Domnul Isus a răscumpărat omenirea, deci de ce ar face lucrarea de judecată atunci când Se întoarce în zilele de pe urmă?

octombrie 28, 2021

Acum 2000 de ani, Domnul Isus întrupat a fost răstignit pentru a răscumpăra păcatele omenirii, acționând ca o jertfă de păcat și desăvârșindu-Și lucrarea de răscumpărare. El a promis că Se va întoarce în zilele de pe urmă, așa că toți credincioșii așteaptă veghind venirea Domnului și cred că, în calitate de credincioși în Domnul, toate păcatele le-au fost iertate, iar El nu-i mai vede drept păcătoși. Ei cred că sunt pregătiți pe deplin, așa că trebuie doar să aștepte întoarcerea Domnul pentru a fi luați sus, în Împărăția Sa. De asta oamenii privesc mereu spre cer, așteptând ziua în care El va apărea deodată pe un nor și îi va lua în ceruri pentru a se întâlni cu El. Însă, spre marea lor surprindere, ei privesc cum încep marile dezastre, dar tot nu L-au întâmpinat pe Domnul. Nimeni nu știe ce se întâmplă cu adevărat. Deși nu L-au văzut pe Domnul venind pe un nor, ei au văzut Fulgerul de la Răsărit oferind mărturie consecventă că El S-a întors drept Dumnezeu Atotputernic întrupat. El a exprimat adevăruri și face lucrarea de judecată începând din casa lui Dumnezeu. Apariția și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic au zguduit întreaga lume religioasă și au provocat o reacție adversă enormă. Lucrarea de judecată a lui Dumnezeu întrupat nu este deloc conform noțiunilor și închipuirilor oamenilor. Mulți întreabă: Domnul Isus a terminat deja marea Sa lucrare de răscumpărare, iar Dumnezeu ne-a numit drepți, așa că de ce ar fi nevoie să facă lucrarea de judecată din zilele de pe urmă? Ei cred că asta e imposibil. Comunitatea religioasă chiar I se împotrivește lui Dumnezeu Atotputernic și Îl condamnă, refuzând să-I cerceteze lucrarea. În același timp, oamenii așteaptă cu nerăbdare ca Domnul pe un nor să-i răpească sus, în Împărăție, sperând să scape de marile dezastre. Cu toate astea, lucrarea lui Dumnezeu este vastă și puternică și nimeni nu o poate opri. Dumnezeu Atotputernic a făcut un grup de biruitori și dezastrele au început, în vreme ce lumea religioasă se scufundă în dezastru, plângând și scrâșnind din dinți. De vreme ce nu au fost răpiți înainte de dezastre, ei speră că asta se va întâmpla în timpul lor sau după. De ce nu L-au întâmpinat pe Domnul înainte de dezastre? Unde au greșit? Oare Domnul Isus Și-a încălcat promisiunea, eșuând în a-i lua pe credincioși în Împărăție înainte de dezastre și dezamăgindu-i complet? Sau oamenii au înțeles greșit profețiile biblice, încrezându-se în noțiunile lor conform cărora Domnul ar veni pe un nor, și au refuzat să audă glasul lui Dumnezeu, eșuând astfel în a-L întâmpina pe Domnul și cedând în fața dezastrelor? Toată lumea se simte acum foarte nedumerită, întrebându-se de ce Domnul nu a venit pe un nor și nu a răpit credincioșii înaintea dezastrelor. Astăzi, vă voi împărtăși înțelegerea mea asupra lucrării de judecată a lui Dumnezeu întrupat drept Fiul Omului în zilele de pe urmă.

Toți cei care sunt familiarizați cu Biblia înțeleg că majoritatea profețiilor biblice prezic două lucruri: Domnul Se va întoarce și va înfăptui lucrarea de judecată în zilele de pe urmă. Totuși, aceste două lucruri sunt de fapt unul singur, acela că Dumnezeu Se va întrupa în zilele de pe urmă pentru a-Și face lucrarea de judecată. Unii vor întreba cu siguranță dacă există vreo bază biblică pentru această afirmație. Sigur că există. Există o mulțime de profeții biblice despre lucrurile acestea – 200 sau mai multe. Să ne uităm la un exemplu, ca în Vechiul Testament: „El va judeca între neamuri și va hotărî pentru multe popoare(Isaia 2:4). „Căci El vine, vine să judece pământul, să judece lumea cu dreptate și popoarele după credincioșia Sa(Psalmii 96:13). De asemenea, spune în Noul Testament: „Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu(1 Petru 4:17). De asemenea, Domnul Isus a prorocit personal că Se va întoarce și va înfăptui lucrarea de judecată în zilele de pe urmă. Domnul Isus a spus: „Iar dacă aude cineva cuvintele Mele și nu le păzește, nu Eu îl judec. Căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cel ce Mă respinge și nu primește cuvintele Mele are cine să-l judece: Cuvântul pe care l-am spus Eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă(Ioan 12:47-48). „Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata I-a dat-o Fiului(Ioan 5:22). „Și I-a dat autoritate să facă judecată, pentru că este Fiul Omului(Ioan 5:27). Apocalipsa profețește: „El spunea cu glas puternic: «Fiți temători de Dumnezeu și dați-I slavă, pentru că a sosit ceasul judecății Lui!»(Apocalipsa 14:7). Aceste profeții sunt foarte clare când spun că Domnul Se va întoarce drept Fiul Omului și va face lucrarea de judecată în zilele de pe urmă. Nu există nicio îndoială cu privire la asta. Putem vedea că Domnul Isus a profețit clar în Epoca Harului că Se va întoarce în zilele de pe urmă drept Fiul Omului pentru lucrarea Sa de judecată. Apocalipsa prorocește clar: „pentru că a sosit ceasul judecății Lui!” Aceste profeții arată că Domnul Se întrupează drept Fiul Omului în zilele de pe urmă, venind personal printre noi pentru a face lucrarea de judecată. Este clar că acest lucru a fost planificat acum mult timp de Dumnezeu și nimeni nu poate nega asta. Dumnezeu Atotputernic a exprimat adevăruri pentru lucrarea de judecată, a rostit foarte multe cuvinte și a creat un grup de biruitori. Asta arată că aceste profeții au fost complet îndeplinite. Acum să ne uităm la credința religioasă comună că Domnul Și-a încheiat lucrarea de răscumpărare, așadar este imposibil ca El să facă lucrarea de judecată în zilele de pe urmă. Există vreo bază biblică pentru asta? A spus Domnul Isus asta? Deloc. Astfel de idei nu sunt decât noțiuni și închipuiri umane – sunt iluzii deșarte. Ele sunt complet opuse profețiilor din Biblie și niciunul dintre cuvintele lui Dumnezeu nu le sprijină. Această gândire este complet nesăbuită! De ce nu pot oamenii căuta cu seriozitate cuvintele Domnului și profețiile din Biblie, ci, în schimb, insistă să judece și să condamne lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă din cauza noțiunilor pe care le au? Nu este un lucru arbitrar și arogant? Biblia conține atât de multe profeții despre venirea Fiului Omului și despre judecata din zilele de pe urmă, deci de ce nu văd oamenii Scriptura pe care o au în fața ochilor? Întocmai precum spune Biblia: „Veți asculta întruna, dar nu veți înțelege și veți privi mereu, dar nu veți pricepe. Căci inima celor din acest popor s-a împietrit. Urechile lor aud greu și ochii li s-au închis, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Mine și să-i vindec(Matei 13:14-15). Cei înțelepți ar trebui să caute să cerceteze de ce Dumnezeu face lucrarea de judecată în zilele de pe urmă, de ce Fiul Omului este Cel care apare pentru a lucra. Trebuie să răspundem la aceste întrebări înainte să putem înțelege cu adevărat profețiile biblice.

Acum să vedem de ce Domnul Se întrupează iar pentru lucrarea de judecată după ce a răscumpărat omenirea. Dumnezeu Atotputernic a dezvăluit deja taina. Să vedem ce spun cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic despre asta. „Deși Isus a lucrat mult printre oameni, El a completat doar răscumpărarea întregii omeniri și a devenit jertfa pentru păcat a omului; El nu l-a scăpat pe om de toată firea lui stricată. Deplina mântuire a omului de influența Satanei nu necesita doar ca Isus să devină jertfa pentru păcat și să poarte păcatele omului, ci necesita și ca Dumnezeu să facă o lucrare și mai mare pentru a-l scăpa pe om cu totul de firea lui satanic de coruptă. Și astfel, acum că omul a fost iertat de păcatele lui, Dumnezeu S-a întors în trup pentru a-l conduce pe om în noua epocă și a început lucrarea de mustrare și judecată. Lucrarea aceasta l-a adus pe om într-un tărâm mai înalt. Toți cei care se supun stăpânirii Lui se vor bucura de un adevăr mai mare și vor primi binecuvântări mai mari. Ei vor trăi cu adevărat în lumină și vor dobândi adevărul, calea și viața(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Prefață”). „Căci în ciuda tuturor lucrurilor pentru care omul a fost răscumpărat și iertat de păcate, se poate considera doar că Dumnezeu nu-Și aduce aminte de fărădelegile omului și nu-l tratează potrivit cu acestea. Totuși, atunci când omul, care trăiește într-un trup material, nu a fost eliberat de păcat, el poate doar continua să păcătuiască, dezvăluindu-și, la nesfârșit, corupta fire satanică. Aceasta este viața pe care o duce omul, un ciclu fără sfârșit în care păcătuiește și este iertat. Majoritatea oamenilor păcătuiesc în timpul zilei doar pentru a mărturisi seara. Astfel, chiar dacă jertfa de păcat este întotdeauna eficientă pentru om, ea nu va putea să îl mântuiască pe om de păcat. Numai jumătate din lucrarea mântuirii a fost desăvârșită, pentru că omul are încă o fire coruptă. […] Omului nu îi este ușor să devină conștient de păcatele sale; el nu are nicio cale de a-și recunoaște propria natură adânc înrădăcinată și trebuie să se bazeze pe judecata prin cuvânt pentru a obține acest rezultat. Doar astfel, omul poate fi schimbat, în mod treptat, de aici înainte(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Taina întrupării (4)”). Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt foarte clare, nu-i așa? Domnul Isus a răscumpărat omenirea în Epoca Harului, deci de ce S-ar întoarce pentru judecată în zilele de pe urmă? Deoarece Domnul Isus a terminat doar lucrarea de răscumpărare, ducând la bun sfârșit numai jumătate din lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu. Astfel a fost realizată răscumpărarea păcatelor omului, așadar suntem calificați să ne rugăm și să avem părtășie cu Domnul, să ne bucurăm de harul și binecuvântările Sale. Păcatele ne-au fost iertate și ne bucurăm de pacea și fericirea date de Duhul Sfânt, dar tot păcătuim mereu, blocați într-un cerc vicios de a păcătui, a mărturisi și a păcătui din nou. Nimeni nu poate scăpa de legăturile și constrângerile păcatului, dar trăim luptându-ne cu el. E dureros și nu există cale de eliberare. Asta arată că deși Domnul ne-a iertat păcatele, natura noastră păcătoasă încă mai există; firea noastră coruptă încă există. Suntem predispuși să ne răzvrătim, să ne împotrivim și să-L judecăm pe Dumnezeu în orice clipă. Acesta este un fapt de netăgăduit. Indiferent de cât timp este un om credincios, el nu poate scăpa de păcat, nu poate obține sfințenia și nu poate fi vrednic de a vedea chipul lui Dumnezeu. Acest lucru îndeplinește complet profeția Domnului: „Nu oricine-Mi zice: «Doamne, Doamne!» va intra în Împărăția Cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui Meu, Care este în ceruri. Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne, n-am profețit noi în Numele Tău? N-am scos noi demoni în Numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?» Atunci le voi spune limpede: «Niciodată nu v-am cunoscut! Plecați de la Mine, voi, cei ce săvârșiți fărădelegea!»(Matei 7:21-23). Iar în Evrei 12:14 spune: „Fără sfințire, nimeni nu-L va vedea pe Domnul.” Putem vedea aici că numai cei care fac voia lui Dumnezeu pot intra în Împărăția Cerurilor. Însă de ce a spus Domnul că cei care predică și scot demoni în numele Său sunt răufăcători? Asta ar putea zăpăci mulți oameni. Asta înseamnă că ei își proclamă credința, dar continuă să păcătuiască și nu s-au căit cu adevărat. Oricât au predicat și au exorcizat în numele Domnului, oricâte miracole au făcut, ei nu au aprobarea Domnului. În ochii Domnului, astfel de oameni sunt răufăcători. Poate că fac lucruri în numele Domnului, dar asta e o insultă față de Domnul pe care El o detestă. Sunt acești oameni, ale căror păcate sunt iertate, vrednici de a intra în Împărăție? Categoric nu. Ei încă visează la ziua în care Domnul va veni să-i ia sus în cer. Aceasta este o fantezie a oamenilor. În mod clar, profeția Domnului Isus despre întoarcerea Sa nu a însemnat că El îi va lua pe oameni direct în cer pentru a se întâlni cu El, ci că va înfăptui judecata și că îi va curăți pe oameni de natura lor păcătoasă și de corupție, că ne va mântui complet de păcat și de forțele Satanei și că ne va duce într-o destinație minunată. Acesta este sensul lucrării de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Acum sunt sigur că putem vedea cu toții că lucrarea de răscumpărare din Epoca Harului a fost numai pentru a ne răscumpăra păcatele, ca păcatele noastre să fie iertate. Asta a dus la bun sfârșit numai jumătate din lucrarea de mântuire, iar Dumnezeu face un pas mai mare al lucrării în zilele de pe urmă. Pe baza lucrării de răscumpărare a Domnului Isus, Dumnezeu Atotputernic exprimă adevăruri pentru lucrarea de judecată din zilele de pe urmă, pentru a curăți și a mântui complet omenirea de păcat, pentru a ne elibera de forțele Satanei. Aici putem vedea că răscumpărarea Domnului Isus a pavat complet calea pentru judecata lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. A fost o lucrare de bază. Iar lucrarea de judecată a lui Dumnezeu Atotputernic este cel mai important pas din planul de gestionare al lui Dumnezeu pentru a mântui omenirea și va încheia epoca. Să acceptăm numai lucrarea de răscumpărare a Domnului Isus fără a accepta lucrarea de judecată a lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă înseamnă să ne oprim la jumătatea căii credinței, iar ultimul pas este cel mai important, care ne va hotărî soarta și rezultatul. Să nu facem acest past înseamnă, într-adevăr, să renunțăm la jumătatea drumului și este o risipă a tuturor eforturilor anterioare. Cred că toată lumea înțelege că ultima parte a unei călătorii este adesea cea mai grea. Ultima etapă în calea credinței tale este cea mai importantă și îți va decide soarta. Pentru credincioși, ceea ce ne decide finalul și soarta este lucrarea de judecată a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Dacă oamenii nu vor să accepte asta, vor fi eliminați de Dumnezeu; asta chiar este o tragedie. Așadar, putem fi siguri că indiferent de cât timp este un om credincios, dacă nu-L acceptă pe Dumnezeu Atotputernic, Dumnezeu îl va elimina și va fi o fecioară nesăbuită care cade în dezastru plângând și scrâșnind din dinți. Mulți dintre cei care înainte erau necredincioși au acceptat direct lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic și au câștigat mântuirea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Aceștia sunt cei norocoși și compensează pentru acei credincioși care refuză să-L accepte pe Dumnezeu Atotputernic și sunt eliminați. N-ar fi acesta cel mai mare regret pentru credincioși? După toți acei ani în care L-au așteptat pe Domnul, ei văd că Dumnezeu Atotputernic face lucrarea de judecată și exprimă atât de multe adevăruri, dar refuză s-o accepte și, în schimb, așteaptă cu încăpățânare ca Domnul să vină pe un nor, făcând acest pariu cu Dumnezeu. În cele din urmă, își vor pierde șansa la mântuire. N-ar fi acest lucru extrem de trist pentru un credincios?

Unii pot întreba cum face Dumnezeu Atotputernic lucrarea de judecată și de curățire pentru a mântui pe deplin omenirea. Există atât de multe de comunicat despre adevărurile legate de asta, așa că azi vom vorbi numai pe scurt. Dumnezeu Atotputernic spune: „Hristos al zilelor de pe urmă folosește o multitudine de adevăruri pentru a-i învăța pe oameni, pentru a demasca substanța omului și pentru a-i analiza cuvintele și faptele. Aceste cuvinte cuprind diferite adevăruri, precum datoria omului, cum ar trebui el să asculte de Dumnezeu, cum ar trebui să Îi fie credincios lui Dumnezeu, cum ar trebui să trăiască umanitatea normală, precum și înțelepciunea și firea lui Dumnezeu și așa mai departe. Aceste cuvinte sunt toate îndreptate către substanța omului și firea sa coruptă. În special, cele care dezvăluie cum Îl nesocotesc oamenii pe Dumnezeu vizează modul în care oamenii sunt o întruchipare a Satanei și o forță inamică față de Dumnezeu. În realizarea lucrării Sale de judecată, Dumnezeu nu clarifică pur și simplu natura oamenilor în doar câteva cuvinte; El o demască, o tratează și o emondează pe termen lung. Toate aceste diferite metode de demascare, tratare și emondare nu pot fi înlocuite prin cuvinte obișnuite, ci prin adevărul de care oamenii sunt complet lipsiți. Doar metodele de acest fel pot fi considerate judecată; doar prin acest tip de judecată oamenii pot să fie supuși și pe deplin convinși cu privire la Dumnezeu și, mai mult decât atât, să câștige adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr”). Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic spun foarte clar că judecata Sa în zilele de pe urmă este în principal pentru a judeca esența coruptă a omenirii prin exprimarea adevărului, pentru a ne expune corupția ca să putem reflecta asupra noastră, să ne putem cunoaște pe noi înșine și să ne vedem propria corupție. Apoi regretăm, ne urâm și ne urâm trupul, ceea ce duce la căință adevărată. Această lucrare de judecată nu este făcută numai prin exprimarea câtorva adevăruri ca oamenii să înțeleagă, ci Dumnezeu exprimă multe aspecte ale adevărului. Toate aceste adevăruri sunt pentru a judeca, a expune, a emonda și a trata omenirea și, de asemenea, pentru a ne încerca și a ne rafina. Mai ales cuvintele lui Dumnezeu care judecă și expun esența coruptă a omului dezvăluie tăios firile satanice ale omenirii, natura și esența noastră. Aceste cuvinte sunt foarte tăioase și merg direct la inimile noastre. Vedem cât de profund corupți suntem, că nu suntem vrednici de a fi numiți oameni. Nu avem unde să ne ascundem și vrem să ne băgăm în crăpăturile pământului pentru a scăpa de mânia lui Dumnezeu. Să trecem prin această judecată este singura cale de a vedea adevărul corupției noastre și, după aceea, regretăm profund și știm că suntem nevrednici de binecuvântările lui Dumnezeu, de a fi luați în Împărăția Lui. Fiind atât de corupți, suntem nevrednici de a-L vedea pe Dumnezeu. Fără judecata și mustrarea lui Dumnezeu, nu ne-am cunoaște niciodată cu adevărat, ci am spune numai vorbe goale când ne mărturisim păcatele, fără să știm că trăim în întregime după firi satanice. Am continua să ne răzvrătim și să ne împotrivim lui Dumnezeu și tot am crede că putem intra în Ceruri. E un lucru nerușinat și iluzoriu, lipsit complet de conștiință de sine. Aceia dintre noi care experimentează judecata și curățirea lui Dumnezeu Atotputernic și-au dat seama direct că vorbele Sale sunt adevărul, că sunt neprețuite! Numai adevărurile exprimate de Dumnezeu pot curăți corupția noastră și ne pot mântui de păcat. Numai experiența judecății cuvintelor Sale ne poate curăți și schimba firile corupte, ca să putem deveni cei care fac voia lui Dumnezeu și ca să fim vrednici de a intra în Împărăție. Lucrarea de judecată a lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă este cea care ne aduce calea, adevărul și viața. Prin lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic putem câștiga adevărul și viața și putem trăi înaintea lui Dumnezeu, ceea ce este o binecuvântare extraordinară de la Dumnezeu!

În acest punct al părtășiei noastre, cred că cei mai mulți dintre noi înțeleg că lucrarea lui Dumnezeu de a mântui omenirea nu este deloc atât de simplă precum am fi crezut. Nu înseamnă numai să ne răscumpere, să ne ierte păcatele și atât. Lucrarea Sa de mântuire înseamnă să ne mântuiască pe deplin de rău și de păcat, să ne salveze din strânsoarea Satanei ca să ne putem supune lui Dumnezeu și să ne putem închina Lui. Lucrarea de judecată este singura cale prin care putem realiza asta. Acum Dumnezeu Atotputernic a exprimat foarte multe adevăruri și face lucrarea de judecată. Această lucrare a Lui este absolut formidabilă și incomparabilă! Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic au cutremurat întreaga lume și au zguduit universul. Extraordinara lucrare a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă este urmărită de toți și a șocat lumea. Toți cei care iubesc adevărul cercetează lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă și numai cei care nu iubesc adevărul se fac că nu văd și nesocotesc lucrarea lui Dumnezeu. Însă lucrarea lui Dumnezeu nu va fi niciodată influețată de lumea religioasă sau de necredincioși. Ea merge înainte, de neoprit. Într-o clipită, marile dezastre au început și lucrarea de judecată a lui Dumnezeu în zilele de pe urmă se află la apogeu. Pentru adepții Săi, este o judecată care începe din casa lui Dumnezeu, desăvârșindu-i pe câțiva și eliminându-i pe mulți. Pentru alții, înseamnă folosirea dezastrelor pentru a se ocupa treptat de răufăcătorii care I se împotrivesc lui Dumnezeu, încheind definitiv această epocă malefică în care Satana este la conducere. Atunci vom îmtâmpina și vom intra într-o nouă epocă în care Împărăția lui Hristos va fi realizată pe pământ. Cei care încă tânjesc după venirea Domnului pe un nor vor cădea în dezastre, plângând și scrâșnind din dinți, îndeplinind profeția din Apocalipsa: „Iată, El va veni pe nori și orice ochi Îl va vedea, chiar și cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui(Apocalipsa 1:7). De asemenea, Dumnezeu Atotputernic a spus: „Multor oameni poate să nu le pese de ceea ce spun, dar Eu tot vreau să-i spun fiecărui așa-zis sfânt care Îl urmează pe Isus că, atunci când Îl veți vedea cu ochii voștri pe Isus coborând din ceruri pe un nor alb, aceasta va fi arătarea publică a Soarelui dreptății. Poate că acela va fi un moment de mare entuziasm pentru tine, și totuși, ar trebui să știi că timpul când asiști la coborârea lui Isus din cer este și timpul când tu cobori în iad pentru a fi pedepsit. Acela va fi momentul sfârșitului planului de gestionare (planului de mântuire) al lui Dumnezeu și va fi momentul când Dumnezeu îi răsplătește pe cei buni și îi pedepsește pe cei răi. Căci judecata lui Dumnezeu va fi încheiată înainte ca omul să vadă semne, atunci când nu există decât exprimarea adevărului. Cei care acceptă adevărul și nu caută semne, și astfel au fost purificați, se vor fi întors în fața tronului lui Dumnezeu și vor fi intrat în îmbrățișarea Creatorului. Numai cei care persistă în credința că «Isus care nu vine pe un nor alb este un Hristos mincinos» vor fi supuși pedepsei eterne, pentru că ei cred doar în Isus care face semne, dar nu Îl recunosc pe Isus Cel care proclamă judecata aspră și care oferă adevărata cale și viața. Și astfel, se poate doar ca Isus să Se ocupe de ei atunci când Se reîntoarce, în mod deschis, pe un nor alb(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Când vei vedea trupul spiritual al lui Isus, Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul”).

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger