Atârnând de un fir de ață

ianuarie 30, 2021

de Zhang Hui, China

În 2005, după ce am primit lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă, am împărtășit Evanghelia unui frate de la vechea mea biserică. Apoi, într-o după-amiază, pastorul Li și colega Wang au venit la mine acasă. Inima îmi bătea puternic. M-am întrebat: „Pentru ce au venit? Oare știu că L-am acceptat pe Dumnezeu Atotputernic? Când alți membri ai bisericii L-au acceptat pe Dumnezeu Atotputernic, ei au lansat zvonuri, i-au intimidat și le-au făcut pe familiile lor să se opună credinței lor. Ce fel de tactici vor folosi împotriva mea?” Fiul și fiica mea au apărut destul de curând. Eram contrariat. Copiii mei spuseseră că erau foarte ocupați, deci de ce ar fi venit amândoi astăzi? Aranjase pastorul Li acest lucru? Mi-am dat seama că ei se pregătiseră pentru asta dinainte. M-am rugat numaidecât lui Dumnezeu: „O, Dumnezeule, nu știu ce au de gând să încerce cu mine. Statura mea este prea mică pentru a ști cum să fac față la asta. Te rog, îndrumă-mă și ajută-mă să rămân ferm pe adevărata cale.” M-am simțit mai liniștit după rugăciune.

Chiar atunci, pastorul Li a zâmbit și a spus: „Frate Zhang, am auzit că ai acceptat Fulgerul de la Răsărit acum. E adevărat? Oricât de mult adevăr cuprinde Fulgerul de la Răsărit, noi nu îl putem accepta. Noi toți am crezut vreme de mulți ani în Domnul și am predicat pentru El. Știm cu toții că Domnul Isus a fost răstignit și a devenit o jertfă de păcat, ceea ce ne-a răscumpărat păcatul nostru. Trebuie să susținem numele și calea Domnului în orice moment. Nu putem crede în alt Dumnezeu. Nu Îl trădezi pe Domnul, îndepărtându-te de Domnul Isus și crezând în Dumnezeu Atotputernic?”

Eram netulburat și am rostit calm: „Pastore Li, trebuie să fim obiectivi și practici. Trebuie să ne ghidăm după dovezi și să nu condamnăm, pur și simplu, acest lucru în mod arbitrar. Tu nu ai cercetat calea Fulgerului de la Răsărit și nu ai citit cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, deci cum poți concluziona că eu Îl trădez pe Domnul prin acceptarea Fulgerului de la Răsărit? Știi de unde provine adevărul? Știi cine exprimă adevărul? Domnul Isus a spus: «Eu sunt calea, adevărul şi viaţa» (Ioan 14:6). Dumnezeu este sursa adevărului. Cum poți spune că, indiferent cât adevăr există în Fulgerul de la Răsărit, nu îl putem accepta? Nu este aceasta împotrivire intenționată față de adevăr și de Dumnezeu? Putem măcar să ne considerăm credincioși în Domnul?” „Am citit mult din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic în ultima vreme și am văzut că toate acestea sunt adevărul, că dezvăluie numeroase adevăruri și taine. Toate frământările mele de pe parcursul anilor de credință au fost rezolvate prin cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Cred cu fermitate că Dumnezeu Atotputernic este întoarcerea Domnului Isus. A-L urma pe Dumnezeu Atotputernic înseamnă a întâmpina sosirea Domnului!” „Spui că a crede în Dumnezeu Atotputernic este o trădare la adresa Domnului Isus. Este asta conform adevărului? Când Domnul Isus a venit să lucreze, mulți oameni au părăsit templul pentru a-L urma. Asta înseamnă că ei L-au trădat pe Iahve Dumnezeu?” „Cu toate că lucrarea de răscumpărare a Domnului Isus a fost diferită de lucrarea de proclamare a legii pe care a înfăptuit-o Iahve Dumnezeu și numele lui Dumnezeu s-a schimbat, la rândul său, Domnul Isus și Iahve sunt unul și același Dumnezeu. Crezând în Domnul Isus, ei nu Îl trădau pe Iahve Dumnezeu, ci urmau pașii Mielului și dobândeau mântuirea lui Dumnezeu.” „De fapt, cei care au crezut în Iahve Dumnezeu, dar nu L-au acceptat pe Domnul Isus erau cei care se lepădau de Dumnezeu și Îl trădau.” „Lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic este diferită de cea a Domnului Isus și numele lui Dumnezeu s-a schimbat, dar sunt unul și același Dumnezeu. Dumnezeu, pur și simplu, înfăptuiește lucrări diferite în epoci diferite. Domnul Isus a înfăptuit lucrarea de răscumpărare în Epoca Harului, care a fost doar iertarea păcatelor noastre. El nu a rezolvat natura păcătoasă a omenirii. De aceea, El a promis că are să vină din nou pentru a înfăptui lucrarea de judecată. Dumnezeu Atotputernic a venit în zilele de pe urmă, exprimând adevăruri pentru a ne judeca pe baza lucrării de răscumpărare a Domnului, pentru a ne rezolva firile satanice și natura păcătoasă și a ne mântui pe deplin de păcat, ca să putem fi dobândiți de Dumnezeu. Lucrarea și cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic îndeplinesc în totalitate profețiile Domnului Isus.” „Credința mea în Dumnezeu Atotputernic nu este o trădare a Domnului Isus. Este urmărirea pașilor Mielului. Să credem în Domnul Isus fără să acceptăm lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă nu ne-ar face asemeni fariseilor, care au crezut doar în Iahve Dumnezeu și L-au respins pe Domnul Isus? Acesta este genul de oameni care se împotrivesc Domnului și Îl trădează!” „Ar trebui să cercetați cum se cuvine lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă și să vă convingeți singuri dacă cuvintele Sale sunt glasul lui Dumnezeu. N-o judecați și condamnați, sau puteți fi condamnați că vă împotriviți Domnului!”

Pastorul Li părea foarte stânjenit, astfel încât colega Wang s-a grăbit să liniștească lucrurile: „Suntem contra Fulgerului de la Răsărit și vrem să-i ținem departe pe membrii noștri ca să protejăm biserica și turma. Cum ne-ar putea condamna Domnul pentru asta? Pastorul Li se simte răspunzător pentru viața ta. Nu își dorește să apuci calea greșită! Ai fost un coleg și ai făcut atât de multe pentru biserică. Toată lumea te respectă și are încredere în tine. Toți ar fi atât de dezamăgiți dacă ai pleca și ai crede în Dumnezeu Atotputernic!” Pastorul Li s-a grăbit să intervină în discuție: „Colega Wang are dreptate. Ai trudit atât de mult în toți acești ani. Să renunți, pur și simplu, la renumele pe care ți l-ai făcut ar fi mare păcat! Vino înapoi! Toată lumea te așteaptă. Biserica noastră a pregătit o casă de bătrâni, am stabilit legături cu grupuri religioase din străinătate și acestea ne oferă suport financiar. Dacă te întorci, îți vom asigura numaidecât o mașină. Dacă ți-ar plăcea să administrezi casa de bătrâni sau biserica sau să continui să te ocupi de finanțele bisericii, asta este la alegerea ta.”

Cu cât îi ascultam mai mult, cu atât simțeam că ceva nu era în regulă. Cum ar putea credincioșii să spună una ca asta? Mi-a venit în minte ispitirea Domnului Isus de către diavol din Biblie: „Diavolul L-a mai dus pe un munte foarte înalt şi I-a arătat toate regatele lumii şi splendoarea lor. Apoi I-a zis: «Toate acestea Ţi le voi da Ţie dacă te vei prosterna şi mi te vei închina»” (Matei 4:8-9). Nu aveau toate acele lucruri pe care le spuneau exact aceeași esență, același ton cu ceea ce a spus Satana? „Acesta este un șiretlic de-al Satanei!”, m-am gândit. „Mă ademenesc de la adevărata cale cu statut și bani, pentru a-L trăda pe Dumnezeu Atotputernic. Încearcă să mă prindă în cursă, să-mi vină de hac!” Eram credincios de mai bine de 10 ani și am avut norocul să-L întâmpin pe Domnul. Știam că n-aș putea să fiu păcălit de Satana și să Îl trădez pe Domnul. Așa că am spus: „I-am auzit glasul lui Dumnezeu și am găsit calea spre viața veșnică. Am ales să Îl urmez pe Dumnezeu. Poți s-o lași baltă. Nu mă voi îndepărta de Dumnezeu Atotputernic.”

Atunci fiica mea a început să plângă și a spus: „Tată, doar ascultă-mă pentru o clipă! Mama tocmai a murit. Am suferit destul. Cu tine crezând în Fulgerul de la Răsărit și fiind excomunicat din biserică, frații și surorile ne vor exclude!” Uram să o văd pe fiica mea plângând așa. O aprigă luptă internă a început în mine. „Dacă aș fi de acord să mă întorc în biserică, nu aș fi disprețuit și mi-aș păstra poziția, dar asta ar însemna să-I închid ușa Domnului. Asta ar fi o trădare gravă!” Nu exista nicio opțiune ușoară. În mijlocul acestei dureri, I-am strigat în sinea mea lui Dumnezeu: „O, Dumnezeule Atotputernic, sunt prins între ciocan și nicovală. Dă-mi, Te rog, credință și putere să evit tulburările, să pot adopta o poziție și să Te urmez în mod hotărât.” Atunci mi-am amintit cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic pe care le citisem recent: „Voi trebuie să fiți treji și să așteptați în fiecare moment și trebuie să vă rugați mai mult înaintea Mea. Trebuie să recunoașteți diferitele uneltiri și planuri viclene ale Satanei, să recunoașteți spiritele, să cunoașteți oamenii și să fiți capabili să deosebiți toate felurile de oameni, evenimente și lucruri(„Cuvântul Se arată în trup”). Cuvintele lui Dumnezeu mi-au dat putere și m-au avertizat că trebuia să practic discernământul. Trucurile Satanei erau în spatele a ceea ce aveam de înfruntat în acea zi. Satana se folosea de statut și legături de familie pentru a încerca să mă ademenească și să mă atace, tulburându-mi mintea cu scopul de a mă face să-L trădez pe Dumnezeu. Nu puteam să cad în capcana Satanei! Le-am spus copiilor mei: „Am cercetat și totul este limpede. Dumnezeu Atotputernic este adevăratul Dumnezeu, iar cuvintele și lucrarea Lui reprezintă adevărata cale. Am tânjit atât de mult după venirea Domnului, în toți acești ani. Acum că a venit și exprimă adevăruri pentru lucrarea Sa de judecată, trebuie să ținem pasul cu lucrarea Sa și să acceptăm judecata și curățirea lui Dumnezeu ca să putem scăpa de dezastre și să intrăm în Împărăția Lui. Nu ar trebui să ne temem de respingerea celorlalți, ci de a fi eliminați de Domnul, de ratarea șansei de a fi răpiți. Atunci ne-am tângui și am scrâșni din dinți în timpul marilor dezastre!” „Ar trebui să aruncați o privire asupra cuvintelor lui Dumnezeu Atotputernic. În ele, veți auzi glasul lui Dumnezeu. Atunci veți ști că Dumnezeu Atotputernic este Hristos din zilele de pe urmă!” Copiii mei au încetat să mai insiste asupra problemei și eu I-am mulțumit lui Dumnezeu în gând pentru îndrumarea Sa.

Ei nu s-au răzgândit, ci doar au plecat enervați. S-au întors câteva zile mai târziu pentru a mă ispiti cu un posibil mariaj. Pastorul Li a spus: „Tocmai ți-ai pierdut soția, fiica ta e căsătorită și fiul tău nu prea e prin preajmă. Cred că îți este foarte greu să fii singur. Chiar ar trebui să ai pe cineva aici să gătească pentru tine. Sora Wang de la biserică este și ea singură. Este înstărită, foarte plăcută și entuziastă în credința ei. Nu ar fi minunat dacă voi doi v-ați putea uni, să fiți acolo unul pentru celălalt și să-L slujiți împreună pe Domnul?” Sora Wang m-a sunat în acea seară și m-a tot îndemnat să nu mai cred în Fulgerul de la Răsărit. Mi-a spus că, dacă îmi trebuie bani pentru nunta fiului meu, trebuie doar să-i spun. Să aud acest lucru m-a făcut să mă simt cu adevărat sfâșiat. Când soția mea era bolnavă și la pat, fiica noastră a avut un accident de mașină și a ajuns în spital. Sora Wang a venit să aibă grijă atât de soția mea, cât și de fiica mea. Îi fusesem mereu foarte recunoscător. I-aș răni sentimentele surorii Wang dacă nu i-aș urma sfatul? Dar luându-mă după ea pentru a ne proteja relația, L-aș trăda pe Domnul. Am fost foarte bulversat și m-am rugat necontenit lui Dumnezeu. Am chibzuit puțin, iar apoi am refuzat-o foarte delicat.

Într-o zi, pastorul Li a venit și m-a găsit în timp ce lucram pe câmp. A spus: „Frate Zhang, dacă nu pentru tine, gândește-te la copiii tăi. Fiul tău tocmai s-a logodit și întreaga familie a logodnicei sale crede în Domnul. Dacă află că tu crezi în Dumnezeu Atotputernic, o vor mai lăsa să se căsătorească cu cineva din familia ta? Nu ar fi acest lucru devastator pentru căsătoria fiului tău? Ar trebui să te gândești mai bine.” Auzind aceasta, m-am gândit: „Mă ameninți cu nunta fiului meu pentru a mă ține departe de adevărata cale. Asta este josnic!” Am spus fără echivoc: „Credința mea în Dumnezeu Atotputernic este treaba mea. Nu are nicio legătură cu mariajul fiului meu. În plus, reușita căsătoriei lui este în mâinile lui Dumnezeu. Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus reîntors și Îl voi urma până la sfârșit.. Copiii mei nu înțeleg, dar într-o bună zi, o vor face.” La început, am crezut că e numai gura de pastorul Li, dar șocant, el chiar se folosea de ceva atât de important pentru a mă face să-L trădez pe Dumnezeu Atotputernic.

Câteva zile mai târziu, am fost la atelierul de sudură al fiului meu. El s-a încruntat și a spus: „Tată, logodnica mea a spus că pastorul Li a fost la familia ei și le-a zis că tu crezi în Fulgerul de la Răsărit. Ea a spus că, dacă nu renunți la asta, nunta este anulată.” Am fost îngrozit și înfuriat. Pastorul Li chiar se folosea de căsătoria fiului meu pentru a mă amenința. Cum putea cineva care crede în Domnul să facă ceva atât de josnic? Văzându-l pe fiul meu atât de distrus, m-am simțit groaznic. Era doar cu 18 zile înainte de data nunții lor. Chiar avea să se ducă totul la vale în acest fel? Ochii mi s-au umplut de lacrimi. El a continuat: „Tată, ea a spus, de asemenea, că are trei condiții pentru a ne căsători. Prima este să încheiem relația noastră tată-fiu. A doua este să nu te îngrijesc la bătrânețe. A treia este să rup toate legăturile de familie. Mama mea nu mai este cu noi. Te rog, renunță la credința în Fulgerul de la Răsărit de dragul familiei noastre.” Să-i aud vorbele fiului meu și să-i văd chipul îndurerat mi-a străpuns inima ca un cuțit. Doar pentru că eu credeam în Dumnezeu Atotputernic, acești membri ai clerului mă tratau ca pe un inamic, forțându-l pe fiul meu să rupă legăturile cu mine. Asta e dezgustător! I-am spus fiului meu: „Copilul meu, ești adult acum și nu ai nevoie de mine să-ți port de grijă. Sunt bătrân. Vreau doar să îmi practic credința și să-L urmez pe Dumnezeu pentru tot restul zilelor mele. Sper că poți înțelege.” Apoi, m-am întors cu spatele și am părăsit atelierul. Ajuns acasă, am venit înaintea lui Dumnezeu în rugăciune: „Dumnezeule Atotputernic! Pastorul folosește toate trucurile posibile pentru a mă hărțui și constrânge. Fiul meu va rupe toate legăturile cu mine. Mă simt atât de slab acum. Te rog, îndrumă-mă și dă-mi credință.”

În ziua următoare, fratele Lin de la Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a venit pe la mine și i-am spus ce se întâmplase. El mi-a citit un pasaj din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. „În fiecare stadiu al lucrării pe care Dumnezeu o face în interiorul oamenilor, la exterior pare că sunt interacțiuni între oameni, ca și cum s-ar fi născut din aranjamente sau intervenții umane. Dar, în spatele scenei, fiecare etapă a lucrării și tot ceea ce se întâmplă reprezintă un pariu făcut de Satana în fața lui Dumnezeu și cere oamenilor să rămână fermi în mărturia lor față de Dumnezeu. Luați ca exemplu pe Iov, când a fost judecat: în spatele scenei, Satana făcea un pariu cu Dumnezeu și ceea ce i s-a întâmplat lui Iov au fost faptele și intervenția oamenilor. În spatele fiecărui pas pe care Dumnezeu îl face în voi este pariul Satanei cu Dumnezeu – în spatele acestui tot este o luptă. […] Tot ceea ce fac oamenii cere ca ei să plătească un anumit preț pentru eforturile lor. Fără greutăți reale, nu Îl poți mulțumi pe Dumnezeu, şi nici măcar nu sunt aproape de a-L mulțumi pe Dumnezeu și spun doar sloganuri goale!(„Cuvântul Se arată în trup”). Când a vorbit despre luptele spirituale în contextul acestor cuvinte de la Dumnezeu, am înțeles că, atunci când suntem încurcați, hărțuiți și constrânși de cler, poate părea că este mâna oamenilor, dar de fapt, este Satana încercând să ne distrugă. Oriunde lucrează Dumnezeu, Satana este acolo, amestecându-se. Satana urăște lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a omenirii, așa că se folosește de tot felul de tactici și trucuri pentru a-i împiedica pe oameni să-L urmeze pe Dumnezeu, pentru a-i trage jos în iad cu el. Pastorul Li și ceilalți au încercat să mă țină departe de adevărata cale, hărțuindu-mă necontenit, spunând că aveau să-mi dea o mașină, să mă pună să administrez finanțele bisericii sau casa de bătrâni. De asemenea, s-au oferit să-mi găsească o soție. Când nimic din toate astea nu a funcționat, s-au folosit de căsătoria fiului meu pentru a mă amenința. Au încercat și cu frumosul și cu forța. Era atât de sinistru și malițios.

Fratele Lin a avut mai multă părtășie: „Când Domnul Isus S-a arătat și a lucrat, conducătorii credinței evreiești au urât adevărul și L-au urât pe Dumnezeu. Știau prea bine despre calea Domnului Isus că avea autoritate. Nu numai că au refuzat să o cerceteze, dar s-au împotrivit Lui, L-au condamnat și L-au hulit nebunește. Au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a-i opri pe oameni din a-L urma și au contribuit la răstignirea Lui. Au făcut asta, deoarece se temeau că aveau să-și piardă statutul și traiul dacă oamenii Îl urmau pe Domnul Isus. Exact cum este scris în Biblie: «Conducătorii preoţilor şi fariseii au adunat Sinedriul şi au zis: „Ce să facem? Omul Acesta face multe semne. Dacă-L lăsăm să continue aşa, toţi vor crede în El şi vor veni romanii şi ne vor nimici atât locul, cât şi neamul! […]” Aşadar, din ziua aceea au plănuit să-L omoare» (Ioan 11:47-53). Dumnezeu a venit în zilele de pe urmă să înfăptuiască lucrarea de judecată pentru a curăți și mântui omenirea. Clerul religios știe că vorbele lui Dumnezeu Atotputernic sunt adevărul, dar nu le caută sau cercetează. Chiar I se împotrivește, Îl condamnă cu frenezie și îi împiedică pe alții să Îl urmeze. Cum este esența lui diferită de cea a fariseilor care s-au împotrivit Domnului Isus?” „Cu mult timp în urmă, Domnul Isus i-a condamnat și blestemat pe acei ipocriți. Domnul Isus a spus: «Vai de voi, cărturari şi farisei ipocriţi! Căci voi închideţi Împărăţia Cerurilor în faţa oamenilor; nici voi nu intraţi, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi să intre!» (Matei 23:13). «Vai de voi, cărturari şi farisei ipocriţi! Căci voi înconjuraţi marea şi uscatul pentru a face un prozelit, dar când devine astfel, faceţi din el de două ori mai mult un fiu al Gheenei decât sunteţi voi!» (Matei 23:15). Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic expun, totodată, esența și cauza originară a împotrivirii conducătorilor religioși față de Dumnezeu.” Dumnezeu Atotputernic spune: „Cei care citesc Biblia în bisericile mari, recită Biblia în fiecare zi și, totuși, niciunul nu înțelege scopul lucrării lui Dumnezeu. Niciunul nu este capabil să-L cunoască pe Dumnezeu; mai mult, niciunul nu este în concordanță cu inima lui Dumnezeu. Toți sunt oameni netrebnici, ticăloși, fiecare crezându-se la înălțime ca să-L învețe pe Dumnezeu. Deși ei flutură numele lui Dumnezeu, ei I se opun voit. Cu toate că ei se denumesc credincioși ai lui Dumnezeu, ei sunt cei care mănâncă trupul și beau sângele omului. Toți oamenii ca aceștia sunt diavoli care devorează sufletul omului, demoni șefi care intenționat stau în calea celor care încearcă să umble pe calea cea dreaptă, și obstacole ce îi împiedică pe cei care Îl caută pe Dumnezeu. Cu toate că ei au «un trup robust», cum vor ști adepții lor că ei sunt antihriști care îi conduc pe oameni contra lui Dumnezeu? Cum vor ști ei că aceștia sunt diavoli vii care caută, pentru un scop anume, suflete ca să le devoreze?(„Cuvântul Se arată în trup”). După citirea cuvintelor lui Dumnezeu, am înțeles mai bine natura demonică a conducătorilor religioși de a urî adevărul și de a se împotrivi lui Dumnezeu. Ei I se împotrivesc și Îl condamnă cu mânie pe Dumnezeu Atotputernic și îi persecută pe cei care sunt mărturie pentru lucrarea Sa din zilele de pe urmă, întrucât vor să-și mențină pentru totdeauna puterea asupra oilor lui Dumnezeu. Ei vor ca oile lui Dumnezeu să fie ale lor, să le țină ferm sub control. Îi opresc pe credincioși din a face ceea ce ei nu pot face: să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu. Ei merg în iad și îi trag pe ceilalți după ei, în jos. Sunt, realmente, o ceată de demoni! Dacă n-aș fi experimentat pe pielea mea eforturile acelor membri ai clerului de a-mi sta în cale, dacă n-ar fi fost apariția și lucrarea lui Dumnezeu întrupat din zilele de pe urmă care să expună aceste slugi malefice și antihriști ascunși în biserici, nu le-aș fi văzut niciodată esența demonică de a se împotrivi lui Dumnezeu. Aș fi fost indus în eroare și distrus de ei, fără să-mi dau seama. Le-am văzut chipurile ipocrite, hidoase, iar credința mea de a-L urma pe Dumnezeu Atotputernic s-a făcut mai puternică.

Am continuat să împărtășesc Evanghelia cu frații și surorile din vechea mea biserică. Într-o dimineață, când eram într-o adunare, pastorul Li și echipajul lui au venit din nou acasă la mine și el a spus: „Ți-am zis în nenumărate rânduri să renunți la Fulgerul de la Răsărit. Nu numai că refuzi să asculți, dar îmi furi oile și le predici lor Fulgerul de la Răsărit. Chiar vrei să te pui cu mine?” Am spus: „Pastore Li, nu e corect să spui asta. Biserica este a lui Dumnezeu, iar turma este și ea tot a Lui. Tu ești doar un pastor. Cum poți să spui că oile sunt ale tale?” „Împărtășesc Evanghelia cu frații și surorile pentru ca ei să audă glasul lui Dumnezeu și să se întoarcă înaintea tronului Său. Așa este corect și cum se cuvine. De ce ai sta în calea acestui lucru? Cu toții se simt slabi și pesimiști. Sunt secați sufletește și în întuneric. Nu primesc nicio susținere pentru viață. Dumnezeu Atotputernic a rostit cuvinte, oferindu-ne calea spre viață veșnică. De ce nu vrei ca oamenii să le citească? De ce le-ai răpi oamenilor dreptul și libertatea de a cerceta adevărata cale? Oprindu-i de la asta, nu îi lași să moară de sete și rătăciți în religie? Asta înseamnă să fii un slujitor bun sau unul rău?” Fața pastorului Li s-a schimbat imediat și a țipat furios: „Văd că nu mai poți fi ajutat. Dacă nu vrei să ne urmezi în credința noastră, așteaptă doar, vei fi pedepsit în iad!” Am spus: „Nu ai niciun cuvânt de spus dacă merg sau nu în iad. Nu știi nici măcar cum să recunoști glasul Domnului sau să-L întâmpini. Cum i-ai putea conduce pe alții spre Împărăția Lui?” „Numai Hristos din zilele de pe urmă este poarta noastră spre Împărăția cerurilor. Am găsit calea spre viață veșnică prin El. Responsabilitatea pentru viața mea este alături de Dumnezeu, nu alături de tine.” După ce am spus asta, au plecat descurajați. Nimeni nu a mai venit să mă deranjeze.

În urma acestei lupte spirituale, am dobândit ceva discernământ cu privire la trucurile Satanei. Am văzut și că pastorii și prezbiterii din lumea religioasă sunt doar farisei ipocriți, sunt antihriști care Îl neagă pe Hristos și se împotrivesc Lui. Am fost complet eliberat de constrângerile lor. Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic m-au condus pas cu pas spre biruința în fața Satanei și să rămân ferm pe adevărata cale. Îl slăvesc cu adevărat pe Dumnezeu! Gândind retrospectiv la toate prin câte am trecut, totul a fost un mare test. Mă aflam pe muchiile vieții și morții. Fără îndrumarea cuvintelor lui Dumnezeu, nu aș fi văzut niciodată prin șiretlicurile Satanei. Dacă aș fi urmat trupul și m-aș fi plecat în fața Satanei, pășind în afara căii drepte, aceasta ar fi fost o gravă trădare la adresa lui Dumnezeu. I-aș fi ofensat firea lui Dumnezeu și mi-aș fi pierdut complet șansa la mântuire. Atârnam, realmente, doar de un fir de ață! Sunt atât de recunoscător pentru protecția și mântuirea lui Dumnezeu!

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger