Numele lui Dumnezeu este cu adevărat tainic

ianuarie 30, 2021

de Jack, Canada

Dumnezeu Atotputernic spune: „În fiecare epocă, Dumnezeu face o lucrare nouă și este numit cu un nou nume; cum ar putea El să facă aceeași lucrare în epoci diferite? Cum ar putea El să se agațe de ceea ce este vechi? Numele lui Isus a fost luat pentru lucrarea de răscumpărare, deci ar mai fi El cunoscut sub același nume când Se întoarce în zilele de pe urmă? Ar mai face El lucrarea de răscumpărare? De ce Iahve și Isus sunt unul și, totuși, sunt cunoscuți sub nume diferite în epoci diferite? Nu este deoarece epocile lucrării Lor sunt diferite? Ar putea un unic nume să-L reprezinte pe Dumnezeu în ansamblul Său? Acestea fiind spuse, Dumnezeu trebuie numit cu un nume diferit într-o epocă diferită și trebuie să utilizeze numele pentru a schimba epoca și pentru a o reprezenta. Pentru că niciun nume nu poate să-L reprezinte complet pe Dumnezeu Însuși și fiecare nume este capabil doar să reprezinte aspectul temporal al firii lui Dumnezeu într-o anumită epocă; tot ceea ce trebuie să facă este să Îi reprezinte lucrarea. De aceea, Dumnezeu poate alege orice nume care se potrivește firii Sale pentru a reprezenta întreaga epocă(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Viziunea lucrării lui Dumnezeu (3)”). Cuvintele lui Dumnezeu ne arată că fiecare nume pe care-l ia într-o epocă are înțeles. Fiecare nume reprezintă o epocă, o etapă a lucrării. Numele lui Dumnezeu se schimbă în funcție de lucrarea Sa, dar, indiferent cum ar putea să se schimbe numele Sale, firea și esența Lui sunt neschimbătoare. Dumnezeu este întotdeauna Dumnezeu. Înainte, mă agățam de sensul literal al versetelor din Biblie. Blocat în noțiunile mele, credeam că numele Domnului Isus nu putea să se schimbe niciodată. Apoi, am văzut un film și am aflat tainele numelor lui Dumnezeu și am renunțat la noțiunile mele ca să urmez pașii Mielului.

M-am născut într-o familie creștină și, din copilărie, părinții mei mi-au spus că Domnul Isus este singurul Dumnezeu adevărat, că El este Mântuitorul nostru și că puteam să intru în Împărăția cerurilor doar rugându-mă în numele Lui. Când am crescut, m-am dus la școala de teologie, iar pastorul nostru ne spunea deseori: „Isus Hristos este Mântuitorul nostru. Numele Său nu se va schimba niciodată întrucât, în Biblie se spune că: «Isus Hristos este același ieri și astăzi și pentru totdeauna» (Evrei 13:8). Așadar, trebuie să susținem numele Domnului Isus tot timpul și cu siguranță vom fi răpiți la cer când El va veni.” Aceste cuvinte mi-au întărit și mai mult credința în Domnul, iar eu m-am sacrificat cu înflăcărare astfel încât, atunci când va veni Domnul, să fiu luat în Împărăție.

După ce am absolvit școala de teologie în aprilie 2015, am început să-i păstoresc pe credincioșii localnici. Însă prezența la slujbe era jalnic de scăzută, iar managerul bisericii a văzut că donațiile se împuținau și că nici măcar nu puteau să acopere cheltuielile, așa că a început să le acorde împrumuturi credincioșilor. Când nu puteau să le achite cu dobândă, directorul economic se certa cu ei și, apoi, aceștia chiar nu-și mai doreau să participe la slujbe.

În efortul de a reînsufleți biserica, am început să le propovăduiesc localnicilor Evanghelia. Îi vizitam la domiciliu pe credincioși și organizam întruniri pentru ei. În plus, țineam post și mă rugam de două sau de trei ori pe săptămână, rugându-L pe Domnul să mă călăuzească spre progres în lucrarea mea. Dar, indiferent cât de mult lucram, prezența la biserică era tot scăzută. Văzând biserica atât de pustiită, inima mea se simțea vlăguită, iar credința mea slăbea din ce în ce mai mult. Atunci, am depus de două ori mai mult efort ca să mă rog, să citesc Scriptura și să postesc și, în plus, am descărcat și vizionat câteva filme religioase, dar tot nu am putut să simt lucrarea Duhului Sfânt. Din punct de vedere spiritual, încă mă simțeam pustiit și în întuneric. În durerea mea, I-am strigat Domnului: „O, Doamne! Biblia spune că, atâta vreme cât cerem ceva în numele Tău, ne vei da acel lucru. Biserica este din ce în ce mai pustiită. M-am tot rugat în numele Tău, deci de ce nu pot să-Ți simt prezența? Doamne, unde ești?” Din fericire, Dumnezeu mi-a auzit rugăciunea.

Într-o zi din februarie 2016, am găsit pe YouTube un film intitulat „Dezvăluie Taina Bibliei”. Acesta explica atât de clar taina din spatele Bibliei. Urmărindu-l, am dobândit o nouă înțelegere a Bibliei, iar inima mi s-a înseninat cu adevărat. Însă m-am întrebat de unde veniseră acele cuvinte. Nu erau în Biblie! Mai târziu, am descărcat videoclipul și l-am mai vizionat de câteva ori și, cu cât mai mult l-am urmărit, cu atât mai mult mi-a plăcut. Părtășia era întru totul potrivit Bibliei. Am aflat că fusese produs de Fulgerul de la Răsărit, așa că am tot căutat filme din aceeași categorie și am dat peste unul intitulat „Și-A Schimbat Dumnezeu Numele?!”. Titlul m-a atras cu adevărat, așa că l-am descărcat și urmărit imediat. Cam pe la jumătatea filmului, se spunea că, atunci când Dumnezeu va veni în zilele de pe urmă, nu va fi numit Isus, ci va avea un nou nume. Lucrul acesta m-a cam șocat. M-am gândit: „Nu poate fi adevărat! Biblia spune foarte clar: «Isus Hristos este același ieri și astăzi și pentru totdeauna» (Evrei 13:8). Cum ar putea să se schimbe numele lui Dumnezeu? În ultimele două milenii, fiecare credincios s-a rugat și a lucrat în numele Domnului Isus. Asta nu s-a schimbat niciodată. Cum ar putea să spună Fulgerul de la Răsărit că numele lui Dumnezeu s-a schimbat?”

Apoi, în film, am auzit această părtășie a surorii Yang: „În Biblie se spune: «Isus Hristos este același ieri și astăzi și pentru totdeauna». Adică firea și esența lui Dumnezeu sunt eterne și nu se schimbă. Asta nu înseamnă că numele Său nu se va schimba. După aceea, a citit și un pasaj din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Dumnezeu Atotputernic spune: „Există aceia care spun că Dumnezeu este imuabil. Este corect, dar se referă la imuabilitatea firii lui Dumnezeu și a esenței Sale. Schimbările numelui și lucrării Sale nu dovedesc faptul că esența Sa s-a schimbat; cu alte cuvinte, Dumnezeu va fi întotdeauna Dumnezeu și aceasta nu se va schimba niciodată. Dacă spui că lucrarea lui Dumnezeu nu se schimbă, atunci ar putea El să-Și termine planul de gestionare (planul mântuirii) de șase mii de ani? Tu știi doar că Dumnezeu nu se schimbă niciodată, dar știi că Dumnezeu este întotdeauna nou și niciodată vechi? Dacă lucrarea lui Dumnezeu nu se schimbă, atunci cum ar fi putut El să conducă omenirea până în ziua de azi? Dacă Dumnezeu este imuabil, atunci cum de El a făcut deja lucrarea a două epoci? […] Și astfel, cuvintele «Dumnezeu este întotdeauna nou și niciodată vechi» se referă la lucrarea Sa, iar cuvintele «Dumnezeu este imuabil» se referă la ceea ce Dumnezeu are și este în mod inerent. Indiferent de aceasta, tu nu poți face lucrarea de șase mii de ani să depindă de un singur punct sau să o definești prin cuvinte moarte. Astfel este prostia omului. Dumnezeu nu este atât de simplu pe cât își imaginează omul, iar lucrarea Sa nu poate zăbovi în nicio epocă. Iahve, de exemplu, nu poate întotdeauna să simbolizeze numele lui Dumnezeu; Dumnezeu poate, de asemenea, să Își facă lucrarea sub numele de Isus. Acesta este un semn că lucrarea lui Dumnezeu se mișcă întotdeauna înainte(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Viziunea lucrării lui Dumnezeu (3)”). Apoi, sora Yang a spus: „Pe parcursul lucrării lui Dumnezeu de mântuire a omenirii, El săvârșește lucrări diferite și ia nume diferite în epoci diferite. Însă esența Sa nu se schimbă niciodată. Dumnezeu va fi mereu Dumnezeu. Adică, indiferent ce nume poartă, Iahve sau Isus, esența Lui este aceeași. E mereu același Dumnezeu care lucrează.” „Fariseii iudei nu știau că numele lui Dumnezeu se va schimba de la o epocă la următoarea. Credeau că numai Iahve era Dumnezeul lor, Mântuitorul lor. Generații la rând, s-au agățat de credința că „numai Iahve este Dumnezeu și că nu este un alt Mântuitor în afară de Iahve”. Drept urmare, când Dumnezeu Și-a făcut lucrarea de răscumpărare în numele lui Isus, L-au condamnat, I s-au împotrivit nebunește și, în cele din urmă, L-au răstignit. Au comis o crimă atroce și au fost pedepsiți de Dumnezeu.” „Nimeni nu poate să pătrundă înțelepciunea lui Dumnezeu și nimeni nu poate să-L delimiteze pe Dumnezeu. În zilele de pe urmă, dacă negăm esența lui Dumnezeu sau lucrarea făcută de El, deoarece El Și-a schimbat lucrarea și numele, suntem absurzi și ignoranți. Numele pe care Dumnezeu îl ia în fiecare epocă are o însemnătate și este o mare mântuire pentru om.”

În acest moment al filmului, mi-am dat seama că numele lui Dumnezeu poate să se schimbe și că „Isus Hristos este același ieri și astăzi și pentru totdeauna” din Biblie se referă la esența și firea neschimbătoare a lui Dumnezeu, dar nu înseamnă că numele și lucrarea Sa nu se vor schimba niciodată. Numele lui Dumnezeu se schimbă în funcție de lucrarea Sa. Înțelesesem lucrurile doar din sensul literal al versetelor din Biblie, crezând că numele lui Dumnezeu nu se va schimba niciodată… Mi-am dat seama că era doar imaginația mea! Fariseii insistau că Iahve era Dumnezeul lor și că numele Iahve nu se va schimba nicicând. De aceea au crezut că oricine nu era numit Mesia nu era Dumnezeu, când Domnul Isus a venit să lucreze. În plus, s-au împotrivit în mod absurd Domnului Isus și L-au condamnat, pierzând în cele din urmă mântuirea Sa. Mi-am dat seama că trebuie să-mi las la o parte noțiunile și să ascult cu seriozitate părtășia din film, ca să nu mă împotrivesc Domnului așa cum au făcut-o fariserii, din cauza propriilor mele închipuiri.

Apoi, protagonistul a adus în discuție o altă chestiune: ce semnificație are numele lui Dumnezeu în fiecare epocă? Mi-am zis în sinea mea: „Aceasta e o întrebare importantă și nici eu nu știu răspunsul. Pur și simplu au avut părtășie despre faptul că noul nume al lui Dumnezeu are un înțeles pentru fiecare epocă și că totul reprezintă mântuirea omenirii, așadar, care este cu adevărat semnificația numelor lui Dumnezeu?” Una dintre evangheliste, sora Feng, a citit câteva dintre cuvintele lui Dumnezeu. „«Iahve» este numele pe care l-am luat în timpul lucrării Mele în Israel și înseamnă Dumnezeul israeliților (poporul ales al lui Dumnezeu), căruia poate să Îi fie milă de oameni, să îi blesteme pe oameni și să le ghideze viața. Înseamnă Dumnezeu care posedă o mare putere și este plin de înțelepciune. «Isus» este Emanuel și înseamnă jertfa de păcat care este plină de iubire și de compasiune și care îi răscumpără pe oameni. El a făcut lucrarea Epocii Harului și reprezintă Epoca Harului și poate să reprezinte doar o parte a planului de gestionare (planul mântuirii). […] Numele de Isus a existat ca să le permită oamenilor din Epoca Harului să se nască din nou și să fie mântuiți și este un nume special pentru răscumpărarea întregii omeniri. Și, astfel, numele Isus reprezintă lucrarea de răscumpărare și înseamnă Epoca Harului. Numele Iahve este unul special pentru poporul lui Israel, care a trăit conform legii. În fiecare epocă și în fiecare etapă a lucrării, numele Meu nu este neîntemeiat, ci are o semnificație reprezentativă: fiecare nume reprezintă o epocă. «Iahve» reprezintă Epoca Legii și este onorific pentru Dumnezeul venerat de poporul lui Israel. «Isus» reprezintă Epoca Harului și este numele Dumnezeului tuturor celor care au fost răscumpărați în Epoca Harului. Dacă omenirea încă tânjește după întoarcerea Mântuitorului Isus din zilele de pe urmă și încă Îl așteaptă să sosească sub înfățișarea pe care a avut-o El în Iudeea, atunci întregul plan de gestionare (planul mântuirii) de șase mii de ani s-ar opri în Epoca Răscumpărării și nu ar mai putea să progreseze. Mai mult, zilele de pe urmă nu ar mai sosi niciodată și epoca nu ar mai cunoaște niciodată un sfârșit. Aceasta se întâmplă pentru că Isus Mântuitorul este numai pentru răscumpărarea și mântuirea omenirii. Am luat numele de Isus de dragul tuturor păcătoșilor din Epoca Harului și nu este numele cu care voi aduce sfârșitul întregii omeniri(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Mântuitorul S-a întors deja pe un «nor alb»”).

Apoi, sora Feng a avut părtășie: „În Epoca Legii, numele lui Dumnezeu a fost Iahve. Acesta reprezenta firile măreției, mâniei, condamnării și milei pe care El le-a exprimat oamenilor din acea epocă. Dumnezeu Și-a început lucrarea în Epoca Legii sub numele de Iahve. A emis legi și porunci și a condus omenirea în viața ei pe pământ. Le-a cerut oamenilor să respecte strict legea și să învețe să I se închine și să-L slăvească. Binecuvântările și harul îi însoțeau pe cei ce respectau legea, în timp ce aceia care o încălcau erau uciși cu pietre sau arși de focul ceresc.” „Prin urmare, conform legii, israeliții au respectat-o cu fidelitate și au cinstit numele lui Iahve ca sfânt și au trăit mii de ani sub îndrumarea lui Iahve. La sfârșitul Epocii Legii, oamenii deveniseră tot mai corupți și păcătoși și nu puteau respecta legea. Toți se confruntau cu pericolul constant de a fi pedepsiți pentru nerespectarea legii. De aceea Dumnezeu a început etapa lucrării de răscumpărare sub numele de Isus. A încheiat Epoca Legii și a început Epoca Harului. În Epoca Harului, Isus Și-a exprimat firea iubitoare și miloasă. I-a dăruit omului har nemărginit și, în cele din urmă, a fost răstignit pentru a-l răscumpăra pe om de la Satana. După aceea, omul a început să se roage în numele lui Isus, să venereze numele lui Isus drept sfânt, și să se bucure de iertarea și harul nemărginit al lui Dumnezeu. Din cele două etape anterioare ale lucrării lui Dumnezeu, putem vedea că numele pe care Dumnezeu îl ia în fiecare epocă o semnificație deosebită. Fiecare nume reprezintă lucrarea și firea exprimate de Dumnezeu în acea epocă. În Epoca Harului, când Domnul a venit, dacă I s-ar fi spus Iahve, nu Isus, atunci lucrarea lui Dumnezeu s-ar fi oprit în Epoca Legii. Omenirea coruptă n-ar fi câștigat niciodată răscumpărarea lui Dumnezeu, ci ar fi sfârșit condamnată și pedepsită pentru încălcarea legii.” „La fel, dacă Dumnezeu S-ar numi tot Isus în zilele de pe urmă, omenirea coruptă ar primi numai iertarea păcatelor. Nu ar atinge niciodată purificarea și nu ar intra în Împărăția lui Dumnezeu. Asta pentru că păcatele omenirii au fost iertate prin răscumpărarea Domnului Isus, dar natura ei păcătoasă rămâne. Păcătuiește și I se împotrivește constant lui Dumnezeu și nu au fost pe deplin câștigați de Dumnezeu.” „De aceea Se întrupează iar Dumnezeu în zilele de pe urmă și face o nouă etapă a lucrării pentru a judeca și curăți omenirea pe baza lucrării Domnului Isus, pentru a mântui pe deplin omul de păcat. El a început Epoca Împărăției și a încheiat Epoca Harului. Lucrarea lui Dumnezeu a înaintat, iar epoca s-a schimbat. Lucrarea Sa este diferită. Prin urmare, numele Său s-a schimbat.”

În acel moment, m-am gândit: „Așadar, când Dumnezeu ia un nou nume în fiecare epocă, acesta are un înțeles. Fiecare nume reprezintă o epocă. Iahve, numele pe care Și l-a însușit Dumnezeu în Epoca Legii, reprezenta firile lui Dumnezeu – măreția, mânia, osânda și mila. Isus, numele pe care l-a luat în Epoca Harului, reprezenta firile Sale milostive și iubitoare. În zilele de pe urmă, Dumnezeu vine să facă lucrarea de purificare și deplină mântuire a omenirii. Numele Lui se schimbă odată cu lucrarea Sa. Niciodată nu mi-am imaginat cât de multe taine sunt în numele lui Dumnezeu.” Interesul meu a sporit pur și simplu, așa că am continuat să urmăresc videoclipul.

După aceea, sora Feng a avut părtășie, spunând că numele lui Dumnezeu din zilele de pe urmă este Dumnezeu Atotputernic și a făcut referire la Apocalipsa 1:8: „Eu sunt Alfa şi Omega, zice Domnul, Dumnezeu, Cel Care este, Care era şi Care vine, Cel Atotputernic!” În plus, în Apocalipsa 11:16-17, se spune: „Cei douăzeci şi patru de bătrâni care şedeau pe tronurile lor înaintea lui Dumnezeu au căzut cu feţele la pământ şi I s-au închinat lui Dumnezeu, zicând: «Îţi mulţumim Ţie, Doamne, Dumnezeule Atotputernic, Care eşti şi Care erai, pentru că Ţi-ai luat puterea Ta cea mare şi ai început să împărăţeşti!»” În Apocalipsa sunt multe alte profeții, ca în versetele 4:8, 16:7 și 19:6, în care se spune că, în zilele de pe urmă, noul nume al lui Dumnezeu va fi „Cel Atotputernic”, care este tot Dumnezeu Atotputernic.

Mi-am răsfoit Biblia pentru confirmare cât am ascultat și, după cum s-a dovedit, numele „Cel Atotputernic” apare peste tot. Șocat, m-am gândit: „Așadar, numele lui Dumnezeu din zilele de pe urmă a fost clar menționat în Biblie cu mult timp în urmă, iar în Apocalipsa, patru ființe vii Îl tot slăveau pe Dumnezeu zi și noapte, spunând: «Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul, Dumnezeul cel Atotputernic, Care era, Care este şi Care vine!» (Apocalipsa 4:8).” „Slăveau numele lui Dumnezeu Atotputernic!” „Numele «Cel Atotputernic» este menționat în multe alte locuri. Numele «Dumnezeu Atotputernic» din zilele de pe urmă este întru totul conform profețiilor din Apocalipsa!” „Am crezut în Domnul în toți acești ani și am citit atât de mult din Scriptură... cum au putut să-mi scape aceste taine?”

Am urmărit videoclipul în continuare și l-am văzut pe personajul care răspândea Evanghelia spunând: „Dumnezeu este un Dumnezeu înțelept și fiecare lucru pe care îl face are o mare semnificație. Numele Dumnezeu Atotputernic reprezintă întreaga Sa lucrare și firea pe care o exprimă în zilele de pe urmă. Dacă Dumnezeu nu ne-ar dezvălui toate aceste taine, oricâți ani am citi Biblia, n-am înțelege aceste lucruri. Apoi, a citit un pasaj din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. „Cândva, am fost cunoscut drept Iahve. Mi s-a spus și Mesia și, odată, oamenii Îmi spuneau Isus Mântuitorul pentru că Mă iubeau și Mă respectau. Dar astăzi nu sunt Iahve sau Isus pe care oamenii Îl cunoșteau în vremurile trecute – sunt Dumnezeul care S-a întors în zilele de pe urmă, Dumnezeul care va aduce sfârșitul epocii. Sunt Dumnezeu Însuși care Se înalță de la capătul pământului, abundând de întreaga Mea fire și plin de autoritate, onoare și glorie. Oamenii nu M-au băgat niciodată în seamă, nu M-au cunoscut niciodată și au fost mereu neștiutori în privința firii Mele. De la crearea lumii până astăzi, niciun om nu M-a văzut. Acesta este Dumnezeul care Se înfățișează omenirii în zilele de pe urmă, dar care Se ascunde printre oameni. El locuiește printre oameni, adevărat și real, ca soarele arzător și focul mistuitor, plin de putere și abundând de autoritate. Nu există nicio persoană sau lucru care nu va fi judecat de cuvintele Mele și nicio persoană sau lucru care nu va fi purificat de flăcările focului. În cele din urmă, toate popoarele vor fi binecuvântate grație cuvintelor Mele și, de asemenea, sfărâmate în bucăți din cauza cuvintelor Mele. Astfel, în zilele de pe urmă, toți oamenii vor vedea că Eu sunt Mântuitorul reîntors, că Eu sunt Dumnezeu Atotputernic care cucerește toată omenirea și că am fost odată jertfă de păcat pentru omenire, dar, în zilele de pe urmă, Eu voi deveni, de asemenea, flăcările soarelui care pârjolesc toate lucrurile, precum și Soarele dreptății care dezvăluie toate lucrurile. Aceasta este lucrarea Mea a zilelor de pe urmă. Am luat numele acesta și posed firea aceasta pentru ca toți oamenii să poată vedea că sunt un Dumnezeu drept și că sunt soarele arzător și focul mistuitor. Este așa pentru ca toți să poată să Mă venereze pe Mine, singurul Dumnezeu adevărat, și ca să poată să Îmi vadă adevărata față: nu sunt numai Dumnezeul israeliților, și nu sunt doar Răscumpărătorul – sunt Dumnezeul tuturor creaturilor din ceruri, pământ și mări(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Mântuitorul S-a întors deja pe un «nor alb»”).

Apoi, el a avut părtășie: „În zilele de pe urmă, Dumnezeu Își face lucrarea de judecată în Epoca Împărăției sub numele de Dumnezeu Atotputernic. El exprimă adevărul pentru a expune natura satanică a omului de a păcătui și a I se împotrivi lui Dumnezeu și pentru a ne judeca nesupunerea și nedreptatea, ca să ne putem cunoaște natura și esența prin aceste cuvinte, să vedem adevărul profunzimii corupției noastre de către Satana, să înțelegem sursa corupției noastre și să cunoaștem firea dreaptă și de neofensat a lui Dumnezeu. De asemenea, El ne arată calea prin care să ne schimbăm firile ca să abandonăm răul, să căutăm adevărul, să ne schimbăm firile și să fim mântuiți de Dumnezeu.” „Dumnezeu a venit să judece și să purifice omenirea, să ne împartă după fel, să răsplătească binele și să pedepsească răul pentru a mântui pe deplin omenirea de păcat și a-Și încheia planul gestionării de 6.000 de ani. Dumnezeu S-a arătat în zilele de pe urmă cu firea Sa dreaptă, măreață și mânioasă care nu va tolera ofensă. Și-a dezvăluit public tuturor firea inerentă și ceea ce El are și este. A venit să judece și să mustre toată corupția și nedreptatea omenirii pentru a ne mântui complet de păcat și a ne reda asemănarea umană inițială.” „El vrea ca toată lumea să vadă că El nu doar a creat toate lucrurile, ci le și stăpânește pe toate. Nu a fost doar jertfa de păcat a omenirii, ci ne poate și desăvârși, transforma și purifica. El este Primul și Ultimul. Nimeni nu-I poate pătrunde minunile și faptele. De aceea numele de Dumnezeu Atotputernic este cel mai potrivit în zilele de pe urmă.” „Oricine se roagă acestui nume și citește cuvintele Sale poate câștiga îndrumarea și lucrarea Duhului Sfânt și se poate bucura de hrana și udarea pentru viață a lui Dumnezeu.” „Lumea religioasă se confruntă acum cu pustiirea. Credința oamenilor se răcește, iar ei sunt slăbiți și tânjesc după lucruri laice. Predicatorii nu mai au nimic de spus, iar oamenii nu sunt mișcați în rugăciune. În plus, tot mai mulți oameni cedează ispitelor lumești. Ei nu au ținut pasul cu Mielul și nu pot câștiga aprovizionarea apelor vii. Cad în întuneric și își pierd calea.”

Pentru mine, a fost foarte captivant să văd asta... Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt într-adevăr pline de autoritate, mai ales acestea: „Nu există nicio persoană sau lucru care nu va fi judecat de cuvintele Mele și nicio persoană sau lucru care nu va fi purificat de flăcările focului. În cele din urmă, toate popoarele vor fi binecuvântate grație cuvintelor Mele și, de asemenea, sfărâmate în bucăți din cauza cuvintelor Mele.” Aceste cuvinte sunt pline de măreția și dreptatea lui Dumnezeu. Nimeni în afară de Dumnezeu nu ar putea spune ceva atât de plin de autoritate și măreție. Am știut că acesta este glasul lui Dumnezeu, că Domnul Isus S-a întors cu adevărat! Mă dedicasem atât de mult slujirii mele și vizitelor la domiciliu astfel încât credincioșii să asculte de Domnul și să participe la slujbe. Ba chiar am postit și m-am rugat de două sau de trei ori pe săptămână, dar biserica tot nu era însuflețită. Până și credința mea se stingea, iar eu nu puteam să-L simt pe Domnul lângă mine. Acum știu că Dumnezeu săvârșește o nouă etapă a lucrării ca să judece și să purifice omenirea, sub numele de Dumnezeu Atotputernic. Noi, credincioșii în Domnul, nu țineam pasul cu noua lucrare a lui Dumnezeu. Nu am primit hrana cuvintelor actuale ale lui Dumnezeu și nici îndrumarea Duhului. Am căzut în întuneric. Doar acceptând mântuirea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă, rugându-ne în numele Său și citindu-I cuvintele putem să dobândim îndrumarea și lucrarea Duhului Sfânt.

La sfârșitul filmului, ei au citit un alt fragment din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. „De la lucrarea lui Iahve până la cea a lui Isus, și de la lucrarea lui Isus până la cea a etapei actuale, aceste trei etape acoperă într-un fir continuu întregul sortiment al gestionării lui Dumnezeu și sunt toate lucrarea unui singur Duh. De la crearea lumii, Dumnezeu a fost întotdeauna ocupat cu gestionarea omenirii. El este Începutul și Sfârșitul, El este Primul și Ultimul și El este Cel care începe o epocă și Cel care încheie epoca. Cele trei etape ale lucrării, în diferite epoci și în diferite locații, sunt fără îndoială lucrarea unui singur Duh. Toți aceia care separă aceste trei etape se află în opoziție față de Dumnezeu. Acum, se cuvine să înțelegi că toată lucrarea din prima etapă și până astăzi este lucrarea unui singur Dumnezeu, lucrarea unui singur Duh. În privința aceasta nu poate exista nicio îndoială(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Viziunea lucrării lui Dumnezeu (3)”). Atunci am înțeles și mai bine că Iahve, Isus și Dumnezeu Atotputernic sunt, toți, un singur Dumnezeu. Dumnezeu are un alt nume și săvârșește o lucrare diferită în fiecare epocă, dar mereu lucrează în funcție de nevoile oamenilor. Doar Dumnezeu este în stare să dezvăluie aceste taine și, în inima mea, am știut că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus Cel întors. A accepta numele Dumnezeu Atotputernic nu înseamnă a-L trăda pe Domnul Isus, ci a ține ritmul cu pașii Mielului. Exact cum se spune în Apocalipsa: „Ei Îl urmează pe Miel oriunde merge(Apocalipsa 14:4).

Am luat legătura cu frații și surorile din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Întâlnindu-mă și având părtășie cu ei, am înțeles unele adevăruri și mi-am înlăturat multe nelămuriri pe care le aveam în credința mea. Am primit mult sprijin spiritual. Chiar simt că am fost adus înaintea tronului și-am participat la ospățul Mielului. Îi mulțumesc cu adevărat lui Dumnezeu Atotputernic.

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Mântuită într-un mod diferit

de Huang Lin, China Obișnuiam să fiu o credincioasă de rând în creștinismul carismatic și de când am început să cred în Domnul, niciodată...

M-am reunit cu Domnul

de Lilan, Coreea de Sud Dumnezeu Atotputernic spune: „Hristos din zilele de pe urmă aduce viață și aduce calea trainică și veșnică a...

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger