3. Văd că Biserica lui Dumnezeu Atotputernic nu face nimic altceva decât să răspândească Evanghelia și să mărturisească pentru lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, cerându-le oamenilor să fie cinstiți și să meargă pe calea cea dreaptă a vieții omenești. Dar PCC împrăștie informații, spunând că scopul final al bisericii atunci când răspândește Evanghelia este să răstoarne conducerea PCC. Cum pot ști dacă cuvintele PCC sunt adevărate sau false?

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

Dumnezeu nu participă la politicile omului, dar, cu toate acestea, soarta unei țări sau națiuni este controlată de Dumnezeu. Dumnezeu controlează această lume și întregul univers. Destinul omului și planul lui Dumnezeu sunt strâns conectate și niciun om, țară sau națiune nu sunt scutite de suveranitatea lui Dumnezeu. Dacă omul dorește să își cunoască destinul, atunci trebuie să vină în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu va face ca aceia care Îl urmează și Îl venerează să prospere și va aduce declinul și nimicirea asupra celor care I se împotrivesc și Îl resping.

– Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Anexă 2: Dumnezeu conduce destinul întregii omeniri”

Care este scopul amplei răspândiri a Evangheliei? Așa cum s-a tot spus de la începutul acestei etape a lucrării, Dumnezeu a venit, de această dată, să-Și înfăptuiască lucrarea de inaugurare a unei noi epoci, să înceapă o nouă epocă și s-o încheie pe cea veche, un lucru care poate fi văzut acum în aceia dintre noi care suntem acum aici și care a fost deja îndeplinit. Așadar, Dumnezeu înfăptuiește o lucrare nouă și oamenii de aici au acceptat deja asta și au ieșit deja la iveală din Epoca Legii și din Epoca Harului, încetând să citească Biblia, renunțând să trăiască sub cruce, fără a mai striga numele Domnului Isus Mântuitorul, dar, în același timp, rugându-se la același Dumnezeu al zilei prezente și acceptând cuvintele pe care le exprimă Dumnezeu, luându-le drept principiile de supraviețuire, metodele și țelurile vieții umane. În acest sens, oare oamenii aceștia n-au intrat deja într-o nouă epocă? Atunci, în ce epocă trăiesc oamenii și mai mulți care nu au acceptat această Evanghelie și aceste cuvinte? Ei continuă să trăiască în Epoca Harului. Este acum chemarea voastră să-i scoateți pe aceștia din Epoca Harului și să-i faceți să pătrundă în noua epocă. Poți îndeplini această îndatorire doar rugându-te și strigând numele lui Dumnezeu? Este suficient să predici doar câteva din cuvintele lui Dumnezeu? Cu siguranță, nu este; asta cere ca voi toți să vă asumați responsabilitatea pentru datoria răspândirii Evangheliei, diseminării cuvintelor lui Dumnezeu, transmiterii lor mai departe și extinderii ariei lor de acoperire. Ce înseamnă „a extinde aria lor de acoperire”? Înseamnă a răspândi Evanghelia lui Dumnezeu dincolo de oamenii care sunt aici; înseamnă a face mai mulți oameni conștienți de noua lucrare a lui Dumnezeu și, apoi, de a le predica cuvintele lui Dumnezeu. Înseamnă să vă folosiți experiența ca să fiți martori pentru lucrarea lui Dumnezeu și să-i aduceți și pe ei în noua epocă. Atunci ei vor fi asemeni vouă. Intenția lui Dumnezeu este destul de evidentă – nu Se mulțumește doar cu voi, cei care I-ați ascultat și acceptat cuvintele și care ați început să-L urmați întru noua epocă; El vrea să conducă întreaga rasă umană în noua epocă. Aceasta este intenția lui Dumnezeu și acesta este un adevăr pe care ar trebui să-l înțeleagă fiecare persoană care Îl urmează, în prezent, pe Dumnezeu. Dumnezeu nu conduce o mână sau un grup de oameni în noua epocă, ci întreaga umanitate. Pentru a atinge acest obiectiv, este necesară răspândirea amplă a Evangheliei și folosirea numeroaselor metode și canale cu acest scop.

– Cuvântul, Vol. 4: Demascarea antihriștilor, „Punctul unu”

Toți oamenii trebuie să înțeleagă țelurile lucrării Mele pe pământ, și anume ceea ce Îmi doresc în cele din urmă să câștig și nivelul la care trebuie să ajung în această lucrare înainte de a putea fi completă. Dacă, după ce au mers cu Mine până în ziua de azi, oamenii nu înțeleg ce înseamnă lucrarea Mea, atunci nu au mers ei oare în zadar cu Mine? Dacă oamenii Mă urmează, ar trebui să-Mi știe voia. Lucrez pe pământ de mii de ani și până în ziua de azi continuu să-Mi săvârșesc astfel lucrarea. Deși lucrarea Mea include multe proiecte, scopul acesteia rămâne neschimbat; chiar dacă sunt plin de judecată și mustrare față de om, de exemplu, ceea ce fac este tot de dragul mântuirii lui, de dragul unei mai bune răspândiri a Evangheliei și pentru extinderea lucrării Mele între toate națiunile neamurilor, odată ce omul a fost făcut complet. Așa că astăzi, într-un moment în care mulți oameni s-au cufundat de multă vreme profund în exasperare, Eu Îmi continuu încă lucrarea, continuu lucrarea pe care trebuie să o fac pentru a judeca și a mustra omul. În ciuda faptului că omul s-a săturat de ceea ce spun și că nu dorește să se preocupe de lucrarea Mea, Eu încă Îmi îndeplinesc datoria, căci scopul lucrării Mele rămâne neschimbat, iar planul Meu original nu va fi distrus. Rolul judecății Mele este de a permite omului să Mi se supună mai bine, iar rolul mustrării Mele este să permită ca schimbarea omului să fie mai eficientă. Deși ceea ce fac este de dragul gestionării Mele, nu am făcut niciodată nimic care nu a fost benefic pentru om, pentru că Îmi doresc să fac toate popoarele de dincolo de Israel la fel de ascultătoare ca și israeliții, să le transform în ființe umane adevărate, astfel încât să pot avea un punct de sprijin în țările din afara Israelului. Aceasta este gestionarea Mea; este lucrarea pe care o realizez între neamuri. Chiar și acum, mulți oameni încă nu înțeleg gestionarea Mea, căci nu-i interesează asemenea lucruri și le pasă numai de viitorul și destinațiile lor. Orice spun Eu, ei rămân indiferenți față de lucrarea pe care o fac Eu, concentrându-se în schimb asupra destinațiilor lor de mâine. Dacă lucrurile continuă astfel, cum poate să se extindă lucrarea Mea? Cum poate fi răspândită Evanghelia Mea în întreaga lume? Să știți că, atunci când lucrarea Mea este se va extinde, vă voi împrăștia și vă voi lovi așa cum a lovit Iahve fiecare din triburile lui Israel. Toate acestea se vor face astfel încât Evanghelia Mea să poată să se răspândească pe tot pământul, iar lucrarea Mea să se poată extinde la neamuri, pentru ca numele Meu să fie mărit de adulți și de copii deopotrivă și numele Meu cel sfânt să fie slăvit de gura oamenilor din toate semințiile și neamurile. Astfel, în această epocă din urmă, numele Meu va fi mărit printre națiunile neamurilor ca faptele Mele să poată fi văzute de neamuri și Mă vor numi Cel Atotputernic datorită faptelor Mele și pentru ca ale Mele cuvinte să se împlinească curând. Voi face cunoscut tuturor oamenilor că nu sunt numai Dumnezeul israeliților, ci și Dumnezeul tuturor națiunilor Neamurilor, chiar și al acelora pe care le-am blestemat. Voi lăsa pe toți oamenii să vadă că Eu sunt Dumnezeul întregii creații. Aceasta este lucrarea Mea cea mai mare, scopul planului Meu de lucru pentru zilele de pe urmă și singura lucrare care trebuie îndeplinită în acele zile.

– Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Lucrarea de răspândire a Evangheliei este și lucrarea de mântuire a omului”

Citate din predici și părtășii ca referință:

În credința noastră în Dumnezeu, acționăm conform cuvintelor lui Dumnezeu, adevărului și cerințelor lui Dumnezeu. Nu ne implicăm în politică și nici nu luăm parte la activități politice. Minimul pe care Dumnezeu îl cere de la cei care cred în El este, în primul rând, să urmărim și să practicăm adevărul și să nu urmăm tendințele rele ale lumii exterioare și să nu comitem răul făcut de omenirea coruptă; acțiunile noastre trebuie să le fie de folos celorlalți, trebuie să fim lumina și sarea. Mai mult, ca ființe create, trebuie să urmăm voia lui Dumnezeu, sacrificându-ne pentru El și îndeplinindu-ne datoria. Din moment ce Dumnezeu ne-a dat harul mântuirii, este responsabilitatea și obligația noastră să răspândim Evanghelia și să mărturisim despre Dumnezeu, astfel încât toți cei care nu cred în Dumnezeu, care nu L-au cunoscut deocamdată și care încă trăiesc sub stăpânirea Satanei să poată veni înaintea lui Dumnezeu pentru a cerceta adevărata cale, a accepta și a dobândi adevărul, a se lepăda de corupție și a fi mântuiți de Dumnezeu. Aceasta este însărcinarea dată de Dumnezeu și reprezintă adevărata semnificație a lucrării de răspândire a Evangheliei pe care o facem. Răspândirea Evangheliei și mărturia noastră despre Dumnezeu nu are nimic de-a face cu politica – nu există intenții sau motive politice implicate în aceasta și nu se face de dragul de a răsturna un anumit guvern sau partid politic. Se face în întregime de dragul de a aduce omenirea coruptă înaintea lui Dumnezeu, astfel încât oamenii să poată accepta lucrarea din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu și să fie purificați și mântuiți, pentru ca, în cele din urmă, să poată scăpa de influențele întunecate și rele și să trăiască în lumină, fiind îngrijiți, protejați și binecuvântați de Dumnezeu. Atunci când aducem oamenii înaintea lui Dumnezeu pentru ca ei să poată accepta lucrarea și mântuirea lui Dumnezeu, nu emitem cerințe politice; cuvintele lui Dumnezeu nu cer ca aleșii Săi să se ridice și să răstoarne PCC. Tot ceea ce exprimă Dumnezeu este adevărul, toate sunt cuvinte care dau în vileag esența coruptă a omenirii, toate sunt cuvinte care îi mântuiesc pe oameni, îi schimbă, îi desăvârșesc și le permit să-L cunoască pe Dumnezeu și să-L asculte. Tot ceea ce facem se bazează pe cuvintele și cerințele lui Dumnezeu. Biserica noastră nu a luat niciodată parte la activități politice și nici nu are sloganuri politice. Trăirea vieții bisericești nu implică nimic mai mult decât părtășia despre adevăr și cunoașterea de sine, care au ca scop dobândirea adevărului, ascultarea de Dumnezeu, trăirea asemănării unei ființe umane autentice și mântuirea de către Dumnezeu. Mai mult decât atât, nu avem nici cel mai mic interes pentru politică. Politica nu este un lucru pozitiv și cu atât mai puțin este adevărul. Politica nu le poate oferi oamenilor adevărul sau binecuvântările lui Dumnezeu și cu atât mai puțin le poate permite oamenilor să fie mântuiți; este limpede de văzut pentru toată lumea că oficialitatea nu face altceva decât să-i înrăiască pe oameni și să-i facă mai corupți. Și astfel, în credința noastră în Dumnezeu, nu ne-am implicat niciodată în politică, întrucât ne este clar că numai credința în Dumnezeu poate face ca oamenii să se schimbe în bine și să le dea mai multă umanitate, conștiință și rațiune. Dacă oamenii realmente cred în Dumnezeu și urmăresc adevărul, nu există nicio îndoială că vor fi capabili să se debaraseze de corupție și să trăiască după chipul și asemănarea unei ființe umane autentice – lucru care reprezintă întocmai standardul pentru a obține mântuirea în credința în Dumnezeu.

Dumnezeu este Creatorul și numai Dumnezeu poate mântui omenirea coruptă. Noi răspândim Evanghelia și mărturisim despre Dumnezeu pentru ca întreaga omenire să-L cunoască pe Creator, să vină înaintea Lui și să-L venereze pe singurul Dumnezeu adevărat; aceasta este calea binecuvântării omului și, mai mult, calea mântuirii omului. Lumea de astăzi devine tot mai întunecată și mai rea, iar omenirea tot mai coruptă. Lumea este în declin, iar simțul moral este în descompunere. Dacă omenirea trebuie să abordeze aceste probleme, atunci oamenii trebuie să creadă în Dumnezeu, trebuie să-I accepte cuvintele, lucrarea, judecata și pedeapsa și să obțină adevărul din cuvintele Sale. Numai așa vor fi rezolvate de la sursă problemele legate de întunericul și răul lumii și de corupția omenirii. Ca atare, răspândirea Evangheliei este esențială pentru stabilitatea societății și fericirea omenirii. Există o singură cale pentru ca omenirea să atingă adevărata fericire și pentru ca societatea să obțină o pace de lungă durată, și anume să accepte lucrarea și mântuirea din partea lui Dumnezeu. Nu există altă cale în afară de aceasta. Nu trebuie să vă așteptați ca vreo țară sau vreun partid politic să mântuiască omenirea, cu atât mai puțin să vă puneți speranțele în vreun politician, scriitor sau gânditor; acest lucru este dincolo de capacitățile omenirii corupte. Doar Creatorul, singurul Dumnezeu adevărat, este pe deplin capabil să mântuiască omenirea. Și astfel, răspândirea Evangheliei și mărturia noastră despre Dumnezeu reprezintă cel mai mare beneficiu pentru omenire, sunt ceea ce are nevoie omenirea și societatea și sunt întru totul corecte. Nu există nimic mai semnificativ. Avem încredere că toți cei care au conștiință, rațiune și simțul dreptății vor sprijini răspândirea Evangheliei din partea noastră și vor fi de acord cu punctul nostru de vedere.

Datorită faptului că acceptăm cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, înțelegem voia lui Dumnezeu de a mântui omenirea și suntem siguri că Hristos este adevărul, calea și viața, am început să răspândim Evanghelia și să mărturisim despre lucrarea din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu. Prin răspândirea Evangheliei, le împărtășim oamenilor adevărata cale spre mântuire, pentru ca ei să accepte adevărata cale și să fie mântuiți de Dumnezeu în zilele pe de urmă. Aceasta este datoria noastră în calitate de credincioși în Dumnezeu și reprezintă iubirea noastră cea mai adevărată. Evanghelia Împărăției din zilele de pe urmă pe care o predicăm este cea mai folositoare pentru om. Între timp, în calitate de partid aflat la guvernare, PCC nu numai că este incapabil să facă ceva cu adevărat valoros sau să rezolve probleme reale pentru oameni și să le aducă pace și fericire, dar este, de asemenea, neglijent față de obligațiile sale, persecutându-ne, arestându-ne și abuzându-ne, complet lipsit de conștiință. Nu este acest lucru împotriva Cerului, o ticăloșie perversă? De ce, în loc să urmeze voia Cerului și inimile oamenilor, PCC venerează răul și se opune dreptății? Nu este acest lucru lipsit de umanitate? În cursul răspândirii Evangheliei și al îndeplinirii datoriei lor, mulți dintre aleșii lui Dumnezeu sunt capabili să lase deoparte confortul și plăcerile trupești. În ciuda vântului tăios și a ploii torențiale, a frigului aspru și a căldurii arzătoare, ei continuă să răspândească Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu; în ciuda insultelor dureroase, deși oamenii îi resping, îi bat și îi blestemă, și deși sunt arestați și persecutați de PCC, ei persistă în răspândirea Evangheliei și în îndeplinirea datoriei lor. Ei fac tot ceea ce li s-ar putea cere să facă și, indiferent dacă oamenii acceptă sau nu, îi tratează cu responsabilitate și compasiune. Conștiința noastră nu ar putea fi liniștită dacă am cunoaște adevărata cale și totuși nu am predica-o sau nu am fi martori pentru ea; nici nu ar fi corect față de oameni. Și astfel, tot ceea ce facem este să răspândim Evanghelia și să dăm mărturie despre Dumnezeu, făcându-i pe oameni conștienți de adevărata cale și de calea mântuirii din zilele de pe urmă. Răspândirea Evangheliei de către noi nu reprezintă absolut deloc o implicare în politică, cu atât mai puțin o tulburare a ordinii publice; reprezintă, în schimb, pregătirea faptelor bune și este în întregime pentru ca omenirea să poată veni înaintea lui Dumnezeu și să accepte curățirea și mântuirea din partea lui Dumnezeu, să supraviețuiască marilor dezastre și să pătrundă în frumoasa destinație pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru om – acesta este un fapt.

– Părtășia celui de mai sus

Anterior: 2. PCC a împrăștiat informații online, spunând că, pentru a răspândi Evanghelia și a mărturisi pentru Dumnezeu, oamenii care cred în Dumnezeu Atotputernic renunță la familiile și la slujbele lor. Unii oameni chiar rămân necăsătoriți întreaga lor viață. PCC spune că aceste credințe ale voastre distrug familii. Este adevărat ce spune PCC?

Înainte: 4. Deși crezi în Dumnezeu Atotputernic, citești cuvintele Sale și te rogi numelui lui Dumnezeu Atotputernic, PCC diseminează informații, spunând că Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a fost creată de un om și tu faci orice spune el. Mărturisești că această persoană este un preot, un om folosit de Dumnezeu și că el este responsabil pentru toate chestiunile administrative. Nu pot să-mi dau seama: cine anume a înființat Biserica lui Dumnezeu Atotputernic? Care sunt originile sale? Poți explica acest lucru?

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger