Scăpând din capcana zvonurilor

martie 12, 2022

de William, Statele Unite

În octombrie 2016, am venit în New York, SUA și am fost botezat în numele lui Isus Hristos la o biserică chineză, devenind creștin. Însă după mai bine de un an în biserică, învățasem numai cum să mă rog și să cânt imnuri, dar cunoașterea mea despre Dumnezeu și înțelegerea Bibliei erau superficiale, ceea ce m-a dezamăgit. Așadar, căutam adesea singur predici pe YouTube ca să pot înțelege voia lui Dumnezeu.

În martie 2018, am cunoscut câțiva frați și surori în New York și am aflat multe adevăruri și taine pe care nu le știusem înainte de adunarea și părtășia cu ei, precum povestea din spatele Bibliei, ce este întruparea, ce este mântuirea, diferența despre adevăratul și falșii hristoși, diferența dintre lucrarea lui Dumnezeu și cea a oamenilor și altele. Asta mi-a deschis ochii și am câștigat multe. Chiar îmi plăceau acele adunări. La o adunare, fratele Liu a citit multe cuvinte care nu erau în Biblie. Am fost foarte surprins și am întrebat ale cui erau. A spus că aceste cuvinte sunt cuvântările lui Dumnezeu Atotputernic, Hristos din zilele de pe urmă. Când am auzit numele de „Dumnezeu Atotputernic”, am fost șocat. Pastorul și prezbiterii ne avertizaseră de multe ori să nu avem niciun contact cu Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Au spus că aceștia cred într-un om, nu în Isus Hristos. M-am simțit confuz și atât de neliniștit că nu puteam sta locului. Nu am auzit lucrurile pe care fratele Liu le-a spus după aceea și am găsit o scuză să plec de la adunare.

Când m-am întors acasă, m-am zvârcolit în pat fără să pot dormi, fiindcă în minte mi se derulau scene din adunarea cu membrii Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic. Părtășia lor era foarte luminatoare, practică și foarte benefică pentru mine. Însă, cum stăteam în pat, ceea ce au spus pastorul și prezbitezii despre Biserica lui Dumnezeu Atotputernic îmi răsuna în urechi. Eram supărat și nu știam pe cine să ascult. Am scos telefonul și am mers pe site-ul în care am cea mai multă încredere, Wikipedia, să văd cum era descrisă Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Când am citit pe Wikipedia că Biserica a fost fondată de un om, că era o organizație a oamenilor și nu o biserică a lui Dumnezeu, precum și niște rapoarte negative ale PCC, am devenit pe dată neliniștit și nu am îndrăznit să le mai ascult părtășia. Eram pe cale să le șterg toate informațiile de contact, dar tocmai când eram pe cale s-o fac, mi-am amintit cum m-am înțeles cu ei. Erau demni, iubitori și răbdători cu ceilalți și le admiram mult caracterul, ceea ce trăiau și felul în care vorbeau. Aveam numai impresii bune despre ei. Nu erau deloc așa cum citisem pe internet. Am ezitat. Dar aveam prea multă încredere în Wikipedia, așa că după ce m-am mai gândit, tot am decis să șterg toate informațiile de contact ale Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic și să-i spun fratelui Peter, care cerceta lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic cu mine. Fratele Peter a spus că întâmpinarea Domnului este o chestiune importantă pe care trebuie s-o luăm în serios și m-a convins să nu judec cu indiferență, ci să mă rog mai mult și să caut îndrumarea Domnului… Aveam sentimente contradictorii și mă gândeam: „Ce spune el are sens. Întâmpinarea Domnului este o chestiune importantă pe care trebuie s-o luăm în serios. Dacă Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus Care S-a întors, iar eu nu cercetez, nu voi rata șansa de a-L întâmpina pe Domnul?” Așa că m-am rugat Domnului: „Doamne! Sunt foarte confuz acum. Predicile Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic sunt foarte hrănitoare și am câștigat multe. Dar Wikipedia spune că e o organizație umană și nu o biserică a lui Dumnezeu. Doamne! Nu am discernământ. Mi-e teamă că m-am rătăcit și Îți cer îndrumarea.”

Într-o zi, pe drum spre biserică, o soră mi-a spus o poveste: „Un credincios în Domnul L-a rugat pe Dumnezeu să-l salveze dintr-o criză, așa că Domnul a rânduit trei ocazii în care să fie salvat, dar el le-a ratat pe toate. A spus: «Nu. M-am rugat deja Domnului. Domnul mă va salva.» După moartea sa, a realizat că Dumnezeu rânduise acele trei ocazii și că eșecul lui de a profita de ele a condus la moarta sa.” La biserică, am fost surprins să-l aud pe pastorul meu spunând exact aceeași poveste. Am fost șocat și m-am gândit: „E incredibil! Am auzit doi oameni spunându-mi aceeași poveste într-o zi, spunându-mi să profit de ocazia de a fi salvat de Dumnezeu. Oare îmi spune Domnul să continui să cercetez lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic?” Așa că am decis să continui să cercetez Fulgerul de la Răsărit. L-am contactat pe fratele Lui și i-am spus despre confuzia mea. Am zis: „Știu că există adevăr în părtășia ta și că are lucrarea Duhului Sfânt. Mi-a fost de mare ajutor. Dar am văzut pe Wikipedia că Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a fost fondată de un om pe nume Zhao, că este o organizație umană și nu o biserică a lui Dumnezeu. Mai erau și multe rapoarte negative ale guvernului PCC, așa că asta m-a făcut să mă îndoiesc și vreau să vorbesc despre asta cu tine.”

Fratele Liu a răspuns: „Când cercetăm adevărata cale, nu ne putem baza pe site-uri necredincioase, pe alte grupuri, partide politice sau pe ceea ce spun oamenii. Trebuie să vedem dacă această cale conține adevărul, dacă e lucrarea lui Dumnezeu. Acesta este cel mai fundamental și important principiu. Când Domnul Isus a venit să lucreze, fariseii au născocit tot felul de zvonuri despre El și L-au blasfemiat, spunând că nu a fost conceput de Duhul Sfânt, că nu a înviat și altele. Mulți evrei au ascultat de preoții cei mai de seamă, de cărturari și farisei și nu au îndrăznit să-L urmeze pe Domnul. Dar Petru, Ioan și ceilalți au văzut cum calea pocăinței pe care o predica El, miracolele și lucrarea Lui veneau toate de la Dumnezeu și aveau autoritatea și puterea lui Dumnezeu, așa că L-au urmat pe Domnul Isus și I-au câștigat mântuirea. Toate acestea arată că ceea ce este esențial în cercetarea adevăratei căi este să vedem dacă are adevărul și lucrarea Duhului Sfânt. Acesta este singurul principiu.” Apoi, fratele Liu a citit un pasaj din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Dumnezeu Atotputernic spune: „Care este principiul cel mai de bază în căutarea adevăratei căi? Trebuie să te uiți dacă lucrarea Duhului Sfânt se află sau nu în această cale, dacă aceste cuvinte sunt expresia adevărului sau nu, cine este mărturisit și ce îți poate aduce. Distincția între adevărata cale și cea falsă necesită câteva aspecte ale cunoștințelor de bază, dintre care cel mai fundamental este acela de a spune dacă lucrarea Duhului Sfânt este prezentă acolo. Căci esența credinței oamenilor în Dumnezeu este credința în Duhul lui Dumnezeu și chiar și credința lor în Dumnezeu întrupat se datorează faptului că acest trup este întruchiparea Duhului lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că o astfel de credință este tot credință în Duh. Există diferențe între Duh și trup, dar pentru că acest trup vine de la Duh și este Cuvântul devenit trup, așadar, tot esența inerentă a lui Dumnezeu este cea în care crede omul. Deci, în deosebirea dintre adevărata cale și cea falsă, trebuie, mai presus de toate, să te uiți dacă are lucrarea Duhului Sfânt sau nu, după care trebuie să te uiți dacă există sau nu adevăr în această cale(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Doar cei care Îl cunosc pe Dumnezeu și lucrarea Sa Îl pot mulțumi”). Fratele Liu și-a continuat părtășia. „În zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic face lucrarea de judecată începând din casa lui Dumnezeu. El exprimă toate adevărurile care curățesc și mântuiesc omenirea. Dezvăluie scopul lucrării de gestionare a lui Dumnezeu, poveștile din spatele lucrării din Epoca Legii, a Harului și a Împărăției și ce este realizat prin acea lucrare, tainele numelui și întrupării lui Dumnezeu și altele. Dumnezeu Atotputernic judecă și expune natura satanică a oamenilor și adevărul corupției lor care Îl sfidează pe Dumnezeu, rădăcina răului și a întunericului din lume, felul în care Satana corupe omenirea și felul în care Dumnezeu o mântuiește. De asemenea, ne oferă calea de a ne lepăda de corupție și de a câștiga mântuirea lui Dumnezeu și dezvăluie finalul fiecărui tip de om. Adevărul pe care îl exprimă și lucrarea de judecată îndeplinesc pe deplin profeția Domnului Isus: «Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul» (Ioan 16:12-13). Îndeplinește și «Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu» (1 Petru 4:17). Mulți credincioși adevărați din toate confesiunile, care tânjesc după apariția și lucrarea lui Dumnezeu, au văzut cum cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt adevărul și glasul lui Dumnezeu. Ei au stabilit că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus Care S-a întors și au venit înaintea lui Dumnezeu. Tot ce vine de la Dumnezeu va înflori. În puțin peste 20 de ani, Evanghelia lui Dumnezeu Atotputernic s-a răspândit în toată China și acum ajunge peste tot în lume. Aceasta este puterea și autoritatea unică a lui Dumnezeu și fructul lucrării Duhului Sfânt. Este o manifestare a înțelepciunii și atotputerniciei lui Dumnezeu. Aceste fapte dovedesc că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus Care S-a întors, iar lucrarea Lui este adevărata cale.”

Părtășia fratelui Liu mi-a amintit de cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic pe care le citisem recent. Ele chiar dezvăluiau multe taine și adevăruri. Cine altcineva decât Dumnezeu poate exprima adevărul? Dacă nu citeam adevărurile lui Dumnezeu Atotputernic în căutarea mea a adevăratei căi, ci credeam orbește minciunile postate pe niște site-uri și răspândite de PCC, asta ar fi fost o nesăbuință. Fratele Lui mi-a cerut să urmăresc filmul „Reeducare «roșie» la domiciliu”. Tatăl protagonistului este șeful Frontului Unit al Partidului Comunist, iar ceea ce spune este exact ca ceea ce am văzut pe Wikipedia. El spune că biserica a fost înființată de un om pe nume Zhao, că membrii ei îl numesc cu toții „omul folosit de Duhul Sfânt” și că îi ascultă predicile tot timpul, așa că asta înseamnă că este o organizație umană și nu o biserică a lui Dumnezeu. Acesta este răspunsul personajului principal: „Cine a fondat creștinismul? Cine a fondat catolicismul? Să fie Pavel sau Petru, cine a fost, atunci, fondatorul? Cine a fondat iudaismul? Să fi fost oare Moise? Nu sunt absurde toate acestea? Ateii nu au recunoscut niciodată că există un Dumnezeu și cu atât mai puțin că Dumnezeu S-a întrupat. Oricât de mult adevăr exprimă Hristos întrupat, oricât de minunată Îi este lucrarea sau mântuirea, ei vor face tot ce le stă în putință să o nege, să o tăinuiască și să o condamne. Și ei cred despre creștinism că a fost fondat de ființe umane, iar asta este complet absurd. Dacă nu ar fi fost arătarea și lucrarea Domnului Isus, nu ar mai fi credincioși sau discipoli ai Domnului, iar creștinismul nu ar putea exista. Acesta este un fapt. Oricât de înzestrați au fost apostolii, cum ar fi putut să întemeieze o biserică? Numai pentru că oamenii au acceptat conducerea și păstorirea apostolilor, înseamnă asta că a fost întemeiat de oameni creștinismul? Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a apărut numai datorită arătării și lucrării lui Dumnezeu. Datorită faptului că Dumnezeu Atotputernic exprimă atât de multe adevăruri și că oamenii știu că este glasul lui Dumnezeu și vin înaintea lui Dumnezeu, a apărut biserica. După ce Dumnezeu Atotputernic Și-a început lucrarea, El a mărturisit pentru omul folosit de Duhul Sfânt drept conducătorul Bisericii. El este ca Moise în Epoca Legii sau ca apostolii în Epoca Harului. Este folosit de Dumnezeu să-i ude, păstorească și să-i conducă pe aleșii lui Dumnezeu. El face datoria unui om. Aleșii lui Dumnezeu se roagă în numele lui Dumnezeu Atotputernic, iar în adunări citesc și au părtășie despre cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Aleșii lui Dumnezeu acceptă și se supun conducerii acestui om conform cuvintelor lui Dumnezeu Atotputernic. PCC spune minciuni nerușinate, spunând că noi credem în acest om. Ei neagă apariția și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic și adevărurile pe care El le exprimă. Au motive ascunse. Dacă nu erau apariția și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic nu ar fi existat. Acesta este un fapt de netăgăduit.”

Simțeam că protagonistul avea dreptate. Biserica a apărut datorită arătării și lucrării lui Dumnezeu, dar numai fiindcă Dumnezeu folosește pe cineva să conducă biserica, ei spun că biserica a fost fondată de o ființă umană. Nu este absurd? PCC știe că acești creștini din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic cred în Dumnezeu Atotputernic, așa că de ce ar spune că este o organizație umană, fondată de un om? Eram nedumerit și l-am auzit pe protagonist continuând: „Deci de ce spune guvernul PCC că Biserica este o organizație umană? De ce nu-L menționează pe Dumnezeu întrupat? De ce nu menționează niciodată «Cuvântul Se arată în trup»? Adevărurile exprimate de Dumnezeu Atotputernic sunt lucrul de care PCC se teme cel mai mult pentru că ei știu că toți credincioșii în Dumnezeu Atotputernic Îl acceptă pentru că citesc «Cuvântul Se arată în trup». Așa că încearcă să distragă oamenii spunând că Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a fost înființată de un om, că să ascundă adevărul apariției și lucrării lui Dumnezeu Atotputernic, Hristos din zilele de pe urmă. Fac asta pentru a-i împiedica pe oameni să-L urmeze pe Dumnezeu și e o scuză pentru a asupri biserica lui Dumnezeu. Acesta este adevăratul lor scop.” Asta mi-a deschis ochii. Am văzut că afirmația PCC că Biserica lui Dumnezeu Atotputernic ar fi o organizație umană este o distorsiune voită a faptelor și o scuză pentru a asupri și a persecuta Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. În plus, spun asta ca să inducă oamenii în eroare și să-i împiedice să caute adevărata cale. E ca să-i împiedice pe oameni să creadă și să-L urmeze pe Dumnezeu. Acesta este motivul malefic al PCC!

După ce am urmărit acel videoclip, fratele Liu a avut părtășie: „Zvonurile născocite de PCC și condamnările Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic sunt inseparabile de natura lui demonică potrivnică lui Dumnezeu și care urăște adevărul. Cu toții știm că PCC este ateu și crede în marxism-leninism. Urăște mai mult ca orice adevărul, manifestarea și lucrarea lui Dumnezeu și, de la fondarea țării în 1949, a asuprit și a persecutat cu sălbăticie credința religioasă. A condamnat creștinismul și alte biserici-de-casă drept secte malefice și a ars și distrus nenumărate exemplare ale Bibliei. A arestat, persecutat și întemnițat nenumărați creștini. Persecuția religioasă a devenit și mai brutală de când Xi Jinping a venit la putere. Biserica Patriotică chineză a fost închisă și demolată, iar multe cruci au fost distruse. Ei chiar plănuiesc să rescrie Biblia și Coranul pentru a nimici credințele religioase. De când Hristos din zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic, a apărut în China, PCC L-a vânat, a umblat peste tot, arestând și persecutând nebunește creștinii. Mulți au fost închiși și torturați brutal până au fost schilodiți sau uciși, iar milioane de oameni au fost obligați să fugă din căminele lor. PCC obligă presa să difuzeze zvonuri și să stârnească probleme pentru a înscena și a defăima Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Asta ca să instige și să inducă în eroare poporul chinez și lumea ca să se împotrivească și să condamne și ei Biserica. Încearcă să nimicească lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Vedem din aceste fapte că PCC este un demon malefic care se împotrivește lui Dumnezeu, derutează și le face rău oamenilor. Este bestia, marele balaur din Apocalipsa! Asta îndeplinește pe deplin aceste profeții biblice: «Marele balaur a fost aruncat, și anume șarpele cel vechi, numit diavolul și Satan, cel care înşală întreaga omenire» (Apocalipsa 12:9). «Ea și-a deschis gura blasfemiind împotriva lui Dumnezeu, blasfemiind Numele Său, cortul Său și pe cei ce locuiesc în cer» (Apocalipsa 13:6). Să asculți minciunile PCC când cercetezi adevărata cale și cauți apariția lui Dumnezeu este ridicol! Iar unii citesc ce este pe Wikipedia atunci când cercetează adevărata cale, spunând că au încredere în acel site și că vor crede numai dacă Wikipedia spune că este adevărata cale. Folosesc Wikipedia pentru a determina dacă este adevărata cale. Este asta conform adevărului? Conține Wikipedia adevărul? Este un site al necredincioșilor. Alcătuiesc materiale și scriu totul din perspectiva necredincioșilor. Necredincioșii au fost cu toții profund corupți de Satana și L-au trădat pe Dumnezeu. Ei nu sunt oameni credincioși. Ei doar urmează mulțimea și spun minciună după minciună. Repetă papagalicește orice spune PCC. De ce nu iau un interviu Bisericii însăși? De ce nu fac un reportaj corect și obiectiv? Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și tot felul de mărturii ale membrilor bisericii sunt pe internet de ceva vreme. De ce nu sunt deloc menționate? Guvernul PCC a persecutat brutal Biserica, iar asta s-a publicat pe site-urile organizațiilor internaționale ale drepturilor omului. De ce nu fac referire la asta? PCC și lumea religioasă hulesc și născocesc zvonuri despre Biserica lui Dumnezeu Atotputernic, iar Wikipedia doar le repetă. Nu ascund ei în mod voit adevărul și răspândesc minciunile guvernului? Ei sunt uneltele de propagandă folosite de Satana pentru a induce oamenii în eroare. Dacă atunci când cercetăm adevărata cale, credem în Wikipedia, credem minciunile lor, oare nu e o nesăbuință? Dacă cineva crede că un lucru este adevărata cale pe baza a ceea ce spun guvernele și lumea religioasă că este adevărata cale, mai este el un credincios adevărat? Să nu caute cuvintele lui Dumnezeu și să nu-I audă glasul în căutarea lor, ci să creadă cuvintele Satanei, PCC și clerul religios înseamnă că ei cred și îl urmează pe Satana, înseamnă că au fost induși în eroare și luați de bestie, că poartă semnul bestiei.”

Am simțit că părtășia fratelui Liu a fost foarte pătrunzătoare și am fost convins pe deplin. Întotdeauna am crezut că Wikipedia este cea mai mare enciclopedie online și că este foarte curpinzătoare. Chiar am avut încredere, dar apoi mi-am dat seama că este un site al necredincioșilor. Nu conține deloc adevăr și nici nu este mărturisită de Dumnezeu. Orice erezii depravate sunt emise de guvernul PCC, Wikipedia repetă aceste aberații. Cum să nu fie ceea ce spune profund corupt? Cum poate fi de încredere? Când cercetam adevărata cale, trebuia să văd dacă aceasta avea adevărul, dacă era exprimată de Dumnezeu și dacă avea lucrarea Duhului Sfânt fiindcă numai Dumnezeu este calea, adevărul și viața și numai El ne poate arăta calea de a practica. Însă, deși am văzut cum cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic era adevărul și că venea de la Dumnezeu, tot mai eram controlat de zvonurile PCC și de cuvintele unui presupus site cu autoritate și nu am îndrăznit să cercetez lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic. Chiar eram derutat! Din fericire, Dumnezeu i-a folosit pe frații și surorile mele care să aibă părtășie despre adevăr cu mine, să mă ajute și să mă îndrume ca să nu fiu înșelat. Altfel, aș fi pierdut șansa de a întâmpina întoarcerea Domnului.

Apoi, fratele Liu și-a continuat părtășia: „De vreme ce toate acestea sunt minciuni ale PCC care induc în eroare și împiedică oamenii să cerceteze adevărata cale, de ce permite Dumnezeu ca aceste născociri să existe? Bunele intenții și înțelepciunea lui Dumnezeu stau în spatele faptului că El permite PCC să răspândească aceste minciuni. Să citim din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Dumnezeu Atotputernic spune: «În planul Meu, Satana, de la bun început, a pândit la fiecare pas și, ca termen de contrast al înțelepciunii Mele, a încercat întotdeauna să găsească mijloace de a Îmi perturba planul inițial. Însă puteam Eu să cedez în fața schemelor sale înșelătoare? Toate din cer și de pe pământ Îmi fac servicii; oare uneltirile înșelătoare ale Satanei ar putea face altfel? Tocmai aici se intersectează înțelepciunea Mea; este exact ceea ce e minunat în privința faptelor Mele și este principiul de funcționare a întregului Meu plan de gestionare (planul mântuirii). În era construirii Împărăției, tot nu evit uneltirile înșelătoare ale Satanei, ci continui să fac lucrarea pe care trebuie să o fac. Din univers și dintre toate lucrurile, am ales faptele Satanei drept contrast al Meu. Nu este aceasta o manifestare a înțelepciunii Mele? Nu tocmai asta e minunat în privința lucrării Mele?» (Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers”, Capitolul 8).” Apoi, fratele Liu a avut părtășie: „Cuvintele lui Dumnezeu ne arată că, în lucrarea Sa, el nu evită uneltirile Satanei, ci le folosește ca să facă un serviciu lucrării Sale, pentru a-Și încheia planul gestionării prin care să mântuiască omenirea. Lucrarea lui Dumnezeu din Epoca Împărăției este ultima etapă a mântuirii Sale pentru omenire. Dumnezeu va alege oamenii după felul lor, îi va răsplăti pe cei buni și îi va pedepsi pe cei răi și va încheia lucrarea întregii epoci prin judecată. Dumnezeu îi va transforma în biruitori pe toți cei care cred sincer în El și iubesc adevărul și îi va aduce în Împărăția Sa. El va expune și va elimina neghina, caprele și pe necredincioșii care caută să se îndestuleze cu pâine, precum și oamenii răi și antihriștii care I se împotrivesc lui Dumnezeu. Aceste minciuni sunt instrumente pe care Dumnezeu le folosește în lucrarea Sa. Adevărați și falși credincioși, grâu și neghină, toate vor fi dezvăluite în această furtună a minciunilor! Acesta este un test pe care trebuie să-l treacă toți cei care acceptă lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Domnul Isus a spus: «Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează. Eu le dau viață veșnică și în veac nu vor pieri; și nimeni nu le va smulge din mâna Mea» (Ioan 10:27-28). Adevăraților credincioși care iubesc adevărul nu le pasă ce spune PCC sau lumea religioasă sau ce scrie în presă sau pe site-uri. Ei văd dacă sunt sau nu glasul și lucrarea lui Dumnezeu. Odată ce stabilesc că aceste cuvinte ale lui Dumnezeu Atotputernic sunt glasul lui Dumnezeu, ei Îl urmează, fără ca niciun om, lucru sau eveniment să-i împiedice. Decid să-L urmeze pe Dumnezeu. Acestea sunt fecioarele înțelepte. Necredincioșii, cei care nu iubesc adevărul și caută numai să se îndestuleze cu pâine, nu caută adevărul, ci acceptă orbește minciunile Satanei și chiar răspândesc minciuni alături de PCC, judecând și condamnând cu sălbăticie lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Toți sunt expuși drept neghine, câini, sclavii răi și antihriști. Vor fi eliminați și pedepsiți și vor plânge și vor scrâșni din dinți când vor veni dezastrele. Minciunile PCC și ale lumii religioase dezvăluie grâul și neghina, oile și caprele, sclavii buni și sclavii răi. În cele din urmă, Dumnezeu va hotărî finalurile oamenilor în funcție de atitudinea pe care au avut-o față de lucrarea lui Dumnezeu, de ceea ce au făcut. Minciunile și uneltirile Satanei fac în mod clar servicii lucrării lui Dumnezeu.”

Aceste zvonuri și minciuni chiar mi-au pus un văl pe ochi. Aproape am fost încuiat în afara porților Împărăției. Acest gând m-a speriat. Acum știu că atunci când cercetezi adevărata cale, este esențial să asculți glasul lui Dumnezeu și să vezi dacă este lucrarea lui Dumnezeu. Categoric, nu putem crede minciunile demonilor PCC și trebuie să avem discernământ și asupra a ceea ce spun pastorii, prezbiterii și site-urile. Nu putem crede orbește ceea ce spun fiindcă putem cădea oricând în plasa Satanei. Este foarte periculos să nu avem discernământ și să nu căutăm adevărul în credința noastră. Să scap din capcana zvonurilor și să întâmpin întoarcerea Domnului a fost mila și mântuirea lui Dumnezeu pentru mine! Slavă Ție, Dumnezeule Atotputernic!

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Fuga din „bârlogul tigrului”

de Xiaoyou, China Mă numesc Xiaoyou și am 26 de ani. În trecut, eram de confesiune catolică. Când eram mică, mergeam cu mama la biserică...

Pierdut și regăsit

de Xieli, Statelor Unite Am venit în S.U.A. ca să muncesc din greu în căutarea unei vieți fericite și a unui standard de viață ridicat....

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger