4. Deși crezi în Dumnezeu Atotputernic, citești cuvintele Sale și te rogi numelui lui Dumnezeu Atotputernic, PCC diseminează informații, spunând că Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a fost creată de un om și tu faci orice spune el. Mărturisești că această persoană este un preot, un om folosit de Dumnezeu și că el este responsabil pentru toate chestiunile administrative. Nu pot să-mi dau seama: cine anume a înființat Biserica lui Dumnezeu Atotputernic? Care sunt originile sale? Poți explica acest lucru?

Citate din predici și părtășii ca referință:

Toți cei care cred în Domnul sunt conștienți că iudaismul și creștinismul își au originile în apariția și lucrarea lui Dumnezeu; au luat naștere din lucrarea lui Dumnezeu. Iudaismul a luat ființă pentru că Iahve Dumnezeu a apărut, a săvârșit lucrarea Sa și a decretat legea, iar creștinismul a luat ființă pentru că Domnul Isus a apărut și a îndeplinit lucrarea de răscumpărare. Nicio ființă umană nu ar putea întemeia astfel de religii. De asemenea, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a luat ființă pentru că Dumnezeu Atotputernic a apărut, Își îndeplinește lucrarea, exprimă multe adevăruri și face lucrarea de judecată din zilele de pe urmă. Omenirea coruptă este lipsită de adevăr și va fi pentru totdeauna incapabilă să exprime adevărul – prin urmare, cum ar fi putut o ființă umană să fondeze o biserică atât de mare? Ați crede dacă cineva ar spune că iudaismul a fost fondat de către Moise, iar creștinismul de către Pavel? Cu siguranță, nu ați face-o. Și astfel, afirmația PCC-ului conform căreia Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a fost fondată de un om este cu atât mai mult o vorbă diavolească, complet nefondată. În zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic a exprimat multe cuvinte și toți cei care citesc cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic recunosc că acestea sunt adevărul. Acești oameni sunt cuceriți de cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, Îl acceptă pe Dumnezeu Atotputernic și nu poate exista nicio îndoială că Cel în care ei cred este Dumnezeu Atotputernic. Astfel, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic nu putea să ia naștere decât din apariția și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic și a fost fondată de Dumnezeu Atotputernic – nu există nicio îndoială cu privire la acest lucru. În timpul lucrării Sale, omul folosit și stabilit de Dumnezeu Atotputernic este cel care îi conduce pe cei aleși în realizarea lucrării bisericii. Între timp, pentru a suprima, ataca și extermina biserica, PCC spune că aceasta a fost fondată de o anumită persoană. Nu-i așa că este ridicol? Este de la sine înțeles că scopul pentru care PCC spune acest lucru este acela de a răspândi dezinformarea, de a discredita și de a extermina Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Însă oare a obținut PCC ceea ce a vrut? Nu. Astăzi, lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic a ajuns deja în multe țări din întreaga lume, ceea ce dovedește următoarele: toate afirmațiile conform cărora Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a fost fondată de o anumită persoană reprezintă uneltirile înșelătoare ale Satanei, uneltiri care sunt capabile să-i înșele doar pe cei nesăbuiți și ignoranți.

În Epoca Harului, Domnul Isus le-a promis urmașilor Săi: „Iar dacă Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiți și voi(Ioan 14:3). De asemenea, El a prevestit: „Căci așa cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, tot așa va fi și venirea Fiului Omului(Matei 24:27). În zilele de pe urmă, așa cum a fost făgăduit și prezis de către El Însuși, Dumnezeu S-a întrupat din nou și a coborât în estul lumii – China – ca să facă lucrarea de judecată, de mustrare, de cucerire și de mântuire folosind cuvântul, pe fundamentul lucrării de răscumpărare a Domnului Isus. În aceasta, profețiile biblice care spun că: „înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu(1 Petru 4:17) și „Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!(Apocalipsa 2:7) au fost împlinite, de asemenea. Lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă a încheiat Epoca Harului și a introdus Epoca Împărăției. Pe măsură ce Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu Atotputernic s-a răspândit rapid în China continentală, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a luat ființă. Așa cum dovedesc faptele, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a luat ființă întru totul ca rezultat al lucrării lui Dumnezeu din zilele de pe urmă și nu a fost instituită de niciun om. Aceasta se datorează faptului că aleșii din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic se roagă în numele lui Dumnezeu Atotputernic, ascultă de lucrarea Sa și acceptă toate adevărurile exprimate de El. Așadar, este evident că acești aleși cred în Hristos Cel întrupat în zilele de pe urmă, Dumnezeul concret care este Duhul realizat în trup în loc să creadă într-un om. Aparent, Dumnezeu Atotputernic nu este decât un simplu Fiu al omului, însă, în esență, El este întruparea Duhului lui Dumnezeu și este adevărul, calea și viața. Lucrarea și cuvântul Său sunt exprimarea directă a Duhului lui Dumnezeu și sunt arătarea lui Dumnezeu în persoană. Prin urmare, El este Dumnezeul concret care S-a întrupat.

În 1991, Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă, a început să Își îndeplinească în mod oficial lucrarea de slujire în China. Apoi, El a exprimat milioane de cuvinte și a început lucrarea de judecată a marelui tron alb în zilele de pe urmă. Așa cum spune Dumnezeu Atotputernic: „Lucrarea de judecată este lucrarea proprie a lui Dumnezeu, astfel că trebuie săvârșită, evident, de către Dumnezeu Însuși; nu poate fi săvârșită de om în locul Său. Deoarece judecata înseamnă folosirea adevărului pentru a cuceri omenirea, este de necontestat că Dumnezeu Se va arăta tot ca imagine întrupată pentru a săvârși această lucrare printre oameni. Aceasta înseamnă că Hristos al zilelor de pe urmă va folosi adevărul pentru a-i învăța pe oamenii din întreaga lume și a le face cunoscute toate adevărurile. Aceasta este lucrarea de judecată a lui Dumnezeu(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr”). „Dumnezeu face lucrarea cuvintelor în zilele de pe urmă și astfel de cuvinte sunt cele ale Duhului Sfânt, căci Dumnezeu este Duhul Sfânt și poate deveni și trup; prin urmare, cuvintele Duhului Sfânt, așa cum au fost spuse în trecut, sunt cuvintele Dumnezeului întrupat astăzi. […] Pentru ca Dumnezeu să poată rosti cuvântări pentru a-Și îndeplini lucrarea, El trebuie să devină trup; altfel, lucrarea Lui nu și-ar putea atinge scopul(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cum poate omul, care L-a delimitat pe Dumnezeu în noțiunile sale, să primească revelațiile lui Dumnezeu?”). Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a luat ființă datorită arătării și lucrării Lui – Domnul Isus Cel care S-a întors – Hristosul zilelor de pe urmă și, de asemenea, în temeiul judecății Lui drepte și a mustrării Lui. Biserica este compusă din toți cei care acceptă cu adevărat lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă și sunt cuceriți și mântuiți de cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta a fost întemeiată în întregime de Dumnezeu Atotputernic personal și este condusă și păstorită personal de El și, în niciun caz, nu a fost înființată de niciun om. Acesta este un fapt recunoscut de toți aleșii din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Oricine este folosit de Dumnezeul întrupat este predestinat de Dumnezeu și este desemnat și mărturisit de Dumnezeu personal, exact așa cum Isus i-a ales și desemnat pe cei doisprezece ucenici. Cei care sunt folosiți de Dumnezeu doar cooperează cu lucrarea Lui și nu pot face lucrarea lui Dumnezeu în locul Lui. Biserica nu a fost întemeiată de către cei care sunt folosiți de Dumnezeu și nici aleșii lui Dumnezeu nu cred în ei și nu îi urmează. Bisericile Epocii Harului nu au fost înființate de Pavel și alți apostoli, ci au fost rezultatul lucrării Domnului Isus și au fost întemeiate de către Domnul Isus Însuși. În același mod, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă nu a fost întemeiată de către omul folosit de Dumnezeu, ci este rezultatul lucrării lui Dumnezeu Atotputernic. Omul folosit de Dumnezeu doar, udă, alimentează și conduce bisericile, îndeplinind datoria omului. Deși aleșii lui Dumnezeu sunt conduși, udați și alimentați de omul care este folosit de Dumnezeu, ei cred și urmează pe nimeni altul decât pe Dumnezeu Atotputernic și acceptă și ascultă cuvintele și lucrarea Lui. Acesta este un fapt pe care nimeni nu îl poate nega. Datorită arătării și lucrării lui Dumnezeu întrupat, mulți credincioși adevărați ai Domnului din toate confesiunile religioase au auzit în sfârșit glasul lui Dumnezeu, au văzut că Domnul Isus a venit deja și că a realizat lucrarea de judecată în zilele de pe urmă, ar ei au confirmat cu toții că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus cel întors – și, ca urmare, ei au acceptat lucrarea Lui din zilele de pe urmă. Toți cei care sunt cuceriți de cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic devin supuși numelui Său. Așadar, toți aleșii Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic se roagă lui Dumnezeu Atotputernic, Îl urmează, Îl ascultă și I se închină. Trăind lucrarea de judecată și mustrare a lui Dumnezeu, aleșii din China au ajuns să aprecieze firea Sa dreaptă și au văzut maiestatea și mânia Lui și, astfel, au fost cuceriți pe deplin de cuvântul lui Dumnezeu și au căzut înaintea lui Dumnezeu Atotputernic și sunt dispuși să asculte și să accepte judecata și mustrarea cuvântului lui Dumnezeu. În acest fel, ei au căpătat mântuirea lui Dumnezeu.

– Părtășia celui de mai sus

Anterior: 3. Văd că Biserica lui Dumnezeu Atotputernic nu face nimic altceva decât să răspândească Evanghelia și să mărturisească pentru lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, cerându-le oamenilor să fie cinstiți și să meargă pe calea cea dreaptă a vieții omenești. Dar PCC împrăștie informații, spunând că scopul final al bisericii atunci când răspândește Evanghelia este să răstoarne conducerea PCC. Cum pot ști dacă cuvintele PCC sunt adevărate sau false?

Înainte: 5. După incidentul din Zhaoyuan, Shandong, din 28 mai, guvernul PCC și-a intensificat eforturile de a ataca bisericile-de-casă și chiar a ajuns să mobilizeze poliția armată pentru a suprima și reprima Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Mulți oameni au exprimat îndoieli privind incidentul din Zhaoyuan, considerându-l o încercare a PCC de a ataca și suprima Biserica lui Dumnezeu Atotputernic prin fabricarea unui caz fals care să întoarcă opinia publică împotriva sa. În ciuda acestora, cazul a fost judecat public într-un tribunal PCC și a fost raportat de principalele canale media chinezești, iar unii oamenii cred ce a spus PCC. Am dori să aflăm ce crezi despre incidentul din Zhaoyuan.

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger