Cuvântul lui Dumnezeu mă călăuzește printre capcane

decembrie 18, 2019

de Tian’na, Hong Kong

Răsfoind articolul din cuvintele lui Dumnezeu, „Știi? Dumnezeu a făcut un lucru minunat în rândul oamenilor”, nu mă pot împiedica să nu-mi amintesc experiența de acum doi ani, când m-am eliberat din lanțurile zvonurilor și m-am întors în fața lui Dumnezeu.

Eu și familia mea trăim în Hong Kong. Socrul și cumnatul meu (fratele mai mic al soțului meu) cred în Domnul Isus. Cumnatul meu este pastor într-o biserică, așa că frați și surori de la biserică vin deseori în vizită la noi acasă, unde se roagă împreună și cântă imnuri de laudă pentru Domnul. Apoi, în decembrie 2014, o bună prietenă de-a mea mi-a spus că și ea crede în Domnul. Fiind influențată de familia și de prietenii mei, am devenit și eu întrucâtva interesată de credința în Domnul. Într-o zi, la scurt timp după aceasta, am cunoscut-o pe sora Peipei, o altă membră a bisericii. Era calmă și prietenoasă. Când a aflat că o parte din rudele și prietenii mei cred în Domnul, a fost foarte fericită și m-a vizitat să o vizitez acasă, unde mi-a prezentat-o pe sora Chen Hui. Pe parcursul mai multor întâlniri, sora Chen mi-a împărtășit adevăruri despre creația tuturor lucrurilor de către Dumnezeu și despre suveranitatea Lui asupra tuturor, precum și despre originea Satanei etc. Am fost profund fascinată de lucrurile pe care mi le-a spus și m-am simțit extrem de fericită. Îmi plăcea foarte mult să le ascult cum își împărtășesc experiențele și înțelegerea credinței și doream cu adevărat să împărtășesc această fericire cu alții. Într-o zi, neputând să mă stăpânesc, i-am împărtășit familiei dorința mea de a deveni credincioasă. Veștile au ajuns rapid la cumnatul meu; acesta m-a sunat și m-a întrebat de ce credeam dintr-odată în Dumnezeu, spunând și: „Există o biserică numită Fulgerul de la Răsărit, care mărturisește peste tot că Domnul Isus S-a întors deja. Ei au furat mulți căutători devotați de la fiecare confesiune. Nu fi prea nepăsătoare în privința asta; nu lua niciodată legătura cu ei.” După aceea, m-a întrebat în repetate rânduri dacă persoanele care mi-au propovăduit Evanghelia îmi dăduseră o carte și m-a îndemnat de mai multe ori să fiu deosebit de atentă în orice chestiune legată de credință. Cuvintele cumnatului meu mi-au rămas în minte până când m-am simțit tulburată. Pe de o parte, cumnatul meu s-a opus la găsirea altei biserici de către mine, dar, pe de altă parte, îmi plăcea foarte mult ce spunea sora Chen despre credința în Dumnezeu. Eram într-o mare dilemă și nu știam dacă să continui să păstrez legătura cu sora Chen.

Prin urmare, am început să caut online niște predici ale pastorilor pentru a le asculta. Am văzut multe informații online despre Fulgerul de la Răsărit, dar nu le-am acordat multă atenție; mă concentram întru totul pe găsirea de predici bune. Am ascultat și am comparat multe dintre ele și, în cele din urmă, încă mai credeam că predicile surorii Chen erau cele mai bune pentru că ea vorbea mai mult despre a fi mărturie pentru Dumnezeu și ascultarea predicilor mă ajuta să-L înțeleg mai bine pe Dumnezeu. După ce m-am gândit la asta, am decis să ascult în continuare părtășia surorii Chen. În zilele care au urmat, ea mi-a spus povestea lui Moise, care i-a condus pe israeliți din Egipt, despre Avraam care l-a sacrificat pe Isaac, despre Domnul Isus care a fost răstignit pentru omenire, despre experiențele lui Petru, despre învierea lui Lazăr și slăvirea lui Dumnezeu și multe altele. Aceste povești biblice minunate m-au fascinat profund și mi-au oferit o înțelegere mai aprofundată a lucrării pe care a făcut-o Dumnezeu. După fiecare întâlnire, o așteptam cu mare nerăbdare pe următoarea.

După o lună, în timpul unei întâlniri, sora Chen mi-a citit unele versete din Biblie și un pasaj din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. În Biblie scrie: „Aşa cum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi şi la venirea Fiului Omului. Căci aşa cum era în zilele de dinaintea potopului, când oamenii mâncau, beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în arcă, şi nu au ştiut nimic până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului Omului(Matei 24:37-39). Dumnezeu Atotputernic spune: „Privește înapoi spre vremea Arcei lui Noe: omenirea era foarte coruptă și se abătuse de la binecuvântarea lui Dumnezeu, nu a mai fost îngrijită de Dumnezeu și pierduse promisiunile lui Dumnezeu. Oamenii trăiau în întuneric, fără lumina lui Dumnezeu. Astfel au devenit imorali prin natură și s-au dedat unei stricăciuni respingătoare. Astfel de oameni nu au mai putut primi promisiunea lui Dumnezeu; ei nu mai erau vrednici să fie martori ai chipului lui Dumnezeu, nici să audă vocea lui Dumnezeu, deoarece ei Îl abandonaseră pe Dumnezeu, aruncaseră deoparte tot ceea ce El le dăruise și uitaseră învățămintele Lui. Inimile lor s-au îndepărtat tot mai mult de Dumnezeu și, pe măsură ce au făcut asta, au devenit tot mai stricați dincolo de orice rațiune și omenie și au devenit tot mai răi. Astfel, ei s-au apropiat și mai mult de moarte și au căzut sub mânia și pedeapsa lui Dumnezeu. Doar Noe L-a venerat pe Dumnezeu și s-a ferit de rău și astfel a putut să audă vocea lui Dumnezeu și instrucțiunile Lui. El a construit arca după instrucțiunile cuvântului lui Dumnezeu și a adunat tot felul de creaturi vii. Și astfel, de îndată ce totul a fost pregătit, Dumnezeu a dezlănțuit nimicirea Lui asupra lumii. Doar Noe și cei șapte membri ai familiei lui au supraviețuit distrugerii, deoarece Noe L-a venerat pe Iahve și s-a ferit de rău.

Acum privește vremurile actuale: astfel de oameni neprihăniți precum Noe, care a putut să-L venereze pe Dumnezeu și să se ferească de rău, nu mai există. Totuși, Dumnezeu este încă milostiv față de această omenire și o eliberează în această epocă finală. Dumnezeu îi caută pe cei care tânjesc după arătarea Lui. El îi caută pe aceia care sunt capabili să audă cuvintele Lui, aceia care nu au uitat trimiterea Lui și care Îi oferă Lui inimile și trupurile lor. El îi caută pe aceia care sunt la fel de ascultători precum niște prunci în fața Lui și care nu I se împotrivesc(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Anexă 2: Dumnezeu conduce destinul întregii omeniri”). Sora Chen a spus în părtășia ei: „Oamenii din vremea lui Noe «mâncau și beau, se însurau și se măritau»; erau promiscui și imorali, nu ascultau cuvântul lui Dumnezeu și nu-L slăveau pe Dumnezeu. În schimb, adorau idoli și erau extrem de păcătoși. Pentru a-i mântui pe oamenii din acele vremuri, Dumnezeu i-a cerut lui Noe să construiască arca și să le spună oamenilor că Dumnezeu va distruge lumea printr-un potop. Dar, chiar dacă Noe ar fi predicat acest lucru mai mult de o sută de ani, nimeni nu credea cuvintele lui Dumnezeu și nu se căia în fața Lui. Prin urmare, Dumnezeu s-a folosit de un potop mare pentru a-i distruge pe oamenii din acele vremuri. Oamenii din zilele de pe urmă sunt chiar mai corupți decât cei din vremea lui Noe. Întreaga societate este lipsită de moralitate și devine tot mai rea cu fiecare zi. Rata divorțurilor rămâne ridicată, criminalitatea este ceva obișnuit, iar pornografia, jocurile de noroc și drogurile au erodat sufletele oamenilor. Aceștia devin tot mai vicleni, lacomi, răi, josnici și egoiști. Niciunul nu încearcă să fie o persoană conștiincioasă, bună sau cinstită, ci acordă importanță doar mâncării, băuturii, distracției și folosirii puterii pentru avantaje sexuale sau a sexului pentru putere. Oamenii s-au săturat de adevăr și slăvesc răul. Ei sunt ahtiați după desfătarea în păcat și au ajuns de mult la un punct în care ar trebui să fie distruși de Dumnezeu. Toate aceste semne arată că au venit zilele de pe urmă. Acum Domnul Isus S-a întors și a doua Sa întrupare trăiește în lume. El a rostit toate adevărurile pentru purificarea și mântuirea omenirii; El a venit pentru a ne mântui pe deplin, deși suntem oameni atât de profund corupți. Dragostea și compasiunea lui Dumnezeu pentru omenire sunt atât de mari!” Am fost foarte entuziasmată când am auzit-o pe soră spunând aceste cuvinte și mi-am zis: „Suntem cu toții oameni în profunzime răi și ar fi trebuit să fim distruși de Dumnezeu acum mult timp. Doar datorită milei lui Dumnezeu avem norocul să intrăm în casa Lui, să citim cuvintele pe care le-a rostit Dumnezeu și să avem șansa de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Ce binecuvântare măreață!” I-am mulțumit în repetate rânduri lui Dumnezeu pentru că m-a călăuzit, mi-a îngăduit să fiu la curent cu lucrarea Lui din zilele de pe urmă și să capăt șansa mântuirii. Când eram pe punctul de a pleca, sora mi-a dat o carte a cuvintelor lui Dumnezeu. Ținând strâns cartea în ambele mâini, am fost atât de emoționată încât am început să plâng. Am luat hotărârea să-L urmez pe Dumnezeu cât pot de bine.

Într-o zi, după ce mi-am deschis computerul, am văzut un site web cu informații despre Fulgerul de la Răsărit. Mânată de curiozitate, am dat clic pe link și am văzut o propagandă negativă despre Fulgerul de la Răsărit de către guvernul PCC și comunitatea religioasă. Când mi-am dat seama că „Fulgerul de la Răsărit” menționat pe site-ul web era lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă despre care îmi predicase sora Chen, am fost uluită și m-am simțit foarte agitată: era posibil să mă fi abătut de la calea corectă în credința mea? Ce ar trebui să fac? Mi-am amintit totuși cum, de fiecare dată când intram în contact cu sora Chen și cu ceilalți, toți erau foarte iubitori față de mine și nu erau deloc așa cum se spunea pe Internet. Mi-am amintit de momentul când am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu pentru prima dată și am fost mișcată de dragostea Lui – acele cuvinte aveau autoritate și putere, deci cum era posibil să nu fie exprimarea și glasul lui Dumnezeu? Am scos atunci cuvintele lui Dumnezeu cu intenția de a le citi, dar nu mă puteam simți la fel de emoționată ca la început – Dumnezeu Își ascunsese chipul de mine. Nu puteam vedea decât hârtia albă și cuvintele negre. Toate articolele de propagandă negativă pe care le văzusem online îmi treceau pe rând prin minte. Eram cu nervii la pământ. Mă întrebam mereu: „Să cred sau nu acest lucru? Este Fulgerul de la Răsărit lucrarea lui Dumnezeu? Dacă nu practic această credință, nu-mi voi pierde șansa de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a fi mântuită? Dar, dacă este falsă și doar o urmez orbește, nu înseamnă că am fost păcălită? Ar trebui să continui să investighez sau nu?” Aceste întrebări continuau să mă supere și chiar m-au făcut să nu am deloc chef de muncă. Voiam cu adevărat să discut despre ele cu familia mea și să le cer sfatul, dar m-am gândit cum m-a tot îndemnat cumnatul meu să fiu atentă și să nu merg în căutarea altor biserici. Dacă într-adevăr credința mea era greșită, nu vor fi și mai plini de reproșuri față de mine? Așa că am renunțat la ideea de a discuta cu familia mea, deși starea mea de spirit ajunsese la cel mai jos nivel posibil, simțeam multă durere în inimă și nu știam ce să fac. Mă simțeam la ani-lumină distanță de bucuria și liniștea pe care le simțisem în urmă cu câteva zile când aveam părtășie cu surorile.

Neavând încotro să mă îndrept, am încercat să mă rog lui Dumnezeu și să-L caut, să mă încred în El în fața tuturor dificultăților și incertitudinilor din inima mea și să-I cer stăruitor luminarea. După ce m-am rugat, ceva ce îmi spusese odată sora Chen mi-a trecut dintr-odată prin mine: când S-a născut Domnul Isus, deoarece regele Irod se temea la acel moment să-și piardă tronul, a dat ordin să fie uciși toți băieții din întregul oraș cu vârsta sub doi ani. Când Domnul Isus Își predica învățăturile, conducătorii din credința iudaică au luat o atitudine potrivnică și L-au condamnat cu frenezie deoarece se temeau că adepții Îl vor urma pe Domnul Isus și că-și vor pierde statutul. Ei știau foarte bine că niciun om de rând n-ar putea săvârși minunile pe care le făcea Domnul Isus, dar L-au calomniat în mod intenționat, spunând că alungă demonii cu ajutorul lui Belzebut. Ei L-au acuzat pe Domnul Isus și de blasfemie. În cele din urmă, au cooperat cu guvernul roman pentru a-L răstigni pe Domnul Isus. În zilele noastre, faptele nebunești de condamnare a lui Dumnezeu Atotputernic de către guvernul PCC și comunitatea religioasă sunt identice cu cele săvârșite de guvernul roman și de conducătorii iudaismului din Epoca Harului împotriva Domnului Isus. Adevărata cale a fost persecutată încă din timpuri străvechi. De fiecare dată când vine să lucreze, Dumnezeu suferă persecuția lumii religioase și a autorităților. Cu toate acestea, nimeni nu poate sta în calea lucrării lui Dumnezeu. În cele din urmă, Domnul Isus tot Și-a înfăptuit lucrarea de răstignire și de mântuire a omenirii, iar Evanghelia Lui s-a răspândit în întreaga lume. Și, în prezent, guvernul chinez și comunitatea religioasă au inventat atât de multe zvonuri online care Îl condamnă pe Dumnezeu Atotputernic și lucrarea Sa, dar Evanghelia Împărăției Lui tot s-a răspândit cu rapiditate. Dacă nu era lucrarea lui Dumnezeu, n-ar fi fost nimicită de guvernul chinez cu mult timp în urmă? Atunci mi-am dat seama că, de fiecare dată când m-am întâlnit cu sora Chen și cu ceilalți, toți au fost foarte sinceri cu mine, iar părtășia lor L-a preamărit pe Dumnezeu și a fost mărturie pentru El. Ei nu vorbeau niciodată despre lucruri lumești sau despre lucruri care nu aduceau foloase pentru viețile oamenilor. Era în totalitate o îndrumare pozitivă și un ajutor pentru mine. Fără să-mi dau seama, îndoielile din inima mea s-au risipit întrucâtva, așa că m-am rugat din nou lui Dumnezeu cu o inimă căutătoare: „Dumnezeule! Dacă ești cu adevărat Tu Cel care a venit înapoi, Te rog să mă călăuzești ca să-Ți cunosc lucrarea și să mă întorc în fața Ta.” Dumnezeu mi-a auzit cu siguranță rugăciunea.

Sub îndrumarea Duhului Sfânt, am deschis cartea cuvintelor lui Dumnezeu, „Cuvântul Se arată în trup” și am văzut articolul „Știi? Dumnezeu a făcut un lucru minunat în rândul oamenilor”, în care Dumnezeu Atotputernic a spus: „Trebuie să știți că fără existența acestui trup, toată omenirea s-ar confrunta cu o calamitate inevitabilă și i-ar fi greu să scape de pedeapsa mult mai aspră a lui Dumnezeu asupra omenirii în zilele de pe urmă. Fără nașterea acestui trup obișnuit, ați fi cu toții într-o stare în care nici viața, nici moartea nu ar veni, indiferent cât le-ați căuta; fără existența acestui trup, în această zi, nu ați putea să primiți adevărul și să veniți înaintea tronului lui Dumnezeu. Mai degrabă, ați fi pedepsiți de Dumnezeu din cauza păcatelor voastre cumplite. Știți? Dacă n-ar fi fost reîntruparea lui Dumnezeu, nimeni nu ar avea o șansă la mântuire; și dacă nu ar fi existat venirea acestui trup, Dumnezeu ar fi încheiat de mult epoca veche. Drept urmare, mai puteți respinge a doua întrupare a lui Dumnezeu? Din moment ce puteți profita din plin de pe urma acestui om obișnuit, atunci de ce nu L-ați accepta cu dragă inimă?” „Lucrarea lui Dumnezeu este aceea pe care tu nu o poți înțelege. Dacă nu poți să îți dai seama dacă decizia ta este corectă și nici să știi dacă lucrarea lui Dumnezeu va reuși, atunci de ce să nu îți încerci norocul și să vezi dacă acest om obișnuit îți este de mare ajutor și dacă El a săvârșit o lucrare minunată?” Slavă lui Dumnezeu! După ce am citit cuvintele lui Dumnezeu, m-am simțit mult mai calmă – ele nu puteau fi mai corecte! Mi-am dat seama că, deoarece nu cunosc lucrarea lui Dumnezeu și nu înțeleg pe deplin toate acele lucruri de pe Internet, de ce să nu-mi încerc norocul? De ce să nu-mi continui investigarea mai în profunzime, apoi să ajung la o concluzie? Dacă este într-adevăr apariția și lucrarea lui Dumnezeu, atunci, dacă o resping, nu este aceasta o respingere a lui Dumnezeu? Nu mi-ar aduce aceasta un regret care ar dura toată viața? Am decis să merg și să o văd pe sora Chen în ziua următoare și să-mi continui căutarea și investigarea.

Când am văzut-o pe sora Chen, i-am împărtășit experiența mea din ultimele zile și am întrebat-o ce se întâmplă cu adevărat cu Fulgerul de la Răsărit. Ea mi-a citit două pasaje din cuvintele lui Dumnezeu: „Când toți oamenii iau aminte, când toate lucrurile sunt reînnoite și reînsuflețite, când fiecare persoană I se supune, fără îndoială, lui Dumnezeu și dorește să care responsabilitatea grea a poverii lui Dumnezeu – atunci Fulgerul de la Răsărit se ivește, iluminând totul de la Est spre Vest, înfricoșând totul pe pământ cu venirea acestei lumini; iar, în acest moment, Dumnezeu Își începe, încă o dată, noua Sa viață. […] Adică, în Estul lumii, de când începe mărturia pentru Însuși Dumnezeu până când El începe să lucreze, până când divinitatea începe să exercite putere suverană peste pământ – aceasta este raza strălucitoare a Fulgerului de la Răsărit, care a strălucit mereu întregului univers. Când țările de pe pământ devin Împărăția lui Hristos, atunci întregul univers este iluminat. Acum este momentul în care Fulgerul de la Răsărit se ivește: Dumnezeu întrupat începe să lucreze și, în plus, vorbește direct în divinitate. Se poate spune că, atunci când Dumnezeu începe să vorbească pe pământ, se ivește Fulgerul de la Răsărit. Mai exact, atunci când apa vieții curge de la tron – când încep cuvântările de la tron – exact atunci încep, în mod oficial, cuvântările celor șapte Duhuri(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Interpretări ale tainelor cuvintelor lui Dumnezeu către întregul univers”, Capitolul 12). „Numai când lumina din Răsărit se va transforma treptat în alb, întunericul de pe pământ va începe să se transforme în lumină și numai atunci omul va descoperi că am plecat demult din Israel și că Mă ridic din nou în Răsărit. Odată ce am coborât în Israel și mai târziu am plecat de acolo, nu Mă mai pot naște din nou în Israel, pentru că lucrarea Mea conduce tot universul și, mai mult, fulgerul luminează direct de la Răsărit la Apus. Din acest motiv am coborât în Răsărit și am adus Canaanul popoarelor din Răsărit. Vreau să aduc oameni din toate părțile pământului în Ţara Canaan, și astfel continui să cuvântez în Ţara Canaanului pentru a controla întregul univers. În acest moment nu există lumină pe întreg pământul, în afară de Canaan, și toți oamenii sunt amenințați de foame și de frig. Mi-am dat Slava lui Israel și apoi Mi-am luat-o înapoi, și după aceea i-am adus pe israeliți la Răsărit și pe toată omenirea la Răsărit. I-am adus pe toți la lumină ca să poată fi reuniţi și să se afle în comuniune cu aceasta și să nu mai trebuiască să o caute. Îi voi lăsa pe toți cei care caută să vadă din nou lumina și să vadă slava pe care o aveam în Israel; îi voi lăsa să vadă că am venit demult pe un nor alb în mijlocul omenirii, să vadă nenumărați nori albi și fructe în grupurile lor abundente și, mai mult, să vadă pe Iahve Dumnezeul lui Israel. Îi voi lăsa să se uite la Stăpânul iudeilor, la Mesia cel așteptat și la înfățișarea Mea deplină, care a fost persecutată de împărați de-a lungul veacurilor. Voi lucra asupra întregului univers și voi face o mare lucrare, dezvăluind toată slava Mea și toate faptele Mele omului în zilele de pe urmă. Îmi voi arăta chipul slăvit în plinătatea Sa celor care M-au așteptat mulți ani, celor care au tânjit să vin pe un nor alb, lui Israel, care a tânjit să Mă vadă din nou, și întregii omeniri care Mă prigonește, pentru ca toți să știe că Mi-am luat cu mult timp în urmă slava și am adus-o în Răsărit, astfel încât nu mai este în Iudeea. Pentru că zilele de pe urmă au venit deja!(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cele șapte tunete răsună – Prorocind că Evanghelia Împărăției se va răspândi în tot universul”).

Apoi mi-a spus următoarele în timpul părtășiei: „Din cuvintele lui Dumnezeu putem vedea că lucrarea și cuvintele lui Dumnezeu din zilele de pe urmă sunt fulgerul care vine de la răsărit. «Fulgerul» se referă la lumină, iar «lumina» se referă la cuvintele lui Dumnezeu; adică întoarcerea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă este întruparea Lui drept Fiul Omului, arătându-Se și lucrând mai întâi în Orient, în China, rostind cuvinte și creând un grup de biruitori. Apoi Evanghelia Lui din zilele de pe urmă se răspândește rapid în Occident, astfel încât toți oamenii din întreaga lume să poată primi mântuirea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Astfel se împlinește profeția din Matei 24:27: «Căci aşa cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, tot aşa va fi şi venirea Fiului Omului.» În plus, perioada de lucru a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă este scurtă și rapidă, exact ca fulgerul. În doar puțin peste două decenii, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu s-a răspândit deja în toată China continentală și se extinde în toate țările din întreaga lume. Fulgerul de la Răsărit este cuvântul și lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, adevărul exprimat de Dumnezeu. Dumnezeu Atotputernic este Fiul Omului care Se arată în fața omului în zilele de pe urmă, așa cum se profețește în Biblie; El înfăptuiește noua lucrare în zilele de pe urmă. Toți cei care nu acceptă lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă vor fi eliminați de lucrarea Sfântului Duh”. Doar când am auzit acestea, mi-am dat seama că Fulgerul de la Răsărit se referă la lucrarea lui Dumnezeu, la adevărul exprimat de Dumnezeu, fiind arătarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă! Dumnezeu S-a arătat și Și-a început lucrarea mai întâi în China, o putere politică atee. El a cucerit și a desăvârșit un grup de oameni transformându-i în biruitori mai întâi în China, apoi a extins acestea în Occident și chiar în întreaga lume, astfel încât aleșii lui Dumnezeu din toate națiunile și din toate locurile să poată accepta lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă și să obțină purificarea și mântuirea Lui, conștientizând pe deplin planul de gestionare (planul mântuirii) de șase mii de ani al lui Dumnezeu. Nu este aceasta o manifestare a înțelepciunii Lui? Dacă Dumnezeu Însuși n-ar fi rostit cuvintele care să dezvăluie aceste taine, n-aș fi înțeles niciodată!

Sora Chen și-a continuat părtășia: „Totuși, în fața apariției și lucrării lui Dumnezeu, conducătorii tuturor confesiunilor nu doar că nu au căutat și nu au investigat, dar L-au și condamnat, I s-au opus și L-au hulit nebunește pe Dumnezeu; ei au răspândit public zvonuri ca să defăimeze Biserica lui Dumnezeu Atotputernic și au dat mâna cu guvernul PCC ateu ca să-i oblige, să-i aresteze și să-i persecute în mod isteric pe cei care Îl urmează pe Dumnezeu Atotputernic, în încercarea de a împiedica Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu Atotputernic să se răspândească, de a distruge lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă și de a-i opri pe credincioși să se întoarcă la Dumnezeu Atotputernic. Întocmai ca guvernul roman și conducătorii evrei care s-au opus, L-au condamnat și L-au răstignit pe Domnul Isus, ei sunt cu toții diavoli satanici care urăsc adevărul, Îl urăsc pe Dumnezeu și sunt dușmanii Lui. Ei știu că toate cuvintele rostite de Dumnezeu Atotputernic sunt adevărul, având autoritate și putere. Odată ce aceste cuvinte sunt răspândite în întreaga lume, toți cei care iubesc adevărul și sunt însetați după apariția lui Dumnezeu se vor întoarce la Dumnezeu Atotputernic și Îl vor slăvi. Atunci nimeni nu va mai continua să-i urmeze. Prin urmare, acum că Dumnezeu S-a întrupat din nou pentru a lucra și a mântui omenirea, guvernul PCC ateu și forțele antihristice ale comunității religioase încearcă cu disperare să blocheze și să distrugă lucrarea lui Dumnezeu. Ei folosesc tot soiul de mijloace și de metode vrednice de dispreț pentru a-i forța, a-i amăgi și a-i împiedica pe oameni să caute și să examineze adevărata cale. Este întocmai așa cum tu ai căpătat îndoieli despre lucrarea lui Dumnezeu după ce ai văzut acele zvonuri de pe Internet – scopul Satanei este să ne facă pe toți să ne îndoim de Dumnezeu. Vrea să-L negăm și să-L trădăm pe Dumnezeu, să pierdem mântuirea Lui și să ne întoarcem sub domeniul său, pentru ca să-și atingă scopul diabolic de a-i controla și a le face în permanență rău oamenilor. Așa cum dezvăluie cuvintele lui Dumnezeu: «Dumnezeu lucrează, Se îngrijește de o persoană, o apreciază, iar Satana Îi urmărește fiecare pas. Pe oricine este preferat de Dumnezeu și Satana îl urmărește și se ține în urma lui. Dacă Dumnezeu dorește această persoană, Satana, pentru a-și atinge obiectivul ascuns, ar face orice-i stă în putere să-L împiedice pe Dumnezeu, folosind diferite moduri diabolice ca să ispitească, să hărțuiască și să ruineze lucrarea pe care o face Dumnezeu. Care este obiectivul lui? El nu vrea ca Dumnezeu să aibă pe nimeni; îi vrea pe toți cei pe care îi vrea Dumnezeu, ca să-i ocupe, să-i controleze, să preia controlul asupra lor pentru ca ei să i se închine și să comită fapte rele împreună cu el. Nu este acesta motivul sinistru al Satanei?» (Cuvântul, Vol. 2: Despre a-L cunoaște pe Dumnezeu, „Dumnezeu Însuși, Unicul IV”). Ar trebui să vedem dincolo de șiretlicul Satanei potrivit cuvintelor lui Dumnezeu; ar trebui să vedem clar esența diabolică a Satanei de dușman al lui Dumnezeu și de împiedicare a oamenilor să se întoarcă la El. Ar trebui să-i vedem intenția sinistră de a-i poseda și devora pe oameni în întregime, așa încât să nu ratăm șansa de a fi mântuiți de Dumnezeu”. Citind cuvintele lui Dumnezeu și ascultând părtășia surorii, am înțeles cu adevărat că toate acele zvonuri online au provenit de la Satana. Am văzut că ele sunt curse și capcane puse de Satana pentru a-i împiedica pe oameni să examineze adevărata cale și să se întoarcă la Dumnezeu. Dacă nu le diferențiez, atunci voi fi luată captivă de Satana. Părtășia surorii mi-a oferit ceva înțelegere adevărată cu privire la Fulgerul de la Răsărit, care este apariția și lucrarea lui Dumnezeu. Acum am discernământ cu privire la mijloacele vrednice de dispreț pe care forțele rele satanice ale guvernului PCC și ale comunității religioase le folosesc pentru a-L ataca pe Dumnezeu; am înțeles, de asemenea, că adevărata cale a fost reprimată încă din vremuri străvechi. În mod neașteptat, tulburările Satanei mi-au îngăduit să înțeleg mai bine lucrarea lui Dumnezeu și să fiu mai capabilă să-l disting și să-l resping cu adevărat pe Satana. Înțelepciunea lui Dumnezeu se bazează într-adevăr pe tacticile Satanei. Slavă lui Dumnezeu!

Când am ajuns acasă, am început să mă uit online la videoclipuri ale Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic. Am urmărit o serie de zece videoclipuri corale la rând, precum și unele recitări ale cuvintelor lui Dumnezeu și unele filme evanghelice. Ce transmiteau aceste videoclipuri și filme era doar adevărul și ce mărturiseau toate era apariția lui Dumnezeu și lucrarea Lui din zilele de pe urmă. Acestea mi-au permis să văd sinceritatea și dragostea lui Dumnezeu și să capăt unele cunoștințe despre firea dreaptă a lui Dumnezeu. Văzând că toate cuvintele rostite de Dumnezeu Atotputernic sunt adevărate și că pot cu adevărat să schimbe, să curețe și să mântuiască oamenii, am putut să găsesc drumul spre Împărăția cerurilor – aceasta mi-am dat speranțe de mântuire. Mai târziu, când a aflat că acceptasem lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă, cumnatul meu a venit să mă tulbure de câteva ori și chiar a adunat și câțiva oameni din biserică pentru aceasta. În plus, a repetat mecanic multe păreri negative de pe Internet în încercarea de a mă zăpăci și de a mă determina să renunț la credința mea în Dumnezeu Atotputernic. Dar eu eram deja în totalitate sigură în legătură cu lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic și acele zvonuri nu au avut niciun efect asupra mea. Privind în urmă, îndrumarea lui Dumnezeu chiar a fost cea care mi-a permis să înțeleg unele adevăruri; pas cu pas, m-am eliberat din cătușele și lanțurile zvonurilor și m-am bazat pe adevărata cale. Slavă lui Dumnezeu pentru mântuirea și protecția mea și pentru că m-a călăuzit în casa lui Dumnezeu!

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Cea mai semnificativă alegere

de Víctor, Uruguay Când eram copil, mi-am urmat părinții în credința în Domnul. Ca adult, am lucrat în construcții și am deschis o școală...

Eliberarea din capcana zvonurilor

de Xiaoyun, China În trecut, eram angajată ca ofițer în armată. Într-o zi din 1999, un pastor coreean mi-a predicat Evanghelia Domnului...

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger