Acum pot să-L deosebesc pe adevăratul Hristos de cei falși

ianuarie 30, 2021

de Ganxin, China

Dumnezeu Atotputernic spune: „Dumnezeu care S-a întrupat se numește Hristos, iar astfel Hristosul care le poate da oamenilor adevărul se numește Dumnezeu. Nu există nimic prea exagerat în această privință, deoarece El deține esența lui Dumnezeu și firea și înțelepciunea lui Dumnezeu în lucrarea Lui, care sunt nerealizabile de către om. Aceia care se numesc Hristoși pe ei înșiși și totuși nu pot săvârși lucrarea lui Dumnezeu, sunt escroci. Hristos nu este numai manifestarea lui Dumnezeu pe pământ, ci și trupul special asumat de Dumnezeu în timp ce Își săvârșește și întregește lucrarea printre oameni. Acest trup nu este unul care poate fi înlocuit de orice om, ci unul care poate purta așa cum trebuie lucrarea lui Dumnezeu pe pământ și poate exprima firea lui Dumnezeu și Îl reprezintă bine pe Dumnezeu, oferindu-i omului viață. Mai devreme sau mai târziu, cei care se dau drept Hristos vor cădea cu toții, pentru că, deși susțin că sunt Hristos, ei nu dețin nimic din esența lui Hristos. Și astfel spun că autenticitatea lui Hristos nu poate fi definită de om, ci este acceptată și decisă de Dumnezeu Însuși. Astfel, dacă îți dorești cu adevărat să cauți calea vieții, trebuie înainte să conștientizezi că prin venirea Sa pe pământ îi dăruiește El omului calea vieții și trebuie să conștientizezi că în timpul zilelor de pe urmă El vine pe pământ pentru a-i dărui omului calea vieții. Acesta nu este trecutul; acest lucru se întâmplă astăzi(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice”). Dumnezeu o spune foarte bine. În doar câteva cuvinte, ne dă principiul după care să-L deosebim pe adevăratul Hristos de cei falși: Pot ei să exprime adevărul și să înfăptuiască lucrarea de mântuire a omului sau nu? Acesta este principiul-cheie. În credința mea anterioară, pastorii și prezbiterii ne spuneau să ne ferim de falșii Hristoși, dar nu ne-au explicat principiul după care să-i deosebim. Judecau toate mărturiile despre venirea Domnului ca fiind false și ne spuneau să nu avem de-a face cu asta. Așadar, când am auzit că Domnul S-a întors, nu am îndrăznit să cercetez. Era să-L resping pe Hristos din zilele de pe urmă și să ratez șansa de a-L întâmpina pe Domnul.

După ce am început să cred în Isus, în 1996, mereu mă rugam la El când se întâmpla ceva, depășind astfel multe probleme. Era minunat să-L am pe Domnul cu mine, fiind împăcată și fericită. Câțiva ani mai târziu, am realizat că clericii nu mai aveau nimic nou de spus și că predicile lor nu erau luminatoare. Prezența la slujbe a scăzut, iar unii chiar dormeau în timpul predicilor. Nu mai obțineam nimic din asta și nu simțeam nicio bucurie spirituală. Nu voiam să mai merg, dar mă simțeam vinovată, așa că m-am forțat să o fac.

La o adunare, prezbiterul Xu a spus: „Domnul Isus ne-a avertizat: «Atunci, de vă va zice cineva: „Iată, aici e Hristos, sau acolo!”, să nu credeți. Că se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și minuni ca să amăgească, de se va putea, și pe cei aleși» (Matei 24:23-24). Prorocirile întoarcerii Domnului sunt în mare împlinite și El va veni în curând după noi, dar vor apărea și Hristoși falși ca să ne înșele. Trebuie să fim atenți și să nu acceptăm nicio veste că Domnul S-a întors. Fulgerul de la Răsărit mărturisește că Domnul S-a întors și că face lucrare nouă și mulți credincioși adevărați de la multe biserici au acceptat asta. Chiar și predicatori cu experiență au fost furați de Fulgerul de la Răsărit. Sunteți imaturi într-ale vieții, așa că feriți-vă de străini, pentru a nu fi înșelați de Fulgerul de la Răsărit.”

Când am auzit că Fulgerul de la Răsărit spunea că Domnul Se întorsese și că mulți predicatori cu experiență au acceptat Fulgerul de la Răsărit, am tresărit și m-am gândit: „Acești predicatori înțeleg Biblia și sunt siguri de credința lor. Nu e o banalitate pentru ei să accepte Fulgerul de la Răsărit. Am putea căuta adevărul în Fulgerul de la Răsărit? Am tânjit ani la rând după venirea Domnului. Dacă într-adevăr S-a întors, iar eu nu caut, nici nu cercetez, ce voi face dacă mă abandonează?” Dar mă îngrijora ce spusese prezbiterul Xu, că Hristoși falși vor apărea în zilele de pe urmă. Eu nu puteam fi înșelată! Eram puțin nedumerită și nu știam ce să fac, așa că am spus o rugăciune din suflet: „Ar trebui să ascult de Fulgerul de la Răsărit dacă cineva de la acea biserică îmi propovăduiește? Doamne Isuse, Te rog, luminează-mă și călăuzește-mă.” Apoi m-am gândit la ceva din Biblie: „Pentru că El a spus: «Nicidecum nu te voi părăsi, nici nu te voi uita!» Astfel, putem spune cu încredere: «Domnul este ajutorul meu; de aceea nu mă voi teme! Ce-mi poate face un om?!»” (Evrei 13:5-6). Imediat m-am simțit împăcată. Cu Domnul lângă mine, nu aveam de ce să mă tem. Atâta timp cât mă rugam Lui des, El mă călăuzea să deslușesc falșii Hristoși. Nu strica să ascult.

Într-o zi, la o adunare, prezbiterul Xu ne-a spus iar cum să ne păzim de Fulgerul de la Răsărit, punând mult accentul pe falșii Hristoși care înșală lumea, spunându-ne să stăm departe de străini. Apoi, sora Qian a spus: „Prezbiter Xu, de ce ne cereți să ne ferim de străini? Mereu spuneți că Domnul va veni în curând după noi, că practic e cu un picior în ușă. Fulgerul de la Răsărit mărturisește că El S-a întors și exprimă adevărul. E voia Domnului să nu-i ascultăm și să nu cercetăm asta? Biblia spune: «Așadar, deci, credința vine prin ceea ce auzim; iar ceea ce auzim vine prin cuvântul lui Hristos» (Romani 10:17). Pentru a determina dacă Fulgerul de la Răsărit este întoarcerea Domnului, mai întâi trebuie să le ascultăm predicile. Dacă nu ascultăm și ne ferim de ei, cum vom ști dacă Fulgerul de la Răsărit e adevărat sau nu? Dacă chiar e întoarcerea Domnului, atunci nu ne opriți să ne întoarcem la Domnul?” Apoi, sora Zong a spus: „Domnul Isus a spus: «Cereți și vi se va da; căutați și veți găsi; bateți și vi se va deschide!» (Matei 7:7). Domnul vrea să ne rugăm mai mult pentru lucrurile neînțelese și să le cercetăm. Cât timp căutăm cu inima deschisă, El ne va auzi rugăciunile și ne va călăuzi. Am auzit Evanghelia întoarcerii Domnului, dar nu o cercetăm și nu căutăm voia Domnului prin rugăciune. Asta contravine învățăturilor Lui, deci cum L-am putea întâmpina?”

Aceste două surori l-au închis pe Prezbiterul Xu, lăsându-l fără cuvinte. Am fost de acord cu ce au spus ele, că ar trebuie să cercetăm noi înșine Fulgerul de la Răsărit. Am fost și surprinsă. Sora Zong era mereu atât de timidă și vorbea foarte rar, și totuși a găsit curajul să-l contrazică pe prezbiter. A avut și dovezi incontestabile din Biblie, ca nimeni să nu o poată combate. A fost incredibil! Cum deveniseră atât de bune ideile și viziunile acestor surori? Acceptaseră ele Fulgerul de la Răsărit? Venirea Domnului era foarte importantă, trebuia să mă lămuresc, așa că am decis să le întreb.

A doua zi am întrebat-o pe sora Zong dacă acceptase Fulgerul de la Răsărit. A aprobat și-a spus: „Domnul S-a întors ca Dumnezeu Atotputernic. El exprimă toate adevărurile care ne curățesc și ne mântuiesc și înfăptuiește lucrarea judecății pentru a eradica natura noastră păcătoasă, a ne curăți corupția și a ne mântui definitiv de păcat.” Auzind-o spunând asta, am simțit că trebuia să aud ce avea de spus Fulgerul de la Răsărit. A aranjat să primesc părtășie de la Biserica lui Dumnezeu Atotputernic.

Când a sosit ziua, i-am spus fratelui de la Biserica lui Dumnezeu Atotputernic despre confuziile mele. „Domnul Isus a spus: «Atunci, de vă va zice cineva: „Iată, aici e Hristos, sau acolo!”, să nu credeți. Că se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și minuni ca să amăgească, de se va putea, și pe cei aleși» (Matei 24:23-24). Prezbiterul Xu spune că falșii Hristoși vor apărea în zilele de pe urmă, când Se întoarce Domnul, că orice veste despre venirea Domnului este falsă și că nu ar trebui să o cercetăm. Nu cred că a fi atât de precaut e în acord cu voia Domnului. Dacă nu cercetăm și nu-L întâmpinăm, iar Domnul ne abandonează? Dar îmi e frică și să nu fiu înșelată. Când cineva propovăduiește întoarcerea Domnului, ce ar trebui să facem? Chiar vreau să înțeleg asta.”

Fratele a zâmbit și a spus: „Toți ne temem să nu ne rătăcim și să nu fim înșelați de Hristoși falși. E normal să avem această grijă. Dar la ce folosește frica singură? Ne poate rezolva problemele? Ca să înțelegem asta și să știm ce e de făcut, trebuie să înțelegem voia Domnului din spatele cuvintelor Sale. El a rostit acele cuvinte ca să putem deosebi falșii Hristoși și ca să nu fim înșelați. Nu le-a rostit ca să ne păzim de toate și chiar să respingem întoarcerea Domnului. Nu spune doar că vor apărea Hristoși falși în zilele de pe urmă, ci și cum să îi deosebim. Domnul a spus: «Că se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și minuni ca să amăgească, de se va putea, și pe cei aleși» (Matei 24:24). Cuvintele Domnului sunt clare. Falșii Hristoși se bazează pe semne și minuni pentru a amăgi oamenii. Acum știm particularitățile falșilor Hristoși, doar trebuie să fim atenți și nu vom fi înșelați. Dacă scoatem acest verset din context și interpretăm geșit cuvintele Domnului, judecând toate veștile despre venirea Lui ca fiind false și necăutând deloc, nu am renega și condamna întoarcerea Domnului?”

A fost un șoc pentru mine. M-am gândit: „E adevărat, nu-i așa?Domnul Și-a profețit venirea, dar am scos acest verset din context, judecând toate veștile despre venirea Lui ca fiind false. Am condamnat întoarcerea Domnului!”

Fratele și-a continuat părtășia: „Domnul Isus ne-a spus: «La miezul nopții a răsunat un strigăt: „Iată mirele! Ieșiți-i în întâmpinare!”» (Matei 25:6). «Iată, Eu stau la ușă și bat! Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el și voi mânca cu el, și el cu Mine» (Apocalipsa 3:20). Vedem că, la întoarcerea Domnului, unii oameni vor auzi mai întâi vocea Lui, apoi o vor propovădui și mărturisi. Acesta este Domnul care bate la ușile noastre. Dacă ascultăm ce spun pastorii și excludem pe oricine mărturisește că Domnul S-a întors și nu ne deschidem urechile și ochii, vom fi capabili să-I auzim vocea și să-L întâmpinăm? N-ar însemna să ne tăiem craca de sub picioare?”

În timp ce ascultam, m-am gândit că spusele lui erau în acord cu Biblia și cu voia Domnului. A reieșit că Domnul ne spunea că falșii Hristoși înșală oamenii mai ales arătând semne și minuni, că trebuie să deosebim falșii Hristoși, dar nu fiind pasivi și păzindu-ne de toată lumea. Vorbele Domnului au fost foarte clare. Cum de nu văzusem asta înainte? Pastorul și prezbiterii citiseră acest verset de atâtea ori, dar nu numai că nu menționaseră acest principiu, ci și răstălmăciseră versetul și interpretaseră greșit Biblia, discreditând toate veștile întoarcerii Domnului. Mi s-a părut atunci că nu înțelegeau deloc Biblia. Și totuși ne-au spus să ne ferim de străini și nu ne lăsau să căutăm Evanghelia întoarcerii Domnului. Dacă într-adevăr Se întorsese, oare nu Îl respingeam? E foarte periculos!

Apoi, fratele a luat o carte și a spus: „Să citim cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic ca să vedem mai bine cum falșii Hristoși înșală oamenii. Dumnezeu Atotputernic spune: «Dacă, în prezent, trebuie să apară o persoană capabilă să arate semne și să facă minuni, să alunge demoni, să vindece bolnavii și să facă multe miracole, iar dacă această persoană pretinde că vine de la Isus, atunci ar fi vorba despre un fals realizat de duhurile rele și imitația acestora a lui Isus. Reține! Dumnezeu nu repetă aceeași lucrare. Etapa lucrării lui Isus a fost deja finalizată, iar Dumnezeu nu va relua niciodată acea etapă a lucrării. […] În concepțiile omului, Dumnezeu trebuie să arate mereu semne și să facă minuni, trebuie să vindece bolnavii și să alunge mereu demoni, trebuie să fie mereu ca Isus, însă, de data aceasta, Dumnezeu nu e deloc așa. Dacă, în timpul zilelor de pe urmă, Dumnezeu ar arăta semne, ar face minuni, ar alunga demoni și ar vindeca bolnavii – dacă ar face exact așa cum a făcut Isus – atunci Dumnezeu ar repeta aceeași lucrare, iar lucrarea lui Isus nu ar avea semnificație sau valoare. Astfel, Dumnezeu realizează o singură etapă a lucrării în fiecare epocă. Odată ce fiecare etapă a lucrării Sale a fost finalizată, este imitată la scurt timp de duhurile rele, iar după ce Satana începe să calce pe urmele Lui, Dumnezeu trece la o metodă diferită. Odată ce El a completat o etapă a lucrării Sale, aceasta este imitată de duhurile rele. Asta trebuie să vă fie clar»” (Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cunoscând lucrarea lui Dumnezeu astăzi”).

Când terminase, fratele a spus: „Dumnezeu e mereu nou și nu Se învechește niciodată și nu-Și repetă lucrarea. În Epoca Legii, Dumnezeu a promulgat legile și poruncile pentru a conduce viața oamenilor pe pământ și pentru a-i învăța să-L venereze. Când Domnul Isus a venit în Epoca Harului, El nu a înfăptuit din nou aceeași lucrare, ci pe cea de răscumpărare, pe temelia lucrării din Epoca Legii. A rostit calea pocăinței, a vindecat bolnavii, a alungat demoni și a arătat semne și minuni. La final, a fost răstignit ca jertfă de păcat, răscumpărând astfel omenirea din păcat. Dumnezeu Atotputernic a venit în zilele de pe urmă ca să înfăptuiască lucrarea judecății începând de la casa lui Dumnezeu pe temelia lucrării de răscumpărare a lui Isus. El exprimă toate adevărurile care curățesc și mântuiesc omenirea, eradicând cauzele păcatului, acestea fiind natura și firile noastre satanice, ca să putem fi curățiți definitiv de păcat și ca să fim conduși de Dumnezeu în Împărăția Lui. Aceasta ne arată că lucrarea lui Dumnezeu merge mereu înainte, iar El continuă să exprime adevărul și să lucreze pentru mântuirea omenirii, după nevoile ei. Dacă Domnul ar veni în zilele de pe urmă și ar înfăptui iar lucrarea din Epoca Harului, vindecând bolnavii și alungând demoni, lucrarea lui Dumnezeu nu ar merge înainte, iar lucrarea Domnului Isus ar deveni nesemnificativă. De aceea, când vine din nou în zilele de pe urmă, categoric, El nu va arăta semne și minuni, nici nu va vindeca bolnavii și alunga demoni. Dacă cineva arată semne și minuni, pretinzând a fi Domnul întors, atunci sigur este un Hristos fals care încearcă să înșele oamenii. Falșii Hristoși sunt duhuri rele și diavoli care pretind că sunt Hristos. Nu pot să exprime adevărul, nici să înfăptuiască lucrarea de mântuire a omenirii. Nu fac decât să calce pe urmele lui Dumnezeu, imitându-I lucrarea, și să arate câteva minuni simple pentru a înșela oamenii. Dar minunile pline de autoritatea lui Dumnezeu pe care le-a arătat Domnul Isus, ca readucerea morților la viață, hrănirea celor 5.000 și potolirea furtunii și a mărilor, nu pot fi făcute de Hristoși falși. Când cunoaștem lucrarea lui Dumnezeu și putem desluși esența falșilor Hristoși și tacticile înșelătoare, nu vom fi înșelați de ei.”

După ce am ascultat cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, am început să înțeleg adevărul despre deslușirea falșilor Hristoși. Dumnezeu e mereu nou și nu Se învechește niciodată și nu-Și repetă lucrarea. Lucrarea de răscumpărare a Domnului Isus a fost săvârșită, așa că nu o va repeta când Se întoarce. Falșii Hristoși nu pot exprima adevărul sau înfăptui lucrarea lui Dumnezeu. Pot doar să imite lucrarea Lui din trecut și să înșele oamenii cu semne și minuni simple. Domnul a spus: «Că se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și minuni», iar acum înțeleg ce voia să spună.

Fratele a continuat: „Dumnezeu Atotputernic vorbește clar despre adevărul privind distincția dintre Hristos adevărat și cei falși și ne arată principiul-cheie pentru a-i deosebi. Mai presus de toate, trebuie să înțelegem ce este întruparea și să cunoaștem esența lui Hristos. Când Îl cunoaștem pe Hristos, vom desluși falșii Hristoși în mod natural.” Apoi, fratele a citit câteva fragmente din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic: „El, care este întruparea lui Dumnezeu, va avea esența lui Dumnezeu și El, care este întruparea lui Dumnezeu, se va exprima ca Dumnezeu. De vreme ce Dumnezeu se întrupează, va aduce cu Sine lucrarea pe care trebuie să o facă și, de vreme ce Dumnezeu se întrupează, va exprima ce este El și va putea să aducă adevărul omului, să dea viață omului și să îi arate omului calea. Trupul care nu conține esența lui Dumnezeu cu siguranță nu este Dumnezeu întrupat; în privința aceasta nu există nicio îndoială. Pentru a cerceta dacă este trupul întrupat al lui Dumnezeu, omul trebuie să constate lucrul acesta după firea pe care o exprimă El și cuvintele pe care le spune. Adică faptul că este sau nu trupul întrupat al lui Dumnezeu și dacă este sau nu adevărata cale trebuie judecat după esența Lui. Și astfel, pentru a stabili[a] dacă este trupul lui Dumnezeu întrupat, cheia este să se acorde atenție esenței Lui (lucrării Lui, cuvintelor Lui, firii Lui și multor altor lucruri) mai degrabă decât aspectului exterior(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Prefață”

).„Dumnezeu care S-a întrupat se numește Hristos, iar astfel Hristosul care le poate da oamenilor adevărul se numește Dumnezeu. Nu există nimic prea exagerat în această privință, deoarece El deține esența lui Dumnezeu și firea și înțelepciunea lui Dumnezeu în lucrarea Lui, care sunt nerealizabile de către om. Aceia care se numesc Hristoși pe ei înșiși și totuși nu pot săvârși lucrarea lui Dumnezeu, sunt escroci. Hristos nu este numai manifestarea lui Dumnezeu pe pământ, ci și trupul special asumat de Dumnezeu în timp ce Își săvârșește și întregește lucrarea printre oameni. Acest trup nu este unul care poate fi înlocuit de orice om, ci unul care poate purta așa cum trebuie lucrarea lui Dumnezeu pe pământ și poate exprima firea lui Dumnezeu și Îl reprezintă bine pe Dumnezeu, oferindu-i omului viață. Mai devreme sau mai târziu, cei care se dau drept Hristos vor cădea cu toții, pentru că, deși susțin că sunt Hristos, ei nu dețin nimic din esența lui Hristos. Și astfel spun că autenticitatea lui Hristos nu poate fi definită de om, ci este acceptată și decisă de Dumnezeu Însuși(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice”).

Apoi, fratele a spus: „Vedem clar din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic că Hristos este Dumnezeu întrupat, este Dumnezeu din ceruri întrupat drept Fiul Omului care vine să lucreze printre oameni. Hristos are și umanitate normală, și divinitate absolută. Chiar dacă pare obișnuit, esența Lui este divină. De aceea, El poate să exprime adevărul, să devină vocea lui Dumnezeu, să mântuiască omenirea și să exprime firea lui Dumnezeu și ce are El și ce este. Hristos poate să exprime oricând adevărul pentru a-i sprijini și călăuzi pe oameni și pentru a le arăta calea practicii. Aceasta ține de esența lui Hristos. Ca să fim siguri dacă cineva este sau nu Hristos, trebuie să determinăm asta bazându-ne pe cuvintele, lucrarea și firea lui. Domnul Isus a fost întruparea lui Dumnezeu. El a început Epoca Harului și a săvârșit Epoca Legii. El a exprimat adevărul și a dăruit oamenilor calea pocăinței, a exprimat firea iubitoare și milostivă a lui Dumnezeu și a fost răstignit pentru a-Și înfăptui lucrarea de răscumpărare. Din cuvintele și lucrarea Lui putem să vedem că El a oferit ceea ce trebuia spiritului oamenilor, dându-le acestora calea spre noua epocă. I-a învățat pe oameni să mărturisească și să se căiască, să-și iubească aproapele, să fie toleranți și răbdători, să ierte la infinit, să-L iubească pe Dumnezeu cu mintea și sufletul și altele. Simțim împăcare și bucurie când ne rugăm Domnului. Când Îi mărturisim și ne căim, păcatele noastre sunt iertate. Când nu-I ieșim din cuvânt, ne laudă și ne binecuvântează. Din cuvintele și lucrarea Lui și din firea exprimată de El vedem că El este Hristos, Răscumpărătorul omenirii. Dumnezeu Atotputernic a venit să înfăptuiască lucrarea judecății începând de la casa lui Dumnezeu. El exprimă toate adevărurile care curățesc și mântuiesc omenirea și a început Epoca Împărăției și a săvârșit Epoca Harului. El exprimă adevărul și dezvăluie misterele planului Său de gestionare pentru mântuirea omului, scopul celor trei etape ale lucrării Sale, misterele numelor Sale și ale întrupărilor, diferența dintre lucrarea lui Dumnezeu și cea a omului, dintre lucrarea Duhului Sfânt și cea a duhurilor rele, dintre adevăratul Hristos și falșii Hristoși și altele. El dezvăluie rădăcina întunericului și a răului lumii, natura satanică a omului, potrivnică lui Dumnezeu, și diferitele noastre stări corupte și divulgă firile corupte din interiorul omului, cum sunt aroganța, egoismul, fățărnicia, răul și lăcomia. Ne arată și calea spre curățire și ce adevăruri să practicăm pentru a intra pe ea: cum să fim cinstiți, cum să ne supunem lui Dumnezeu, să-L iubim și să-L venerăm, cum să slujim în armonie cu voia Lui, cum să ne respingem firile corupte și altele. Prin judecata cuvintelor lui Dumnezeu, aleșii Lui înțeleg unele adevăruri, văd cum au fost corupți de Satana și recunosc firea dreaptă a lui Dumnezeu și esența lui sfântă. Apoi încep să-L venereze, să-I practice cuvintele și să-și respingă firile corupte și, treptat, firile vieții lor se schimbă. Dumnezeu Atotputernic exprimă adevărul, înfăptuind lucrarea judecății și exprimându-Și firea dreaptă și măreață, toate dovedind că El este Dumnezeu întrupat, Hristos din zilele de pe urmă. Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors! Falșii Hristoși sunt posedați de duhuri rele și chiar sunt duhuri rele. Nu pot să înceapă o nouă epocă sau să săvârșească una veche. Nu pot să exprime cuvintele lui Dumnezeu, nici să dezvăluie misterele lucrării Lui de gestionare. Nu pot înfăptui lucrarea judecății, curățirii și schimbării omului. Pot doar să imite parțial lucrarea lui Dumnezeu din trecut și să arate câteva minuni simple. Interpretează greșit Biblia și propovăduiesc doctrine ispititoare sau lucruri care întăresc concepțiile trupești pentru a înșela oamenii. Oamenii care îi ascultă ajung în impas și nu obțin nimic din asta. Se simt abătuți până când sunt duși pe căi greșite de Satana și duhurile rele.”

Apoi, sora Zong a spus: „Hristos este adevărul, calea și viața. Hristos poate să exprime adevărul, să sprijine viețile oamenilor și să arate calea. Falșii Hristoși sunt duhuri rele ce nu pot să exprime adevăruri, să sprijine viețile oamenilor și chiar nu pot să le arate calea. Pot doar să arate minuni și să spună lucruri care întăresc concepțiile oamenilor pentru a-i înșela. În cuvintele lui Dumnezeu găsim o cale de a-L deosebi pe adevăratul Hristos de cei falși și nu mai trebuie să ne fie frică că vom fi induși în eroare.”

Bazându-se pe cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, amândoi au avut părtășii atât de clare despre cine e Hristos și cum să deslușim falșii Hristoși, încât inima mea s-a umplut de lumină. Cheia determinării dacă cineva este Hristos și Domnul întors este să ne uităm la esența lui, să vedem dacă poate exprima adevărul și cuvintele lui Dumnezeu și înfăptui lucrarea de mântuire. E cel mai important. Doar cine poate să exprime adevărul și să înfăptuiască lucrarea de mântuire este Dumnezeu întrupat și doar cine poate să înfăptuiască lucrarea judecății pentru a curăți și mântui omul e Hristos din zilele de pe urmă. Oricine nu poate exprima adevărul sau înfăptui lucrarea lui Dumnezeu, numindu-se Hristos sau Dumnezeu, este un Hristos fals, un impostor venit să înșele oamenii. Este o cale atât de clară și de simplă de a-L distinge pe adevăratul Hristos de cei falși. Dacă Dumnezeu Atotputernic nu ar fi dezvăluit aceste adevăruri și mistere, nu le-aș fi cunoscut niciodată, oricât aș fi citit Biblia sau aș fi ascultat de pastori.

Fratele a continuat, spunând: „Domnul Isus a spus: «Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi și vă va anunța lucrurile ce urmează să vină» (Ioan 16:12-13). Duhul adevărului a venit acum drept Dumnezeu Atotputernic în trup. El dezvăluie toate adevărurile și misterele necesare mântuirii omului și doar prin cuvintele Lui putem să înțelegem adevărul și să urmăm calea cea dreaptă a practicii.” După aceea, fratele a avut și mai multă părtășie. Nu auzisem niciodată de asta în anii mei de credință. Am înțeles mai multe în acea zi decât în mulți ani de credință în Domnul. Nu mă mir că oamenii au apreciat predicile Fulgerului de la Răsărit. Totul a pornit de la cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic! L-am întrebat pe frate: „Cât costă «Cuvântul Se arată în trup»? Aș vrea să cumpăr un exemplar și să-l citesc.” A zâmbit și mi-a spus: „E gratis. Dumnezeu a spus: «Celui ce îi este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții» (Apocalipsa 21:6). Dumnezeu iubește omul și pentru a-l mântui definitiv de domeniul Satanei, El ne dă gratuit. Atâta timp cât vrem să căutăm adevărul, El ne dăruiește cuvintele Lui.” Am fost impresionată. Doar Dumnezeu ne-ar putea iubi și sprijini cu atât altruism. Apoi, fratele mi-a dat un exemplar din „Cuvântul Se arată în trup”.

După aceea, am citit zilnic, cu nesaț cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Cu cât citeam mai mult, cu atât aflam mai multe și îmi plăcea. Cuvintele lui Dumnezeu mi-au mers la inimă. Confuziile de durată avute în credința mea s-au risipit. Eram încântată și emoționată. Am realizat că bunii credincioși care acceptaseră Fulgerul de la Răsărit văzuseră adevărul și auziseră vocea lui Dumnezeu în cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și Îl recunoscuseră ca Dumnezeu întrupat, ca Domnul Isus întors, înainte de a urma neclintiți lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă. Ei sunt fecioarele înțelepte! Fusesem amăgită de concepțiile și aberațiile pastorului și ale prezbiterilor de la biserica mea, crezând că orice veste despre venirea Domnului era falsă, neîndrăznind să cercetez. Aproape mi-am ratat șansa de a-L întâmpina pe Domnul. Fusesem atât de naivă! Dar Dumnezeu nu m-a abandonat. Prin părtășia fratelui și a sorei, mi-a arătat cum să deosebesc falșii Hristoși, astfel că I-am auzit vocea, am devenit sigură de lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă, și am călcat pe urmele Mielului. Slavă lui Dumnezeu pentru mântuirea mea!

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Urmând pașii Mielului

de Li Zhong, China „Pentru că omul crede în Dumnezeu, el trebuie să urmeze îndeaproape pașii lui Dumnezeu, gradual; el trebuie «să urmeze...

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger