Chiar îl putem întâmpina pe Domnul privind la cer?

octombrie 18, 2020

de Jingcheng, Coreea de Sud

Atât de mulţi credincioși Îl așteaptă pe Domnul Isus să coboare pe un nor pentru a fi primiţi în Împărăţia lui Dumnezeu înaintea dezastrelor. Însă, în tot acest răstimp în care au privit dezastrele amplificându-se, Domnul Isus tot nu a venit pe un nor. Credinţa multor oameni s-a clătinat. Unii spun că e treaba Domnului când va veni, nouă rămânându-ne doar să așteptăm. Alţii spun că dacă nu vine înaintea dezastrelor, poate că va veni în timpul lor sau după ele. Ce arată aceste afirmații? Nu cumva că a lor credinţă este foarte slabă? Și-au pierdut credinţa și nu caută, nici nu cercetează, doar așteptând dezlănțuirea dezastrelor. Nu știu ce altceva să facă. Privesc la cer de ani de zile, dar tot nu L-au întâmpinat încă pe Domnul. Chiar este aceasta abordarea corectă? Ce este crucial pentru a-L întâmpina pe Domnul? Îmi amintesc că Domnul Isus a spus: „Oile Mele ascultă glasul Meu” (Ioan 10:27). „Iată, Eu stau la uşă şi bat! Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el şi voi mânca cu el, şi el cu Mine” (Apocalipsa 3:20). Și se prorocește des în Apocalipsa: „Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!” (Apocalipsa Capitolele 2, 3). Aceste versete arată cheia întâmpinării Domnului: să căutăm ceea ce Duhul le spune bisericilor și să ascultăm vocea lui Dumnezeu. Cei care aud vocea lui Dumnezeu Îl întâmpină pe Domnul și sunt fecioarele înţelepte. Nu am înţeles acest adevăr înainte, ci mi-am urmat concepţiile și închipuirile, doar privind la cer. Când am auzit pe cineva mărturisind că Domnul Isus se întorsese deja și că exprimase multe adevăruri, nu am căutat, nici cercetat și aproape am ratat șansa de a-L întâmpina pe Domnul și de a fi răpit la cer.

La vechea mea biserică, pastorul vorbea mereu despre: Faptele Apostolilor 1:11 „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer?! Acest Isus, Care a fost luat în cer de la voi, va veni în acelaşi fel în care L-aţi văzut mergând spre cer.” A spus că Domnul va veni pe un nor când Se va întoarce, așa că trebuie să fim atenţi și să ne rugăm pentru a-L întâmpina. Am avut grijă să citesc Biblia și să mă rog zilnic, sperând că Domnul va veni pe un nor și că mă va înălța în împărăţia Lui într-una din zile.

Într-o zi, am mers acasă la un prieten când el făcea un tratament de fizioterapie din medicina chinezească. Discutând, am aflat că fizioterapeutul, dl Zhang, era creștin, așa că ne-am îndreptat discuţia spre Biblie. Fratele Zhang a pomenit ceva despre lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă și a citat un verset din Biblie: „Căci Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata I-a dat-o Fiului” (Ioan 5:22). Apoi mi-a spus: „Domnul Isus S-a întors deja ca Dumnezeu Atotputernic. A venit în trup și exprimă adevăruri pentru a înfăptui lucrarea judecăţii în zilele de pe urmă.” Când am auzit că Domnul Se întorsese, am fost deopotrivă încântat și șocat, gândindu-mă: „Ce minunat că Domnul Isus S-a întors! Am tânjit după asta zi de zi, ani la rând. În sfârșit S-a întors!” Dar tocmai când eram fericit, mi-am dat brusc seama că fratele Zhang spusese: „în trup”. Chiar atunci, inima mea a început să bată tare pentru că pastorul și prezbiterii spuneau mereu că Domnul va veni pe un nor, că orice veste despre venirea Lui în trup era mincinoasă și nu ne puteam lăsa păcăliți. M-am pus în gardă în faţa fratelui Zhang. M-am gândit că eram credincios de ani de zile și că citisem mult Biblia, dar că nu văzusem nimic despre întoarcerea Domnului în trup. Așa că i-am spus: „Cum e posibil ca Domnul să Se fi întors în trup? În Faptele Apostolilor 1:11 se spune: «Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer?! Acest Isus, Care a fost luat în cer de la voi, va veni în acelaşi fel în care L-aţi văzut mergând spre cer.» Iar Apocalipsa 1:7 spune: «Iată, El va veni pe nori şi orice ochi Îl va vedea, chiar şi cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui.» Vedem din aceste versete că Domnul a plecat pe un nor, deci când va veni, tot pe un nor o va face. Spunând că Dumnezeu S-a întors în formă întrupată contrazici prorocirile Bibliei.”

Apoi a zâmbit și mi-a spus: „Frate, Biblia menţionează venirea Domnului pe un nor, dar nu există doar o prorocire despre cum va veni Domnul. Există, de asemenea, multe prorociri despre venirea Lui secretă în trup ca Fiul Omului în zilele de pe urmă.” A menţionat și alte versete: „Voi veni ca un hoț” (Apocalipsa 3:3). „Dar despre ziua sau ora aceea nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl” (Marcu 13:32). „La miezul nopţii a răsunat un strigăt: «Iată mirele! Ieșiţi-i în întâmpinare!»” (Matei 25:6). Și pe acesta: „Căci așa cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului la cealaltă, tot așa va fi și cu Fiul Omului (în ziua Sa)! Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie respins de această generaţie” (Luca 17:24-25). Apoi a avut părtășie despre aceste versete din Biblie, spunând că prorocirile care menţionează „ca un hoţ” și „nu știe nimeni” înseamnă că Domnul vine în secret, fără ca nimeni să știe de asta, fără ca nimeni să-L recunoască nici dacă Îl vede. Prorocirile mai menționează „Fiul Omului” și „venirea Fiului Omului”. Orice referință la „Fiul Omului” înseamnă că El S-a născut din om, că e în carne și oase și că are umanitate normală. Domnul Isus a fost numit Hristos, Fiul Omului. Pe dinafară, arăta ca oricine altcineva. Mânca, se îmbrăca și trăia ca o persoană obișnuită printre alți oameni. Dacă ar fi Duhul lui Dumnezeu sau trupul spiritual al Domnului Isus după înviere, nu ar fi numit „Fiul Omului”. Așadar, menționarea „venirii Fiului Omului” înseamnă că Domnul Se întoarce în trup. Fratele Zhang a avut această părtășie: „Domnul venind pe un nor ar fi cu siguranță o reprezentare impresionantă care ar zgudui lumea. Toți ar cădea la pământ și nimeni nu ar îndrăzni să I se împotrivească. Dar gândiți-vă la prorocirea Domnului: «Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie respins de această generaţie». Cum ar fi aceasta îndeplinită?” A mai spus: „Dumnezeu poate să sufere și să fie respins de această generație doar dacă apare și lucrează în trup ca Fiul Omului. E exact cum a fost când Domnul Isus S-a arătat și a lucrat. Cei care nu au putut auzi vocea lui Dumnezeu și nu au recunoscut esența divină a Domnului Isus au rămas fideli concepțiilor lor, împotrivindu-I-se și condamnându-L. În cele din urmă, L-au răstignit. Așadar, când aceste prorociri menționează «venirea Fiului Omului», «ca un hoț» și «să fie respins de această generație», toate se referă la întoarcerea secretă a Domnului în trup, ca Fiul Omului.” Această părtășie m-a surprins destul de tare. Nu mi-aș fi imaginat niciodată că existau atâtea prorociri biblice despre întoarcerea Domnului pentru a lucra ca Fiul Omului. M-am întrebat: „Cum de nu am văzut asta niciodată, citind Biblia de atâtea ori? De ce pastorul și prezbiterii nu au pomenit niciodată asta în discuțiile lor despre Biblie?” A trebuit să recunosc că predica fratelui Zhang era elevată și că deținea o înțelegere unică a Bibliei, de netăgăduit. Dar m-am gândit că Biblia chiar vorbește despre venirea Domnului pe un nor și că pastorul și prezbiterii au spus mereu că orice altceva era minciună. Mi-am imaginat că ei cunosc foarte bine Biblia, neavând cum să o înțeleagă greșit. Și totuși, părtășia fratelui Zhang era în conformitate cu Biblia. Chiar nu știam ce să cred, pur și simplu nu găseam logica și cu cât mă gândeam mai mult la asta, cu atât mai tulburat eram. Am încetat să-i ascult părtășia și am găsit o scuză să plec.

M-am întors acasă, dar nu am reușit să mă liniștesc. Părtășia fratelui Zhang îmi răsuna în urechi la nesfârșit. M-am îngrijorat: „Dacă Domnul chiar S-a întors și eu nu cercetez, nu voi rata șansa de a-L întâmpina?” Dar apoi m-am gândit că Biblia spune că va veni pe un nor, ceea ce susțin și clericii. Îmi era teamă că mă rătăcesc de la credință. Știam că nu e o problemă minoră. După aceea, fratele Zhang m-a invitat de multe ori la biserica lui. Eram zbuciumat și nu mă puteam decide. Într-un final, am venit cu scuza că intervenise ceva acasă, dar am simțit că nu fac voia Domnului și nu eram împăcat. M-am rugat Domnului să-mi dea discernământ și să mă călăuzească. Spre surprinderea mea, peste câteva zile, fratele Zhang a venit să mă vadă acasă. M-am simțit prost pentru că îl refuzasem de atâtea ori pe fratele Zhang, așa că i-am spus de problema mea. I-am zis: „Frate Zhang, ceea ce ai spus ultima dată despre întoarcerea secretă a Domnului în trup ca Fiul Omului părea să fie conform Bibliei, dar e ceva ce nu înțeleg. Biblia spune clar că Domnul Se va întoarce pe un nor. Scrie în Apocalipsa: «Iată, El va veni pe nori şi orice ochi Îl va vedea, chiar şi cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui» (Apocalipsa 1:7). Dacă Domnul S-a întors în trup cum spui tu, cum mai poate fi îndeplinită această prorocire despre venirea Lui pe un nor, în văzul tuturor? Nu e o contradicție?”

Fratele Zhang a zâmbit și a spus ca răspuns: „Toate prorocirile despre întoarcerea Domnului vor fi îndeplinite. Nu e nicio contradicție, doar o succesiune de evenimente. Mai întâi, Dumnezeu Se întrupează în secret drept Fiul Omului, iar mai târziu apare netăinuit pe un nor. În vreme ce Dumnezeu lucrează în trup, în secret, El exprimă adevăruri despre înfăptuirea judecății începând de la casa lui Dumnezeu. Cei care Îi aud vocea și Îi acceptă lucrarea din zilele de pe urmă sunt fecioarele înțelepte care au fost înălțate înaintea tronului Său. Ei acceptă judecata cuvintelor lui Dumnezeu, iar Dumnezeu îi face biruitori înaintea dezastrelor. Apoi El dezlănțuie dezastrele, răsplătindu-i pe cei buni și pedepsindu-i pe cei răi. Odată ce dezastrele vor lua sfârșit, El va apărea netăinuit pe un nor și atunci, toți cei care I s-au împotrivit și L-au condamnat pe Hristos din zilele de pe urmă vor vedea că Dumnezeu Atoputernic condamnat de ei nu e altul decât Domnul Isus întors. Se vor bate cu pumnii în piept, vor plânge și vor scrâșni din dinți. Aceasta va îndeplini prorocirea din Apocalipsa: «Iată, El va veni pe nori şi orice ochi Îl va vedea, chiar şi cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui» (Apocalipsa 1:7).” După aceea, mi-a citit câteva din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. „Multor oameni poate să nu le pese de ceea ce spun, dar Eu tot vreau să-i spun fiecărui așa-zis sfânt care Îl urmează pe Isus că, atunci când Îl veți vedea cu ochii voștri pe Isus coborând din ceruri pe un nor alb, aceasta va fi arătarea publică a Soarelui dreptății. Poate că acela va fi un moment de mare entuziasm pentru tine, și totuși, ar trebui să știi că timpul când asiști la coborârea lui Isus din cer este și timpul când tu cobori în iad pentru a fi pedepsit. Acela va fi momentul sfârșitului planului de gestionare (planului de mântuire) al lui Dumnezeu și va fi momentul când Dumnezeu îi răsplătește pe cei buni și îi pedepsește pe cei răi. Căci judecata lui Dumnezeu va fi încheiată înainte ca omul să vadă semne, atunci când nu există decât exprimarea adevărului. Cei care acceptă adevărul și nu caută semne, și astfel au fost purificați, se vor fi întors în fața tronului lui Dumnezeu și vor fi intrat în îmbrățișarea Creatorului. Numai cei care persistă în credința că «Isus care nu vine pe un nor alb este un Hristos mincinos» vor fi supuși pedepsei eterne, pentru că ei cred doar în Isus care face semne, dar nu Îl recunosc pe Isus Cel care proclamă judecata aspră și care oferă adevărata cale a vieții. Și astfel, se poate doar ca Isus să Se ocupe de ei atunci când Se reîntoarce, în mod deschis, pe un nor alb. […] Întoarcerea lui Isus este o mare mântuire pentru cei care sunt capabili să accepte adevărul, dar pentru cei care nu pot să accepte adevărul, este un semn al condamnării. Ar trebui să vă alegeți calea proprie și să nu blasfemiați împotriva Duhului Sfânt și să respingeți adevărul. Nu ar trebui să fiți persoane ignorante sau arogante, ci cineva care se supune călăuzirii Duhului Sfânt, care tânjește după adevăr și îl caută; numai în acest fel veți beneficia” („Când vei vedea trupul spiritual al lui Isus, Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul” din Cuvântul Se arată în trup). După ce a citit cuvintele lui Dumnezeu, fratele Zhang a spus: „Când așteptăm venirea Domnului, trebuie să fim fecioare înțelepte și să ascultăm vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu Atotputernic înfăptuiește lucrarea judecății în zilele de pe urmă și exprimă toate adevărurile care curățesc și mântuiesc omenirea. Trebuie să căutăm și să cercetăm asta și să citim cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic pentru a vedea dacă sunt adevărul și vocea lui Dumnezeu. Nu ne putem baza aici doar pe concepțiile noastre. A mai spus: „Fariseii evrei s-au bazat pe concepțiile lor, așteptându-L orbește pe Mesia, și nu căutat adevărurile exprimate de Domnul Isus. I s-au împotrivit, L-au condamnat și L-au răstignit. Au ofensat firea lui Dumnezeu și au fost blestemați de El. Dacă și noi ne luăm după concepțiile noastre când cercetăm venirea Domnului, stăruind că trebuie să vină pe un nor, orice altceva fiind minciună, și acceptând, asemeni clericilor, să ne împotrivim lucrării lui Dumnezeu din zilele de pe urmă și să o condamnăm, vom face aceeași greșeală ca fariseii și vom comite un păcat atroce. Putem atunci să tot plângem și să scrâșnim din dinți, căci va fi prea târziu.”

După această părtășie, am înțeles că venirea Domnului se face în etape. Mai întâi, Își înfăptuiește lucrarea judecății în trup și formează un grup de biruitori, iar apoi vine netăinuit pe un nor. Prorocirile venirii Domnului vor fi toate îndeplinite, una după alta. În acel moment, am simțit că fusesem foarte nesăbuit și orb. Nu am înțeles Biblia după ani de credință, ci doar m-am luat după clerici și propriile-mi concepții. Nu am căutat să aud vocea Domnului și să-L întâmpin, însă, din fericire, Dumnezeu l-a trimis des pe fratele Zhang să împărtășească Evanghelia cu mine. Altfel, aș fi ratat întoarcerea Domnului, rămânând fidel închipuirilor mele. Aș fi eliminat în final. I-am spus fratelui Zhang: „Părtășia ta mi-a arătat cât de practică și de înțeleaptă este lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu întrupat venit să lucreze în secret chiar este mântuirea noastră. Dar tot mai e ceva ce nu înțeleg. Tu ești mărturie pentru întoarcerea Domnului întrupat. Ce este cu adevărat întruparea? Cum poți fi sigur că Dumnezeu Atotputernic chiar este Dumnezeu întrupat?”

Fratele Zhang mi-a citit câteva fragmente din cuvintele lui Dumnezeu. „Înțelesul întrupării este că Dumnezeu Se arată în trup și că El vine să lucreze printre oamenii creației Sale în chipul unui trup. Deci, pentru ca Dumnezeu să Se fi întrupat, trebuie să fie mai întâi trup, trup cu umanitate normală; aceasta este condiția preliminară cea mai importantă. De fapt, implicația întrupării lui Dumnezeu este aceea că Dumnezeu trăiește și lucrează în trup, Dumnezeu în esența Sa devine trup, devine om” („Esența trupului locuit de Dumnezeu” din Cuvântul Se arată în trup). „Hristos cu umanitate normală este un trup în care Duhul este realizat, stăpânind umanitate normală, rațiune normală și gândire umană. «A fi realizat» înseamnă Dumnezeu ce devine om, Duhul ce devine trup; în termeni simpli, este atunci când Dumnezeu Însuși locuiește într-un trup cu umanitate normală și prin acesta Își exprimă lucrarea Sa divină – aceasta este ceea ce înseamnă a fi realizat sau întrupat” („Esența trupului locuit de Dumnezeu” din Cuvântul Se arată în trup). „Dumnezeul întrupat este numit Hristos, iar Hristos este trupul îmbrăcat de Duhul lui Dumnezeu. Acest trup este diferit de orice om care este din carne. Această diferență se datorează faptului că Hristos nu este din carne și oase, ci este întruparea Duhului. El are atât o umanitate normală, cât și o divinitate completă. Divinitatea Lui nu este stăpânită de niciun om. Umanitatea Sa normală susține toate activitățile Sale normale în trup, în timp ce divinitatea Sa desfășoară lucrarea lui Dumnezeu Însuși. Fie umanitatea sau divinitatea Sa, ambele se supun voinței Tatălui ceresc. Esența lui Hristos este Duhul, adică divinitatea. Prin urmare, esența Lui este cea a lui Dumnezeu Însuși; această esență nu va întrerupe propria Sa lucrare și nu ar fi posibil ca El să facă ceva care să distrugă lucrarea Sa, nici n-ar rosti vreodată cuvinte care să fie împotriva voinței Lui proprii” („Esența lui Hristos este ascultare față de voința Tatălui ceresc” din Cuvântul Se arată în trup).

Apoi, fratele Zhang a spus: „Credincioși fiind, cu toții știm că Domnul Isus a fost Dumnezeu întrupat, dar nimeni nu înțelege pe deplin adevărul privind întruparea. Acum, în zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic ne-a dezvăluit adevărul și taina întrupării. Înțelegem din cuvintele Lui că întruparea este Duhul lui Dumnezeu învăluit de un corp uman normal, venit să lucreze printre oameni. Dumnezeu întrupat arată exact ca o persoană obișnuită. Nu arată supranatural, mănâncă și trăiește ca oricine altcineva. Are diferite emoții ca o persoană normală și oamenii Îl pot aborda, dar esența lui Dumnezeu întrupat este divină. De aceea Hristos poate exprima adevărul oricând și oriunde. El exprimă firea lui Dumnezeu, înțelepciunea și ceea ce are El și ceea ce este și înfăptuiește propria lucrare a lui Dumnezeu. Nicio ființă umană nu poate realiza asta. E exact ca Domnul Isus, care arăta absolut normal pe dinafară, ducând o viață adevărată în mijlocul omenirii. Dar Domnul Isus a exprimat multe adevăruri și i-a dat omenirii calea pocăinței. A iertat păcatele oamenilor și a exprimat firea lui Dumnezeu plină de bunătate iubitoare și milă. A făcut și multe semne și minuni, ca: hrănirea celor 5.000 cu cinci pâini și doi pești, potolirea furtunii și a mării, învierea morților și altele. Aceasta a dezvăluit pe deplin autoritatea și puterea lui Dumnezeu. În cele din urmă, Domnul Isus a fost răstignit pentru a săvârși lucrarea de răscumpărare a omenirii. Aceasta arată că lucrarea și cuvintele Lui erau ale lui Dumnezeu Însuși, că El a fost Dumnezeu în trup.” Așadar, nu-L putem recunoaște pe Dumnezeu întrupat după arătare, ci trebuie să ascultăm vocea lui Dumnezeu. Lucrarea și cuvintele lui Hristos ne pot arăta adevărul, firea lui Dumnezeu, înțelepciunea și atotputernicia Lui și ceea ce are și ceea ce este. Așa putem fi siguri că sunt lucrarea și cuvintele lui Dumnezeu în trup.”

Părtășia lui m-a făcut să văd lucrurile puțin mai clar. Am realizat că Hristos arată ca o persoană normală, nici măreață, nici supranaturală, dar care are esența lui Dumnezeu. El este Duhul lui Dumnezeu într-un trup obișnuit. Nu înțelesesem aceste adevăruri și mistere după ani de credință.

Fratele Zhang și-a continuat părtășia: „Dumnezeu Atotputernic ne dezvăluie toate adevărurile și misterele întrupării. Dacă El nu nu ar fi rostit aceste cuvinte în zilele de pe urmă, omenirea coruptă ar fi putut crede în Domnul pe vecie, fără să înțeleagă pe deplin adevărul din spatele întrupării, în vreme ce nimeni nu ar fi putut să-l deslușească. Dumnezeu Atotputernic și Domnul Isus sunt unul și același. Pe dinafară, amândoi arată normal, neavând nimic ieșit din comun, dar Dumnezeu Atotputernic exprimă toate adevărurile care curățesc și mântuiesc omenirea și înfăptuiește lucrarea judecății începând de la casa lui Dumnezeu. A dezvăluit misterele planului de gestionare de 6.000 de ani al lui Dumnezeu și scopul lucrării Sale, țelurile și semnificația celor trei etape ale lucrării Sale de mântuire a omului, misterele întrupării și ale numelor Lui, povestea din spatele Bibliei, cum Satana corupe omenirea, adevărul și esența coruperii omenirii de către Satana, rădăcina împotrivirii față de Dumnezeu și a păcătuirii oamenilor, cum Dumnezeu înfăptuiește lucrarea judecății ca să curățească și să mântuiască pe deplin omenirea, cum Dumnezeu rânduiește oamenii după felul lor, cum hotărăște destinația și finalul fiecăruia și altele. În lucrarea judecății lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, Își dezvăluie pe deplin firea dreaptă de neofensat.” În acel moment, fratele Zhang m-a întrebat: „Cine, în afară de Dumnezeu, ar putea dezvălui misterele planului Său? Cine ar putea exprima adevărul și firea dreaptă a lui Dumnezeu? Cine ar putea înfăptui lucrarea judecății pentru a purifica și mântui omenirea o dată pentru totdeauna?” Am spus: „Evident, doar Dumnezeu ar putea.” M-a aprobat. „Da. Doar Dumnezeu întrupat ar putea lucra și vorbi ca să mântuiască omul printr-o cale atât de practică! E lucrare înfăptuită de Dumnezeu în formă de trup, ca Fiul Omului.” Apoi mi-a spus că oamenii cu cât citesc mai mult cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și cu cât au mai mult experiența lucrării lui, cu atât devin mai siguri că toate cuvintele exprimate de Dumnezeu Atotputernic sunt adevărul și vocea lui Dumnezeu. Cuvântările lui Dumnezeu Atotputernic sunt dovada clară că El este Hristos din zilele de pe urmă, arătarea unicului Dumnezeu adevărat!

În acel moment, eram foarte încântat. Am spus: „Frate, acum înțeleg că întruparea lui Dumnezeu e cel mai mare mister al adevărului! Dumnezeu în trup exprimă cu precădere toate adevărurile și înfăptuiește lucrarea lui Dumnezeu, deci e esențial să ascultăm vocea Lui pentru a-L întâmpina pe Domnul. Oricine poate exprima adevărul și înfăptui lucrarea Lui este Dumnezeu în trup. Auzind vocea lui Dumnezeu și acceptând noua Lui lucrare, Îl întâmpinăm pe Domnul și suntem înălțați înaintea Lui.” A spus: „Revelația ta vine în întregime de la luminarea Duhului Sfânt!” M-am gândit de câte ori respinsesem în trecut lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic și m-am detestat pentru că fusesem atât de orb și de nesăbuit. Eram credincios de ani de zile, dar tot nu Îl cunoșteam pe Domnul. În schimb, am rămas fidel concepțiilor mele, așteptând orbește venirea Domnului pe un nor, fără să încerc să-I aud vocea pentru a-L întâmpina. Când auzeam pe cineva mărturisind că El Se întorsese și că exprima adevăruri, înfăptuind lucrarea judecății în zilele de pe urmă, nu cercetam. Aproape I-am închis Domnului ușa în față. Apoi am devenit foarte sigur că Dumnezeu Atotputernic care a dezvăluit toate aceste adevăruri și mistere este Domnul Isus întors – este Dumnezeu în trup. Chiar Îi aduc slavă lui Dumnezeu. El nu m-a părăsit din cauza răzvrătirii mele, ci l-a trimis pe fratele Zhang să împărtășească des Evanghelia cu mine, ca să pot să aud vocea lui Dumnezeu și să calc pe urmele Mielului. Dumnezeu mi-a arătat prin asta iubire nesfârșită! Slavă Ție, Dumnezeule Atotputernic!

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

M-am reunit cu Domnul

de Lilan, Coreea de Sud Dumnezeu Atotputernic spune: „Hristos din zilele de pe urmă aduce viață și aduce calea trainică și veșnică a...

Întorcându-mă acasă

de Muyi, Coreea de Sud „Iubirea abundentă a lui Dumnezeu este acordată necondiționat omului, îl înconjoară; omul este naiv și inocent, fără...

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger