Pot să-L deosebesc pe adevăratul Hristos de hristoșii falși

octombrie 18, 2020

de Xiang Wang, Malaezia

Dumnezeu care S-a întrupat se numește Hristos, iar astfel Hristosul care le poate da oamenilor adevărul se numește Dumnezeu. Nu există nimic prea exagerat în această privință, deoarece El deține esența lui Dumnezeu, El deține esența lui Dumnezeu și firea și înțelepciunea lui Dumnezeu în lucrarea Lui, care sunt nerealizabile de către om. Aceia care se numesc Hristoși pe ei înșiși și totuși nu pot săvârși lucrarea lui Dumnezeu, totuși nu pot săvârși lucrarea lui Dumnezeu, sunt escroci. Hristos nu este numai manifestarea lui Dumnezeu pe pământ, ci și trupul special asumat de Dumnezeu în timp ce Își săvârșește și întregește lucrarea printre oameni. Acest trup nu este unul care poate fi înlocuit de orice om, ci unul care poate purta așa cum trebuie lucrarea lui Dumnezeu pe pământ și poate exprima firea lui Dumnezeu și Îl reprezintă bine pe Dumnezeu, oferindu-i omului viață, oferindu-i omului viață(Urmați Mielul și cântați cântări noi). Cuvintele lui Dumnezeu dezvăluie ce este întruparea și cum să-L deosebim pe adevăratul Hristos de hristoșii falși. Nu am înțeles acest adevăr când Îl urmam pe Domnul. I-am ascultat pe pastor și pe prezbiteri. Îmi era teamă să nu fiu indusă în eroare, așa că mă feream de hristoșii falși. Mă păcăleam de una singură. Nu am îndrăznit să cercetez lucrarea lui Dumnezeu și aproape că am ratat mântuirea lui Dumnezeu. Acum văd că a fost pe muchie de cuțit.

De când eram mică, m-am dus la biserică și am citit Biblia, iar când am crescut, m-am înscris în grupul de tineret. Pastorul nostru avea un doctorat în teologie. Spunea întotdeauna că e greu să fii pastor, că trebuia să fii mișcat de Duhul Sfânt. Noi îl admiram. Credeam că era mișcat de Duhul Sfânt și că Îl bucura pe Domnul. El cita adesea aceste versete: „Atunci, de vă va zice cineva: «Iată, aici e Hristos, sau acolo!», să nu credeți. Că se vor scula hristoşi mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și minuni ca să amăgească, de se va putea, și pe cei aleși(Matei 24:23-24). Ne-a spus că vor exista hristoși falși care ne vor înșela în zilele de pe urmă, așa că eram atenți. Mai ales nouă, celor cu o statură mică și fără cunoștințe despre Biblie, ne-a spus să nu ascultăm, să nu citim sau să analizăm lucrurile din alte confesiuni. Clericul a spus multe lucruri negative despre Fulgerul de la Răsărit și a spus să păstrăm distanța. A zis că trebuie să citim Biblia, să ne spovedim și să ne căim în fiecare zi și să fim gata de a fi luați în Împărăția Lui când Domnul va veni. Am crezut asta la vremea respectivă și nu am îndrăznit să merg la alte biserici. Făceam orice spunea pastorul. Credeam că făcând asta, așteptam în siguranță venirea Domnului.

Într-o zi, fratele Hu de la biserică mi-a spus că mama și sora mea s-au alăturat Fulgerului de la Răsărit. Am fost șocată să aud asta. M-am gândit: „Nu ne spune pastorul să stăm departe de Fulgerul de la Răsărit? Cum a putut mama să li se alăture?" După aceea, fratele Hu mi-a spus câteva zvonuri groaznice despre Fulgerul de la Răsărit. Mi s-a făcut și mai frică. Am început să intru în panică. Apoi, fratele Hu mi-a cerut să mă înregistrez în timp ce o întreb pe mama dacă este adevărat și să-i trimit înregistrarea. Am fost de acord, de teamă că mama ar putea să rătăcească drumul.

Bineînțeles, când am ajuns acasă, mama mi-a spus că Domnul Isus S-a întors ca Dumnezeu Atotputernic și face lucrarea de judecată începând din casa lui Dumnezeu pentru a curăți și a schimba oamenii și a ne mântui de păcat. Voia ca eu să citesc cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și să-I cercetez lucrarea. Auzind că spune asta, m-am gândit la zvonurile îngrozitoare despre Fulgerul de la Răsărit. Nu eram deloc de acord, dar din moment ce o înregistram, m-am abținut și am ascultat-o până la capăt.

A doua zi, m-a îndemnat să cercetez lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic. La momentul respectiv, gândurile mele continuau să revină la lucrurile îngrozitoare pe care pastorul le spusese despre asta. Nu ascultam. Am sfătuit-o: „Pastorul ne spune mereu să nu ascultăm de Fulgerul de la Răsărit. Stai departe de ei!" Ea a răspuns cu răbdare: „De ce să ne descurajeze să investigăm lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă? Oare asta vrea Domnul? Domnul Isus ne-a spus: «Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia Cerurilor!» (Matei 5:3). «La miezul nopţii a răsunat un strigăt: „Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!”» (Matei 25:6). Dumnezeu vrea ca noi să căutăm cu umilință. Fulgerul de la Răsărit mărturisește întoarcerea Domnului, așa că ar trebui să-l cercetăm. Dar pastorul ne împiedică să-L întâmpinăm pe Domnul. Nu e asta împotriva învățăturilor Domnului? Ar trebui să-L ascultăm pe Domnul, nu să ascultăm orbește de pastor. În vremea Domnului, credincioșii evrei nu I-au ascultat glasul, ci s-au luat după minciunile preoților, cărturarilor și fariseilor, condamnându-L pe Domnul și împotrivindu-I-se. L-au răstignit pe Domnul Isus și au fost pedepsiți de Dumnezeu. Trebuie să învățăm din lecția lor! În Apocalipsa, se spune: «Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!» (Apocalipsa Capitolele 2, 3). Înseamnă că Domnul va vorbi la întoarcerea Lui. Pentru a-L întâmpina, trebuie să recunoaștem glasul lui Dumnezeu. Să vedem dacă cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt glasul lui Dumnezeu și dacă El este Domnul Isus întors." A luat o carte, Cuvântări ale lui Hristos din zilele de pe urmă. M-am supărat foarte tare și m-am dus în camera mea.

Cu calm, m-am gândit din nou la ceea ce spusese mama. A învăța să recunoaștem glasul lui Dumnezeu și a cerceta cu o inimă smerită se conformează învățăturilor Sale. Pentru că Fulgerul de la Răsărit mărturisea întoarcerea Domnului, părea prematur să-l urmez orbește pe pastor fără să citesc cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Dacă Dumnezeu Atotputernic era Domnul Isus întors, iar eu nu Îl acceptam, nu ratam întâmpinarea Domnului? Apoi mi-am amintit că pastorul ne spunea că în zilele de pe urmă vor apărea hristoși falși. Credința mea ar fi în zadar dacă m-aș rătăci acum. Eram răvășită și confuză. Nu știam pe cine să ascult. Așadar, am venit înaintea Domnului, cerându-I călăuzire.

Mama m-a sfătuit să ascult părtășia Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic. Am ezitat, apoi am fost de acord. La început nu am priceput nimic, dar când au vorbit despre tainele planului de gestionare al lui Dumnezeu pentru mântuire și despre cele trei etape ale lucrării Sale, mi-au trezit imediat interesul. Părea atât de nou. Fusesem în multe grupuri de studiu biblic, dar nu mai auzisem asta până acum. După adunare, m-am răzgândit. Am decis să cercetez lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă și să șterg înregistrarea mamei mele.

În a doua noastră adunare, fratele Zhang a vorbit despre fecioarele înțelepte și cele nesăbuite. El a spus: „Fecioarele înțelepte sunt înțelepte pentru că tânjesc după arătarea lui Dumnezeu și Îi ascultă glasul. Când aud că Domnul a venit, ele cercetează activ. Nu sunt constrânse și nu se agață de noțiunile lor. După ce confirmă că este glasul lui Dumnezeu, ele Îl întâmpină și Îl urmează. Acești oameni nu vor fi păcăliți de hristoși falși. Fecioarele nesăbuite nu au discernământ și dragoste pentru adevăr. Ele nu încearcă să asculte glasul Domnului pentru a-L întâmpina, dar adoră statutul și puterea, ascultând pe pastori și pe prezbiteri. Când Domnul bate, își acoperă urechile și își închid ușile. Sunt ignorante. Unii oameni recunosc glasul lui Dumnezeu, dar nu îndrăznesc să-L urmeze, de teamă că oamenii și bisericile lor îi vor respinge. Ei nu caută adevărul, deci cum ar putea să întâmpine întoarcerea Domnului?"

M-am deșteptat când am auzit asta. Am realizat că îi ascultasem pe pastor și pe prezbiteri de ceva vreme, fără a căuta lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic. Dacă Dumnezeu Atotputernic era Domnul Isus întors, iar eu nu acceptam, nu aș fi o fecioară nesăbuită? Domnul Isus ne-a spus: „Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide!(Matei 7:7). Am sperat să-L întâmpin pe Domnul. Fulgerul de la Răsărit mărturisește că El S-a întors și ar trebui să fiu o fecioară înțeleaptă care cercetează. Aceasta este voia lui Dumnezeu! Așadar, mi-am împărtășit cu ei nelămurirea. „Domnul Isus a spus: «Atunci, de vă va zice cineva: „Iată, aici e Hristos, sau acolo!”, să nu credeți. Că se vor scula hristoşi mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și minuni ca să amăgească, de se va putea, și pe cei aleși» (Matei 24:23-24). Pastorii și prezbiterii folosesc aceste versete ca să ne avertizeze împotriva hristoșilor falși din zilele de pe urmă și a oricărei vești despre venirea Domnului. Nu îndrăznim să cercetăm venirea Domnului, de frică să nu fim induși în eroare, dar se pare că aceasta nu este practica potrivită. Atunci cum ar trebui să înțelegem ce a spus Domnul? Cum să nu fim înșelați de hristoșii falși și să-L întâmpinăm pe Domnul?"

Fratele Zhang spune: „Citirea Bibliei ne spune că vor exista hristoși și profeți falși care vor înșela oamenii când Domnul Se va întoarce. Din moment ce clerul folosește această Scriptură pentru a le atrage atenția despre hristoșii și profeții falși, majoritatea oamenilor văd asta ca pe ceva crucial în credința lor. Ei cred că veștile despre venirea Domnului sunt false. Dar e asta în conformitate cu sensul cuvintelor Domnului Isus? Domnul Isus a spus: «Atunci, de vă va zice cineva: „Iată, aici e Hristos, sau acolo!”, să nu credeți. Că se vor scula hristoşi mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și minuni ca să amăgească, de se va putea, și pe cei aleși» (Matei 24:23-24). Asta ne spune că Domnul Isus ne-a avertizat despre hristoșii și profeții falși din zilele de pe urmă. Aceștia vor săvârși semne și minuni mari pentru a înșela oamenii, deci ar trebui să avem discernământ. El nu a spus niciodată că toate veștile despre Domnul întors vor fi false. Nu putem uita că Domnul Isus a spus că va veni din nou, deci spunând că orice veste despre întoarcerea Domnului este falsă, oare nu tăgăduiesc pastorii întoarcerea Lui, negând cu nerușinare și condamnând cuvintele, arătarea și lucrarea Domnului? Oare nu îi induc în eroare pe oameni și Îl contrazic pe Domnul? Dacă scoatem aceste versete din context și nu Îl înțelegem pe Domnul, considerând false astfel de vești, nu ar însemna asta să condamnăm arătarea și lucrarea lui Dumnezeu? Atunci cum am putea întâmpina întoarcerea Domnului?"

Ascultându-i părtășia, ochii mi s-au deschis. Versetele acelea spun că, în zilele de pe urmă, hristoși falși vor arăta mari semne și minuni pentru a înșela oamenii. Pastorii cunosc bine Biblia, de ce nu știuseră cum să deosebească hristoșii falși? Fratele Zhang a citit unele pasaje din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic: „Dacă, în prezent, trebuie să apară o persoană capabilă să arate semne și să facă minuni, să alunge demoni, să vindece bolnavii și să facă multe miracole, iar dacă această persoană pretinde că vine de la Isus, atunci ar fi vorba despre un fals realizat de duhurile rele și imitația acestora a lui Isus. Reține! Dumnezeu nu repetă aceeași lucrare. Etapa lucrării lui Isus a fost deja finalizată, iar Dumnezeu nu va relua niciodată acea etapă a lucrării. […] Dacă, în timpul zilelor de pe urmă, Dumnezeu ar arăta semne, ar face minuni, ar alunga demoni și ar vindeca bolnavii – dacă ar face exact așa cum a făcut Isus – atunci Dumnezeu ar repeta aceeași lucrare, iar lucrarea lui Isus nu ar avea semnificație sau valoare. Astfel, Dumnezeu realizează o singură etapă a lucrării în fiecare epocă. Odată ce fiecare etapă a lucrării Sale a fost finalizată, este imitată la scurt timp de duhurile rele, iar după ce Satana începe să calce pe urmele Lui, Dumnezeu trece la o metodă diferită. Odată ce El a completat o etapă a lucrării Sale, aceasta este imitată de duhurile rele. Asta trebuie să vă fie clar.” „Dacă în zilele de pe urmă, un «Dumnezeu» la fel ca Isus S-ar arăta, unul care ar vindeca pe cei bolnavi, ar scoate demoni și ar fi crucificat pentru om, acel «Dumnezeu,» deși identic cu descrierea lui Dumnezeu în Biblie și ușor pentru om de acceptat, nu ar fi, în esența sa, trupul purtat de Duhul lui Dumnezeu, ci de un duh rău. Pentru că este principiul lucrării lui Dumnezeu de a nu repeta niciodată ceea ce El a finalizat deja(„Cuvântul Se arată în trup”).

După ce a citit asta, a comunicat în părtășie: „Dumnezeu este întotdeauna nou și niciodată vechi, și nu Își repetă lucrarea. Cu fiecare nouă etapă a lucrării, El conduce oamenii pe o nouă cale de practică. De exemplu, când Domnul Isus a venit, El nu a mai dat iarăși legea și poruncile, ci a făcut lucrarea de răscumpărare pe temelia acestora. El ne-a învățat despre pocăință, învățând oamenii să mărturisească și să se căiască, să ierte, să iubească și multe altele. El a fost răstignit ca jertfă de păcat pentru om. În zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic nu arată semne sau minuni. El face lucrarea de judecată și curățire, clădind-o pe lucrarea de răscumpărare. El exprimă adevăruri, dă în vileag corupția și natura oamenilor și le judecă nedreptatea. El le dă toate adevărurile de care au nevoie pentru a fi curățiți și mântuiți, salvându-i pe deplin de influența Satanei și de corupția lor, astfel încât să fie câștigați de Dumnezeu. Iată cum se încheie lucrarea lui Dumnezeu de a mântui omenirea. Lucrarea lui Dumnezeu este înălțată cu fiecare etapă și nu se repetă niciodată. Dacă Domnul S-ar întoarce arătând semne și minuni și vindecând bolnavii, lucrarea lui Dumnezeu ar fi repetată și fără sens. Unii oameni susțin că Dumnezeu poate să arate doar semne și minuni și să vindece bolnavii. Ei Îl delimitează pe Dumnezeu și cred că lucrarea Lui nu poate avansa. De aceea, lucrarea lui Dumnezeu nu se repetă niciodată, iar oricine face toate acele lucruri va fi cu siguranță un hristos fals. Majoritatea hristoșilor falși sunt posedați de duhuri rele. Ei nu pot să exprime adevărul, nu pot să înceapă o nouă epocă sau să o încheie pe cea veche. Tot ce pot face este să Îl imite pe Domnul Isus și să arate simple minuni înșelătoare. Însă ceea ce a făcut Domnul Isus, precum învierea și faptul că a hrănit cinci mii de persoane cu cinci pâini și doi pești, nu poate fi imitat. Numai Dumnezeu are acest fel de putere, nu hristoșii falși. Fără a exprima adevărul, cineva care arată mici semne și minuni, dar se numește singur Hristos, cu siguranță nu este veritabil. După acest principiu, putem deosebi hristoșii falși de adevăratul Hristos."

Din părtășia fratelui Zhang, am aflat următoarele: lucrarea lui Dumnezeu este nouă, niciodată veche și nu se repetă niciodată. Hristoșii falși nu pot face lucrarea lui Dumnezeu. Ei imită vechea Sa lucrare și arată unele minuni pentru a-i înșela pe oameni. Acest principiu poate deosebi hristoșii falși. La fel este cu unele lucruri contrafăcute din lume, făcute să pară adevărate, dar care, până la urma urmei, sunt false, precum hristoșii falși. Acest lucru a fost edificator pentru mine.

Fratele Zhang și-a continuat părtășia: „Cel mai important principiu pentru a discerne hristoșii falși este cunoașterea esenței lui Hristos. Este partea cea mai importantă." El a citit două pasaje din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic: „El, care este întruparea lui Dumnezeu, va avea esența lui Dumnezeu și El, care este întruparea lui Dumnezeu, se va exprima ca Dumnezeu. De vreme ce Dumnezeu se întrupează, va aduce cu Sine lucrarea pe care trebuie să o facă și, de vreme ce Dumnezeu se întrupează, va exprima ce este El și va putea să aducă adevărul omului, să dea viață omului și să îi arate omului calea. Trupul care nu conține esența lui Dumnezeu cu siguranță nu este Dumnezeu întrupat; în privința aceasta nu există nicio îndoială. Pentru a cerceta dacă este trupul întrupat al lui Dumnezeu, omul trebuie să constate lucrul acesta după firea pe care o exprimă El și cuvintele pe care le spune. Adică faptul că este sau nu trupul întrupat al lui Dumnezeu și dacă este sau nu adevărata cale trebuie judecat după esența Lui. Și astfel, pentru a stabili[a] dacă este trupul lui Dumnezeu întrupat, cheia este să se acorde atenție esenței Lui (lucrării Lui, cuvintelor Lui, firii Lui și multor altor lucruri) mai degrabă decât aspectului exterior. Dacă omul Îi vede doar înfățișarea exterioară și nu ține seamă de esența Lui, atunci aceasta arată ignoranța și naivitatea omului.” „Dumnezeu care S-a întrupat se numește Hristos, iar astfel Hristosul care le poate da oamenilor adevărul se numește Dumnezeu. Nu există nimic prea exagerat în această privință, deoarece El deține esența lui Dumnezeu și firea și înțelepciunea lui Dumnezeu în lucrarea Lui, care sunt nerealizabile de către om. Aceia care se numesc Hristoși pe ei înșiși și totuși nu pot săvârși lucrarea lui Dumnezeu, sunt escroci. Hristos nu este numai manifestarea lui Dumnezeu pe pământ, ci și trupul special asumat de Dumnezeu în timp ce Își săvârșește și întregește lucrarea printre oameni. Acest trup nu este unul care poate fi înlocuit de orice om, ci unul care poate purta așa cum trebuie lucrarea lui Dumnezeu pe pământ și poate exprima firea lui Dumnezeu și Îl reprezintă bine pe Dumnezeu, oferindu-i omului viață. Mai devreme sau mai târziu, cei care se dau drept Hristos vor cădea cu toții, pentru că, deși susțin că sunt Hristos, ei nu dețin nimic din esența lui Hristos. Și astfel spun că autenticitatea lui Hristos nu poate fi definită de om, ci este acceptată și decisă de Dumnezeu Însuși(Cuvântul Se arată în trup).

După ce a citit asta, a avut părtășie: „Hristos este Dumnezeu în trup. El este Duhul lui Dumnezeu înveșmântat în trup, cu umanitate normală și cu divinitate deplină. Hristos pare foarte obișnuit, dar esența Lui este divină, deci El exprimă adevărul și firea dreaptă a lui Dumnezeu. El începe o nouă epocă și o încheie pe cea veche. El poate răscumpăra și mântui umanitatea. Poate exprima adevărul pentru a-i susține și a-i păstori pe oameni. Nu există nimeni care să-I poată lua locul. Domnul Isus a fost Hristos, Dumnezeu întrupat. El arăta ca o persoană obișnuită în trup, dar a pus capăt Epocii Legii și a început Epoca Harului și i-a dat omului calea pocăinței. El putea să ierte păcatele. Răstignirea Sa ne-a răscumpărat păcatele. El a arătat o mulțime de semne și minuni, precum potolirea unei furtuni, cele cinci pâini și doi pești și învierea oamenilor din morți. El a demonstrat autoritatea lui Dumnezeu. De asemenea, a predicat în lung și în lat și a exprimat adevăruri pentru a susține și păstori oamenii pe baza nevoilor lor. Lucrarea și cuvintele Domnului Isus ne-au arătat: El este calea, adevărul și viața. Lucrarea și cuvintele Sale au dovedit cu desăvârșire că El a fost Dumnezeu întrupat și Răscumpărătorul omenirii. Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă încheie Epoca Harului și începe Epoca Împărăției, lucrând pentru a judeca și curăți oamenii. El Își exprimă firea dreaptă care nu tolerează nicio jignire. Cuvintele Sale dezvăluie tainele planului Său de gestionare de 6000 de ani și expun cauzele din care oamenii păcătuiesc și se împotrivesc lui Dumnezeu, firile lor corupte, precizând clar toate adevărurile de care au nevoie pentru a fi purificați și pe deplin mântuiți. Aici este inclus modul în care Dumnezeu judecă și purifică oamenii, cum ar trebui ei să se supună și să creadă în Dumnezeu, cine Îi este pe plac, pe cine detestă și elimină, urmărirea purificării și a desăvârșirii, sfârșitul omenirii și multe altele. Prin judecata și mustrarea lui Dumnezeu, am văzut adevărul corupției noastre de către Satana și am cunoscut firea dreaptă și sfântă a lui Dumnezeu. Ne-am căit înaintea lui Dumnezeu. Am început să ne supunem lui Dumnezeu, iar firea vieții noastre a început să se schimbe. Lucrarea și cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic demonstrează că El este Dumnezeu întrupat, Hristos din zilele de pe urmă. Hristoșii falși sunt duhuri rele. Ei nu pot să exprime adevărul, cu atât mai puțin să mântuiască omenirea. Ei debitează minciuni și sofisme înfiorătoare pentru a-i înșela pe oameni și a le face rău. Oricine urmează un hristos fals nu poate câștiga provizia de viață sau lucrarea Duhului Sfânt. Oricât timp ar crede, nu Îl vor înțelege niciodată pe Dumnezeu sau adevărul, nici firea lor nu se va schimba. A urma un hristos fals înseamnă a urma un demon. Oricine se dă drept Dumnezeu sau Hristos, dar nu poate exprima adevărul, este cu siguranță un hristos fals, un demon. Hristoșii falși nu pot să exprime adevărul sau să facă lucrarea lui Dumnezeu. Oricât ar spune că ei sunt Hristos, nu sunt. Adevărul și falsul sunt universuri paralele. Faptul că ei proclamă asta nu face să devină real. Este ceva determinat de esența Lui și de lucrarea pe care El o face. Numai Hristos este adevărul, calea și viața. Hristos exprimă adevărul și dreptatea lui Dumnezeu și face lucrarea lui Dumnezeu. Acest lucru e determinat de esența Lui. Orice este din voia lui Dumnezeu va înflori. Oricât se împotrivesc oamenii, oricât condamnă și neagă lucrarea lui Dumnezeu, nimeni nu o poate opri. Esența lui Hristos nu poate fi tăgăduită de nimeni. El este și va fi întotdeauna Hristos. „Când Domnul Isus a lucrat, conducătorii evrei și guvernul roman L-au condamnat și I s-au împotrivit și L-au pironit pe cruce. El a fost respins de acea epocă, dar acum, 2.000 de ani mai târziu, Evanghelia Lui s-a răspândit în toate colțurile lumii, iar întreaga lume religioasă Îl recunoaște. Acum, în zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic este condamnat de către PCC și de cercurile religioase, dar adevărul va dăinui mereu. Nimeni nu poate nega asta! Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt online de ceva vreme, fiind mărturie înaintea lumii. Oamenii recunosc glasul lui Dumnezeu în cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, văzând că El este Domnul Isus întors și întorcându-se către El. Hristoșii falși nu au adevărul și nu îi pot cuceri pe oameni. Cuvintele și faptele lor nu pot fi expuse și nu vor fi niciodată online ca toată lumea să le cerceteze, pentru că sunt întunecate și rele și nu pot suporta lumina. Ei arată mici semne și minuni și debitează minciuni înfiorătoare, inducându-i în eroare din umbră pe oamenii neștiutori și nechibzuiți. Nimic de la un hristos fals sau de la un duh rău nu poate dura. Ei se vor împrăștia și vor dispărea în scurtă vreme.”

Această părtășie mi-a arătat cum să discern între hristoșii falși și adevăratul Hristos. Am fost încântată. Numai Hristos este adevărul, calea și viața. Numai El poate exprima adevărul și poate face lucrarea lui Dumnezeu. Oricine pretinde a fi Hristos, dar nu poate să exprime adevărul sau să mântuiască omenirea este un hristos fals. Să aflu asta a fost minunat! L-am adorat orbește pe pastor și am crezut ce a spus. De teamă să nu fiu indusă în eroare, nu am îndrăznit să cercetez lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă. Am considerat că a-l crede pe pastorul meu și biserica mea era ceva sigur și că voi intra în Împărăția Domnului. Clericul a spus că orice veste despre venirea Domnului era falsă și ne-a împiedicat să căutăm calea adevărată. Văd acum că ei sunt înșelători, sunt călăuze oarbe. Am fost și eu nesăbuită. Nu am ascultat glasul Domnului, ci i-am crezut fără îndoială. M-am păcălit de una singură și aproape mi-am pierdut șansa de a-L întâmpina pe Domnul. A fost cât pe ce!

Am citit mai multe din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și am aflat mai multe despre întrupare, despre diferența dintre lucrarea lui Dumnezeu și cea a omului și despre povestea lăuntrică a Bibliei. A fost edificator. Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors! Am acceptat lucrarea Lui din zilele de pe urmă.

Note de subsol:

a. În textul original se citește „cât despre”.

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Reunit cu Domnul

de Jianding, Statele Unite M-am născut într-o familie catolică și, de la o vârstă fragedă, mama m-a învățat să citesc Biblia. Aceasta era...

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger