Urmând pașii Mielului

ianuarie 30, 2021

de Li Zhong, China

Pentru că omul crede în Dumnezeu, el trebuie să urmeze îndeaproape pașii lui Dumnezeu, gradual; el trebuie «să urmeze Mielul oriunde Acesta Se duce». Numai aceștia sunt oamenii care se află în căutarea căii adevărate, numai ei sunt cei care cunosc lucrarea Duhului Sfânt. Oamenii care respectă ca niște sclavi slovele și doctrinele sunt aceia care au fost eliminați de lucrarea Duhului Sfânt. În fiecare perioadă de timp, Dumnezeu va începe o lucrare nouă și, în fiecare perioadă, va fi un nou început pentru om. Dacă omul se supune numai adevărurilor conform cărora «Iahve este Dumnezeu» și «Isus este Hristos», care sunt adevăruri ce se aplică numai unei singure epoci, atunci omul nu va ține niciodată pasul cu lucrarea Duhului Sfânt și va fi pentru totdeauna nevrednic de a câștiga lucrarea Duhului Sfânt. Numai aceia care urmează pașii Mielului până la sfârșit pot obține binecuvântarea finală(„Urmați Mielul și cântați cântări noi”). Din cuvintele lui Dumnezeu putem vedea cât de important este să-I urmăm lucrarea și pașii. Înainte, nu am înțeles adevărul, ci doar m-am agățat de propriile închipuiri, gândindu-mă că, atât timp cât sunt loial numelui Domnului Isus, mă va lua cu El în ceruri. De asta nu am cercetat lucrarea de judecată a lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă. Aproape că am pierdut ocazia de a-L întâmpina pe Domnul.

Într-o zi din august 2012, eram întins pe pat, relaxându-mă după cină, în timp ce soția mea stătea de partea cealaltă, purtând căști. Și îmi amintesc că se auzea o melodie captivantă. Am întrebat-o: „Ce-i aia? Ce asculți?” A spus: „Imnuri din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic.” M-am ridicat în capul oaselor și am întrebat-o: „Ai spus «Dumnezeu Atotputernic»? L-ai trădat pe Domnul Isus?” A răspuns imediat, pe un ton sever: „Nu știi ce vorbești! Domnul Isus S-a întors. El a încheiat Epoca Harului și a început Epoca Împărăției. Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors, așa că nu-L trădez pe Domnul, ci merg pe urmele Mielului. Întocmai precum spune Biblia: „Ei Îl urmează pe Miel oriunde merge(Apocalipsa 14:4). Gândește-te numai: când Domnul Isus S-a arătat și a lucrat, mulți au părăsit templul și I-au acceptat lucrarea. Ai spune că L-au trădat pe Iahve Dumnezeu? Ei nu L-au trădat pe Iahve Dumnezeu, ci au ținut pasul cu lucrarea lui Dumnezeu, iar Domnul i-a mântuit pe toți.” „De fapt, preoții cei mai de seamă, cărturarii și fariseii au fost cei care s-au agățat de legile din Scriptură, condamnându-L pe Domnul Isus, gândindu-se că Îi erau devotați lui Iahve Dumnezeu. Astfel, au sfârșit pedepsiți și blestemați de Dumnezeu. Chiar nu știi asta?” În acel moment, habar nu aveam cum s-o contrazic, așa că am spus doar: „Domnul ne-a binecuvântat. Trebuie să rămânem fideli numelui și căii Lui orice ar fi. Nu putem arăta nerecunoștință!” După aceea, m-am înfuriat teribil și am plecat tunând și fulgerând. Pentru a-mi opri soția, i-am povestit fiicei noastre ce s-a întâmplat, iar ea mi-a luat partea. În ziua aceea, soția mea a mers la o adunare, iar fiica noastră a apărut acolo și a făcut o scenă. Am aflat despre asta după muncă și i-am spus: „Te-ai descurcat grozav azi! Ține-o tot așa! Supravegheaz-o pe mama ta în fiecare zi, cât timp eu sunt la serviciu. Trebuie să găsim o cale de a o face să se întoarcă la a-L urma pe Domnul Isus.” Însă, câteva zile mai târziu, fiica noastră s-a întors la școală. De teamă că soția mea va merge și la alte adunări, l-am convins pe fiul nostru de zece ani s-o urmărească pentru a vedea dacă merge la întâlniri. După ce ieșeam de la serviciu, avea să-mi spună unde mergea ea în fiecare zi. Am început să mă relaxez puțin când am auzit că se ducea la serviciu. Însă ceva era nelalocul lui. Ea nu mai juca mahjong. În schimb, făcea curat în casă și chiar terminase lucrul pe câmp. Am rămas perplex. Întotdeauna jucase mahjong și neglijase gospodăria, iar eu nu am putut-o convinge să se oprească. Ba chiar se rugase și Îi mărturisise Domnului, dar nu se schimbase. De unde această transformare bruscă? N-aveam idee.

Într-o noapte, m-am trezit și am văzut un licăr de lumină strălucind pe perdea. M-am întrebat de unde venea lumina. Am observat că venea de sub pătura soției mele. M-am întrebat: „Oare ce-o fi făcând?” M-am strecurat, cu grijă, jos din pat, am mers pe vârfuri până în partea ei și am privit, pe furiș, sub așternuturi. Citea o carte folosind o lanternă. M-am gândit: „Încă mai crede în Dumnezeu Atotputernic? Încă citește cartea aceea. Oare ce-o fi conținând de o citește în felul ăsta? Și de ce, chiar dacă mă opun, e hotărâtă să creadă în continuare?” Nu puteam înțelege lucrul acesta. Mi-am reamintit cum îi plăcea să joace mahjong și cum neglija casa. M-am întrebat ce s-a întâmplat. „Oare cartea aceea a schimbat-o?” Apoi m-am gândit: „Trebuie să aflu exact ce scrie acolo.” Într-o zi, când soția mea a ieșit după micul dejun, mi-am reamintit de acea carte. Am căutat în toate sertarele, am scotocit peste tot, dar n-am putut s-o găsesc. Apoi mi-am dat seama că se putea s-o fi ascuns între haine. Bineînțeles că așa am găsit-o. Scoțând-o, am văzut o copertă groasă: Cuvântul Se arată în trup. „Cuvântul Se arată în trup.” Când am deschis-o, am fost atras de unul dintre capitole. „Dumnezeu conduce destinul întregii omeniri.” L-am citit în întregime, de la început la sfârșit și am fost mișcat de un anumit pasaj. „Îndemn oamenii de toate naționalitățile, din toate țările și chiar din toate domeniile să asculte vocea lui Dumnezeu, să privească lucrarea lui Dumnezeu, să acorde atenție destinului umanității, făcându-L astfel pe Dumnezeu cel mai sfânt, cel mai onorabil, cel mai măreț și singurul obiect al venerării în rândul omenirii și permițând astfel întregii omeniri să trăiască sub binecuvântarea lui Dumnezeu, așa cum au trăit descendenții lui Avraam sub făgăduința lui Iahve și așa cum Adam și Eva, care au fost creați inițial de Dumnezeu, au trăit în grădina Edenului. Lucrarea lui Dumnezeu este la fel ca niște valuri foarte puternice. Nimeni nu Îl poate reține și nimeni nu Îi poate opri pașii. Doar cei care ascultă cu grijă cuvintele Lui și care caută și sunt însetați după El pot păși pe urmele Lui și primi făgăduința Lui. Cei care nu vor face aceasta vor fi supuși unui dezastru copleșitor și unei pedepse meritate.” M-am gândit: „Aceste cuvinte sunt foarte puternice! Nicio ființă umană nu le-ar fi putut rosti! Sunt acestea cuvintele Duhului Sfânt? Soția mea a spus că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors, că a crede în El înseamnă a urma pașii Mielului. Dacă e adevărat, s-o împiedic ar însemna să mă împotrivesc lui Dumnezeu.” „Nu aș deveni asemenea fariseilor făcând asta?” „Fariseii au respectat legea și nu au vrut să-L accepte pe Domnul Isus. L-au condamnat nebunește, participând, în cele din urmă, la răstignirea Lui, iar Dumnezeu i-a blestemat pe toți.” M-am întrebat: „Dacă Dumnezeu Atotputernic chiar este Domnul întors, nu aș păcătui împotrivindu-mă noii lucrări a lui Dumnezeu?” „Consecințele ar fi de neînchipuit!” Apoi mi-am amintit că, în carte, se spunea: „Doar cei care ascultă cu grijă cuvintele Lui și care caută și sunt însetați după El pot păși pe urmele Lui și primi făgăduința Lui.” M-am gândit: „Nu pot continua să judec orbește lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic. Ar trebui să citesc această carte cu atenție și s-o cercetez.”

De atunci, citeam Cuvântul Se arată în trup oricând soția mea nu era acasă. Odată, mi-a spus că trebuia să lucreze peste program, așa că mi-am terminat treaba devreme și m-am grăbit spre casă, pe bicicletă, ca să pot avea mai mult timp pentru a citi cartea. Apoi am văzut acest pasaj: „Întregul Meu plan de gestionare (planul mântuirii), un plan ce se întinde pe o perioadă de 6000 de ani, cuprinde trei etape sau trei epoci: Epoca Legii de la începuturi; Epoca Harului (care este şi Epoca Răscumpărării) şi Epoca Împărăţiei din zilele de pe urmă. Lucrarea Mea în aceste trei epoci diferă în conţinut în funcţie de specificul fiecărei epoci, dar, în fiecare etapă, corespunde nevoilor omului – sau, pentru a fi mai exact, este făcută în funcţie de şiretlicurile pe care Satana le întrebuințează în războiul pe care-l port cu el. Scopul lucrării Mele este de a-l înfrânge pe Satana, pentru ca înţelepciunea şi atotputernicia Mea să se manifeste, de a demasca toate şiretlicurile Satanei şi, în acest mod, de a mântui întreaga rasă umană care trăieşte sub domeniul lui.” „Lucrarea care este realizată în prezent a împins înainte lucrarea din Epoca Harului; adică, lucrarea din cadrul întregului plan de gestionare (planul mântuirii) de șase mii de ani a înaintat. Deși Epoca Harului s-a terminat, lucrarea lui Dumnezeu a progresat. De ce spun mereu că această etapă a lucrării se bazează pe Epoca Harului și pe Epoca Legii? Aceasta înseamnă că lucrarea de acum este o continuare a lucrării realizate în Epoca Harului și un progres față de cea realizată în Epoca Legii. Cele trei etape sunt interconectate strâns și fiecare verigă din lanț este legată strâns de următoarea. De ce mai spun și că această etapă a lucrării se bazează pe cea realizată de Isus? Presupunând că această etapă nu s-a bazat pe lucrarea realizată de Isus, o altă răstignire ar trebui să aibă loc în această etapă, iar lucrarea de răscumpărare din etapa anterioară ar trebui să fie făcută din nou. Nu ar avea niciun sens. Și astfel, nu este vorba de faptul că lucrarea a fost terminată complet, ci de faptul că epoca a înaintat și că nivelul lucrării a fost ridicat mai sus decât înainte. Se poate spune că această etapă a lucrării este clădită pe fundația Epocii Legii și pe stânca lucrării lui Isus. Lucrarea este clădită etapă cu etapă, iar această etapă nu este un început nou. Doar combinația celor trei etape ale lucrării poate fi considerată a fi planul de gestionare de șase mii de ani(„Cuvântul Se arată în trup”). Citind asta, m-am întrebat dacă soția mea ar putea avea dreptate: era lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic făcută pe temelia lucrării Domnului Isus? Oare aceasta chiar a avansat lucrarea Epocii Harului? Cartea m-a umplut de curiozitate și jinduire. Am profitat de orice ocazie aveam pentru a o citi în secret.

Aș vrea să împărtășesc cu voi un pasaj pe care l-am citit odată. „Știi doar că Isus va coborî în zilele de pe urmă, dar cum va coborî El mai exact? Un păcătos ca tine, care tocmai a fost răscumpărat și nu a fost schimbat sau desăvârșit de Dumnezeu, poți fi tu după inima lui Dumnezeu? Căci tu, care ești încă cu sinele tău vechi, este adevărat că ai fost mântuit de Isus și că nu eşti socotit ca păcătos datorită mântuirii lui Dumnezeu, dar aceasta nu dovedește că nu eşti păcătos și lipsit de puritate. Cum poți fi sfânt dacă nu ai fost schimbat? Înăuntrul tău, ești împovărat de necurățenie, egoism și răutate, dar, totuși, vrei să cobori cu Isus – ai vrea tu să fii așa de norocos! Ai pierdut un pas în credința ta în Dumnezeu: ai fost doar răscumpărat, dar nu ai fost schimbat. Pentru ca tu să fii după inima lui Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să facă personal lucrarea de a te schimba și curăța; dacă eşti doar răscumpărat, vei fi incapabil să atingi sfințenia. În acest fel, nu vei fi calificat să te împărtășeşti din binecuvântările lui Dumnezeu, pentru că ai pierdut un pas în lucrarea lui Dumnezeu de a gestiona omul, care este pasul-cheie al schimbării și perfecționării. Și astfel, tu, un păcătos care tocmai a fost răscumpărat, eşti incapabil să primeşti direct moștenirea lui Dumnezeu(„Cuvântul Se arată în trup”). Mi s-a părut atât de practic! Apoi m-am gândit cum, de-a lungul anilor mei de credință, mereu mărturiseam și păcătuiam din nou. Chiar nu scăpasem de păcat. Nu eram sigur că voi intra în Împărăția cerurilor. M-am gândit: „Dacă toate acestea sunt adevărate? Dacă sar un pas, dacă acceptarea lucrării Domnului nu e suficientă?” Cu cât citeam mai mult, cu atât simțeam mai mult că adevărul era în carte. Nu poți inventa așa ceva. Chiar era de la Însuși Dumnezeu? Acel gând m-a impulsionat. Am citit mai departe.

Ulterior, soția mea a observat că nu mă mai împotriveam lui Dumnezeu Atotputernic. A încetat să mai citească pe furiș și, uneori, citea cu voce tare ca să pot auzi și eu. Într-o zi, când am ajuns acasă, citea cuvintele lui Dumnezeu și, atunci când m-a văzut, a spus bucuroasă: „Li Zhong, vino să citim cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic! Cuvântul Se arată în trup este cuvântarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Revelează toate adevărurile pe care nu le-am înțeles în trecut. Ce-ar fi să-ți citesc niște pasaje?” M-am gândit: „Am citit cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic poate la fel de mult ca tine.” Când nu am obiectat, a luat cartea și a citit. „Deși Isus a lucrat mult printre oameni, El a completat doar răscumpărarea întregii omeniri și a devenit jertfa pentru păcat a oamenilor și nu l-a scăpat pe om de toată firea lui stricată. Deplina mântuire a omului de influența Satanei nu a necesitat doar ca Isus să preia păcatele omului ca jertfă pentru păcat, ci și ca Dumnezeu să facă o lucrare mai mare pentru a-l scăpa pe om cu totul de firea lui, care a fost stricată de Satana. Și astfel, după ce omului i-au fost iertate păcatele, Dumnezeu S-a întrupat pentru a-l conduce pe om în noua epocă și a început lucrarea de mustrare și judecată, și lucrarea aceasta l-a adus pe om într-un tărâm mai înalt. Toți cei care se supun stăpânirii Lui se vor bucura de un adevăr mai mare și vor primi binecuvântări mai mari. Ei vor trăi cu adevărat în lumină și vor dobândi adevărul, calea și viața.” „Cu ajutorul acestei lucrări de judecată și mustrare, omul va ajunge să cunoască pe deplin substanța întinată și coruptă din propriul sine și va putea să se schimbe complet și să devină neprihănit. Doar în felul acesta poate deveni omul vrednic să se întoarcă înaintea tronului lui Dumnezeu. Întreaga lucrare făcută în această zi este astfel încât omul să poată fi curățat și schimbat; prin judecata și mustrarea prin cuvânt, precum și prin rafinare, omul poate să-și înlăture corupția și să fie făcut pur. Decât să considerăm că această etapă a lucrării este cea a mântuirii, mai degrabă ar fi mai potrivit să spunem că este lucrarea purificării.” „De la lucrarea lui Iahve până la cea a lui Isus, și de la lucrarea lui Isus până la cea a etapei actuale, aceste trei etape acoperă într-un fir continuu întregul sortiment al gestionării lui Dumnezeu și sunt toate lucrarea unui singur Duh. De la crearea lumii, Dumnezeu a fost întotdeauna ocupat cu gestionarea omenirii. El este Începutul și Sfârșitul, El este Primul și Ultimul și El este Cel care începe o epocă și Cel care încheie epoca. Cele trei etape ale lucrării, în diferite epoci și în diferite locații, sunt fără îndoială lucrarea unui singur Duh. Toți aceia care separă aceste trei etape se află în opoziție față de Dumnezeu. Acum, se cuvine să înțelegi că toată lucrarea din prima etapă și până astăzi este lucrarea unui singur Dumnezeu, lucrarea unui singur Duh. În privința aceasta nu poate exista nicio îndoială(„Cuvântul Se arată în trup”). I-am cerut soției mele să-mi explice în detaliu ce a citit. A fost surprinsă, dar a avut părtășie cu mine: „Credința în Dumnezeu Atotputernic este credința în Domnul Isus. De fapt, Iahve, Domnul Isus și Dumnezeu Atotputernic sunt același Dumnezeu. Dumnezeu face diferite lucrări în epoci diferite.” „În Epoca Legii, Iahve Dumnezeu a emis legea pentru a conduce omenirea timpurie în viața sa pe pământ. Aceasta știa ce era păcatul și cum să-L slăvească pe Dumnezeu. Dar înainte de sfârșitul Epocii Legii, nimeni nu mai respecta legea și existau din ce în ce mai multe păcate. Toți erau în pericol de a fi condamnați la moarte. În Epoca Harului, Dumnezeu S-a întrupat și a răscumpărat și mântuit omenirea. Ne-a arătat firea Sa miloasă și iubitoare, copleșindu-ne cu har. În cele din urmă, a fost răstignit pe cruce, drept jertfă de păcat. Când păcătuim, nu trebuie decât să mărturisim și să ne căim și Dumnezeu ne iartă.” „Însă Domnul Isus doar ne-a răscumpărat păcatele. Natura noastră păcătoasă nu este rezolvată. Tot nu ne putem abține să nu mințim și să nu păcătuim tot timpul. Suntem aroganți, egoiști, lacomi și ne place să ne semețim. Până și credincioșii, care fac ceva sacrificii și suferă, o fac numai pentru a câștiga binecuvântările Împărăției cerurilor. În vremuri de mare restriște sau de adevărate calamități, pur și simplu, Îl învinovățim pe Domnul și, uneori, chiar Îl trădăm. Atunci când lucrarea lui Dumnezeu diferă de noțiunile noastre, chiar ne împotrivim lui Dumnezeu, Îl judecăm și condamnăm. Dumnezeu este sfânt, așadar cum am putea noi, care încă păcătuim și ne împotrivim lui Dumnezeu, să intrăm în Împărăția cerurilor?” „De aceea, Domnul Isus a promis că Se va întoarce și va face lucrarea de judecată din zilele de pe urmă. Dumnezeu Atotputernic a venit în zilele de pe urmă, exprimând adevăruri pentru a face lucrarea de judecată, începând din casa lui Dumnezeu și pe temelia lucrării Domnului Isus. A venit să ne curățească natura păcătoasă și stricăciunea. Astfel, vom fi mântuiți pe deplin și eliberați de păcat.” „Acest lucru îndeplinește profețiile Domnului Isus: «Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul» (Ioan 16:12-13). «Pe cel ce Mă respinge şi nu primeşte cuvintele Mele are cine să-l judece: Cuvântul pe care l-am spus Eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă» (Ioan 12:48). Deși Dumnezeu face lucrări diferite, în epoci diferite și sub nume diferite, toate sunt lucrări făcute de un singur Dumnezeu.” „Epoca Legii, Epoca Harului și Epoca Împărăției sunt cele trei etape ale lucrării Lui, fiecare mai profundă decât precedenta. Fiecare etapă se clădește pe precedenta, iar toate sunt strâns legate între ele. Numai aceste trei etape, împreună, pot mântui omenirea.” „De aceea credința mea în Dumnezeu Atotputernic nu înseamnă trădarea Domnului Isus. Dimpotrivă, înseamnă urmarea pașilor lucrării lui Dumnezeu și întâmpinarea Domnului.”

Când și-a încheiat părtășia, am urmărit un videoclip. Dumnezeu Atotputernic spune: „Cândva, am fost cunoscut drept Iahve. Mi s-a spus și Mesia și, odată, oamenii Îmi spuneau Isus Mântuitorul pentru că Mă iubeau și Mă respectau. Dar astăzi nu sunt Iahve sau Isus pe care oamenii Îl cunoșteau în vremurile trecute – sunt Dumnezeul care S-a întors în zilele de pe urmă, Dumnezeul care va aduce sfârșitul epocii. Sunt Dumnezeu Însuși care Se înalță de la capătul pământului, abundând de întreaga Mea fire și plin de autoritate, onoare și glorie. Oamenii nu M-au băgat niciodată în seamă, nu M-au cunoscut niciodată și au fost mereu neștiutori în privința firii Mele. De la crearea lumii până astăzi, niciun om nu M-a văzut. Acesta este Dumnezeul care Se înfățișează omenirii în zilele de pe urmă, dar care Se ascunde printre oameni. El locuiește printre oameni, adevărat și real, ca soarele arzător și focul mistuitor, plin de putere și abundând de autoritate. Nu există nicio persoană sau lucru care nu va fi judecat de cuvintele Mele și nicio persoană sau lucru care nu va fi purificat de flăcările focului. În cele din urmă, toate popoarele vor fi binecuvântate grație cuvintelor Mele și, de asemenea, sfărâmate în bucăți din cauza cuvintelor Mele. Astfel, în zilele de pe urmă, toți oamenii vor vedea că Eu sunt Mântuitorul reîntors, că Eu sunt Dumnezeu Atotputernic care cucerește toată omenirea și că am fost odată jertfă de păcat pentru omenire, dar, în zilele de pe urmă, Eu voi deveni, de asemenea, flăcările soarelui care pârjolesc toate lucrurile, precum și Soarele dreptății care dezvăluie toate lucrurile. Aceasta este lucrarea Mea a zilelor de pe urmă. Am luat numele acesta și posed firea aceasta pentru ca toți oamenii să poată vedea că sunt un Dumnezeu drept și că sunt soarele arzător și focul mistuitor. Este așa pentru ca toți să poată să Mă venereze pe Mine, singurul Dumnezeu adevărat, și ca să poată să Îmi vadă adevărata față: nu sunt numai Dumnezeul israeliților, și nu sunt doar Răscumpărătorul – sunt Dumnezeul tuturor creaturilor din ceruri, pământ și mări(„Cuvântul Se arată în trup”). După ce l-am vizionat, inima mi s-a înseninat. Am văzut că Iahve, Domnul Isus și Dumnezeu Atotputernic sunt un singur Dumnezeu, care a făcut lucrări diferite, în epoci diferite. Lucrarea lui Iahve Dumnezeu în Epoca Legii a fost să emită legea, lucrarea Domnului Isus în Epoca Harului a fost să răscumpere toată omenirea, iar acum, lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă este să judece și să curățească omenirea prin adevăr. Dumnezeu va mântui omenirea prin aceste trei etape, în funcție de nevoile noastre. În inima mea, știu că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors și că a-L accepta înseamnă a urma pașii Mielului. Am fost foarte entuziasmat și i-am spus soției mele: „Înțeleg: credința ta în Dumnezeu Atotputernic nu-L trădează pe Domnul Isus!” „Citesc și eu cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic.”

Puțin surprinsă, a spus: „Ce? De când? Habar nu am avut!” Nu am răspuns imediat, ci mi-am plecat capul și am spus încet: „Inițial, când ai început să crezi în Dumnezeu Atotputernic, nu numai că te-am împiedicat, dar am pus și copiii să te urmărească. Chiar regret acest lucru acum! Făcând asta, m-am împotrivit și m-am opus lui Dumnezeu. Însă lui Dumnezeu I-a fost milă de mine și m-a îndrumat spre cuvintele Sale. Acum sunt sigur că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors, El este Cel pe care L-am așteptat!” „Îl accept, în mod oficial, pe Dumnezeu Atotputernic.” Am fost foarte emoționat în acea noapte. Am strigat numele lui Dumnezeu Atotputernic în timp ce mă rugam: „Mulțumesc, Dumnezeule, că m-ai ales, mi-ai permis să-Ți urmez pașii și să particip la ospățul Mielului!”

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

O binecuvântare „furată”

de A’Chao, China Era în martie 2012. Nu știu în ce zi a început, dar am observat că, zilnic, după cină, soția mea își făcea în grabă...

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger