Chiar Se întoarce Domnul pe un nor?

noiembrie 21, 2021

Vedem dezastru după dezastru, iar pandemiile mătură globul. Credincioșii Îl așteaptă cu tărie pe Domnul să Se întoarcă pe un nor și să îi înalțe în cer, să-i scape de această lume întunecată și de dezastre și să-i ducă în Împărăția cerurilor. Privesc cerul și se roagă neîncetat, așteptând să-L vadă pe Domnul pe un nor, neîndrăznind să-și ia privirea, de teamă că Domnul va veni, iar ei vor fi abandonați în dezastru. Dar e devastator pentru ei să vadă că dezastrele au venit, iar ei tot nu L-au întâmpinat pe Domnul Isus coborând din cer. Mulți se întreabă dacă Domnul Isus chiar mai vine vreodată. Unii sunt neliniștiți, crezând că poate au fost azvârliți în dezastre de către Domnul. Neajutorați, mulți pastori schimbă datele, spunând că Domnul va veni în toiul dezastrelor sau după ele. Unii chiar îndrăznesc să pretindă că Domnul va veni în anul 2028 sau în anul 2030. Aceste interpretări ale Scripturii ar putea trimite credincioșii în dezastre, dar cu asigurarea că totul e în ordine. Dar indiferent de când au credință sau oricât de greu au lucrat, ei nu L-au întâmpinat pe Domnul. Ne putem imagina cât de greu trebuie să fie. Toți oamenii cu credință știu ce spune Biblia și că e o rușine să cazi în dezastru, plângând și scrâșnind din dinți, de vreme ce succesul sau eșecul credinței e determinat de întâmpinarea Domnului înaintea dezastrelor. Atunci, de ce aceia din lumea religioasă nu L-au întâmpinat pe Domnul, ci au căzut în dezastre? Să fie că Domnul e infidel și de aceea nu a apărut încă? Categoric nu. Faptul că lumea religioasă nu L-a întâmpinat nu înseamnă că El nu S-a întors. De fapt, S-a întors demult în trup, apărând și lucrând drept Fiul Omului. Mulți oameni de toate confesiunile au auzit glasul lui Dumnezeu și L-au întâmpinat pe Domnul. Dar acei oameni religioși care se agață de ideea venirii Lui pe un nor încă nu L-au întâmpinat. În 1991, Fulgerul de la Răsărit a început să fie martor pentru apariția și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic. Aceasta e mărturia lor de trei decenii întregi. Dumnezeu Atotputernic a exprimat milioane de cuvinte și oameni de toate confesiunile care iubesc adevărul au citit cuvintele Lui, le-au recunoscut drept purul adevăr, au realizat că aud glasul lui Dumnezeu și au venit înaintea lui Dumnezeu Atotputernic, întâmpinându-L pe Domnul. Adevărurile exprimate de Dumnezeu Atotputernic sunt pe internet de mult timp, strălucind de la Răsărit la Apus ca o lumină măreață, iluminând întreaga lume, ceea ce împlinește întocmai cuvintele Domnului Isus: „Căci așa cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, tot așa va fi și venirea Fiului Omului(Matei 24:27). Apariția și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic a zguduit lumea, în vreme ce forțele antihristice ale lumii religioase judecă, condamnă și se opun Fulgerului de la Răsărit, necercetând apariția și lucrarea lui Dumnezeu. Singurul lor fundament este că orice Domn Isus care nu vine pe un nor e fals, iar Domnul care vine întrupat va fi un Hristos fals. Vedem cu toții că cei din lumea religioasă nu L-a întâmpinat pe Domnul, ci au căzut în dezastru, doar pentru că n-au urmat prorocirile Domnului Isus pentru a-L întâmpina, ci s-au luat după noțiunile lor, hotărând în mod arbitrar că Domnul trebuie să Se întoarcă pe un nor. Tânjesc după venirea Domnului și înălțarea lor direct în Împărăția, fără să pună în practică toate cuvintele Domnului. A face o greșeală atât de mare într-o chestiune atât de importantă precum întâmpinarea Domnului înseamnă că-și pierd șansa de a fi răpiți, căzând în dezastre, plângând și scrâșnind din dinți. Asta împlinește cuvintele lui Dumnezeu: „Poporul Meu este nimicit din lipsă de cunoștință(Osea 4:6).

Ca să știm dacă Domnul Isus vine pe un nor sau dacă apare să lucreze ca Fiul Omului întrupat, trebuie mai întâi să respirăm adânc și să cugetăm serios la unele prorociri ale Domnului Isus despre a doua Lui venire și s-ar putea să ne trezim foarte luminați. Să vedem câteva versete. „Căci așa cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, tot așa va fi și venirea Fiului Omului(Matei 24:27). „Căci așa cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului la cealaltă, tot așa va fi și cu Fiul Omului (în ziua Sa)! Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie respins de această generație(Luca 17:24-25). „Prin urmare, fiți pregătiți și voi, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă așteptați!(Matei 24:44). „Așa cum a fost în zilele lui Noe, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului(Matei 24:37). „La miezul nopții a răsunat un strigăt: «Iată mirele! Ieșiți-i în întâmpinare!»(Matei 25:6). „Dacă însă nu te trezești, voi veni ca un hoț și nu vei ști când voi veni la tine(Apocalipsa 3:3). „Iată, Eu vin ca un hoț(Apocalipsa 16:15). „Iată, Eu stau la ușă și bat! Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el și voi mânca cu el, și el cu Mine(Apocalipsa 3:20). Dacă ne gândim bine la ele, e ușor de văzut că prorocirile Domnului despre întoarcerea Lui menționează mereu „Fiul Omului”, „venirea Fiului Omului”, „Fiul Omului va veni”, „așa va fi și cu Fiul Omului (în ziua Sa)”, „Așa cum a fost în zilele lui Noe, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului”. Domnul Isus a spus „venirea Fiului Omului” de multe ori, fiind important pentru întâmpinarea Domnului în zilele de pe urmă. Așadar, la ce anume se referă „Fiul Omului”? Fără îndoială, se referă la Duhul lui Dumnezeu îmbrăcat în trup drept Fiul Omului. Nu poate fi vorba decât despre întruparea lui Dumnezeu. Domnul a spus de multe ori și că Se va întoarce „ca un hoț”. Așadar, ce înseamnă acest „ca un hoț”? Înseamnă că Domnul vine în liniște, în secret când oamenii nu știu, Dumnezeu devine trup drept Fiul Omului, coborând în secret pentru a vorbi și lucra. Putem fi siguri că întoarcerea Domnului din zilele de pe urmă e drept Fiul Omului și că are loc înaintea dezastrelor, când lumea e cea mai întunecată. „La miezul nopții a răsunat un strigăt: «Iată mirele! Ieșiți-i în întâmpinare!»(Matei 25:6). Fulgerul de la Răsărit a fost martor pentru Dumnezeu Atotputernic din 1991 până acum, în 2021. În acești 30 de ani, a îndurat oprimarea, arestările și răul dement al PCC-ul. PCC a făcut și propagandă națională, răspândind numele de „Dumnezeu Atotputernic” mărturisit peste tot de Fulgerul de la Răsărit, făcând din el un nume comun, cunoscut de toată lumea. Aceasta împlinește prorocirea Domnului Isus: „Căci așa cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului la cealaltă, tot așa va fi și cu Fiul Omului (în ziua Sa)! Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie respins de această generație(Luca 17:24-25). După ce Fulgerul de la Răsărit Îl mărturisise pe Dumnezeu Atotputernic, oameni de toate confesiunile care au iubit adevărul au citit cuvintele Lui și le-au recunoscut drept adevărul, drept cuvintele Duhului Sfânt către biserici. Au auzit glasul lui Dumnezeu și L-au acceptat cu bucurie pe Dumnezeu Atotputernic. Ei sunt fecioarele înțelepte care au fost înălțate înaintea lui Dumnezeu și iau parte la ospățul Domnului. Chiar și mulți dintre cei care L-au judecat și condamnat pe Dumnezeu Atotputernic au citit cuvintele Lui și-au sfârșit prin a auzi glasul lui Dumnezeu, venind înaintea Lui. Apoi, sunt copleșiți de regret pentru că I s-au împotrivit lui Dumnezeu Atotputernic și L-au condamnat. Aceste fecioare înțelepte care iau parte la ospățul nunții Mielului mărturisesc că Dumnezeu Atotputernic e apariția, coborârea Fiului Omului din zilele de pe urmă. Dar cei care se-agață de Scriptura literală, care nu-L acceptă decât pe Domnul venind pe un nor, sunt fecioarele nesăbuite care cad în dezastru. Pot doar s-aștepte să-L vadă pe Domnul Isus apărând pe un nor după dezastre. Principalul motiv pentru care aceștia nu-L vor întâmpina pe Domnul este că ei cred doar prorocirile biblice ale oamenilor, și nu prorocirile din gura Domnului Isus. Vor s-accepte doar venirea Domnului pe un nor, dar resping faptul că Dumnezeu apare și lucrează în trup drept Fiul Omului. Sunt incredibil de rătăciți și nesăbuiți! Domnul a spus de multe ori „Fiul Omului” vorbind de întoarcerea Lui, dar mulți pastori „inteligenți” și „înțelepți” și erudiți ai Bibliei au răstălmăcit ideea Fiului Omului, comițând o eroare gravă. Sunt victimele propriei inteligențe! Dumnezeu Atotputernic a exprimat multe adevăruri, dar ei tot nu-L văd drept Fiul Omului. Nu este doar orbire? Dacă El nu ar fi Dumnezeu întrupat, cum ar putea exprima atâtea adevăruri? Ei încă se agață de ideea că pot să-L accepte doar pe Domnul Isus care coboară pe un nor și de aceea își pierd șansa de a fi răpiți, căzând, în schimb, în dezastre. Va fi un regret veșnic.

Putem să vedem cu toții că Domnul S-a întors drept Fiul Omului întrupat ca să lucreze. Este un fapt indiscutabil, pe care nimeni nu-l poate nega. Dar mulți oameni întreabă despre „Iată, El va veni pe nori” din Apocalipsa 1:7, crezând că vrea să însemne că Domnul va coborî pe un nor. Și nu e contradictoriu să spune că va veni pe nori și că va veni drept Fiul Omului? Chiar dacă pare, de fapt, nu e nicio contradicție. E doar o provocare pentru înțelegerea umană. Absolut toate prorocirile biblice vor fi împlinite, dar există un anumit proces și există etape. Există și o ordine pentru apariția Fiului Omului și venirea Domnului pe un nor. Mai întâi, Domnul Se întrupează și vine în secret ca să lucreze și apoi apare în văzul tuturor pe un nor. De ce se întâmplă asta în două etape? Ce se întâmplă între timp? Există taine în asta. Mai întâi, să vedem ce a prorocit Domnul Isus. Domnul Isus a spus: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul(Ioan 16:12-13). „Sfințește-i prin adevăr! Cuvântul Tău este adevărul(Ioan 17:17). „Iar dacă aude cineva cuvintele Mele și nu le păzește, nu Eu îl judec. Căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cel ce Mă respinge și nu primește cuvintele Mele are cine să-l judece: Cuvântul pe care l-am spus Eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă(Ioan 12:47-48). „Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata I-a dat-o Fiului. […] și I-a dat autoritate să facă judecată, pentru că este Fiul Omului(Ioan 5:22, 27). Și: „Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu(1 Petru 4:17). Prorocirile Domnului Isus s-au împlinit în întregime. Fiul Omului a venit în secret când omenirea s-a așteptat cel mai puțin și a exprimat multe adevăruri, făcând lucrarea de judecată din zilele de pe urmă. El este Duhul adevărului, care îi îndrumă pe aleșii lui Dumnezeu prin toate adevărurile, și a alcătuit un grup de biruitori înaintea dezastrelor. Și Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu Atotputernic s-a răspândit în toate țările din lume. Asta arată că Dumnezeu Atotputernic l-a învins pe Satana și a câștigat toată slava. Acum că au început marile dezastre, Dumnezeu a alcătuit un grup de biruitori și lucrarea lui măreață e terminată. După dezastre, Dumnezeu va apărea pe un nor, în văzul tuturor oamenilor și națiunilor. În acel moment, prorocirile despre apariția Fiului Omului și venirea Domnului pe un nor vor fi pe deplin împlinite. De vreme ce Dumnezeu Atotputernic a apărut și Și-a început judecata de la casa lui Dumnezeu, cei care L-au acceptat mănâncă și beau zilnic cuvintele Lui și, acceptând judecata și curățirea lui Dumnezeu, scapă treptat de păcat și de forțele Satanei. Dumnezeu i-a făcut biruitori înaintea dezastrelor și sunt primele roade. Aceasta împlinește întocmai prorocirile Apocalipsei: „Iată, Eu stau la ușă și bat! Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el și voi mânca cu el, și el cu Mine(Apocalipsa 3:20). „Ei au fost răscumpărați dintre oameni ca prime roade pentru Dumnezeu și pentru Miel(Apocalipsa 14:4). Au trecut trei decenii de când Dumnezeu Atotputernic a venit în secret să judece în zilele de pe urmă. A exprimat foarte multe adevăruri, dezvăluind toate tainele Bibliei și ale planului de gestionare al lui Dumnezeu de 6000 de ani. A spus atât de multe pentru a judeca și expune esența coruptă a omului, acestea fiind calea adevărului care ne permite s-alungăm păcatul și forțele Satanei și să fim pe deplin mântuiți. Aleșii lui Dumnezeu sunt judecați, mustrați, emondați, tratați, testați și rafinați de Dumnezeu Atotputernic, își văd clar corupția, se simt rușinați, nemaiavând unde să se ascundă și se închină înaintea lui Dumnezeu, plini de regret, urându-se și disprețuindu-se. Văd și că firea dreaptă a lui Dumnezeu nu va tolera ofensă și încep să-L venereze, ajungând treptat să se teamă de El și să se ferească de rău, căindu-se și schimbându-se. Dumnezeu Atotputernic a alcătuit un grup de biruitori înaintea dezastrelor, obținând primele roade. După mărturiile acestor biruitori s-au făcut filme și videouri disponibile pe internet, care sunt foarte convingătoare pentru oricine le vede. E foarte clar că sunt apariția și lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă! Dumnezeu Atotputernic a exprimat multe adevăruri și a făcut o lucrare măreață, nu doar zguduind întreaga lume, ci întreg universul. Dumnezeu Atotputernic a schimbat lumea, punând capăt vechii epoci și începând noua epocă. Epoca Împărăției a început. Asta dovedește că Dumnezeu Atotputernic e apariția Fiului Omului, Domnul Isus întors. Mântuitorul nostru a apărut și lucrează! Lucrarea de judecată începând de la casa lui Dumnezeu e deja aproape terminată, ceea ce a dezlănțuit marile dezastre. Putem să spunem că dezastrele încep deja și vor fi tot mai mari. Toate forțele rele potrivnice lui Dumnezeu vor fi pedepsite și distruse în dezastre, iar cei care sunt curățiți prin judecata și mustrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă vor fi protejați și păstrați de Dumnezeu de-a lungul dezastrelor. La sfârșitul dezastrelor, lumea rea a Satanei va fi anihilată și, apoi, Dumnezeu va apărea pe un nor în văzul tuturor oamenilor. Aceasta va fi împlinirea prorocirii din Apocalipsa 1:7: „Iată, El va veni pe nori și orice ochi Îl va vedea, chiar și cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui.” De ce toate neamurile se vor jeli? Pentru că Dumnezeu Atotputernic a exprimat multe adevăruri și-a făcut o lucrare măreață, iar ei nu numai că n-au cercetat-o, ci L-au și condamnat, judecat și hulit, împreună cu forțele antihristice ale lumii religioase. Au ofensat firea lui Dumnezeu și au căzut în dezastre. Vor ajunge să se lovească cu pumnii, să plângă și să scrâșnească din dinți, ceea ce va împlini trista prorocire din Apocalipsa, care spune: „Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui.” Cei curățiți și desăvârșiți prin acceptarea judecății și mustrării lui Dumnezeu Atotputernic Îl vor vedea pe Dumnezeu apărând fățiș și vor dansa cu bucurie neîngrădită, slăvindu-I atotputernicia, înțelepciunea și dreptatea. Cum spune Dumnezeu Atotputernic: „Milostenia Mea se manifestă către cei care Mă iubesc și se neagă pe ei înșiși. Pedeapsa aruncată asupra celor păcătoși, pe de altă parte, este tocmai o dovadă a firii Mele drepte și, mai mult, a mărturiei mâniei Mele. Când va veni nenorocirea, toți cei care Mi se împotrivesc se vor tângui când vor cădea victime foametei și ciumei. Cei care au comis tot felul de ticăloșii, dar care M-au urmat mulți ani, nu vor scăpa de plata pentru păcatele lor; vor fi aruncați și ei în dezastru, cum rareori s-a văzut de-a lungul milioanelor de ani, și vor trăi într-o stare constantă de panică și frică. Iar cei ai urmașilor Mei, care Mi-au arătat credință, se vor bucura și vor aplauda atotputernicia Mea. Ei vor simți mulțumirea inefabilă și vor trăi în sânul unei bucurii așa cum nu am mai oferit niciodată înainte omenirii. Căci Eu prețuiesc faptele bune ale omului și îi detest faptele rele. De când am început să conduc omenirea, am sperat cu nerăbdare să câștig un grup de oameni care să fie în asentiment cu Mine. Pe de altă parte, nu-i uit niciodată pe aceia care nu sunt în asentiment cu Mine; Îi detest mereu în inima Mea, așteptând șansa de a abate pedeapsa asupra lor, lucru ce Mă va delecta. Acum ziua Mea a venit în sfârșit și nu mai trebuie să aștept!(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Pregătește suficiente fapte bune pentru destinația ta”).

Dumnezeu Atotputernic exprimă adevăruri pentru judecata zilelor de pe urmă, ca să ne curățească și mântuiască pe deplin. Este singura șansă a omenirii de-a fi mântuită și de-a intra în Împărăție și o ocazie unică în viață. Marile dezastre încep. Cei care se trezesc și cercetează imediat lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic, nu vor întârzia, fiindcă El spune: „Când voi mustra multele popoare, cei din lumea religioasă se vor întoarce, în diferite măsuri, la Împărăția Mea, cuceriți de faptele Mele, pentru că ei vor fi văzut venirea Celui Sfânt pe un nor alb(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers”, Capitolul 26). Putem să vedem că unii vor auzi glasul lui Dumnezeu și vor vedea faptele Lui, vor veni înaintea Lui și vor câștiga mântuirea Lui în mijlocul dezastrelor. Asta înseamnă să fie răpiți în dezastre și este ultima lor șansă, cât și marea milă a lui Dumnezeu față de omenire. Cei inteligenți vor ști ce alegeri să facă. Cei care Îl așteaptă în deșert pe Domnul să vină pe un nor vor avea un final de la sine înțeles. Iată un ultim fragment din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic: „Multor oameni poate să nu le pese de ceea ce spun, dar Eu tot vreau să-i spun fiecărui așa-zis sfânt care Îl urmează pe Isus că, atunci când Îl veți vedea cu ochii voștri pe Isus coborând din ceruri pe un nor alb, aceasta va fi arătarea publică a Soarelui dreptății. Poate că acela va fi un moment de mare entuziasm pentru tine, și totuși, ar trebui să știi că timpul când asiști la coborârea lui Isus din cer este și timpul când tu cobori în iad pentru a fi pedepsit. Acela va fi momentul sfârșitului planului de gestionare (planului de mântuire) al lui Dumnezeu și va fi momentul când Dumnezeu îi răsplătește pe cei buni și îi pedepsește pe cei răi. Căci judecata lui Dumnezeu va fi încheiată înainte ca omul să vadă semne, atunci când nu există decât exprimarea adevărului. Cei care acceptă adevărul și nu caută semne, și astfel au fost purificați, se vor fi întors în fața tronului lui Dumnezeu și vor fi intrat în îmbrățișarea Creatorului. Numai cei care persistă în credința că «Isus care nu vine pe un nor alb este un Hristos mincinos» vor fi supuși pedepsei eterne, pentru că ei cred doar în Isus care face semne, dar nu Îl recunosc pe Isus Cel care proclamă judecata aspră și care oferă adevărata cale și viața. Și astfel, se poate doar ca Isus să Se ocupe de ei atunci când Se reîntoarce, în mod deschis, pe un nor alb. Sunt prea încăpățânați, prea încrezători în ei înșiși, prea aroganți. Cum ar putea astfel de degenerați să fie răsplătiți de Isus? Întoarcerea lui Isus este o mare mântuire pentru cei care sunt capabili să accepte adevărul, dar pentru cei care nu pot să accepte adevărul, este un semn al condamnării. Ar trebui să vă alegeți calea proprie și să nu blasfemiați împotriva Duhului Sfânt și să respingeți adevărul. Nu ar trebui să fiți persoane ignorante sau arogante, ci cineva care se supune călăuzirii Duhului Sfânt, care tânjește după adevăr și îl caută; numai în acest fel veți beneficia(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Când vei vedea trupul spiritual al lui Isus, Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul”).

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger