Ascultând glasul lui Dumnezeu și întâmpinându-L pe Domnul

octombrie 4, 2020

de Mu Guang, Coreea de Sud

Dumnezeu Atotputernic spune: „Multor oameni poate să nu le pese de ceea ce spun, dar Eu tot vreau să-i spun fiecărui așa-zis sfânt care Îl urmează pe Isus că, atunci când Îl veți vedea cu ochii voștri pe Isus coborând din ceruri pe un nor alb, aceasta va fi arătarea publică a Soarelui dreptății. Poate că acela va fi un moment de mare entuziasm pentru tine, și totuși, ar trebui să știi că timpul când asiști la coborârea lui Isus din cer este și timpul când tu cobori în iad pentru a fi pedepsit. Acela va fi momentul sfârșitului planului de gestionare (planului de mântuire) al lui Dumnezeu și va fi momentul când Dumnezeu îi răsplătește pe cei buni și îi pedepsește pe cei răi. Căci judecata lui Dumnezeu va fi încheiată înainte ca omul să vadă semne, atunci când nu există decât exprimarea adevărului. Cei care acceptă adevărul și nu caută semne, și astfel au fost purificați, se vor fi întors în fața tronului lui Dumnezeu și vor fi intrat în îmbrățișarea Creatorului. Numai cei care persistă în credința că «Isus care nu vine pe un nor alb este un Hristos mincinos» vor fi supuși pedepsei eterne, pentru că ei cred doar în Isus care face semne, dar nu Îl recunosc pe Isus Cel care proclamă judecata aspră și care oferă adevărata cale a vieții. Și astfel, se poate doar ca Isus să Se ocupe de ei atunci când Se reîntoarce, în mod deschis, pe un nor alb(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Când vei vedea trupul spiritual al lui Isus, Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul”). Cuvintele lui Dumnezeu revelează că cea mai mare greșeală comună a credincioșilor în întâmpinarea Domnului este să se agațe de litera Scripturii și să-L aștepte să Se întoarcă pe un nor. Chiar și atunci când aud că S-a întors și că face lucrarea de judecată din zilele de pe urmă, ei nu cercetează și nu încearcă să asculte glasul lui Dumnezeu. Nimeni nu-și închipuie că atunci când oamenii chiar Îl vor vedea pe Domnul Isus coborând pe un nor, lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a omenirii se va fi terminat deja. Vor plânge amarnic și vor scrâșni din dinți. Este foarte periculos să te agăți de noțiuni fără să cauți adevărul! Împotmolită în propriile noțiuni, aproape am ratat șansa de a-L întâmpina pe Domnul.

În trecut, am fost predicatoare într-o biserică-de-casă. În 1996, mă simțeam atât de pustiită spiritual încât mergeam să ascult alte predici. Am auzit că Fulgerul de la Răsărit mărturisea că Domnul S-a întors în trup, că înfăptuia lucrarea de judecată din zilele de pe urmă și că mulți frați și surori se alăturaseră deja Fulgerului de la Răsărit. Am fost șocată și m-am gândit: „Domnul S-a întors? Cum se poate așa ceva? Biblia spune: «Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer?! Acest Isus, Care a fost luat în cer de la voi, va veni în acelaşi fel în care L-aţi văzut mergând spre cer» (Faptele Apostolilor 1:11). Domnul ar trebui să Se întoarcă, pe un nor, în trupul Său spiritual reînviat. De vreme ce nu am văzut niciodată așa ceva, cum poate spune cineva că S-a întors? Partea referitoare la lucrarea de judecată a lui Dumnezeu întrupat este și mai puțin credibilă.” Așa că nu am ascultat niciodată predicile Fulgerului de la Răsărit.

Într-o zi, fratele Wang a invitat alți predicatori în biserica noastră. A spus că predicile lor aveau luminarea Duhului Sfânt și că puteam învăța ceva cu toții. Am fost încântată și i-am invitat și pe ceilalți frați și surori. În adunare, două surori au integrat Biblia în părtășia lor despre însemnătatea lucrării lui Dumnezeu din Epoca Legii și cea a Harului. Au vorbit despre faptul că trăim într-un cerc vicios de a păcătui și a mărturisi, despre cum suntem murdari și nedemni de a-L vedea pe Domnul. Au mai spus că Biblia profețește că Domnul ne va judeca și curăți când Se va întoarce în zilele de pe urmă pentru a ne rezolva natura păcătoasă. Astfel, vom fi eliberați de păcat și demni de Împărăția cerurilor. Domnul Isus a spus: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul(Ioan 16:12-13). Și: „Căci Eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cel ce Mă respinge şi nu primeşte cuvintele Mele are cine să-l judece: Cuvântul pe care l-am spus Eu, acela îl va judeca în ziua de pe urmă(Ioan 12:47-48). În cei zece ani ai mei de credință, nu auzisem niciodată o părtășie ca aceea. Trebuia să aud mai mult, așa că le-am invitat pe surorile acelea la mine acasă pentru a auzi mai multă părtășie. O soră a vorbit despre cuvintele lui Dumnezeu: „Cele șapte tunete răsună – Prorocind că Evanghelia Împărăției se va răspândi în tot universul” A spus că Domnul Isus Se întorsese drept Dumnezeu Atotputernic, Hristos din zilele de pe urmă. Când am auzit cuvintele lui Dumnezeu menționând că „Fulgerul luminează direct de la Răsărit la Apus.” mi-am dat seama că acesta era Fulgerul de la Răsărit. Am fost atât șocată, cât și dezamăgită. Cum se putea una ca asta? Nu auzisem asemenea predici luminatoare de ani de zile. Fusesem încântată, crezând că găsisem lucrarea Duhului Sfânt și că dobândisem susținerea apei vii. Însă era Fulgerul de la Răsărit! Stă scris în Scriptură că Domnul Se va întoarce în forma Sa spirituală și ne va duce direct în cer. Cum puteau spune că Domnul S-a întors în trup? N-avea nicio noimă. N-am vrut să mai ascult o vorbă. Dacă le-aș fi lăsat să mă ducă pe o cale greșită, anii mei de credință ar fi fost în van. Voiam, pur și simplu, să le alung. Pe de altă parte, după două săptămâni cu ele, văzusem că trăiau o umanitate foarte bună. Ne aflam în toiul iernii, așa că era foarte frig și era trecut de miezul nopții. Am considerat că ar fi de-a dreptul inuman să le dau afară. Timp de o clipă, am avut sentimente contradictorii. Nu știam care este voia lui Dumnezeu și mă chinuiam. M-am scuzat pentru a merge în camera mea și m-am rugat Domnului: „O, Doamne, părtășia acestor surori chiar are lumină, dar mi-e teamă să nu fiu greșit îndrumată. Sunt atât de pierdută și nu știu cum să reacționez. Doamne, Te rog, îndrumă-mă!” Apoi mi-am amintit că Domnul Isus ne-a învățat să tratăm oamenii cu iubire. Să le dau afară ar fi fost greșit. Voia Domnului era ca eu să le las să rămână.

M-am simțit copleșită în fața celor două surori. Nu mă puteam liniști. Știam că părtășia lor era luminatoare și că venea de la Duhul Sfânt, însă părtășia despre Dumnezeu care S-a întors în trup era contrară noțiunilor mele. M-am gândit că pot, pur și simplu, să le întreb. Așadar, le-am întrebat: „Mărturisiți că Domnul Isus S-a întors în trup. Dar eu nu pot să vă cred. Stă scris în Biblie: «Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer?! Acest Isus, Care a fost luat în cer de la voi, va veni în acelaşi fel în care L-aţi văzut mergând spre cer» (Faptele Apostolilor 1:11). Trupul spiritual al Domnului a fost cel care a fost înălțat, prin urmare acesta va fi cel care se va întoarce pe un nor. Deci cum puteți spune că S-a întors în trup?”

Am primit răspunsul de la sora Li. „Numeroase profeții biblice vorbesc despre întoarcerea Domnului în trup. Domnul Isus a spus: «Căci aşa cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, tot aşa va fi şi venirea Fiului Omului» (Matei 24:27). «Deci, fiţi pregătiţi şi voi, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi!» (Luca 12:40). «Căci aşa cum iese fulgerul şi luminează de la o margine a cerului la cealaltă, tot aşa va fi şi cu Fiul Omului (în ziua Sa)! Dar mai întâi trebuie să sufere multe şi să fie respins de această generaţie» (Luca 17:24-25). Cuvintele lui Dumnezeu vorbesc despre «the Son of man» și despre «venirea Fiului Omului». «Fiul Omului» este Acela care Se naște din om și are o umanitate normală. În forma Sa spirituală, nu ar fi numit «Fiul Omului». Iahve Dumnezeu este Duh. El nu poate fi numit «Fiul Omului». Îngerii sunt duhuri așa că nu pot fi numiți «Fiii Omului». Domnul Isus era numit Hristos, Fiul Omului, fiindcă era Duhul lui Dumnezeu întrupat și avea o umanitate normală.” „Așadar, atunci când Domnul Isus a spus «venirea Fiului Omului» și «Fiul Omului va veni», însemna că Domnul avea să Se întoarcă în trup în zilele de pe urmă.”

Sora Zhou a spus: „Domnul Isus Și-a profețit propria întoarcere: «Dar mai întâi trebuie să sufere multe şi să fie respins de această generaţie.» Dumnezeu lucrează întrupat drept Fiul Omului în zilele de pe urmă. Oamenii nu-L recunosc drept Hristos și Îl tratează ca pe un om obișnuit. Cei care nu iubesc adevărul și nu caută să audă glasul lui Dumnezeu chiar I se împotrivesc lui Hristos și Îl neagă. Lumea religioasă și regimul Satanei Îl condamnă și Îl resping și ele pe Hristos. Iar acest lucru îndeplinește profeția: «Dar mai întâi trebuie să sufere multe şi să fie respins de această generaţie.» Dacă, în zilele de pe urmă, Domnul ar veni cu slavă, pe un nor, în forma Sa spirituală, fără îndoială, toți ar cădea înaintea Lui. Atunci cum s-ar putea îndeplini această profeție?”

Apoi am început să înțeleg că, dacă Domnul ar apărea în forma Sa spirituală în zilele de pe urmă, nimeni nu I s-ar împotrivi, ci L-ar urma cu toții. Atunci, această profeție: „Dar mai întâi trebuie să sufere multe şi să fie respins de această generaţie.” nu ar putea fi îndeplinită. M-am gândit la faptul că Fulgerul de la Răsărit mărturisește întoarcerea Domnului Isus și că lumea religioasă și PCC condamnă acest lucru. Nu îndeplinește asta profeția Domnului de a fi respins? Se poate ca Dumnezeu Atotputernic să fie Domnul Isus întors? Tot nu înțelegeam pe deplin. Biblia chiar profețește venirea Fiului Omului, dar Domnul a spus, de asemenea: „Iată, El va veni pe nori şi orice ochi Îl va vedea, chiar şi cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui(Apocalipsa 1:7). Eram confuză. Le-am spus despre dilema mea,

iar sora Li mi-a zis: „Domnul e credincios. Fiecare cuvânt al Lui se va adeveri. E doar o chestiune de timp. Există multe profeții despre întoarcerea Sa. În afară de întoarcerea Lui pe un nor, mai există și profeții despre întruparea și venirea Sa în secret. De exemplu, Domnul a spus: «Iată, Eu vin ca un hoţ» (Apocalipsa 16:15). «La miezul nopţii a răsunat un strigăt: Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!”» (Matei 25:6). «Dar despre ziua şi ora aceea nu ştie nimeni, nici îngerii cerurilor, (nici Fiul), ci numai Tatăl» (Matei 24:36). Când Domnul a spus «ca un hoţ,» «La miezul nopţii a răsunat un strigăt,» «nu ştie nimeni,» vorbea despre întoarcerea Sa în secret. În zilele de pe urmă, Domnul Se întoarce în două feluri diferite. Se întrupează în secret drept Fiul Omului și, de asemenea, Se întoarce la noi public, pe un nor. Asta înseamnă că mai întâi Se întoarce în trup în secret, pentru a judeca omenirea prin adevăr și pentru a face un grup de biruitori înaintea dezastrelor. Odată ce-Și va fi terminat lucrarea de mântuire a omenirii în secret, se vor abate dezastrele, iar El îi va răsplăti pe cei buni și îi va pedepsi pe cei răi. Abia atunci Dumnezeu Se va revela tuturor națiunilor și popoarelor. Acela e momentul în care se va împlini profeția întoarcerii publice a Domnului.” „Toți cei care acceptă lucrarea de judecată a lui Dumnezeu Atotputernic și sunt curățiți de corupție vor fi protejați de Dumnezeu, vor fi mântuiți și vor intra în Împărăția Lui.” „Însă aceia care resping lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă, care i se împotrivesc și o condamnă, vor plânge amarnic, vor scrâșni din dinți și vor fi pedepsiți. Și această profeție se va adeveri: «Iată, El va veni pe nori şi orice ochi Îl va vedea, chiar şi cei care L-au străpuns. Toate neamurile pământului se vor jeli din pricina Lui»” (Apocalipsa 1:7). Apoi a citit aceste cuvinte ale lui Dumnezeu Atotputernic: „Multor oameni poate să nu le pese de ceea ce spun, dar Eu tot vreau să-i spun fiecărui așa-zis sfânt care Îl urmează pe Isus că, atunci când Îl veți vedea cu ochii voștri pe Isus coborând din ceruri pe un nor alb, aceasta va fi arătarea publică a Soarelui dreptății. Poate că acela va fi un moment de mare entuziasm pentru tine, și totuși, ar trebui să știi că timpul când asiști la coborârea lui Isus din cer este și timpul când tu cobori în iad pentru a fi pedepsit. Acela va fi momentul sfârșitului planului de gestionare (planului de mântuire) al lui Dumnezeu și va fi momentul când Dumnezeu îi răsplătește pe cei buni și îi pedepsește pe cei răi. Căci judecata lui Dumnezeu va fi încheiată înainte ca omul să vadă semne, atunci când nu există decât exprimarea adevărului(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Când vei vedea trupul spiritual al lui Isus, Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul”).

Deodată, mi s-au deschis ochii. Întoarcerea Domnului se produce în etape. Mai întâi, Se întrupează, vorbește și lucrează în secret, iar apoi Se întoarce pe un nor ca toată lumea să-L vadă. Rezumasem întoarcerea Domnului la ultimul mod din cauza noțiunilor și închipuirilor mele. Am greșit. Nu am îndrăznit să mă agăț de noțiunile mele și m-am gândit la cuvintele Domnului. „Căci oricine cere primeşte; cel ce caută găseşte, iar celui ce bate i se va deschide(Matei 7:8). Acum, în fața întoarcerii Domnului, trebuia să am o inimă temătoare de Dumnezeu și să cercetez serios. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Dacă nu, aș fi eliminată de Domnul! Apoi le-am întrebat: „Dacă mai întâi Domnul Se întrupează pentru a lucra în secret, cum putem fi siguri că Dumnezeu Atotputernic este Dumnezeu întrupat, Hristos din zilele de pe urmă?”

Sora Li a răspuns foarte fericită: „Timp de mii de ani, nimeni nu a înțeles această taină despre ceea ce înseamnă cu adevărat întruparea lui Dumnezeu.” „Iar acum, Dumnezeu Atotputernic ne-a dezvăluit această taină.” Apoi a citit pasajele următoare. „Înțelesul întrupării este că Dumnezeu Se arată în trup și că El vine să lucreze printre oamenii creației Sale în chipul unui trup. Deci, pentru ca Dumnezeu să Se fi întrupat, trebuie să fie mai întâi trup, trup cu umanitate normală; aceasta este condiția preliminară cea mai importantă. De fapt, implicația întrupării lui Dumnezeu este aceea că Dumnezeu trăiește și lucrează în trup, Dumnezeu în esența Sa devine trup, devine om.” „Întrupare înseamnă că Duhul lui Dumnezeu devine un trup, adică, Dumnezeu devine trup; lucrarea pe care El o face în trup este lucrarea Duhului, care este îndeplinită în trup, exprimată prin trup. Nimeni, cu excepția trupului lui Dumnezeu, nu poate îndeplini lucrarea de slujire a lui Dumnezeu întrupat; adică, numai trupul întrupat al lui Dumnezeu, această umanitate normală – și nimeni altcineva – nu poate exprima lucrarea divină(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Esența trupului locuit de Dumnezeu”). „Dumnezeul întrupat este numit Hristos, iar Hristos este trupul îmbrăcat de Duhul lui Dumnezeu. Acest trup este diferit de orice om care este din carne. Această diferență se datorează faptului că Hristos nu este din carne și oase, ci este întruparea Duhului. El are atât o umanitate normală, cât și o divinitate completă. Divinitatea Lui nu este stăpânită de niciun om. Umanitatea Sa normală susține toate activitățile Sale normale în trup, în timp ce divinitatea Sa desfășoară lucrarea lui Dumnezeu Însuși.” „El, care este întruparea lui Dumnezeu, va avea esenţa lui Dumnezeu şi El, care este întruparea lui Dumnezeu, se va exprima ca Dumnezeu. De vreme ce Dumnezeu se întrupează, va aduce cu Sine lucrarea pe care trebuie să o facă şi, de vreme ce Dumnezeu se întrupează, va exprima ce este El şi va putea să aducă adevărul omului, să dea viaţă omului şi să îi arate omului calea. Trupul care nu conţine esenţa lui Dumnezeu cu siguranţă nu este Dumnezeu întrupat; în privinţa aceasta nu există nicio îndoială. Pentru a cerceta dacă este trupul întrupat al lui Dumnezeu, omul trebuie să constate lucrul acesta după firea pe care o exprimă El şi cuvintele pe care le spune. Adică faptul că este sau nu trupul întrupat al lui Dumnezeu şi dacă este sau nu adevărata cale trebuie judecat după esenţa Lui. Şi astfel, pentru a stabili[a] dacă este trupul lui Dumnezeu întrupat, cheia este să se acorde atenţie esenţei Lui (lucrării Lui, cuvintelor Lui, firii Lui şi multor altor lucruri) mai degrabă decât aspectului exterior. Dacă omul Îi vede doar înfăţişarea exterioară şi nu ţine seamă de esenţa Lui, atunci aceasta arată ignoranţa şi naivitatea omului(Cuvântul Se arată în trup).

Sora Li a continuat: „Hristos este Dumnezeu întrupat. El este Duhul lui Dumnezeu, înveșmântat în trup și care a devenit un om obișnuit, lucrând și rostind cuvinte printre oameni. Dumnezeu întrupat arată ca un om obișnuit, nu măreț sau supranatural. El are rațiunea și sentimentele unui om normal. Ba chiar interacționează cu oamenii. Diferența este că, în afară de umanitate normală, El are și esență divină. Hristos poate înfăptui lucrarea proprie a lui Dumnezeu, poate încheia o epocă veche și începe una nouă. Esența Lui este: adevărul, calea și viața.” „El poate exprima oricând adevărul. Ne poate susține, ne poate rezolva problemele și ne poate da o cale de practicare. Hristos poate revela taine, poate arăta firea, înțelepciunea și atotputernicia lui Dumnezeu. Cuvintele lui Hristos pot îndeplini orice. Nicio ființă umană nu poate face asta.” „Domnul Isus arăta ca un om obișnuit, dar avea esență divină. Apariția și lucrarea Sa au început Epoca Harului și au încheiat Epoca Legii. Ne-a oferit calea căinței, ne-a iertat păcatele și ne-a spus să iertăm de șaptezeci de ori câte șapte. Ne-a arătat firea miloasă a lui Dumnezeu. În timp ce a lucrat, ne-a arătat și multe semne și minuni, de exemplu, a făcut ologii să meargă, a vindecat orbii, a liniștit mările cu un cuvânt, a înviat morții, a hrănit mii de oameni cu doi pești și cinci pâini, și altele. Acest lucru a revelat pe deplin autoritatea lui Dumnezeu. Lucrarea, cuvintele și firea pe care le-a exprimat Domnul Isus au fost dovadă suficientă că El chiar este Dumnezeu întrupat.” „Numai Dumnezeu poate exprima adevărul, poate încheia o epocă veche și începe una nouă și poate exprima firea și înțelepciunea lui Dumnezeu. În afară de Dumnezeu, nimeni nu poate exprima adevărul sau ceea ce este Dumnezeu și nu-și poate asuma lucrarea Sa. Acesta este felul în care determinăm dacă El chiar este Dumnezeu întrupat, Hristos din zilele de pe urmă. Esențial este să cercetăm cuvintele și lucrarea lui Hristos. Dacă El exprimă adevărul și firea lui Dumnezeu și Îi înfăptuiește lucrarea, atunci este Dumnezeu întrupat. El este Hristos.”

Datorită părtășiei sale, am înțeles că Dumnezeu întrupat poate exprima adevărul și înfăptui lucrarea lui Dumnezeu. Asta e realitatea.

Sora Zhou a adăugat: „Nu putem ști dacă Dumnezeu Atotputernic este Dumnezeu întrupat numai după înfățișarea Sa. Trebuie să ne asigurăm prin cuvintele, lucrarea și firea Lui. În zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic face lucrarea de judecată pe temelia lucrării de răscumpărare a Domnului Isus. A încheiat Epoca Harului și a adus Epoca Împărăției. Dumnezeu Atotputernic a rostit milioane de cuvinte. A dezvăluit taina planului de gestionare (planul mântuirii) de 6.000 de ani a lui Dumnezeu, taina Bibliei și a întrupării lui Dumnezeu. A revelat felul în care Satana corupe omenirea și cum Dumnezeu o mântuiește, cum Dumnezeu face lucrarea de judecată și curățire a oamenilor din zilele de pe urmă, cum alege oamenii după felul lor și cum le determină finalul și destinația. Dumnezeu Atotputernic Își exprimă firea care este, în primul rând, dreaptă, judecând și expunându-ne firea coruptă și natura satanică de a ne împotrivi lui Dumnezeu. Ne arată calea spre a ne lepăda de rău și spre a fi și curățiți.” Sora Zhou și-a împărtășit, de asemenea, propria experiență de a fi judecată. A spus: „Nu am văzut cât eram de coruptă până nu am fost judecată, încercată, emondată, mustrată și tratată prin cuvintele lui Dumnezeu. Credeam în Dumnezeu Atotputernic, dar tot mă împotriveam Lui din cauza naturii mele corupte și satanice. De pildă, mereu îmi plăcea să mă fălesc și să fiu admirată. Îi certam adesea pe ceilalți și îi obligam să facă ce spuneam eu. Mințeam tot timpul pentru a-mi apăra interesele și așa mai departe. Prin judecata cuvintelor lui Dumnezeu, am început să mă tem de El, în inima mea, datorită firii Sale drepte. De asemenea, am început să mă axez pe practicarea adevărului pentru a-mi rezolva natura satanică. În firea mea s-a produs o mică schimbare. Nu sunt suficiente rezultatele lucrării și ale cuvintelor lui Dumnezeu Atotputernic pentru a fi siguri că El este Dumnezeu întrupat, Hristos din zilele de pe urmă?”

Părtășia surorilor mi-a înseninat inima. Cheia pentru a determina dacă El este Fiul Omului, Hristos întrupat, este să vedem dacă poate exprima cuvintele și firea lui Dumnezeu și dacă poate încheia o epocă veche și începe una nouă. Dumnezeu Atotputernic a exprimat atât de multe adevăruri și face lucrarea de judecată și curățire a omenirii. A început Epoca Împărăției și a încheiat Epoca Harului. Desigur că e Hristos, întoarcerea Domnului! Nu înțelesesem niciodată adevărul ca acum. Pur și simplu, așteptam orbește întoarcerea pe un nor a Domnului. Nu m-am deranjat să cercetez când am auzit că Se întorsese. Aproape că mi-am ratat șansa de a fi reunită cu El. Ce nesăbuită am fost!

După aceea, am devorat cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și am aflat multe adevăruri și taine pe care nu le înțelesesem până atunci în credința mea. Am fost sigură că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors! Am împărtășit lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă cu peste 100 de frați și surori din rețeaua mea. Când I-au citit cuvintele și I-au auzit glasul, au fost foarte mișcați și au plâns. S-au întors către Dumnezeu Atotputernic, I-au acceptat lucrarea și au participat la ospățul Mielului!

Note de subsol:

a. În textul original se citește „cât despre”.

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Întorcându-mă acasă

de Muyi, Coreea de Sud „Iubirea abundentă a lui Dumnezeu este acordată necondiționat omului, îl înconjoară; omul este naiv și inocent, fără...

Contactează-ne pe Messenger