Este credința în Dumnezeu Atotputernic o trădare a Domnului Isus?

noiembrie 17, 2021

Au trecut 30 de ani de când Hristos al zilelor de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic, a apărut și lucrează, exprimând adevăruri din 1991. El a exprimat Cuvântul Se arată în trup, milioane din cuvintele Lui, toate aflate pe internet, strălucind de la Răsărit la Apus, ca o lumină măreață, zguduind întreaga lume. Mulți oameni de toate confesiunile care iubesc adevărul au văzut că sunt tot adevărul cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și Duhul Sfânt care le vorbește bisericilor. Auzind vocea lui Dumnezeu, L-au acceptat cu nerăbdare pe Dumnezeu Atotputernic. Au fost înălțați înaintea tronului lui Dumnezeu și iau parte la ospățul nunții Mielului, mâncând și bând zilnic cuvintele actuale ale lui Dumnezeu, bucurându-se de susținerea apelor vii. Inimile lor sunt tot mai luminate și au învățat multe adevăruri. Ei au îndrumarea personală a lui Dumnezeu și păstorirea Lui. Firile lor corupte sunt curățite și schimbate prin judecata lui Dumnezeu și au mărturii frumoase. Au fost făcuți biruitori înaintea dezastrelor de către Dumnezeu, devenind primele roade, obținând aprobarea și binecuvântările Lui. Azi, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic răsare în țări din toată lumea, ca primii lăstari după o ploaie de primăvară, iar aleșii lui Dumnezeu fac totul ca să răspândească Evanghelia Împărăției Lui, mărturisindu-l pe Dumnezeu Atotputernic. Tot mai mulți oameni de pretutindeni și de toate confesiunile acceptă lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Evanghelia Împărăției se răspândește și se extinde cu o forță și un avânt de nestăvilit, împlinind toate prorocirile biblice: „Și, în zilele de pe urmă, se va întâmpla că muntele casei lui Iahve va fi stabilit în vârful munților și va fi înălțat deasupra dealurilor; iar toate popoarele vor merge la el(Isaia 2:2). „Căci așa cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, tot așa va fi și venirea Fiului Omului(Matei 24:27). Totuși, deși mulți credincioși au citit cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și sunt convinși și recunosc că sunt tot adevărul, pentru că Dumnezeu Atotputernic arată ca o persoană de rând și nu este Domnul Isus care vine pe un nor, nu îndrăznesc să-L accepte. Unii se agață de cuvintele literale ale Bibliei, înțelegând din versetul: „Isus Hristos este același ieri și astăzi și pentru totdeauna” (Evrei 13:8) că numele Domnului Isus nu se va schimba niciodată. Văzând că Dumnezeu Atotputernic nu Se numește Isus, iar Biblia nu menționează numele de „Dumnezeu Atotputernic”, nu vor să-L accepte. Ei spun că dacă L-ar accepta pe Dumnezeu Atotputernic și ar citi doar cuvintele Lui, nu Biblia, și nu s-ar mai ruga în numele lui Isus, asta ar fi o trădare clară a Domnului Isus. După toți anii de credință în Domnul, în care s-au bucurat de multele Lui haruri, n-ar putea nicicum să-L trădeze. Acesta e raționamentul lor și îi condamnă pe cei care cred în Dumnezeu Atotputernic drept trădători ai Domnului Isus, drept apostoli. E ceea ce i-a împiedicat să cerceteze adevărata cale. Deși știu că sunt adevărul cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și glasul lui Dumnezeu, tot nu îndrăznesc să-L accepte. Prin urmare, cad pradă dezastrelor din viața lor. Este foarte trist, nesăbuit și ignorant. Aceasta mai împlinește ceva din Biblie: „Proștii mor din lipsă de judecată” (Proverbe 10:21). „Poporul Meu este nimicit din lipsă de cunoștință(Osea 4:6). Așadar, chiar este acceptarea lui Dumnezeu Atotputernic o trădare a Domnului Isus? Aș dori să avem puțină părtășie despre asta.

Mulți cred că a-L accepta pe Dumnezeu Atotputernic este o trădare a Domnului. Care e cel mai bun mod de-a aborda această chestiune? Nu ne putem lua doar după faptul că au nume diferite, ci trebuie să ne dăm seama dacă sunt un singur spirit, același Dumnezeu și aceeași lucrare. În Epoca Legii, a lucrat Iahve Dumnezeu, iar în Epoca Harului, a fost Domnul Isus. Vedem că numele lui Dumnezeu chiar s-a schimbat, că nu S-a mai numit Iahve, ci Isus. Dar ați putea spune că Domnul Isus a fost un Dumnezeu diferit de Iahve, că a fost o trădare a lui Iahve Dumnezeu credința în Domnul Isus? Categoric nu. Dar cei mai mulți din iudaism nu L-au acceptat pe Domnul Isus, spunând că ar însemna să-L trădeze pe Iahve și chiar au ajutat la răstignirea Lui. De ce s-a întâmplat asta? Pentru că nu și-au dat seama că Domnul Isus era Duhul lui Iahve Dumnezeu, care a apărut și lucrat în trup. A avut un nume diferit, dar Domnul Isus și Iahve erau un singur Duh, un singur Dumnezeu. Există o poveste minunată consemnată în Biblie despre Filip care Îi spune Domnului Isus: „Doamne, arată-ni-L pe Tatăl și ne este de ajuns!” (Ioan 14:8). Isus a răspuns: „De atâta timp sunt cu voi și nu M-ai cunoscut, Filip? Cel ce M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl. Cum de spui: «Arată-ni-L pe Tatăl!»?! Nu crezi că Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le spun de la Mine, ci Tatăl, Care locuiește în Mine, Își face lucrările Lui(Ioan 14:9-10). Cuvintele Domnului Isus au fost foarte clare. El și Iahve au fost un singur Dumnezeu, iar Duhul Său a fost Duhul lui Iahve. Domnul Isus a fost apariția lui Iahve Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat. Astfel, credința în Domnul Isus n-a însemnat trădarea lui Iahve Dumnezeu, ci supunerea față de Iahve. Era în acord cu voia lui Dumnezeu. Dacă vă agățați de un nume în credință și de cuvintele literale din Biblie, fără să înțelegeți Duhul și lucrarea Lui, e posibil să vă rătăciți și împotriviți lui Dumnezeu. Apoi, sunteți înclinați să-L trădați, ceea ce are consecințe inimaginabile. Când Domnul a apărut și a lucrat, oameni din iudaism L-au respins. Nu a fost asta trădarea lui Iahve Dumnezeu? Esența faptei lor este trădarea, de aceea israeliții au fost blestemați de Dumnezeu. În plus, cu mult înainte de apariția și lucrarea Domnului Isus, a existat o prorocire biblică despre El: „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un Fiu și Îi vor pune numele Emanuel(Matei 1:23). Dar când a venit, nu S-a numit Emanuel – S-a numit Isus. Fariseii din iudaism au aderat strict la Scriptura literală și, fiindcă noul nume al lui Dumnezeu nu s-a potrivit cu ea, L-au negat și condamnat frenetic pe Domnul. Oricâtă autoritate și putere au avut învățăturile Domnului Isus, au refuzat să le accepte și, în final, Îl răstigniseră, comițând un păcat atroce, osândiți și pedepsiți de Dumnezeu. Este o lecție care chiar dă de gândit! Așadar, legat de întâmpinarea Domnului, ar trebui să aderăm strict la Scriptura literală și numai la numele de Isus? Făcând asta e foarte simplu să sfârșim prin a I ne împotrivi lui Dumnezeu și a-L condamna. Mulți credincioși nu pot să pătrundă esența acestui lucru, astfel că țin strâns de cuvintele biblice și de numele lui Isus, iar când cercetează adevărata cale, se tot întreabă: „E vreun temei biblic pentru numele lui Dumnezeu Atotputernic? Dacă acest nume nu este în Biblie, eu nu pot să-L accept.” Dacă spuneți că nu-L acceptați decât dacă numele lui Dumnezeu Atotputernic e în Biblie, atunci de ce credeți în Domnul Isus, din moment ce numele Lui nu e în Vechiul Testament? Nu e o contradicție? Clar, mulți oameni nu înțeleg Biblia cu adevărat, ci se agață orbește de Scriptură și reguli. Aceștia nu se roagă, nu caută adevărul din cuvintele lui Dumnezeu, nici confirmare de la Duhul Sfânt, iar acest lucru îi va nimici. Dar există prorociri biblice despre Dumnezeu care apare și lucrează în zilele de pe urmă, numit Dumnezeu Atotputernic. „Iar neamurile vor vedea neprihănirea ta și toți împărații slava ta: iar ție ți se va pune un nume nou, care va fi hotărât de gura lui Iahve(Isaia 62:2). „Pe cel ce învinge îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu și nu va mai pleca din el; și voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu, numele cetății Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim, care coboară din cer de la Dumnezeul Meu, și noul Meu Nume(Apocalipsa 3:12). „Eu sunt Alfa și Omega, Cel Care este, Care era și Care vine, Cel Atotputernic!(Apocalipsa 1:8). „Îți mulțumim Ție, Doamne, Dumnezeule Atotputernic, Care ești și Care erai, pentru că Ți-ai luat puterea Ta cea mare și ai început să împărățești!(Apocalipsa 11:17). „Am auzit ceva ca glasul unei mari mulțimi, ca vuietul multor ape și ca sunetul unor tunete puternice, spunând: «Aleluia! Pentru că Domnul, Dumnezeul nostru cel Atotputernic împărățește!»(Apocalipsa 19:6). Puteți să verificați și Apocalipsa 4:8 și 16:7 și altele. Scriptura a prorocit că Dumnezeu va avea un nou nume în zilele de pe urmă, „Cel Atotputernic”, adică Dumnezeu Atotputernic. Vedem că Dumnezeu apare și lucrează în zilele de pe urmă sub numele de Dumnezeu Atotputernic, iar Dumnezeu a plănuit asta demult. Toți cei care-L acceptă pe Dumnezeu Atotputernic au auzit glasul Domnului și L-au recunoscut pe Dumnezeu Atotputernic drept Domnul Isus întors. Ei L-au întâmpinat pe Domnul, au fost înălțați înaintea tronului Său și așteaptă ospățul nunții Mielului. Aceștia sunt adevărații credincioși, cei cu credință potrivită. În sfârșit, ei L-au întâmpinat și câștigat pe Domnul. Cei care eșuează să-L întâmpine, se vor pomeni cu credința pierdută și dispărută. Îl vor pierde pe Domnul. Cei care aderă la numele de Isus nu recunosc glasul Domnului când El vine. Nu-L recunosc pe Dumnezeu Atotputernic drept Duhul Domnului Isus care apare și lucrează. Fără s-accepte întoarcerea Domnului Isus, cred în Domnul fără să-L recunoască. Se împotrivesc Domnului și sunt cei care Îl trădează cu adevărat pe Domnul Isus. Ce e trădarea Domnului? A crede în El fără să-L recunoaștem! Totul e clar acum, nu?

Așadar, de ce se tot schimbă numele lui Dumnezeu? De ce adoptă un nou nume pentru fiecare epocă? Există o taină a adevărului în asta. Să vedem cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, pentru a face puțină lumină. Dumnezeu Atotputernic spune: „De fiecare dată când vine Dumnezeu pe pământ, El Își schimbă numele, genul, imaginea și lucrarea; El nu Își repetă lucrarea. El este un Dumnezeu care este întotdeauna nou și niciodată vechi. Când El a venit înainte, a fost numit Isus; poate El, de data aceasta, când vine din nou, să fie numit în continuare Isus? Când El a venit înainte, era bărbat; poate El să fie bărbat din nou de data aceasta? Lucrarea Sa, când El a venit în timpul Epocii Harului, a fost de a fi răstignit; când vine din nou, poate El să răscumpere în continuare omenirea din păcat? Poate fi El răstignit din nou? Nu ar însemna asta că-Și repetă lucrarea? Nu știai că Dumnezeu este întotdeauna nou și niciodată vechi? Există aceia care spun că Dumnezeu este imuabil. Este corect, dar se referă la imuabilitatea firii lui Dumnezeu și a esenței Sale. Schimbările numelui și lucrării Sale nu dovedesc faptul că esența Sa s-a schimbat; cu alte cuvinte, Dumnezeu va fi întotdeauna Dumnezeu și aceasta nu se va schimba niciodată. Dacă spui că lucrarea lui Dumnezeu nu se schimbă, atunci ar putea El să-Și termine planul de gestionare (planul mântuirii) de șase mii de ani? Tu știi doar că Dumnezeu nu se schimbă niciodată, dar știi că Dumnezeu este întotdeauna nou și niciodată vechi? Dacă lucrarea lui Dumnezeu nu se schimbă, atunci cum ar fi putut El să conducă omenirea până în ziua de azi? Dacă Dumnezeu este imuabil, atunci cum de El a făcut deja lucrarea a două epoci? […] Și astfel, cuvintele «Dumnezeu este întotdeauna nou și niciodată vechi» se referă la lucrarea Sa, iar cuvintele «Dumnezeu este imuabil» se referă la ceea ce Dumnezeu are și este în mod inerent. Indiferent de aceasta, tu nu poți face lucrarea de șase mii de ani să depindă de un singur punct sau să o definești prin cuvinte moarte. Astfel este prostia omului. Dumnezeu nu este atât de simplu pe cât își imaginează omul, iar lucrarea Sa nu poate zăbovi în nicio epocă. Iahve, de exemplu, nu poate întotdeauna să simbolizeze numele lui Dumnezeu; Dumnezeu poate, de asemenea, să Își facă lucrarea sub numele de Isus. Acesta este un semn că lucrarea lui Dumnezeu progresează întotdeauna.

Dumnezeu este întotdeauna Dumnezeu și El nu va deveni niciodată Satana; Satana este întotdeauna Satana și nu va deveni niciodată Dumnezeu. Înțelepciunea lui Dumnezeu, minunăția lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu și măreția lui Dumnezeu nu se vor schimba niciodată. Esența Sa și ceea ce are și este El nu se vor schimba niciodată. Cât despre lucrarea Sa, totuși, aceasta întotdeauna progresează în direcția înainte, întotdeauna mergând mai profund, căci El este întotdeauna nou și niciodată vechi. În fiecare epocă, Dumnezeu Își ia un nou nume, în fiecare epocă El face o lucrare nouă și în fiecare epocă El permite creațiilor Sale să vadă noua Sa voie și noua Sa fire. Dacă, într-o epocă nouă, oamenii nu văd exprimarea noii firi a lui Dumnezeu, nu L-ar răstigni ei mereu? Și făcând astfel, nu L-ar defini ei pe Dumnezeu?(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Viziunea lucrării lui Dumnezeu (3)”).

«Iahve» este numele pe care l-am luat în timpul lucrării Mele în Israel și înseamnă Dumnezeul israeliților (poporul ales al lui Dumnezeu), căruia poate să Îi fie milă de oameni, să îi blesteme pe oameni și să le ghideze viața; înseamnă Dumnezeu care posedă o mare putere și este plin de înțelepciune. «Isus» este Emanuel, care înseamnă jertfa de păcat plină de iubire și de compasiune și care îi răscumpără pe oameni. El a făcut lucrarea Epocii Harului și El reprezintă Epoca Harului și poate să reprezinte doar o parte a lucrării planului de gestionare (planul mântuirii). […] Numele de Isus a luat naștere ca să le permită oamenilor din Epoca Harului să se nască din nou și să fie mântuiți și este un nume special pentru răscumpărarea întregii omeniri. Așadar, numele Isus reprezintă lucrarea de răscumpărare și înseamnă Epoca Harului. Numele Iahve este unul special pentru poporul lui Israel, care a trăit conform legii. În fiecare epocă și în fiecare etapă a lucrării, numele Meu nu este neîntemeiat, ci are o semnificație reprezentativă: fiecare nume reprezintă o epocă. «Iahve» reprezintă Epoca Legii și este unul de onoare pentru Dumnezeul venerat de poporul lui Israel. «Isus» reprezintă Epoca Harului și este numele Dumnezeului tuturor celor care au fost răscumpărați în Epoca Harului. Dacă omenirea încă tânjește după întoarcerea Mântuitorului Isus din zilele de pe urmă și încă Îl așteaptă să sosească sub înfățișarea pe care a avut-o El în Iudeea, atunci întregul plan de gestionare (planul mântuirii) de șase mii de ani s-ar fi oprit în Epoca Răscumpărării și nu ar mai fi putut să progreseze. Mai mult, zilele de pe urmă nu ar mai sosi niciodată și epoca nu ar mai cunoaște niciodată un sfârșit. Aceasta se întâmplă pentru că Isus Mântuitorul este numai pentru răscumpărarea și mântuirea omenirii. Am luat numele de Isus doar de dragul tuturor păcătoșilor din Epoca Harului, dar nu este numele cu care voi aduce sfârșitul întregii omeniri. Deși Iahve, Isus și Mesia reprezintă toate Duhul Meu, aceste nume doar denumesc diferitele epoci ale planului Meu de gestionare și nu Mă reprezintă pe Mine pe deplin. Numele pe care Mi le dau oamenii pe pământ nu pot să exprime clar întreaga Mea fire și tot ceea ce sunt. Acestea sunt pur și simplu nume diferite după care sunt numit în diferite epoci. Și astfel, când ultima epocă – epoca zilelor de pe urmă – va sosi, numele Meu se va schimba din nou. Nu Mi se va spune Iahve sau Isus, cu atât mai puțin Mesia, ci Însuși Mărețul și Atotputernicul Dumnezeu și, sub numele acesta, voi aduce sfârșitul întregii epoci. Cândva, am fost cunoscut drept Iahve. Mi s-a spus și Mesia și, odată, oamenii Îmi spuneau Isus Mântuitorul cu iubire și respect. Totuși, astăzi nu sunt Iahve sau Isus pe care oamenii Îl cunoșteau în vremurile trecute; sunt Dumnezeul care S-a întors în zilele de pe urmă, Dumnezeul care va aduce sfârșitul epocii. Sunt Dumnezeu Însuși care Se înalță de la capătul pământului, abundând de întreaga Mea fire și plin de autoritate, onoare și glorie. Oamenii nu M-au băgat niciodată în seamă, nu M-au cunoscut niciodată și au fost mereu neștiutori în privința firii Mele. De la crearea lumii până astăzi, niciun om nu M-a văzut. Acesta este Dumnezeul care Se înfățișează omenirii în zilele de pe urmă, dar care Se ascunde printre oameni. El locuiește printre oameni, adevărat și real, ca soarele arzător și focul mistuitor, plin de putere și abundând de autoritate. Nu există nicio persoană sau lucru care nu va fi judecat de cuvintele Mele și nicio persoană sau lucru care nu va fi purificat de flăcările focului. În cele din urmă, toate popoarele vor fi binecuvântate grație cuvintelor Mele și, de asemenea, sfărâmate în bucăți din cauza cuvintelor Mele. Astfel, în zilele de pe urmă, toți oamenii vor vedea că Eu sunt Mântuitorul reîntors și că Eu sunt Dumnezeu Atotputernic care cucerește toată omenirea. Și toți vor vedea că am fost odată jertfă de păcat pentru omenire, dar că, în zilele de pe urmă, Eu voi deveni, de asemenea, flăcările soarelui care incinerează toate lucrurile, precum și Soarele dreptății care dezvăluie toate lucrurile. Aceasta este lucrarea Mea în zilele de pe urmă. Am luat numele acesta și posed firea aceasta pentru ca toți oamenii să poată vedea că sunt un Dumnezeu drept, soarele arzător și focul mistuitor și ca toți să poată să Mă venereze pe Mine, singurul Dumnezeu adevărat, și ca să poată să Îmi vadă adevărata față: nu sunt numai Dumnezeul israeliților, și nu sunt doar Răscumpărătorul; sunt Dumnezeul tuturor creaturilor din ceruri, pământ și mări(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Mântuitorul S-a întors deja pe un «nor alb»”).

Cuvintele Lui explică numele folosite de Dumnezeu pentru lucrarea Lui din fiecare epocă și tainele adevărului din jurul numelor Sale. Numele lui Dumnezeu se schimbă odată cu epoca și lucrarea pe care o face. Fiecare nume e reprezentativ pentru lucrarea făcută de El în acea epocă. Dar oricum s-ar schimba numele și lucrarea Lui, esența Lui nu se schimbă niciodată – Dumnezeu e mereu Dumnezeu. El a lucrat în numele lui Iahve în Epoca Legii, emițând legi și conducând viețile oamenilor pe pământ, învățându-i ce e păcatul și cum să-L venereze pe Iahve Dumnezeu. În Epoca Harului, Duhul lui Dumnezeu S-a îmbrăcat în trup drept Fiul Omului. A exprimat adevăruri și a făcut lucrarea de răscumpărare sub numele de Isus. În final, a fost răstignit și a devenit jertfa de păcat a omenirii, răscumpărându-ne din păcate. Acum, în zilele de pe urmă, Dumnezeu S-a întrupat din nou și face lucrarea de judecată a zilelor de pe urmă sub numele de Dumnezeu Atotputernic, exprimând adevăruri pentru a judeca și curăți omenirea, mântuindu-ne pe deplin de păcat, de forțele Satanei și punând capăt acestei lumi vechi și rele. Îl va conduce pe om către o destinație frumoasă. Astfel va fi îndeplinit planul de 6000 de ani al lui Dumnezeu de gestionare a mântuirii. Faptele lucrării lui Dumnezeu ne arată că numele de Iahve, Isus și Dumnezeu Atotputernic reprezintă fiecare diferite etape al lucrării de mântuire a lui Dumnezeu. Văzute din afară, numele lui Dumnezeu și lucrarea Lui par să se schimbă, dar esența Lui rămâne aceeași. Firea lui Dumnezeu și ce are El și ce este nu se schimbă niciodată. Rămâne singurul Dumnezeu, conducând, răscumpărând, curățind profund și mântuind omenirea. Când ne uităm la cuvintele lui Iahve Dumnezeu din Vechiul Testament și Epoca Legii, la cuvintele Domnului Isus din Epoca Harului și, acum la cele ale lui Dumnezeu Atotputernic din Epoca Împărăției, vedem că aceste adevăruri vin toate de la un singur Duh și sunt cuvântarea aceluiași Duh, deoarece cuvântările lui Dumnezeu din diferite epoci conțin toate iubirea Lui, precum și firea Lui dreaptă. Ce are Dumnezeu și ce este se află în ele. Iubirea Lui, firea Lui și ce are El și ce este alcătuiesc toate esența, posesiunile și ființa singurului Dumnezeu adevărat. În Epoca Harului, a-l auzi pe Domnul Isus vorbind echivala cu a auzi glasul lui Iahve Dumnezeu. Când ascultăm cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, e exact ca și cum Domnul Isus ne vorbește personal, ca și cum Iahve Dumnezeu ne vorbește. Vedem clar că toate cele trei etape ale lucrării sunt îndeplinite de un Dumnezeu. Numele Lui se schimbă, dar esența Lui, ce are El și ce este și firea dreaptă exprimată de El sunt aceleași, fără nicio schimbare. Toată lucrarea de azi a lui Dumnezeu Atotputernic continuă lucrarea Domnului Isus. E o etapă a lucrării pe temelia lucrării de răscumpărare, care e mai profundă și mai elevată – lucrarea de-a curăți și mântui omenirea pe deplin. Dumnezeu Atotputernic a exprimat o abundență de adevăruri, dezvăluind nu doar taine ale Bibliei, ci și ale planului de 6000 de ani al lui Dumnezeu de gestionare a mântuirii, precum țelurile Sale din lucrarea de gestionare, cum folosește cele trei etape ale lucrării pentru mântuire, tainele întrupărilor, cum judecă, curățește și mântuiește EL pe deplin omenirea, cum sunt determinate finalul și destinația fiecărui tip de om, cum se realizează Împărăția lui Hristos pe pământ și altele. Dumnezeu dezvăluie și adevărul corupției omului de către Satana, judecă și expune natura lui satanică, anti-Dumnezeu. Explică și fiecare aspect al adevărurilor de pus în practică de către om, dându-ne căi practice pentru a ne alunga corupția și a ne schimba firile. Adevărurile exprimate de Dumnezeu Atotputernic sunt toate necesare omului pentru a fi curățit și-a dobândi mântuirea deplină și împlinesc întocmai prorocirea Domnului Isus: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul(Ioan 16:12-13). Judecata lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă curățește și mântuiește pe deplin omenirea și îi aduce înaintea lui Dumnezeu pe toți cei predestinați de El mântuirii, pentru a fi curățiți prin judecată și mustrare. El a alcătuit deja un grup de biruitori înaintea dezastrelor. Acum, marile dezastre au început și Dumnezeu răsplătește binele și pedepsește răul. Toți cei care aparțin Satanei, care I se împotrivesc lui Dumnezeu, vor fi distruși, iar cei purificați prin judecata lui Dumnezeu vor fi protejați și ținuți de El în timpul dezastrelor. După dezastre, Împărăția lui Hristos va apărea pe pământ, împlinind toate aceste prorociri din Apocalipsa: „Împărățiile acestei lumi au devenit împărățiile Domnului nostru și ale Hristosului Său; și El va împărăți în vecii vecilor(Apocalipsa 11:15). „Aleluia! Pentru că Domnul, Dumnezeul nostru cel Atotputernic împărățește!(Apocalipsa 19:6). „Iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii! El va veni să locuiască împreună cu ei, iar ei vor fi poporul Lui. Și Dumnezeu Însuși va fi cu ei (și va fi Dumnezeul lor). El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi; nu va mai fi nici jale, nici strigăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi s-au dus(Apocalipsa 21:3-4). Dumnezeu Atotputernic a exprimat multe adevăruri și-a făcut o lucrare măreață. Asta dovedește că El e Duhul lui Dumnezeu în trup, care apare să lucreze drept Fiul Omului. Nu Se numește Isus și nu vine sub chipul Domnului Isus evreu, ci Duhul lui Dumnezeu Atotputernic e cel al Domnului Isus – El e Domnul Isus întors. Dumnezeu Atotputernic, Domnul Isus și Iahve sunt toți un Dumnezeu. Înțelegând bine asta, nu veți mai spune că Îl trădați pe Domnul Isus când credeți în Dumnezeu Atotputernic, fiindcă întâmpinarea Lui este cea a Domnului, mergând pe urmele Mielului și fiind înălțați înaintea lui Dumnezeu! Mulți din lumea religioasă încă se agață de Scriptura literală, de numele Domnului Isus, așteptându-L să coboare pe un nor, refuzând să caute și să cerceteze lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă. Oricât de multe adevăruri exprimă El, ei refuză să creadă că vin de la Duhul lui Dumnezeu, că este Duhul Domnului Isus care apare și lucrează. Ba chiar Îl condamnă și-L resping pe Dumnezeu Atotputernic, care ne aduce adevăr. Oare nu fac ei aceeași greșeală ca și cea făcută de farisei? Ei cred că este un devotament față de Domnul Isus, dar Domnul i-a condamnat drept răufăcători. Domnul Isus a spus: „Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne, n-am profețit noi în Numele Tău? N-am scos noi demoni în Numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?» Atunci le voi spune limpede: «Niciodată nu v-am cunoscut! Plecați de la Mine, voi, cei ce săvârșiți fărădelegea!»(Matei 7:22-23). Și astfel, Domnul îi va elimina.

În încheiere, să mai vedem câteva cuvinte ale lui Dumnezeu Atotputernic. „Hristos al zilelor de pe urmă aduce viață și aduce calea trainică și veșnică a adevărului. Acest adevăr este cărarea prin care omul dobândește viața și este singura cărare prin care omul Îl va cunoaște pe Dumnezeu și va fi aprobat de Dumnezeu. Dacă nu cauți calea vieții oferite de Hristos al zilelor de pe urmă, atunci nu vei obține niciodată aprobarea lui Isus și nu te vei califica niciodată să intri pe porțile Împărăției cerurilor, deoarece tu ești atât o marionetă, cât și un prizonier al istoriei. Cei care sunt controlați de norme, de slove și sunt încătușați de istorie, nu vor fi niciodată capabili să dobândească viața, nici să câștige calea veșnică a vieții. Asta deoarece tot ceea ce au ei este o apă tulbure de care s-au agățat timp de mii de ani, în loc de apa vieții care se revarsă din tron. Cei cărora nu li se dau provizii din apa vieții vor rămâne pentru eternitate cadavre, jucării ale Satanei și fii ai iadului. Atunci cum pot ei să-L privească pe Dumnezeu? Dacă doar încerci să te agăți de trecut, doar încerci să menții lucrurile așa cum sunt stând nemișcat și nu încerci să schimbi starea de fapt și să renunți la istorie, atunci nu vei fi mereu împotriva lui Dumnezeu? Pașii lucrării lui Dumnezeu sunt uriași și puternici, precum valurile furtunoase și tunetele care bubuie – totuși, tu stai și aștepți pasiv pieirea, agățându-te de nebunia ta, fără să faci nimic. În felul acesta, cum poți fi considerat cineva care urmează pașii Mielului? Cum poți justifica Dumnezeul de care te agăți ca pe un Dumnezeu mereu nou și niciodată vechi? Și cum pot cuvintele din cărțile tale îngălbenite să te poarte către o nouă epocă? Cum pot ele să te conducă pentru a căuta pașii lucrării lui Dumnezeu? Și cum te pot duce ele sus la cer? Ceea ce ții în mâinile tale sunt slove care pot oferi doar o consolare temporară, nu adevăruri care sunt capabile să dea viață. Scripturile pe care le citești pot doar să îți îmbogățească limbajul și nu sunt cuvinte filosofice care te pot ajuta să cunoști viața oamenilor, cu atât mai puțin căile care te pot conduce către desăvârșire. Oare aceste discrepanțe nu îți oferă un motiv de a reflecta? Oare nu te fac să înțelegi tainele conținute în interior? Ești capabil să te oferi cerului pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu pe cont propriu? Fără venirea lui Dumnezeu, te poți ridica în cer să te bucuri de fericirea în familie cu Dumnezeu? Încă mai visezi acum? Îți sugerez atunci să te oprești din visare și să te uiți la cine lucrează acum – uită-te să vezi cine săvârșește acum lucrarea de mântuire a omului în zilele de pe urmă. Dacă nu faci asta, nu vei obține niciodată adevărul și nu vei obține niciodată viața(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice”).

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Contactează-ne pe Messenger