Este sustenabilă ideea Trinității?

octombrie 3, 2021

De când Domnul Isus întrupat a făcut lucrarea din Epoca Harului, timp de 2000 de ani, toată creștinătatea L-a definit „Trinitatea” pe singurul Dumnezeu adevărat. De vreme ce Biblia face referire la Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, creștinii au dedus că Dumnezeu e o Trinitate. Există câteva polemici, dar majoritatea oamenilor au susținut constant ideea Trinității. Unii spun „Trinitate”, alții o numesc „Trei în Unul”, care, în fond, sunt la fel și înseamnă același lucru. Fie că spunem „Trinitate” sau „Trei în Unul”, înseamnă că Dumnezeu e alcătuit din trei părți care sunt Dumnezeu când sunt împreună, iar fără o parte, nu sunt singurul Dumnezeu adevărat. Doar când sunt împreună pot fi singurul Dumnezeu adevărat. E pur și simplu ridicol să spunem asta. Chiar ați putea spune că Iahve Dumnezeu nu e singurul Dumnezeu adevărat? Sau că Domnul Isus nu e singurul Dumnezeu adevărat? Duhul Sfânt nu e singurul Dumnezeu adevărat? Nu e acest concept al Trinității doar un mod de a-L nega și discredita pe singurul Dumnezeu adevărat? Nu-L divide și hulește pe singurul Dumnezeu adevărat? Vedem cât de absurdă e această idee a Trinității. Pur și simplu, lumea religioasă L-a definit pe singurul Dumnezeu adevărat drept Trinitatea, fragmentându-L în tot acest timp. E foarte dureros pentru Dumnezeu. Lumea religioasă aderă cu încăpățânare la asta și a refuzat să se schimbe pe parcurs. Acum, Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă a venit să judece, exprimând adevărurile ce mântuiesc lumea. A demontat complet cea mai mare erezie a creștinătății – Trinitatea. Aceasta ne-a deschis ochii și-L slăvim din inimă pe Hristos, drept calea, adevărul și viața și slăvim înțelepciunea și atotputernicia lui Dumnezeu. Fără ca Dumnezeu să dezvăluie direct această falsitate, n-am descoperi niciodată absurditățile din ideea Trinității. S-aruncăm o privire mai atentă la asta, citind cuvintele lui Dumnezeu.

Dumnezeu Atotputernic spune: „Dacă vreunul dintre voi spune că Treimea există într-adevăr, atunci explicați ce este, mai exact, acest singur Dumnezeu în trei persoane. Ce este Tatăl Sfânt? Ce este Fiul? Ce este Duhul Sfânt? Iahve este Tatăl Sfânt? Isus este Fiul? Atunci cum este cu Duhul Sfânt? Tatăl nu este un Duh? Esența Fiului nu este, de asemenea, un Duh? Lucrarea lui Isus nu a fost lucrarea Duhului Sfânt? Lucrarea lui Iahve nu a fost, la acea vreme, realizată de un Duh, la fel ca lucrarea lui Isus? Câte Duhuri poate avea Dumnezeu? Conform explicației tale, cele trei persoane – ale Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt – sunt una; dacă așa stau lucrurile, atunci există trei Duhuri, dar pentru a fi trei Duhuri înseamnă că trebuie să existe trei Dumnezei. Aceasta înseamnă că nu există un singur Dumnezeu adevărat; cum poate un astfel de Dumnezeu să aibă încă esența inerentă a lui Dumnezeu? Dacă accepți că există doar un singur Dumnezeu, atunci cum poate El să aibă un fiu și să fie tată? Nu sunt toate acestea pur și simplu noțiunile tale? Există doar un Dumnezeu, numai o persoană în acest Dumnezeu și doar un Duh al lui Dumnezeu, așa cum este scris în Biblie că: «Există un singur Duh Sfânt și un singur Dumnezeu». Indiferent dacă există sau nu Tatăl și Fiul despre care vorbești, până la urmă există doar un Dumnezeu, iar esența Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, în care voi credeți, este esența Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este un Duh, însă El este capabil să devină trup și să trăiască printre oameni, precum și să fie mai presus de toate lucrurile. Duhul Său este atotcuprinzător și omniprezent. El poate fi, în același timp, în trup și în univers și deasupra acestuia. De vreme ce toți oamenii spun că Dumnezeu este singurul Dumnezeu adevărat, atunci există un singur Dumnezeu, care nu poate fi separat de nimeni după pofta inimii! Dumnezeu este un singur Duh și o singură persoană. Și Acesta este Duhul lui Dumnezeu. […] Acest concept al Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt este cel mai absurd! Aceasta Îl segmentează pe Dumnezeu și Îl împarte în trei persoane, fiecare cu un statut și un Duh; atunci, cum poate El să fie totuși un singur Duh și un singur Dumnezeu? Spuneți-Mi, cerurile și pământul și toate lucrurile au fost create de Tatăl, de Fiul sau de Duhul Sfânt? Unii spun că Ei le-au creat împreună. Atunci cine a răscumpărat omenirea? A fost Duhul Sfânt, Fiul sau Tatăl? Unii spun că Fiul a fost Cel care a răscumpărat omenirea. Atunci cine este Fiul, în esență? Nu este El întruparea Duhului lui Dumnezeu? Întruparea Îl strigă pe Dumnezeu din Cer cu numele Tatălui, din perspectiva unui om creat. Oare nu ești conștient că Isus S-a născut prin concepția Duhului Sfânt? În El este Duhul Sfânt; indiferent ce spui, El este totuși una cu Dumnezeu din Cer, căci este întruparea Duhului lui Dumnezeu. Această idee despre Fiu este, pur și simplu, neadevărată. Este un singur Duh care realizează întreaga lucrare; doar Dumnezeu Însuși, adică, Duhul lui Dumnezeu Își duce la bun sfârșit lucrarea. Cine este Duhul lui Dumnezeu? Nu este Duhul Sfânt? Nu este Duhul Sfânt care lucrează în Isus? Dacă lucrarea nu ar fi fost îndeplinită de Duhul Sfânt (adică, Duhul lui Dumnezeu), atunci ar fi putut lucrarea Lui să-L reprezinte pe Dumnezeu Însuși?(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Oare există Treimea?”). Cuvintele lui Dumnezeu sunt clare și pătrunzătoare. Dumnezeu e singurul Dumnezeu adevărat și există un singur Duh al lui Dumnezeu, o singură persoană în acest Dumnezeu. Categoric, nu sunt cele trei persoane ale Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Înainte ca Dumnezeu să devină trup, drept Domnul Isus, nu se pomenea de Fiul. A existat doar Duhul lui Dumnezeu, care e Duhul Sfânt. Când Dumnezeu a creat cerul, pământul și toate lucrurile, a făcut-o prin cuvintele Duhului Său, așadar, nu e Duhul Lui singurul Dumnezeu adevărat? Când Dumnezeu a făcut lucrarea din Epoca Legii, a făcut-o direct prin ființele umane. N-a existat atunci niciun așa-numit „Fiu”, ci Dumnezeu a fost un singur Dumnezeu, Creatorul. Nimeni niciodată nu spusese că Dumnezeu e o Trinitate, iar Duhul Sfânt nu a confirmat niciodată Trinitatea. Așadar, de ce-au început oamenii să-L definească pe Dumnezeu drept o Trinitate, odată ce S-a întrupat, venind drept Domnul Isus? Domnul Isus a fost Duhul lui Dumnezeu îmbrăcat în trup și toată lucrarea Lui a fost condusă și exprimată direct de Duhul lui Dumnezeu. Duhul din Domnul Isus e Duhul lui Iahve – adică Duhul Sfânt. Așadar, e Domnul Isus singurul Dumnezeu adevărat? Da. Chiar este. Deci, Dumnezeu nu S-a împărțit în trei – Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt – pentru că a devenit trup, dar oamenii au insistat să-L dividă pe Dumnezeu pentru că nu înțeleg esența întrupării. E o eroare umană, cauzată de înțelegerea limitată a oamenilor. Dumnezeu e singurul Dumnezeu adevărat. Există un singur Dumnezeu și are un Duh. A fost singurul Dumnezeu adevărat dinainte de orice întrupare și rămâne singurul Dumnezeu adevărat după întrupare. Oamenii Îl împart pe Dumnezeu în trei părți, trei persoane, pentru că a devenit trup, ceea ce este, în fond, fracționarea și negarea singurului Dumnezeu adevărat. Nu este asta o prostie? Când a creat lumea, e posibil să nu fi fost El singurul Dumnezeu adevărat? Sau să nu fi fost El singurul Dumnezeu adevărat din Epoca Legii? De ce singurul Dumnezeu adevărat ar deveni un Dumnezeu al Trinității, după ce a apărut și lucrat în trup în Epoca Harului? Nu e o greșeală provenită din absurditatea și prostia umană? Dacă ideea Trinității ar fi corectă, de ce nu a fost Dumnezeu martor pentru cele trei persoane ale Lui, când a creat lumea? Și de ce nimeni n-a fost martor pentru asta în timpul Epocii Legii? De ce nu există în Apocalipsa nicio mărturie de la Duhul Sfânt despre o Trinitate? Iată cum putem fi siguri că Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, Tatăl și Fiul nu au mărturisit niciodată că Dumnezeu e o Trinitate. Ființe umane corupte și lumea religioasă au născocit această teorie absurdă a Trinității în secolele ulterioare lucrării Domnului Isus în trup. E clar că ideea Trinității nu stă nici pe departe în picioare și nu e decât o noțiune și o închipuire umană. E cea mai mare erezie a lumii religioase din ultimii 2000 de ani, care a derutat mulți oameni și le-a făcut rău.

În acest moment, probabil că vă întrebați de ce Duhul Sfânt a fost martor pentru Domnul Isus drept „Fiul iubit” și de ce Domnul Isus L-a numit „Tată” pe Dumnezeu din cer, în rugăciunile Sale? Ce înseamnă asta? Să vedem ce a spus Dumnezeu Atotputernic în legătură cu această întrebare. Dumnezeu Atotputernic spune: „Mai sunt alții care spun: «Nu a spus Dumnezeu în mod expres că Isus era Fiul Lui iubit?» Isus este Fiul iubit al lui Dumnezeu, în care Își găsește plăcerea – acest lucru a fost cu siguranță spus de Dumnezeu Însuși. Acesta a fost Dumnezeu purtându-Și mărturie Lui Însuși, dar doar dintr-o perspectivă diferită, aceea a Duhului din ceruri purtând mărturie propriei Sale întrupări. Isus este întruparea Lui, nu Fiul Său din ceruri. Înțelegi? Nu indică vorbele lui Isus, «Eu sunt în Tatăl și Tatăl în Mine», faptul că Ei sunt un singur Duh? Și oare nu din cauza întrupării au fost Ei separați între cer și pământ? În realitate, Ei sunt încă unul; indiferent de situație, este pur și simplu vorba de Dumnezeu purtându-Și mărturie Lui Însuși(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Oare există Treimea?”). „Când Isus L-a numit pe Dumnezeu din ceruri cu numele de Tată, în timp ce S-a rugat, acest lucru a fost făcut doar din perspectiva unui om creat, doar pentru că Duhul lui Dumnezeu Și-a asumat un trup obișnuit și normal și a avut acoperământul exterior al unei ființe create. Chiar dacă în El era Duhul lui Dumnezeu, aspectul Său exterior era încă acela al unui om normal; cu alte cuvinte, El devenise «Fiul Omului», despre care au vorbit toți oamenii, inclusiv Isus Însuși. Dat fiind că El este numit Fiul omului, El este o persoană (fie ea bărbat sau femeie, în orice caz, una cu învelișul exterior al unei ființe umane) născută într-o familie normală de oameni obișnuiți. Prin urmare, pentru Isus să-L numească pe Dumnezeu din ceruri cu numele de Tată a fost la fel ca pentru voi când L-ați numit pe El la început Tată; El a făcut acest lucru din perspectiva unui om creat. […] Adresarea Sa către Dumnezeu (adică Duhul din ceruri) într-o asemenea manieră, nu dovedește totuși că El a fost Fiul Duhului lui Dumnezeu din ceruri. Mai degrabă, se poate spune pur și simplu că perspectiva Lui a fost diferită, nu că El a fost o persoană diferită. Existența unor persoane distincte este o aberație!(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Oare există Treimea?”). Vedem din cuvintele lui Dumnezeu că Duhul Sfânt, numindu-L pe Domnul Isus „Fiul iubit”, a fost mărturia lui Dumnezeu pentru întruparea Lui, prin prisma Duhului. Dacă Duhul Sfânt n-ar fi făcut asta, nimeni n-ar fi cunoscut adevărata identitate a Domnului Isus. Astfel, această mărturie deschisă le-a permis oamenilor s-afle că Domnul Isus a fost întruparea lui Dumnezeu. Iar Domnul Isus L-a numit „Tată” pe Dumnezeu din cer când S-a rugat pentru că, în trup, El nu a fost supranatural, ci a trăit cu umanitate normală și S-a simțit ca o persoană obișnuită. De aceea, L-a numit „Tată” pe Duhul lui Dumnezeu din cer, stând în locul unei ființe create. Rugându-Se astfel, a întruchipat perfect smerenia și supunerea lui Hristos. Însă, bazându-se pe rugăciunile Domnului Isus către Tatăl, lumea religioasă L-a împărțit pe Dumnezeu în două, spunând că Isus și Iahve au avut o relație tată-fiu. Ce prostie crasă! Filip, discipolul Domnului Isus, L-a întrebat despre asta, spunând: „Doamne, arată-ni-L pe Tatăl și ne este de ajuns!” (Ioan 14:8). Care a fost răspunsul Lui? Domnul a spus: „De atâta timp sunt cu voi și nu M-ai cunoscut, Filip? Cel ce M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl. Cum de spui: «Arată-ni-L pe Tatăl!»?! Nu crezi că Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în Mine?(Ioan 14:9-10). A mai spus: „Eu și Tatăl una suntem(Ioan 10:30). E clar că Tatăl și Fiul sunt un singur Dumnezeu și n-au o relație tată-fiu, cum cred oamenii. Singurul motiv al apariției ideii unui Tată și a unui Fiu e că Dumnezeu S-a întrupat și e aplicabilă doar cât timp EL a lucrat în trup. Imediat ce lucrarea lui Dumnezeu în trup s-a terminat, Și-a recăpătat forma inițială și nu a mai existat nimic de genul Tatăl și Fiul.

Să vedem un alt fragment din cuvintele lui Dumnezeu. Dumnezeu Atotputernic spune: „Duhul din Isus, Duhul din Cer și Duhul lui Iahve sunt toate una. Este numit Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, Duhul intensificat de șapte ori și Duhul atotcuprinzător. Duhul lui Dumnezeu poate îndeplini multă lucrare. El este capabil să creeze lumea și să o distrugă prin inundarea pământului; El poate răscumpăra întreaga omenire, poate cuceri și distruge întreaga omenire. Această lucrare este realizată în întregime de Dumnezeu Însuși și nu putea fi făcută, în locul Lui, de niciuna dintre personalitățile lui Dumnezeu. Duhul Său poate primi numele lui Iahve și Isus, precum și cel al Celui Atotputernic. El este Domnul și Hristosul. El poate deveni și Fiul Omului. El este în Ceruri, cât și pe pământ; El este la înălțime, deasupra universurilor și printre mulțimi. El este singurul Stăpân al Cerurilor și al pământului! Din momentul creației și până acum, această lucrare a fost îndeplinită de Însuși Duhul lui Dumnezeu. Fie ea lucrarea din Ceruri sau lucrarea în trup, totul se desfășoară prin propriul Său Duh. Toate creaturile, fie în Cer sau pe pământ, sunt în palma mâinii Sale atotputernice; toate acestea sunt lucrarea lui Dumnezeu Însuși și nu pot fi făcute de nimeni în locul Său. În Ceruri, El este Duhul, dar și Dumnezeu Însuși; printre oameni, El este trup, dar rămâne Însuși Dumnezeu. Deși El poate fi numit cu sute de mii de nume, este încă El Însuși, expresia directă a Duhului Său. Răscumpărarea întregii omeniri prin răstignirea Sa a fost lucrarea directă a Duhului Său și, tot astfel este și proclamarea către toate națiunile și toate ținuturile în timpul zilelor de pe urmă. În orice moment, Dumnezeu nu poate fi numit decât Atotputernicul și singurul Dumnezeu adevărat, Dumnezeu Însuși care este atotcuprinzător. Persoanele distincte nu există, cu atât mai puțin această idee a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Există un singur Dumnezeu în Cer și pe pământ!(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Oare există Treimea?”). Din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, vedem că Dumnezeu e un Duh, care e Duhul Sfânt. El e atotputernic. A creat cerul, pământul și toate lucrurile și domnește peste tot. Poate să devină trup de dragul lucrării Sale și să trăiască printre oameni într-un mod practic. La exterior, pare o persoană obișnuită, dar toată lucrarea Lui e condusă de Duhul lui Dumnezeu. Când lucrarea Lui în trup e finalizată, Dumnezeu își recapătă forma inițială. Forma trupească e doar modul în care Dumnezeu Se-arată în timpul unei etape a lucrării Sale. Și astfel, fie că Dumnezeu lucrează direct prin Duh sau lucrează în trup, fie că I se spune Iahve, Isus sau Dumnezeu Atotputernic, El e același Duh. E Dumnezeu Însuși, e autoexistent și veșnic, creează și domnește peste toate lucrurile. În acest moment al părtășiei, cred că ați înțeles toți că există un singur Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat. Nu există nici urmă de îndoială. Creștinătatea susține că singurul Dumnezeu adevărat e Trinitatea, insistând pe divizarea lui Dumnezeu în trei părți, răspândind convingerea că doar împreună Îl alcătuiesc pe singurul Dumnezeu adevărat și că, separat, nu sunt singurul Dumnezeu adevărat. Nu e asta o negare a lui Dumnezeu? Umanitatea, cu o neînțelegere atât de vastă față de Dumnezeu, dovedește că nu-nțelege nici pe departe Biblia, nici nu cunoaște esența lui Dumnezeu și e incredibil de arogantă în pătrunderea conținutului literal al Bibliei, delimitându-L și divizându-L pe Dumnezeu pe baza noțiunilor și închipuirilor umane. Asta înseamnă, de fapt, a se împotrivi lui Dumnezeu și a-L huli.

Iar acum, Dumnezeu Atotputernic, Hristos din zilele de pe urmă, a venit pentru a-Și face lucrarea, expunând cea mai mare erezie a lumii religioase – Trinitatea. Acum, suntem siguri că Dumnezeu e singurul Dumnezeu adevărat. Duhul Lui e singurul Dumnezeu adevărat, Duhul Sfânt e singurul Dumnezeu adevărat și întrupările lui sunt singurul Dumnezeu adevărat. Ca Duhul Lui, ca Duhul Sfânt, și în întruparea Lui, El e singurul Dumnezeu adevărat și e un singur Dumnezeu. Nu poate fi separat. Dacă oamenii nu pot s-accepte aceste adevăruri, ci aderă cu încăpățânare la noțiunile și închipuirile lor, insistând să creadă în Trinitate, vâzând trei Dumnezei în singurul Dumnezeu adevărat, acesta e păcatul condamnării și blasfemiei lui Dumnezeu. A huli Duhul lui Dumnezeu înseamnă a huli Duhul Sfânt și nimeni nu poate suporta vreodată consecințele acestui fapt. Cei inteligenți au șansa să se trezească și să renunțe la această perspectivă eronată, evitând greșeala de-a I se-mpotrivi lui Dumnezeu. Domnul Isus a spus: „Orice păcat și blasfemie vor fi iertate oamenilor, dar blasfemia împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Dacă cineva va spune vreun cuvânt împotriva Fiului Omului, va fi iertat. Însă oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul aceasta, nici în cel care vine(Matei 12:31-32). Lumea religioasă încă insistă cu încăpățânare pe această erezie a Trinității. Cât timp I se va mai împotrivi lui Dumnezeu? E timpul să se trezească. Dumnezeu Atotputernic spune: „De-a lungul acestor numeroși ani, Dumnezeu a fost divizat de voi în acest fel, fiind divizat tot mai mărunt cu fiecare generație, până în măsura în care un singur Dumnezeu a fost separat, în mod deschis, în trei Dumnezei. Și acum este pur și simplu imposibil ca omul să-L reunească pe Dumnezeu ca Unul, căci voi L-ați separat în prea multe părți! Este greu de spus cât timp ați fi continuat cu nerușinare în acest fel dacă n-ar fi fost lucrarea Mea promptă, înainte de a fi prea târziu! Cum poate El încă să fie Dumnezeul vostru când voi continuați să-L separați în acest fel? L-ați mai recunoaște pe Dumnezeu?(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Oare există Treimea?”). „Poate logica ta să analizeze complet lucrarea lui Dumnezeu? Poți câștiga o înțelegere a întregii lucrări a lui Iahve? Oare tu ca om poți să percepi toate acestea sau Dumnezeu Însuși este Cel care poate vedea din veșnicie în veșnicie? Ești tu cel care poate vedea din veșnicia de demult în veșnicia care va veni sau Dumnezeu este Cel care poate face astfel? Ce spui? Ce te face vrednic să-L explici pe Dumnezeu? Pe ce se bazează explicația ta? Ești tu Dumnezeu? Cerurile și pământul și toate lucrurile au fost create de Dumnezeu Însuși. Nu tu ai fost cel care le-a făcut, deci de ce dai explicații incorecte? Acum, continui să crezi în Dumnezeul triunic? Nu crezi că este o cale prea împovărătoare? Ar fi mai bine ca tu să crezi într-un singur Dumnezeu, nu în trei. Cel mai bine este să fie ușor, căci povara Domnului este ușoară(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Oare există Treimea?”).

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Ce este întruparea?

Cu toții știm că acum 2000 de ani, Dumnezeu a venit în lumea oamenilor întrupat drept Domnul Isus, ca să răscumpere omenirea și a predicat:...

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger