urmă. Lucrarea Mea în aceste trei epoci diferă în conținut în funcție de specificul fiecărei epoci, dar, în fiecare etapă, această lucrare corespunde nevoilor omului – sau, pentru a fi mai exact, este făcută în funcție de șiretlicurile pe care Satana le întrebuințează în războiul pe care-l port cu el. Scopul lucrării Mele este de a-l înfrânge pe Satana, pentru ca înțelepciunea și atotputernicia Mea să se manifeste, de a demasca toate șiretlicurile Satanei și, în acest mod, de a mântui întreaga rasă umană care trăiește sub domeniul Satanei. Este de a-Mi arăta înțelepciunea și atotputernicia și de a dezvălui urâțenia insuportabilă a Satanei; și mai mult, este de a le permite ființelor create să facă diferența dintre bine și rău, să știe că Eu sunt Cârmuitorul tuturor lucrurilor, să vadă limpede că Satana este dușmanul umanității, un degenerat, cel rău, și să-și dea seama, cu o certitudine absolută, de diferența dintre bine și rău, dintre adevăr și minciună, sfințenie și ticăloșie și ce este măreț și ce este josnic. În acest fel, umanitatea ignorantă va putea să fie martoră pentru Mine că nu sunt Eu Cel care corupe umanitatea și că doar Eu – Creatorul – pot să mântuiesc umanitatea, să-i ofer omului lucruri de care poate să se bucure; și vor ajunge să știe că Eu sunt Cârmuitorul tuturor lucrurilor, iar Satana este doar una dintre făpturile pe care le-am creat și care mai apoi s-a întors împotriva Mea. Planul Meu de gestionare de 6000 de ani este împărțit în trei etape, iar Eu lucrez astfel pentru a obține efectul de a le permite ființelor create să-Mi fie martore, să-Mi înțeleagă voia și să știe că Eu sunt adevărul(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Povestea adevărată din spatele lucrării din Epoca Răscumpărării”). Vedem din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic că lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a omenirii e împărțită în trei etape. Prima e lucrarea din Epoca Legii, făcută de Iahve Dumnezeu cu peste 3000 de ani în urmă, a doua e lucrarea din Epoca Harului, făcută de Domnul Isus acum 2000 de ani, iar a treia etapă este acum, lucrarea de judecată din Epoca Împărăției, făcută de Dumnezeu Atotputernic la sfârșitul zilelor de pe urmă. Deși conținutul acestor trei etape e diferit, fiecare etapă progresează de la ultima și aprofundează lucrarea. Și aceste etape sunt strâns legate și realizează, în final, mântuirea completă a omenirii. Judecata lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă încheie Epoca Harului și începe Epoca Împărăției, iar această etapă a lucrării determină soarta omenirii. Dacă nu înțelegem lucrarea lui Dumnezeu, e ușor să ratăm ultima șansă de-a fi mântuiți și desăvârșiți de Dumnezeu, asta devenind un regret pe viață.

Înseamnă că e cu atât mai necesar să explicăm ce sunt aceste trei etape ale lucrării. Să ne gândim la asta: „De ce primul pas al lui Dumnezeu pentru mântuirea omenirii a fost lucrarea de emitere a legii?” Pentru că la început, oamenii au fost ca bebelușii. Nu știau cum să-L venereze pe Dumnezeu, cum să trăiască și nici principii morale de bază, cum ar fi că furtul și crima sunt păcate, nu erau înțelese. Iahve Dumnezeu a emis legi și porunci ca să-i învețe pe oameni cum să trăiască pe pământ și le-a spus să nu ucidă, să nu fure, să nu comită adulter și altele, astfel încât oamenii au avut o noțiune de bază a păcatului, au știut ce să facă și ce să nu facă, să respecte legea și Sabatul. Cei care respectau legea erau binecuvântați de Dumnezeu, iar cei care o încălcau erau condamnați și trebuiau să aducă jertfă de păcat pentru ispășire. Când oamenii au încălcat anumite legi și reguli, au venit mânia și pedeapsa lui Iahve, iar ei erau împietriți sau arși de foc venit din cer. Poporul lui Israel a simțit măreția și mânia lui Dumnezeu, cât și grija și mila Lui și era convins că Iahve Dumnezeu e singurul Dumnezeu adevărat, care a creat cerul și pământul. Prin urmare, toți s-au temut de Iahve și s-au supus legii Lui, au trăit normal și L-au venerat pe Dumnezeu pe pământ și au putut să trăiască în prezența lui Dumnezeu. Acesta a fost rezultatul obținut de lucrarea Lui în Epoca Legii. Așadar, sfârșitul lucrării lui Dumnezeu din Epoca Legii înseamnă că s-a terminat lucrarea Lui de mântuire? Sigur că nu. Deși oamenii din Epoca Legii au știut ce sunt păcatele, cum să se sacrifice, să ispășească și să-L venereze pe Dumnezeu, fiind corupți de Satana, deseori, oamenii n-au respectat legea. Mai ales spre sfârșitul Epocii Legii, oamenii au păcătuit tot mai des și n-au avut suficiente jertfe de păcat care să-i ispășească. Dacă lucrarea lui Dumnezeu s-ar fi oprit în Epoca Legii, oamenii ar fi condamnați și executați prin lege pentru toate păcatele lor, iar omenirea ar fi eradicată. De aceea, Iahve Dumnezeu a folosit prorocii pentru a le spune israeliților că Mesia va veni drept jertfă de păcat ca să răscumpere omenirea. Prorocirile au spus: „Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, iar autoritatea va sta pe umerii Săi! Va fi numit: «Sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, Tată veșnic, Prinț al păcii»(Isaia 9:6). „Iar Iahve a luat asupra Sa samavolnicia noastră, a tuturor(Isaia 53:6). „Vei din face sufletul Lui o jertfă pentru păcat(Isaia 53:10). Apoi, cum a promis, Dumnezeu a venit întrupat, drept Domnul Isus, pentru a răscumpăra omenirea. Trăind printre oameni, Domnul Isus a exprimat multe adevăruri, i-a învățat pe oameni să-și mărturisească păcatele și să se căiască, să-L iubească pe Domnul din inimă, minte și suflet, să-și iubească aproapele ca pe ei și să-L venereze pe Dumnezeu în Duh și în adevăr. Aceste adevăruri au desăvârșit legea și le-a dat oamenilor o nouă cale de practicare. A vindecat și bolnavii, a alungat demoni, le-a iertat păcatele oamenilor, le-a dăruit binecuvântări și har și, la final, a fost răstignit ca trup fără de păcat. A luat asupra Lui păcatele tuturor și ne-a răscumpărat. După aceea, oamenii n-au mai trebuit să aducă jertfe când păcătuiau. Dacă se rugau și se spovedeam, erau iertați și se bucurau de binecuvântările și harul lui Dumnezeu. Oamenii au experimentat firea milostivă și iubitoare a lui Dumnezeu, iar relația dintre oameni și El era mai apropiată. E clar că lucrarea Domnului Isus a împlinit pe deplin prorocirile din Vechiul Testament. I-a salvat pe oameni de constrângerile legii, a încheiat Epoca Legii și a adus omenirea în Epoca Harului. Asta dovedește că Domnul Isus a fost Mântuitorul și venirea lui Mesia. Adevărul exprimat de Domnul Isus și de lucrarea Lui de răscumpărare e exprimarea firii lui Dumnezeu și a tot ce are El și ce este și dezvăluie total autoritatea și puterea Lui unică, ceea ce dovedește că Domnul Isus e Dumnezeu întrupat și că Domnul Isus și Iahve sunt un singur Duh și un singur Dumnezeu. Exact cum a spus Domnul Isus: „Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în Mine(Ioan 14:10). „Eu și Tatăl una suntem(Ioan 10:30). Lucrarea de răscumpărare și cea din Epoca Legii sunt două etape diferite ale lucrării făcute în epoci diferite de același Dumnezeu. Exact cum spun cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic: „Lucrarea pe care Isus a făcut-o a reprezentat numele lui Isus și a reprezentat Epoca Harului; cât despre lucrarea făcută de Iahve, aceasta L-a reprezentat pe Iahve și a reprezentat Epoca Legii. Lucrarea Lor a fost lucrarea unui singur Duh în două epoci diferite. […] Tocmai pentru că Isus a venit și a încheiat lucrarea lui Iahve, a continuat lucrarea lui Iahve și, în plus, Și-a îndeplinit propria lucrare, o nouă lucrare, dovedește că aceasta era o nouă epocă și că Isus era Dumnezeu Însuși. Ei au săvârșit două etape total diferite ale lucrării. O etapă a fost îndeplinită în templu, iar cealaltă în afara templului. O etapă a fost de a conduce viața omului conform legii, iar cealaltă a fost de a oferi o jertfă de păcat. Aceste două etape ale lucrării au fost diferite în mod considerabil; aceasta desparte noua epocă de cea veche și este absolut corect a spune că sunt două epoci diferite. Locația lucrării Lor a fost diferită, conținutul lucrării Lor a fost diferit, iar obiectivul lucrării Lor a fost diferit. Astfel, ele pot fi împărțite în două epoci: Noul și Vechiul Testament, adică epocile vechi și cele noi. […] Deși Ei erau cunoscuți sub două nume diferite, același Duh a fost acela care a îndeplinit ambele etape ale lucrării, iar lucrarea făcută a fost continuată. Întrucât numele era diferit, iar conținutul lucrării era diferit, epoca era diferită. Când a venit Iahve, aceea a fost epoca lui Iahve, iar când a venit Isus, aceea a fost epoca lui Isus. Și astfel, cu fiecare venire, Dumnezeu este cunoscut sub un nume, El reprezintă o epocă și El lansează o nouă cale; și cu fiecare nouă cale, El Își asumă un nou nume care arată că Dumnezeu este întotdeauna nou și niciodată vechi și că lucrarea Sa nu se oprește niciodată din a progresa(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Viziunea lucrării lui Dumnezeu (3)”). Epoca Harului a durat 2000 de ani și aproape toți credincioșii au crezut că, atunci când Domnul Isus a fost răstignit ca să ne răscumpere, lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu a fost completă și că, atunci când Domnul Se va întoarce în zilele de pe urmă, îi va înălța pe cei loiali direct la cer. Așadar, chiar așa stau lucrurile? E adevărat că li se iartă păcatele credincioșilor, dar naturile păcătoase ale oamenilor tot nu sunt înlăturate. Rămânem controlați de ele, deseori mințim și păcătuim involuntar, luptăm pentru faimă și câștig, suntem geloși, aroganți, neprihăniți de sine și sfidători, incapabili de toleranță, nu putem practica să ne iubim aproapele ca pe noi și e și mai greu să-L iubim și să-L ascultăm pe Domnul. Timp de 2000 de ani, toți credincioșii au trăit prinși în acest ciclu, păcătuind ziua și spovedindu-se noaptea și resimțim pe deplin durerea și suferința traiului în păcat. Acesta este un fapt incontestabil. Sunt mântuiți cei care trăiesc astfel în păcat? Pot ei să intre în Împărăția cerurilor? Domnul Isus a spus: „Adevărat, adevărat vă spun că oricine săvârșește păcatul este sclav al păcatului. Și sclavul nu rămâne veșnic în casă, însă fiul rămâne veșnic(Ioan 8:34-35). „Deci fiți sfinți, după cum Eu sunt sfânt!(Leviticul 11:45). „Fără sfințire, nimeni nu-L va vedea pe Domnul(Evrei 12:14). Dumnezeu e drept și sfânt. Cum le-ar putea permite să intre în Împărăție celor care păcătuiesc des și I se împotrivesc? Deci, când Domnul Isus a terminat lucrarea de răscumpărare, a afirmat că va veni din nou ca să judece în zilele de pe urmă, pentru a purifica și mântui complet omenirea și a-i duce pe oameni în Împărăție. E exact cum a prorocit Domnul Isus: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul(Ioan 16:12-13). „Sfințește-i prin adevăr! Cuvântul Tău este adevărul(Ioan 17:17). „Pe cel ce Mă respinge și nu primește cuvintele Mele are cine să-l judece: Cuvântul pe care l-am spus Eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă(Ioan 12:48). În zilele de pe urmă, Domnul Isus S-a întors întrupat, cum a promis, drept Dumnezeu Atotputernic, pentru a exprima adevărul necesar purificării și mântuirii noastre și pentru a judeca începând de la casa lui Dumnezeu, ceea ce înlătură total naturile noastre păcătoase și ne permite să fim pe deplin mântuiți. Asta ne arată că Dumnezeu Atotputernic este „Duhul adevărului” și Domnul Isus care apare și lucrează în zilele de pe urmă.

Să ne lămurim și mai mult citind câteva fragmente din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Dumnezeu Atotputernic spune: „Această întrupare este a doua întrupare a lui Dumnezeu, care este ulterioară lucrării lui Isus. Bineînțeles, întruparea aceasta nu se petrece independent; este a treia etapă a lucrării după Epoca Legii și Epoca Harului. De fiecare dată când Dumnezeu inițiază o nouă etapă a lucrării, trebuie să fie mereu un nou început și trebuie să aducă mereu o nouă epocă. La fel, există și schimbări corespunzătoare în firea lui Dumnezeu, în maniera Lui de a lucra, locația lucrării Lui și numele Lui. Deci, nu e de mirare că omului îi este greu să accepte lucrarea lui Dumnezeu în noua epocă. Dar, indiferent de cum I se opune omul, Dumnezeu Își face mereu lucrarea și conduce mereu înainte întreaga omenire. Când Isus a venit în lumea omului, El a inaugurat Epoca Harului și a încheiat Epoca Legii. În zilele de pe urmă, Dumnezeu S-a întrupat încă o dată și, cu această întrupare, a încheiat Epoca Harului și a inaugurat Epoca Împărăției. Toți cei care sunt în stare să accepte cea de-a doua întrupare a lui Dumnezeu vor fi conduși în Epoca Împărăției și, mai mult, vor deveni capabili să accepte personal îndrumarea lui Dumnezeu. Deși Isus a lucrat mult printre oameni, El a completat doar răscumpărarea întregii omeniri și a devenit jertfa pentru păcat a omului; El nu l-a scăpat pe om de toată firea lui stricată. Deplina mântuire a omului de influența Satanei nu necesita doar ca Isus să devină jertfa pentru păcat și să poarte păcatele omului, ci necesita și ca Dumnezeu să facă o lucrare și mai mare pentru a-l scăpa pe om cu totul de firea lui satanic de coruptă. Și astfel, acum că omul a fost iertat de păcatele lui, Dumnezeu S-a întors în trup pentru a-l conduce pe om în noua epocă și a început lucrarea de mustrare și judecată. Lucrarea aceasta l-a adus pe om într-un tărâm mai înalt. Toți cei care se supun stăpânirii Lui se vor bucura de un adevăr mai mare și vor primi binecuvântări mai mari. Ei vor trăi cu adevărat în lumină și vor dobândi adevărul, calea și viața(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Prefață”).

Cu ajutorul acestei lucrări de judecată și mustrare, omul va ajunge să cunoască pe deplin esența întinată și coruptă din propriul sine și va putea să se schimbe complet și să devină neprihănit. Doar în felul acesta poate deveni omul vrednic să se întoarcă înaintea tronului lui Dumnezeu. Întreaga lucrare făcută în această zi este astfel încât omul să poată fi curățat și schimbat; prin judecata și mustrarea prin cuvânt, precum și prin rafinare, omul poate să-și înlăture corupția și să fie făcut pur. Decât să considerăm că această etapă a lucrării este cea a mântuirii, mai degrabă ar fi mai potrivit să spunem că este lucrarea purificării. Într-adevăr, această etapă este cea a cuceririi, precum și a doua etapă în lucrarea de mântuire(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Taina întrupării (4)”).

Lucrarea de astăzi a împins înainte lucrarea din Epoca Harului; adică, lucrarea din cadrul întregului plan de gestionare (planul mântuirii) de șase mii de ani a înaintat. Deși Epoca Harului s-a terminat, lucrarea lui Dumnezeu a progresat. De ce spun mereu că această etapă a lucrării se bazează pe Epoca Harului și pe Epoca Legii? Pentru că lucrarea de acum este o continuare a lucrării realizate în Epoca Harului și un progres față de cea realizată în Epoca Legii. Cele trei etape sunt interconectate strâns și fiecare verigă din lanț este legată strâns de următoarea. De ce mai spun și că această etapă a lucrării se bazează pe cea realizată de Isus? Presupunând că această etapă nu s-a bazat pe lucrarea realizată de Isus, o altă răstignire ar trebui să aibă loc în această etapă, iar lucrarea de răscumpărare din etapa anterioară ar trebui să fie făcută din nou. Nu ar avea niciun sens. Și astfel, nu este vorba de faptul că lucrarea a fost terminată complet, ci de faptul că epoca a înaintat și că nivelul lucrării a fost ridicat mai sus decât înainte. Se poate spune că această etapă a lucrării este clădită pe fundația Epocii Legii și pe stânca lucrării lui Isus. Lucrarea lui Dumnezeu este clădită etapă cu etapă, iar această etapă nu este un început nou. Doar combinația celor trei etape ale lucrării poate fi considerată a fi planul de gestionare de șase mii de ani(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cele două întrupări încheie semnificația întrupării”). Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt foarte clare. Lucrarea de răscumpărare a Domnului Isus doar a iertat păcatele oamenilor, dar nu a eliminat naturile lor păcătoare, nici nu i-a mântuit pe deplin de păcat, astfel că lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a omenirii nu e terminată. Răscumpărarea Domnului Isus a bătătorit drumul pentru judecata din zilele de pe urmă. Judecata, purificarea și mântuirea făcute de Dumnezeu Atotputernic sunt ultima etapă a planului de gestionare al lui Dumnezeu, fiind și cea mai importantă. Dumnezeu Atotputernic exprimă mult adevăr care dezvăluie toate tainele din Biblie, cât și pe cele ale planului de gestionare al lui Dumnezeu, inclusiv țelul acestui plan al Său, adevărul ascuns al celor trei etape ale lucrării, taina întrupării, cum face Dumnezeu lucrarea de judecată pentru purificare și mântuire, sfârșitul și destinația tuturor tipurilor de oameni, cum se va realiza pe pământ Împărăția lui Hristos și altele. Dumnezeu Atotputernic dezvăluie și judecă și rădăcina păcatului și a împotrivirii oamenilor față de Dumnezeu, aceasta fiind naturile și firile satanice din noi. Mai exprimă și aspectele adevărului pe care oamenii trebuie să le practice și să le pătrundă în credința în Dumnezeu, cum ar fi viziunile potrivite în credința în Dumnezeu, cum să aibă o relație normală cu Dumnezeu, cum să fie persoane sincere, cum să se teamă de Dumnezeu și să se ferească de rău și cum să asculte de El, să Îl iubească, etc. Oamenii trebuie să pătrundă realitățile tuturor acestor adevăruri pentru a alunga corupția și a fi pe deplin mântuiți de Dumnezeu. Judecata, mustrarea, emondarea, tratarea, încercările și rafinarea din cuvântul lui Dumnezeu le-au permis multor aleși ai Lui să-și înțeleagă și urască treptat firile și naturile satanice, să realizeze că firea lui Dumnezeu e sfântă, dreaptă și nu poate fi ofensată, să sădească în inimile lor frică și căință autentică față de El, să le fie purificate și schimbate firile corupte și să obțină adevărată ascultare față de El. Indiferent ce persecuție, adversitate, încercări sau rafinare întâlnesc, ei Îl pot urma ferm pe Dumnezeu Atotputernic, pot răspândi și mărturisi Evanghelia Împărăției Lui Dumnezeu Atotputernic și aduce multe mărturii frumoase despre victoria asupra Satanei. Mărturiile lor empirice sunt publicate pe internet și mărturisesc întregii lumi apariția și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic. Acești oameni sunt biruitorii creați de Dumnezeu înaintea dezastrelor și sunt primele roade, ceea ce împlinește întocmai prorocirea din Apocalipsa: „Ei Îl urmează pe Miel oriunde merge. Ei au fost răscumpărați dintre oameni ca prime roade pentru Dumnezeu și pentru Miel(Apocalipsa 14:4). E cum spune și Dumnezeu Atotputernic. „Când cele trei etape ale lucrării ajung la final, va fi făcut un grup al acelora care depun mărturie pentru Dumnezeu, un grup al celor care-L cunosc pe Dumnezeu. Acești oameni Îl vor cunoaște cu toții pe Dumnezeu și vor fi în stare să pună adevărul în practică. Ei vor poseda umanitate și rațiune și vor cunoaște cu toții cele trei etape ale lucrării de mântuire a lui Dumnezeu. Aceasta este lucrarea care va fi realizată la sfârșit și acești oameni sunt cristalizarea lucrării de gestionare de 6000 de ani și sunt cea mai puternică mărturie a înfrângerii finale a Satanei. Cei care pot depune mărturie pentru Dumnezeu vor fi capabili să primească făgăduința și binecuvântarea lui Dumnezeu și vor fi grupul care rămâne la sfârșit, grupul care are autoritatea lui Dumnezeu și este mărturie pentru Dumnezeu(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cunoașterea celor trei etape ale lucrării lui Dumnezeu este calea spre a-L cunoaște pe Dumnezeu”). Dumnezeu Atotputernic a exprimat mult adevăr și a făcut o lucrare măreață, care dezvăluie pe deplin autoritatea și puterea autentică a lui Dumnezeu ceea ce dovedește că Dumnezeu Atotputernic e Domnul Isus întors. Dumnezeu Atotputernic și Domnul Isus sunt un singur Duh și un singur Dumnezeu. Așadar, să ne oprim acum și să ne întrebăm: În afară de Dumnezeu, cine poate exprima atâtea adevăruri și dezvălui taina planului Său de gestionare? Cine poate expune rădăcina păcatului și a împotrivirii oamenilor față de Dumnezeu? În afară de Dumnezeu, cine poate judeca corupția oamenilor și mântui pe deplin omenirea de păcat? Cine poate exprima firea Lui sfântă și dreaptă care nu tolerează ofensă? Faptele dovedesc că Dumnezeu Atotputernic e Dumnezeul practic întrupat, singurul Dumnezeu adevărat care e începutul și sfârșitul tuturor lucrurilor!

Așadar, toată lumea înțelege acum clar? Cele trei etape ale lucrării din Epoca Legii, Epoca Harului și Epoca Împărăției sunt trei etape diferite ale lucrării de mântuire a lui Dumnezeu, în epoci diferite. Lucrarea legii l-a învățat pe om ce e păcatul, lucrarea de răscumpărare i-a răscumpărat păcatele și lucrarea de judecată îi permite să elimine păcatul. Aceste trei etape ale lucrării sunt strâns legate, fiecare se construiește pe cea anterioară și, în final, oamenii sunt pe deplin mântuiți de influența Satanei și duși în Împărăția lui Dumnezeu. E întregul proces prin care Dumnezeu gestionează și mântuiește omenirea. De la început la sfârșit, e făcut de un singur Dumnezeu. Deși numele lui Dumnezeu e diferit, la fel și metodele și lucrarea Sa, esența Lui, ce are El și ce este și firea Lui sunt aceleași și nu se schimbă niciodată. Dacă ne uităm la cuvintele rostite de Iahve Dumnezeu în Epoca Legii, la cuvintele Domnului Isus în Epoca Harului și la cele ale lui Dumnezeu Atotputernic în Epoca Împărăției, toate sunt adevărul. Sunt exprimarea și revelația firii lui Dumnezeu și a ceea ce are El și a ceea ce este, provin din aceeași sursă și sunt glasul și cuvintele unui singur Duh. E o dovadă că toate cele trei etape ale lucrării sunt făcute de un singur Dumnezeu. Exact cum spun cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. „De la lucrarea lui Iahve până la cea a lui Isus, și de la lucrarea lui Isus până la cea a etapei actuale, aceste trei etape acoperă într-un fir continuu întregul sortiment al gestionării lui Dumnezeu și sunt toate lucrarea unui singur Duh. De la crearea lumii, Dumnezeu a fost întotdeauna ocupat cu gestionarea omenirii. El este Începutul și Sfârșitul, El este Primul și Ultimul și El este Cel care începe o epocă și Cel care încheie epoca. Cele trei etape ale lucrării, în diferite epoci și în diferite locații, sunt fără îndoială lucrarea unui singur Duh. Toți aceia care separă aceste trei etape se află în opoziție față de Dumnezeu. Acum, se cuvine să înțelegi că toată lucrarea din prima etapă și până astăzi este lucrarea unui singur Dumnezeu, lucrarea unui singur Duh. În privința aceasta nu poate exista nicio îndoială(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Viziunea lucrării lui Dumnezeu (3)”). „El este Dumnezeu, plin de milă și bunătate iubitoare; El este jertfa de păcat pentru om și păstorul omului; dar El este, de asemenea, judecata, mustrarea și blestemul omului. El a putut conduce omul să trăiască pe pământ timp de două mii de ani și, de asemenea, a putut răscumpăra omenirea coruptă din păcat. Astăzi, El poate să cucerească omenirea, care nu-L cunoaște, și să o facă să se prosterneze sub imperiul Lui pentru ca toată lumea să I se supună complet. În final, El va arde tot ceea ce e necurat și nedrept în oamenii din întregul univers pentru a le arăta că El este nu doar un Dumnezeu milos și iubitor, nu doar un Dumnezeu al înțelepciunii și al minunilor, nu doar un Dumnezeu sfânt, ci, mai mult, un Dumnezeu care judecă omul(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cele două întrupări încheie semnificația întrupării”).

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Ați auzit glasul lui Dumnezeu?

Toți credincioșii în Domnul așteaptă cu nerăbdare întoarcerea Lui. Astăzi, vom avea un pic de părtășie despre profețiile Domnului Isus și...

Contactează-ne pe Messenger