Calea către Împărăția lui Dumnezeu nu e întotdeauna lină (I)

iulie 26, 2022

de Senen, India

M-am născut într-o familie creștină și i-am urmat pe părinții mei în credința în Domnul. De asemenea, mergeam adesea la întruniri și participam la diverse activități în biserică. Într-o zi din martie 2020, am cunoscut o soră pe Facebook. Am vorbit despre credința în Domnul și am simțit că lucrurile despre care vorbea această soră erau foarte inedite. De exemplu, m-a întrebat dacă știam pe ce criterii se intră în Împărăția cerurilor, iar acest subiect m-a făcut curios imediat. M-am gândit: „Cred în Domnul de foarte mult timp, dar pastorii și prezbiterii n-au discutat niciodată despre criteriile după care se intră în Împărăția cerurilor. Nici nu m-am gândit vreodată dacă putem intra în Împărăția cerurilor crezând așa cum o facem noi.” Era prima dată când auzeam despre acest subiect și eram curios să aflu răspunsul. Ulterior, participând la întruniri și citind cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, am înțeles că, după ce am fost corupți de Satana, avem în noi naturi păcătoase și adesea păcătuim. Dacă nu înlăturăm această natură păcătoasă, nu putem scăpa de păcat. Cei care sunt murdari și corupți nu se califică să intre în Împărăția cerurilor, fiindcă Dumnezeu e drept și sfânt, iar oamenii nu-L pot vedea fără să fie sfinți. Mi-a mai spus și: „Domnul Isus S-a întors drept Dumnezeu Atotputernic, ca să exprime adevărul și să facă lucrarea de a judeca și purifica oamenii. Face asta ca să ne înlăture naturile păcătoase și să ne mântuiască pe deplin de păcat. Numai dacă acceptăm lucrarea de judecată din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu și suntem purificați de corupția noastră, ne calificăm să intrăm în Împărăția cerurilor.” Mi-a citit și două pasaje din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. „Știi doar că Isus va coborî în zilele de pe urmă, dar cum va coborî El mai exact? Un păcătos ca tine, care tocmai a fost răscumpărat și nu a fost schimbat sau desăvârșit de Dumnezeu, poți fi tu după inima lui Dumnezeu? Căci tu, care ești încă cu sinele tău vechi, este adevărat că ai fost mântuit de Isus și că nu ești socotit ca păcătos datorită mântuirii lui Dumnezeu, dar aceasta nu dovedește că nu ești păcătos și lipsit de puritate. Cum poți fi sfânt dacă nu ai fost schimbat? Înăuntrul tău, ești împovărat de necurățenie, egoism și răutate, dar, totuși, vrei să cobori cu Isus – ai vrea tu să fii așa de norocos! Ai pierdut un pas în credința ta în Dumnezeu: ai fost doar răscumpărat, dar nu ai fost schimbat. Pentru ca tu să fii după inima lui Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să facă personal lucrarea de a te schimba și curăța; dacă ești doar răscumpărat, vei fi incapabil să atingi sfințenia. În acest fel, nu vei fi calificat să te împărtășești din binecuvântările lui Dumnezeu, pentru că ai pierdut un pas în lucrarea lui Dumnezeu de a gestiona omul, care este pasul-cheie al schimbării și perfecționării. Și astfel, tu, un păcătos care tocmai a fost răscumpărat, ești incapabil să primești direct moștenirea lui Dumnezeu(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Referitor la apelative și identitate”). „Deși Isus a lucrat mult printre oameni, El a completat doar răscumpărarea întregii omeniri și a devenit jertfa pentru păcat a omului; El nu l-a scăpat pe om de toată firea lui stricată. Deplina mântuire a omului de influența Satanei nu necesita doar ca Isus să devină jertfa pentru păcat și să poarte păcatele omului, ci necesita și ca Dumnezeu să facă o lucrare și mai mare pentru a-l scăpa pe om cu totul de firea lui satanic de coruptă. Și astfel, acum că omul a fost iertat de păcatele lui, Dumnezeu S-a întors în trup pentru a-l conduce pe om în noua epocă și a început lucrarea de mustrare și judecată. Lucrarea aceasta l-a adus pe om într-un tărâm mai înalt. Toți cei care se supun stăpânirii Lui se vor bucura de un adevăr mai mare și vor primi binecuvântări mai mari. Ei vor trăi cu adevărat în lumină și vor dobândi adevărul, calea și viața(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Prefață”

). Atunci, am contemplat aceste cuvinte și m-am gândit la faptele mele și ale fraților și surorilor. A trebuit să recunosc că noi credeam în Domnul și făceam câteva fapte bune, eram omenoși, nu-i loveam sau cicăleam pe alții, dar tot puteam să spunem minciuni și să păcătuim adesea, eram aroganți și-i desconsideram pe ceilalți, tot îi invidiam și-i uram pe alții și concuram cu ei pentru renume și câștig. Cu toții trăiam prinși într-un cerc vicios de a păcătui și a ne spovedi și ne luptam tot timpul cu păcatul. Numai după ce am citit cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, am înțeles că asta se datora faptului că naturile păcătoase din noi nu fuseseră înlăturate. În cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, am găsit și calea de a scăpa de păcat și a fi mântuit de Dumnezeu. Adică trebuie să acceptăm lucrarea de judecată din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu Atotputernic. Numai când corupția noastră este curățită, ne calificăm să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Am văzut cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic ca foarte bune și practice. Cuvintele Lui mi-am luminat inima și m-au făcut să înțeleg anumite adevăruri pe care nu le mai auzisem. După aceea, am citit sârguincios cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, am participat activ la întrunirile online, am avut părtășie cu ceilalți despre cunoașterea și înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu și fiecare întrunire mi se părea plină de satisfacții și plăcută. După un timp, am înțeles multe adevăruri și taine pe care nu le înțelesesem în credința mea în Domnul, precum ce este întruparea, cum să-L discernem pe adevăratul Hristos de cei falși, taina numelui lui Dumnezeu, scopul planului lui Dumnezeu de gestionare, felul în care Satana corupe oamenii, cum Dumnezeu lucrează pas cu pas pentru a mântui omenirea, cum Împărăția lui Dumnezeu e înfăptuită pe Pământ și altele. De asemenea, la întrebări pe care nu le-am înțeles când am citit Biblia înainte, am găsit răspunsuri în cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Am realizat că aceste taine nu puteau fi dezvăluite decât de Însuși Dumnezeu. Așadar, am hotărât despre cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic că este adevărul și glasul lui Dumnezeu și că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors. Atunci, am fost foarte încântat. Le-am spus multor prieteni vestea cea bună a întoarcerii Domnului și le-am spus și să cerceteze lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă.

Nu după mult timp, cea mai înaltă și autoritară biserică creștină din zona mea – Biserica Baptistă din India de Nord-Vest – a început să răspândească documente printre credincioși, care erau născocite de pastorii religioși, pentru a condamna Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Aceste documente conțineau și calomnii și defăimări din partea PCC la adresa Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic și spuneau că această Biserică predică faptul că Dumnezeu S-a întors întrupat și că El este o femeie, lucru care contrazice Biblia. Le-au cerut tuturor credincioșilor să nu participe la întrunirile Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic. Ulterior, acest conținut a fost difuzat pe principalele posturi de televiziune din India. Cum deschideai televizorul sau calculatorul și urmăreai știrile, puteai vedea acest fel de propagandă negativă. În curând s-a răspândit în toată țara. Când am văzut că acei pastori și lideri distorsionau faptele în mod ostentativ, răspândind aberații, calomniindu-L și condamnându-L pe Dumnezeu Atotputernic, m-am înfuriat și m-a mâhnit foarte mult. Mulți dintre cei care au cercetat cu mine lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă s-au retras din grup fiindcă au fost înșelați. Unii chiar au încercat să mă convingă, spunînd că aceasta era o biserică pe care PCC o condamna și care nu putea fi crezută. Am fost dezamăgit să-i văd renunțând la adevărata cale. M-am gândit că PCC este un regim ateu. Nu crede deloc în Dumnezeu și persecută mereu credințele religioase. De ce au preferat acești oameni să creadă în PCC, un partid politic ateu, în loc să asculte glasul lui Dumnezeu sau să cerceteze lucrarea Lui? Exact în clipa aceea, un prieten al meu, din orașul meu natal, a văzut că scrisesem pe Whatsapp: „Domnul Isus S-a întors și Împărăția lui Hristos a venit pe pământ” și m-a întrebat dacă participasem la adunările Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic. Am spus: „Da.” Mi-a zis că nu-i venea să creadă. Mi-a trimis și remarci și aberații calomnioase despre Biserica lui Dumnezeu Atotputernic și a spus: „Pastorul ne-a avertizat să nu-L urmăm pe Dumnezeu Atotputernic. Întoarcerea Domnului din zilele de pe urmă nu are cum să fie în trup, deci nu putem participa la întrunirile Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic.” Când prietenul tău a spus asta, ai fost afectat? Nu prea, fiindcă până atunci, frații și surorile de la Biserica lui Dumnezeu Atotputernic avuseseră părtășie cu mine despre adevărul întrupării. Au spus că Domnul se va întoarce în trup în zilele de pe urmă, lucru care a fost plănuit de Dumnezeu acum mult timp și este dovedit de profețiile Domnului Isus. Domnul Isus a spus: „Căci aşa cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, tot aşa va fi şi venirea Fiului Omului(Matei 24:27). „Căci aşa cum iese fulgerul şi luminează de la o margine a cerului la cealaltă, tot aşa va fi şi cu Fiul Omului (în ziua Sa)! Dar mai întâi trebuie să sufere multe şi să fie respins de această generaţie(Luca 17:24-25). „Prin urmare, fiţi pregătiţi şi voi, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi!(Matei 24:44). Când Domnul Isus Și-a profețit întoarcerea din zilele de pe urmă, a menționat de multe ori „venirea Fiului Omului”, „Fiul Omului va veni” și „aşa va fi şi cu Fiul Omului (în ziua Sa).” Aici, „Fiul Omului” se referă la trup. Dumnezeu Atotputernic a venit în zilele de pe urmă și a exprimat multe adevăruri. El este venirea Fiului Omului, apariția Mântuitorului, ceea ce îndeplinește profețiile Domnului Isus. Din părtășia fraților și surorilor mele, știam și că doar Dumnezeu e adevărul, calea și viața. Dacă un om poate exprima adevărul și cuvântul lui Dumnezeu și poate face lucrarea de judecată a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, atunci acest om trebuie să fie Dumnezeu întrupat. Oricât de obișnuită ar fi arătarea Sa sau indiferent dacă are statut sau putere, cuvintele și lucrarea Lui sunt cele mai importante. Acesta este cea mai bună cale de a-Și dovedi identitatea și statutul. Gândindu-mă la asta, i-am spus prietenului meu ce am înțeles și i-am zis: „Dumnezeu e Creatorul, Dumnezeu poate orice vrea. Ceea ce ar trebui să facem noi, oamenii, este să nu-L judecăm și definim pe Dumnezeu. Întrunirile Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic mă ajută să înțeleg multe adevăruri, așa că nu voi înceta să merg la adunări. Atunci când credem în Dumnezeu, ar trebui să-I ascultăm glasul, nu să urmăm orbește oamenii. Biblia spune: «Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni!» (Faptele Apostolilor 5:29).” După ce a auzit asta, prietenul meu mi-a spus foarte serios: „Dacă vei continua să crezi în Dumnezeu Atotputernic, când te vei întoarce în orașul natal, Consiliul Suprem te va interoga. Pastorul nu te va lăsa să crezi, iar sătenii te vor respinge. Te-ai gândit la aceste lucruri?” Am spus: „Nu e înspăimântător să fii respins de oameni. Ce e înfricoșător e să nu poți ține pasul cu Dumnezeu și să fii abandonat de El. Te-ai gândit că dacă Dumnezeu Atotputernic e întoarcerea Domnului Isus, iar noi nu acceptăm asta, ne vom prăbuși în dezastre, vom plânge și vom scrâșni din dinți? Întoarcerea Domnului e o chestiune majoră, deci de ce nu cauți și nu cercetezi?” Pe moment, tot mi-a refuzat sfatul.

Ulterior, el le-a spus părinților mei despre credința mea în Dumnezeu Atotputernic. După aceea, timp de o săptămână întreagă, părinții m-au sunat și m-au certat în fiecare zi, spunând: „Pastorul ne-a spus să te împiedicăm să mai mergi la întrunirile Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic. Trebuie să încetezi să mergi la întruniri și să părăsești această Biserică!” Le-am spus: „Biserica lui Dumnezeu Atotputernic nu e așa cum spune pastorul. Participând la adunările lor, am învățat multe adevăruri pe care nu le înțelegeam înainte. Aceasta este adevărata cale, iar eu nu m-am rătăcit.” Am vrut să le mărturisesc lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic, dar erau atât de înșelați de zvonuri încât nu m-au lăsat să spun mai multe. Ulterior, din cauza epidemiei, m-am întors acasă de la școală. Când au văzut părinții mei că participam des la întruniri online, au încercat să mă restricționeze. Și vecinii vorbeau despre mine, spunând că o luasem razna deoarece credeam în Dumnezeu Atotputernic și-l ignoram pe pastor. Unii au spus chiar că sunt posedat de un demon. Părinții mei s-au înfuriat și mai mult când au auzit aceste lucruri. Când au venit acasă, m-au certat: „Știi ce spun sătenii despre tine? Nu vei lua în seamă ce spunem și vei continua să mergi la aceste întruniri?” Am spus: „Da, voi continua să particip la întruniri.” Părinții mei erau furioși și au încercat și mai mult să mă oprească. Mă întrerupeau adesea în timpul adunărilor, făcându-mă să-mi fie greu să particip liniștit. Îmi amintesc că, odată, mă rugam după o întrunire. Când am deschis ochii, l-am văzut dintr-odată pe tata stând lângă mine. Am fost șocat! Apoi a strigat furios: „Deconectează internetul și oprește-ți imediat întrunirile!” Le-am spus: „Domnul Isus chiar S-a întors drept Dumnezeu Atotputernic, pentru a face lucrarea de judecată începând de la casa lui Dumnezeu. Dacă nu ținem pasul cu Dumnezeu, nu acceptăm lucrarea Lui de judecată și nu scăpăm de păcat, nu putem intra în Împărăția lui Dumnezeu și, în final, ne vom prăbuși în dezastre și vom fi pedepsiți.” Însă părinții mei nu au ascultat deloc ce am spus și au repetat noțiunile predicate de pastor. Au spus că e imposibil ca Dumnezeu să Se fi întrupat drept femeie. M-am gândit la un pasaj din cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic pe care mi l-au citit frații și surorile de la Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. „Fiecare etapă a lucrării realizate de Dumnezeu își are propria sa semnificație practică. În acele vremuri, când a venit Isus, El a venit în trup de bărbat, dar când Dumnezeu vine de data aceasta, trupul Său este de femeie. De aici, poți vedea cum crearea bărbaților, cât și a femeilor, de către Dumnezeu poate fi de folos lucrării Sale, iar El nu face deosebire între genuri. Când Duhul Său vine, El poate lua orice trup dorește, iar acel trup Îl poate reprezenta; indiferent dacă este bărbat sau femeie, trupul Îl poate reprezenta pe Dumnezeu atâta vreme cât este trupul Său întrupat. Dacă Isus S-ar fi arătat ca femeie când a venit, cu alte cuvinte, dacă o fetiță și nu un băiat ar fi fost concepută de către Duhul Sfânt, acea etapă a lucrării ar fi fost realizată oricum. Dacă așa ar fi stat lucrurile, atunci etapa actuală a lucrării ar fi trebuit să fie realizată de un bărbat, dar lucrarea ar fi fost realizată oricum. Lucrarea realizată în fiecare etapă are propria însemnătate; nicio etapă a lucrării nu este repetată și nici nu intră în conflict cu cealaltă(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cele două întrupări încheie semnificația întrupării”). Mi-am amintit că au avut părtășie spunând că întruparea lui Dumnezeu e atunci când Duhul lui Dumnezeu poartă trup și devine un om obișnuit, așa că indiferent că e bărbat sau femeie, El e Însuși Dumnezeu și poate să exprime adevărul și să facă lucrarea lui Dumnezeu. Domnul Isus a fost bărbat. A fost răstignit pentru omenire și a dus păcatele oamenilor, încheind astfel lucrarea de răscumpărare a omenirii. În zilele de pe urmă, Dumnezeu vine întrupat drept femeie și, pe baza lucrării Domnului Isus, exprimă tot adevărul necesar pentru a mântui oamenii și face lucrarea de purificare a omenirii. Prin urmare, fie că Dumnezeu întrupat este bărbat sau femeie, adevărurile pe care le exprimă și lucrarea pe care o face sunt lucrarea Duhului Sfânt și ele, toate, pot răscumpăra și mântui omenirea. În plus, în zilele de pe urmă, dacă Dumnezeu vine întrupat drept femeie ca să lucreze, oamenii nu-L vor defini pe Dumnezeu crezând că este bărbat și nu poate fi femeie. Cu gândul la asta, am avut părtășie cu părinții mei: „Dumnezeu este un Duh și nu are diviziune de gen. Dumnezeu a creat bărbatul și femeia după chipul Său, așa că, în mod natural, Dumnezeu întrupat poate fi bărbat sau femeie. Arătarea Sa fizică nu contează. Ceea ce contează e că poate exprima adevărul pentru a mântui omenirea și e întruparea Duhului lui Dumnezeu, Însuși Dumnezeu.” Părinții mei nu m-au putut contrazice, așa că au spus: „Spui că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors, dar noi nu credem asta. Vom accepta acest lucru atunci când o vor face și pastorii și prezbiterii. Pastorul spune că Dumnezeu Atotputernic este un om obișnuit, născut într-o familie obișnuită, deci asta nu poate fi întruparea lui Dumnezeu.” Drept răspuns, le-am spus: „Când Domnul Isus a venit să lucreze, preoții cei mai de seamă, cărturarii și fariseii evrei nu L-au recunoscut drept Dumnezeu din cauza nașterii și înfățișării obișnuite. Ei au spus: «Oare nu este Acesta fiul tâmplarului? Nu este Maria mama Lui?» Acești farisei s-au uitat numai la înfățișarea Domnului Isus. Ei nu au cercetat dacă lucrarea și cuvintele Lui veneau sau nu de la Dumnezeu. Au judecat cu firile lor arogante că era un om obișnuit și nu Dumnezeu. L-au și calomniat și condamnat pe Domnul Isus. Credincioșii din iudaism îi venerau și îi ascultau, așa că i-au urmat și L-au răstignit pe Domnul. În final, au pierdut mântuirea lui Dumnezeu și au fost pedepsiți. E la fel și-n ziua de azi. Acești pastori și prezbiteri nu cercetează dacă vorbele exprimate de Dumnezeu Atotputernic sunt sau nu adevărul și glasul lui Dumnezeu. Îl judecă și condamnă orbește pe Dumnezeu Atotputernic, spunând că Dumnezeu Atotputernic este un om obișnuit și punându-I la îndoială originea și trecutul. Nu e la fel ca atunci când fariseii L-au condamnat pe Domnul Isus?” În clipa aceea, mi-am amintit un pasaj din cuvintele lui Dumnezeu, pe care mi l-au citit frații și surorile. „Cel care este Dumnezeu întrupat va avea esența lui Dumnezeu și Cel care este Dumnezeu întrupat va deține exprimarea lui Dumnezeu. De vreme ce Dumnezeu Se întrupează, El va aduce la iveală lucrarea pe care intenționează să o facă și, de vreme ce Dumnezeu Se întrupează, va exprima ceea ce este El și va putea să aducă adevărul omului, să îi dăruiască viață și să îi indice calea. Trupul care nu are esența lui Dumnezeu categoric nu este Dumnezeu întrupat; în privința aceasta nu există nicio îndoială. Dacă omul intenționează să cerceteze dacă este trupul întrupat al lui Dumnezeu, atunci el trebuie să coroboreze lucrul acesta după firea pe care o exprimă El și cuvintele pe care le spune. Adică, pentru a corobora faptul că este sau nu trupul întrupat al lui Dumnezeu și dacă este sau nu adevărata cale, cineva trebuie să discearnă pe baza esenței Lui. Și astfel, pentru a stabili dacă este trupul lui Dumnezeu întrupat, cheia stă în esența Lui (lucrarea Lui, cuvântările Lui, firea Lui și multe alte aspecte) mai degrabă decât în aspectul exterior. Dacă omul scrutează doar înfățișarea Lui exterioară și, ca urmare, nu ține seamă de esența Lui, aceasta arată că omul e incult și ignorant(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Prefață”

). Apoi le-am spus părinților mei: „Pentru a stabili dacă este sau nu Dumnezeu întrupat, ar trebui să ne uităm dacă poate sau nu să exprime adevărul și să facă lucrarea de mântuire a omenirii, să nu ne luăm după înfățișarea Lui. Gândiți-vă: noi credem în Domnul Isus datorită înfățișării Sale întrupate? Nu. L-am acceptat pe Domnul Isus fiindcă I-am citit cuvintele în Biblie, am văzut că ele sunt adevărul, lucrarea Lui a răscumpărat întreaga omenire, iar noi ne-am bucurat de abundența harului Domnului și abia atunci am crezut. Astăzi cred în Dumnezeu Atotputernic fiindcă am văzut cum cuvintele exprimate de Dumnezeu Atotputernic sunt adevărul. Ele au autoritate și putere și sunt glasul lui Dumnezeu. Numai atunci am crezut că El este Dumnezeu întrupat, Domnul Isus întors.” Spunând asta, i-am sfătuit: „Ar trebui să citiți și voi cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Nu ascultați orbește cuvintele pastorului și nu credeți ce spune el. Dacă ei merg pe calea greșită, se împotrivesc lui Dumnezeu și-L condamnă, îi veți urma, împotrivindu-vă lui Dumnezeu și condamnându-L?” Când m-au auzit spunând asta, părinții mei s-au înfuriat. M-au certat: „Trebuie să fii atât de încăpățânat încât să te împotrivești întregii lumi religioase? Dacă îndrăznești să te opui pastorilor și prezbiterilor, vei fi alungat de săteni. Dacă se întâmplă asta, unde te vei duce? Nu te vom putea ajuta în cazul ăsta! Nu mai vorbi despre aceste lucruri și nu-L mărturisi celorlalți pe Dumnezeu Atotputernic. Când pastorii și prezbiterii vor accepta asta, o vom face și noi. Deocamdată, nu te băga în necazuri.” Oricum aș fi avut părtășie cu ei, nu voiau deloc să asculte și mă mustrau cu asprime. Au spus: „Am cheltuit foarte mulți bani pe educația ta, pe mâncarea și hainele tale, dar ești foarte neascultător! Ești o dezamăgire pentru noi!” Pe atunci, cei doi frați ai mei erau și ei de partea părinților mei. Nimeni din familia mea nu-mi asculta sfatul. Am încercat să le spun că Dumnezeu Atotputernic a exprimat multe adevăruri și am încercat să-mi împart recolta cu ei, dar orice spuneam, ei tot nu voiau să audă. Părinții mei și sătenii mă trataseră foarte bine în trecut, dar acum, doar deoarece credeam în Dumnezeu Atotputernic, atitudinea lor față de mine s-a schimbat. Devenisem un răufăcător și un nelegiuit în ochii lor. Chiar și acasă, nu puteam simți grija familiei mele pentru mine. Mă simțeam atât de singur și nefericit! Dar știam că, orice-ar fi, nu puteam renunța să particip la întruniri, fiindcă dacă nu participam la întruniri și nu mă înzestram cu adevărul, mi-ar fi fost imposibil să suport un astfel de mediu. Ulterior, pentru a evita conflicte inutile, a trebuit să mă ascund de ei și să particip la întruniri în secret. Nu puteam să vorbesc sau să am părtășie. Puteam avea părtășie cu ceilalți doar prin mesaje.

Îmi amintesc că, într-o seară, pastorul și un coleg au venit pe nepusă masă la mine acasă. Vecinii și câțiva săteni au venit și ei să se uite. Pastorul a spus: „Despre ce ați vorbit la aceste întruniri ale Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic?” Am spus: „Biserica lui Dumnezeu Atotputernic mărturisește că Domnul Isus S-a întors și este Dumnezeu Atotputernic întrupat Care face lucrarea de judecată în zilele de pe urmă. Am discutat și despre ce fel de oameni pot intra în Împărăția cerurilor, cum să căutăm să dobândim mântuirea și alte chestiuni.” Pastorul a spus: „Atunci spune-mi ce fel de oameni pot intra în Împărăția cerurilor.” Tonul lui era disprețuitor. I-am răspuns: „Biblia spune: «Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia Cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui Meu, Care este în ceruri» (Matei 7:21). «Deci fiţi sfinţi, după cum Eu sunt sfânt!» (Leviticul 11:45). Din aceste versete, putem vedea că, dacă vrem să intrăm în Împărăția cerurilor, trebuie să fim eliberați de păcat și curățiți de firile noastre corupte și să devenim oameni care fac voia lui Dumnezeu. Acum încă trăim în păcat. Mințim și păcătuim des și nu reușim să practicăm cuvintele lui Dumnezeu, deci nu putem intra în Împărăția cerurilor.” I-am mai spus și: „Înainte eram derutat cu privire la motivul pentru care suntem prinși în cercul vicios de a păcătui, mărturisi și păcătui iar. De ce nu putem scăpa de constrângerile păcatului? Numai după ce am citit cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, am înțeles că atunci când credem în Domnul, păcatele ne sunt iertate, dar natura noastră păcătoasă, rădăcina păcatului nostru, nu a fost eliminată, așa că adesea mințim și păcătuim. Biblia spune: «Fără sfințire, nimeni nu-L va vedea pe Domnul» (Evrei 12:14). Domnul este sfânt, așa că dacă tot păcătuim și ne împotrivim lui Dumnezeu, nu putem intra în Împărăția lui Dumnezeu. Acum Domnul Isus S-a întors să facă lucrarea de judecată în zilele de pe urmă. El exprimă toate adevărurile care purifică și mântuiesc omenirea. Asta îndeplinește profeția Domnului Isus: «Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul» (Ioan 16:12-13). Dumnezeu Atotputernic a exprimat multe adevăruri. El nu numai că dezvăluie tainele planului de gestionare planul mântuirii al lui Dumnezeu, dar revelează și cauza păcatului oamenilor, judecă și dezvăluie natura păcătoasă a oamenilor, precum aroganța, viclenia, răutatea și altele și revelează diversele impurități din credința noastră în Dumnezeu și perpectiva greșită de a crede în Dumnezeu doar pentru a intra în Împărăția cerurilor. Cei din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic experimentează judecata cuvintelor lui Dumnezeu, realizează treptat adevărul corupției lor și esența naturii lor, se căiesc sincer și-și purifică firile corupte. Acesta este efectul obținut de cuvântul lui Dumnezeu în Epoca Împărăției. Dacă vrem să intrăm în Împărăția cerurilor, trebuie să acceptăm lucrarea de judecată a lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă și numai după ce corupția noastră este curățită, ne calificăm să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu.” După ce am terminat, pastorul a spus: „Știu că tânjești să urmărești adevărul, dar ești încă tânăr. Nu înțelegi Biblia, așa că ești ușor de înșelat. Ar fi bine să nu-L mai urmezi pe Dumnezeu Atotputernic, să-ți mărturisești păcatele Domnului, să te căiești și să nu mai participi la întrunirile lor.” Ulterior, pastorul a văzut că l-am ignorat și a spus: „Ești oaia mea. Cum îndrăznești să nu mă asculți? Trebuie să te căiești acum, să te retragi din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic și să nu te mai rogi în numele lui Dumnezeu Atotputernic.” I-am spus: „Nu voi înceta niciodată să-L urmez pe Dumnezeu Atotputernic.” S-a înfuriat și m-a avertizat: „Consiliul Suprem al bisericii m-a desemnat să «am grijă» de tine. Dacă nu încetezi, vei fi dus înaintea Consiliului Suprem pentru interogatoriu. Ar trebui să știi că, odată ce se întâmplă asta, pe lângă faptul că-ți va afecta studiile, vei avea și o reputație proastă în biserică. S-ar putea chiar să nu-ți găsești o slujbă în viitor. De ce să-ți bați capul? Ar trebui să te axezi pe studiile tale!” Pe atunci, când pastorul a spus asta, am simțit multă presiune, fiindcă știam că odată interogat de Consiliul Suprem al bisericii, nu aveau să mă mai lase în pace. Dacă nu încetam să-L urmez pe Dumnezeu Atotputernic, în viitor, când aș fi avut nevoie să mi se elibereze un certificat, șeful satului nu l-ar fi semnat pentru mine și era posibil nici să nu pot găsi o slujbă. Părinții m-au trimis la facultate ca să-mi pot găsi o slujbă bună după absolvire. Dacă nu puteam găsi o slujbă, părinții m-ar împiedica categoric și mai mult să cred în Dumnezeu Atotputernic. În plus, abia începusem să cred în Dumnezeu Atotputernic și tot înțelegeam puțin adevăr. Dacă mă duceau la interogatoriu și înfruntam un grup de oameni care mă atacau, oare aș fi putut rezista? Dacă insistam să cred în Dumnezeu Atotputernic, oare m-ar fi exmatriculat de la școală? Oare le vor cere tuturor celorlalți credincioși să mă respingă? Gândindu-mă la asta, eram foarte îngrijorat, așa că m-am rugat în tăcere lui Dumnezeu, I-am cerut să mă îndrume și am spus că vreau să rămân ferm în mărturia mea.

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Fuga din „bârlogul tigrului”

de Xiaoyou, China Mă numesc Xiaoyou și am 26 de ani. În trecut, eram de confesiune catolică. Când eram mică, mergeam cu mama la biserică...

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger