De ce putem să-L întâmpinăm pe Domnul doar ascultând glasul lui Dumnezeu?

noiembrie 16, 2021

Acum, toți credincioșii tânjesc după venirea Domnului Isus pe un nor, pentru că dezastrele se tot agravează, molimele iau amploare, iar foametea și războiul ne pândesc. Credincioșii simt că Domnul S-ar putea întoarce oricând și că nu cunosc momentul în care EL va coborî brusc pe un nor, astfel că veghează și se roagă zi și noapte, așteptând sosirea Lui. Totuși, dezastrele s-au dezlănțuit deja, însă nu L-au văzut încă pe Domnul apărând pe un nor. Mulți se simt nedumeriți, întrebându-se: „De ce n-a venit încă Domnul? Vorbește El fără integritate?” Cu siguranță nu. Domnul e credincios și cuvintele Lui nu vor fi niciodată în van. Când nimeni nu se aștepta, Domnul S-a întrupat deja drept Fiul Omului, a coborât în taină și mulți oameni L-au întâmpinat demult. După ce au căutat urmele lucrării Duhului Sfânt de acum mulți ani, au descoperit că Fiul Omului vorbea și exprima multe adevăruri. Citind aceste cuvinte, au simțit tot mai mult că era glasul Duhului Sfânt, glasul lui Dumnezeu, și au descoperit că acest Fiu al Omului care exprima adevăruri era Domnul Isus întors, Dumnezeu Atotputernic întrupat! Toți au strigat plini de entuziasm: „Domnul Isus S-a întors. În sfârșit, L-am întâmpinat pe Domnul!” Aleșii lui Dumnezeu s-au grăbit să ducă vestea, fiind martori pentru Dumnezeu Atotputernic care exprimă adevărul, apare și lucrează. Mulți oameni de toate confesiunile, iubitori de-adevăr și tânjind după apariția lui Dumnezeu, au citit cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, au recunoscut glasul lui Dumnezeu, au venit înaintea tronului Lui, pe rând, și s-au alăturat ospățului nunții Mielului. Asta împlinește prorocirile Domnului Isus: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează(Ioan 10:27). „Iată, Eu stau la ușă și bat! Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el și voi mânca cu el, și el cu Mine(Apocalipsa 3:20). Și apariția și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic au împlinit întocmai prorocirile Domnului Isus: „Eu vin curând”, „venirea Fiului Omului”, „Fiul Omului va veni” și „așa va fi și cu Fiul Omului (în ziua Sa)”. Asta dovedește că Dumnezeu e credincios și că toate cuvintele și prorocirile Lui urmau să se împlinească. Exact cum a spus Domnul Isus: „Cerul și pământul vor trece, însă cuvintele Mele nu vor trece!(Matei 24:35). Și cum a spus Dumnezeu Atotputernic: „Cerul și pământul poate vor trece, însă nicio literă sau rând din ceea ce spun nu va trece niciodată(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cuvântări ale lui Hristos la început”, Capitolul 53). Mântuitorul nostru Isus S-a întors deja și e Dumnezeu Atotputernic. A exprimat multe adevăruri și face lucrarea de judecată din zilele de pe urmă, formând demult un grup de biruitori. Dumnezeu Atotputernic l-a înfrânt pe Satana și a obținut toată slava și, odată cu asta, au început marile dezastre. Vedem că lucrarea lui Dumnezeu e bine corelată. Dumnezeu Atotputernic exprimă multe adevăruri, zguduind întreaga lume religioasă, ba chiar și întreaga lume. Totuși, mulți oameni religioși încă privesc cerul, așteptând ca Mântuitorul Isus să vină pe nori. Toți au căzut în dezastru și nu știu nici acum ce se întâmplă. Putem doar să spunem că sunt fecioare nesăbuite. Mulți oameni nesăbuiți și ignoranți care sunt înșelați și controlați de forțe antihristice din religie încă judecă și condamnă apariția și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic. Știu bine că sunt adevărul cuvintele Lui și, totuși, nu le acceptă. Încă se agață de cuvinte biblice despre venirea Domnului pe nori, fără să cerceteze adevărata cale, cu atât mai puțin să caute glasul lui Dumnezeu. Drept urmare, au căzut în dezastre, plângându-se, jelindu-se și scrâșnind din dinți. Este foarte trist. Unii poate întreabă: „De ce trebuie s-ascultăm glasul lui Dumnezeu pentru a-L întâmpina pe Domnul?” Azi, voi împărtăși puțin din ceea ce înțeleg eu despre asta.

Mai întâi, trebuie să știm clar că, dacă Domnul chiar era să Se întoarcă din cer pe un nor, în văzul tuturor, atunci n-ar mai trebui să-I ascultăm glasul, ci doar să ne bazăm pe ce vedem. Însă, deoarece Domnul Se întoarce în trup drept Fiul Omului, la suprafață, e doar o persoană de rând, fără chipul lui Dumnezeu și nu e deloc supranatural. Ființele umane sunt muritoare, incapabile să vadă Duhul lui Dumnezeu. Vedem doar forma fizică a Fiului Omului, astfel că nu avem cum să-L recunoaștem pe Fiul Omului în trup altfel decât ascultându-I glasul. Poate fi recunoscut doar după cuvântările Lui. De aceea, Domnul Isus a spus: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează(Ioan 10:27). După cum știm cu toții, acum 2000 de ani, Dumnezeu a devenit trup drept Domnul Isus ca să ne răscumpere. A trăit într-o umanitate normală, a mâncat, s-a îmbrăcat, a dormit și călătorit ca oamenii obișnuiți. Nimeni n-a știut că Domnul Isus era Dumnezeu întrupat, nici măcar familia Lui și nici măcar Domnul Isus Însuși n-a știut că El era Dumnezeu întrupat. A propovăduit peste tot Evanghelia Împărăției cerurilor și-a exprimat multe adevăruri. I-a învățat pe oameni să-și mărturisească păcatele, să se căiască, s-aibă toleranță, răbdare, iertând de 70 de ori câte 7, purtând o cruce și urmându-L. Le-a spus să-L iubească pe Dumnezeu cu toată inima, sufletul și mintea și pe ceilalți ca pe ei înșiși. Domnul Isus a dezvăluit și tainele Împărăției cerurilor, spunându-le cine poate intra în ea. Aceste adevăruri erau calea căinței exprimate de Dumnezeu pentru răscumpărarea omului și nu fuseseră niciodată auzite, nici văzute de oameni. Mulți care L-au urmat pe Domnul Isus au făcut-o pentru c-au auzit cât de autoritare și puternice erau cuvintele Lui, lucruri pe care nicio ființă umană nu le-ar putea exprima. Au recunoscut glasul lui Dumnezeu și L-au urmat pe Domnul. Au fost oile lui Dumnezeu care I-au auzit vocea și L-au întâmpinat pe Domnul. Între timp, preoții cei mai de seamă, scribii și fariseii din iudaism, deși au recunoscut autoritatea și puterea cuvintelor Domnului, doar pentru că Domnul Isus semăna cu un Fiu al Omului obișnuit și normal, fără o familie remarcabilă, nici statut înalt și putere, pentru că nu erau în Biblie ale Sale cuvinte și numele Lui nu era Mesia, ceea ce nu coincidea cu prorocirile Scripturii, L-au negat și respins pe Domnul Isus, ba chiar L-au condamnat, spunând că a rostit blasfemie. În cele din urmă, Îl răstigniseră fiind, astfel, pedepsiți și blestemați de Dumnezeu. Deci, e crucial s-ascultăm glasul lui Dumnezeu pentru a-L întâmpina pe Domnul! Dacă n-ascultăm glasul Lui, ci doar ne uităm la exteriorul Fiului Omului, nu vom vedea niciodată că El e Dumnezeu. Doar Îl vom condamna și respinge pe Domnul, pe baza noțiunilor noastre. În zilele de pe urmă, Dumnezeu a devenit din nou trup drept Fiul Omului, ca s-apară și să lucreze. Ca să-L întâmpinăm pe Domnul, ne bazăm pe ascultarea glasului lui Dumnezeu, ascultăm dacă aceste cuvinte sunt ale Lui, dacă sunt adevărul, dacă sunt de la Duhul Sfânt. Trebuie să ne bazăm decizia pe asta. Doar așa Îl putem recunoaște pe Hristos, manifestarea lui Dumnezeu, și doar auzind glasul lui Dumnezeu, Îl putem întâmpina pe Domnul.

Cum a spus Dumnezeu Atotputernic: „Întrucât căutăm urmele lui Dumnezeu, se cuvine să căutăm voia lui Dumnezeu, cuvintele și cuvântările Lui deoarece, oriunde există noi cuvinte rostite de Dumnezeu, acolo este și glasul Lui și, oriunde se află urmele lui Dumnezeu, acolo sunt și faptele Lui. Oriunde este exprimarea lui Dumnezeu, acolo Se arată El și, oriunde Se arată Dumnezeu, acolo există adevărul, calea și viața. În căutarea urmelor lui Dumnezeu, ați ignorat cuvintele «Dumnezeu este adevărul, calea și viața». Prin urmare, mulți oameni, chiar și atunci când primesc adevărul, nu cred că au găsit urmele lui Dumnezeu și tot cu atât mai puțin recunosc arătarea lui Dumnezeu. Ce greșeală gravă!(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Anexă 1: Arătarea lui Dumnezeu a adus o nouă epocă”). „Cel care este Dumnezeu întrupat va avea esența lui Dumnezeu și Cel care este Dumnezeu întrupat va deține exprimarea lui Dumnezeu. De vreme ce Dumnezeu Se întrupează, El va da naștere lucrării pe care intenționează să o facă și, de vreme ce Dumnezeu Se întrupează, va exprima ceea ce este El și va putea să aducă adevărul omului, să îi dăruiască viață și să îi indice calea. Trupul care nu are esența lui Dumnezeu categoric nu este Dumnezeu întrupat; în privința aceasta nu există nicio îndoială. Dacă omul intenționează să cerceteze dacă este forma întrupată a lui Dumnezeu, atunci el trebuie să coroboreze lucrul acesta după firea pe care o exprimă El și cuvintele pe care le spune. Adică, pentru a corobora faptul că este sau nu trupul întrupat al lui Dumnezeu și dacă este sau nu adevărata cale, cineva trebuie să discearnă pe baza esenței Lui. Și astfel, pentru a stabili dacă este trupul lui Dumnezeu întrupat, cheia stă în esența Lui (lucrarea Lui, cuvântările Lui, firea Lui și multe alte aspecte) mai degrabă decât în aspectul exterior. Dacă omul scrutează doar înfățișarea Lui exterioară și, ca urmare, nu ține seamă de esența Lui, aceasta arată că omul e incult și ignorant(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Prefață”).

De data aceasta, Dumnezeu vine să săvârșească lucrarea nu într-un trup spiritual, ci într-un trup foarte obișnuit. În plus, nu numai că este trupul celei de-a doua întrupări a lui Dumnezeu, este și trupul prin care Se întoarce Dumnezeu întrupat. Este un trup foarte obișnuit. Nu poți vedea nimic care să-L facă să Se evidențieze dintre alții, dar poți câștiga de la El adevăruri de care nu s-a mai auzit înainte. Acest trup nesemnificativ este lucrul care întruchipează toate cuvintele adevărului de la Dumnezeu, săvârșește lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă și exprimă întreaga Lui fire ca omul să ajungă să o înțeleagă. Nu îți dorești foarte mult să Îl vezi pe Dumnezeu în ceruri? Nu îți dorești foarte mult să Îl înțelegi pe Dumnezeu din ceruri? Nu îți dorești foarte mult să vezi destinația omenirii? El îți va spune toate aceste secrete – secrete pe care niciun alt om nu a putut să ți le spună și El îți va spune și adevărurile pe care nu le înțelegi. El este poarta ta către Împărăție și ghidul tău către epoca nouă. Un astfel de trup obișnuit deține multe mistere de nepătruns. Faptele Sale pot fi enigmatice pentru tine, dar întregul obiectiv al lucrării pe care o face este suficient pentru a-ți permite să vezi că El nu este, așa cum cred oamenii, doar un simplu trup. Deoarece El reprezintă voia lui Dumnezeu și grija arătată de El omenirii în zilele de pe urmă. Deși nu-I poți auzi cuvintele, care par să zguduie cerul și pământul, deși nu poți să Îi vezi ochii ca niște flăcări vii și deși nu poți primi disciplina toiagului Lui de fier, totuși poți să auzi din cuvintele Lui că Dumnezeu este mânios și să știi că Dumnezeu arată compasiune omenirii; poți vedea firea Lui dreaptă și înțelepciunea Lui și, mai mult decât atât, îți poți da seama de grija lui Dumnezeu pentru întreaga omenire(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Știi? Dumnezeu a făcut un lucru minunat în rândul oamenilor”).

Cuvintele Lui arată cum să căutăm apariția lui Dumnezeu și să-I recunoaștem întruparea. E foarte clar: Hristos este calea, adevărul și viața. Divinitatea Lui e dezvăluită în principal de exprimarea adevărului și de glasul lui Dumnezeu. Așadar, oricât de obișnuită și normală e apariția lui Hristos, atâta timp cât poate să exprime adevărul, firea lui Dumnezeu și ce are El și ce este, El e manifestarea lui Dumnezeu. Oricât de obișnuită și normală e umanitatea lui Hristos, cât timp poate să exprime adevărul și glasul lui Dumnezeu, El e o persoană cu o esență divină – e Dumnezeu întrupat. Nu există nicio îndoială. De când Dumnezeu Atotputernic a apărut și lucrat, mulți oameni de toate confesiunile care iubesc adevărul au citit cuvintele Lui și au descoperit că acestea sunt tot adevărul, vin numai de la Duhul Sfânt și sunt glasul lui Dumnezeu. Au confirmat astfel că Dumnezeu Atotputernic e apariția lui Dumnezeu, e Dumnezeu întrupat, Domnul Isus întors. E un fapt confirmat de toți aleșii lui Dumnezeu. Dumnezeu Atotputernic întrupat trăiește printre oameni, mâncând, viețuind și interacționând cu ceilalți, exprimând adevărul, udând, hrănind și conducâdu-I pe aleșii lui Dumnezeu oricând și oriunde. Am văzut capitole din cuvintele lui Dumnezeu, exprimate unul după altul, iar acum au fost compilate în cărți ale cuvintelor Lui, precum „Cuvântul Se arată în trup”, cu un total de milioane de cuvinte. Dumnezeu Atotputernic a dezvăluit toate tainele lucrării de gestionare de 6000 de ani a lui Dumnezeu, cum ar fi țelurile lui Dumnezeu în gestionarea omenirii, cum ne-a corupt Satana, cum a lucrat Dumnezeu, pas cu pas, pentru a ne mântui, tainele întrupărilor, povestea din spatele Bibliei, cum ne purifică și ne mântuiește judecata lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, cum împarte Dumnezeu oamenii după felul lor, răsplătind binele și pedepsind răul pentru a încheia epoca, cum se realizează Împărăția lui Hristos pe pământ și altele. Dumnezeu Atotputernic judecă și dezvăluie și esența anti-Dumnezeu a omenirii și adevărul corupției ei. Le dă oamenilor o cale de a scăpa de firea lor coruptă și de a dobândi mântuirea. De asemenea, le spune cum să întemeieze o relație potrivită cu Dumnezeu, cum să practice cinstea, cum să fie loiali lui Dumnezeu, cum să-I urmeze calea, să se teamă de El și să se ferească de rău, cum să dobândească supunere și iubire pentru El și altele. Toate aceste adevăruri sunt necesare pentru ca oamenii să se elibereze de păcat și să fie pe deplin mântuiți în credința lor. Toate aceste adevăruri exprimate de Dumnezeu Atotputernic împlinesc întocmai prorocirea Domnului Isus: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi și vă va anunța lucrurile ce urmează să vină(Ioan 16:12-13). Citind cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, acestea ne cuceresc și inimile noastre devin tot mai strălucitoare. Văzând dreptatea, sfințenia și măreția lui Dumnezeu și mânia dezvăluită prin cuvintele Lui de judecată și experimentând fire Lui de neofensat, afirmăm că sunt adevărul cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și glasul lui Dumnezeu, sunt cuvintele Duhului Sfânt către biserici. Gândiți-vă – în afară de Dumnezeu, cine ar putea dezvălui tainele lucrării Lui? Cine ar putea exprima firea lui Dumnezeu și tot ce are El și ce este? În afară de El, cine ar putea judeca și expune esența coruptă a omenirii? Cine ar putea mântui omenirea de păcat? Fără îndoială, doar Dumnezeu poate să exprime adevărul și doar El poate să curățească omenirea de corupție și să o mântuiască de păcat și puterea Satanei. Dumnezeu Atotputernic poate s-arate ca un Fiu al Omului obișnuit și normal, însă din cuvintele și lucrarea Lui, vedem că n-are doar umanitate normală, ci și o esență divină. În El sălășluiește Duhul lui Dumnezeu, iar cuvintele Sale sunt exprimări directe de la Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu Atotputernic e calea, adevărul și viața, El e Dumnezeul întrupat și Domnul Isus întors. Exact cum spune Dumnezeu Atotputernic: „Dumnezeu Își continuă cuvântările, utilizând diverse metode și perspective pentru a ne povățui ce ar trebui să facem și, totodată, dând glas inimii Sale. Cuvintele Sale au puterea vieții, ne arată calea pe care ar trebui să mergem și ne permit să înțelegem care este adevărul. Începem să fim atrași de cuvintele Sale, începem să ne concentrăm pe tonul și maniera Sa de a vorbi și, în mod involuntar, începem să ne interesăm de cele mai lăuntrice sentimente ale acestei persoane neînsemnate. […] Nimeni în afară de El nu poate ști toate gândurile noastre, sau nu poate avea o înțelegere atât de clară și deplină a naturii și esenței noastre, sau nu poate judeca răzvrătirea și corupția omenirii, sau vorbi și lucra asupra noastră astfel, în numele lui Dumnezeu din ceruri. Nimeni în afară de El nu e înzestrat cu autoritatea, înțelepciunea și demnitatea lui Dumnezeu; firea lui Dumnezeu și ce are Dumnezeu și ce este El sunt dezvăluite, în întregime, în El. Nimeni în afară de El nu ne poate arăta calea și nu ne poate aduce lumină. Nimeni în afară de El nu poate dezvălui tainele pe care Dumnezeu nu le-a divulgat de la creație până astăzi. Nimeni în afară de El nu ne poate mântui de robia Satanei și de firea noastră coruptă. El Îl reprezintă pe Dumnezeu. El exprimă cea mai tainică inimă a lui Dumnezeu, îndemnurile lui Dumnezeu și cuvintele de judecată ale lui Dumnezeu către toată omenirea. El a început o epocă nouă, o eră nouă și a inaugurat un pământ nou și cer nou, o lucrare nouă și El ne-a adus speranță, punând capăt vieții neclare pe care o duceam, și a permis întregii noastre ființe să vadă, cu deplină claritate, calea spre mântuire. El a cucerit întreaga noastră ființă și ne-a câștigat inimile. Din acel moment înainte, mințile noastre au devenit conștiente, iar duhurile noastre par să fie reînviate: această persoană obișnuită, nesemnificativă, care trăiește printre noi și care a fost demult respinsă de noi – nu este acesta Domnul Isus, care este mereu în gândurile noastre, fie că suntem treji, fie că visăm, și după care tânjim zi și noapte? Este El! Chiar este El! El este Dumnezeul nostru! El este adevărul, calea și viața!(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Anexă 4: Privind arătarea lui Dumnezeu întru judecata și mustrarea Sa”).

În acest moment, ar trebui să vă fie mai clar de ce trebuie s-ascultăm glasul lui Dumnezeu pentru a-L întâmpina pe Domnul. De fapt, nu e greu s-ascultăm glasul lui Dumnezeu. Oile lui Dumnezeu Îi aud vocea – e ceva rânduit de El. Nu contează nivelul de educație al oamenilor, nici cunoștințele lor biblice, nici profunzimea experienței lor. Cine are inimă și suflet și citește cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic poate simți că toate cuvintele lui Dumnezeu sunt adevărul, sunt autoritare, puternice și sunt glasul lui Dumnezeu. Poate simți iubirea lui Dumnezeu pentru omenire și firea Lui dreaptă, măreață care nu va tolera ofensă umană. Asta ține de trăirea spirituală și intuiție. E aceeași trăire ca atunci când citim cuvintele Domnului Isus, deoarece cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și cele ale Domnului Isus sunt exprimarea unui singur Duh. Provin din aceeași sursă. Dumnezeu Atotputernic și Domnul Isus sunt un singur Dumnezeu. Să mai citim din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Dumnezeu Atotputernic spune: „Îmi fac lucrarea de-a lungul universului, iar în Răsărit, trosnetele tunetelor se propagă fără sfârșit, zguduind toate națiunile și confesiunile. Este glasul Meu cel care i-a dus pe toți oamenii în prezent. Eu fac ca toți oamenii să fie cuceriți de glasul Meu, să cadă în acest curent și să se supună Mie, căci de mult Mi-am revendicat slava de pe tot pământul și am eliberat-o din nou în Răsărit. Cine nu tânjește să-Mi vadă slava? Cine nu-Mi așteaptă cu nerăbdare reîntoarcerea? Cine nu este însetat de reapariția Mea? Cui nu îi este dor de frumusețea Mea? Cine n-ar veni la lumină? Cine nu ar privi la bogăția din Canaan? Cine nu tânjește după întoarcerea Răscumpărătorului? Cine nu-L adoră pe El, a cărui putere este măreață? Glasul Meu se va răspândi pe tot pământul; voi sta cu fața la aleșii Mei și le voi spune mai multe cuvinte. Ca și tunetele puternice care scutură munții și râurile, Eu rostesc cuvintele Mele întregului univers și omenirii. De aceea, cuvintele din gura Mea au devenit comoara omului și toți oamenii Îmi prețuiesc cuvintele. Fulgerul luminează dinspre Răsărit către Apus. Cuvintele Mele sunt de așa natură încât omul ezită să renunțe la ele, însă, în același timp, le găsește de nepătruns, dar se bucură și mai mult de ele. Toți oamenii sunt mulțumiți și bucuroși, sărbătorindu-Mi venirea, de parcă tocmai s-ar fi născut un prunc. Prin vocea Mea, voi aduce pe toți oamenii înaintea Mea. De atunci, voi intra în mod oficial în rasa oamenilor, pentru ca ei să vină să Mă slăvească. Cu slava pe care o radiez și cuvintele din gura Mea, voi face astfel încât toți oamenii să vină înaintea Mea și să vadă că fulgerul luminează de la Răsărit și că am coborât și pe «Muntele Măslinilor» din Răsărit. Ei vor vedea că sunt deja de mult timp pe pământ, nu ca Fiul evreilor, ci ca Fulgerul din Răsărit. Deoarece de mult am înviat și am plecat din mijlocul omenirii, iar apoi am reapărut cu slavă printre oameni. Eu sunt Cel ce a fost adorat în urmă cu nenumărate veacuri și Eu sunt și copilul părăsit de israeliți în urmă cu nenumărate epoci. Mai mult, Eu sunt Dumnezeul Atotputernic plin de glorie al acestei epoci! Să vină toți înaintea tronului Meu și să-Mi vadă fața plină de slavă, să-Mi audă glasul și să-Mi privească faptele. Aceasta este întreaga Mea voie; este sfârșitul și punctul culminant al planului Meu, precum și scopul gestionării Mele: să fac ca fiecare națiune să se închine Mie, fiecare limbă să Mă recunoască, fiecare om să-și pună credința în Mine și fiecare popor să Mi se supună!(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cele șapte tunete răsună – Prorocind că Evanghelia Împărăției se va răspândi în tot universul”).

Cândva, am fost cunoscut drept Iahve. Mi s-a spus și Mesia și, odată, oamenii Îmi spuneau Isus Mântuitorul cu iubire și respect. Totuși, astăzi nu sunt Iahve sau Isus pe care oamenii Îl cunoșteau în vremurile trecute; sunt Dumnezeul care S-a întors în zilele de pe urmă, Dumnezeul care va aduce sfârșitul epocii. Sunt Dumnezeu Însuși care Se înalță de la capătul pământului, abundând de întreaga Mea fire și plin de autoritate, onoare și glorie. Oamenii nu M-au băgat niciodată în seamă, nu M-au cunoscut niciodată și au fost mereu neștiutori în privința firii Mele. De la crearea lumii până astăzi, niciun om nu M-a văzut. Acesta este Dumnezeul care Se înfățișează omenirii în zilele de pe urmă, dar care Se ascunde printre oameni. El locuiește printre oameni, adevărat și real, ca soarele arzător și focul mistuitor, plin de putere și abundând de autoritate. Nu există nicio persoană sau lucru care nu va fi judecat de cuvintele Mele și nicio persoană sau lucru care nu va fi purificat de flăcările focului. În cele din urmă, toate popoarele vor fi binecuvântate grație cuvintelor Mele și, de asemenea, sfărâmate în bucăți din cauza cuvintelor Mele. Astfel, în zilele de pe urmă, toți oamenii vor vedea că Eu sunt Mântuitorul reîntors și că Eu sunt Dumnezeu Atotputernic care cucerește toată omenirea. Și toți vor vedea că am fost odată jertfă de păcat pentru omenire, dar că, în zilele de pe urmă, Eu voi deveni, de asemenea, flăcările soarelui care incinerează toate lucrurile, precum și Soarele dreptății care dezvăluie toate lucrurile. Aceasta este lucrarea Mea în zilele de pe urmă. Am luat numele acesta și posed firea aceasta pentru ca toți oamenii să poată vedea că sunt un Dumnezeu drept, soarele arzător și focul mistuitor și ca toți să poată să Mă venereze pe Mine, singurul Dumnezeu adevărat, și ca să poată să Îmi vadă adevărata față: nu sunt numai Dumnezeul israeliților, și nu sunt doar Răscumpărătorul; sunt Dumnezeul tuturor creaturilor din ceruri, pământ și mări(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Mântuitorul S-a întors deja pe un «nor alb»”).

Când Îmi întorc fața spre univers pentru a vorbi, toată omenirea Îmi aude vocea și după aceea vede toate lucrările pe care le-am făcut cu migală în univers. Cei care se împotrivesc voinței Mele, adică cei care Mi se opun cu faptele omului, vor cădea sub mustrarea Mea. Voi lua multitudinea de stele din ceruri și le voi face din nou, și datorită Mie soarele și luna vor renaște – cerurile nu vor mai fi așa cum au fost și nenumăratele lucruri de pe pământ vor fi făcute din nou. Totul se va întregi prin cuvintele Mele. Multele națiuni din univers vor fi iarăși împărțite și înlocuite de Împărăția Mea, astfel încât națiunile de pe pământ să dispară pentru totdeauna și să devină o națiune care Mi se închină; toate națiunile pământului vor fi distruse și vor înceta să mai existe. Dintre ființele umane din univers, toți cei care aparțin diavolului vor fi exterminați și toți cei care se închină Satanei vor fi doborâți la pământ de focul Meu arzător – cu alte cuvinte, cu excepția celor care se află acum în curent, toți vor fi transformați în cenușă. Când voi mustra multele popoare, cei din lumea religioasă se vor întoarce, în diferite măsuri, la Împărăția Mea, cuceriți de faptele Mele, pentru că ei vor fi văzut venirea Celui Sfânt pe un nor alb. Toți oamenii vor fi împărțiți după propriul neam și vor primi mustrări proporționale cu acțiunile lor. Toți cei care Mi s-au opus vor pieri; cât despre cei ale căror fapte pe pământ nu M-au implicat pe Mine, aceștia vor continua să existe pe pământ, sub conducerea fiilor Mei și a poporului Meu, datorită modului în care s-au achitat. Mă voi arăta mulțimilor de popoare și nenumăratelor națiuni și, cu propriul Meu glas, Mă voi face mai departe auzit pe pământ, proclamând finalizarea marii Mele lucrări pentru ca toată omenirea să vadă cu ochii săi(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers”, Capitolul 26).

Fiecare cuvânt de la Dumnezeu Atotputernic e puternic și autoritar, răscolind inimi. Dumnezeu Atotputernic îi vorbește întregii omeniri drept Creatorul. Autoritatea și identitatea lui Dumnezeu se manifestă clar prin cuvintele Lui, iar tonul lor, poziția pe care o deține El, firea exprimată și ce are El și ce este sunt caracteristicile Lui unice. Niciun înger, nicio ființă creată, niciun spirit satanic n-ar putea avea, nici îndeplini toate acestea. Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic dezvăluie pe deplin autoritatea unică a lui Dumnezeu și arată firea dreaptă și de neofensat a lui Dumnezeu. Am văzut cu toții că toate cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt exprimările și glasul lui Dumnezeu.

Azi, cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic din „Cuvântul Se arată în trup” și multe lecturi video ale cuvintelor lui Dumnezeu se găsesc pe internet și tot mai mulți oameni din toate țările cercetează și-L acceptă pe Dumnezeu Atotputernic. Totuși, încă sunt mulți oameni religioși care se agață de cuvintele din Biblie, de noțiunea lor că Domnul coboară pe un nor. Îl văd pe Dumnezeu Atotputernic exprimând multe adevăruri, dar nu caută, nu cercetează și n-ascultă glasul lui Dumnezeu. Ba chiar aprobă forțele antihristice din lumea religioasă, judecându-L și condamnându-L pe Dumnezeu Atotputernic. De parcă inimile lor au fost orbite – aud, dar nu recunosc, văd, dar nu înțeleg. Astfel de oameni nu pot s-audă glasul lui Dumnezeu, ceea ce arată că nu sunt oile Lui. Ei sunt neghina dezvăluită de lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, feciorele nesăbuite, care acum au fost abandonați și eliminați de Dumnezeu și au căzut în dezastre. E greu de spus dacă vor trăi sau muri. Dacă supraviețuiesc, pot doar să-L aștepte pe Domnul Isus să vină pe un nor și s-apară în văzul tuturor, după dezastre. Dar până atunci, când vor vedea că Dumnezeul Atotputernic pe care L-au condamnat e Domnul Isus, vor fi uluiți, dar va fi prea târziu pentru regrete. Vor plânge și vor scrâșni din dinți. Asta împlinește prorocirea din Apocalipsa: „Iată, El va veni pe nori și orice ochi Îl va vedea, chiar și cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui(Apocalipsa 1:7).

La final, să citim un fragment din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Dumnezeu Atotputernic spune: „Oriunde Se arată Dumnezeu, acolo este exprimat adevărul și acolo va fi glasul Lui. Doar cei care pot accepta adevărul vor fi în stare să audă glasul lui Dumnezeu și doar astfel de oameni sunt în măsură să fie martori ai arătării Lui. Renunță la noțiunile tale! Liniștește-te și citește cu atenție aceste cuvinte. Dacă tânjești după adevăr, Dumnezeu te va lumina și Îi vei înțelege voia și cuvintele. Renunțați la opiniile voastre despre «imposibil»! Cu cât oamenii cred mai mult că un lucru este imposibil, cu atât este mai probabil să se întâmple, deoarece înțelepciunea lui Dumnezeu se înalță mai sus de ceruri, gândurile Lui sunt mai înalte decât gândurile omului și lucrarea Lui transcende limitele gândirii și noțiunilor omului. Cu cât acel ceva este mai imposibil, cu atât mai mult deține adevăr ce poate fi căutat; cu cât ceva depășește mai mult noțiunile și imaginația omului, cu atât mai mult conține voia lui Dumnezeu. Aceasta deoarece, indiferent unde Se arată, Dumnezeu este tot Dumnezeu și esența Lui nu se va schimba niciodată din cauza locului sau a modului în care Se arată. […] Așadar, să căutăm voia lui Dumnezeu, să-I descoperim arătarea în cuvântările Lui și să ținem pasul cu urmele Lui! Dumnezeu este adevărul, calea și viața. Cuvintele și arătarea Lui există în același timp, iar firea și urmele Lui sunt deschise în permanență omenirii(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Anexă 1: Arătarea lui Dumnezeu a adus o nouă epocă”).

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Contactează-ne pe Messenger