Am biruit ispita Satanei

decembrie 6, 2022

de David, Benin

Mă numesc David și m-am născut într-o familie creștină. De când eram mic, am crezut în Domnul, alături de părinții mei. Când am crescut, am slujit ca traducător și ca secretar responsabil de părtășia cu tinerii. Făceam parte și din cor și participam la diverse lucrări de slujire. Însă ulterior, am realizat că, deși biserica noastră părea dinamică, toți erau pustii spiritual. Predicile pastorilor și prezbiterilor erau goale și lipsite de luminare nouă și nimeni nu obținea aprovizionare. Mulți își pierduseră credința și chiar ațipeau în timpul predicilor. Unii chiar aduceau lucruri să le vândă în biserică și vorbeau despre lucruri lumești. Am văzut că biserica nu oferea aprovizionare adevărată. Nu puteam decât să caut filme creștine pe internet.

În ianuarie 2019, mă uitam, ca de obicei, pe YouTube la videoclipuri și am văzut un clip din „Dorință arzătoare”, un film al Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic, intitulat „Deci așa Se întoarce Domnul”. Am fost foarte încântat: acest film spunea că Domnul Isus S-a întors? Am făcut clic pe el imediat. Din acest film, am aflat că Domnul Isus are două moduri prin care Se întoarce în zilele de pe urmă. Mai întâi, Se întrupează drept Fiul Omului și vine în taină, iar apoi apare public pe un nor, venind ca toți să-L vadă. Filmul mărturisea și că Domnul Isus S-a întors deja și că S-a întrupat drept Dumnezeu Atotputernic. Eram încântat să aud de întoarcerea Domnului și eram și curios. Simțeam că acea părtășie avea multă lumină și voiam să aflu mai multe. După aceea, m-am uitat la mai multe filme precum: „Credința în Dumnezeu”, „Mântuirea”, „Ignoranță fatală” și „Eliberați-vă din laț”. Chiar mi-au deschis ochii! Urmărind aceste filme ale Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic, am aflat de ce biserica noastră era atât de pustie și am descoperit multe aspecte ale adevărului, precum: ce este credința adevărată, ce fel de om poate intra în Împărăția cerurilor și că, în zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic curățește și mântuiește omul prin judecata cuvintelor Lui. Acestea erau taine și adevăruri pe care nu le mai auzisem și erau foarte hrănitoare pentru mine. Chiar mi-au plăcut filmele, m-au ajutat mult. În aceste filme, am observat că se citea dintr-o carte, „Cuvântul Se arată în trup”, așa că am încercat s-o găsesc pe internet. Ulterior, am găsit aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic, am descărcat-o și apoi am citit multe dintre cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Cuvintele Lui au o mare autoritate și, pe măsură ce le citeam, simțeam că sunt cuvintele lui Dumnezeu, că acesta chiar este glasul Lui, o expresie a adevărului, fără îndoială. Am fost plăcut surprins și am contactat imediat Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Timp de câteva zile în care am citit cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și am ascultat părtășia și mărturia celorlalți, m-am convins că Domnul Isus S-a întors, că Dumnezeu Atotputernic este întoarcerea Domnului Isus. Domnul chiar S-a întors! Eram foarte încântat și mă simțeam binecuvântat! Atunci, am vrut un singur lucru: să anunț întoarcerea Lui peste tot, ca toți credincioșii să afle vestea minunată. Cei din cler ne spuneau adesea să veghem și să așteptăm întoarcerea Domnului și credeam că aveau să fie încântați să afle că Domnul Isus S-a întors. Voiam să alerg să le împărtășesc Evanghelia, ca să poată auzi glasul Domnului și să-L întâmpine imediat. Întâi m-am gândit la pastorul Gilbert și la prezbiterul Romain. Ei trudeau pentru Domnul în biserică și erau afectuoși, iubitori și răbdători cu frații și surorile, ajutându-i mult. Mai ales Pastorul Gilbert, care renunțase la serviciul lui ca să meargă la facultatea de teologie și să devină pastor. M-am gândit că, de vreme ce erau buni predicatori, ar fi trebuit să poată accepta lucrarea lui Dumnezeu. Mai întâi, i-am împărtășit Evanghelia întoarcerii Domnului prezbiterului Romain.

În acea zi, am urmărit împreună un film al Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic și i-am fost martor că Domnul Isus S-a întors. Am crezut că-mi va pune multe întrebări, dar suprinzător, n-a spus nimic, ci a fost foarte rece și n-a vrut deloc să caute sau să vorbească despre asta. M-am temut că nu explicasem clar, așa că i-am cerut să-și instaleze aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic, ca să poată cerceta singur, dar n-a vrut s-o facă. După ce l-am invitat de mai multe ori la predicile Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic, a acceptat, fără tragere de inimă. Dar s-a alăturat fără entuziasm unei întruniri online și apoi, a plecat fără un cuvânt. N-a mai participat la alte întruniri. După aceea, Romain a început să mă evite intenționat și n-a mai trecut pe lângă casa mea. Această atitudine a lui m-a derutat. În trecut, ne înțeleseserăm destul de bine, deci de ce devenise atât de distant când i-am spus că Domnul S-a întors? În predicile lui, ne spunea mereu să veghem și să așteptăm venirea Domnului. De ce nu căuta și cerceta acum, că Domnul Isus Se întorsese? Înainte să pot desluși aceste lucruri, s-a întâmplat un lucru neașteptat.

După câteva zile, pastorul Gilbert m-a chemat în biroul său. Eram puțin circumspect. Imediat ce am ajuns, pastorul Gilbert m-a întrebat: „David, se pare că ai găsit niște amici și comunici cu ei pe internet. E foarte interesant. Cine sunt ei? Din ce biserică fac parte?” Cum avea o atitudine blândă, m-am gândit că voia să cerceteze, așa că i-am spus că era Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Și-a notat numele și mi-a spus, arogant: „I-am văzut și n-ar trebui să-i ascultăm. Biblia ne spune clar că mulți hristoși falși se vor ridica în zilele de pe urmă și vor înșela oamenii.” Spunând asta, a deschis o Biblie și a citit din 1 Tesaloniceni 4:16-17. „Căci Domnul Însuși Se va coborî din Cer cu un strigăt, cu glasul arhanghelului și cu trâmbița lui Dumnezeu: iar cei morți întru Hristos vor învia primii: atunci noi, cei vii și rămași vom fi răpiți împreună cu ei în nori, pentru a-L întâmpina pe Domnul în văzduh: și astfel vom fi pe veci cu Domnul.” După ce a citit aceste versete, mi-a explicat cu aroganță: „Aceste versete ne spun clar că, atunci când Domnul va veni, îngerii vor suna din trâmbițe, morții vor învia, iar noi vom fi înălțați în nori ca să-L vedem pe Domnul. Dacă cineva spune că Domnul S-a întors, dar noi suntem tot pe pământ și n-am fost înălțați la cer, atunci e o minciună! Când va veni Domnul, noi vom părăsi pământul și vom merge să trăim cu El în ceruri, de-a pururi.” Am înghețat când l-am auzit. Aceste versete pe care le-a citit spuneau că Domnul va coborî pe nori, dar filmele Bisericii lui Dumnezeu Aotptuternic aveau părtășie despre întruparea Lui în taină. Care era adevărul? Eram puțin derutat. În Biblie, Domnul Isus a profețit de multe ori „venirea Fiului Omului” și „Fiul Omului va veni”. Era vorba despre Domnul Care devine Fiul Omului și vine în taină. Domnul Isus n-a spus niciodată că vom fi înălțați în nori. Deci de ce cuvintele lui Pavel le contraziceau pe ale Domnului Isus? Despre ce era vorba, de fapt? Chiar era Dumnezeu Atotputernic întoarcerea Domnului? Dacă nu era, cum de conțineau cuvintele Lui atât de mult adevăr și erau atât de autoritare și puternice? Chiar nu înțelegeam. Imediat după aceea, pastorul Gilbert a început să pună întrebări și mi-a cerut să-i spun ce aflasem de la Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. A spus și niște lucruri peiorative și calomnioase. Atunci mi-am dat seama că el nu-mi punea întrebări ca să caute și să cerceteze, ci ca să obțină mai multe informații pentru a mă împiedica să cercetez adevărata cale. Tocmai atunci m-am gândit la filmul Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic, „Eliberați-vă din laț”, care vorbește despre fariseii zilelor noastre. Pastorii și prezbiterii din film nu au cercetat deloc lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic, ci au condamnat-o orbește, născocind informații greșite ca să împiedice oamenii să cerceteze adevărata cale și să-L urmeze pe Dumnezeu. Acum, pastorul Gilbert făcea același lucru. Voia să obțină mai multe informații, ca ulterior să răspândească zvonuri, ca să împiedice oile lui Dumnezeu să-I audă glasul și să-L întâmpine pe Domnul. În inima mea, L-am implorat pe Dumnezeu să-mi dea înțelepciunea să-i răspund. I-am zis: „Nu-ți pot spune nimic acum. Încă mai cercetez asta. O să-ți spun când adun mai multe informații.” În final, a spus că nu va căuta alături de mine și a încheiat conversația. Dar pe mine tot mă deruta afirmația că Domnul va veni și ne va lua sus în cer.

Când am plecat din biroul pastorului, m-am rugat lui Dumnezeu, cerându-I să mă îndrume și să mă lumineze. Ulterior, m-am tot gândit la acele versete din 1 Tesaloniceni 4:16-17. După multă chibzuință, am realizat că versetele citite de pastorul Gilbert veniseră de la Pavel, erau lucruri spuse de Pavel. Domnul Isus n-a spus niciodată că va înălța credincioșii în nori când Se va întoarce și nici că Împărăția cerurilor va fi în cer. Ulterior, în procesul meu de rugăciune și căutare, am văzut alt film al Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic, „Trezirea din vis”, care chiar m-a luminat. Conținutul filmului explica limpede întrebări despre răpire și dacă Împărăția e în cer. Cei care împărtășeau Evanghelia în film au comunicat că, din cauza noțiunilor lor, toți oamenii cred că Împărăția cerurilor e în cer. Dar chiar așa să fie? Vedem că Domnul Isus a spus asta: „Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-se Numele Tău, vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ!(Matei 6:9-10). Domnul Isus ne-a spus clar că împărăția lui Dumnezeu e pe pământ, nu în cer: facă-se voia lui Dumnezeu, precum în cer, așa și pe pământ. Acum, să ne uităm la Apocalipsa 21:2-3: „Și am văzut Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, coborând din cer, de la Dumnezeu […]. Iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii! El va veni să locuiască împreună cu ei, iar ei vor fi poporul Lui. Și Dumnezeu Însuși va fi cu ei (și va fi Dumnezeul lor).” Și Apocalipsa 11:15: „Împărăția lumii a devenit Împărăția Domnului nostru și a Cristosului Său; iar El va împărăți în vecii vecilor!” Aceste profeții spun: „cortul lui Dumnezeu este cu oamenii”, „Noul Ierusalim, coborând din cer, de la Dumnezeu” și „Împărăția lumii a devenit Împărăția Domnului nostru și a Cristosului Său”. Asta dovedește că Dumnezeu Își va întemeia Împărăția pe pământ și El va trăi printre oameni. Împărățiile de pe pământ trebuie să devină Împărăția lui Hristos, pe veșnicie. Dacă ne luăm după închipuirile noastre, crezând că Împărăția lui Dumnezeu va fi în ceruri și că Domnul ne va lua în cer când va veni, atunci s-ar mai împlini aceste cuvinte ale lui Dumnezeu? Atunci ce înseamnă răpirea? Majoritatea oamenilor nu știu. Taina răpirii sfinților n-a fost revelată până la venirea lui Dumnezeu Atotputernic. Dumnezeu Atotputernic spune: „«A fi adus sus» nu înseamnă a fi adus dintr-un loc jos într-un loc înalt, după cum și-ar putea închipui oamenii; aceasta e o neînțelegere uriașă. «A fi adus sus» se referă la predestinarea și apoi selectarea înfăptuite de Mine. Este îndreptat către toți cei pe care Eu i-am predestinat și i-am ales. […] Acest lucru este cel mai incompatibil cu noțiunile oamenilor. Cei care vor avea o parte în casa Mea în viitor sunt toți aceia care au fost aduși sus dinaintea Mea. Acest lucru este absolut adevărat, pe veci neschimbător și irefutabil. E un contraatac împotriva Satanei. Oricine este predestinat de Mine va fi adus sus dinaintea Mea(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cuvântări ale lui Hristos la început”, Capitolul 104). Dumnezeu Atotputernic spune foarte clar. Răpirea nu e ce ne-am închipuit, să fim ridicați de la pământ în cer, ca să-L întâlnim pe Domnul în nori. Ea înseamnă că, atunci când Dumnezeu Se întoarce să vorbească și să lucreze pe pământ, oamenii Îi aud glasul, se ridică să-L urmeze și se supun lucrării lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Aceasta e adevărata însemnătate a răpirii înaintea tronului lui Dumnezeu. Toți cei care pot recunoaște glasul Domnului care pot descoperi și accepta adevărul din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și se pot întoarce către El sunt fecioarele înțelepte. Acești oameni sunt acele „pietre prețioase”, „furate” înapoi în casa lui Dumnezeu, care pot accepta adevărul și înțelege glasul lui Dumnezeu. Ei chiar sunt răpiți și sunt oameni pe care Dumnezeu îi desăvârșește să devină biruitori, când vine în taină să lucreze în zilele de pe urmă. De când a început lucrarea lui Dumnezeu Atoputernic din zilele de pe urmă, tot mai mulți oameni care tânjesc după apariția lui Dumnezeu, I-au recunoscut glasul în cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și au acceptat lucrarea de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Au fost înălțați înaintea tronului lui Dumnezeu, ca să-L întâlnească și sunt hrăniți și udați de cuvintele lui Dumnezeu. Ei L-au înțeles cu adevărat pe Dumnezeu, firile lor corupte au fost curățite, iar ei trăiesc realitatea cuvintelor lui Dumnezeu. Au primit marea mântuire de la Dumnezeu. Ei au devenit deja biruitori înaintea dezastrelor. Au devenit primele roade câștigate de Dumnezeu. Dar cei care se agață de noțiunile și închipuirile lor, care așteaptă prostește ca Domnul să-i ia în cer și refuză să accepte lucrarea de judecată a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă sunt fecioarele nesăbuite, care vor fi alungate de Dumnezeu. În cele din urmă, sunt lovite de dezastre, plângând și scrâșnind din dinți. Ăsta e un fapt.

După ce am urmărit filmul, am văzut că nu putem interpreta „răpirea” literal. Se referă în principal la oamenii care aud glasul lui Dumnezeu, Îl întâmpină pe Domnul și vin înaintea tronului lui Dumnezeu. Asta e răpirea. Cei care acceptă lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă sunt fecioarele înțelepte, care sunt răpite înaintea tronului lui Dumnezeu. Ei mănâncă și beau cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și acceptă judecata și curățirea lor. Ei participă la ospățul nunții Mielului. O astfel de răpire este foarte practică. Lucrarea lui Dumnezeu e atât de înțeleaptă, atât de însemnată! Am văzut că adunările și comunicarea mea cu membrii Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic erau exact așa. Ei duc vieți obișnuite pe pământ, la fel ca noi. Diferența e că ei mănâncă și beau cuvintele lui Dumnezeu, iar părtășia lor despre adevăr e pătrunzătoare. Perspectiva lor asupra lucrurilor și a credinței este revigorantă. Când întâmpină probleme, ei nu se gândesc cum să implore harul lui Dumnezeu, ci caută și au părtășie să afle cum să-L iubească și să se supună lui Dumnezeu, cum să-și recunoască și să-și îndepărteze firile corupte, cum să practice adevărul și să experimenteze cuvintele lui Dumnezeu. Chiar am simțit că ei erau într-o lume nouă, că intraseră într-o nouă epocă și că trăiau o viață complet nouă. Nu mai întâlnisem niciodată astfel de oameni. Noi, credincioșii în Domnul, eram cu mult în urma lor. Asta m-a făcut să fiu și mai însetat de cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, să vreau să-I experimentez lucrarea de judecată, să trăiesc la fel ca ei. Apoi, mi-a fost și mai clar că Pavel a spus acele lucruri doar din cauza propriilor noțiuni, iar eu trebuia să cred că adevărate sunt cuvintele Domnului, nu ale lui Pavel, fiindcă Pavel a fost un om. Într-o chestiune atât de importantă ca întâmpinarea Domnului, să crezi într-un om e foarte periculos. Mai ales când cuvintele omului le contrazic pe ale Domnului, nu putem să ne luăm după cele ale omului. Felul în care pastorul a folosit cuvintele lui Pavel aproape m-a înșelat. În toți acei ani, nimeni n-a înțeles vreodată taina răpirii sfinților și nimeni nu a avut discernământ cu privire la cuvintele lui Pavel, care erau pline de închipuiri. Se pare că ele contraziceau complet cuvintele Domnului Isus. Așa am văzut lucrurile clar.

Prin întruniri și părtășie, am dobândit puțin discernământ asupra clerului. Clericii cunoșteau foarte bine Biblia, dar nu știau dacă întâmpinarea Domnului ar trebui să se bazeze pe cuvintele lui Dumnezeu sau pe ale omului. Nu-L cunoșteau deloc pe Dumnezeu. Câteva zile mai târziu, într-o seară, m-am întâlnit cu pastorul Gilbert lângă un teren de fotbal din oraș. Încă încerca să mă facă să mă răzgândesc. De data asta încerca să facă demonstrații, o scenetă. Și-a ridicat mâinile și a privit spre cer, apoi a început să pășească, de parcă urca niște trepte. A spus: „Vom putea să pășim pe nori. Dar dacă în ziua ceea, nu ești pătruns de Duhul Sfânt, tu nu vei putea s-o faci.” Acest spectacol pueril al pastorului Gilbert m-a convins că povestea înălțării omului în nori e doar închipuirea omenească. Era atât de absurd și amuzant încât mi-a venit să râd. Era la fel de pueril ca și convingerea că Moș Crăciun chiar vine pe 25 decembrie să aducă daruri copiilor. Din ziua aceea, n-am mai crezut în fantezii, ci m-am axat pe realitate și am continuat să cercetez lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă.

Ulterior, eu și fratele mai mic al pastorului Gilbert am acceptat lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă și am primit copii ale cărților conținând cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Amândoi eram foarte fericiți și încântați. Când a aflat, pastorul Gilbert s-a înfuriat și nu numai că a stat în calea credinței fratelui său, dar i-a luat cărțile și a trimis câteva dintre ele prezbiterului Romain. Știam că nu luaseră cărțile lui Dumnezeu Atotputernic ca să caute adevărul, ci ca să le găsească greșeli pe care să le folosească pentru a condamna apariția și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic și, în cele din urmă, să ne convingă să-L trădăm pe Dumnezeu Atotputernic. Nu aveau intenții bune. Și iată ce s-a întâmplat de fapt.

Într-o zi, prezbiterul Romain mi-a spus: „Cartea asta nu are nimic special. Sunt numai lucruri care se află în Biblie, nimic nou.” Când l-am auzit, am fost din nou dezamăgit de el. Mi-am spus că sunt foarte autoritare și puternice cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și că vorbesc despre tainele adevărului. O asemenea minciună, că nu era nimic nou, nu era ceva ce doar o persoană demonică ar fi putut spune? Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic dezvăluie tainele lucrării de gestionare de 6000 de ani a lui Dumnezeu, tainele întrupării, ale numelor lui Dumnezeu, ale felului în care El face lucrarea de judecată și altele. În plus, mai sunt multe alte taine și adevăruri. Toate sunt lucruri care nu se află în Biblie și lucruri pe care nu le înțeleseserăm în anii noștri de credință. Cum putea spune că nu văzuse nimic nou în carte? Era absurd! N-aveam să mă las păcălit de el. Asta mi-a arătat că era sătul de adevăr și nu putea înțelege deloc glasul lui Dumnezeu. La fel și pastorul Gilbert. Nu numai că n-a cercetat, dar s-a opus și a condamnat, răspândind și mai multe noțiuni religioase la slujbe, spunându-le fraților și surorilor că toate cuvintele lui Dumnezeu sunt în Biblie, că nu există alte cuvinte ale lui Dumnezeu în afara ei. A spus că Domnul Isus trebuie să coboare pe un nor și că oricine spune că Domnul a venit minte. Pe atunci, încă slujeam ca traducător în biserică. Mă simțeam groaznic. Mă gândeam că, a traduce acele falsități care înșală și induc oamenii în eroare ar însemna să fac rău. Oare nu participam la împotrivirea și blasfemia din partea clericilor? Lucrurile pe care le făceau mi-au amintit de un pasaj din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic: „Uitați-vă la liderii fiecărei confesiuni – toți sunt aroganți și neprihăniți de sine, iar interpretările lor privind Biblia sunt în afara contextului și sunt ghidate de propriile noțiuni și închipuiri. Toți se bazează pe talente și erudiție pentru a-și face lucrarea. Oare, dacă nu ar putea predica deloc, i-ar urma acei oameni? Ei posedă, la urma urmei, ceva cunoaștere și pot predica despre vreo doctrină sau știu cum să-i convingă pe alții și cum să se folosească de unele artificii. Le folosesc pentru a-i înșela și a-i aduce pe oameni înaintea lor. Acei oameni cred în Dumnezeu cu numele, dar, în realitate, ei își urmează liderii. Când întâlnesc pe cineva care predică adevărata cale, unii dintre ei spun: «Trebuie să-l consultăm pe liderul nostru cu privire la credință». Vedeți cum oamenii încă au nevoie de acordul și aprobarea celorlalți când cred în Dumnezeu și acceptă adevărata cale – nu este aceasta o problemă? Atunci, ce au devenit acei lideri? Nu au devenit ei farisei, păstori falși, antihriști și obstacole pentru acceptarea de către oameni a adevăratei căi?(Cuvântul, Vol. 3: Cuvântările lui Hristos al zilelor de pe urmă, Partea a III-a). Din cuvintele lui Dumnezeu, am văzut că cei din cler împiedică oamenii să caute și să cerceteze lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, sub pretextul că predică și lucrează pentru Domnul, apărându-I turma. Ei prind în capcană membrii bisericii, controlându-i în strânsoarea lor, pentru a-și atinge scopul de a-i domina. Ei nu tânjesc cu adevărat după întoarcerea Domnului Isus, ci sunt fariseii zilelor noastre. Prin natura lor, urăsc adevărul și se împotrivesc lui Dumnezeu. După aceea, m-am îndepărtat de pastor și nu i-am mai slujit ca traducător. Decizia a fost eliberatoare pentru mine, mă simțeam ca o pasăre părăsindu-și colivia.

Dar ei au continuat să mă tulbure. Într-o duminică, după slujbă, prezbiterul Romain a venit acasă la mine și m-a întrebat de ce hotărâsem să nu mai fiu traducător în biserică. I-am spus că nu eram de acord cu unele lucruri predicate de pastor în ultimul timp. El spunea că Domnul va veni pe un nor și că, dacă cineva pretinde că Hristos a venit, dar noi n-am fost înălțați la cer, înseamnă că se vorbește despre un hristos fals. Însă era vreo bază pentru asta în cuvintele Domnului Isus? Dacă nu, oare el nu nega că Dumnezeu Atotputernic e Domnul întors? Răspândea zvonuri, ca să inducă oamenii în eroare. Prezbiterul Romain a spus: „Ce-i greșit în asta? Biblia chiar spune că Domnul va veni pe nori în zilele de pe urmă.” Am răspuns: „Biblia spune că Domnul va veni pe nori în zilele de pe urmă, dar sunt și multe profeții în Biblie despre Domnul Care Se întrupează drept Fiul Omului și vine în taină în zilele de pe urmă.” Am luat Biblia și i-am citit câteva versete. „Căci așa cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, tot așa va fi și venirea Fiului Omului(Matei 24:27). „Prin urmare, fiți pregătiți și voi, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă așteptați!(Matei 24:44). „Așa cum a fost în zilele lui Noe, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului(Matei 24:37). I-am spus: „«Venirea Fiului Omului» se referă la faptul că Domnul vine în trup, în taină. «Fiul Omului» înseamnă că S-a născut din om, că are trup și o umanitate normală. Domnului Isus I s-a spus Fiul Omului și Hristos. Din afară, arăta ca un om obișnuit. Mânca, Se îmbrăca și trăia ca un om obișnuit. Nici Duhul lui Dumnezeu și nici trupul spiritual al Domnului Isus după învierea Sa nu se numesc «Fiul Omului». Așadar, «venirea Fiului Omului» menționată în aceste profeții înseamnă că Domnul Se va întoarce în trup în taină, drept Fiul Omului.” Prezbiterul Romain a răspuns: „E adevărat.” Așa că am continuat: „De fapt, El a venit de mult în taină. El e Dumnezeu Atotputernic. A exprimat adevăruri, face lucrare de judecată și a făcut deja un grup de biruitori înaintea dezastrelor. Marile dezastre au început deja, iar după ce trec, Dumnezeu va veni public pe un nor, arătându-Se tuturor popoarelor și națiunilor. Atunci se vor împlini toate profețiile despre venirea Fiului Omului și despre apariția lui Dumnezeu pe un nor. Asta e conform Bibliei, deci de ce nu vrei să cauți și să cercetezi? De ce citești numai profețiile despre venirea Domnului pe un nor? Nu scoți cuvintele lui Dumnezeu din context, interpretându-le greșit? Explicând mereu profețiile pe baza închipuirii tale, crezând că Domnul nu poate veni decât pe un nor, ești exact ca fariseii care au tălmăcit profețiile despre venirea lui Mesia pe baza noțiunilor și închipuirilor lor. Ei au crezut că Mesia avea să fie ca un rege, cu o înfățișare nobilă, născut într-o familie regală și că avea să salveze oamenii de conducerea romană. Însă, când a venit Mesia, El era un om obișnuit, născut într-o iesle. Familia lui era obișnuită, fără nicio poziție în societate, iar El nu a salvat oamenii de conducerea romană. Ba chiar a fost răstignit pe cruce. Apariția și lucrarea Domnului Isus nu s-au potrivit deloc cu noțiunile fariseilor. Deci, exact la fel, cum ne putem baza pe închipuirile noastre și spune că Domnul va veni pe un nor?” I-am citit încă un fragment din Biblie. „«Deoarece gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, nici căile voastre nu sunt căile Mele», a spus Iahve. «Deoarece, așa cum Cerurile sunt mai înalte decât pământul, astfel sunt căile Mele mai înalte decât căile voastre și gândurile Mele decât gândurile voastre»(Isaia 55:8-9). „Din Scripturi, putem vedea clar că oamenii nu vor putea pătrunde dinainte ce va face Dumnezeu, fiindcă El e un Dumnezeu înțelept, iar profețiile Lui sunt tainice. Oamenii nu le pot interpreta și înțelege înainte să se împlinească. Fariseii au interpretat profețiile pe baza propriilor noțiuni și au ajuns la concluziile greșite despre venirea lui Mesia. Drept urmare, când a venit Domnul Isus, ei s-au împotrivit și L-au condamnat și au ajuns să fie pedepsiți și blestemați de Dumnezeu. Să interpretăm profețiile după propriile noțiuni e greșit. De fapt, le putem înțelege numai după ce s-au împlinit. Acum că Domnul Isus S-a întors și toate profețiile s-au împlinit, putem înțelege la ce se refereau ele de fapt.” I-am spus multe prezbiterului Romain în ziua aceea, dar el n-a vrut să asculte nimic.

Ce m-a suprins cu adevărat a fost că nu numai că pastorul Gilbert și prezbiterul Romain au refuzat să caute, dar s-au împotrivit și mai mult credinței mele. Când pastorul și toți prezbiterii erau la biserică, într-o duminică, m-au întrebat despre statutul credinței mele în Dumnezeu Atotputernic. Nu le-am dat informații despre Biserica lui Dumnezeu Atotputernic, fiindcă știam că vor căuta ceva în neregulă, ca să născocească zvonuri. N-am spus prea multe, doar că încă cercetam. Pastorul n-a fost de acord și m-a pus să aleg. Dacă nu încetam să cercetez lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic, aveau să le scrie tuturor bisericilor ca să le spună că m-au dat afară. M-am gândit că, dacă eram dat afară, toți ar fi crezut că am luat-o pe o cale greșită m-ar fi privit cu dispreț și m-ar fi respins. Consecințele m-au speriat. Dar știam că dacă renunțam să-L accept pe Dumnezeu Atotputernic de teamă să nu fiu umilit, mi-aș fi pierdut șansa să-L întâmpin pe Domnul și n-aș fi câștigat niciodată adevărul și mântuirea. Acestea sunt consecințe grave. Aveam un conflict interior. Tocmai atunci, pastorul m-a amenințat, spunând că aveau să mă blesteme dacă nu făceam ce spuneau. Am considerat că a spus un lucru demonic și n-am mai răspuns. M-am gândit la un lucru din Biblie: „El a strigat cu glas puternic: «A căzut, a căzut marele Babilon»(Apocalipsa 18:2). „Am auzit un alt glas din cer spunând: «Ieși afară din ea, poporul Meu, ca să nu fii părtaș păcatelor ei și să nu primești din urgiile ei»(Apocalipsa 18:4). M-am gândit la un film al Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic, pe care-l urmărisem și am știut că marele Babilon se referea la lumea religioasă. Aceste versete sunt foarte clare: să părăsim Babilonul și lumea religioasă și să nu fim părtași la păcatul ei. Atunci am văzut că trebuia să părăsesc biserica și lumea religioasă și să-L urmez pe Dumnezeu. Văzusem cât de pustie era lumea religioasă, că nimeni nu căuta adevărul, clericii se luptau pentru renume și statut, iar bisericii îi lipsea lucrarea Duhului Sfânt și era plină de păcate și mizerie. Când liderii religioși au auzit vestea întoarcerii Domnului, ei nu au căutat, ci s-au împotrivit și au condamnat, folosind tot felul de tactici ca să împiedice credincioșii să cerceteze adevărata cale. Aceste lucruri nu se conformau învățăturilor Domnului. Biserica mea chiar era Babilonul și trebuia s-o părăsesc imediat, altfel n-aș fi fost capabil să-L întâmpin pe Domnul și să intru în Împărăția cerurilor. Aveam să pierd lucrarea Duhului Sfânt și să mă prăbușesc în depravare alături de ei, pierzându-mi șansa la mântuire. Am hotărât să părăsesc pustiul acela religios, chiar dacă ei nu mă dădeau afară. Nu m-am mai întors în acea biserică.

Ca să mă facă să mă întorc, pastorul Gilbert a venit la mine acasă și le-a spus părinților mei că nu mai veneam la biserică, cerându-le să-mi zică să mă întorc. Tatăl meu era și el prezbiter. El și mama știau deja despre credința mea în Dumnezeu Atotputernic și, deși nu voiau să renunțe la noțiunile lor, nu mă oprimau. Au început să mă oprime după ce le-a vorbit pastorul, cerându-mi să mă întorc la biserică. Am refuzat. Tata mă tulbura intenționat când participam la întrunirile Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic și mă critica în fiecare zi, spunându-mi lucruri îngrozitoare. Mama m-a împiedicat fizic să particip la întruniri, smulgându-mi telefonul de fiecare dată când eram într-o întrunire și spunând că avea să-l spargă, ca să nu mai pot participa. Într-o zi, când nu eram acasă, tata mi-a ascuns telefonul și a amenințat că taie curentul. Pe măsură ce oprimarea din partea părinților s-a agravat, mi-a fost tot mai greu să suport, dar având îndrumarea cuvintelor lui Dumnezeu, nu am cedat în fața lor. Într-o zi, au spus că vor rupe legătura cu mine și mă vor da afară din casă. În fața persecuției din partea părinților, am căutat cuvintele lui Dumnezeu. Ele m-au luminat și mi-au oferit discernământ asupra acestor lucruri. Dumnezeu spune: „Când Dumnezeu lucrează, Se îngrijește de o persoană și o apreciază și când o favorizează și o aprobă, Satana se ține și el îndeaproape în urma acesteia, încercând să o înșele și să-i facă rău. Dacă Dumnezeu dorește să câștige această persoană, Satana, pentru a-și atinge obiectivul ascuns, ar face orice-i stă în putere să-L împiedice pe Dumnezeu, folosind diferite vicleșuguri ca să ispitească, să tulbure și să submineze lucrarea lui Dumnezeu. Care este acest obiectiv? El nu vrea ca Dumnezeu să câștige pe nimeni; vrea să pună stăpânire pe toți cei pe care vrea Dumnezeu să-i câștige, vrea să-i controleze, să preia controlul asupra lor pentru ca ei să i se închine și să i se alăture în a comite fapte rele și să I se împotrivească lui Dumnezeu. Nu este acesta motivul sinistru al Satanei?(Cuvântul, Vol. 2: Despre a-L cunoaște pe Dumnezeu, „Dumnezeu Însuși, Unicul IV”).

În fiecare stadiu al lucrării pe care Dumnezeu o face în interiorul oamenilor, la exterior pare că sunt interacțiuni între oameni, ca și cum s-ar fi născut din aranjamente sau intervenții umane. Dar, în spatele scenei, fiecare etapă a lucrării și tot ceea ce se întâmplă reprezintă un pariu făcut de Satana în fața lui Dumnezeu și cere oamenilor să rămână fermi în mărturia lor față de Dumnezeu. Luați ca exemplu pe Iov, când a fost încercat: în spatele scenei, Satana făcea un pariu cu Dumnezeu și ceea ce i s-a întâmplat lui Iov au fost faptele și intervenția oamenilor. În spatele fiecărui pas al lucrării pe care Dumnezeu o face în voi este pariul Satanei cu Dumnezeu – în spatele acestui tot este o luptă. […] Când Dumnezeu și Satana se luptă în tărâmul spiritual, cum ar trebui să-L mulțumești pe Dumnezeu și cum ar trebui să rămâi ferm în mărturia față de El? Ar trebui să știi că tot ceea ce ți se întâmplă este o mare încercare și timpul când Dumnezeu are nevoie de tine pentru a fi mărturie. Cu toate că ar putea să pară neimportant din afară, când aceste lucruri se întâmplă, arată dacă Îl iubești sau nu pe Dumnezeu. Dacă Îl iubești, vei fi capabil să rămâi ferm în mărturia ta față de El și, dacă nu ai pus în practică dragostea pentru El, acest lucru arată că nu ești cineva care pune adevărul în practică, că ești lipsit de adevăr și viață, că ești pleavă! Tot ceea ce se întâmplă oamenilor se întâmplă atunci când Dumnezeu are nevoie ca ei să rămână fermi în mărturia lor față de El. Cu toate că nu ți se întâmplă nimic important în momentul de față și nu aduci mare mărturie, fiecare detaliu al vieții tale de zi cu zi e o chestiune de mărturie față de Dumnezeu(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Numai iubirea față de Dumnezeu este credința adevărată în Dumnezeu”). Din cuvintele lui Dumnezeu, am înțeles de ce întâmpinam atât de multe obstacole. Părea că e un conflict între mine și părinții mei, dar nu era cazul. În spatele acestui conflict erau tulburările și manipulările Satanei. Satana se folosea de familia mea ca să mă împiedice să cred în Dumnezeu Atotputernic și să accept mântuirea lui Dumnezeu. Aceasta era o bătălie spirituală. Atunci am știut că voia lui Dumnezeu era să rămân ferm în mărturia mea. Așadar, am decis că, orice-ar fi făcut familia mea ca să mă oprească, aveam să continui să particip la întruniri cu frații și surorile, să citesc cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, să-mi fac datoria și să rămân ferm ca să-l umilesc pe Satana.

Părinții au continuat să mă oprime și să-mi stea în cale, dar, orice-ar fi făcut sau spus, m-am bazat pe Dumnezeu ca să le parez atacurile verbale și am continuat să particip la întruniri și să citesc cuvintele Lui. Cu timpul, nu m-au mai criticat. L-am lăudat pe Dumnezeu pentru asta. Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic chiar sunt adevărul și, cu aceste adevăruri, nimeni nu mă poate ataca și nu-mi poate distruge credința-n El.

Ulterior, clerul i-a împiedicat și mai mult pe frați și surori să cerceteze adevărata cale. Pastorul Gilbert l-a presat mult pe fratele lui mai mic, cerându-i să facă ceremonii în biserică și să n-o părăsească. Era un război cumplit între cei doi frați. Fratelui său mai mic îi era frică să iasă din casă. Trebuia să facă ce-i spunea fratele lui și nu putea participa la întruniri. Mi-a părut rău pentru el și am văzut și mai clar adevărata față a celor din clerul religios. Ei chiar sunt fariseii zilelor noastre. Ei înșiși nu vor să caute adevărata cale și stau în calea cercetărilor altora. Trag oamenii spre iad, făcându-i să piardă mântuirea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Oare nu devin ei dușmanii lui Dumnezeu? Întocmai cum a spus Domnul Isus: „Vai de voi, cărturari și farisei ipocriți! Căci voi închideți Împărăția Cerurilor în fața oamenilor; nici voi nu intrați, și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre!(Matei 23:13). Dumnezeu Atotputernic spune: „Există cei care citesc Biblia în bisericile mari și o recită cât e ziua de lungă și, totuși, niciunul dintre ei nu înțelege scopul lucrării lui Dumnezeu. Niciunul dintre ei nu e capabil să-L cunoască pe Dumnezeu; cu atât mai puțin poate vreunul dintre ei să fie în concordanță cu voia lui Dumnezeu. Sunt cu toții oameni fără valoare, ticăloși, fiecare crezându-se la înălțime ca să-I dea lecții lui Dumnezeu. Ei I se împotrivesc voit lui Dumnezeu chiar și în timp ce Îi poartă stindardul. Pretinzând credința în Dumnezeu, ei tot mănâncă trupul și beau sângele omului. Toți oamenii ca aceștia sunt diavoli care devorează sufletul omului, demoni șefi care intenționat stau în calea celor ce încearcă să umble pe calea cea dreaptă, și obstacole care îi împiedică pe cei ce Îl caută pe Dumnezeu. Pot părea să aibă «o constituție zdravănă», dar cum să știe adepții lor că ei nu sunt alții decât antihriști care îi conduc pe oameni să se împotrivească lui Dumnezeu?(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Toți oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu sunt oameni care I se împotrivesc lui Dumnezeu”). Prin revelația cuvintelor lui Dumnezeu și prin experiențele personale din perioada aceea, am văzut chipul ipocrit și josnic al celor din clerul religios. Ei par să explice Biblia foarte bine, să ducă vieți smerite și dumnezeiești și le spun credincioșilor să vegheze întoarcerea Domnului, dar acum, că Domnul Isus S-a întors, ei nu numai că nu aud glasul lui Dumnezeu, ci i se împotrivesc și-l condamnă, luptând ca să împiedice credincioșii să cerceteze adevărata cale. În mod clar, sunt exact ca fariseii care L-au răstignit odinioară pe Domnul Isus. Sunt răi, urăsc adevărul, prin natura lor și sunt antihriști care sunt dați în vileag de lucrarea lui Dumnezeu. Sunt slujitori malefici potrivnici lui Dumnezeu! Când am văzut clar natura și esența clericilor, potrivnice lui Dumnezeu și care urăsc adevărul, am dobândit discernământ asupra lor. N-am mai fost indus în eroare, amăgit de purtarea lor aparent bună. M-am eliberat complet de constrângerile forțelor antihriste religioase. Slavă lui Dumnezeu Atotputernic!

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Alegerea unui preot catolic

de Wei Mo, China Părinții mei m-au crescut în cadrul Bisericii Catolice și am devenit preot când m-am maturizat. Mai târziu, biserica a...

Furtuna divorțului s-a potolit

de Lu Xi, Japonia În 2015, o prietenă de-a mea m-a determinat să încep să cred în Dumnezeu Atotputernic. După ce am primit lucrarea lui...

Scăpând din capcana zvonurilor

de William, Statele UniteÎn octombrie 2016, am venit în New York, și, ulterior, am fost botezat în numele lui Isus Hristos la o biserică...

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger