2. PCC a împrăștiat informații online, spunând că, pentru a răspândi Evanghelia și a mărturisi pentru Dumnezeu, oamenii care cred în Dumnezeu Atotputernic renunță la familiile și la slujbele lor. Unii oameni chiar rămân necăsătoriți întreaga lor viață. PCC spune că aceste credințe ale voastre distrug familii. Este adevărat ce spune PCC?

Răspuns:

PCC este un partid politic ateist care crede în Marx și în satanism. De-a lungul istoriei sale, a fost ostil față de Dumnezeu, a persecutat toate credințele religioase și a maltratat nenumărați creștini. Este firesc să-i judece și să-i defăimeze pe cei care cred în Dumnezeu; acest lucru este determinat de natura sa care urăște adevărul și se împotrivește lui Dumnezeu. Însă voi sunteți oameni care cred în Domnul Isus – prin urmare, de ce aveți încredere în cuvintele Partidului Comunist și nu în cuvintele Domnului Isus? Oare astfel de oameni cred în Dumnezeu? Pentru cei care cred în Dumnezeu, cuvintele Domnului Isus sunt clare în ceea ce privește maniera de abordare a lucrurilor lumești, a familiei și a vieții trupești – așadar, de ce continuați să ascultați sofismele și cuvintele diavolești ale PCC-ului și să-i judecați și să-i condamnați pe creștini? Mai exact, care este problema aici? Domnul Isus a spus clar: „Adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casa sau soția, sau frații, sau părinții, sau copiii de dragul Împărăției lui Dumnezeu și care să nu primească mult mai mult în vremea aceasta, iar în veacul care vine – viață veșnică(Luca 18:29-30). „Dacă vine cineva la Mine și nu-și urăște tatăl, mama, soția, copiii, frații, surorile, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul Meu(Luca 14:26). „Oricine dintre voi care nu renunță la toate bunurile lui, nu poate fi ucenicul Meu(Luca 14:33). Atunci când oamenii renunță la familiile lor și la încurcăturile lumești pentru a-L urma pe Domnul, acest lucru este în deplin acord cu voia Domnului și este lăudat de Dumnezeu. Și totuși, de ce are lumea religioasă încredere în cuvintele Partidului Comunist, care îl reprezintă pe diavolul Satana, și nu în cele ale Domnului Isus? De ce nu are încredere în cuvintele Duhului Sfânt? De ce stă alături de marele balaur roșu, judecându-i și condamnându-i pe cei care cred în Dumnezeu? Acest lucru arată că lumea religioasă nu este în asentiment cu Dumnezeu, că este în cârdășie cu Satana, iar acest lucru este suficient pentru a demonstra că acești oameni sunt non-credincioșii, progeniturile marelui balaur roșu!

Cu multe secole în urmă, discipolii și apostolii Domnului Isus au renunțat la familiile lor și la toate încurcăturile lumești pentru a-L urma pe Domnul și au proclamat și au mărturisit despre Evanghelia Domnului Isus în întreaga țară. Vreme de două mii de ani, nenumărați creștini pioși s-au lepădat de familie, căsătorie, muncă și încurcături lumești, val după val, lucrând și predicând pentru Domnul și astfel, Evanghelia Domnului Isus s-a răspândit până la marginile pământului. Din lucrarea și cuvintele Domnului Isus, ei au ajuns să înțeleagă unele adevăruri, recunoscând că Domnul Isus este Mântuitorul omenirii și că, doar acceptându-L pe Domnul Isus, mărturisind și pocăindu-se înaintea Lui, le pot fi iertate păcatele și pot să primească harul și binecuvântările oferite de Domnul. Pentru ca omul să poată să primească mântuirea Domnului Isus, au urmat cuvintele Sale, lepădându-se de tot pentru a predica și a fi martori pentru mântuirea din partea Domnului Isus – acest lucru este lăudat și comemorat de Dumnezeu și reprezintă cel mai drept lucru întreprins de omenire. Mai mult, acesta este un lucru frecvent întâlnit în creștinism și catolicism. Un astfel de comportament este lăudat și admirat de creștini; pentru mulți, a devenit chiar un model de urmat. Cu toate acestea, PCC îi defăimează și-i condamnă pe creștini, spunând că renunțarea la familie și carieră pentru a crede în Dumnezeu și a răspândi Evanghelia a destrămat familii. Nu reprezintă acest lucru o negare și o condamnare a cuvintelor Domnului Isus? Nu este oare o negare și o condamnare a tuturor celor care s-au lepădat de tot în ultimii două mii de ani pentru a lucra și a predica pentru Domnul? Nu le condamnă dedicarea și sacrificarea lor ca fiind greșită? Sunt astfel de puncte de vedere sustenabile în creștinătate și catolicism? Oare nu reprezintă acest lucru o împotrivire flagrantă față de Dumnezeu? Pe parcursul zilelor de pe urmă, de la începutul lucrării de judecată a lui Dumnezeu Atotputernic, creștinii din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic au citit cuvintele Sale, au văzut că Dumnezeu Atotputernic reprezintă întoarcerea Domnului Isus, apariția lui Hristos din zilele de pe urmă și că Dumnezeu Atotputernic exprimă adevărul și înfăptuiește lucrarea de judecată și de curățire a omului pentru a-i înlătura natura păcătoasă, mântuindu-l pe deplin de păcat și aducându-l în Împărăția lui Dumnezeu. Astăzi, marile dezastre au început. Doar acceptând judecata și mustrarea din partea lui Dumnezeu Atotputernic și curățindu-și firile corupte pot oamenii să fie protejați de Dumnezeu și să reziste în mijlocul acestor mari dezastre din zilele de pe urmă, în vreme ce aceia care nu au primit mântuirea din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu Atotputernic vor fi scufundați în catastrofă și distruși. Și astfel, creștinii din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic înțeleg voia urgentă a lui Dumnezeu de a mântui omenirea; la fel ca discipolii și apostolii Domnului Isus care s-au lepădat de tot pentru a-L urma și au proclamat Evanghelia Domnului și au fost mărturie pentru aceasta, ei lasă bucuroși deoparte plăcerile trupești, renunță la familie și la locul de muncă, îndură pericolul permanent de a fi arestați și uciși de către PCC și fac tot ce pot pentru a predica Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu Atotputernic și a fi mărturie pentru aceasta. Aceste fapte bune sunt cele mai potrivite voii lui Dumnezeu, sunt lăudate de El și a le îndeplini înseamnă a urma voia Sa! Așa cum a spus Domnul Isus: „Duceți-vă în toată lumea și vestiți Evanghelia la orice făptură!(Marcu 16:15). Dumnezeu Atotputernic spune: „Ca membri ai rasei umane și creștini devotați, este responsabilitatea și obligația noastră, a tuturor, să ne oferim mințile și trupurile pentru a îndeplini însărcinarea dată de Dumnezeu, deoarece întreaga noastră ființă a venit de la Dumnezeu și există grație suveranității Lui. Dacă mințile și trupurile noastre nu susțin însărcinarea dată de Dumnezeu și cauza dreaptă a omenirii, atunci sufletele noastre se vor simți nevrednice de cei care au fost martirizați pentru însărcinarea dată de Dumnezeu și mult mai nevrednice de Dumnezeu, care ne-a oferit totul(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Anexă 2: Dumnezeu conduce destinul întregii omeniri”).

Astăzi, creștinii din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic renunță la tot pentru a predica și a fi mărturie pentru Evanghelia din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu, iar acest lucru este în acord cu voia Cerurilor și cu inimile oamenilor. Cu toate acestea, guvernarea ateistă a PCC-ului nu le permite oamenilor să creadă în Dumnezeu și să meargă pe adevărata cale. El condamnă și judecă faptele bune ale creștinilor și-i arestează și-i persecută cu turbare, ceea ce i-a forțat pe mulți dintre creștinii Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic să-și părăsească domiciliile și pe cei dragi lor, fiind împrăștiați în lung și-n lat, incapabili să se întoarcă acasă. Este corect să spunem că fuga marii majorități a creștinilor Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic din casele lor a fost din cauza asupririi, detenției și persecuției brutale din partea PCC-ului. Conform unor statistici incomplete, numai din 2011 până în iunie 2020, mai bine de 400000 de creștini ai Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic au fost arestați. Există dovezi că până la 169 de oameni au murit ca urmare a abuzurilor suferite. Familiile acestor creștini au fost destrămate – și oare acest lucru nu a fost în totalitate din cauza persecuției brutale din partea PCC-ului? Abuzurile crude comise de PCC au făcut ravagii în nespus de multe familii creștine și nenumărați creștini au fost forțați să-și părăsească casele – nu a fost comis de către PCC un asemenea rău? Partidul Comunist nu se dă în lături de la nimic pentru a-i aresta și a-i persecuta pe cei care cred în Dumnezeu, privându-i de dreptul lor la viață, fără a-i trece cu vederea nici măcar pe membrii familiilor creștinilor, pasând, în cele din urmă, vina asupra victimelor sale, insistând că aceștia au fost cei care și-au abandonat familiile din pricina credinței lor în Dumnezeu, că ei sunt cei care și-au dezbinat familiile. Nu înseamnă acest lucru denaturarea faptelor și răstălmăcirea adevărului? Nu reprezintă aceste lucruri minciuni nerușinate și flagrante? Un număr uriaș de oameni din țările democratice cred în Dumnezeu. Care dintre ei au fost persecutați și forțați să fugă din casele lor de către guvern din cauza credinței or în Dumnezeu, fără să poată să-i mai vadă vreodată pe cei dragi? Numai un regim satanic asemenea PCC-ului ar putea să-i defăimeze și să-i judece pe creștinii care se dedică și se sacrifică pentru Dumnezeu. Acest lucru nu este altceva decât un sofism eretic care răstălmăcește adevărul și schimbă ce este corect în ceva greșit. Este dovada supremă că PCC nu este altceva decât un regim satanic; în esență, PCC este un grup aparținând diavolului Satana, care I se împotrivește lui Dumnezeu și-L urăște. PCC este principalul autor care a destrămat toate familiile acestor creștini, i-a împrăștiat în vânt și i-a lăsat în imposibilitatea de a se întoarce acasă!

Anterior: 1. Mărturisești că Biserica lui Dumnezeu Atotputernic își are originile în apariția și lucrarea lui Hristos din zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic, dar guvernul PCC ateu și conducătorii lumii religioase vă condamnă, numindu-vă eretici și un cult xie jiao. Deci cum putem avea discernământ în privința celor spuse de PCC și lumea religioasă?

Înainte: 3. Văd că Biserica lui Dumnezeu Atotputernic nu face nimic altceva decât să răspândească Evanghelia și să mărturisească pentru lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, cerându-le oamenilor să fie cinstiți și să meargă pe calea cea dreaptă a vieții omenești. Dar PCC împrăștie informații, spunând că scopul final al bisericii atunci când răspândește Evanghelia este să răstoarne conducerea PCC. Cum pot ști dacă cuvintele PCC sunt adevărate sau false?

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger