Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Auziți glasul lui Dumnezeu Iată arătarea lui Dumnezeu

A. Dumnezeu întrupat din zilele de pe urmă Se arată și lucrează ca Fiul Omului

Fragmente suplimentare din predici și părtășii

1Întrebarea 1: Ești martor că Dumnezeu S-a întrupat ca Fiul Omului ca să facă lucrarea de judecată în zilele de pe urmă și, totuși, majoritatea pastorilor religioși și a prezbiterilor susțin că Domnul Se va întoarce venind pe nori. În principal, ei se bazează pe versetele din Biblie: „Acest Isus, […] va veni în acelaşi fel în care L-aţi văzut mergând spre cer” (Faptele Apostolilor 1:11). „Iată, El va veni pe nori şi orice ochi Îl va vedea” (Apocalipsa 1:7). Și, mai mult, pastorii religioși și prezbiterii ne învață, de asemenea, că orice Domn Isus care nu vine pe nori este fals și trebuie respins. Așadar, nu suntem siguri dacă această perspectivă e în conformitate cu Biblia; este sau nu corect acest tip de înțelegere?
2Întrebarea 2: Deși aceia care cred în Domnul știu că Domnul Isus a fost Dumnezeu întrupat, foarte puțini oameni înțeleg adevărul întrupării. Când Domnul Se va întoarce, dacă El Se va arăta așa cum a făcut Domnul Isus, devenind Fiul Omului și lucrând, oamenii chiar nu vor avea cum să-L recunoască pe Domnul Isus și să-I întâmpine întoarcerea. Așadar, ce este cu adevărat întruparea? Care este esența întrupării?
3Întrebarea 3: De ce S-a întrupat Dumnezeu în zilele de pe urmă, devenind Fiul Omului ca să facă lucrarea de judecată? Care este adevărata diferență dintre trupul spiritual al Domnului Isus care a înviat din morți și Fiul Omului întrupat? Aceasta este o problemă pe care nu o înțelegem – vă rugăm să aveți părtășie cu noi privind acest subiect.
4Întrebarea 4: Dumnezeu l-a folosit pe Moise ca să facă lucrarea Epocii Legii, așadar, de ce nu-i folosește Dumnezeu pe oameni ca să-I facă lucrarea de judecată în zilele de pe urmă? Chiar trebuie să Se întrupeze ca să o facă personal?
5Întrebarea 5: De ce se spune că omenirea coruptă trebuie să fie mântuită de Dumnezeu întrupat? Aceasta este o chestiune pe care majoritatea oamenilor nu o înțeleg – vă rugăm să aveți părtășie cu noi privind acest subiect.
6Întrebarea 6: În Epoca Harului, Dumnezeu S-a întrupat pentru a servi ca jertfă de păcat pentru omenire, răscumpărându-i pe oameni din păcat. În zilele de pe urmă, Dumnezeu S-a întrupat din nou pentru a exprima adevărul și pentru a-Și îndeplini lucrarea de judecată pentru a purifica și mântui complet omul. Așadar, de ce are nevoie Dumnezeu să se întrupeze de două ori pentru a face lucrarea mântuirii omenirii? Și care este adevărata semnificație a faptului că Dumnezeu S-a întrupat de două ori?
7Întrebarea 7: Cele două întrupări ale lui Dumnezeu au fost mărturie că Hristos este adevărul, calea și viața. Cum ar trebui să înțelegem faptul că Hristos este adevărul, calea și viața?
8Întrebarea 8: Voi sunteți martori că, întrupându-Se în zilele de pe urmă, Dumnezeu a început Epoca Împărăției, punând capăt vechii epoci a stăpânirii Satanei. Ce ne-am dori să întrebăm este cum anume lucrarea de judecată a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă a pus capăt epocii în care omenirea credea într-un Dumnezeu nedeslușit și epocii întunecate a stăpânirii Satanei? Vă rugăm să aveți o părtășie detaliată.

B. Planul de gestionare al lui Dumnezeu pentru a mântui omenirea – Cele trei etape ale lucrării