Adevărata față a „părintelui meu spiritual”

ianuarie 30, 2021

de Li Xianghe, Coreea de Sud

Curând după ce am acceptat lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă, am urmărit un film numit „Taina evlaviei – continuarea”, pe site-ul Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic. În film, niște pastori și prezbiteri nu au acceptat lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic și au făcut tot ce au putut ca să împiedice credincioșii să caute adevărata cale. Asta m-a descumpănit, întrucât îi consideram pe pastori și prezbiteri conducători devotați care Îl slujeau pe Domnul. Ei ne-au învățat mereu să-L așteptăm răbdători pe Domnul astfel încât să nu-I ratăm venirea. Dacă au aflat că Domnul Isus S-a întors, ar trebui să-L accepte cu bucurie. De ce ne-ar opri? M-am gândit la pastorul Jin, care era conducător în fosta mea biserică. Era un îndrumător spiritual blând și tânjea după întoarcerea Domnului. Dacă ar fi aflat că Domnul S-a întors, ar fi fost copleșit de bucurie și ar fi acceptat numaidecât acest lucru. Am decis să mă înarmez cu adevărul ca să-i pot împărtăși Evanghelia. Însă lucrurile nu au decurs cum credeam eu, iar povestea din film s-a desfășurat sub ochii mei, de data asta, de-adevăratelea.

Într-o zi, pastorul Jin a venit să mă vadă la magazinul nostru de fructe și m-a întrebat direct: „Te-ai dus la Biserica lui Dumnezeu Atotputernic?” Apoi a spus niște calomnii despre biserică, zicând: „Biserica aceea spune că Dumnezeu S-a întors în trup. Asta-i imposibil!” Am fost foarte surprinsă și supărată să-l aud că spune asta. M-am gândit: „Domnul ne învață să nu-i judecăm pe alții. Nu știi nimic despre biserica aceea și nu ai cercetat lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă. Cum o poți condamna atât de ușor?” Însă apoi m-am gândit: „Poate nu a auzit cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, deci nu știe că asta e adevărata cale. Dacă ar ști că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors, care ne aduce toate adevărurile ce curățesc și mântuiesc omul, sunt sigură că ar accepta acest lucru.” Așa că i-am spus pastorului Jin: „Pastore, spui că Domnul nu Se poate reîntoarce în trup. Asta se bazează pe cuvintele Domnului? A spus El vreodată asta în Scriptură?”

Încrezător, mi-a răspuns la întrebare: „De fapt, se spune în Evanghelia după Matei: «Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului şi atunci toate seminţiile pământului se vor jeli şi-L vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere şi mare slavă» (Matei 24:30). Domnul va veni iarăși, în mare slavă, întorcându-Se pe un nor ca toți să-L poată vedea. Toată lumea religioasă recunoaște acest fapt. Fiecare creștin Îl așteaptă să vină pe un nor, deci cum să Se întoarcă în trup?” L-am ascultat răbdătoare și apoi am spus: „Pastore, în Biblie sunt multe profeții despre întoarcerea Domnului. Am greși și am fi mărginiți dacă ne-am agăța de un singur verset. Da, există profeții despre întoarcerea Domnului pe un nor, dar sunt multe și despre venirea Lui în secret, cum ar fi: «Dacă însă nu te trezeşti, voi veni ca un hoţ şi nu vei şti când voi veni la tine» (Apocalipsa 3:3). «Iată, Eu vin ca un hoţ» (Apocalipsa 16:15). «La miezul nopţii a răsunat un strigăt: „Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!”» (Matei 25:6).” „Aceste versete profețesc întoarcerea Domnului ca un hoț, venind în taină noaptea, neștiut de mulți oameni. Dacă Domnul S-ar întoarce public pe un nor, atunci nu L-ar vedea toată lumea? N-ar mai fi nevoie de strigăte și mărturii în acest caz.” „Dacă Domnul S-ar întoarce într-adevăr public, pe un nor, așa cum am crezut inițial, cum explici profețiile despre venirea Sa în taină?” „Domnul este credincios, iar cuvintele Sale nu sunt niciodată goale. Ceea ce spune se va întâmpla întotdeauna. Deci putem fi siguri că întoarcerea Sa se va petrece în două etape. Mai întâi vine în taină și apoi Se arată întregii omeniri. Demult, Dumnezeu S-a întrupat ca să lucreze în secret printre oameni; El este Dumnezeu Atotputernic, Hristos din zilele de pe urmă. El Își face lucrarea de judecată începând din casa lui Dumnezeu, exprimă toate adevărurile care curățesc și mântuiesc oamenii și va face un grup de biruitori. Când lucrarea secretă a lui Dumnezeu va fi terminată, El va dezlănțui multe dezastre, va răsplăti oamenii buni și îi va pedepsi pe cei răi. Se va întoarce pe un nor și va apărea public tuturor popoarelor. Atunci, toți cei care I se împotrivesc lui Dumnezeu Atotputernic vor fi măturați de dezastre, plângând și tânguindu-se. Asta îndeplinește, în sfârșit, Apocalipsa 1:7 care spune: «Iată, El va veni pe nori şi orice ochi Îl va vedea, chiar şi cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui.» Cei care recunosc cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic drept adevăratul glas al lui Dumnezeu, care se întorc la El, Îi acceptă judecata și sunt curățiți, vor fi protejați de Dumnezeu în fața dezastrelor și vor fi îndreptățiți să intre în Împărăția Sa.” „Lucrarea tainică a lui Dumnezeu este lucrarea de mântuire a omenirii. Când Se va arăta deschis omului, va fi prea târziu să-L acceptăm. Acela va fi momentul în care cei răi vor fi pedepsiți. Am înțeles toate astea citind și acceptând cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic.” „Mi-am dat seama că numai Dumnezeu poate exprima adevărul și dezvălui această taină și că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors.” Apoi i-am spus pastorului Jin că mă rugam să cerceteze lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă.

Doar s-a uitat urât la mine și mi-a zis: „Tu nu știi atât de multe despre Biblie și totuși îmi predici mie? Nu eu te-am învățat aceste lucruri?” Am fost foarte dezamăgită că mi-a vorbit în felul acela. Era acesta pastorul Jin pe care îl cunoșteam eu? Întotdeauna mi s-a părut a fi un om modest. Ne spunea tuturor să fim precum fecioarele înțelepte și să ne pregătim să-L întâmpinăm pe Domnul când Se va întoarce. Însă acum nu căuta deloc întoarcerea Domnului, ba chiar o lua în batjocură. Pur și simplu nu înțelegeam și chiar voiam să-l ajut, așa că am spus: „Știi mult mai multe decât mine despre Biblie, așa că ar trebui să ai o inimă modestă și să cauți întoarcerea Domnului. Ar trebui să cercetezi asta! Fiecare fariseu știa Scripturile pe de rost și credea că a-L cunoaște pe Dumnezeu era același lucru cu a cunoaște Scripturile. Însă, atunci când Domnul Isus a venit să lucreze, ei nu au cercetat acest lucru. S-au agățat numai de Scripturi, crezând că numai Cel numit «Mesia» putea fi Dumnezeu și că numai un om care-i putea elibera de romani putea fi Dumnezeu. Din cauza noțiunilor pe care le aveau, au condamnat lucrarea Domnului Isus și, în cele din urmă, au făcut să fie răstignit. Ei au ofensat firea lui Dumnezeu și și-au atras pedeapsa Lui.” „Crezi că, dacă cineva cunoaște bine Biblia, înseamnă că Îl cunoaște pe Dumnezeu și că nu I se va împotrivi Domnului? Trebuie să învățăm de la farisei și din greșelile lor și să nu condamnăm așa ușor lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă. Trebuie să fim deschiși la minte și atenți la glasul lui Dumnezeu. Numai atunci Îl vom putea întâmpina cu adevărat pe Domnul!” Văzând că nu-i ascult sfatul, mi-a spus înverșunat: „Întrucât ai fost atât de devotată, ani la rând, în credința ta, mă voi ruga pentru tine. Părăsește Biserica lui Dumnezeu Atotputernic!” Apoi a plecat furios.

După ce a plecat, m-am gândit: „De ce nu ia mai în serios întoarcerea Domnului? Ne spune mereu să cercetăm cu o inimă modestă, deci de ce se comportă atât de ciudat?” Crezusem întotdeauna că pastorul Jin era părintele meu spiritual în credință. Îl puteam întreba aproape orice, iar el răspundea răbdător, folosind versete biblice. Întreba ce făceau ai mei, dacă erau bine și se ruga mereu pentru noi atunci când aveam probleme. Crezuse dintotdeauna în Domnul, lucrând și sacrificându-se pe deplin; nu făcea toate astea pentru întoarcerea Domnului? Am decis să aștept. Nu trebuia decât să-i vorbesc din nou despre lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă.

Câteva zile mai târziu, pastorul Jin s-a întors în magazinul nostru de fructe. Credeam că probabil consultase Biblia și își dădea seama acum de felul în care Domnul S-a întors și lucrează. Dar nu, spre surprinderea mea, a spus: „Diacon Li, Biblia spune: «Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer?! Acest Isus, Care a fost luat în cer de la voi, va veni în acelaşi fel în care L-aţi văzut mergând spre cer» (Faptele Apostolilor 1:11). Asta-i foarte clar, e limpede ca lumina zilei. Domnul Isus S-a înălțat la ceruri pe un nor alb, sub chipul unui evreu, așa că Se va întoarce pe un nor alb, sub chipul unui evreu. Ai fost mințită. Trebuie să te întorci.” Se agăța de ideea că Domnul Se va întoarce la noi pe un nor, judecând și condamnând lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic. Nu înțelegeam și m-am gândit: „În Biblie sunt atât de multe profeții despre întoarcerea Domnului. De ce nu le cercetează deloc?” Chiar atunci, mi-a venit în minte un pasaj din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. I l-am citit pastorului. „Vă spun Eu, cei ce cred în Dumnezeu datorită semnelor sunt, în mod sigur, categoria care va suferi distrugerea. Cei care nu sunt în stare să accepte cuvintele lui Isus care S-a reîntors la trup sunt, cu siguranță, progeniturile iadului, descendenții arhanghelului, categoria care va fi supusă distrugerii eterne. Multor oameni poate să nu le pese de ceea ce spun, dar Eu tot vreau să-i spun fiecărui așa-zis sfânt care Îl urmează pe Isus că, atunci când Îl veți vedea cu ochii voștri pe Isus coborând din ceruri pe un nor alb, aceasta va fi arătarea publică a Soarelui dreptății. Poate că acela va fi un moment de mare entuziasm pentru tine, și totuși, ar trebui să știi că timpul când asiști la coborârea lui Isus din cer este și timpul când tu cobori în iad pentru a fi pedepsit. Acela va fi momentul sfârșitului planului de gestionare (planului de mântuire) al lui Dumnezeu și va fi momentul când Dumnezeu îi răsplătește pe cei buni și îi pedepsește pe cei răi. Căci judecata lui Dumnezeu va fi încheiată înainte ca omul să vadă semne, atunci când nu există decât exprimarea adevărului. Cei care acceptă adevărul și nu caută semne, și astfel au fost purificați, se vor fi întors în fața tronului lui Dumnezeu și vor fi intrat în îmbrățișarea Creatorului. Numai cei care persistă în credința că «Isus care nu vine pe un nor alb este un Hristos mincinos» vor fi supuși pedepsei eterne, pentru că ei cred doar în Isus care face semne, dar nu Îl recunosc pe Isus Cel care proclamă judecata aspră și care oferă adevărata cale a vieții. Și astfel, se poate doar ca Isus să Se ocupe de ei atunci când Se reîntoarce, în mod deschis, pe un nor alb. Sunt prea încăpățânați, prea încrezători în ei înșiși, prea aroganți. Cum ar putea astfel de degenerați să fie răsplătiți de Isus?(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Când vei vedea trupul spiritual al lui Isus, Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul”). A fost foarte furios și mi-a spus: „Biblia este foarte clară despre felul în care Domnul Se va întoarce la noi. De ce trebuie să citești orice altă carte? Dacă Dumnezeu Atotputernic este singurul Dumnezeu adevărat, de ce Îl condamnă toți conducătorii religioși? Trebuie să te întorci de îndată! L-am rugat pe soțul tău, diaconul Piao, să-ți vorbească, dar ești atât de încăpățânată!” După ce a spus toate astea, l-am întrebat: „Pastore, ai citit vreodată «Cuvântul Se arată în trup»? Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic din Epoca Împărăției se află în această carte. Cuvintele din această carte sunt toate adevărul. Trebuie s-o citești. Nu condamna pur și simplu…” Dar atunci m-a întrerupt și mi-a spus următoarele: „Am citit-o demult. Acestea nu sunt cuvintele lui Dumnezeu, iar tu n-ar trebui să le citești.” A citit-o și totuși a spus asta? Cuvintele lui chiar m-au dezgustat. Era atât de disprețuitor! Era atât de absurd! Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt singurul adevăr. Sunt puternice și autoritare. Pur și simplu nu înțelegea. Nu era una dintre oile lui Dumnezeu. Clocotind de mânie, mi-a spus atunci: „Dacă stărui pe această cale, să nu mă acuzi că sunt nepoliticos. Voi merge să anunț biserica despre credința ta eretică și te vor excomunica. Vei fi respinsă, o paria pentru totdeauna.”

Eram uluită. M-am gândit: „Răstălmăcești adevărul! Crezând în Dumnezeu Atotputernic, L-am întâmpinat pe Domnul. Cum poți spune că eu cred într-o erezie?” „Nu numai că nu accepți lucrarea lui Dumnezeu, dar mă defăimezi și mă excomunici. Cineva care crede de atâta timp nu ar trebui să facă așa ceva niciodată!” Cu câteva zile în urmă, soțul meu a strigat la mine, spunând: „Pastorul Jin spune că cei care cred în Dumnezeu Atotputernic vor fi excomunicați definitiv din biserică. Nu te temi că asta ți se va întâmpla ție? Ce vom face dacă frații și surorile noastre ne vor respinge? Unii dintre ei știu deja despre noua ta credință și ne ignoră pur și simplu când trec pe lângă magazinul nostru. Nu mai poți merge niciodată la biserica aceea!” Mi-am dat seama că pastorul Jin era cel care îi spusese soțului meu să mă oprească. N-am crezut niciodată că îi va amenința pe oameni cu excomunicarea pentru a-i împiedica să cerceteze adevărata cale. Era un lucru atât de sinistru și malefic! Am crezut mereu că era modest și blând în toți acei ani în care Îl slujise pe Domnul, dar nu era decât o fațadă ca să păcălească oamenii. M-am gândit la membrii clerului din filmul acela care se prefăceau a fi pioși pe lângă credincioși, dar care, în secret, îi amenințau pe toți și încercau să-i împiedice să cerceteze adevărata cale. Pastorul Jin și clerul din film făceau exact același lucru. Mi-a fost scârbă de el. Amintirile duioase pe care le aveam despre el au fost distruse într-o clipă. Văzând că îl ignor, a plecat dezamăgit.

Însă, pe parcursul următoarelor două săptămâni, a trecut de câteva ori pe la magazin să mă vadă, încercând să mă convingă să renunț la credința mea și să-L trădez pe Dumnezeu Atotputernic. Apoi, într-o zi, s-a năpustit în magazinul nostru, clocotind de mânie și nici măcar nu m-a mai numit diacon, ci mi-a spus imediat, luându-mă prin surprindere: „Nu poți crede în Dumnezeu Atotputernic și nu-i poți amesteca în asta și pe cei doi copii ai tăi! Cei din familia soțului tău sunt cu toții credincioși foarte devotați. Bunicii acelor copii sunt amândoi atât de pioși, nu te pot lăsa să distrugi familia aceea!” Acuzația lui m-a înfuriat. Credința mea în Dumnezeu Atotputernic înseamnă că fusesem răpită înaintea tronului lui Dumnezeu. Acesta era un lucru minunat! Cum putea face o acuzație atât de gravă? Cum îndrăznește să facă un asemenea lucru? Ceea ce m-a înfuriat și mai tare a fost faptul că nu-mi interzicea asta doar mie, ci încerca să controleze și libertatea religioasă a copiilor mei. Cum îi putea împiedica pe alții să cerceteze adevărata cale? I-am spus cu asprime și curaj: „Oile lui Dumnezeu Îi aud glasul, iar tu nu-i poți împiedica pe alții să creadă în Dumnezeu. Copiii mei citesc cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și au recunoscut glasul lui Dumnezeu. Aceasta este îndrumarea lui Dumnezeu!” „Înainte, când cercetam alte confesiuni, copiii mei nu voiau să meargă. Acum vor să creadă în Dumnezeu Atotputernic. Sunt liberi să creadă în El, iar eu nu-i voi opri. Cu ce drept încerci să le răpești acea libertate?” S-a oprit, rămas fără cuvinte pentru o clipă, după care m-a blestemat furios și a plecat val-vârtej. Am fost șocată de ceea ce a făcut pastorul Jin. Întotdeauna m-a sprijinit și s-a rugat pentru familia mea. De ce era atât de crud? Mă pedepsea, mă persecuta și blestema numai pentru că acceptasem lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă? Eram mai mult decât năucită.

După o vreme, am împărtășit Evanghelia lui Dumnezeu Atotputernic cu două surori din fosta mea biserică. Au fost foarte fericite să audă cuvintele lui Dumnezeu și am ținut legătura tot timpul. Nu după mult timp, pastorul Jin a aflat că ascultaseră cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Nu știu cu ce le-a amenințat sau ce a făcut, dar nu au mai vorbit cu mine și au început să mă evite. Eram foarte supărată și furioasă. Mi-au venit în minte cuvintele Domnului Isus către farisei: „Vai de voi, cărturari şi farisei ipocriţi! Căci voi închideţi Împărăţia Cerurilor în faţa oamenilor; nici voi nu intraţi, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi să intre!(Matei 23:13). „Vai de voi, cărturari şi farisei ipocriţi! Căci voi înconjuraţi marea şi uscatul pentru a face un prozelit, dar când devine astfel, faceţi din el de două ori mai mult un fiu al Gheenei decât sunteţi voi!(Matei 23:15). Pastorul Jin refuza să accepte lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă și făcea tot ce putea ca să-i împiedice pe ceilalți să o cerceteze. A folosit tot felul de amenințări față de frați și surori. Nu se comporta la fel ca fariseii de demult? S-a îndepărtat de Împărăția lui Dumnezeu și a încercat să-i determine și pe alții s-o facă. Îi târa pe ceilalți în iad cu el. Asta era o faptă rea, iar Dumnezeu avea să-l pedepsească!

Ulterior, la o întrunire, le-am povestit fraților și surorilor ce se întâmplase. Sora Li a citit câteva dintre cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. „Doriți să cunoașteți motivul pentru care fariseii I se împotriveau lui Isus? Vreți să cunoașteți natura fariseilor? Ei erau plini de fantezii cu privire la Mesia. Mai mult decât atât, ei credeau numai că Mesia va veni și, cu toate acestea, nu au căutat adevărul vieții. Și astfel, chiar și astăzi ei încă Îl mai așteaptă pe Mesia, pentru că nu au nicio cunoaștere despre calea vieții, și nu știu care este calea adevărului. Cum, spuneți voi, ar putea asemenea oameni nesăbuiți, încăpățânați și ignoranți să câștige binecuvântarea lui Dumnezeu? Cum ar putea ei să-L vadă pe Mesia? Ei I s-au împotrivit lui Isus pentru că nu cunoșteau direcția lucrării Duhului Sfânt, pentru că nu cunoșteau calea adevărului rostită de Isus și, mai mult decât atât, pentru că nu L-au înțeles pe Mesia. Și, din moment ce ei nu-L văzuseră niciodată pe Mesia și nu fuseseră niciodată în compania lui Mesia, ei au făcut greșeala de a se agăța în zadar de numele lui Mesia, în timp ce se opuneau naturii lui Mesia, prin orice mijloace. Acești farisei erau încăpățânați și aroganți din fire și nu se supuneau adevărului. Principiul credinței lor în Dumnezeu este: indiferent cât de profundă e predicarea Ta, indiferent cât de înaltă e autoritatea Ta, Tu nu ești Hristos decât dacă ești numit Mesia. Nu sunt aceste păreri absurde și ridicole?(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Când vei vedea trupul spiritual al lui Isus, Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul”). „Cei care citesc Biblia în bisericile mari, recită Biblia în fiecare zi și, totuși, niciunul nu înțelege scopul lucrării lui Dumnezeu. Niciunul nu este capabil să-L cunoască pe Dumnezeu; mai mult, niciunul nu este în concordanță cu inima lui Dumnezeu. Toți sunt oameni netrebnici, ticăloși, fiecare crezându-se la înălțime ca să-L învețe pe Dumnezeu. Deși ei flutură numele lui Dumnezeu, ei I se opun voit. Cu toate că ei se denumesc credincioși ai lui Dumnezeu, ei sunt cei care mănâncă trupul și beau sângele omului. Toți oamenii ca aceștia sunt diavoli care devorează sufletul omului, demoni șefi care intenționat stau în calea celor care încearcă să umble pe calea cea dreaptă, și obstacole ce îi împiedică pe cei care Îl caută pe Dumnezeu. Cu toate că ei au «un trup robust», cum vor ști adepții lor că ei sunt antihriști care îi conduc pe oameni contra lui Dumnezeu? Cum vor ști ei că aceștia sunt diavoli vii care caută, pentru un scop anume, suflete ca să le devoreze?(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Toți oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu sunt oameni care I se împotrivesc lui Dumnezeu”).

Apoi a împărtășit asta cu noi: „Cuvintele lui Dumnezeu explică limpede sursa împotrivirii fariseilor și a clerului față de Dumnezeu. Se datorează mai ales încăpățânării și aroganței lor, pur și simplu nu se tem deloc de Dumnezeu și urăsc adevărul mai mult decât orice altceva. În zilele Domnului Isus, fariseii predicau mereu Scripturile în sinagogi și păreau foarte devotați. Dar când Domnul a venit să-Și facă lucrarea, deși știau că vorbele Lui erau pline de autoritate și putere, tot au refuzat să ia aminte la ele. Se simțeau amenințați și se temeau că discipolii lor Îl vor urma pe Domnul Isus, că-și vor pierde averea și statutul, așa că au născocit zvonuri și au pregătit mărturii false, făcând tot ce le-a stat în putință să-L condamne pe Domnul Isus. Au făcut tot ce au putut să-i împiedice pe oameni să-L urmeze și, în cele din urmă, au făcut să fie răstignit, comițând un păcat atroce.” „Din atitudinea lor față de Domnul Isus și de însuși adevărul și din felul în care s-au luptat cu Dumnezeu pentru controlul inimilor și minților oamenilor, e limpede că fariseii nu Îl slujeau pe Dumnezeu. Erau numai niște antihriști care urau atât adevărul, cât și pe Dumnezeu.” „În prezent, pastorii și prezbiterii care predică în lumea religioasă cunosc destul de bine Biblia, pot predica Biblia și teoriile lor teologice și par foarte modești și devotați. Însă acum că Dumnezeu S-a întrupat ca să-Și facă lucrarea, ei știu că Biserica lui Dumnezeu Atotputernic mărturisește de ani buni că Domnul S-a întors, că El exprimă adevărul și înfăptuiește judecata, dar ei refuză să cerceteze acest lucru, se împotrivesc lui Dumnezeu Atotputernic și Îl condamnă. Se agață de cuvintele Bibliei și de numeroasele lor idei false. Ei cred că Domnul Se poate întoarce numai pe un nor, spun tot felul de erezii, mint și prind în capcană credincioșii, împiedicându-i să cerceteze adevărata cale. Controlează ferm oile lui Dumnezeu și se luptă cu Acesta pentru ele. Fac exact ceea ce au făcut fariseii cu mulți ani în urmă.” „Urăsc adevărul și lucrarea lui Dumnezeu și se împotrivesc lui Hristos din zilele de pe urmă. Sunt slujitori răi și antihriști dezvăluiți de lucrarea lui Dumnezeu.”

Mi s-a înseninat inima la auzul părtășiei ei. Lucrarea lui Dumnezeu e pur și simplu atât de înțeleaptă! Lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă expune acești farisei și ipocrizia lor. Acești pastori și prezbiteri, acești falși slujitori, doar I se împotrivesc lui Dumnezeu. Sunt antihriști care-L neagă pe Hristos și I se împotrivesc, diavoli care vor să ne devoreze sufletele! Înșelată de pastorul Jin, înainte nu am putut să-i văd niciodată ipocrizia. Am crezut mereu că Îl slujea pe Domnul, că era un slujitor credincios și de aceea l-am considerat părintele meu spiritual. Când am văzut că pastorii și prezbiterii din filmul acela făceau tot ce puteau să îndepărteze oamenii de la adevărata cale, tot m-am bazat pe convingerile mele false, crezând că pastorul Jin era diferit. Odată ce am acceptat lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic, iar pastorul Jin a încercat să mă împiedice de atâtea ori, am ajuns, în cele din urmă, să-i văd adevărata față, cea a unui ipocrit, și mi-am dat seama că era un antihrist care ura adevărul și I se împotrivea lui Dumnezeu. În sfârșit, eram liberă de legăturile fariseilor și ale antihriștilor din lumea religioasă. M-am întors la Dumnezeu și am participat la ospățul nunții Mielului.

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Trezirea unui spirit înșelat

de Yuanzhi, Brazilia M-am născut într-un mic oraș din nordul Chinei și, în 2010, mi-am urmat rudele în Brazilia. Aici, în Brazilia, mi-am...

Un progres

de Fangfang, China Toți cei din familia mea credem în Domnul Isus și, cu toate că în biserica noastră eram doar o credincioasă de rând,...

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger